Saga Bacardí
55104
ESCRITURA SOBRE CAUSA PIA ADMINISTRADA POR MARIANO Y MARIA PUJOL Y MORA.


Die sabbati XXI mensis January anno a Nativitate Domini MDCCXXIIIIV.
Noverint universi quid anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo vigessimo nono die cero sabbati vigesima secunda, January quidam anni intitulata inter tertiam, et quartam horas post meridiem. Praesence et ad haec vocato atquae rogata me Josepho Cols autoribus apostolica regia notario publico cive barcinonae infro, et praesentibus pro testibus Michaele Ros negotiantor cive Barcinonae et Bartholomio Desilvas de familia Dn. Augustini Moncano ducti Infantariae Regimenti de Lombardi pronunce Barcinonae residentis ad isua vocatis spetialite et assumptis constituens parsonaliter Rndus, Bernadrus Brunet Pbre. Et Benefitiato Sanctae Cathedralis Barcinonae Ecclesiae uti procurater ad haeret alias peragenda legitime constitutus et ordinatas naedum de Mariano Pujol aromatario ceive Barcinonae uxum erlam a Maria Pujol et Mora osore dicti Mariani Pujol et Petro Mora aromatario civis Barcinonae tangtum administratoribus causae piae institutae et fundatae per Rndum. diem Gabrielem, Alomar difuncto Pbrum. Barcinonae residentum pro tu de dictis binis suis procurationibus constat nimirum de procutatione dicti Mariani Pujol instro alio recepto paenes notario in toum die presenti et paulae anbe istud et de procutatione, dicto administrator dictae causae piae instu recepto penes D. Bartholomeum Carvare notario publico Barcelona die IX Novembris anni 1726 prout ante presentiam Hiertrudis Torres viduae dicti Francisci Torres difuncto notari publico Barcinonae personaliter repert de intus quoddam cubicum domorum suae propriae habitationis quu fovet habesque et possidet in presenti civitate Barcinonae in vico dicto de la Palla praesentavit et notificavit de idem Hiertrudis Torres seu per me dictum et infrum notario in dicta testium presentia prasesntare et retificare facit quandam in scruptis patiri requisitionis sedulam quae est theneris Segrestis, silest be sab e ignorar no pot V.M. Sra. Geltrudis Torres viuda del difunt Francisco Torres notario publico de Barcelona, com ab actes rebuts y testificat en poder de Pau Cabrer notari del mateix collegi als 16 de Desembre 1714, font al dit Francisco son marit y Eularia Torres viuda sogra y mare resepctive dels dos , pera pagar al Dr. Andreu Olaguer Torres a las horas clergue, vuy Pbre, y official de la Santa Inquisició, cunyat de V.M. las legitimas paternas y maternas y llegat de son pare fet en son testament, feren y originalment crearen un censal de preu y propietat mil y quatrecentas lliuras y pensio setanta lliuras domantne per fiansas Joseph Torres notari y Vicens Versa argenter germá y cunyat de dit comprador. Y en especial hypotheca de las casas situadas en lo carrer de la Palla que dit difunt Francisco Torres marit de V.M. Possehia com vuy posseheix V.M. Com a tenutaria ab facultat de vendrerla, cuausulas de constitut, y precari y demes stiladas y singularment ab las guarentigias y escriptura de ters que se troba hja continuada, que firmaren apoca de ditas 1400 Ll preu del censal ab facultat que dit D. Olaguer Torres se les retingues en paga, y que prometeran millorar las obligacions del dit censal dins sinch anus y prometeram donar altre especial obligacións. O hypotheca una o dos fiansas idoneas y suficients a coneguda del comprador y en cas de no cumplir dins dit temps o dampres ab solemne estipulació y prometeram, y se obligaren senpre que serian requisrits lluir dit censal en pena de no millorar las obligacions y pagar lo preu ab las mateixas obligacions y clausulas executivas. També salbe ignorar no pot V.M. Que haventse fundat personat de dit censal per dit Señor D. Olaguer Torres ab la invocació dels Sants Gabriel y Olaguer, en La Capella del Palau Episcopal de la present ciutat lo permutá ab lo Benefici Ecclesiastich, que vuy obté en la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor, de la present ciutat, y antes obtenia lo Dr. Gabriel Alomar Pbre. Y est obtingué dit Personat, lo qual fonch per aquest extinct commutat ab auctat, y decret del Illustrisim y Rndisim. Sr. Bisbe de Barcelona eo de son Ilustre Auditor de causas puias per estudiants estudi y doncellas a collocar y de la perthedencia de Mariano Pujol adroguer

FALTAN DOS LINEAS DEL PRINCIPIO

in termine suo retendum, exigendum reluorebayn recuperandum, consequentum et habendum hadente, et recepisse confundum om nei et quascumquae pecunia quantitate a de pecuniarum. Summar mutua debita, credita deposita, commodatas, instra pentiones que censualium mortuorum censum et morobatino logeria domos et terras pretia arrendamento ac parte expletor tertia laudemia, seu foriscopia, et denum alia quaelibet bona res et jure in quocumque genere consistent et quivis nomine nuncupaty quae dcito constituenti debetione ditinencua fiunt et praestantur, ac aebabuntu detinebuntur funt et praestabuntu ulique raequasin universitates communitates porpora collegia et singulars personas causitesta tienibus, quibuscumque et de receptis bapocut chirographa fines diffinitiones et quovit titulo sive causa cessiones quarum vis obligationum cancellationes et alias quasvis cauthelas necessarias et opportunas ac dicto procutatis constituo placitas ac benevisas faciendum et firmandu,.
Item: Et appelatorias et tam motas movodhoas large cum solito et amplissimo litium et causa curssu facultatibus expressis de calumnia juradi clama et retroclama e ponendi requisitiones quas vis instantdi et cautiones tam juratorias quam fidejussorias prastandi, et cum pose ad dictas lites tamtum substituendi yt demum ipsa enim promissit juditio susto et habere rau minime revocare. Actum.
Testes sunt Josephus Vila blanquerius civis Barcinonae et Hieronymus Magarola juvenis aromatarius Barcinonae degens.
Paene me Josephus Cols notarium.