Saga Bacardí
54311
ESCRITURA DE CREACION DE CENSAL, HACIA MOLINS, POR ANTONIO DE CASANOVAS.


Die Martis XVIII mensis July anno a Nativitate Domini MDCCXIII.
In Dei nomine. Quod ego Josephus Molins serocordarius Barchinonae civis, tam nomine meo proprio quam etiam ut syndicus procurator et actor ab infra per agenda specialiter et expressa legitime constitus et ordinates abs honori proceribus et confratribus, ac a confratria sub invocation Sancti Andrea Apostoli , serocordarios presentis barcinonae civitatis, quem ad modem de meu syndicato prociratione et actoria in quibus nomina, et cognomina dictorum honor procerum et confratrum dictae confratriae sint descripta et continuata constat, instro receptor paenes Dominicum Rojas notario publicum Barchinonae infrum die decimal quarta mensis presentis, et currentis mensis July, pro ut dictus, et infrus notario cumpnti fidem facit dictos nominibus. Attendens et conciderans per ema, convocationem, seu junctam de medis Barchinorum feneralium nostrie, et pro parte Excelentisimos, et Fidelissimorum Depuitator et auditor computorum generalis presentis Cataluniae Principatus expositum, et petitum fuisse dictae confratriae serocordariorum, Generalitatem dicto Principatus, pro servitio Sua Magestatis (quem Decem colomen sirvet) continuation quod relli, et defesione ipsius Principatus, tanquam causa legitima, et communis, indigere aliquibus pecuniae quantitatibus, per viam emprestati seu mutus gratiosi cum quibus succedere possint militibus, et ex creatibus militaria arma, quae quidem petition ad spetiam facti exaessiendam per procesres dictae confratriae consilio pleno eiusdem tento et celebrato decimal quarta die currentis mensis July, paenes dictum, et infrum notario mei impropositionem data, et peripsu consilium deliberatum suit pro dicto region servitio subministrare ducentum dupleas auri, seu illius valorem. Et cumn in dicta confratria pecuniae numerabiles non existent similier delibetatum fuit ipsas ad censualis forum manu levare, et syndicum pro dicto effectu eligere, et nominare. A circo cupiens dictis nominibus adimplere, servitum per dictam confratriam oblandum agens haec in vim licentiate gremys hujus civitatis attributa et concessae per spretabilem et nobilem Dominum Don Petrus de Torrellas et Senmanat de Consilio Suae Magestatis, et gerentem vices Generalis Gubernatoris presentis Cathaluniae Principatus, et comitatus ceritanice A quae est thenoris sequentis.=
Nos Don Pedro de Torrellas y Sentmanat, del consell de Sa Magestat, por tan veces de General Governador del presentePrincipat y Comandant de Cerdanya. Per quant los Illustres y Fidelissims Señors Deputats, y ohidors de comptes del present Principat, per medi de llur syndich, nos han remesa una deliberació, lo dia present presa per la Ilustre y Fidelissima Junta de Braços generals se ha fet la deliberació seguent. Attenent, que la Generalitat de Cathalunya no te actualmente los medis effectius, tant per la compra de cavalls, particularment en la de vuyt cents, que lo General Uvalis ha offert vendrer, com també per la subvenció prompte de las tropas, que a tota pressa se van enviant a las fronteras, per mi per dit la invasío del nemich, que va executant, ha passat la Excelentissima y Fidelissima Junta de Medis a enviar a buscar los Comuns, y gremis de la propia ciutat, perque presten al Generalitat per via de préstamo, ab promesa de satisferlos llurs respective quantitats de diners, y fondos que resultaran dels medis, y planta de aquells que se van donant. E com segons se te intellibencia que alguns, o molts comuns se troba sens havers per es que hauran de manllevar a for de censal aquella quantitat los apareixerá. Y com per fer ditas vendas, y creacions de censals se necesite de dret. Per ço la dita Excelentissima y Fidelissima Junta aconsella a sas excelencias y fidelissimas sia servit, per medi del General, suplicar al Espectable Governador de Cathalunya tinga a be de fer despatxar un dedret en general per tots los gremis, o comuns, que hauran de manllevar a censal per lo sobre dit effecte, y no altrament. Y nos ha suplicat tinguessem a be lo fer despatxar un detret en general per lo effecte en dita deliberació expressat. Per ço, en concideració del benefici gran ha de resultar al present Principat, de poder ab mes pocibilitat conseguir los medis, que tant promptament necesitan las urgencias corrents, fent estas cosas de consentiment , vot y parer de las tres salas celebradas lo dia present. Al Señor del present donam, y concedim llicencia, y facultat als Comuns, o gremis de la present ciutat per poder pendrer a censal de qualsevols comuns o particulars personas, las quantitats ab las quals voldrán servir a dita Generalitat de Cathalunya per lo effecte es a saber, expressat en dita deliberació, y no altrament, a las quals vendas, y novas creacions de censal, que per dits Comuns y gremis per dit effecte serán fetas. Y firmadas en poder de qualsevols notaris. Quiscuna de ellas interposam en la autoritat y decret. Dat en Barcelona als XIII de Juliol de MDCCXIII. Don Pedro de Torrellas y Sentmanat Governador de Cathalunya, ut Don Francisco Moret assessor de la Generalitat de Cathalonya lloch del se+llo. Receptam curia Generalitat Cathaloniae VIII fol. XXX. Scriba major generalitat Cathaliniae. Franciscus Rossines notario.=
Gratis, per me nostre meo tam videlicet in dicto, et praechalendato syndicatu nominator principales meos, quam alios quascunque presentes, absentes, et futuros, meos quod et eo, ac cujus libet mei, et illos dictae confratriae insolidum, heredes, et successores quiscumque vendo vobis honor Antonio Casanovas seracordadio Barchinonae civi et confratri dictae confratriae presenti, et vestris, et quibus volueritis perpetuo, instro tamen gratiae redimendi mediante duabus qualibas luytionibus, itaq diminito pretio diminiatur annua penti quantitatis luyre quimquaginta sex libras monetae barcinonae pensionis annuae censuales havendas, a die decima sexta presentis, et currentis mensis July qua hoc presentes publicam conficitur instrum ad unum annum primo, et continue venturum, et sic demde, franchas hanc autem venditione. Sicut melius conveniens dictis moilus, et promitens, vobis, et vestris in his successoribus quod annuam pentionem hujusmodi censualis francham, et quitiam ut est dictum ego, et mei, dictaq, confratria, et eius donfratres, presents, absentes, et future, dabimus, solvemus, trademus, et aportabimus, dabuntq, solvent, trident et aportabunt vobis, et vestries in his successoribus intus domos propriae habitationis vestro, et vestro, aut alibi ubi volueritis, seu vestro voluerint, dum modo non sit extra presentem Cathaloniae Principatu, et comitatum cevitaniae sulve, et secure mei, et meos, distae que confratrae, et illius confratrum presentium, absentiu,, et futures, et cuius libet mei, et illo insolidum proprys missionibus, sumptibus, et expensis, riscoq. Peroculo, et fortuna anno quolibet termono praecontento, sine aliqua videlicet dilation cum salario procuratiros instru Barcinona XS et extra XXS Barcinonum ultraquis, promitto dictis nostribus, restituire missiones super quibus credatur pretium vero humoi censualis mortio quod dicti nostribus vobis vendo, et originaliter creo est mille centu, et vibinti librae monetae Barcinonae ad fórum numerum, seu conem viginti mille solidos, prety pro mille solidis annuae pentionis, quid quidem pretium solvere promitto pro effectu superius in praeludio homoi censualis prennarrato. Et ideo renuntiando insuper volo dictis noibus ac vobis cum expresse pacescor, quod homoi censuale mortuum quod dictis noibus vobis vendo impretió, nec in pentione ad minore forum reduce, seu minir non posit aliquot modo, etiam si reduction ipsa facta fuisset per Dominum Regem caeterum volo eisdem notaribus quod homou censuale mortum perpetuo sit, et perpetuo duset, donech, et quausq realiter, et integriter sit redemptum non obstante quasvis temporis prescripcione, et eius exceptione, etiam si prescription ipsa sit triginta quadraginta, aut centum anno, vel alterius cujusvis emporis renuncians dictis noibus, legi primae de usucapionibus, et legi nemo. De legatis primo, quibus cavetur quod pactum, factu, de non prescribendo saltem in actionibus legalibus propter publica cum interesse non valet, et omni aly juri, insuper etiam convenio dictis noibus, et bona fide promitto vobis, et bestirs in hus successoribus quod humoi censuale mortuom quod dictis noibus vobis vendo, et originaliter creo, et eius annuas pentiones franchas, et quitias, u test dictum faciam eisdem noibus, dictaq confratria, et illius confratres presents, absentes, et future facient vos, et vestros, ac quis volueritis habere, percipere quod que tenebor dictis noibo doctaq confratria, et illius confreatres presents, absentes, et guturi tenebintur vobis et vestries in his successoribus de eviction semper, et in omni casu, et de restitution mission, littis, et extra. Et prohis complendis obbligo dictis noibus, vibis, et vestries successoribus omnia, et singular bona jura obvensiones, impositions, et omolumenta quaecunquod dicta confreatriae, et bona mea, et coterorum confratrum dictae confratria, presentium, absentium, et future, et cujuslibet, et illorum insolidum mibilia, et immobilia jura, et actions quascunque dolens dictis noibus, et expresse concenciens, quid bona, et jura in humoi generali obligation complrehensa sint, et censuantus vobis, et vestries in his successoribus spetialiter, et expresse obligate, et hupothecata, ac si in spesie hipothecarentur, et essent hic designate, confitens dictis noibus dicta bona, et jura mobilia, et immobilia precario noie tenere, et possidere promitens eisdem noibus ea non vendere, baratare, friat cursus cum cession jurium, et facultate vendendi juxta. Itylum notario infri: Renunsians dictis noibus quantum ad haec benefitio novar constitutionum epistolae et consuetudini Barchinonae loquenti de duobus, vel pluribus insolidum se obligantibus, et ex pacto foro meo, doctae quid confratriae, et illius, confretrum putium, absentium, et futurorum proprios submitteno, et supponens me cis dem mobibus ductamquod conreatriam, et illius confratres presents, absentes, et futures, lonaq mea, et illo inso sedum foro curiae Magnifici Vicary, seu Regentis Viccariam Barchinonae, et abtenus in que,m cum, facciltate, variandi et promissione u test sciendum, fiat cum scriptura sub pena terty in libris tertios curiae dicti Magnifici Viccary, sey Regentis Viccariam Barchinonae, obligando pro inde vobis, et vestries I his succesoribus personam meam, et omnia, et singular bona mea, et bona dictae confratriae, tum etiam personas, et bona dicta confratrum presentium, absentium, et future, et cujus libet mei, et illo insolidum mobilia, et ommobilia, ura, et action quascunque cui et ut praedicta, juro dictis noibus haec igitur Actum.
Testes sunt Salvator Antentas, et Raymundus Rojas scriptores Barcinonae.
Item: Alio instro. Ego dictus Josephus Molins nomine meo proprio, et ut yndictus praedictus praefatae confratriae seerocordariorum venditor praedictus. Gratis facio, et firmo apocham vobis dicto honor Antonio Casanovas emptori praefacto presenti, de dictis mille centum, et viginti libris barcinonibus, quae sunt pretium supradicto censualis per me dictis nomibusvobis venditi, et originaliter creati. Modus solutionis car fuit, et est talis quantiam ilas habui, et recepia vobis nuncs rando realiter, et de facto ad meas dictis nominibus omnímodas voluntatis, et ideo renunciando.
Testes sunt praedicti.
Item: Alio instro. Ego dictus Josephus Molins noie proprio et utis in dictus praedictus praefatae confratriae serocordariorium venditor praedictus. Per firman validam, et solemnem stipukationem ac vigore juramenti infri laborat. Gratis convenio dicto noie, et bona fide promito vobis dicto honor Antonio Casanovas emptori praefato presenti, et vestri quod ego dictis noibus, dictaq confratria, et illius confratres, tam videlicet in superius chalendato syndicatu nominati principales mei quam alu quicunq presentes, absentesm et tuotoria die presenti ad quinqu annos proxime venturos, et de inceps de quinquenio in quinquenniu,m et interi, ac als si et cum a vobis, vel vestris in his successoribus fuerim, vel fuerint requisiti propter periculum finis, et exitus obligationis personalis, appossitae in scriptura terty continuata in supradicta censuali, per me dictis noibus vobis vendito ob mortem, fugan, seu translatione, domiciliorum mei, et atteror confratrum dictae confratriae presentium, absentium, et futuro, et als cum publico instro juris efficassiam habense cum clausulis, et obligationibus etiam cum scriptura terty obligatione persona, et bonorum respective insolidum, et alu clausulis in dicto censuali appositis, et alys vobis, et vestris utilibus, et necessarys, ac benevisis ego, et cateri confratres dictae confratriae presentes, absentes, et futuri oblitabimus ad solutionem, et prestatione, supradicti censualis per me dictis nobilus vobis venditi, et originaliter creati, ac ad omnia, et singula in eodem censuali vobis, et vestris promissa dictamq terty scripturam in eo dem censuali appositam dicti noibus teneabo, et de novo firmabo dicti confrates presentes, absentes, et futuri renovabunt, et de novo irmabint in dicta ciroa Viccariae Barcinonae cum publico instrumento, et cum cisdem, vel similibus clausulis reninciationibus, sub missionibus, et obligationibus, tam impersonis quam in bnis respective quibus supradictum vensualis instrum, est comnceptum, et instra renovationus inde facienda in publicam, et auctenticam formam vobis, seu vestris in his successoribus tradam, seu liberabo, seu dicta confratria, et illius confrates presentes, absentes, et tuturia ad erum sumtus, et exprensas tradent, et liberabint. Et si praedicta dictis noibus non ad implevero seu dicti principales mei non ad impleverint infra terminum praefatum in continente eo elapso ego, et mei, dictaq confratria, et illius confratres presentes, absentes, et futuri. Dabimus, et solbemus, dabuntq et solvent vobis et vestris in his successoribus pro paena scilicet, et noie paenae quam mihi, dictaeq confratriae, et illius confratribus presentibus, absentibus, et futuris, et cujus libet insolidum super his dictis noibus gratiose imponi consimili mille centum, et viginti libras barcininae quae in dicto casi sint, et cedant vobis, et vestries pro luytione, et quitatione, at pretu restitution supradicti censualis per me dictis noibus vobis venditi, et originailtir create, ultraquas exsolvam dictis noibus, et dicti principales mei exsolvent vobis, et vestries omnes pentiones, et lactam, ac alia accessoria praefati censualis, tunc, et postea quandacunque debita, et solvi cassata.
Et pradicta omnia, et singula facere, attendere, et complere promitto noie proprio, dictaeq confratriae et illius confratrum predictium, absentiu, et guturo sine aliqua videlicet dilatione cum salario procuris intis Barcinonae XS et extra XXS Barcinonam, oltra quos promitto dictis noibus restiture missione super quibus credatur et pro his complendis obligo dictis noibus vobis, et vestris in his successoribus omnia, et singula bona, jura, obvensiones, impositiones, et emolumenta quacunq, dictae confratriae, et bona mea, e4t caterorum confratrum ilius presentium, abdsentium, et futurorum, et cujuslkibet mei, et illos insolidum mobilia, e4t immobilia fiat ut in supradicto censuali de verbo ad verbum, usque, Actum.
Testes sunt praedictos
Paene me Dominici Rojas.