Saga Bacardí
00003
ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN POS SUBASTA DE VARIAS PROPIEDADES DE LOS BUHIGUES HACIA BALTASAR BACARDI Y CORRONS.


Die XXII mensis Novembris anno a Nativitate Domini MDCCXXXXII Barcinonae.
In Dei nomine noverint universi, quo Ego Bonaventura Clará Presbiter, et Beneficiatus Parochialis Ecclesiae Sanctorum Justi et Pastoris praesentis civitatis Barcinonae, Doctor Jacobus Senmenat Presbiter, et Beneficiatus parochialis Ecclesiae Sancti petri Puellarum ejusdem civitatis, utmanumissores, et executores testamenti Josephi Buhigues aromatary Barcinonae civis, in primis vero Josephi Pasqual, et Alba etiam aromatary Barcinonae civis, quod de bonis suis ordinavit apud Franciscum Torres notarium publicum Barcinonae decima tertia die mensis marty millessimo sexcentessimo nonagessimo nono. Eo que nomine gerentes vices piarum causarum per illam sibis haeredum institutarum nominati scilicet nos dicti manumissores et subrrogati in locum, et per mortem testamentariarum per illustrem et Administratorem Reverendum Dominum Auditorem Tabulae testamentorum, et piarum causarum praesentis civitatis et diae Barcinonae cm litteris a sua curia emanatis scilicet quod me dictum Bonaventura Clará die 26 mensis Aprilis 1727 et quo ad me memoratum doctorem Jacobum Senmenat die 3 mensis July 1741. De quibus fidem facit Rndus Doctor Marianis Mandri notarius, et scriba dictae curiae.
Attendentes dictam Franciscam Buhigues in praenotato suo testamento quo ad clausulam haerentiae dispositio sequentia.= En tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles, haguts y per haver, noms, veus, drets, forças y accions mias universals, ahont se vulal que sianm y que a mi me pertanyen, y pertanueran, ara, y en lo esdevenidor en qualsevol part del mon per qualsevols rahons, noms, drets, titols, y causas, deix y atorch, y a mi hereu universal fas, e uinstituesch a Nostre Señor Deu Jesuchrist, y a la mia anima, a mi hereus, universals, volent, que encontinent, mon obit seguit tots mos bens sien presos ab benefrici de inventari y aquell venut en lo encant publich, al mes donant, y del procehit de ells, per lo Rnto P. Fr. Joan de Jesus Maria mon confessor a solas, y sens interessencias de altre con marmessor, ni de altres personas en sian intituhidas, y fundadas misas aniversaris, y altres pios sufragis en la dita Iglesia del Convent de Sant Joseph de la dita present ciutat per sufragi de la mia anima el dit difunt Joseph Pasqual mon primer marit, de mos pares, y de altres cualsevols personas de qui jo puga esser obligada a pregar a Deu per ellas, quants, y quantas sen podran instituhir y fundar a la disposició y voluntat de dit Rnt. P. Fr. Joan de Jesus Maria, mon confessor ab facultat de fer y firmar qualsevols actes de venda, intitucions, y fundacions, y altres qualsevols que convingan, y menester sia, donantli y cometentli tot aquell poder que sia necessari, y conveineit per lo dit efecte, ab libera, y general administració, per la molta confiansa fas de ell.
Attendentes.= Insuper quod nos dicti manumissores cupientes exsolvere debitas dictae defucntae seu suae manumissoria et aliter explere suam voluntatem et diam dispositionem dictae testamentis exposiumus venales, et subhastare fetimus domos, infra designandas, quae vobis infrascipto emptori tanquam plus offerenti liberariae fuerunt utinfra nattabitur igitur. Pro solvendo et satisfaciendo dicto Josepho Buhigues aromatario Barcinonae civi bis mille tercentum octuaginta quatuor libras, quatuordecim solidos, et tres denarios pro consimilibus quas nos dicti manumissores eidare, et satisfacere debemus ad complementum omnium, et quorumcumque creditorum quae habet, et habere possit in haereditate, et bonis dictae dominae testatricis difuncta uxoris suae juxta thenorem conveny acordan, et pactati inter nos dictos manumissores, et Rndos. P. Priorem, et Conventum Sancti Josephi P.P Carmelitarum excalseatorum praesentis civitatis, ex una, ac dictum Josephum Buhigues partibus ex altera per medium suorum respective advocatorum, tu pacti quadam scriptura privata per dictos suos respective advocatos firmata die 4 mensis Setembris 1742. Gratis et ex nostra certa sciencia. Per nos relata nomine, et posteros in dicta manumissoria successores, vendimus, et titulo et ex causa hujus venditionis concedimus vobis Balthazari Becardit pallero vulgo paller Barcinonae civi, utpls danti, et offerenti in encantu publico, tabba inferius inserenda mediante, et curritore infrascripto interveniente his praesenti, et vestris, et quibus volueritis perpetuo.
Primo: Totas illas domos antea cum tribus portalibus et nunc cum duobus extra in vicis publicis infrascriptis aperientibus, et cum encanis, et alys edifitys, et suprapositis ex abisu, usque in caelum, et cum introhitibus, exhitibus, juribus, quae, et pertinentys, suis universis. Quas nos relato nomine titulis infris habemus et possidemus in praesenti civitate Barcinonae, et in vico vocato “La Plassa Nova”, et coram ipsa Platea. Quae tenetur unacum infra designandis per haeredes, et successores Franciscae Seguí Puigvert et Manresa usori Josephi Seguí civis honoratis Barcinonae, ad censum quadraginta tertum librarum et duodecim solidorum barcinonum francarum a tespontione infra annis singulis solvendarum mediatatem scilicet die seu festo Sancti Joannis mensis Juny, et aliam medietate diae Natalis Domini. Qui praedicta tenent per haeredes seu successores Egregy Domini Domini Joannis de Boxadors, et de Rocaberti, Olim de Pax Comtis de Caxellá succedentes Magnifico D. Ludovico de Vallibus Domicello barcinonae domiciliato, qui instris successit sui de Sodio Virido difuncto mercatori civi dictae civitatis ad censum sex morabatinorum bonorum Alfonsinorum auri fini, et ponderis reta anno quolibet solvendorum in festo Sancti Michaelis mensi Septembris, dando, et solvendo pro quolibet dictorum sex morabatinorum, novem solidos barcinonenses juxta solutione censualium morabatinorum Barcinonae. Qui predicta unacum domibus inferius secundo loco designandis, necnon alys domibus possestis per Petrum Aray ad latus ipsarum domorum, et in platea Nova tenent, pro utomnes praefatae domus tenetur per camerariam Monastery Beatae Mariae Rivipulli, seu sui vener camerarium nomine ejusdem, et sub dominio et alodio dictae Camerariae ad annuum censum unius morabatini boni Alfonsini ad dictam ratinem novem solidorum, anno quolibet solvendi in die sive festo Sancti Michaelis mensis Septembris, pro utpisum est contineri in quadam apocha et daclaratione, firmata per Administratorem Rndum. Fr. D. Oldegarium de Marles Camerarium dicti Monastery, instrumento recepto apud Josephum Franciscum Fontana notarium publicum Barcinonae, secund die mensis Juny millessimo septingentessimo quadragessimo secundo. Et terminatur dictae domus ab oriente in honore Petri Aray revenditoris Barcinonae civis; a meridie in carraria publica per quam recte itur de la Plassa Nova, ad Plateam dicam de Santa Anna; et a dictio cum alys domibus infrius designandis.
Item: Etiam totas illas alias domos, olim cum tribus portalibus, et nunc cum uno portali parvo extra in dicta carraria publicae aperienti. Et quae olim solebant esse duo staria, postea unum cum envanis, versus carrariam praedictam constructs, et alys edifitys suprapositis ex abisu usque in caelum, et cum introhitibus, exhitibus, juribus, et pertinentys suis universis, quas etiam titulis infris habemus, et possidemus in praesenti civitate Barcinonae ad latus supraditarum domarum versus cirtium. Et illas tenemus, pro uttenentur per dictos haeredes et successores dictae Franciscae Seguí ad dictum censum dictarum quadraginta trium librarum, et duodecim solidorum, qui praedicta tenent per memoratos haredes, et successores dicti Egregy Domini Domni Joannis de Boxadors, et de Rocabertí, Olim de Pax Comitis de Çavellá, succedentes dicto Domino Domno Ludovico de Ballibus, qui in his successt dicto vener Simora Podrio virido ad annuum censum aliorum sex morabatinorum bonorum Alfonsinorum auri fino, et ponderi reta, anno quolibet solven, infra duos anni terminos, videlicet, quo ad eorum medietatem in festo Sancti Michaelis mensis Septembris et qu ad aliam primi die mensis may. Dando et solvendo pro quilibet dictorum morabatinorum novem solidos Barcinonenses, juxta dictam constitutionem, et ordinationem qui praedicta, unacum domibus desuper primo loco designatis, Domibusque possessis epr dictum Petrum Aray ad latus earum, sivis in dicta Platea Nova. Tenent per dictam camerariam dicti Monastery, seu vener camerarium ejus nomine, et sub dominio, et alodio ejusdem ad dictum censum unius morabatini bono Alfonsini, et ponderis recti ad dictam rationem anna quolibet solvendi in festo pascuae Resurrectionis domini. Et terminantur dictae domus ab oriente in honore dicti Petri Aray; a meidie in supradictis domibus primo loco designatis; ab occidente in dicta carraria publica; et a cirtio in infra designandis domibus. Et est sciendum quod dictae ambae domus nunt sunt unitae, et agregatae, et in una sola domo reductae et sic unita terminantur ab oriente in honore dicti Petri Aray; a meridie in dicta platea Nova; ab occidente in carraria publica per quam recte itur a dicta Platea Nova, ad Plateam vulgo dictam de Santa Anna; et a cirtio in domibus infra designandis. Est etiam siendum quod praedicta omnia, et singula olim tenebantur per dictos hareredes, et successors dictae Franciscae Seguí Puigvert et Manresa ad censum centum librarum barcinonum, sed tamen ex eo qui fuerunt per dictum Josephum Buhigues luita bina censualia ad quorum solutionem dictus census erat obbrarum quod annis singulis prima die mensis May, alterum vero proprietartis quingentum viginti librarum, et pentionis annuae viginti sex librarum quod annis singulis trigesima die mensis Octobris dicti haeredes et successors faciebant, et praestabant collegio Sancti Vincenty Ferrer, et Sancti Raymundi de Peñafort ordinis Divi Dominici Fratrum Praedictorum praesentis civitatis utpatet duabus apochis, et diffinitionibus, in favorem dicti Buhigues factis, et firmatis per dictos P. P. Rectorem et Collegium apud Joannem Brotons notarium publicum Barcinonae, una scilicet vigesima octava die mensis July millessimo septingentessimo trigessimo sexto altera vero decima nona die mensis January millessimo septingentessimo trigessimo septimo. Ideo dictus censs tantum modo remansit dictarum quadraginta trium librarum, et duodecim solidorum in pensione. Est etiam sciendum quod praedictu omnia, et singula olim teneri solebant in dominatione media per Domonam Eleonorem Descoll ciudam, quae in ultimis nuptys fuit uxor Magnifici Domini Gabrielis Descoll difuncto militis Barcinonae populati, in primis nuptys nonore Bernardi Camps difuncto mercatoris civis dictae civitatis ad annuum censum viginti novem librarum et undecim solidorum monettae Barcinonae, anno quolibet solven scilicet earum mediatatem in festo Sancti Jaanis mensis Juny, et residuam alteram medietatem in festo natalis Domini.
Attamen postea cum instro publico in pergameneo exarato acto Barcinonae die nona mensis January anno a Nativitate Domini millessimo quingentessimo sexagessimo dominy ratione firmato clauso sive subsignato per D. Franciscum Vidal difuncto authoritate Regia notarium publicum Barcinonae, Anna Mirona uxor honor Bernardi Miró chirurgi civis Barcinonae habenbt legatum de dicto annuo censu sibi factum per dictam Dominam Eleonorem Descoll viduam ejus ultimo testamento,. Vendidit, absolvit diffinivit, et remissit Armenterio Salidonio oriols sutori civi Barcinonae cujus predictae domus, efuerunt, et suis perpetuo totum ipsum annum censum viginti quinque libraum, et undecim solidorum monetae Barcinonae, olim vero dictarum viginti novem librarum, et undecim solidorum, cum toto scilicet jure dominio, firma, fathica, triginta dierum et alio quolibet jure sibi et dominio medio pertinenti, et spectanti in eodem, et sic dicta dominatio media extincta fuit. Est denique sciendum quod olim dictae domus teneri solebant per Franciscum Seguí civem honoratum Barcinonae, et Franciscam Seguí Puigvert, et Manresa conjuges usufructuary, et proprietariae respective nominibus, seu per dictam Francisca Seguí Puigvert et Manresa, utproprietariam ad censum sexaginta novem librarum, et duodecim solidor Barcinonum annis singulis duobus terminis,s ive solutionibus solvent scilicet medietatem earum die seu festo Sancti Joannis mensis Juny, et alterum medietatem die seu festo Natalis Domini, sed postea causa, et titulo restitutionis, et relaxationis dictarum domorum unacum omni dominio utilo illarum ipsis faci per Isidrum Bosch notarium, et unum ex scribis juratis curiae Vicariae Barcinonae, et curatorem bonorum Jarentium, et inde fensorum Hieronymi Montserrati Llopart difuncto botigery telarum, civis Barcinonae, cujus praedictae domus fuerunt pro utinferius dicentur, pro utde dicta restitutione, et relaxatione constat instrumento recepto paenes Paulum Bores notarium et unum ex scribis juratis curiae dictae Vicariae Barcinonae, die sexta mensis Marty millessimo sexcentessimo septiagessino sexto dictus census fuit est est extintus, et dictae proprietati aplicatus unacum toto dominio.
Item: et denique, totum illuid Hospitium sive domos, cum duobus portalibus extra in carraria publica infra aperientibus, cum introhitibus, exhitibus, juribus, et pertinentys suis universis, quod seu quas titulis infrascriptis jure proprio, sive per perum, liberum, et franchum alodium habemus, et possidemus in praesenti civitate Barcinonae in vico dicto dels Archs, stis prope Plateam Novam. Ex quibus quidem domibus possident diversa vubicula haeredes, et successores Josephi Aragall difuncto chirurgi civis Barcinonae vigore venditionis, per Joachinum carrera difuncto pharmacopulam civem Barcinonae honorabili N. Masip auri fabro civi Barcinonae de eisdem factae, de qua venditione fuit facta recognitio per dictum Macip praedicto Jospho Aragall, pro utde dicta venditione, et recognitione constat paenes Raphaelem Pellisser difuncto notarium publicum Barcinonae die vigessima octava mensis Juny millessimo sexcentessimo quadragessimo quarto. Et terminatur dictae domus ultimo loco designato ab oriente in honore Petri Aray revenditoris Barcinonae civis partim, et partim in honore Rndi. Dri. Guilermi Colomer Presbiteri Barcinonae residentis partim, in honore Josephi Oixaeras, partim in honore haeredum et successorum Reverendi N. Sucarrats difuncto Praesbiteri Barcinonae residentis, et partim in honore Pauli Rossell pictores Barcinonae civis; a meridie in domibs supra designatis partim, et partim in domibi dicti Aray; ab occidente in dicta carraria dicta “Dels Archs”; et a cirtio partim in honore dicti Rossell, et partim in dicto vico dels Archs. Est tamen sciendum quod olim praedicta teneri solebant per Susariam Brunell uxorem Francisci Brunell droguery civis Vicen ad censum viginti libraum monetae Barcinone solvendo pro medietate die prima mensis May et pro altera medietate prima die mensis Novebris, sed postea dictus census unacum toto ejus dominio fuit venditus absolutus, et remissus per Antonium Llopart aromatarium civem Barcinone utprocuratorem dicti Francisci Brunell haeredis dicteae difuncta Susanae Brunells uxoris suae infrascripto Joanni Baltazar difuncto negotiatiro, olim locatori mularum civi Barcinone (socero, et patre nostro respective) instrumento recepto paenss Dominu Perum Martirem Ferrer notarium publicum Barcinonae, die vigessima mensis May millessimo sex centessimo quinquagessimo et sic dictus census, ejus que dominatio fuerunt et sunt extint et dictae proprietati aplicat et est denique sciendum, quo de su similiter dictum hospitium, sive domus olim teneri solebant per dictum difuncto honorabilem Joachinum Carrera pharmacopulam civem Barcinonae ad censum viginti libraru, et duorum solidorum, monetae barcinonae annis singulis in duobus terminis solven videlicet pro medietate die decima sexta mensis marty et pro altera medietate die decima sexta mensis Septembris, sed postea dictus census dictarum viginti diarum librarum, et duorum solidorum, ex quibus deducta correspontione supraedictarum viginti librarum, quas dicta difuncta Susana Brunells faciebat et praestabat remanebant eidem franchi et quiti duo solido, unacum toto ejus dominio per dictum honor Joachimum Carrera fuit venditus, absolutus, et remissus dicto Joannis Baltasar difuncto negotiatori olim locatori mularum civi Barcinonae patri Mariae Annae Cortada et Balhasar altero instrumento recepto paenes dictum D. Petrum Martirem Ferrer notarium publicum Barcinonae dicta die vigessima mensis may millessimo sexcentessimo, quinquagessimo sinque dicta dominatio fuit et est extincta, et dictae proprietai applicati, et sic ipsa domus pro tu superius dictum est remanet franchae et liberae in alodium. Est pertinent, et spectant ad nos utmanumimissores preafactos, eoq ue nomine gerentes vices piarum in dicto suo testamento institutarum ad dictam autem Francicam Guhigues, et antea pasqual Pertinebant et spectabant tu haereditricem univesalem haereditatis, et bonorum omnium quae fuerunt Josephi Pasqual difuncto primi viri suo. Pro utde sua universali haerentia constat ejus ultimo, et valido testamento quod condidit, et firmavit apud Franciscum Torres notarium publicum Barcinonae decima sexta die mensis July millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo. Ad dictum autem Josephum Pasqual praedicta pertinebant, et spectabant titulo stabilimenti sibi, et suis perpetuo facti per Josephum Seguí civem honoratum Barcinonae, utusufructuarium, et Franciscam Seguí Puigvert et Manresa conjuges tu proprietariam, instrumento recepto apud cundem Franciscum Torres notarium publicum Barcinonae decima quarta die mensis Aprilis millessimo sexcentessimo septiagessimo sexto, dominy ratione laudato. Hanc autem venditionem, et ex causa hujus venditionis concessionem pacimus nomine quo supra sicut melius dici potest, et intelligi ad venstrum vestrorum que salvamentum sanum, et bonum etiam intellectum cum pactus tamen, et conditionibus contentis in tabba qua dicte omus publice subhastatae et vobis liberatae fuerunt sub thenore sequenti.=
Encanteu, y al mes donant veneu y lliurau.= Insertatur tabba hoc consuta de verbo ad verbum usque ad finem et postea dices. Et sic cum dictis pactis extrahimus praedicta quae dicto nomine vobis vendimus cum praesenti de jure dominio, proprietate et posse nostri, et nostrorum, eademque omnia, et singula in vestrum, vestrorumque jus, dominium, proprietatem, et posse mittimus, et transferimus pleno jure ad habendum, percipiendum, omnique tempore pacifice possidendum et in de vestas voluntates faciendum omnia contradictione cessante. Promittentes repetito nomine tradere vobis el cui volueritis loco vestri possessionem corporalem, realem, et actualem, seu quasi praedictorum quae vobis vendimus, et in ea facere vos, et vestros existere perpetuo ponores preceteris quibuscumque, vel vos, aut vestri si volueritis possitis vestra, et eorum propria authoritate ipsam possessionem libere appraehendere, et applraehensam licite retiners. Nos enim dicto nomine interim idest donet cictam possessionem habueritis fatekmur, et constituimus nos praedicta pro vobis, et vvestris tenere, et possdiere seu quasi volentes et consentientes, utvigore horum verborum et ex juris despositione aut alias ipsa possessio in vos, et vestros, tradita, et translata censeatur, ac si per nos vobis tadita extitisset realiter, et de facto. Praeterea ex causa praedicta, et alias omni meliori modo cedimus provio nomine, et mandamus vobis et vestris omnia, jura, et actiones cujusvis espetiei sint nobis dicto nomine competentes in praedictis quae vobis vendimus contra quascumque personas, bona, et res ratione et occasione etrundem quibus juribus, et actionibus cessis possitis vos, et vestri in his successores uti agere, et experire, agendo scilviet, respondendo, deffenendo, exapiendo, proponendo, et replicando ac omnia alia, et singula faciendo in juditio, et extra juditium quaecumque, et quaemadmodum ns facere poteramus ante praesentem venditionem, jurium que, et actionum cessionem, possemusque nunc, et etiam poteas quando cumque nos enim ponendo vos et vestros in colum, et jus nostrum fatemur, et constituimus vos, et vestros in his Dominos, et procuratores utin rem vestram propriam ad faciendum inde de praedictis vestrae libitum voluntatis. Salvis tamen semper in et super praedictis domibus primo, et secundo locis, designatis, censibus, dominarum, surium expraessorum firmis, fathicis, triginta dierum, et alio quolibet jure dictas dominis competen, et salvo in quam laudimio inde propraedictis solvere competenti, quod laudimium est secuendum pronintiationem arbitralem Domini Regis, et vener Episcopi Valentini Super hoc latam septima pars totius prety quod revera emphiteotae inmediato dabitur pro venditione, vel alia alienatione, de qua laudemium recipi consuevit, quae per eum fiat et tertia pars septimae partis totuus prety quod revera emphiteotae mediato dabitur pro venditione, vel alia alienatione, de qua laudimium, recipi consuevit quae per eis in fiet et non ultra. Et de stabilimento quarta pars ejus quantitatis quae emphiteotae stabilienti dabitur pro intrata ubi nullius est mediatus, et quarta pars quartae partis ubi sunt emphiteotae medis vestris, vel plures post immediatum. Pretium vero praedictorum quae vobis vendimus est ter mille et tercentum librae barchinonenses. Ex quibus deduitis tercentum, et septuaginta quinquae libris epr bos lucratis de axaus, y mijas ditas remanent franchae et per vos nobis solvendae ter mille et viginti quinque librae barcinonenses ex quibus ter mille, et viginti quinque libris de voluntate nostra, et vigore facultatis quam vobis tribuimus virtute que pacti appositi in tabba superius incerta apud vos retineatis, et retinentis 2384Ll 14S 3D ad efectum illas solvendi dicto Josepho Buhigues aromatario Barcinonae civi creditor nostro, causis et rationibus in limme praesentis instrumenti, etin supra inserto tabba large encarratis, a quo siquidem creditore nostro in acni solvitopmes petatis et recuperatis apocham nobis, et jurium cessionem vobis respective dirigendas, equo scilicet ad tuendum, et deffendendum predicta per nos vobis vendita, et etiam quo ad agendum in casu evictionis si eam sequi contingat. Volentes dicto nomine quod facta per vos solutione praedicta sins, et succedatis in locum, et jus dicti creditoris nostre, competantque pro inde vobis, et vestris illae, et eaedemmet temporis prioritas, et juris potioritas, alio que praeheminentiae, et praerogativae quae dicto creditori nostro nunc competunt, et tunc competerent si solutio praedicta ei facta non foret, quiniam ad praedicta peragenda facemus, et constituimus vos, et vestros in his Dominos et procuratores utim rem vestram propriam ad praedicta exequenda. Et ideo renuntiando exceptioni dicti prety sic non conventi, reique ita non esse, et sic in veritate non consistere, doloque, malo etin factum actioni, omnique aly juri, rationi, et consuetudini his obviantibus quovismodo donamus praehabito nomine scienter et gratis remittimus vobis et vestris si quid praedicta quae vobis vendimus plus modo valent aut a modo valebunt pretio, antedicto. In super convenimus et bona fide promitimus vobis et vestris, quod praedictae quae vobis vendimus faciemus e successores in dicta manumissoria facient vos, et vestros in his successores, et quos volueritis habere tenere, percipere, et in sana pace perpetuo, et pacifice possidere contra quascum que personas, quodque tenebimur et nostri in dicta manumissoria successores tenebimur vobis, et vestris de firma, et legali evictione, et legitima deffentione praedictorum, semper et in omni, et quocumque tempore, et casu cogitato, et incogitato quomodocumque et qualitercumque de tam in jure, quam in facto evenienti, et contingenti. Et de restitutione omnium, et singularum missionum, et expensarum sumptuum damnorum, et interesse quae vos, seu vestro sustinueris, et passi fueritis, quoquomodo super quibus quidem missionibus, expensis, damnis, et interesse praedictis credatur et credi volumus vobis, et vestris pleno et simplici verbo, vel saltim solo simplici juramento quod vobis, et vestris nunc pro deferimus et pro delato id paenis haberi volumus ex pacto nullo alio probationum genere requisito. Et pro his complendis firmaterque, et invio labiliter observandis, obligamus vobis, et vestris in his successoribus omnia, et singula bona dictae manumissoriae, et quae fuerunt diae difuncto Franciscae Buhigues non autem nostra propria, cum in his geramus negotium alienum, mobilia, et immobilia, habita, et habenda, etiam quo uti modo, et jure privilegiata juraque et actiones nostras quascumque. Renunciantes omni, et cuicumque juri, rationi, et consuetudini his obviantibus, nobisque juvantibus quovismodo, et legi generalem renuntiationem prohibenti. Et utpraedcitas omnia, et singula majori gaudeant firitate non vi, nec dolo, sed sponte juramus dicto nomine in animas nostras ad Dominum Deum, et ejus Sancta quatuor Evangelia more Sacerdotali praemissa omnia attendere, et complere, et in nullo contrafacere quavis causa, seu ratione. Haec igitur omnia desuper contenta facimus, paciscimus, et promittimus vobis nec non notario infrascripto, utpublicae personae pro vobis et vestris et currias alys quibus intersit recypienti, et stipulanti. Ad haec ego Petris Botiffoll curritor colli publicus, et juratus dictae civitatis confiteor, et recognosco vobis dicto Balthazari Becardit emptori his praesenti quod praefatae domus fuerunt per me expositae veneles, et publice subhastatae per assueta loca hujus civitatis, mediante tabba desuper transcripta nedum per triginta dies, verum, et amplius. Et cum aliqui comparuissent emptores, tamen nullus acessit qui tantum pretium dare vellet, quantu vos obtubin et ideo vobis utplus danti, dicta tabba liberata fuit, et consequenter dicti manumissores hanc venditionem vobis firmant actum utsupra.
Testes sunt Joannes Duran, et Jacobus Blanch scriptores Barcinonae degentes.

Item: alio instrumento nos memorati venditores firmamus apocham vobis dicto emptori de dictis ter mille et tercentum libris, quae sunt pretium praecedentis venditionis per nos vobis factae habitis, et receptis a vobis hoc modo, quoniam ex illis de voluntate nostra, vigore que facultatis et potestatis vobis ibi dem concessae paenes vos retinentis et retinetis, ex una parte, bismille tercentum nonaginta quatuor libras, quatuordecim solidos, et tres denarios ad efectum esa exolvendi prae habito Josepho Buhigues creditori nostro, causis, et rationibus in rpaeludio praetatae, venditionis contentis, et expraessis, ac indesuper annotata tabba enarratis, et ex ali parti ducentu, et septinginta quinque libras per vos lucratas, aixaus, y mitjas dictas, residuas vero sexcentum quadraginta libras, quinque solidos et novem denarios ad complementum praety supradictae venditionis recipiemus a vobis modo, et forma exprimendis in alia apocha per nos vobis firmanda. Actum utsupra.
Tstes sunt superius nominati.

Sig+num Administratorum Rndi P. Fr. Francisco Buhigues sactae paginae praesentati religiosi Sacerdotis, ac conventualis Monastery divae Catharinae, Virginis, et Martiris ordinis Sanct Dominici Praedicto Cathalonoae presentis Barcinonae civitatis, uti economi, et procuratoris ad infra peragenda legitime constituti, et oridnati abs Administratore Rndo. Priore et Conventu Praehabiti Monasery pro utde afus procuratione in qua nimina, et cognomina memorati P. Prioris, ac Religiosorum Cominitatis efusdem descripta, et continuata sunt, liquet instro recepto apud me Franciscum Mas, et Guell notario publico de número Barcinonae secunda die mensis Marty popre transacti de qua ego prae et infrus notario cum presenti fidem praebeo, Qui dicto nomine presenta dominy ratione firmavit, et laudavit juibus tamen dominicalibus, censualis et laudemys alias forsan debitis, et non solutis in omiubus, et omnia semper salvis antedictis principalibus sios. Et qua in praeincerio venditionis instro ninstradvertitur, quo ex cansu, quae olim pensionis centum librarum haeredes, et successores Franciscae Seguie Puigvert et Manresa (quibus praenominati principales sui successores) paericpaant super praetactis comibus fueunt luyta bina censualia, usminite scilicet praety quingentum libras quod annis singulis prima die mensis May alterum vero prietaris quingentum viginti librarum, quod anius singulis trigessima die mensis Octobris praenominati heredes, et successores faciebant et praestabant Rndo. P. Rectori, et Collegio Sancti Vincenty Ferrer et Sancti Raymundu de Penafort ordinis Sancti Dominici fratrium. Prae dicto presentis civitatis utpaces ditabus apochis, et difinitionibus in favorem dicti Buhigues factis (tu asseritur) et firmatis per eosdem P. Parterem, et collegium apud D. Joannem Brotons notario publico Barcinonae 28 die mensis July 1738 altera varo 19 die mensis January 1737, qua de carrrat dictus Comes tantumodo dedictas 13Ll 12S in pentione. Qin constet definitione cotosesa ad fictas confidendas litianes. Ideo ex ratione declarare velle nominatus principalibus nostri subcumesse jus, ad percipiendum facta tamen prius restitutione praetactu 1020Ll, fui praefertus lihita praenominatur suprafactis domibus. Hujusmodi domini ratione firma in aliqui non obstante. Pro qua seu pro laudemio antedictis, pralibus suis ratione supradictae venditionis debito confessat fuit eosdem principales suos stavilisse, et recepisse numerando realiter, et de facto omnimodo coluntatis suae 100L barcinoneses numerum 50L abs dicto Antonio Duran notario publico Barcinonae, uti alio ex juratoribus honoratum pupilli Petri Cases fillis, et heredis Sagimundo Cases aromatario Barcinonae civis, et restantes 50L abs Eulalia Piques viduae. Quam firmam previo nomine fecit Barcinonae apud me jam dictum Franciscum Mas et Güell notario die mercuris tertia mensus July anno a Nativitate Domini 1743. Prioribus, et adhibitis pro testibus Josepho Puig gramaticae studente, et Josepho Torrent philosophia professione Barcinonae degentibus.
Eu uteidem dominy ratione firmae alieno calamo scriptae in juditio et extra plene tributur fides ego eidem Franciscus Mas notario supramemoratus hic eadem die me scribo, et meum quo utor appono sig+num, Sig+num D. Josephi de Ramon et de Magarola Barcinonae populati, utprocuratoris ad infra legitime constituti, et ordinati abs Administrador Illustre et R.D.D. Michaele de Ramon et de Magarola Camarerio Regy Monastery Beatae Mariae Villea Ripoll ordinis Sancti Benedicti fratre suo, pro utde ejus pronomine constat insxtur recepto apud Franciscum Peraller notario publico dictae villae de Ripoll, 8 die mensis Juny proxime praeteriti, et currentis anni.
Qui dicto nomine presenta dominis ratione firmavit, et laudavit, juribu tamen dominicalibus sensibus et alias dicto nomone principali sua forsan debitis, et non solutis in omnibus, et per omnia semper salvis. Pro qua stiquidem firma sie pro laudemio antedicto principali suo debito ratione supradicta venditionis, confessus fuit se dicto nomine habuisse, et recepisse numerando realiter et de facto omni modo voluntati suae 95L 4S 9D barcinone nempe 17L 82S 5D. Abs Eulalia Poques vidua raymundi Poquer difuncto serocordary Barcinonae civis, et “FALTA UNA PARTE QUE APARECE EN EL LATERAL, PERO NO SE ENTIENDE”.


Encanteu, y al mes donant veneu, y lliyureu.
Primo: Totas aquellas casas, antes ab tres portals obrints, y vuy sols ab dos scituadas en la present ciutat, y en lo carrer anomenat “La Plassa Nova” que vuy tenen, y posseheixen los marmessors del testament, y ultima voluntat de Francisca Bohigues viuda de Joseph Bohigues adroguer ciutadá de Barcelona, las quals junt ab las que avall se designaran, se tenen per los hereus, y successors de Francisca Seguí, Puigvert y Manrresa muller de Joseph Seguí ciutadá honrrat de Barcelona a, cens de quaranta, y tres lliuras, y dotze sous barcelonesos, francas de la infrascrita corresponció, tots anys pagadora a saber es la mitat lo dia de Sant Joan de Juny, y la restant mitat lo dia de Nadal, qui ho tenen per los hereus, y successors del Egregi Señor D. Joan de Boxadors, y de Rocabertí Compte de Çavallá a cens de sis morabatins, tots anys pagadors en oo dia de Sant Miquel de Setembre, qui ho tenen per lo Molt Rnt. Señor Camarer del Monastir de Ripoll, a cens de un morabatí.
Item: Totas aquellas altres casas, vuy unidas a las prop ditas ab un portal obrint scituadas en dita present ciutat, y al costat de las prop ditas, a la part del carrer que passa de la Plassa Nova al carrer dels Capellans. Las quals se tenen per dits hereus, y successors de dita Francisca Seguí, a cens de las sobrereferidas quaranta tres lliuras, dotze sous, qui ho tenen per dits hereus, y successors de dit Egregi Señor Compte de Çavallá a cens de altres sis morabatins tots anys pagadors a saber es, la mitat lo dia de Sant Miquel de Setembre, y la restant mitat lo dia de Sant Miquel de Maig qui ho tenen per dit Señor Camarer de Ripoll a cens de un morabatí, tots anys pagador lo dia de Pasqua de Resurrecció.
Itme y finalment: Totas aquellas altres casas ab un portal obrint que per pur, libero, y franch alou semblantment tenen en la present ciutat, y al dit carreró, y al costat de las prop ditas. De las quals casas los Rnts. Mossen Bonaventura Clará y Dr. Jaume Senmenat Preveres en Barcelona residents com a marmessors subrogats per mort del testamentaris de la ultima voluntat de dita Francisca Bohigues, y en dit nom portant veus de pias causas, en farán venda al qui mes preu en oferirá, ab los pactes avall escrits, y seguents.
Primo: Sapia lo comprador, que del preu offerirá donar, encontinent de lliurada la present tabba, y antes de entrar en possessió de ditas casas haurá de donar, y pagar a dit Joseph Bohigues adroguer, ciutadá de Barcelona 2384Ll 14S 3D. Per semblants lin deuhen donar, y pagar dits marmessors per tots los credits qued it Bohigues te en las sobre referidas casas conforme está convingut entre dits marmessors, y los Rnts. P. Prior y Convent de Sant Joseph de Carmelitas descalsos, de la present ciutat de una part, y dit Joseph Bohigues de part altre, y lo restant de dit preu lo depositará en lo arxiu de la comunitat de preveres de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat, a solta del notari avall escrit, a efecte de emplearlo en ls pias disposicions fetas per dita Francisca Bohigues, ab son ultim, y valido testament, que firmá en poder de Francisco Torres notari publich de Barcelona als 13 Mars 1699.
Item: Sapia lo comprador que despres que haurá pagat las ditas 2384Ll 14S 3D. A dit Bohigues en quant al restat de dit preu podrá crear sobre si, y sos bens censal, a rahó de sinch per cent de la quantitt que quedará liquida per los marmessors a favor de dita marmessoria, pagats primerament los drets, a la curia ecclesiastica pues aquells haurán de ser ab diner fisich, y verdader. Lo qua censal haurá de ser ab hypoteca de las mateixas casas, y ab ttoas obligacions segons estil.
Item: Sapia dit comprador, que ultra lo preu offrerirá haurá de pagar als Señors per qui ditas casas se tenen los lluysmes debedors per rahó de la venda fahedora, y al notari avall escrit, en poder del qual se firmará lo acte de venda. Lo quern diner, demes salaris competents, y lo cost del papel sellat, y al corredor que subhastará la present tabba també son quern diner per lo treball de subhastar.
Digau qui dir hi voldrá, que al mes donant se lliurará.
Dae en Barcelona als 4 de Octubre de 1742.
Sbas. Joannes Baptista Plana et Circuns notario publicu real collegiat de número de Barcelona.