Saga Bacardí
54559
ESCRITURA DE NUEVO CENSO HACIA MARTORELL, SOBRE TIERRAS DE FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die XVII mensis May presenti anni MDCCXXXXVII. Barcinonae.
In Dei nomine Noverint Universi. Quod ego Franciscus Roig et Vives comerciator Barcinonae civis. Attendens, et considerans, quod instro alio panes Michaele Cabrer difuncto notario publico de número Barcinonae, vigesima secunda die mensis Novembris milessimo septingentessimi vigessimo octavo confecto, causis, et rationibus in eo large aenarratis Josephus Estaper difuncto aurifex Barcinonae civis Maria Theresia Estaper et Rollan difuncta uxor sua, et Laurentius estaper dfuncto agrae Parrochiae de Sancti Marti Acipoli et Divae Victoriae de Dos Rius dio. Barcinonae fratres et cognatus respective dictorn conjugum Josephi et Maríae Theresiae in mei favore vendicisent, et originalit creassent censuale quodda petis et proprietatis centum libras annuae, pentionis quinque libras barcinonum anno quolibet solvendo, citata die vigesima secunda Novembris pro qua obligatione dicti censualis tam scilicet in pretio qua in anni pemtopmibus in posterum debendis, nedu obligarunt omnia, et singula bona mobilia, et immobilia habita ubi, et habenda cum omnibus renuntiationibus, submissionibus, et clausulis guarentigys scriptura quo tertii obligatione persona et bono dictorum Josephi et Laurentis Estaper, et bono, tantu dictae Mariae Theresiae, et cujuslibet eoru insolidum sed etiam pro majori securitate omniu supradicto praedictus Josephus Estaper spetialit obligavit, et hipotecavit totum illud annuu censu pentionis annuae decem libras quod anny singulis die seu festo Divi Andreae Apostoli Franciscus Costa labrator dictae Parrochiae in nuda tamen perceptione ei faciebat, et prestabat pro infro troseo terrae herma seminat quatuor quarterias frumenti parum plus vel minus scit in dicta Parrochia de Dos Rius, in loco nominato “Los Rogers” quod quidem trossen terrae tenet per infru Administratorem Illustre et Nobilem Dominu del Castell dictae Parrochiae de Dos Rius in millius census prestatione. Quod quidem censu dictar decem libras tu dicta remanet praedicto censuali per memoratu Josephu Estaper hipotecato pertinebat, et spectabat vigore stabilimenti per enim dicto Francisco Costa de dicto troseo terrae cu impossitione dicti census dicta decem libras facti et firmati instro dominis ratione firmato recepto penes Rndu. Rectorem dic. Parrochiae quinta die February millessimo septingentessimo vigessimo, latius ex praechalenatis instris dicto Francisco Roig et Vives traditis tam scilicet dicti censualis creationis qua etiam donationis, cessionis, ac transportationis de dicto troseo terrae infundrem dicti Josephi Estaper fact et firmat et stabilimenti quibus refert est videri, et cum pro pentionibus ex memorato censuali usque in diem vigesimam secunda mensy Novembris proxime dimissi inclusive debeant. Septuaginta una librae, et quindecim solidi, eo quia solummodo reperiunt. Solutae et satisfactae tres libras, et decem solidi pro pentione cessa vigesima secunda die mensis Novembris anni millessimi septingentessimi trigessimi secundi. Et memorati venditires prestationi dicti censualis obuixi, et obligati aevivis imprassent, quin per illos bona aliqua mobilia, et immobilia remansis, sents dempto dicto censu dicta decem libras dicti Josephi Estaper difuncto dicans Franciscus Costa labrator supra memorato troseo terrae illi faciebat, et praestabat tam scilicet pro totali luitione et securitate pretii dicti censualis spetialit (utdictu extat) hipoteca quam etiam pro facilitanda via solutionu pentionu praexpressi censuali in antea debenda, et cdendar assigua, et consiguat. Et cum multis ab hinc annis plena habeat noticia quod dictus Franciscus Costa praefatu trosseum terrae repudiavit, abandonavit et demansis, et haeremam et incultum quiu pentionem aliquam dicti census ex multis debitis exolvere curasset. Et ultimo etiam plena habeat noticia quod dictus Franciscus Costa ab hac luce decvessisset quin per eu aliquam seu aliquos heredem seu heredes suis universales (saltim quod apparierint relinquisent, nec non etiam bona aliqua mobilia, seu immobilia. Quod tali casu contra eso seu bona illius possequitum fuerit ad efectu omnes pentiones memorati census debitas percipiendas, et recuperandas. Ex quibus omnibus (sic utreferit) praenarratis dare videt. Sequi magnum dapuu tam scilicet contra dictu Franciscum Roig et Vives quam etia contra memoratum Josephu Traper (et suos tali casu haeredes seu successores) qui fuit quod praedictum censu decem libras praefato censuali hipotecavit. Et cum ad efectum oviandi magnas expensas quod occurent, ad efectum presentem contractum efectuandi, maxime si efectuarent. Indicti alito diligentiae quae in sismilibus practicari debent, quae diligentiae tali casu pro mililo deservient, et non obstantibus presenta expensa salim deberent Quae semper et in omni casu redundarent. In damptus illo heredum sen successor, qui supra praedictis aliquae alid interesse pretendere. Ideo omnibus supradictis attentas et alis utans faiultaribus et potestatibus sibi dicto Francisco Roig et Vives per memoratum Josephum Estaper concessis et atributis, et signat, expressa facultate quod dicto Franciscus Roig et Vives in casu cessatae solutionis unius vel plurium pentionni ex memorata censuali debit posit praedictu trossens terrae vendere, et alienare usquequo integrit. Solutus, et satisfactus remaneat tam scilicet in pretio quam etiam in annuis pentionibus daebitis, et a caetero debendis usque in luitionem, et quitationem illius utlatius ex praenarratis facultatibus in praechalendato creationis censualis instro quibus refert, est videri. Gratis, et ex mea certa scientia per dictum Josephu Estaper seu suos heredes, et successores omni meliori modo, quae de jure melius valere, et jubare poterat stabilio et in emphiteosim do, et concedo vobis Francisco Martorell agrae Parrochiae sancto Assiscli ac Victoriae de Dos Rius, diog Barcinonae, praesenti, et inferius acceptanti, et vestris in his successoribus totu illi troseu terae haeremu seminatuirae quatuor quarterias, fue me uti parum plus vel minus quem titulis infris ego dictum Franciscus Roig et Vives ac figore facultatum et potestatuu in supre dicto et inferius calendato censualis instro ac nominae dicti Josephi Estaper seu sud. Heredu, et successores habeo, et possideo in dicta Parrochia de Dos Rius in loco vocato “Los Rogers”. Et terminat de presenti ab oriente cum honore qui fuit ejus demanet Estaper; a medidie cum Francisco Martorell et Bigas laboratore; ab occidente cum honore Josehi Mandri agrae dicta Parrochiae; et a cirtio cum honore Hosephi Salva etiam agrae praefatae Parrochiae. Qui quidem trosem unacum altera petia terrae a quafuit separatas ictus troseus terrae tenet, per Illustre Nobilem Dominum Castri de Dos Rius, absque ulla census praestatione. Et spectat ad me dicti troseus terae seu revius ade dicto Josephu Estaper aut heredes suos universales scilicet ad me dic. Franciscum Roig et Vives vigore clampula, apposita, et contanta, in preincerto creationis censualis instro (utdictum extat) per memoratos Josephum Estaper, et Theresiam Estaper et Rollan conjuges, et Laurentiu Estaper in mei favorem venditi, et originalit. Creati pretii et proprietatis centu libras annuae, pentionis quinque libras ejisdem monetae Instus (utfictum remanet recepto paenes D. Michaelem Cabrer notario civitate die vigessima secunda Novembris millessimo septingentessimo vigessimo octavo. Et signant. Vigore clamulae constituti in spetiali hipoteca presenti trossei terrae stipulat, et continuat. Ad dictum autem Josephum Estaper pertinebat, et spectabat vigore donationis, cessionis, ac gransportationis in sui fonorem fact, et virmat per Josephu Estaper de Munt agrae dictae Parrochiae de Dos Rius, patrem suum utconstat instro publco recepto penes Reverentem Joannem Llunell Pbrum. Et Rectorem dictae Parrochjiae die quinta February millessimi septingentessimo vigessimo octavo. Ad dictum denique Josephum Estaper patrem suu pertinebat et spectabat suis certis veris en legitimus titulis. Et est sciendu quod praedictus troseus terrae. (utdemper aenarratum extat) per dictu Josephu Estaper dicto Francisco Costa stabilit fuit cum impositione praefati census dicto decem libras instro recepto penes antedictu Rndum. Joannem Llunell Pbrum. Et Rectorem praefatum eademmet die qiinta February enimdem anni millessimi septingentessimi vigessimi octavi. Haec itaquod stabilimentum siud in emphiteosim dasionemet locessionem, facia, ego dictus Franciscus Roig et Vives nomine dicti Josephi Estaper seu verius sut, heredu, et successor vobis dicto Francisco Martorell et vestri, in his succedetibus, de pro dicto troseo terrae sient melius dici et intelligi potest sub tali tamen pacto forma, legee, et conditione quod praedicta melicori, et in aliquo non deterioretis quo, pro censu praedicto, et omniu melioramento, detis solvatis ac dare, et solvare habeatis, et termini septem libras barcinonenses anno quolibet solvend, die Natalis Domini incipiendo primam facere solutionem die seu festo Natalis Domini proxime venient. Currentis anni millessimo septingentessimi quadragessimi septimi, et sic de inde annis singulis in dicto vel consimili termini sine die.
Item: Et in quod vos dictus Franciscus Martorell, et vestri in his successoribus habeatis annuatim exsolvere impositionem Regy Castroary ac alia impontibnes quibis olnavin praedictu trossen terrae reperit, in his autem non faciatis ned proclametis vos seu vestris aliu domni seu dominos hogo tantum me, et meos heredes ac successores. Seu verius heredes, et successores dicti Josephi Estaper, in quantu scilicet ad dictu annu censu septem libra. Et ad quantu dominu directu, et alodiale, legi Illustrem Nobilem Domini Castri de Dos Rius licent tamen vobis, et vestris post dies triginta, ex quo in me et meos seu heredes, et successores dicti Josephi Estaper sutas facti fueritis praedictu trossum terrae quam vobis stabilio, et in emphiteosim do, et concedo vendere, stabilire, permitere, seu alit, alienare vestris tamen consimilibus, et vestros salvis tamen semper in, et super dicto troseo terrae qua vobis stabilio mihi, et meis successoribus, seu dictis heredibus et successoribus dicti Josephi Estaper dicto anno censu autar. Septem libras et alias jure dominio firma, fatica, triginta dierum et alio quolibet jure mei, et meos. Seu verius, dicto heredu seu successor dicti Josephi Estaper et salud in quam laudimio sine tertio pro presento troseo terrae debito, et solvere competenti dicto Illustri Nobili Domino Castri de Dos Rius. Pro intrata vero praedicti tosui terrae quod vobis stabilio, et in emphiteosim do, et concedo, dedistis, et tradidistis mihi. Ego a vobis recepi unum par Gallina bona, et receptibiliu. Et ideo renuntiando exceptioni dictae intratae non habitae, et non receptae dono scient, et gratis nimine dicti Josephi Estaper seu verius dicta heredu seu suo sucessores. Remitto vobis si quid praedictu trosi terrae plusmodo valent censui, et intratae praedictis. Insuper convenio, et bona fide promitto vobis dicto Francisco Martorell et vestris, in his successoribus quod praedictu troseu terrae quam vobis stabilio et in emphiteosim do, et concedo simul cu animbus melioramentis, et augmentis quae in eadem vos, et vestris becerius faciam vos, et vestros seu dicti heredes, et successores presenti Josephi Estaper facient habere tantae, et possidere in sana pace contra cunctas personas, et tenebor vobis, et vestris seu dicti heredes, et successores tenebunt. Semper de firma, et legali evictione ac legitima defentionae in omni casu, et de restitutione, sumtum, damtno, et interesse super quibus credat vobis et vestris et eor. Plano ac simplici verbo nullo alio probationu genere requito. Et pro his comlendis obligo vobis et vestris omnia, et singula vona dicti Josephi Estaper seu verius svi. Haeredu et successores mobilia, et immobilia habita, et habenda (non autem mea propria per pactu inter me dicti Franciscu Roig et Vives ac vos dictu Franciscum Martorell) jura et actiones praedicto. Heredu seu successor quaruncumque, renuntians omni et cuicumque legi rationi us in et computile in his oviantibus quonimodo et legi generale rennuntianem prohobenti. Ad haec ego dictus Franciscus Martorell requisitor praedictus hos presenti laudans presenta acceptam, a vobis jem inmodi stabilimentum gratis, et ex mea certa scientia convenio, et bona vide promitto, quod presenta meliorabo, et in aliquo no deteriorabo quoda pro censui praedictoru, et omniu meliorer torum dabo, solvam faciem, et prestao dictas septem libras barcinones dicta die seu festo Natalis Domini proximae venient, labentis anni millessimi septingentessimi quadragessimi septimi. Et sic de indae et haec attendere, et complere. Promitto sine dilatione cum salario procuratoris instro Barcinonae decem solidos, et extra eandem viginti solidoru barcinonum pro quolibet die, ultra qus promitto restituere missionis super quibus credat, vobis, et vestris. Et pro his complendi obligo vobis totu dictu trosseu terrae ac utile dominu mihi in eis dem dompetens, et acquis itum. Et generalit, sine praejuditio dictae spetialis obligationis obligo vobis, et vestris omnia et singula bona, et jura mea mobilia, et immobilia habita, et habenda. Renuntians legi dicenti quod prius transeundu sit per spetialit, quam per generalit obligata, et aly dicenti quod quamdin potest creditor de spetiali hipotheca sibi satisfacere manus ad alia non extendat ac omni aly juri, et ex pacto foro meo proprio submittens, et supponens me, et bona mea quo ad haec foro Illustri Domini Praetoris Barcinonae, vel aterios cum facultate variandi. Et est sciendu quod facio, et firmo scriptura terty, sub pena terty in libris tertior. Curiae dicti Illustris Domini Praetoris vel alterius obligando pro inde personam mea, et omnia et singula bona, et jura mea mobilia, et immobilia habita, et habenda etia quovumodo a jure privilegiata. Et utpraesenta omnia, et singula majori gaudeant firmitate non vi nec dolo, sed sponte juro in anima mea per Dominu Deum, et ejus Sancta quatuor Evangelia manibus mei orporalit, tacta presenta, attendere, et complere, et in nullo contrafacere vel venire aliquo jure causa vel etiam ratione. Haec igit omnia tu supra sunt promissa facio pacytor, et promitto ego antedictus stabilients vobis dicto acquisitori, et vestris nec non notario infro utpublicae personae pro quibus intersit recipienti, et stipulanti. Actum est hoc barcinonae tu supra.
Testes sunt Aladius Mas aurifex et Isidrus Vieta comerciator cives Barcinonae.

En la vila de Cardedeu bisbat de Barcelona als divuyt dias del mesd e Setembre any de la Nativitat del Senyor de mil setcents seixanta y set.
En nom de Deu. Francisco Bonaventura en la Parroquia de Sant Iscle y Santa Victoria de Dos Rius Bisbat de Barcelona, residint, en qualitat de procurador, per las infras y altres cosas legitimament substituhit de Joan Fradera estudiant en Sagrada Theologia, en Barcelona residint, que est ho es constithit de la Excelentissima Señora Da. Marianna de Semmanat y de Castellá Marquesa de Castell Dosrius viuda del Excelentissim Señor D. Manuel de Oms y de Santapau, Olim de Senmanat y de Oms Cavaller del habit de Sant Joan de Jerusalem, Marques de Castell Dosrius,. Baró de Santapau, Grande de España de primera clase, en dita ciutat residint, que de ma substituciò, en la que ve calendada la constituciò, consta ab acte acete el notari onfrit als vint y un dias del mes de Juliol del any mil setcents seixanta sis. En dit nom. De mon grat, y certa ciencia, confeso, y en veritat regonesch a vos Joseph Roig y Gelabert, en quiscun drets Dr. en dita ciutat domiciliat, encaraque ausent, y lo infrit notari per vos presen. Que per Francisco Martorell pagés de dita Parroquia de Dos Rius, me haveu donat y pagat, quaranta lliuras moneda barcelonesa, y son per lo lluhisme degut y a dita Excelentissima Señora Proncipal mia espectant per rahó del establiment, per Francisco Roig y Vives comerciant ciutadá de dita ciutat, que vostre pare, a dit Martorell, fet y firmat, de tot aquell tros de terra herma de sembladura, quatre quarteras forment poch mes o menos cituat en dita Parroquia y en lo lloch anomenat “Los Rogers”, llargament designat y confrontat en lo acte de dit establiment, rebut, segons apar de la casa de ell en poder de Joseph Llobet y Soldevila notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia de dita ciutat, als diset de Maig de mil setcents quaranta, y set. Lo modo de la paga de ditas quaranta lliuras barcelonesas, es que vint y sis lliuras rebo de Joseph Gil pages de Cañamas, pagant per vos y de or de entre en diner comptant, en presencia del notari y testimonis infrits, y las restants catorse lliuras confeso haber rebut de vos en diner comptant, a voluntats mias, y aixi renunciant per lo que mira a ditas catorse lliuras a la excepció del diner no esser comptant, y no rebut, y a qualsevol altre excepció, y dret que a dita Señora pirincipal mia, pogues valerno sols vos fars en dit nom y firmo la present apoca, pero y encara firmo per rahó de Señoria, lo sobre calendat acte de establiment. Y respecte que antes del pago de dita quantitat, y en lo temps de ell fou convingut entre uns y mi en lo citat nom, la cesió infra. Perço, sens evició no obligació alguna de mos bens, ni de dita Señora principal mia, dono en lo citat nom y cedesch a vos, y als vostres, tots los drets y accions que a dita Excelentisima Señora principal mia, competeixen poden competir, contra lo expresat Francisco Martorell, y sas bens, per venir, a carrech de est lo pago del expressat lluisme dels quals drets y accions cedits, pugan usar vos, y los vostres, per lo efecte de recobrar lo mencionat lluisme, eo la sobre dita quantitat per ell, per vos pagada del citat Martorell, y dels seus o de altres qualsevols personas, y altremen, usarne com millor en dret vos importe, y encara posant, a vos, y als vostres en lloch y dret de dita Señora principal mia, os constituesch en dit nom, en estas cosas Señor y crocurador com en cosa propria. Prometent tenirlas per fermas, y agradables, y no venir contra ellas per alguna causa, o rahó. Francisco Bonamusa en dit nom.= Son testimonis lo Rnt. Francesch Catalá Pbre. Y Jaume Suar estudiant en la cola de Cardedeu residints. Apud me Antonnium Lleorart eom, in his interesentem uci substitutum Dri. Francisci Lleotart et Gad notarium disgreiis ocupati, a serentem conocere Vm. Confitentem.= Sig+num mei Antoni Lleotart et Gad aucre regiam notario publico villae de Curdedeu, qui praedit canquam substitutum per Francisci Lleotant, et Gad eadem pare notario publico de dictae villae, recepi scribere feci, hac regi sig quiri pap et ogas eadem die elomis .
Paenes me Josephus Llobet et Soldevila notarium.