Saga Bacardí
00007
CREACION DE CENSO SOBRE FINCAS EN LA VOLTA DELS ENCANTS DE BALTASAR BACARDI Y CORRONS HACIA IGNACIO CREUS.

Die vigesimasexta mensis July anno nativitate Domini millesimo septingentesimo quinquagesimo tertio Barcinonae.
In Dei nomine Noverint Universi: Quod ego Balthasar Bacardí, et Corrons pallerius civis Barcinonae. Quia Inactu venditionis per vos intrum Ignatium Creus etiam pallerium mihi perpetuo facte de domibus inferius spetialiter obligandis, et designandis pretio scilicet bismille quingention triginta duarum librarum, decem octo solidoru, et undecim denarium barcinonum, fuit conventum quod in solutum, partis earum, tenear facere vobis eidem Ignatio Creus originalem creationem censualis proprietatis mille quingentum et triginta librarum, et pentionis quadraginta quinque librorum, et decem octo solidorum ad assuetum forumquo censuali durante, et donec sit luitu, dominum, et possessio praedictorum, quae mihi vendidistis in me, et meos minime transeant; quinimo penes vos dictum Ignatium Creus, pro ut nunc sunt, sint, et remaneant, eo videlicet effectu, ut es alienum, idest debita per me contracta, seu contrahenda in praejudicium ipsius censualis per me creandi minime attingant; ut large continetur in dicto instro venditionis recepto apud Carolum Rondó Notarium Publicum de numero Barcinonae infrum hodierna die; Ideo pro adimplendo pacto praedicto, et alias pro solvendo, et satisfacendo vobis dicto Ignatio Creus mentionatus mille quingentum et triginta libras ad complementum dictarum bismille quingentu triginta duarum librarum decem octo solidorum, et undecim denarium, quae sunt pretium praenotatae venditionis. Gratis, et ex mea certa sciencia per me, et meos haeredes, et successores quosqumque, vendo ,et ex causa hufus venditionis concedo vobis superius nominato Ignatio Creus pallerio civi dictae presentis civitatis, his presenti, et vestris, ac quibus volueritis, instro tamen gratiae reclimendi mediante quinque aequalibus vicibus, sive solutionibus; Ita quod diminuto pretio, diminutur annua pentio, quadraginta quinque libras, et annuales, ac de censali mortuo vulgariter nuncupatas innuda tanem earud perceptione, sedcu omni fure percipiendi, easque habendas, et exhigendas per vos et vestros, a me, et a bonis meis infra spetialiter, et generaliter obligatis a die videlicet presenti ad union annum proximum, et sic deinde annuatim in simili termino, sive die franchas siquidem quitias, et immunes ab omnibus emparis, contributionibus, et originalem censualis creationem, facio sicut melius, deci potest, et intelligi. Promittens vobis quod annuam pentionem hujus censualis francham, et seo ubi volueritis, et voluerint dummodo sit intus presentem Cattaluniae Principatum salve, et secure, meis et meorum sumptibus, risco, et periculo, sine aliqua dilatione, excusatione, et compensatione, nec sumptu, et danno vris, et vestrorum in illo successorum, cumque assueto salario procuratoris pro die intus istam civitatem Barcinonae decem solidorum, et extra viginti solidorum, et ultra promitto restituere omnes missiones, sumptus, expensas, et damna, quae vos, seu uros facere pati, autaliter pro presentis sustinere oportuerit. Super quibus credatur vobis, et vestris verbo, aut solo juramento pta. Sustimenti, quod defferimus, ex pacto nullo alio probationum genere requisito.. Pretium hujus censualis est mille quingentium, et triginta librae barcinones ad forum, sen rationem tria pro centenario. Quod qudem prestium de voluntate mea, et alias juxta pactum in praenotata venditione praefixum, penes vos retinetis pro simili quantitate quam vobis sobrere debeban pro parte prety ipsius venditionis. Et ideo renuntiando excepcioni dicti prety non recepti, et omni aly juri, et exceptioni his obvianti quovismodo, convenio, et promito vobis et uris quod dictum censuale cum presenti creation, cum illius accessorys, faciam vos, et uros, habere, percipere, et pacifice possidere contra cunctas personas, quodque tenebor vobis, et uris de firma, et legali evictione semper, et in omni, et quscumque tempore, et casu quomodocumque, et qualitercumque, et tam in jure, quam in facto eveniente, et contingente. Et de restitutione omnium, quae vos, seu vestros facere pati, aut aliter pro predictus sustinere oportuerit. Super quibus credatum vobis, et uris, ut praefertur, omni exceptione remota. Et pro praemissis omnibus complendis, et firmiter observandis, obligo vobis, et uris in hoc censuali successoribus, spetialiter que et expraese hypoteco, im pignoro, et intra manus uras, et vestrorum pono, et mitto de presenti, et in omni casu pro concurrenti quantitate predy scilitet, pentionum, et aliorum censualis accessorioru totas illas domos, seu totum illud hospitum cum tabulis, et cum duobus portalibus aperientibus, uno scilitet en Las Voltas dels Encants, et altero in vico ibi existente transitu non habente in introhitu jundi, quaem Petrus Ferran construxit in vico dicto Las Voltas de Guaita nunc vero Dels Encants. Quas quidem domos, sive hospitium mihi, ut praefertur, vendidisti, et sunt large designate in instro venditionis desuper chalendato, possessio vero corporalis, realis, et actualis seu quasi praedictorum per vos mihi venditorum, juxta pactum, et retentionem, de quibus in dicta venditione fit mentio, penes vos, et uros remanet, quosque hujusmodi censuale sit luitum, confitens me pta. Pro vobis, et uris nomine precario tenere, et possidere. Quod precarium liceat vobis, et uris revocare, et possidere. Quod precarium liceat vobis, et uris revocare casu quo praedicta supra spetialiter obligata apud vos, seu uros retinere volueritis, hujusmodi censuali durante, et absque contradictione, mei et meorum. Praeterea ex causa dictae specialis obligationis, cedo, et transfero vobis, et uris omnia jura, et actiones quascunque, quae mihi competunt, et competere possint quoquomodo. Quibus juribus, et actionibus possitis uti in judicio, et extra, et quovis casu vobis opportuno, ponendo, et constituendo circa praemissa vos, et uros in locu, et jus meum, cumque facultate, quam de presenti vobis, et uris ex pacto tribuo vendendi, vel aliter alienandi in encantu publico, vel extra, et prout vobis videbitur in casu cessatae, seu dilatae solutionis urius, vel plurium pentio num ex dicto censuali decurrendarum, et instra venditionis, vel alterius alienationis firmandi, cum clausulis extractionis dominy, traditionis possessionis, cessionis jurium, evictione quoque, et bonoru, et jurium meorum obligatione, legum renuntiatione, alysque clausulis utilibus, et in contractu venditionis juxta ejus naturam requisitis, et continuari solitis. Et pretium inde resultandu recipiendi, et de dicto pretio vobis satisfieri possitis in quantitatibus vobis debitis et si aliquid supexeret mihi illud rstituere teneamini, si vero dejurit, de alys bonis meis promitto facere debitum complementum. Et generaliter sine praejudicio dictae specialis obligationis, sedei creldendo, obligo vobis, et uris omnia, et singula bona, et jura mea mobilia, et inmobilia habita, et habenda. Renuntians legi dicendi: quod prius transeundum sit per spetialiter, quamper generaliter obligata, et aly dicendi: quod quandiu potest creditor de spetiali hipotheca satisfieri, manus ad alia non extendat nec non quibusvis legibus, juribus, auxilys, et beneficys mehi circa haec quoquomodo juvantibus, et foro meo proprio, submittens, et subponens me, et bona mea foro meo perillustris domini praetoris Barcinanae, vel alterius cujusvis oficialis, et tribunalis secularis tantum, cum facultate variandi judicium; Et facio, et firmo scripturam terty sub pena terty in libris tertioru curia dicti Dni. Praetoris, vel alterius tribunalis, et superioris secularis, ut praeferur, obligans proinde vobis, et vestris (ex pacto inter vos et me inhito, et convento) omnia bona, et jura mea praedicta mobilia, et inmobilia presentia, et futura, tantum, volent quod ser dictam terty scripturam huic instro, vel, e concverso nullum fiat prejudicu novatio, seu derogatio ullo modo; imo possitis uti ipsis conbabus cautionibus, et obigationibus, seu illa exeis, quam malveritis.Et ut praedicta omnia, majori gaudeant firmitate, non vi, nec dolo, sed sponte, juro in animam meam per Dominum Deum, et ejus Sta. Quatror Evangelia menibus meis corporaliter tacta, ea omnia attendere, et complere, et in nullo contrafecere aliqua retione, seu causa. Haec igitur omnia prout supra sunt promissa, facio, paciscor, et promitto ego antedictus venditor vobis dicto emptori, et vestris nector notario infro ut publicae personae, proquibus intersit reciplendi, et stipulandi. Actum est hoc Barcinonae die desuper adnotata.
Testes sunt Michael Piquer serocordarius civis Barcinanae, et Maginus Artigas, scriptoren ipsa civitate commorans.
Item alio instro Ego dictus Balthasar Bacardí venditor praefatus firmo apocham vobis dicto Ignatio Creus emptori memorato dedutis mille quingentum, et triginta libris, quae sunt pretium praecedentis censualis. Quas penes vos retinetis rationibus in eodem censuali expressis. Et ieleo renuntiando exceptioni pecuniae praedicta non receptae, et omni aly juri mihi circa haec juranti. In testimonium praemissorium praesentem facio vobis apocham de soluto. Action ut supra.
Testes sunt supradicti.
Item altero instro Ego dicto Balthasar Bacardí venditor superius nominatus: Per firmam validam, et solempnem stipulationem paena, et juramento infris roboratum, gratis, et ex mea certa scientia, convenio, et promitto vobis antedicto Ignatio Creus emptori presenti. Quod hinc ad tres annos proximos, et a die presenti in posterum computatos ultra spetialem obligationem per me datam in censuali proprietatis mille quingentum et triginta libraru per me vobis praedicto nomine desuper creator, dabo vobis, aut vestris in ipso censuali succoribus pro majori illius luhitione, et securitate, aliquam spetialem obligationem alicujus proprietaris immobilis, cum titulis, et spectantys illius bene expeditis, et obejus defectum union, aut plures fidejussores idoneos. Qui una mecum, et sine me, acinsolidi in dicto censuali se obligabunt omne ad cognitionem, et voluntatem uri, et vestrorum in eodem censuali successoru et si infra dicto tres annos, cisque transactis semper, et quoties volueritis, et successores in dicto uro censuali voluerint praedicta non attenden, et complebo, seu mei non complebunt, non obstante quod per vos seu uros sint receptre aliqua, seu aliquae pentiones dicti uri censuali, ipsis tribus annis elapsis, incidam, prout nunc, pro tunc incidere volo, meique incidant in paenam consimilium mille qingentum, et triginta librarum, quam paena, nunc pre tunc gratis impono, et in ea in dicto contrafactionis casu incurrere volo, meique incurrant, quae quadem mille quingentum et triginta librae paenae praedictae in dicto casu, sint, et deserviant, ac deservire debeant min luhitionem, et quitationem pre expraessi censualis, in quo etiam casu exolvere promitto omnes pentiones, et ----- ex eo tune forsan debitas pro integra ipsius censualis luitione facienda. Et praedicta omnia facere et adimplere promitto, sine aliqua dilatione, et excusatione, cum eisdem salario procuratoris, promissione restituendi missiones, et sumptus, obligationibus bonorum, et jurium, spetiali, et generali legum, et fori renuntiationibus, submissione fori, scriptura terty, obligatione bonorum, et jurum tamtum, et caeteris clausulis, dempto juramento, in praecedenti creatione censualis contentis, et expraessis, prout in ea cui refertur lage declaratur. Action ut supra.
Testes sunt praedicti.
Apud me Carolum Rondó notarium.

Die vigesima sexta mensis July anno a nativitate Donini millesimo septingentesimo quinquagesimo tertio Barcinonae.
Ego Balthasar Bacardí, et Corrons pallerius civis Barcinonae, gratis, et ex mea certa sciencia, confiteor, et recognosco vobis Ignatio Creus etiam pallerio dicte presentis civitatis civi; his presenti. Quod debeo vobis mille duas libras decem octo solidos, et undecim denarios monetae barcinonae, pre similibus per vos mihi gratiose mutuatis, quas a vobis habuisse, et recepisse fateor numerando realiter, et de facto ad meas omnimodea voluntates. Et ideo renuntiando exceptioni pecuniae ptraedictae non receptae, et omni aly juri mihi circa haec juranti; convenio et bona fide promitto vobis quod praefatas mille duas libras, decem octo solidos, et undecim denarios, dabo, et exsolvam vobis hinc adunum annum proximum, et a die presenti in antea computantum, sine aliqua dilatione, et compensatione, cunque salario procuratoris vestri et vestrorum pro quolibet die itus presentem civitatem Barcinonae decem solidoru, et extra vigenti solidoru, ultra quos promitto solvere vobis, et cosfacienda, et sustinenda pro praedictis. Super quibus credatur verbo, aut solo juramento, ad quod deferri debeat; Et pro premissis omnibus atendendis, et comprendis, obligo vobis, et uris omnia, et singula bona, et jura mea mobilia et immobilia presentia, et futura, habita, et habenda etiam a jure privilegiata; Renuntians cuicumque legi, et juri mihi quoquamodo juranti foroque meo proprio, submittens me, et bona mea fore perilloris, domini praetoris Barcinonae, vel alterius cuyusvis oficialis et tribunalis secularis tantum cum facultate variandi judicium. Et facio, et firmo scriptura terty sub paena terty in libris tertiorum curia dicti domini praetoris, vel alterius tribunalis, et superioris secularis, ut praefertur, obligans proinde vobis personam meam, et omnia bona, et jura mea praeicta mobilia et immobilia presentis et futura. Volens quod per dictam terty scripturam,huc instro, vil e converso nullum fiat praejudictum novatio, seu derogatio ullo modo imo positis uti, ipsis ambabus cautionibus , et obligationibus scusilla ex as, quam malueritis. Et quia dies presens est feriata ob festum Sta. Annae, hacte causa, constituo procuratores meos omnes notarios, et scribas juratos dictae curia actuales, et futuros insolidum ad firmanda dictam scripturam terty, cum obligationi benis praecontentis et juxta curia stilum Et promitto rattum habere, quidqud percos actum fuerit. Haecigitur omnia facio preciscor, et promitto vobis nunon notario infro et publicae pesonae haec pro vobis, et alys quorum intererit stipulandi. Actum ut supra.
Testes sunt Michael Piquer serocordarbus civis Barcinonae et Maginus Artigas scriptor in ipsa civitate degens.
Paenes me Carolum Rondó notaribus.