Saga Bacardí
54566
ESCRITURA DE ALQUILER DE TIERRAS ENTRE MURGADAS Y SERRATACÓ, CON GARANTÍA DE PRESTAMO DE MURGADAS A FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Lunae IIII mensis Desembris anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVII.
Ego Dr. Petrus Murgades Praesbiter Rector Parochialis Eccesiae Sancti Felicy de Canovellas Dig, Barcinonae. As tempus quinque annorum, et quinque fructum collectionum que correré incipient prima die mensis May anniu proxime veneuri millesimi septingentessimi quadragessimi octavi, et finient ultima die Aprilis anni millessimi septingentessimi quinquagessimi terty. Gratis et ex mea certa sciencia arrendo vobis Jacobo Serratacó agrae parochiae Sancti Stephani de la Garriga dictae Diog. Praesenti, et inferius acceptanti, et vestris per dictum tempus quinque nonas partes totuus decimae ab me tanquam rederem praefatum pertinentis ex frictibus excepto vino, qui colliguntur, seu eo quibus decima persolvitur in dicta parochia de Canovellas, et totam integram decimam totius omni quod in cadem para colligit.
Item. Totam illam petiam terrae, quam uti Rector praefactus habeo, et possideo in memorata Parochia de Canovellas nominatam “La Parallada”, quod quidem, arendamentum quo ad hanc petiam terrae fimet die, seu festo Sancti Michaelis mensis Septembris memorati anni millessimi septingentessimi qunquagesimi terty. Hoc itaque arrendamentum facio sicue melius dici potest, et intelligi cum pactis tamen et conditionibus sequentibus.
Primo: Que dit Jaume Serratacó dega entregar a dit Rnt. Rector tota la palla se cullirá durant lo present arrendament en dita pessa de terra anomenada “La Parellada”, y dit Rnt. Rector deurá conumirla en dita Rectoria, y entregar a dit Serratacó tots los ferms procehiran de dita palla, menos los que serán necesaris per la cultura del hort, de dita Rectoria, sensque dit Rnt. Rector puga vendrer porció alguna de dita palla, y ferms.
Item: Que dit Serratacó dega collectar, o fer collectar per la persona a ell ben vista toto lo delme de dita Rectoria, pagant cada qual per porrata los gastos de la collecta. Y dit Rnt. Rector deurá deixar un graner y lo celler de dita Rectoria a dit Serratacó durant lo present arrendament per recullir lo dit delme en cas que dit Serratacó lo vulla recullir en dita Rectoria.
Item: Que durant lo present arrendament dit Serratacó no dega pagar delme de dita pessa de terr anomenada “La Parellada”, ni dit Rector lo quint dels fruits se culliran en lo hort de la Rectoria, y en las fevetas, que a carta de gracia posseheix dit Rnt. Rector.
Et sub dictis pactis, et non sine eis cedo vobis per dictum tempis omnia jura, omnes que actiones cujuvis spectes sint, mihis in praedictis arrendatis competentia, et competentes, quibus juribus et actionibus cessis possitis presenta per me vobis supra arremdata tenere, exigere, collectare, recipere, et habere, et de collectaris et receptis apocas, chirographa, et alias cauthelas facere, et firmare, et alias uti opors juribus meis in quovis casu vobis utili, et oportuno et omni modo meliori. Ego enim ponendo vos, et vestros in locum et juonen facio, et constituo, vos, et eos in his Dominos et procuratores ut in nom vstram propriam ad presenta exoqueidum. Dicents et intimans reddituarus dictae decimae, et alys quibus expediat, quattenuus hujusmodi arrendamento adurante, praedicta per me vobis supra arrendata vobis persolvant, pro ut mihi satisfacere tenebantur. Praetium vero hujusmodi arremdamenti per totum dictum tempus caete mille centuim triginta duae lubrae, et sexdecim solidi barcinones ad rationem ducentum viginti sex librarum undecim solidorum, et ottorum denariorum pro qualiber anno. Quod quidem praetium exsolvere habeatis hoc modo, videlicet centum septuaginta quinque libras mihi in pecunia numerata realiter, et de facto die praesenti. Et realiqui nongentum quinquaginta septem libras, et sexdedim solidos de voluntate mea, et in vim facultatis, quam vobis concedo etuam vere haveatis Francisco Roig et Vives comerciatori civi Barcinonae insolutum consimilium, quas ei exsoltuturus eran, virtute capitalis bonorum debitoriorum per me et firmatorum paenes Drum. Michaelem Cabrer difuncto notarium publicum Barcinonae diebus tertia Septembris anni millessimi septingentessimi quadragessimi primi, et vigessima nona Augusti anni millessimi septingentessimi quadragessimi terty. Ac interesse mercantilum, et praemiorum securitatus vitae meae, quam currit dictus Roig et Vives noque in diem praesentem debotirum, et debendorum usque as inteoram solutionem dictorum binorum debitorum, quas quidem nongentum quinquaginta septem libras, et sexdecim solidos exsolvere habiatis dicto Francisco Roig et Vives terminis, et solutionibus sequentibus, videlicet centum septuaginta tres, libras et sexdecim solidos in pecunia nomerata realiter, et de facto die praesenti.= Ducentum viginti novem libras, et duodecim solidos die tertia Septembris anni millessimi septingentessimi quadragessimi octavi.= Decentum septem libras, et quatuir solidos, die tertia Septembris anni millessimi septingentessimi quadragessimi nono.= Centum octuaginta quatuor libras, et sexdecim solidos, die tertia Septembris, anni millessimi septingentessimi quincuagessimi primo. Declarans expraesse, auod nolo vobis teneri de evictione ratione anticipationis partis praety superius expraesae, causu quo hujusmodi arrendamento durante, e vobis migraverum (quod Deu evertat) Quo vero respectu securitatis vitae per dictum Franciscum Roig et Vives mihi promissae sequi havveatis noturam ejusdem. Et ideo renuntiando exceptioni praety sic non conventi, et legi qua deceptis ultra dimidium justi praety subventur, et exceptioni de dolo, et actioni in factum, omnique aly juri his obvianti. Dono et remitto vobis, et vestris cum presenti si quid presenta plus modo valent, vel ab inde valebunt praetio ante dicto. Insuper convenio, et promitto vobis presenta per dictum tempus facere vos, et vestros habere, et percipere, tenerique de firma, et legali evictione (demptis in casibus supradictus) et de restitutione omniu missionum, amnorum, et interesse, quae inde pro praedictis sustinueritis, super quibus credatur vobis, et vestris verbo, aut solo juramento, ad quid deferri deveat. Et pro his complendis obligo vobis, et vestris omnia, et singula bona, et jura mea mobilia, et immobilia, ubique habita, et habenda. Renuntians omni, et cuicumque juri mihi quoquo modo juvanti, Ad haec ego dictus Jacobus Serratacó his praesents laudans presenta omnia, et singula acceptans que a vobis dicto Rndo. Dre. Petro Murgades hujusmodi arrendamentum per vos mihi supra factum cum pactis, et conditionibus supradictis, quibus expraesse consentio. Gratis, et ex mea certa scientia convenio, et promitto vivos, quod pacta supra adfecta attendam, et complebo, pro ut supra sunt expraessa, praetiumque hujusmodi arrendamenti dabo, et exsolvam terminis, modoque, et forma superius expraessis. At presenta omnia, et singula attendere, et complere promitto sine aliqua dilatione, et compensatione, cumque salario procuratoris pro qualibet die iuntus praesentem civitatem Barcinonae XS et extra XXS, ultra quos promitto solvere omnes mossiones, sumptus, expensas, et damna facienda, et sustinenda pro praedictis, super quibus credatur verbo, aut solo juramento, ad quod deferri debeat. Et pro praemissis ómnibus complendis obligo vobis, dictoque Francisco Roig et Vives omnia, et singula bona, et jura mea mobilia, et immobilia praesentis, et furuta,r enuncians cuicumque legi, et juri mihi quoquo modo juvanti, foroque meo proprio, submitens, me, et bona mea foro perillustris Domini Praetoris Barcinonae, vel alterius cujusvis offitialis, et tribunalis Ecclesiastici secislaris, cum facúltate variandi judicium, et facio, et firmo scripturam terty, sub paena terty, in libris tertiorum curiae dicti Domino Praetoris, vel alterius tribunalis, et superioris, ut praefertur, obligans proinde personam meam, et omnia bona et jura mea praedicta mobilia, et immobilia, praesentia, et futura, volens quod per dictam terty scripturam hise instro, vel e comverso nullum fiat praejuditium, novatio, seu derogatio ullo modo, imo possitis uti ipsis ambabus cautionibus et obligationibus seu illa ex eis quam malueritis. His igitur omnia facimus, paciscimur, et promittimus nos ombo unus, videlicet nostrum alteri, et ambo notario infro ut publicae personae pro quibus intersit stipulanti. Actum ut supra.
Testes sunt Hieronymus Cabañes et Josephus Ponsico scriptores Barchinonae.
Item. Alio instrumento ego dictus Dr. Petrus Murgades firmo apocam vobis dicto Jacobo Serratacó praesenti de dictis centum septuaginta quinque libbris per vos mihi solventi promissis anticipatem cum praecedenti arrendamenti instro habitis, et receptis in pecunia numerata realiter, et de facto in notary et testium infrorum praesentia. Actum ut supra.
Testes sunt praedicti.
Paene me Sebastiani Prats.