Saga Bacardí
54392
ESCRITURA DE VENTA DE DOS CENSOS SOBRE FINCAS DE LOS MONBLANCH, HACIA FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Jovis XXXI mensis Augusti anno a Nativitate Domini MDCCXVIIII.
In Dei nomine, quod nos Joannes Monblanch sutor civis Barcinonae et Dorotea ujus uxor. Pro luendo et quitando Rndis. Priori et Conventui Sanctae Monicae ordinis Sancti Augustii fratrum excalseatoru presentis vivitatis Barcinonae illud censuale pretii sice proprietatis 500L et pensionis annuae 25L, quod annuatim die 5 Februarii illis facimus et praestami.
Item: Etiam pro solvendo et satisfaciendo dictis Rndis Prioris et Conventui 142L 1S 8D diimirum 102Ll 10S ad complementum omnium pension et dicto censuali decusaru usque in diem quintam Februarii 1718 inclisive.= 25L pro pensione cessa die 5 Februarii 1719 et restantes 14L 11S 8D pro ratta decursa a prorines dicta die usque in diem presentem.
Item: Etiam pro solvendo et satisfaciendo Rndo. P. Ignatio Bernada Sacerdoti collegii Bethem inci soscietatis tesu presentis civitatis tanquam procuratori Rndi. Rectoris Collegi dictae soscietatis Jesu civitatis tanquam procuratodis Rndi. Rectoris Colegis dictae soscietatis Jesu civitatis Cerverariae cutonen dios. 194Ll 18S 4D scilicet 163L 10 pro solutionibus cessis in annii 1716, 1717 et 1718 ex illii binis censibus uno scilicet pensionis annuae 44L 10S quem annuatim pro medietate die prima Aprilis et pro altera medietate die prima Octobris dictum Collegium Cervariae recipis super quibusdam domibus per me dictum Joannem Mooblanch possessis in praesenti civitate in vico dicto de la Espaseria ad latus inferius designandaru domoru et altero pensionis anniae 10L quem annuatim eisdem terminis dictum collegiums Cervariae recipis de responsione inferius mentioneti census super domibus infra designandis= 27L 5S pro solution dictoru binoru censuu cessae prima die Aprilis currentis anno, et restantes 4L 3S 4D pro cetta dicti census pentionis anniae decem libraru decursa a rpxima dicta die usque in diem presentem. Igitur, gratis per nos et nostros, vendimus, vobis Francisco Roig et Vives aurifici civi Barcinonae firmae meae dicti Joannis Monblanch presenti et vestries et quibus volueritis perpetuo, totum illum censum pensionis annuae 55L monetae Barcinonae ex quibus deductis responsionibus infris remanent franchae 41L 17S quem annuatim unacum tota ejus domination media pensioni nibus et ratta a die presenti in antea debendis et cecurrendis ac pretio illius in casu luitionis cassu quo luibilis sit quaem anniati ma pro medietate die primo mensis Junii et pro altera medietate die prina mensis Desembris Hiacinthus Rovira auri et argenti faber civis Barcinonae mihi dicto Joanni Monblanch facti et praestat.
Primo: de et pro totis illis domibus cum uno portal extra in via publica infrae aperienti cum introhitibus, quas dictus Hiacinthus Rovira titulo stabilimenti per me dictum Joannem Monblanch ei facti et firmati instro domini ratione firmato receptor penes D. Josephum Simon notarium publicum Barcinonae die 11 Mary 1718 habet et possidet in presenti civitati Barcinonae in vico olim dita de la Pescateria vella nunc vero de la Sabateria vel de la Espaseria ad latus alteru domoru cum uno portali extra in dicta via publica, aperienti per-----tn vico de la Pescateria vella sive de la Espaseria et ante vicum olim dictum dels Asens nunc vero del Malcuynat per quem itur a dicta vico ad vicum de la Esparteria et etiam de la Vidrieria versus oriente, et meridie existens paenes me remanen. Quae quidem domus dicti Hiacintho Rovira infrum ---sine infraent ubi est constructum dictum portale quod est versus oriente habent de latitudine in solo terrae sive intrata carundem domoru duo dece palmos et médium, et de longitudine de llargaria ab oriente versus occidentem quinquae cannas ubi est quoddam paruum celubert quod est in dictis domibus quod habet de latitudine sive de amplaria ab oriente versus meridiem unam cannam quatuor palmos et unum quartum palmi, et de longitudine sive de llargaria de oriente versus occidentem unam cannam et quatuir palmos in secundo sostre seu sostre habent de latitudine suve de llargaria ab oriente versus occidentem quatuor cannas tres palmos et tres quartos palmo. Et terminatur praedictae domus unacum inferius designandis per me dictum Joanne Monblanch pro ut abinde tenebuntur per vos ad censu praedictaru quinquaginta a quinque libraru terminis supra expressis solvendo et ego praedicta teneo pro ut vos abinde tenebitis per Rndum. Rectore, Collegi Sancti Bernadri soscietatis Jesu dictae civitatis Cervariae uti succedentem D. Paulo Aquiles Barcinonae populato, succedenti heredibus et successoribus Sebastiani Rabassa adrogueris civis Barcinonae ad censum decem libraru ano quolibet solvendaru videlicet pro medietate die prima mensis Octobris, et pro altera medietate die prima mensis Aprilis, qui praedicta tenet per benefitium ecclesiasticum sob invocacione Sancti Yvonis in Esclessia Parrochiali Sanctoru Justi et Pestoru Barcinonae instititum et fundatum et seu per ejus benefitiatu nomine ipsius et sub dominiu et alodio dicti benefitii ad censum duodecim morabatinum et unius solidi anno qualibet perpetuo solvendoru scilicet pro medietate in festo Sancti Joannis mensis Juny et pro altera medietate in festo Nathalis Domini, dando, et solvendo pro quolibet morabatino novem solidos barcinone juxta constitutionem, et ordinatione a Do. Rege factam super solutionne morabatinoru et censualium Barcinonae. Et terminantur dictae domus; ab oriente partim in supradictis domibus penes me remanentitus, et partim in dicto vico de la Esparteria; a meridie cum ipsis domibus pentme remanentibus; ab occidente in honore Josephi Sala pallerii civis Barcinonae qui antea fuit haeredum Montserrati Serra; et a cirtio partim in honore Francisci Balaguer candelarii ceupi civis Barcinonae, et partim in dicto vico de la Esparteria, vel de la Sebateria vella.
Item: In et super tota illa domunteula sive botigia supradictis domibus uñita in qua reperitur quoddam arcu lapideu ut prae ad tectum sive sostre cum introhitibus, quam dictus Hiacinthus Rovira titulo praechalendati stabilimenti habet et possidet in dicta presenti civitate Barcinonae in dicto vico olim dicto de la Pescateria vella, et hodie de la Sebateria. Et tenetur unacu supradictis inferius designandis per me pro ut ab inde tenebuntur per vos ad dictum censu dictaru 55L praedictis terminis solvendaru, et ego praedicta teneo pro ut vos ab inde tenebitis ut asseritur per benefitium sub invocatione Santorum Bernardi et Thomae in Parrochiali Sancti Michaelis Archangeli Barcinonae institutum, Pbroru. Dictae Ecclesiae uyti administratricem aniversarioru comunium dictae Ecclesiae et sub dominio et alodio dictoru benefitiati, et comunitatis ad censum septem morabatinoru bonoru alfonsinoru auri fini, et ponderis recti ad ratione nove solidorum pro quolibet morabatino anno quolibet solvendoru videlicet medietatem die sere festo Nathalis Domoni, et alim medietatem die seu festo Sancti Joannis mensis Nunii, de quibus et aliam medietatem die seu festo Sancti Joannis mensis Juny, de quibus quidem septem morabatinis solvere tenetur medietas dicto benefitio seu ejus benefitiato et alia medietas dictae Rndae. Comunutati Proru, dicto nomine seu ejus procuratori anno quolibet terminis praecontentis. Est tamen sciendum quod juxta concordiam inter dictam Rnda, Comunitatem et dictum Benefitiatu factam de qua fuit factum ut asseritur instrum penes D. Joannem Pujol notarium publicum Barcinonae die 2 Octobris 1487 inser alia pacta in dicta Concordia expressa fuit pactata quod jus et facultas firmandi dominis ratione in instris alienationu quae inde fient, ac fathicis utendi ac cartas praecarias firmandi sit dicti benefitii seu ejus benefitiati de laudemiis vero et aliis emolumentis inde proveniendis fient tras equales partes, quarum duae sint dicti benefitii seu ejus benefitiati, et alia tertia pars sit dicto Rndae Comunitatis dicto nomine. Itaque praedicta visa fuerunt contineri in quodam, publico et auctico instro venditionis de praedicta doumuncula sive botiga Michaeli Cardona difuncto sutori civi Barcinonae per quo Sebastianu Alberti in membrana exarato dominio ratione laudato, et firmato recepto, et clausi sive subsignato, ut asseritur penes D. Antonium Batlle difuncto notarium publicum Barcinonae die 14 Julii 1611. Et teerminatur dicta domuncula, sive botigia, seu ejus introhitus ab oriente partim in supradictis domibus paenes me remanentibus, et partim in dicto vico de la Espaseria; a medidie cum praefati domibus paenes me remanentibus; ab occidente cum supradictis domibus primo loco designatis; et a cirtio partem cum praelibatis domibus primo loco designatis et partim cum dicto vico de la Espaseria.
Item: De et super parte cujusdam cubiculi vicigo aposiento supradictaru domoru penes me remanentiu quod est super intratam dictaru domoru supra designataru, et supra primum tectum teru domoru paenes me remanentiu, quod quide cubiculum sive apossito est part et de pertinentiis supradictaru domoru paenes me remanenti quae quidem pars dicti cubiculi sive apossento habet de latitudine sive llargaria viginti duos palmos, et de longitudine sive de amplaria quindecim palmos ad cannam Barcinonae, quaequae paus dicti cubiculi fuit per me dicto Hiacintho Rovira stabilita cum praechalendato stabilimenti instro. Quae quedem pars dicti cubiculi sive aposento unacum superius designatis, tenetur per me pro ut ab inde tenebitur per vos ad dictum censum dictaru 55L dicto terminis solvendaru, et ego praedicta teneo unacum dictis domibus paenes me remanenibus per dictum Rectorem Collegii Sancti Bernardi soscietatis seu civitatis Cervariae succedentem dicto D. Paulo Aquiles succedenti dictis haeredibus, et successoribs dicti difuncto Sebastiani Rabassa, ad censum 44L 10S in singulis perpetuo solvendaru, scolicet medietatem die prima Aprilis et altre medietatem die prima Octobris quem censum solvere teneor absque damo nomine et missione vestri et vestrorum in his successoru, qui praedicta tenent per Besinum sive acapterium pauperum verecundantium Ecclesiae Parrochialis Beatae Maria de Mari Barcinonae, seu per ejus operatorios seu administratores dicti Besinti seu acapterii, et sub dominio et alodio eorundem succedentes in his benefritio Joanni Messoti mercatori olim camptori monetaru civi Barcinonae ad censi decem morabatinoru bonoru alfonsinoru auri fini et ponderis recti dando et solvendo pro quolibet dictoru monabatinoru novem solidos Barcinonae juxta constitutionem regiam super his aedicam anno quolibet perpetuo solvendoru infra duos anni términos videlicet mediante die presente in et alteram medietatem die prima Novembris, et terminatur dicta pertia cubiculi ab oriente cum supradictis domibus primo loco designatis parti, et aprtim in honore dicti Francisci Balaguer; a medidie ab lo celovert et erundem domoru primo loco designataru; ab occidente in honore dicti Josephi Sala qui fuit haeredem dicti Montserrati Serra; et a cirtio in honore jan dicti Francisci Balaguer. Hanc autem sicut melius, extraentes, praedicta, eademque, ad habendum, promitentes tradere vobis possessionem et in ea vel vos nos enim praeterea cedimus vobis omnia, jura, quibus, juribus, possitis pensiones, et rattam dicti census a die presenti in antea decurrendas ac pretium iluis in casu luitionis casuquo luibilis sit praetere exihigere et de receptis apochas chirographa et alias censibus facere et firmare, ipsumquae consulti in casu luitionis. Absolveré et diffinere clama, et retroclama exponere, exequutiones, instare, et alias uti nos etiam, dicentes intimantes, salvis et salvo inmquam laudemio bonatur clausula septimi quo ad praedicta supra primo et secundo locis designata, quo vero ad praedicta instro loco designata clausula decimi venit inserenda eo quia dictum bassinum seu acapserium pauperu decundantiu, dictae Parrochialis Ecclesiae Beatae Mariae de Mari successit in his dicto Joanni Massoti qui lapcus erat post sententiam arbitralem inter cleru et civet Barcinona super laudemiis promulgatam, quare percipere debet pro laudemio id tantum q1uod laqui dar est assuetum. Pretium vero praedictoru quae vobit vendimus est octingentum, triginta septem librae monetae Barcinonae quod quadam pretium de voluntate nostra et in vim facultatis quam vobis conadimus exsolvere habeatis supradictis creditoribus nostris causis et rationibus supra expressis a quibus in actu solutionis petatis et recuperatis apochas et diffinitionum nobis et cessionem vobis respective dirigendas quo scilciet ad tuendum et defendendum praedicta quae vobis vendimus contra quoscunque vredimus nostros et alias quasvis personas vobis seu vestris in eisdem actionem aliquam quaestionem, facientes, et alias ad agendum, volentes et consentientes quod festis per vos solutionibus et luitione praedictis sitis et succedatis in locum et jus dictaru, creditorum nostrorum competantquae proinde vobis et vestriso illa, et eadem tempori prioritas aliaeque praeheminentiae et praerrogativae quae eisdem creditoribus nostris competens nunc competerentque ab inde solutionibus et luitione praedictis, est non factis quoniam ad praedicta peragenda facimus et consentimus vos, et vestros in his dominos et procuratores utin rem vestram, et eorum propriam. Et ideo renuntiando, si quid plus, donamus unsuper convenimus et bona fide promittimus vobis quod praedictaquae vobis vendimus facimus vos, et vestros ac quos volueritis habere, quod que tenebimur et nostri tenebundur vobis et vestris de firma et legali evictione ac legitima defentione praedictoru semper et in omni casu cogitato vel incogitato tam in jure, quam in facto quo modocumquae et qualitercunque contingenti et evenienti. Et de restitutione missionem, super quibus, credatur et pro hit complendis, obligamus vobis et vestries omnia et singular bona nostra, et alterius vestrum insolidum mobilia et immobilia, jura et actions quascunque renuntiantes quantu ad haec benefitio novaru constitutionum, epistola, et constitudini Barcinonae, et egi dicta mulier certiorata ad plenum de juribus neis per notarium infrum renuntio benefitio Valleyani, et autentica et quo ad obligationem bonoru diesi viri mei renuintio doti sponsalitio et alis juribus hipothecis et creditis quae habeo et habere debeo in illius hereditate, et vobiis volent vosan his mihi praeferri eaquae omnia quantum ad hac vobis et vestris ex pacto remitto et ambo renuntiamus omni alii juri, et ut praedicta, Juramus, haec igitur actum.
Testes firmae dicti Joannis Monblanch sunt Jacobus Canals juvenis pentineruys et Michael Cabrer scriptor Barcinonae.
Testes vero firmae dictae Doroteae Monblanch quae firmavit Barcinonae dia prima Septembris praedicti anni sunt Franciscus Soler juvenis candelerii ceupi, Michael Torres et Michael Cabrer scriptores Barcinonae qui ultimus in his.

Item: Alio instro nos dicti Joannes Monblanch et Dorotea ejus uxor venditores praedicti Gratis facimus et firmamus apocham vobis dicto Franciscis Roig et Vives emptori praefato de dictis 837L Barcinonibus quae sunt pretium supradictae per nos vobis factae venditionis habitis et receptis hoc modo quaniam illas de voluntate nostra, et in vim facultatis per nos vobis attributa cum supradicto venditionis instro exsolvere tenetis personis causisque et rationibus supra in praeludio ejusdem venditionis instra expressis. Et ideo be renuntiando.
Testes sunt praedicti respective.

Sig+num Rndi. P. Joanni Bernada Sacerdotis collegy Bethlemitici soscietatis Jesu presentis civitatis Barcinonae, uti procuratoris allegis Sancti Bernardi soscietatis Jesu civitatis Cenevariae Caelsos, sig dios, ut de ejus procuratione constat instro recepto penes D. Josephum Montaner et Nuix notarium publicum dictae civitatis Cervariae die 23 Juny 1717 qui dicto nomine praedicta dominio ratione, firmavit et laudavit juribus tamen dicti principalis sui censibus et laudemiis forçan debitis et non solutis in ómnibus et per omnia semper salvo quam firmams fecit Barcinonae penes me Paulum Cabrer notario publicum Barcinonae infrum die 13 mensis Octobris anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo decimo nono, presentibus pro testibus Dominico Alxer juveni pentinario, et Michaele Cabrer scriptore Barcinonae degentibus.

Sig+num Rndi. Josephi Vidal et Mallagré Pbri, in Parrochiali Ecclesiae Beatae Mariae de Mari Barcinonae residentis uti procuratoris Joannis Puigener mercatores Barcinonae cibis tanquam administratoris Bastens pauper, et cundantiu dicta Parrochialis Ecclesiae Mariae de mari ut de ejus per ratione constat instro receptor penes D. Paulum Mitjans notario publicum de die 3 Martii proxime praeteriti. Qui dicto nomine praedicta domini ratione firmavit et laudavit juribus tamen, dicti primcipalis suo et seu dictae administrationis censibus, et laudamiis forçam firmam ficit dicto nomine Barcinonae praesentes me Paulum Cabrer notarium publicum Barcinonae infrum, die 19 Octobris 1719, presentibus pro testibus Dominico Aixer et Jacobo Canals juvenibus pentinariis Barcinonae degentibus.

Dig+num Rndi. Damiani Geneto Pbre, in Parrochiali Ecclesiae Sancti Michaelis Archangeli Barcinonae benefitiati tanquam obtinentis benefitium sub invocation Santoru Bernardi et Thomae in dicta Parrochiali Ecclesia institute et firnatu. Qui dicto nomine praedicta dominii ratione firmavit et laudavit juribus tamen dicti benefitii censibus et laudemiis forçam debitis et non solutis in omnibus et per omnia semper salvis, pro qua quidem firma dominii ratione et seu pro laudemio et dicto nomine ac dictae Rndae. Comunitati debito confessus fuit se habuisse, et recepisse abs dicto Joanne Monblanch vigenti unam libram fecit dicto nomine Barcinonae penes me Paulum Cabrer notarium publicum Barcinonae infrum die 20 mensis Octobris anno a Nativitate Domini 1719 presentibus pro testibus Dominico Atxer et Jacobo Canals juvenibus pentineriis Barcinonae degentibus.

Sig+num Administratorem Rndi Dris. Francisci Cellares Pbri, Canonici Ecclesiae Collegiatae et Sedibiris Sanctae Annae Barcinonae tanquam obtinentis benefitium seu Capellariam sitis in vocatione Sancti Ivonis in Parrochiali Ecclesiae Santoru Justi et Pastoris Barcinonae fundat, qui dicto nomine praedicta dominio ratione firmavit et laudavit juribus tamen suis et seu dicta benefitii seu Capellaniae censibus et laudemiis forçan debitis et non solutis in ómnibus et per omnia semper salvis, quam firmam fecit Barcinonae penes me Paulum Cabrer notarium publicum Barcinonae infram die 21 mensis Octobris anno a Nativitate Domini 1719 presentibus pro testigus Administratorem Rndo. Dre. Raphaele Gallifa Pbro. Canonico dictae Ecclesiae Sanctae Annae et Joanne Ambor scolano dictae Ecclesiae ac Michaelle Cabrer scriptore Barcinonae in his ut substitute jurato mei notario infri interveniente.
Post modum autem die prima May 1720 supradicta venditio ad instantiam dicti Francisci Roig et Vives fuit intimate et notificata dicto Hiacintho Rovira praedictis resppondendo verbo dixit que pagara conforme se li intima presentibus pro testibus Francisco Brunes juvene pentinerio et Michaele Cabrer scriptore Barcinonae degentibus.

Dicto die.
Ego Ignatius Bernada Sacerdos Collegii Bethlemitici siscietatis Jesu presenti civitatis uti procurator Rndi. Rectoris Collegis dictae soscietatis jesu civitatis Cerveriae aelsonem dios, pro ut de mea procuratione constat instro recepto penes D. Josephum Montaner, et Nuix notarium publicum dictae civitatis Cervariae die 23 mensis Junii anni 1717 dicto nomine., gratis confiteor et in veritate recognosco vobis Francisco Roig et Vives aurifici civi Barcinonae presenti Quod pro Joanne Monblanch sutore cive Barcinonae et Dorotea ejus uxore et vigore facultatis per illos vobis atributae cum inferius chalendato venditionis instro ac ex illis octingentum triginta septem libris quae sunt pretium venditionis per illos vobis factae et firmatae de toto illo censu pensionis annuae 41l 20S francha a respontione quam annuatim cum dominatione media dictus Franciscu Monblanch recipiebat super quibusdam domibus per Hiacinthum Rovira aurifecem civem Barcinonae possessis in presenti civitate Barcinonae in vico olim dicto de la Pescateria vella nunc vero de la Sebateria vel de la Espaseria large designatis et instro dicto venditionis recepto penes notarium infrum hodierna die numerando realiter, et de facto in notario et testium infroru presentia, ac sub pacto cessionis infri dedistis et solvistis mihi dicto nomine centum nonaginta quatuor libras et decem octo solidos et quatuor denarios monetae Barcinonae et sunt 163L 10S pro solutionibus cessis in annis 1716, 1717 et 1718 ex illis binis censibus uno scilicet quibuosnis annuae 44L 10S quem annuatim pro medietate die prima Aprilis, et protera medietate die prima Octobris dictis principalim metes recipit suptius busdam domibus per dictum Monblanch possessis in eodem vico, et altero pensionis annuae 10L quem annuatim terminis praedcitis dictus principalis recipit super parte dictaru domoru per dictum Rovira possestaru, 27L pro solutione dictoru binoru censuu cessa prina die Aprilis currentis anni et restantes 4l 3S 4D pro resta dicti census pensionis annuae 10L decursa a precima dicta die usque in diera presentem. Et ideo renunciando in testimonium tamen cessione infra presentem facio dicto nomine vobis apocham, caeterum et ideirco sine tamen evitione nec bonoru dicti collegii obligatione, do dicto nomine cedo, et mando vobis, et vestriso omnia jura, quibus juribus, possitis pro dita per vos empta tueri et deffednere contra cunctos, et alias uti ego do. Insuper promitto et juro, praedicta habere ratta, haec igitur, actum.
Testes sunt Jacobus Canals juvenis pentinerius et Michael Cabrer scriptor Barcinonae.
Paenes me Paulus Cabrer ntoarium.


Dicto die.
Ego Fr. Josephus a Sancto Thoma de Vilanova Relibiosus Sacerdos Monasterii et Conventus Sanctae Monicae ordinis Sancti Augustini fratru ex calseatoru Barcinonae, economus et procurator Rndoru. Prioris, et Conventus dicti Monasterii pro ut de meis economattu et procuratione constat instro recepto penes D. Thomam Ramon notarium publicum Barcinonae die 16 May 1707 dicto nomine. Gratis confiteur et in veritate recognosco vobis Francisco Roig et Vives fiat ut in praeccedenti usque dedistis et solvistis mihi dicto nomine centu quadraginta duas libras unum solidum, et octo demarios monetae Barcinonae et sunt scilicet 102L 10S ad complementum omnium pensionu debitaru et decursaru usque in diem quinta Februari 1718 inclusive ex illo censuali pretii 500L et pensionis annuae 25L quod annuatim die 5 Februarii dictus Joannes Monblanch faciebat et praestabat, et nunc vos facitis et praestatis dictis principalibus mei. 25L pro pensione cessa die 5 Februarii 1719, et restantes 14L 11S 8D pro ratta pensionis currentis dicti censualis decursa a procima dicta die usque in diem presentem. Et ideo renunciando fiat ut in praecedenti mutato ubi dicit Collegii et dices Conventius usque in finem.
Testes sunt Jacobus Canals juvenis pentinerius, et Michael Cabrer scriptor Barcinonae.
Paenes me Paulus Cabrer notarium.

Magnifich Señor.
Estimaré a Vm. Que per mi, y en mon nom, y com a substutut meu en virtut de commisió, que ab esta li dono entrevinga en rebrer lo acte de relació, que per algun porter, o nunci de eixa ciutat se fará a Vm. De haver presentat a Salvador Fins negociant de eixa ciutat la inclusa intima de un acte de consigna feta per lo Illustre Señor Compte de Solterra a Pau Font mercader, ciutadá de Barceloa, y del dia, mes, any y lloch en que dita relació se fará, noms, y cognoms del porter, o nunci fará aquella, y dels testimonis que y entrevindran al peu de esta o altrament me rescriurá, peraque en fe de Vm. Puga continuarho en son lloch, y ferlan quant menester sia. Offerintme en semblants, y majors cosas servir a Vm. A qui Deu guarde, Barcelona, Agost 26 de 1719.
Servidor de Vm. Q.S.M. B. Pau Cabrer notari publich de Barcelona.

Magnifich Ilustre Señor.
En nom, y com a substitut de Vm. Y en virtut de la commissió per Vm. Ab la sobredita la carta a mi donada he entrevingut lo dia present y avall escrit en rebrer lo acte de la relació que Esteve Grau porter real de la ciutat de Mataró me hage en esta ciutat referintme, avent lo mateix al present presentada la intima que Vm. Rebuda ab efecte ha servit remetrerme a Salvador Fines notari de la present ciutat ha nomenat, prersonalment trobat en la casa de sa propria habitació, que la te situadada en dita ciutat de Mataró en lo carrer dit de Remeyre, la qual de sa propria ha pres dita intima, a la qual relació son estats fets per testimonis Esteve Guanyabens mariner tada de Mataró y Francisci Mataró escrivent en Mataró habitants, y axi en se mia ho podrá continuar en son degut lloch, y ferlan sempre menester sia, y a mi manarme en semblants ..jors cosas que en tot me presiare de servir la veritat de Vm. Molts anys Mataró, y 31 de 1719. Servidor de Vm. S,M.B.
Salvador Mataró notari publich.

Memorial de las obras que se son fetas en las casas que te y posseheix Don Joan de Novell y Nadal P-- la present ciutat de Barcelona en lo carrer Ample, fetas epr mi Jaume Sala mestre de casas de Barcelona, las quals he fetas de orde de dit Señor Don Joan y son las seguents, totas molt dirruidas.
Primo: Se ha desfet tota la paret del enfront de la casa gran de la part el carrer Ample de desdels fonaments inclusive fins al capdemunt y despues se a tornat a fer tota nova havent fet los fonaments de quatra palms bastants de gruix y nou de fondo en el paviment del carrer, y desdel paviment del carrer fins al primer sostre de gruixa de tres palms y mitx bastants, haver asentada la portalada ab la mateixa forma estava haveri fet bon xampfrá a tot lo sircul de ella haveri mudat, quatra pedras molt grans, haverlas picadas aproporció del que es estat menester, haver format en dita paret dos finestras als soterranis, ahveri posat dos rexas, haver format y posat las dos finestras dels estudis, haver tingut de retocar llindas y claus de ditas finestas, haver enrrajolat lo paviment de dits estudis mudant alguns quadrats, haver paradas ab pedra un portal y avia en dit soterrani per fortificar mes la paret haverna obert, y format altre en la paret mitgera de dits soterranis.
Item: De desdel primer sostre fins al segon se ha fet la paret de tres palms bastants de gruxa, y en lo primer sostre se han format dos portaladas de balcó y una de finestra tot de pedra, havent posat las llundas y claus aproporció per lo que se ha tingut de retocar claus y demes.
Item: De desdel segon sostre fins a la taulada se ha muntat la paret de dos palms y mittx bastants de gruxa la qual ses feta tota de pedra haver feta y posada la taulada al nuvell de la casa nova haven format al segon sostre tres finestras a la correspondencia del primer sostre dels balcons y finestra. En la purxada sota la taulada se han format tres finestras corresponents a las de baix del altre sostre; haver retocat moltas peras de ditas finestras. Se ha fet la taulada ab la mateixa forma esta la de la casa nova ab rajola nova emplancada sota la barbada ab la forma esta la de la casa nova haveri posat una turtugada a tota la taulada que mira al carrer Ample. Se ha fet lo terrat nou ab la matexa forma estava antes ab sas baranas y las taulas ses coberta ab capell, y tres teulas plenas tant baix com dalt, las baranas del terrat se son arrebusadas de morer blanch. Se ha perfilat y respat tot lo enfront de dita paret hova per part de fora ab la mateixa forma está la altra de la casa nova se feu. Se ha enrajolat la sala dels balcons, haveria remendat las parets vellas de dita sala, haver decubert y tapat esquerdas haver posat llambordas en ditas parets ahont es estat menester haver adresat ditas parets lo que se ha pogut posant en ellas los llistons y claus necesaris per posar la tapisaria y cortinas, haver enblancat y lliscat de guix blanch totas las quatra parets de dita sala, haver fet lo sielo rasc ab sa coronisa en lo sostre de dita sala, haver fet també lo sielo raso del estudi ab sa corniza, se han descubert y tapat kas esquerdas y avia en las parets vellas del segon sostre, haver posat llanbardas a ont es estat menester, haver arrebusat y allisat, de morter blanc las quatra parets dels aposentos de dit segon sostre, haveri fet un enva doble per divir los dos aposentos de dit segon sostre, haver enrrajolat lo segon y terser sostre y en lo terser sostre haver posat tota rejola enblancada, haver descubert y tapat las esquertas de las parets vellas de la purxada, haver posat llanbordas ahont es estat menester, haver arrebosat y posat de morter blanch las quatra parets de dita purxada per part de dins
Item: Se ha fet tota la paret de dita sala que dona al selubert la qual tota era de tapia y se ha tingut de fer de desde dalt fins baix al paviment de dita sala que se trobá lo ferm de parets dedra la qual es tot lo pany de dita sala que mira a dit selubert y al estrado y se ha muntada tota de pedre fins dalt de gruxa de serca de tres palms la qual se e rebosat lo que se a pogut en dita paret se ha format un balcó de pedra a la sala lo quel de sobre lo repla de la escala, haver format una finestra en lo segon sostre y altre de que en la purxada, haveri posat al costat de dita finestra una grua de ferro per posar corriola, la qual paret per part de dora es perfilada y respada de morter boanch.
Item: Se ha fet una torratxa de altada de setanta palms y vuit palms de llum ab son carregol, la qual ser feta ço es las tres parets de dajola de cap, y la altra que mira ses feta tota de pedra, haveri format las finestras necesarias, haversa coberta posada de morter blanch per part de fora, y per part de ditnra de guix, haverse –dat totas las tauladas mudant moltas teulas y adobar nibells, se ha desfet totas la taulada dels aposentos donan al ortet la qual se es enbigada y feta tota de nou ferts al de es axacada uns vuit palms per lo que tanbé se han tingut de axacar las parets perque estigues en bona formaa y se a posat en ella rafach y sobre de ell una tartuga per recullir la aigua per anar al safareix la qual taulada set feta ab rajola blancada desota, inuntar las envants dels aposentos de desota de ella, los agen menester desfer un sostre mort y avia, acomodar las parets de dits aposentos per dos finestras que no em de profit y adresar las parets lo que se a pogut havent – memorial de las obras se son fetas en las casas que te y posseheix Don Joan de Novell y Nadal en la present ciutat de Barcelona, en lo carrer Ample, las quals he fetas yo Joseph Ballaresca mestre fuster de Barcelona, las quals obras son estadas molt necessarias per amenasar gran ruina las ditas casas y ditas obras he fet de orde de dit Señor Don Joan y son las seguents.
Primo: Se ha desanbigat y desanpostissat los tres sostres de dita casa que donan al carrer Ample, y tornat a embigar y en llatar, y de la matexa manera la taulada, y terrat, haver fet los vestiments y finestretas de las dos rexas dels soterranis, haver fet los vestiments y adobar totas las dos finestras, y finestrons dels estudis, haver fet los vestiments y portas de tres portaladas de balcons y de una finestra de la sala que dona al carrer Ample, haver adoat totas las dos portas grans del protal de la casas las quals se han remenadas molt haver fet los llistons de la sala dels balcons per posar la tapissaria, haver fet barretas per posar las sanefas a dits balcons y finestra, haver remendada la porta de dit sala que ix al corredor, haver posat y fet quatra vestiments y haver fet venir quatra finestras y finestrons als aposentos de desobra dita sala, haver fet dos portas en dits aposentos haver fet una escala ab sa barana de fusta per baxar a dits aposentos haver fet quatra vestiments y aver fet y remendat las quatra finestras y finestrons de la purxada de desobra dits aposentos, haver fet una porta per entrar a dita purzada, havr fet un vestiment y porta mes amyunt del terrat per tancar la torratxa, haver fet la porta del tarrat, haver fet los llistons per la escala de dita torratxa fins al tarrat, los quals esglahons de dit cargol se son fets a la caputxina, haver fet los vestiments y finestras de la torraxa, y haver encabironat lo tarrat de dita torratxa, haver fet lo vestiment y porta del batiport de dita torratxa, haver desanbigat y desanllatat la taulada de desobra lo manjador per ser tot podrit haverla tornada a embigar y enllatar, haver desfet un sostre mort, y havia desota dita taulada, haver addobat y reajustat altres portas y finestras, haver posat puntals, estampidost, cavall, per ell asegurar lo poder desfet las parets que amenasavan gran ruina, haver fet moltas solas per finestras y balcons, haver fet la sindra pera posar la portalada y altres remiendos molt necesasris, per las quals obras se han empleat los materials seguents.
Primo: Per dinou dotzenas de llatas a rahó de dos lliuras catorse sous dotzenas importan sinquanta una lliura setza sous.......................................................................51Ll 16S.
Item: Per una quadrats de alba a una lliura viut sous quiscun son importan curanta quatra lliuas setza sous son........................................................................................44Ll 16S.
Item: Per divuit quadrats de pi ver a rahó de catorza sous quiscun importan dotza lliuras dotza sous son............................................................................................................12Ll 12S.
Item: Per disset quadats de pi bert a raho de deu rals quiscun importan diset lliuras son.....................................................................................................................17Ll.
Item: Per nou dotzenas y sis pots de pi ver a trenta quatra rals dotzena importan trenta dos lliuras setza sous y sis diners son.....................................................................32Ll 16S.
Item: Per una lasseda de alba pera per modols per lo carragol de la torratxa importa vint y vuit rals son.......................................................................................................2Ll 16S.
Item: Per altre sascera de melis per dits per modols importa curanta dos rals son.....................................................................................................................4Ll 4S.
Item: Per tres carregas y quatra pots de melis pera portas dels balcons y finestras y demes a rahó de set lliuras deu sous carrega importan vint y sinch lliuras un sou y quatra diners son.................................................................................................................25Ll 1D 4D.
Item: Per vuit carregas de pots de Vich per portas y demes a rahó de vint y dos rals carrega importan diset lliuras dotza sous son...........................................................17Ll 12S.
Item: Per trenta quatra cabirons de melis a rahó de tretza sous quiscun importan vint y dias lliuras son.....................................................................................................22Ll.
Item: Per tres pots de poy a rahó de deu sous quiscuna importa quinze rals son..................................................................................................................1Ll 1S.
Item: Per set lliuras sis unsas de aigua cuit se ha gastat en dita feina a rahó de tres sous la lliura simporta onza rals y mitx.....................................................................1Ll 2S 6D.
Item: Per fer dita obra se son empleats sent sinquanta un jornals de fadrins a rahó de sis rals joprnals importan noranta lliuas dotza sous son..........................................90Ll 12S.
Item: Per sent sinou jornals y mitx se son empleats de dit mestre Joseph Ballaresca a rahó de catorza sous jornal importan vuitanta tres lliuras tretza sous son...............83Ll 13S.
Item: Per vuitanta frontissas de creu de pam y pam y mitx y dos pams de llargaria a rahó de tres sous quiscuna importan totze lliuras son...............................................12Ll.
Item: Per deu manilals per las portas y finestras a rahó de tres sous quiscuna son....................................................................................................................1Ll 10S.
Item: Per vuit perns per enpernar vuit bigas a rahó de sis sous quiscun importan vint y quatra rals son.............................................................................................................2Ll 8S.
Item: Per dos mils vuit sents claus dinals per dita feina a rahó de set sous lo sent importan nou lliuras setza sous son........................................................................................9Ll 16S.
Item: Per sinch sents sinquanta claus dinals y mitx a rahó de deu sous y sis diners lo sent importan duas lliuras disset sous y nou diners son..........................................2Ll 17S 9D.
Item: Per dinou claus de galvavern importan sis sous son...................................6S.
Item: Per claus de manilla costar en sis sous y sis diners son..............................6S 6D.
Item: Per dosentas y cinquanta claus mayals a rahó de sinch sous lo sent importan dotza sous y sis diners son......................................................................................................12S 6D.
Item: Per dos mil doscents sinquanta claus de quatra a rahó de tres sous lo sent importan tres lliuras set sous y sis diners son........................................................................3Ll 7S 6D.
Item: Per dos mil setsents sinquanta claus de sis a rahó de dos sous y quatra diners lo sent importan dos lliuras divuit sous y quatra diners son.......................................2Ll 18S 4D.
Item. Per claus de deu y gavarrots importan divuit diners son.............................17S 11D.
Item: La grua de ferro soposá al costaty de la finestra de la puerta de que dona al seluver costá set lliuras deu sous son.............................................................................7Ll 10S.
Item: Dos calcojns de ferro que pesaren catorza quintars una roba y mitja onza lliuras sis unças a quinza diners la lliura, y la grua d dit balcó del carrer Ample importa noranta tres lliuras sinch sous y set diners son....................................................................93Ll 5S 7D.
Item: Pera pintat de blau los quatra balcons se ha pagat sis lliuras deu sous son......................................................................................................................6Ll 10S.
Item: Los golfos y demes farramenta de las portas del portal del carrer Ample y portella importan cuaranta sinch rals, son.....................................................................4Ll 10S.
Item: Una rexa de ferro del soterrani del carrer Ample importa vint y vuit rals son......................................................................................................................2Ll 16S.
Item: Quatra tancadors de ferro per portas importan sinch suos.........................5S.
Item: Per sis panys y sis claus novas per las sis ditas portas a rahó de sis sous quiscun importan trenta rals son.....................................................................................3Ll.
Item: Per quatra claus ganxuts importan tres sous y sis diners son......................3S 6D.
Item: Per vint y vuit galfas per las finestras y balcons a dos sous quiscuna importan vint y vuit rals son...............................................................................................................2LL 16S.
Item: Per trentas et frontissas trencadas de tres pams bastants de llargaria a deu sous quiscuna importan divuit lliuras deu sous son......................................................................18Ll 10S.
Item: Per tres llenas rodonas per los balcons a rahó de deu rals quiscun importan...................................................................................................................3Ll.
Item: Tres llevas per baix dels balcons a rahó de vuit sous quiscun importan dotza rals son.............................................................................................................................1Ll 4S.
Item: A mestre Joseph Carbonell manyá per tots los remiendos de diferents farramenta ha feta en dita feina la qual he clavada yo dit Joseph Balleresca mestre fuster en dita feina de casa, Don Joan de Novell relleverne los balcons y grua del carrer Ample se paga a dit Carbonell amnyá la quantitat de vint y tres lliuras onza sous, son.......................23Ll 11S.

611Ll 9S.

Lo aposento del estrado per posarlo a nivell de la sala, haver tingut de amarar tota la cals se a gastat en fet ditas obras, haver tingut de ajudar a las carretas en descarregar teula rejolas y demes necessri haver asentat tots los vestiments de balcons y finestras, totas las solas, posar portas, posar puntals, estanpidor y cavalls per dasfer las ditas parets per asegurar la ruina que amenasava, haver ajudat al fuster en desanbigar y enbigar tot lo atrás dit conduir tota la fusta y rajola dins la present casa per la seguratat della, las quals obras enprenguí fer yo Jaume Sala mestre de casa de Barcelona a preu fet per lo preu de sinch sentas sexanta una lliuras, son.= 561Ll. totas las quals obras se son fetas son estadas molt necessarias per ocasió de la ruina amenassaba los balcons haver tingut de traurer a carregador de carreta tota la terra y runa y aque dins de dita casa deixanto tot ben net.
Per las quals obras se han empleat los materials seguents.
Primo: Set sents quatra quintars dos robas, y mitja y quatra lliuras cals de palet, ço es 453 quintars 2 robas a quatra sous y quatra diners lo quintar y los restants 251 quintars mitja roba y 4 lliuras a quatra sous y sis diners lo quintar que junts importan sent sinquanta sis lliuras deu sous y onza diners son.......................................................................................156Ll 10S 11D.
Item: Per sinc sent sinquanta quatra quintars de guix una roba y mitja y onza lliuras, ço es 56 quintars a dos sous quintar 58 quintars a rahó de dos sous y sis diners 391 quintar una roba y mitja y onza lliuras a rahó de tres sous lo quintar y los restants 39 quintars guix blanch onza sous y sinch diners son........................................................................................83Ll 11S 5D.
Item: Quatra pedras per la portalada del carrer Ample a rahó de 3Ll quiscuna importan dotza lliuras son............................................................................................................12Ll.
Item: Per onza llosanas de ditas finestras de dita casa a rahó de 4Ll quiscuna importan sexanta lliuras quatra sous son...........................................................................60Ll 4S.
Item: Per tres llindas dels balcons y finestra del primer sostre del carrer Ample a rahó de 8Ll quiscuna importan vint y quata lliuras son..........................................................24Ll.
Item: Per deu llindas de las demes finestras a rahó de 5Ll 12S quiscuna importan sinquanta sis lliuras son.............................................................................................................56Ll.
Item: Per sent vint y dos cantons y clars per dits balcons y finestras a raho de 12S quiscuna importan setanta tres lliuras quatra sous, son.....................................................73Ll 4S.
Item: Per sexanta dos jornals de manobra se son empleats per carregar las carretas per portar argila, arena, rajola, teula, y pedras a rahó de set sous quiscun jornal importan vint y una lliuras catorza sous son........................................................................................21Ll 14S.
Item: Per vint y dos carretadas de argila a rahó de dos sous quiscuna carretada de compra importan vint y dos rals, son...................................................................................2Ll 4S.
Item: Per cuaranta un abas per traginar terra y arena a rahó de vint y un diners quiscun importan tres lliuras onza sous y sinch diners, son.................................................3Ll 11S 5D.
Item: Per divuit carretadas de pedra de fil per dita obra importa quatra lliuras, son............................................................................................................................4Ll.
Item: Per fer los encanyissats dels sielos rasos de la sala y estudi importan onza lliuras quatra sous, son..................................................................................................................11Ll 4S.
Item: Per terra negra y fum de estampa per pintar as portaladas y finestras se agastat importan deu sous y quatra diners son.........................................................................10S 4D.
Item: Per quatra sacas de esclufolla de admellas se han posat per axacar lo sostre del estrado ha valgut dotza rals son........................................................................................1Ll 4S.
Item: Per mil quatrasentas trenta rajolas petitas de Valencia pintadas per enrrajolar lo sosbre de la sala dls balcons a rahó de 12Ll lo mille importan diset lliuras tres sous y sis diners, son-------------------------------------------------------------------------------------------17Ll 3S 6D.
Item: Per dosents sinquanta cairons otxavats per enrrajolar dita sala importan quatra lliuras deu sous, son...........................................................................................................4Ll 10S.
Item: Per tresentas vuitanta quatra rajolas valencianas pintadas que an servit per lo balcó per sota y sobra a rahó de vint y sinch rals lo sent importan nou lliuras dos sous, son...........................................................................................................................9Ll 2S.
Item: Per sinquanta sis sintas per dit balcó a quatra diners quiscuna importan divuit sous, y vuit diners son..............................................................................................................18S 8D.
Item: Per sent cuaranta nou tortugas grans y canals per las tortugas de la taulada del carrer Ample, y part del ort a rahó de quinza diners quiscuna importan nou lliuras sis sous, y tres diners, son.................................................................................................................9Ll 6S 3D.
Item: Per divuit canons de estaca per los sielos rasos, y set canos de bras per la canonada del ort importan dotza rrals son.....................................................................................1Ll 4S.
Item: Per vint y sinch mil sinch sentas rajonas ço es 13500 rajolas bonas a rahó de trenta tres rals lo mille y 12000 de comunas a rahó de vint y nou rals lo mille importan setanta nou lliuras set sous, son............................................................................................................79Ll 7S.
Item: Per sinch mil trossos a rahó de catorza rals lo mille importan set lliuras, son.............................................................................................................................7Ll.
Item: Per dos mil doscentas teulas a rahó de deu lliuras lo mille importan vint y dos lliuras, son............................................................................................................................22Ll.
Item: Per dosents cairons per un arch importan vint rals, son.................................2Ll.
Item: Per sent divuit jornals de carreta, ab dos mulas per portar los recaptes de ditas obras importan dosentas vuitanta una lliuras vuit sous, son..........................................281Ll 8S.
Item: Lo preu fet del mestra de casas es sinch sentas sexanta una lliuras, son....561Ll.

1504Ll 17S.