Saga Bacardí
65732
ESCRITURA DE VENTA DE MANSO EN BADALONA, SANT ADRIA DE BESOS, Y SANT ANDREU, DE LOS CLAVERA, HACIA SU CUÑADO MIGUEL RIGALT.


Die XIV mensis Octobris anno a Nativitate Domini MDCCXXVII, Barchinonae.
In Dei nomine noverint universi Quod nos Gertrudis Torras, et Rovira vidua Dri. Francisci Torras difuncto notario publici Barchinonae, Eulalia Roig et Clavera viduae Josephi Roig Santamaria difuncto curritoris auris civis Barchinonae, Francisca Girona, et Rigalt uxor Joanni Girona aurifici civis Barchinonae, Josephus Fonolleda, mercator dictae presentis civitatis, et Josephus Riog et Clavera juvenis botiguerius pannorum Barchinonae, residens, ut haeredes universae haereditatis, et bonoru omniumquae furunt Francisci Gener, difuncto candelary cerae civis Barchinonae, vigore fideicomissi per ipsum apposoto cius ultimo, et valido testamento, quod de boni sui fecit, et firmavit Barchinonae, paenes Doctoru. Bonaventuram Torras difuncto notario publico Barchinonae, die decima octava mensis Octobris, anni millessimi sexgentessimi septuagesimi, et regentes, sexti cum quo, evententi casu dicti fideicommissi, disposuit, quod productum ex sexta parte dictae universae haereditatis, et bonoru, esse distribuendum, in celebratione Missarum ressatarum in Parrochiali Ecclesia Beatae Mariae de Mari dicta presenti civitati, caritatis quinquae solidorum Barcinonu, pro illorum qualibet, ut in eo visum est contineri, cui refertur. Et quia domus et haereditas infra sunt obnoxiae, et obligatae diversis censualibus, et praestationi, diversarum centuum, exquibus debentur multas pentiones illoru, taliter quod annuales fructus, quos ex ea annuatim colleguuntur, nonstu ficiunt fere ad satisfaciendu unam annualem pentione exeis. Et maximipehe quia domus ejusdem haereditatis est ex majoris parte de milita, et in habitabilis, ob causem ultimi assedy, hujus civitati in annu millessimo septingentessimo decimo tertio, et millessimo septingentessimo decino quarto, quibus decausis, milius est nobis illam alienare, quam paenes nos retinere, et signanter quia ex dicta sexta parte processuru sufragia sunt celebranda, pro anima dicti difuncto Francisci Gener, dictae domus, et haereditatis domini. Ideo metis respli nominibus. Pro luaenda, quitando, et redimendo haeredibus, et successoribus Josephi Escardó difuncto notario regy et causidici civis Barchinonae, totyum illum censuale mortuu jam creatur prety sive proprietatis mille centu quadraginta novem libra , ac et pentionis annuae quinquaginta septem libraru, et novem solidorum, quod annis singulis die octava mensis February, dictis respective nominibus facimus, et eix praestamus.
Item: Pro luendo, quintando et redimendo eisdem haeredibus, et sauccessoribus, dicti Josephi Escardó notario, totum illud alteru censuale prety sive proprietatis tercentum quadraginta librarum barcinu, et pentionis annuae decim septem libraru, quod annis singulis, die undecima mensis January, similiter, eis facimus, et eidem restae nominibus praestamus.
Item: Solvendo, et satisfaciendo, dicta haeredibus, et successoribus Josephi Escardó notary, centiones viginti octo libraru, et tercedim solidos Barcinones, ad cumplimentum omnium pertioru, et ratione, ex dictis Bbinis tersualibus devitarum usquae in diem presente.
Item: Pro luendo quintando, et redimendo vobis infro Michael Rigalt totum illud censuale mortuu jam creatum, praety sive proprietatis nonagentum octuaginta novem librarum, et decem octo solidoru Barcinonoru, et pentionis annuas, quadraginta novem libraru, et novem solidoru, quod annis singulis die quarta mensis Juny, vobis facimus, et eisdem respective nominibus praestamus.
Item: Etiam pro solvendo, et satisfaciendo vobis dicto et infro Michaeli Rigalt quadrangentum quadragesia quatuor libras, et decem solidos Barcinoneses ad complementum omnium pensionu et rattae ex dcito censuali debit usque in diem presentem.
Item: Et deniquae pro solvendo, et satisfaciendo vobis dicto et infro Michaeli Rigalt, septingentum sexaginta quinquae liras sex solidos, et sex denarios barcinoneses, per vos de ordinae, et coluntate nostri impensas, in operis et meliorationibus facta in reedificatione partis dommus dictae et infrae haereditatis, et in terris eiusdemrnet haereditatis, de toto tempore quo, per regium sequestrum seculare vobis arrendata fuit. Id cinco, et alias exequendam dicta piam dit possitione. Gratis, per nos dicti respective nominibus, et nostros. Vendimus vobis dicto Michaeli Rigalt aurifici civis Barchinonae presenti, et vestri in his successoribus perpetuo. Primo: Totam illam domu ex majori parte dirutam, ex causa dicti ultimi assedy hujus civitatis cum petia terrae campae in qua dicta domus constructa, et edificata est, continente in se quinquae, vel sex modiatas terrae parumplus, vel minis, cum arboribus diversoru, generu in ea plantata, cum instrohitibus, exitibus, omnibusque jurubus, et pertinentis sui universis, quas domum, et petiam terrae dicti respective nominibus titulisqie infris habemus, et possidemus in Parrochiae Beatae Mariae de Bitulona, dis Barchinonae, juxta caminum regale. Inque petia terrae olim domisqueda sive hostal, erant construi. Quae quidem petia terrae olimguit de pertinentys mansi Lupeti, nunc et retro ab hinc temporibus ex toto diruati, et solo terrae cohequati. Et tenetur dicta petia terrae per praeposituram mensis May Canoricuae Barchinonae, et per suu Illustrem Praepossitum, ispsius nomine, et sub dominio, et alodio ejusden praepositurae, ad censu, tampro praedicta petia terrae qua pro alys petis terrae ciis in dicta Parrochiae de Bitulonae, viginti quinque solidoru, et trium denario Barchinonu annuatim perpetu solvendo die seu festo Sanctas Crucis mensis May. Sictaque domus cum sua petia terrae terminabatur tempore inferius calednatae venditioni, ab oriente cum honore Adiani Soler agrae dictae Parrochiae de Bitulona; a medirie cum dicto camino regali, per quae motur a presenti civitate Barchinonae, a dictam Parrochiam; ab occidente partim cum camino, quo itur a dicto camino egali, ad latus dictae domus noviter constructae ad Ecclesiam Dimini Sancti Adriani de Besos, et partim cum honore infro; et a cirtio cum dicto honore inferius designato. Nunc vero terminatur ab oriente in honore alterius petiae terrae depertinentys riusdem haereditatis infris..... loco designatae de meridie cum dicto camino regali; ad dictam Ecclesiam Parrochialis Sancti Adriani de Besos, et partim in honore infro; et a cirtio cum petiaterrae infra secundo loco designanda.
Item secundo: totam illam petiam terrae campam arboribus diversorum generum in ex plantatis videlicet de ametlleras, oliveras, continentem in se sex dodiatas terrae parum plus cel minus cum introhitibus, exitibus, juribus, et pertinenty suis universis, scita, indicta Parrochia Beatae Mariae de Bitulona in partita dicta Llefia, supra petiam terrae superius primo loco designata. Et tenetur dicta petia terrae per dictam Praeposituram mensis May Canonicae Barchinonae et per erus Illustre Praepositum nomine eiusdem, et sub dominio, et alodio dictae Praepositurae ad censum quinquaginta solidorum et sex denarios Barcinonum annuatim perpetuo solvendorum in dicto festo Sanctae Crucis mensis May. Et terminabatur ab oriente partim in honore dicti Soler agrae, camino vulgo dicto de Llefiá, qui igi est mediante, et partim cum petia terrae superius prime loco designaa tinentiae quinquae vel sex modiatoru; a meridieni cum dicta petia terrae; ab occidente partim cum dicto camini perquaem itur a dicto camino regio, ad dicta Ecclesiam Sancti Adriani de Besos ad tasusdamus supradictae, et partim cum gleva quod olim erat dictae haereditatis, et nunc est separata ab eade; et a cirtio in honore Fratrum Beatae Virginis Mariae de Bono Successu presenti civitatis Barchinonae. Nunc vero terminatur ab oriente, et a meridie, cum petia terrae de pertinentys ejusdem haereditatis; ab occidente partim cum dicto camino, quo itur ad Parrochialem Ecclesiam Sancti Adriani de Besos, et partim cum gleva haererae ejusdem haereditatis; et a cirtio in honore dictu hareditatem succesorum Dr. Bonaventurae de Trsistany difuncto regiae auditoritiae presentis Cataluniae principatus Dris.
Item. Tertio: Totam illa petiam terrae antea campam, nunc vero de vinea plantatam, continentem in se duas modiatas terrae perum plus vel mirus antiquitus nominatam La Vinya Sota lo Camí de Llefiá, cum introhitibus scitam in dicta Parrochiae Beatae Mariae de Bitulonae in loco dicto Llefiá. Et tenetur per infirmariam Sancti Petri de Casserras et per administratium Rdo. Rectore Collegy societatis Jesu, ut infirmarium ejusdem, et sub dominio et alodio dictae mofirmariae cui collegio auctoritate apostolica unita et agregata es ad censum sex cortanoru grumenti boni, et receptibilis ad mensurum Barchinonae, anno quolibet solvendaru in die seu festo Sanctoru Petri et Phelici mensis Augusti. Et terminabatur dicta petia terrae, ab oriente partim in honore Rapaelis Rova pharmacopolae civis Barchinonae, et partim cum quad petia terrae tinentiae trium modiatarum, antiquitis de pertinentys eiusdem haereditatis, et separata ab eadem, a meridie cum dicta petia terrae separata ab eadem haereditate; ab occidente cum petia terrae nominata “La Vinya Rodona”, alodio dictae infiremariae; et a cirtio cum petia terrae inferius designata, nominata “La Vinya Llarga”, alodio ejusdem infirmari de dicto camino de “Llefriá”, mediante. Hunc vero terminatur ab oriente in honore Josephi Canals agrae dictae Parrochiae de Bitulona quodam torrente, qui ibi est mediante; a meridie cum petia terrae depertinentys ejusdem haereditatis, infra decimo tertio loco designata, ab decidente cumpetia terraae ejusdem haereditatis, de vinea plantata nominata “La Pessa Gran”; et a cirtio cum alter petia terrae de vinea plantata, nominata “La Vinya Llarga”, eiusdem haereditatis.
Item: Quarto Totam ilam petiam terrae antea partim hermam, et partim de vinea plantata, et nunc totam plantatam de vinea, nominatam “La Vinya Llarga” continentem in se duas modiatas cum dimidia terrae parum, cum introhitibus scitam indicta Parrochia de Bitulona, et in dicto loco nominato “La Llefiá”. Et tenetuar per dictam infir mariam seu per dictu Administratorem Rndu. Rectore dicti Collegy et sub domino, et alidio eiusdem infirmariae ad censum decem cortanorum frumentiboni, nitidi, et receptibilis, ad recta mensuram Barchinonae, anno quilibet solvendoru in die seu festo Santi Petri et Phelicis mensis Augusti. Et terminabatur ab oriente, et a meridie cum dicta petia terrae tertio loco designata; ab occidente cum honore inferius designato, dicto “La Vinya Rodona”, dicto camino de Llefiá mediante; et a cirtio cum honore sive vinea Canonici Conomines. Nunc vero terminatur ab oriente, et a meridie, cum dicta petia terrae de vinea plantata supra tertio loco designata; ab occidente cum vinea nominata “La Vinya Gran”, de pertinentys eiusdem haereditatis; et a cirtio in honore D. Matiae Crespo adjutorri plateae hujus civitate.
Item: Quinto, totam illam aliam petiam terrae nominata “La Vinya Rodona”, nunc vero totam de vinea plantata, et unitam vineae magnae, continentem in se quinque modiatas terae parum cum introhitibus quam dictis respectie nominibus, jure proprio, suve per puram, liberum, et francum alodium habemus, et possidemus in dicta Parrochiae Beatae mariae de Bitulona in loco dicto Llefía. Et terminabatur ab oriente cum dicta petia terrae nominata “La Vinya Llarga”; quarto loco designata, dicto camino de Llefiá mediante; a medidie in honore seu peta terrae campa tinentiae unius modiatae, dicti Canonici Corominas; ab occidente in honore seu petia terrae herma, dictoru fratru Beatae Mariae de Bono Successu; et a cirtio in dicta petia terrae inferius designata, nominata “La Vela”. Nunc vero terminatur ab oriente, cum dicta petia terrae nominata “La Vinya Gran”, supra quarto loco designata, dicto camino de Llefiá mediante; a meridie in honore dicti Dr. Mariae Crespo; ab occidente in honore haeredu seu successorum dicto D. Bonaventurae de Tristany; et a cirtio cum dicta vinea magna ejudem haereditatis.
Item: Sexto, totam illam aliam petiam terrae antea herema, nunc vero de vinea plantatam, continentem in se tres quartas terrae parum, ficita in dictae Parrochiae Beatae Mariae de Bitulona in loco dicto Llefiá. Et tenetur per Ecclesiam Parrochialem Sancti Adriani de Basos, et seu per eim Rndu Rector et sub dominio et alodio dictae Ecclesiae, ad censum duorum solidoru monetae Barchinonae annis singulis perpetuo solvendo in festo Sancti Michaelis mensis Septembris. Et terminatur ab oriente cum dicto honore nominato “La Vinya Llarga” quarto loco designata, dicto carmino de Llefiá mediante; a meridie cum dicta alio honore nominato “La Vinya Rodona”, quinto loco designata; ab occidente cum eodem honore de la Vinya Rodona; et a cirtio partim in honore dicto fratrum Beatae Mariae de Bono Successu, et partim in dicto honore, quarto loco designato, dicto “La Vinya Llarga”. Nunc vero terminatur ab horiente cum dicta vinea magna, quarto loco designata, dicto camino de Llefiá, mediante; a meridie et ab occidente cum petia terrae de vinea plantata, unita petia terrae supra quinto loco designata, et a cirtio partim in honore dictae petiae terrae, quarto loco designatae, et partim in honore haeredu seu successoru dicti D. Bonaventurae de Tristany.
Item: Septimo totam illam aliam petiam terrae antea hereman, et nunc totm de vinea plantatam nominata “La Cometa de las Olivas”, continentem in se unam modiatam terrae parum cum introhitibus seita in dicta Parrochiae Beatae Mariae de Bitulona in loco vocato Llefiá, supra videlicet viam sive caminu, quo itir de Llefiá a Cutrells. Et tenetur per dictam Ecclesiam Parrochialem Sancti Adriani de Besos, et per suum Rndu. Rectore ipsitu nomine, et sub dominio, et alodio dicta Ecclesiae ad censum duorum solidorum Barchinonam anno quilibet solven, in festo nathalis domini. Et terminabatur ab oriente, et a meridie, in honore superios quinto loco designato, nominato “La Vinya rodona”; ab occidente, et a cirtio in honore dicto fratrum Beatae Mariae de Bono Successu. Nunc vero terminatur ab oriente, et a meridie, cum dicta petia terrae supra quinto loco designata, dicta vinea magna unita; ab occidente et a cirtio cum honore haeredum, et successorum, dicti D. Bonaventurae de Tristany.
Item: Octavo, totam illam aliam petiam terrae campam continentem in se mediam medietam loco dicto “Lo Molí el Bisbe”. Quae tenetur per dictam Ecclesiam Parrochiali in Sancti Adriani de Besos, et per suis Rndum. Rectorem nomine eiusdem, et sub dominio, et aoldio dictae Rdvtoriae ad censum diirum solidorum Barchinonu anno quilibet solvendoru diae sia festo sancti Michaelis mensis Septembris, ad prestationem decimae, et primitiae omnium fructuum ex icta petia terrae prove prentium. Et terminabatur ab orientem milindino domini Episcopi Barchinonae partem, et partim in quodam tenedoneae Bernardí Bosch alias Soler; a meridie com dicto Bosch, alias Soler; ab occidente, et a cirtio cum camino regali. Nunc vero terminatur ab oriente cum petia terrae infrae designanda depertinentys ejusdem haereditatis; a meridis, cum honorae dicti Josephi Canals agricila; ab occidente cum dicto camino regio; et a cirtio partum cum dicte camino regio, et partim cum petus terae ejusdem haereditatis.
Item: Nono totam illam petiam terrae campam continentem in se quinque modiatas terrae partum feum introhitibus scitam in dicta Parrochia Beatae Mariae de Bitulona, quae est pars, et de pertinentys cujusdem magnae petiae terrae campae, qua successores Petri Soler agrae dictae Parrochiae Sancti Adriani de Bessos habent, et possident in dicta Parrochia Beatae Mariae de Bitulona, quae tenetur tota dicta petia terrae, de cujus pertinentys est dicta petiat errae, quam cum presenti vobis dicti respective nominibus vendimus per dicta Praepossituram Mensis May dictae Sanctae Ecclesiae Barchinonae, et seeu per suum Illustre Praepossiturm nomine ejusdem, et sub dominio et alodio dictae Praepositurae, ad censum viginti quinque soldiorum, et trium denarioru Barchinonu anno quolibet solvendorum in festo Sanctae Crucis mensis May, et duarum quarterearum, et mediae ordey boni, et receptibilis, ad mensura Barchinonae, anno quolibet solvendo in festo Sancto Petri et Phelicis mensis Augisti. Et terminabatur ab oriente partim in honore den Boscá de la cinia, et parum in honore haeredum Joannis Nadal de Tiena; a meridie in honore haeredum Joannis Riera; ab occidente in honore, supra octavo loco designato, alidoo Sancti Adriani de Besos; et a cirtio partim in dicto camino regali, et partim in petia terrae dicti Nadal. Nunc vero terminatur ab oriente in honore Josephi Ignasy Vidal mercatori, et notario publici Barchinonae; a meridie in honore dicti Josephi Canals agrae; ab occidente cum dicta petia terrae, supra octavo loco designata; et acirtio partim cum dicto camino regali, et partim cum petia terrae infra designanda.
Item: Decimo, totam illam petiam terrae campi continentem in se unam quartam terrae paru cum introhitibus scitam in dicta Parrochia Beatae Mariae de Bitulona in medi laiarum petiarum terrae. Et terminabatur ab oriente,a meridie, et ab occidente in alys honoribus supra et infr designatis, et a cirtio cum honore de Mr. Remires. Nunc vero terminatur ab oriente, a meridie, ab occidente, et a cirtio, cum petys terrae supra et infra designatis, ejusdem haereditatis-
Item: Undecimo, totam illa petiam terrae campam continentem in se quatuor modiatas terrae parum cum instrohitibus scitam in dicta Parrochia Beatae Mariae de Bitulona. Quam quedam petiam terrae unacum antecedenti supra, et decimo loco designat. Vendimus dictis respective nominibus, vobis ub inserto jure, scilicet si franchae, ut franchae, si conditi de conditio jure subjectae. Taliter quod si in futuru apparuerus pro praedictis binis petys terrae fieri devere, et praestari alus censis. Ollos vos dictos emptor, et vestri expsolvere habetis, absque damno et missione nostri, et nostro. Et terminabatur ab oriente in honore dicti Raphaelis Roca pharmcopolae civis Barchinonae; a medirie partim in honore dicti Andreae Soler de Bitulona, et partim cum citio molendini dicti Ilustrissimo Domonorum barchinonae Episcopi; ab occidente in honore Hyacinthi Serra agrae dicta parrochiae Sancti Adriani de Besos; et a cirtio cum dicto camino regali, quiitur a dicta presente civitate, ad dictam Parrochiam. Nunc vero terminatur ab oriente in honore dicti Josephi Ignasy Vidal mercatoris et do notary; a meridie in honore dicti Josephi Canals agrae; ab occidente in honore dicti D. Mariae Crespo; et a cirtio cum dicto camino regali. Et est sciendu quod supradictae quatuor petiae terrae, octavo, nono, decimo, et undecimo locis, designatae, sunt unitae, et agregatae, et de ipsis est facta una petia terrae coram dicta domo haereditatis seita, dicto camini regali, per quem itu a presenti civitate Barchinonae, ad dicta parrochiam Sancti Adriani de Besos, mediante tinentiae, ad estratae, novem modietatorum terrae paru. Est inquam sciendu quod olim in dicta haereditate, erast quae dam domus, nunc totaliter dirura vocata Soler, una cum quodam troceo terrae, tinentiae unius quartae paru cum puteo in tus dicta quarta terrae existenti, quam solebant locari, mediante quodam itinere, quideret inter dicta domi, et dictum, trosseum terrae, depertinentys mansis vocati Soler, et quedam alia domus, vocata domos nuda corralis, sive del Corral, inferius designati, et quaedam petia terrae campae, tinentiae trium modiataru prarum cita in loco de Llefiá, subtus petiam terrae, supra terris loco designata, et alia petia terrae boscosa, tinentiae unium mediata, et mediae terrae poru scita in dicta Parrochia Beatae Mariae de Bitulona, in loco dicto Puigfret, olim vero sacosteta. Quae ambae domis, et ambae petiae terrae temporae inferius chalendando venditionis erant separatae a praedicta proprietate, virtuta duodum stabilimentoru, de dictis bonos domibus facto, per Mariam Herrera et antea Hortás, scilicet onum de dicta domo vocata Soler et troceo terrae tinentiae unus quartae, salve sori Fayrell agrae dictae Parrochiae Santi Andriani de Besos, ad centum sex librarum, et decem solidorum cum instro recepto paenes dcitu Torras difuncto notario, die octava mensis Marty anni millessimo sexcentessimi sexagessima octavi, et alterum de dita domuncula corralis, Stephano Casas agrae ciusdem Parrochiae ad censum, triginta quinquae librorum, altero instro paenes dictu Torras difuncto notario recepto, die secunda mensis Novembris, anni millesimo sexgentessimo septuaggessimo, et virtam etiam venditionis, per dita difuncta Mariam Herrera, et antea Hortás, de dictis binis petys terrae, dicto Fayrell factae, pretio centum viginti sex librarum, de qua contate instro recepto paenes eusdem Torras difucnto notario dicta die octava mensis Marty anni millessimi sextingentessimo sexagessimo octavis.
Item: Duodecimo vendimus dictis respective nominibus, quae dam tegalata sive tros de teulada et quibusdam pilarivus de pedra, pera recullirse lo bestiar cum duobus portalibus apertinibus scilicet uno, a parte orientis, dicti stineris, quod est inter dictam domum vocatam Soler, et dictum trosseum terrae, mediante,e t altero, aparte meridiei versus aream vulgo hera quae ibi est, sci in dicta Parrochia Sancti Adriani de Besos, sub quidem reale aut citium in quo edificatum extat, une cum dictu binu domibus, et troceo terrae, tinentiae unius quartae, tenetur ut asseritur, per dicta Illustrum et Rndu. Dnu. Barchnonae Episcopu, et ejus emnia Episcopalem, ad censum quatuir ubrarum, et tercecim solidorum Barchinonae annuatim perpetuo solundorid, in die seu festo Sancto Petri et Phaelicis mensis Augusti. Ex qui quidem censu manumissores, et executores testamenti seu ultimae voluntatis Mautrit Priem, quae cotonery civis Baarchinonae et dicta Maria Herrera et antea Hortás, conjugum, exsolvere tenentur sine daminae et missione nostri, et nostrorum, et vestri nec arorum in his successorus, terdecim solidos, tu habentes, et recipientes supra dictus censis per dictam Mariam Herrera et antea Hortas impossitos super praedictis binis domibus, et reliquas quatuor libras, solvunt, et solvere consuerevit, heredes Domniae Victoriae Claris, ut possidentes quasdam petias terrae, quae fuerunt depertinentia tinentys dictae domis vocatae Soler, obligatae etiam ab praestatinoe dis census. Sed mihi ominis totus dictis censis est et esse devet salvbus et securus, tam super praedictis, quam super dicto corrali, eo quid posseritur, est edificatus, intus glevam dictae Domis, vocata Soler. Et terminabatur ab oriente in honore, supra sequndo loco designato, dicto camini, qui ibi est mediante; a medidie, partim in honore sive arba vulgo Mariae Bartholomei Casas agrae dictae Parrochiae, et partim cum dictis binis domibus dictoru Salvatoris Frayrell, et Stephani Casas; ab occidente in honore Rndi. Dni. Barchinonae Episcopi. Nunc vero, terminatur ab oriente cum camono regali, quo itur ad milerdine dicorum haeredum successorum dicti D. Bonaventurae de Tristany; a meridie cum honore seu Area, vulgo hera Damiani Miliner dictis Parrochialis Sancti Adriani de Besos, et partim cum honore haeredum, et successorum Juliani del Hort agrae; ab occidente in honore Pauli Burch agrae ejusdem Parrochia Sancti Adriani de Besos; et a cirtio cum platea termini, ciusdem Parrochiae Sancti Adriani de Besos.
Item: Decimo tertio, totam illam petiam terrae campam tinentiae trium modiatarum terrae parum cum introhitibus, scitam in dicta Parrochia Beatae Mariae de Bitulona, in loco dicto Llefiá. Et tenetur dicta petia terrae per dictam infirmaria Sancti Petri de Caserras, seu administratorem Rndu. Rectore dicti Collegy ut eius infirmarium, es sub dominio et alodio dictae infirmariae, ab censum sex cirtantru frumenti, anno quolibet solvens, infesto Sant orum Petri, et Phelicis mensis Augusti, terminabatur ab oriente in honore dicti andrea Soler agrae; a meridie cum alio honore, quae vobis vendimus, qui antea fuit conjugum Pich, mediante quodam stinere parvo, ab occidente cum contrae Conventus Beatae Mariae de Bitulona successoru, mediante quidam parvo intere, quae itu ales vinyes; et a cirtio in alio honore, quaem vobi vendimus. Hunc vero terminatur ab oriente, in honore dicti Josephi Canals agrae, mediante quadam torrente, qui ibi est; a meridie cum honore petiarum terrae ejussdem haereditatis, mediante quodam stinere parvo, ibi existente, ab decidente in honore dicto haeredum seu successorum D. Bonaventurae de Tristany; et a cirtio cum alys pertus terrae, de pertinentys eisdem haereditatis.
Item: decimo quarto, totam illa petiam terrae antea boscosa, nunc vero de vinea plantatam, continentem in se unam modiata, et mediam terrae parum cum intrihitibus scietam in dicta Parrochiae Beatae mariae de Bitulonam in dicto loco vocato Puigfret, olim vero Sacosteta. Et tenetur Rndu. Rectore dicmino Rectore Collegy et sub dominio, et alodio ejusdem infirmariae, quilibet solven infesto Santri Petri et Felicis mmensis Augisti. Et terminabatur ab oriente cum honore.... Batlle partim, et partim in honore haeredum Dri, Corominas civis Barchinonae, et partim in honore Isidri Binyas negotiatiros; a medie partim cum honore Michaelis Surils agrae dictae parrochiae de Bitulona, et partin in honore dicti Batlle, qui fuit Petri Michaelis Ferrer; ab occidente cum honore dicti Suriol, qui antea fuit dicti Pauli Boscadela linia; et a cirtio in honore dicti Batlle, qui antea fuit dicti Petri Michaelis Ferrer, et partim in honore Joannis Banus agrae parrochiae Sancta Columbae de Gramaneto, alodio dictae infirmariae, et partim in honore Michaelis Riber, aurifici civis Barchinonae. Quae quidem petia terrae, et altera supra dcecimo tertio loco designata, jam furerunt depertinentys dictae haereditatis. Nunc vero terminatur ab oriente partim in honorae dicti D. Mathiae Crespo, et partim in honore Hospitalis Heleralis Sanctae Cruci hujus civitatis: a meridie partim in honore Pedri Llobateras agrae dicte Parrochiae Sancti Adriani de Besos; ab occidente in honore dicti Petri Llobateras; et a cirtio in honore dicti Hospitalis Generalis et partim in honore haredum, et successorum D. Ludovici Soler difuncto Barchinonae populati.
Item: Undcimo quinto, totam illam petiam terrae antea herma, nunc vero de vinea plantata, tinentiae trium modiataru ferrae parum cum intro hitibus scitam in dicta Parrochia Beatae Mariae de Bitulona, in partita, seu loco dicto”La Llafiá”, desuper alteram petiam terrae, tinentiae alteraru trium modiataru terrae, quam Magnificus Joannes Baptista de Lane civis honratus Bachinona, et loco, mediante quidam margine qui ibi est, quam quide petiam terrae dictis respective nominibus, vobis vendimus, jure condititio. Et terminabatur ab oriente partim in honore dicti Petri Lloberas, et partim in honore dicti D. Mathiae Crespo; a meridie in honore dicti D. Mathias Crespo; ab occidente in honore dicti Josephi Sgnari Vidal mercatoris, et notario; et a cirtio partim cum dicto Vidal et partim in honore dicti Hospitalis Generalis.
Item: Decimo sexto: Totam illam petiam terrae campam condinentem in se unam modiata terrae parum cum introhitibus scitam in dicta Parrochia Beatae Mariae de Bitulona, in loco vocato del Besos. Quae quidem petia terrae fuit et est de pertimentys Marti Llobet,s cit in dicta Parrochia Beatae mariae de Bitulona, in loco dicto Llefiá, et quae quidem petia terrae tenetur per haeredes et successores Magnifici Michaelis de Remires domicelli difuncto Barchinonae domiciliati, et per Paulu Soler cultorem Parrochiae Sancti Petri de Praemiano dicta dio Barchinonae, ut succedentes Bonanovo Nogues, et Margaretae congibus, dominis utilibus, et proprietatys dicti Marti Llobet, ut delicet pro medietate, pro dictis haeredibus dici Magnifici Michaelis de Remires, et pro altera medietate, prdoctis Paulo Soler et Bartholomei Portella comuniter, et pro indiviso, ad censu, viginti morabatini, et pro eo novem solidorum Barchinona de terno, in nuda perceptione. Sed cum empara pro ipso censi habendo, et fathica ad opus retinendi tantum. Qui haec una cum toto manso Llobet, terris, honoribus, et possessionibus, ac vensibus quis ibidem rerimendi dicti Mansi Llobet, dicti haredes seu successores dicti Magnifici Michaelis de Remires, ac dicti Paulus Soler, et Bartholomeus Partella, recipiunt. Tenent per dictam Praeposituram mensis May Canonicae Barchinonae, et seu per suum Illustre Praepositu nomine eiusde et sub dominio, et alodio dictae Praepositurae ad centu cenntum viginti solidoru Barchinonum, anno quolibet solve certis termini, qaem centu, dicto centu onius solidoru solvunt et solvere heraentur, videlicet medietatem dicti haeredes seu successores magnifici Michaelis de Remires, et reliquaem medietatem, dicti paulus Soler et Nartoholomeus, Partella, absque damno, et missione vestri, et vestrus. Sed nihil minis totus dictis censis dicto centu unius solidos est et esse devet salvus et securus dictae Praepossiturae mensis May, tam supe praedictos. Quae doctos resèctive mominibus, vobis vendimus, quam etiam duper toto praedicto “Mansi Llobet”, terris honoribus, et possessionibus, ac vensibus praedictis. Et terminabatur ab oriente, et a meridie cum dicti camino publico rego, quo Venditur a presenti civitate Barchiononae, ad dictam parrochiam de Bitulona; ab occidente, et a rictio cum alys honoribus dictae haereditatis, quam sdictis respective nominibus vobis vendimus. Nunc vero terminatur ab oriente, et a meridie com dicto camino publico regia, que tenditur a dicta presenti civitate Barchinonae, ad dictam Parrochiae de Bitulona; ab occidente, et a cirtio cum dictis petys terrae supra secundo, et decimo tertio locis designata.
Item: Decimo septimo, totam illam petiam terrae campa, continentem in se duias midoatas terrae parum, cum introhitibus citam in dicta Parrochia Beatae Mariae de Bitulona in loco dicto Llefiá. Quae quidem petia terae esst pars, et de pertinentys cujusdam petiae terrae tinentiae novem modiataru et mediae terrae parum. Per nos dictis respective nominibus, vobis, cum presenti venditae supra undecimo loco designatae, sci in dictis parrochia, et loco et prope camini regale. Quae quidem petia terrae tinentie duarum modiatarum, una cum tota dita petia terrae, tenetur perdictam Praepossitura mensis May Canonicae Barchinonae alodio dictae praepositura, ad censu viginti quinquae solidoru, et unius denary, anno quolibet perpetuo solen die seu festo Santae Cricus mensis May, et duarum quaterearu,e t mediae ordey, anni quislibet perpetuo. Solot die seu festo Sancti Petri, et Phaelicis mensis Augusto. Sed nihi lomini totus dictis census, est et esse devet salvus, et securus, tam super praedicta petia terrae, supra undecimo loco designata, quam super praedicta tinentiae dictaru duaru modiataru. Et terminabatur ab oriente in honore Sthephaniae Roca, usoris Raphaelis Roca pharmacopolae, civis; a meridie, et ab occidente cum supradicta restanti petia terra; et a cirtio cum dicto camino regali. Nunc vero terminatur ab oriente, in honore dicti Josephi Ignasy Vidal, mercaoris, et norario; a meridie, et ab occidente cum petys terrae de pertinentys ejusdem hereditatis, ; et a cirtio cum dicto camino regio.
Item: decimo octavo, totam illam petiam terrae partim campam, et partim heremam continentem in se, octo quarteras frumenti, seminaturae parum plus vel minis, quam dictis respective nomonibus vendimus vobis, jure conditio, scitam in dicto termino Beatae Mariae de Bitulona in loco dicto “Balomar”. Et terminabatur ab oriente et a rictio in honore.... Pujol agrae dictae Parrochiae de Bitulona; a meridie in litore Maris; ab occidente in honore D. Narcisi de Angrasell Barchinonae populati, et regiae Audientiae Dris; et a cirtio.... Nunc vero terminatur ab oriente, et a cirtio in honore haeredum seu successorum Bartholomei Tyá agrae dictae Parrochiae de Bitulona; a meridie cum litore Maris; et ab occidente in honore haeredum seu successorum D. Narcisi de Anglasell, difuncto dictae reguae Audientiae Senatori.
Item. Decimo nono, totam illa, petiam terrae campam continentem in se duas modiatas, et media terrae parum cum introhotibus scitam in dicta Parrochoae Sancti Adriani de Besos, in loco dicto “La Verneda”, quae antea fuit Jacobi Andreu, alias Vives agricola Parrochiae Sancti Cipriani de Tiana Barchinona dio.
Item. Vigesimo, tota illam aliam petiam terrae campam, tinentiae unius modiatae terrae parum, cum intro hitibus, scitam in dicta Parrochiae de santi Adriani de Besos, ad latus, supra proxime, dictae petiae terrae, decimo nono loco designata, et in dicto loco vocato “La Verneda”, quae antea fuit dicti Jacobi Andreu. Quae ambae petiae terrae nunc sunt unitae, et aggregatae, et ex est factae, una sokla petia terrae. Et sic unita, tenetur una cum alys pertidtu illustrissimi et Reverendissimu Domonu, Barchomonae Episcopu, et ejus mensam Episcopalem,e t sub dominio, et alodio eiusdem, ad censum quatuor librarum monetae Barchinonae et duorum parium caponoru et duorum parium gallinae bonoru, et receptibulium quo libet anno perpetuo solvendo, scilicet in festo natalis Domini quadraginta solidos, et duos caponos et gallinas, et indie seu festo Santi Petri, et Phaelicis mensi Augusti, restantes quadraginta solidos. Quos quidem census solvent, et solverae tenent haeredes et successores Janni Colomer difuncto mercatoris civis Barchinonae, ut tenentes, et possidentes alias petias terrae depertinentys domus, et haereditatis, nomina “La Verneda”, quae fuit den Martí. Et dictae binae petiae terrae, sich unitae, et ex eis una sola petia terrae facta, terminatir ab oriente partim in honore haeredu, et successoru Jacobi Mesades agricola loci Sanct Andreae de Palomaris, et partim in honore collegy fratrum Sancti Francisci de Observantibus hujus civitatis; a meridie in honore Joannis Fabregas agrae loci de Tiana; ab occidente cum dicto camino regio, quo itur ad litus Maris, et de cindui en honore haeredum, et successorum dicti Joanni Colomer difuncto mercatori.
Item: Et denique vendimus dictis respective nominibus, vobis dicto Michaeli Rigalt emptori praedcito, et vestris sive manis, cedimus, transferimus, et transportamis, omnis de jura, et actiones reales,e t personales mixtas, utiles, et directas, orrinarias, et extra ordinarias, et alias etiam quascumque nobis, dictis respetive nominibus competentes et competenti a in praedicta venditione per dictam difuncta Mariam Herrera et antea Hortas, facta, supradicto Salvatori Fayrell agrae, de praedictis binis petys terrae, tinentiae, scilicet una campa, trium modiatarum, et altera boscosa, unius modiatae, et mediae terrae, pretio dictaru centum viginti sex libraru instro recepto paenes dictu Torras difuncto notrio in dicta die octom mensis Marty anni millessimo sexgentessimo sexagessimi octavi, quae fuerunt de pertinentys dictae haereditatis, tam expraedcita, quam aluia quacumque causa, seu ratione quae dici, et excogitari possit. Nec non etiam annus et eidem respective nominibus concedimus vobis, sus luendi, seu facultatem revendicandi quascumque petias terrae, per antecessores nostros, huc usque venditas, instro gratiae dpertinentys dicti Domus, et haereditatis. Et pertinent, et spectant paedicta ad nos scilicet ad me dicta Gerteudem Torres, et Rovira, quo ad una sextam partem, ut haeredem universae haereditatis, et bonorum omnium quae fuerumt dicti Francisci Torras difuncto notri viri mei, per ipsu instituta eius ultimo et valido testamento quod de bonis suis fetit, et firmavit Barchinonae paenes Dtu. Phaelicem Avellá notario publico Barchinonae die duodecima mensis Marty, anni nuper lapsi millessimo septingentessimo bigessimo sexti. Ad quem quidem Francisci Torras difuncto notario et virum meum, mediatas dictae sextae partis pertinebat, et spectabat, tu harededem universae haereditatis et bonorum omnium quae fuerunt Josephi Torras difuncto pharmacopolae civis Barchinonae, ejus fratris, per ipsu institutu, eius ultimo et valido testamento, quod de bonis suit fecit, et firmavit Barchinonae paenes dictu Avellá notario die nona mensis February dicti anni millessimi septimgentessimi vigessimo sexti. Ad quis quidem Francum et Josephy Torras fratres, predicta sexta pars, pertinevat, et spectabat, ut haeredes de quis partibus, universae haerditatis, et bonorum omnium, quae fuerunt Mariannae Torras, et Gener, illorum matris ab intestato defuctae, quae fuit uxor alterius Dri. Francisco Torras difuncto etiam notario publico Barchinonae, quibus dicta universaliam, et bajulia Barchinonae, sub suobus calendary, quiru primi fuit, scilicet oblatae supradicti die septma mensis Juny, anni millessimos exgentessimo nonagessimo primo, et lattae sentenciae, seu provisionis die octava corundem mensis et anni, dequibus Antonius Riera notario et alter ex scribis juratis dictae curiae, vice et loco Magnifici Balthasaris Brous V.S.D. Et scriba majoris dictae curiae, suis litteris fidem facit reggistra in sentenciarum CXXXXIII foleo LXXVIIII. Ad nos autem Eulariam Roig et Clavera et Francisca Girona et Rigalt, presenta sexta pars pertinet, et spectat, sui ad me dictam Eulaliam mediatas dictae sextae partis, ut succedentes Eulaliae Clavera matris meae quae fuit uxor Francisco Clavera majoris dierum difuncto curritoris auris civis Barchinonae ab intestato definctae. Et ad me dictam Franciscam Girona, et Rigalt residuo medietas dictae sexta partis, ut haerede universae haereditatis, et bonoru oniu quae fuerunt Monicae Rigalt, et Clavera difuncta matris meae, quae fuit uxor vestro dicto et infri Michaelis Rigalt patris mei institutam (in casu qui locum habuit fideo ommusu in mei facorem appossitu ob mortem absque liberise Francisci Rigalt, et Clavera eius fily, fratri mei, haeredis primo loco instituti) eius ultimo et valido testamento quod de bonis suit fecit et firmavit Barchinonae paenes notario infrum die tertia mensis Aprilis anni millessimo septingentessimo decimi quinti. Ad quas si quidem Eulaliam, et Monicam sorores, predicta sexta pars perthebat, et spectabat, ut haeredes aequis partibus et portionibus univeriae haereditatis, et bono onmium quae fuaerunt Eulaliae Clavera, et Gener caru matris, ab intestato, difunctae. Ad medire Josephum Fonolleda, altera sexta pars pertinet et spectat, tu fillius unicu, et per cconsequaens haerede universali, Maria Fonolleda, et Gener difuncta matri meae, quae fuit uxori Francisci Fonolleda difuncto mercatoris. Ad me dictum Josephum Roig et Clavera altera sexta pars pertinet et spectat tu haeredm universale Theresiae Codina, et Gener materterae meae, quae fuit uxor Gabrielis Codina difuncto mercatoris civis Barchinonae, institutum suo ultimo et valido testamento quod de bonis suis facit, et firmavit Barchinonae, paenes Dru. Paulu Cabrer difuncto notario publico Barchinonae die vigessima quarta mensis Novembris anni milleimi septingentessimi decimi. Ad quas quidem Marianna Torras et Gener, Eulaliam Claveram et Gener, Monicam Rigalt et Clavera, Marir Fonolleda et Gener, et Theresiam Codina et Gener, ut haeredes uversae haereditatis, et bonoru omniu quae fueru dicti Francisci Gener per medias personas dicta Mariannae Torras, Mariae Fonolleda, Theresiae Codina, et Eulaliae Clavera suis filius institut in casu qui locum habuit fideicommissu, in illarum favorem appositu, ob morte si en filys Dris. Francisci Gener illa fratris, haeredis primo loco instituti eius ultimo et valido testamento quod processirum ex una sexta parte suae universae haereditatis, et bono esset discribuendu, in elebratione tot missarum resataru, quot celebrari possent in dicta Parrochiali Ecclesia Beatae Mariae de Mari, caritatis quinquae solidor pro illarum qualibet, tu supra dictum extat. Ad quaem quidem Franciscu Gener praedictae domus et haereditas cum terris, honoribus, et possesionibus superius designatis, usque in duodetimu locum inclusive, pertinebant, et spectabant titulo suae propriae emptioni quam in encantu publico de praedictis fecit a manumissoribus, et executorubus testamenti seu ultimae voluntatis Maurity Pies et Mariae ejus filiae, uxoris quae in ultimi nuptys fuit, Nicolay Herrera batifullery civis, et in primis Francisco Hortas difuncto cotonery dictae praesentis civitatis, de quae emptione comptat instra dominy ratione firmato recepto paenes Dictu Raphaele Hexarch dicuncto notario Barchinonae, die quinta mensis Septembris anni milessimi sexgentessimi septuagessimi primo. Dictae binae petiae terrae supra decimo, tercia, et decimo quarto locis designatae, ad dictum Franciscu Gener pertinebant, et spectabant, titulo suae propriae emptionis, quam de praedictis fecit de dicto Salvatore Fayrell agrae dictae Parrochiae Sancto Adriani de Besos de qua constat instro dominyratione firmato, recepto paenes dictoru quae Franciscu Torras notario die vifessima terciae mensis Aprilis anni millessimi sexgemtessimi septuagessini secundi. Dicta vero petia terrae suprae decimo quinto loco designata ad ipsummet Franciscu Gener etiam pertinebat, et spectabat, similiter titulo suae propriae emptionis, quam de praedicta petia terrae fecit a Magnifico Joanne Baptista de Lane cive honor barchinonae, et quae constat instro recepto paenes dictum Franciscu Torres difuncto notario die vigesima quarta mensis Juny anni millessimo sexgentessimo septuagessimi terty. Dicta etian petia terrae supra decimo sexto loco designata ad eundem Franciscu Gener pertinebat, et spectabat, titulo venditionis sibi, et suis perpetuo factae per dictum Andream Soler agram dictae Parrochiae Beatae Mariae de Bitulona, de qua constat instro recepto paenes dictu difuncto Franciscu Torres notrio die undecima mensis January anni millessimi sexgentesimi septuagesimi sexti. Et dicta petia terrae supra decimo septimo loco designata, etiam ad dictu Franciscu Gener pertinebat, et spectabat, titulo permitationis, et excambiationis, per ipsum de pedia terrae tinentiae quatuir quarterias, et mediae frumenti, quam possidebat in dicta Parrochia Sancti Cipriani de Tiana, in loco dicto “La Coma”, cum dicta petia terae, ut dicti extat, supra decimo septimo loco designata, quam Isidrus Roure agrae ejusde Parrochiae de Tiana, et Maria Roire, et Nadal conjuges, usufructuario, et proprietaria nominibus, habebant et possidebant in dicta Parrpochiae Beatae Mariae de Bitulona, in loco dicto Llefiá, de qua permutatuine, et excambiatione constat instro, domini ratione firmato,r ecepto paenes dcitu Franciscu Torres difuncto notario, die decima sexta mensis Augustis anni millessimi septimi septuiaugessimi terty. Dicta inquam petia terrae supra decimo octavo loco designata additum Franciscu Gener pertinebat, et spectabat titulo suo propriae emptionis, qua de praedicta fecit, a legitimo procuratore dutorum, et seu casu loco, et tempore curatoru, pupilaru, filiaru, et haeredum Mathei Vives difuncto agrae dictae Parrochiae, Sancti Cipriani de Tiana, de qua constat instro domoni ratinoe firmato recepto eusdem Franciscu Torres difuncto notario die prima mensis Aprilis, anni millessimo sexcentessimi septuagessimi quarti. Et denique, dictae binae petiae terrae suprae decimo nono et vigessimo locis designatae, et nunc in una petiam terrae redac ad dictu Franciscu Gener pertinebat, et spectabant, titulo sua propriae emptionis, quam de praedictis similiter fecit a legitimo procutatore dicto tutorum, et suo casu loco, et tempore curatorum dictarum pupilarum filiaru, et haeredum dictis difuncto Mathei Vives agrae, de qua cunstat instro domini ratione firmata, recepto paenes dictum difuncto Franciscu Torras notario, die tertia mensis Mary anno millssimo sexsagesino septuagessimi quaris. Hanc antem venditionum licut melitu extrahentes dicti respective nominibus praedcita eadem adhaliendum promittentes eisdem respective nomibus tradere vobis possessione et in ea vel vos, nienim dictis quibus supra respective nominibus fathemur, et contituimus vos fiat cum clausula contituti, large juxta stilum notario infri. Praeterea ex causa praedicta, et alias cedimus eisdem respective nominibus vobis, et vestris omnis jura quibus jurius nos enim dictis respective nominibus, facultate et constituimus vos. Salvis et salvo inquam laudimio, inde propraedictis solvere competenti. Pretium vero praedictorum quae cum presenti eudem respective nominibus, vobis vendimus, est quatuir mille et sexcentum librae monetae Barchinonae ex quoquidem pretio, vigore facultatis, et potestatis quascum presenti vobis damus, et aisdem respective nominibus concedimus, paenes vos resineatis quantitates in prohemio homoi venditionis contentas, et est ad quod liquidum procedet, ex una sexta parte, ad mud conventendum in celebratione dictarum missaru, et ad effectum vobis satisfaciendo, et respective essolvendi creditoribus, in eo individuatis, et expressatis aquibus liquidem creditoribus nostris, et procutaroribus haerentiarum dictae Parrochialis Ecclesiae in actu illorum solutionis, petatis, et recuperatis apocas, et difinitiones nobis, et cessione, vobis respective dirigen quo scilicet ad tuendum et defendendum praedicta per nos eisdem respective nominibus vobis, vendimus contra quascumque creditores nostris, dictu respevtive nominibus, et alias quasvit personas competantque vobis, et vestris, illae, et eaedem tempris prioritas, et juris postioritas, hipotecae, et aliae praeheminentiae, et praerogativae, quae dictis respective creditoribus, competeren, si solitiojnes, et respective luitiones, eis factae non firent, quoniam ad praedicta peragenda, facimus, et dictis respectice nominibus constituimus, fiat pactu de succedendo, large saxta stilum notario infri, et restantes septingentum octuaginta octo libras, duodecim solidos, et sex denarios, nobis ex solvere habeatis, et teneaminis. Nec non etiam ex dito praetio paenes vos, et bona vestra assumerae et incarrivare habeatis, et teneamini dicta bina censualia morteam jam concerta, unum scilicet prety sive proprietatis dictarum mille centum pro quod agr-- moneta toregeum, et pensioni annuae quinquagesima septem liras set nove solidorum, quod annis singulis die octavi mensis February et alterum prety tercentu quadraginta libras et pensioni ninan decem deptem libras quod anni singulis die undedima mensis January dictis haeredibus, et successoribus Josephi Escardó notario facimus, et prestamus. Quae singulis ictum patium assumendo imiliter, et in carrocare habeatis, et laudemi aliu trium censualia, unum sciliter, prety sive propprietatis juventi viginti libraru Barchinonum, et annuae pentione undecum librarum quid annis singulis, suo termino, similiter facimus, et praestamus Rndis. Padris Prioris, et Conventi Sanctae Catarubae Martiris, odrinis oraeductiryn ductae oresebtu civitatis, et alio prety sive proprietatis centum triginta librarum Barchinonae, et pentionis annoae sex librarum,e t decem solidorum quodannu singuli, suo termino, facimus similiter, et praestamus Rdis. P. Priori, et Conventui Beatae Mariae de Monte Carmelo dictae presentis civitatis. Ad dicta quatuir censualia, luere, redimere, et quitare semper, et quocies vobis, et vestris benevisu fuerit, et alias nos, et bona nostra dictis respective nominibu, a solutionae, et praestatione ollorum, pentionibusque devita, pentionibusque et ratione, ab inde dilendis, et pretys illorum in casu luitionis, indemnes, et indemnia paenitur, et sine damno servare habeatis, et teneamini, perpetuo, et in codicusse. Et ideo Rndo, siquid plus donamus dicter respective nominibus hisuper convenimus, et eisdem respective nominibus, promittemus praedicta fcere vos habere, teneriquae de evictione, pro viroli parte quirum sed et nostru semper et inamni, et quae cumquae casu cogitato, et invogitato, tam in jure quam in facto, quomodo cumquae, et qualitercumque contingenti, et evenienti, etiam pactata, fiat evictia pactata large fuxta stilu notario infri, et de restitutione ex pensaru, super quibus credatur, et pro his compendis obligamus vobis et vestris omnia, et singula bona, et jura nostra sacleicer quilibet notario, pro virili parte mobilia, et immobilia. Renuntiantes quantum ad haec beneficio novarum constitutionu epistolae Divi Adriani et Consuetudini Barchinonae, Loquendi de duobus et hos dicta mulieres certioratae ad plenum de juribus nostris, per notari infrum, renuntiamus benefitio Valleani Senator, Consul. Et auctencticae et omnus omni aly, et cuicumque juri et ut praedicta juramus ambae partes haecogitur. Ad his hego dictu Joannem Girona vir dicta Francisca Girona et Rigalt, presenti per dicta viru mea facit tamquam retis in praesentia devoluntate, et consento meis concintis, concentu meum prebea actum.
Testes firmarum omnium predictoru simulfi mandamus, et jurabarum, et concensus dicti Joannis Girona. Sunt Carolus Clanpera, et Josephus Hugueres juvenis aurifices Barchinonae degentes.

Item: Altero instro, nos dicti Gertrudis Torras, et Rovira, Eulalia Roig et Clavera, Francisca Girona et Rigalt, Josephus Ramolleda, et Josephus Roig et Clavera, coheredes praefati, vendimus praedicti, firmamus apocha vogis dicto Michael Rigalt emptori praefata, praesenti, de dictis quatuor mille et sexcentum librae Barcinonibus, Quae sunt praetiu dictae venditionis habitis, et rceptis, hoc modo, vid elicet, quod ex facultate, et potestate, per nos, dicti respecive nominibus, vobis, cum supradicta venditione datis, et cocnessis, paenes cum retinuritis, et retinetis termille nongentum quadraginta septem libras quatuir decim solidos,e t sex denarios, nimiru termille octingentu decem septem libras septem solidos, et sex denarios ad effectum vos satisfaciendo et respective solendi, personis, causis, et rationibus, in preludio dictae venditioni contentis, et expressis, aquibus in actu illoru solutionis, et respective luitionis, petatis,e tr ecuperatis apocas, et difinitiones nobis, dictis respective nominibus, et cessiones vobis respective dirigen restantes centu triginta libras, et septem solidos quod est liquidum remanens ex dicta sexta parte ad efectu exsolvendo. Prorribus haerentiaru dictae Parrochali ecclesiae Convendendas, in celebratione dictaru missaru, aquibus similiter solitam apocam cum cessione recuperare habeatis, et resituad septingentu octuaginta duas libras duodecim solidos et sex denarios, ad complementum dicta quatuir mille et sexcentum libraru, habuimus et recepinus, a vobis sciliet quilibet nostri, para urili parta, suum contingentem, in pecunia numerata in notrio et testiu infro presentia. In testimoniu apoca.
Testes sunt praedicti.
Ego Franciscus Mas et Mascaró V.J.D. Canonicas Sanctae------------------propria suquury cum declaratione at salvital infris, et segbus. Videticet, quod licet petia terrae, per dictumm emptorem mihi dicto nomine (in ex altea) confessa, quarto plaço, et cum antecedenti venditionis instro, un decimo loco respective designata, fuit dicto emptori, inter alia vendita jure sub inserio scilicet si franca, ut franca condititia, tu condituia. Nuamon dei veritas est quod cum dicta petia terrae sit pars, et de pertinenty alterius petia terrae, cum dicto, et antecedentem venditionis instra, dedimo septimo loco, et cum dicta confessione quinto et ultimo loco respective desitnata. Ideo sequitur, et claré, et manifeste aperet, ad ipsa petia terrae nonest franca, imo conditioa (pro ut ex infro videtur), et quod dicta petia terae, tenetur per dictam Praeposituram mensis May, et sub dominio, et alodio illius, ad censum sub devito termino, prout latissime enarratur, et declaratur, un clausula tenetur sumpor petiae terrae, cum dicta confessione quinto, et ultimo loco , et cumdicto, et antecedenti venditionis, instro, decimo septimo loco res plassigna cui refertur, et fit relatio, et similiter quamvis, aliquae ex peti terrae, cum dicto et antecedenti venditionis instro, diccto emptori fuerunt etiam venditor, jure sub inserto, hoc est si franchae, ut francha, si consdititiae, ut conditie. Proptereaduo, duto none et declaro, serie cum presenti, quod si in futurum apparegitullas, seu aliquam autaliquas illarum teneri, sub dominio, et alodio dictae Praepossiturae, aut alterius cujuscun administratoris dicta, Sancta Ecclesiae ad prestationem quorum cum, censum, et aliarum quarumcunque servitutum, in dicto casu, sint et remanents mihi dicto nomine, seu administratorem Illustri Capitulo Pali meo, onia jura, onesque actiones salva, et salva, illes et illesa, pro petenco, et exigendo abs dicto emptore, et alys quebuscumque nedum laudemium devit ratione dicta, et antecede dentis venditiones, in favorem dicti emptoris factae, verum, et etiam ones, pentiones, dicti censum, et alioruta quorumqunque veos forsan devitas, et a caetero deven himoi firma domini ratione, dicta confessione, et alys quibuscunque usque in diem presentem facti, et abinde, facterdis, in aliquo non obstant cum dicti et ante cedente venditionis instrum, cum a et declaratione, et salvitate, et sine prejuditio prorum, et nonals, aliter, nec alio modo admottam, eietam, confessionem, accipiam, dect, et antecedentes venditionis infrum, dicto nomine, domusque ratione firmem. Narchinonae die quarta mensis July millessimo septingentessimo vigessimo nono,.
Dr. et Canonicus Franciscus Mas et Mascaro Administrator sinae sub admunitrator supra dictus.
Sig+num Pauli Ballester oadjutoris temporalis sicoetatis presentis civitatis Barchinonae, tui procutatoris administratorem Rndi. P. Francisci Marimon Rectorys dicti Collegi et etiam Prioris Monastery Sancti Petri Sarrer diog. Vicen. Cui quidem collegio, dictus Prioratus, at infirmaria, cortera, offitra auti Monastery, Autoritate Apostolica, ex istunt omnia, prout de euis pronsconstat, instro altero penes notario infrum recepto, dit septima mensis Octobris anno millessimi septingentessimo, vigessimi octavi, de quae instrus notario cum presentif idem facit. Qui dicto nomine presenta dominy tarione laudavit, et firmavit, juribus, tamen dicti Domini patis, sui et suorum centibus, et laudemys, forsan debitis et non solutis, in omnibus, et per omnia, semper salvis, et precipne cum salvitate seguritati quod quamois aliquae ex petus terae cum suprachalendato venditionis, instro fuaerint vendito, sub incento jure, si in futurum a paruerut illas, seu aliquam, aut aliquas illarum teneri sub dominio et alodio dicti Collegy quocumque nomine, ad praestationem quorumcum que centum, autaliarum servotitim, in dicto casu sint, et remanent dicto collegio salva, et illesa omnia jura, et actiones, ad petendum, et cogenndum abs auto emptore, et ab alus quibuscunque nedum laudemium devitum ratione antedictae, venditionis, verum etiam, omnes pentiones dutorum censuum, et aliarum quarumcunque santutum huc us que forsan debit, et a extero debendas sindi fuma dominy ratione, et confessione, per Michaelem Rigalt auri et paganti falrum civem Barchinonae, iti favorem duti administratori Rndi. Patris Rectoris facta, penes notario infrum recepta, die decimatertia mensis Octobris anni proxime demissi, et alus quibuscum, us quii dien presentem factis, et abinde fiendis, in aliquo non obitantibus. Quam firmam pecit dicto nomine, sub salvitatibus, praedcitis ac non sine eis Barchinonae paenes me Felicem Avella notario publico Barchinonae infrum die jovi vigessima sexta mensis January anni a Nativitate Domini millessimo septingentessimo trigessimo. Praeseitubus protstibus, Joanna Cussana, et Josepho Figueras scriptoribus ad praemissa vocatis, et assumptis.= Et ut praedictae firmae dominy ratione plena tribuatur fides, ex idem Felice Avella notario supramemoratu hic me subscribd, et meum quo utor, supradictis die, mense, et anno apponi sig+num.
Et alia firma domini ratione, facta per Rndu, Rectore Sancti Adriani de Besos, apud notario infru die 25 May 1730.
Paene me Antonio Cassani notario.