Saga Bacardí
43930
INVENTARIO DE LOS BIENES DEJADOS POR ANTONIO COMADURÁN Y ROVIRA.(7ªPARTE)
.

110# Josepha Capella de Mongat………………………………..3Ll5S
117# Magdalena Amat de Badalona……………………………20Ll8S3D
118# Paula Jacas de idem……………………………………….26Ll5S
121# Paula Umbert de idem………………………………………1Ll10S
123# Maria Ospital de idem…………………………………….27Ll2S6D
128# Catharina Serret de idem…………………………………14Ll10S
133# Francesca Matheu de idem……………………………….12Ll
134# Theresa Constantí de idem………………………….……25Ll18S
139# Margarida Puig de idem………………………………….6Ll7S
140# Rosa Bosch de idem……………………………………..18Ll17S6D
141# Francesca Canals de idem……………………………..36Ll
144# Maria Gracia Ospital de idem…………………………15Ll
145# Cecilia Renius de idem…………………………………..9Ll
148# Gertrudis Puig de Lella………………………………….1Ll2S6D
151# Rosa Rubio de Badalona………………………………..6Ll
153# Theresa Cabau de idem………………………………..29Ll
155# Rosa Cudina de Mongat…………………………………9Ll
157# Josepha Iglesias de idem………………………………..3Ll
158# Cecilia Blanch Barriga de Badalona…………………10Ll10S
159# Marianna Umbert de idem………………………………3Ll
163# Mariangela Bagás de idem…………………………….64Ll15S
165# Isabel Blanch, y Barriga de idem……………………..19Ll12S
1668# Madrona Vidal de idem……………………………….12LL
171# Theresa Bufy de idem…………………………………….6Ll
172# Francesca Recasens de idem…………………………..20Ll5S
173# Marianna Muns de idem………………………………..31Ll8S9D
175# Margarida Berbé de idem……………………………….6Ll7S6D
178# Magdalena Sabaté de idem…………..………………..15Ll7S3D
179# Coloma Cortada de idem………………………………18Ll
181# Francesca Mas de Tiana……………………………….20Ll7S6D
183# Isabel Busquets de Badalona…………………………...3Ll15S
184# Rosalea Bacas de idem…………………………………13Ll11S
185# Isabel Barba de idem…………………………………….3Ll
188# Maria Duran de Lella………………………………….17Ll15S
189# Paula Lleonat de Mongat……………………………....8Ll10S
190# Antonia Font y Ferrer de idem…………………………2Ll
191# Eulalia Cairó de Badalona……………………………..7Ll10S
192# Gertrudis Pi de idem…………………………………….6Ll
194# Gracia Serra de idem…………………………………..10Ll19S5D
196# Antonia Roger de idem…………………………………..8Ll16S10D
197# Maria Giró, y Rectoret de idem……………………….25Ll10S
201# Paula Ribas de idem……………………………………..4Ll10S
202# Theresa Batlle, y Manta de Badalona…………………8Ll
206# Anna Maria Batlle de idem…………………………….17Ll
207# Francesca Cudina de idem………………………………8Ll
210# Josepha Taliu de Montgat……………………………….3Ll
211# Theresa Creixell de Badalona…………………………21Ll15S
213# Rafela Niubó de idem…………………………………….4Ll10S
214# Anna Batlle de Mongat………………………………….16Ll15S
215# Maria Valadrigas de Badalona………………………..34Ll7S
217# Margarida Canyas, y Puig de idem……………………54Ll15S
220# Paula Batlle de idem…………………………………….13Ll16S
222# Margarida Niubó de idem………………………………26Ll12S
223# Isabel Canals de idem…………………………………....3Ll15S
225# Theresa Miar de Tiana……………………………………6Ll
227# Elena Balluga de Badalona……………………………..29Ll16S
228# Maria Grau de idem……………………………………..20Ll1S3D
229# Rosa Serra de idem………………………………………10Ll17S6D
230# Elena Serra de idem……………………………………..73Ll
231# Eulalia Serra de idem……………………………………12Ll
234# Isabel Mongassa de idem…………………………………4Ll5S
239# Maria Theresa Costa de idem..…………………………..4Ll
240# Maria Sarriera de idem………………………………….22Ll10S
242# Theresa Font, y Lafarga de Montgat……………………1Ll17S
243# Eulalia Cayró y Puig de Badalona…………………….16Ll18S
244# Theresa Costa idem……………………………………….7Ll
245# Paula Pallach de idem…………………………………..32Ll
247# Francesca Comas de idem……………………………...22Ll15S
248# Rosa Pallarch de idem…………………………………..38Ll
250# Rosa Canals de idem…………………………………….28Ll16S
253# Francesca Soler de Tiana………………………………..5Ll
254# Maria Passarell de Mongat……………………………..1Ll16S
255# Marianna Berges de Badalona………………………….8Ll
262# Dorotea Garsó de idem………………………………….10Ll6S
263# Coloma Gurris de Lella…………………………………..3Ll
265# Maria Prats de Badalona………………………………..26Ll8S
267# Isabel Bosch de Badalona……………………………….21Ll
269# Theresa Casanovas de idem…………………………….24Ll8S3D
270# Maria Bastich de idem……………………………………21Ll
271# Theresa Font de Mongat…………………………………13Ll2S6D
272# Eulalia Cortada de Badalona……………………………43Ll15S
274# Biolant Pallach de idem….………………………………16Ll17S6D
275# Maria Puig de idem……………………………………….63Ll
276# Maria Cospinera de idem…………………………………3Ll7S6D
277# Eulalia Sariol de idem…………………………………...61Ll7S
278# Antonia Umbert de Tiana…………………………………2Ll5S
279# Mariangela Duran de idem……………………………….9Ll
282# Theresa Canals de Badalona……………………………28Ll7S6D
283# Antonia Costa y Manta de idem………………………….2Ll
284# Maria Theresa Curet de idem…………………………..31Ll10S

LLIBRE DE BARCELONA


5# Tecla Baqué………………………………………………….2Ll12S6D
22# Antonia Mirall……………………………………………..1Ll3S6D
42# Catherina Pelegrí…………………………………………1Ll10S
43# Theresa Coll……………………………………………….1Ll11S
56# Marianna Santonja……………………………………….2Ll8S9D
86# Marianna Blanch………………………………………….5Ll2S11D
89# Eulalia Ramirez……………………………………………...15S
91# Josepha Russell………………………………………….27Ll12S
110# Josepha Vinyas………………………………………….6Ll 8D
114# Jacinta Puigduller………………………………………2Ll2S9D
124# Josepha Jona………………………………………………..15S
145# Josepha Mañosas……………………………………….1Ll10S
163# Maria Lladó……………………………………………..3Ll19S8D
183# Geronima Rossell……………………………………….9Ll10S
195# Alianó Folch……………………………………………..6Ll1S
216# Gertrudis Gispert………………………………………..3Ll
227# Jacinta Rissó……………………………………………….15S
235# Josepha Culleta………………………………………..7Ll10S
236# Josepha Castells………………………………………1Ll10S
244# Abrinciana Matheu……………………………………1Ll17S6D
253# Josepha Saladrigas……………………………………5Ll6S8D
258# Theresa Bentura y Sala……………………………….3Ll1S
259# Antonia Pasqual……………………………………….6Ll
260# Theresa Costa………………………………………….3Ll10S
261# Theresa Tali…………………………………………….1Ll1S
263# Josepha Bonastras…………………………………….4Ll10S
265# Ignes Lopaz……………………………………………21Ll10S
266# Theresa Millé…………………………………………..6Ll
271# Eulalia Sulá…………………………………………….6Ll
273# Theresa Balls…………………………………………..1Ll1S
275# Antonia Davis………………………………………….1Ll13S
278# Gracia Manyach………………………………………2Ll6S
283# Anna Sala………………………………………………2Ll12S
284# Marianna Gauran……………………………………..1Ll10S
286# Llucia Vila……………………………………………..3Ll
288# Josepha Pellisser……………………………………..2Ll17S
291# Isabel Jordana………………………………………..8Ll6S
292# Francesca Roca………………………………………1Ll17S
300# Maria Goria…………………………………………..1Ll17S
301# Maria St. Jaume………………………………………5Ll12S
304# Eulalia Brassó……………………………………………15S
312# Theresa Serra, y Sulá………………………………..3Ll15S
313# Maria Antonia Puig………………………………….6Ll15S
315# Marianna Malet………………………………………1Ll6S3D
331# Theresa Verany………………………………………….11S6D
337# Rosa Deago…………………………………………..5Ll4S3D
338# Dorotea Robles………………………………………1Ll17S6D
341# Rosa Lasedra…………………………………………1Ll7S
349# Sebastiana Alsina……………………………………2Ll15S

2548Ll16S8D

De diferents deutes acredita la quantitat conforme es de veurer en los llibres de deutes comprehensius desde mil set cents setanta tres, fins a mil set cents vuitanta set, y en los folios de aquells, que son los seguents.
Foli nº 3# Jaume Albareda Madirolas, y Cia de Vich………………..153Ll3S
nº 5# Joseph Raurell, y Cia de idem……………………………….166Ll15S
nº 9# Joan Pere Gracian de Malaga………………………………522Ll9S
nº 13# Joan Buch, Llusy y Cia de Ronda…………………………...92Ll2S
nº 15# Joseph Miret de Tremp………………………………………474Ll15S2D
nº 16# Bernat Molet de Canet……………………………………..1894Ll1S
nº 18# Thomas Servitges de Manresa……………………………….58Ll12S
nº 19# Ramon Torras de Ballbona…………………………………284Ll13S
nº 24# Viuda de Mandri, y Fill de Murcia…………………………248Ll2S5D
nº 33# Pau Bellorbi de Cervera………………………………………79Ll16S6D
nº 48# Anton Coronat…………………………………………………...7Ll14S5D
nº 50# Lluch Piqué de Solsona………………………………………233Ll4S
nº 56# Carlos Pons de Tarragona…………………………………902Ll19S9D
nº 58# Bernat Llagostera de La Habana…………………………100Ll
nº 60# Onofre Firmat de Manresa………………………………….16Ll10S
nº 71# Pau Torres de Tarrega……………………………………..169Ll4S4D
nº 73# Joseph Roca y Camps de Berga…………………………….35Ll19S11D
nº 82# Carlos Carbonell de Canet………………………………..113Ll4S8D
nº 93# Cambis Maritims………………………………………………70Ll
nº 98# Ins. En la barca del Po. Jaume Gual y Cotá……………1132Ll3S3D
nº 109# Miquel Montadas de Martorell…………………………….71Ll12S10D
nº 114# Francisco Marty de Solsona……………………………….51Ll 7D
nº 119# Joseph Giol de Canet……………………………………..219Ll11S7D
nº 120# Francesch Carbonell de Canet……………………………76Ll2S8D
nº 131# Manuela Rabassola de Zaragoza…………………………59Ll11S3D
nº 137# Catherina Vellbey de Vilanova…………………………..261Ll2S9D
nº 140# Joseph Puig de Tremp………………………………………20Ll
nº 144# Ins. En la barca del Po. Blai Pau de Canet…………….105Ll1S9D
nº 154# Pau Soler, y Escardó de Vilanova……………………….
nº 159# Interes en la barca del Po. Pere Rexach de Canet…….117Ll11S
nº 160# Jaume y Miquel Xiques de Canet…………………………613Ll18S2D
nº 161# Miquel Rubira de Tossa en Puerto Rico…………………229Ll13S2D

8579Ll1S2D

De diferents generos existents en la America en poder de
diferents personas acredita la quantitat de……………………….9850Ll 9D
Conforme se expessa en lo estat del tenor seguent.
Generos en poder de Francisco Ferrer en St. Domingo………….581Ll15S10D
Resta de dits en poder de Francisco Guimerá de
Canet en Buenos Aires….……………………………………………….1900Ll
Idem en poder de Tirso Alsina en idem……………………………..686Ll
Idem en poder de Francisco Bosch en idem……………………….
Idem en poder de Maruano Guispert en Vera-Cruz………………693Ll15S
Idem en poder de Dn. Joan Nepomuceno camino de Mexico…..1289Ll8S9D
Idem en poder de Salvador Taxonera de Vera-Cruz……………...437Ll 8D
Idem en poder de Mariano Pujoli, por Nova York………………...204Ll18S6D
Idem en poder del Patró Mariano Lleuger, y Colí de Canet……..926Ll12S1D
Idem en poder de Anton Ribas en Vera-Cruz………………………388Ll10S9D
Idem en poder de Joseph Clavell y Bo en Campeche…………….2741Ll19S20D

9850Ll4S

De diferents deutes de botiga que se judican cobrables, concretas per diferents individuos acredita la quantitat de …………………………………………………………647Ll14S
Conforme es de veure en lo llibre de deutes comprehesas desde mil set cents setanta quatre, fins mil set cents vuitanta set, y en lo llibre borredor de mil set cents vuitanta tres, fins mil set cents vuitanta, y set, y en los folios de aquells avall individuats, y seguents.
Foli 34# Theresa Roig cirurgiana………………………………….8LL
70# Joseph Comaduran……………………………………….31Ll16S
74# Dn. Joan Labalsa…………………………………………..3Ll7S
80# Joseph Gelabert perxer………………………………….24Ll15S
87# Bonaventura Font………………………………………..16Ll6S
137# Joseph Vinyals…………………………………………3Ll2S
209# Da. Maria Serra……………………………………380Ll6S8D
241# Anton Demestre……………………………………….7LL1S9D
259# Dn. Carlos de Morener……………………………107Ll3S6D
261# Francesca Boloso……………………………………..3Ll 9D
264# Joseph Sastre, mestre sastre……………………….38Ll15S2D

LIBRE BORRADOR


63 Joseph Casas……………………………………………22Ll16S.

647Ll14S3D

De Joan Vilaseca de St. Miquel de Serrasans
acredita la quantitat de…………………………………………300Ll
De capital en los negocis de Joan Zanca……………………824Ll6S
De Anton Alemany de Benzi…………………………………..700Ll
De diners en caixa……………………………………………..580Ll6S
De diners en camí……………………………………….……..825Ll

De manera que juntas totas las sobreditas partidas
de credit se troba acreditar dit difunt la quantitat de
trenta sis mil tres centas sinquanta set lliuras onse
sous……………………………………………………….....36.357Ll11S.
-------------------

Debia lo difunt Anton Comaduran, y Rubira en lo sobredit dia vint, y vuit de Juny als acreedors avall escrits las quantitats seguents:
Dn. Baltasar Bacardí………………………………………21.978Ll
Dn. Joan Guimará…………………………………………..1.211Ll3S5D
Dña. Marianna Alemany…………………………………..2.500Ll
A dita per interessos de dos anys, y mitg………………….312Ll10S
Dn.Joseph Martí y Llorent, de Martorell…………………800Ll2S10D
Dn. Pere Obiols de esta…………………………………….387Ll12S
Dn. Joan Ventosa…………………………………………..300Ll
Dn. Charlet y Fills de Lyon……………………………….287Ll12S
Dn. Villermoz y Cia de dit………………………………...229Ll17S6D
Dn. Joseph Culell de esta…………………………………225Ll14S
Dña. Josepha Monteriol de idem……………….………...47Ll12S6D