Saga Bacardí
00008
VENTA DE CASAS EN LA VOLTA DELS ENCANTS Y VOLTA DE GUAYTA POR IGNACIO CREUS A BALTASAR BACARDI Y CORRONS. TAMBIEN DISTINTOS PAGOS SOBRE LA MISMA VENTA, POR LAUDEMIOS, Y DEMAS DERECHOS


Die vigesima sexta mensis July anno a Nativitate Domini millesimo septingentessimo quinquagesimo tertio Barcinonae.
In Dei nomine Noverint Universi; Quod ego Ignatius Creus pellerius civis Barcinonae: Praecedente tamer pacto, forma, lage, et conditione, quod vos infrus emptor ex parte prety hujus venditionis, tenemini alio instro paenes notarium infrum, conficiendo, hodierna die, facere et firmare mihi venditionem, et originalem creationem censualis prety mille quingentum et trigenta librarum et pentionis quadraginta quinque librarum, et decem octo solidorum ad assuctom forum, cum spectia obligatione domorum infra designadaru, caeteris que clausulis assuetis. Quo censuali durante, et donec sit luitum dominum, et possessio infrarum domorum, quae vobis vendo, invos, et vestros minime transeant; quinimo penis me prout nuni sunt, sint, et remaneant; eo videlicet efectu, ut aes allienum, ed est debita, per vos contracta, seu contrahenda, in praejudicium dicti censualis creandi minime attingant; Imo dictu censuale, et ejus annuas pentiones integre consequi valeam: Aliter presenta. Quae vobis vendo sint vobis inepta, et indaquisita, cum pretium alias solutum nonsit, neo satisfuctum; Dicto vero censuali creando luito, et integriter redempto, reservatta prae futura sit ex tincta, et evanescat, et tunc sivos volueritis, tradam, seu mei tradent vobis, cuit uris posse4ssiojnem corporalem, realem, et actualem, seu quasi infrarum domorum, quae vobis vendo, et omnia alia faciemus, quae ad plenum dominy et possessionis transactione, et eis semper salvis remanertibus, gratis, et ex mea certa scientia; Per me, et meos haeredes, et successores quascumque, vendo et ex causa hujus mundi venditionis, concedo vobis, Balthasari Bacardí et Corrons etiam pallerio civi Barcinonae; his presenti et vestris ac quibus volueritis perpetuo; Totas illas domos, et seu totum illud hospitium, cum tabulis quas et quod titulo venditionis mihi tanquam plus danti et offerenti in encantio publico, et meis perpetuo factae per Paulam Ramis et Crosus uxorum Thomae Ramis auri, et argenti fabri Barcinonae civis, haeredem universalem, cum beneficio tamen inventary Hieronymi Crosas quo Pallery civis dictae civitatis genitoris sui, cum instro recepto penes Josephum Brossa et Elias quo notarigum publicum regium collegiatu de numero Barcinonae, die sixta Juny millesimi septingentesimi quadragesimi, terty, dominy ratione laudato habeo, et possideo cum duobus portalibus aperientibus, uno scilicet en Las Voltas del Encants, et altero in vico ibi existente transitum non habiente, sitas in introhitu fundi, quem Petrus Ferran, construxit in vico dicto Las Voltas den Guayta nune vero del Encant. Quae tenentur per haeredis seu successores Nobilis Domini Philippi Antony de Vilana et Millas, uti succedentes Nobili Dn. Josepho de Vilana Barcinonae domiciliato uti usufructuario, et dominae domnae Mariae de Vilana et Millás confugibus uti proprietariae succedenti dominae domnae Asstasiae de Malla et Millás viudae Nobilis Dn. Joannis de Mallas Barcinonae populati, succedenti domino domno Gervasio de Malla, ad censum trigenta unius libraru, et trium solidorus in monetae barcinonae anno quolibet solvendarum, duobuscanni terminis, scilicet corum meditatem die, seu festo Santi Joannis mensis Juny, et alteram meditatem die deu festa Nathalis Domini: Est tamen sciendum, quodantea dictae domus tenebantur per haeredes et successores Philippi Agulló quo chirurgi villae Villenovae de Cubellas Barcinonen. Diae succedentis inhis Antonio Matheu conjugibus tamquam proprietariae, vigore insolutum dationis, assignationis, et consignationis ei facta quodam capitulo resultanti ex transactione, et concardia instro per et inter dictum Antonium Matheu, tam nomine sico proprio, quam etiem uti usufructuariom prum. Ex una et dicto quo Philuppum Agulló ex altera partibus, facta et firmata apud Antonium Riera quo notarium Regium, et onum ex scribus juratis curiae vicariae Barcinonae, die tertia mensis July anni millesimi sexcentesimi trexagesimi sexti ad censum decem librarum in nuda tamen earum perceptione, duobus anni terminis solvendaru; videlicet earum medietatem die seu festo Sti. Joannis mensis Juny, et alteram medietutem die, seu festo Nathalis Domini; quae siquidem decem librae dicto Philippo Agulló insolitium datae in annua pentione in nuda perceptione, assignatae, et consignatae fuerunt, ex et de illo annuo censu pentionis triginta quinque librarum, ab omnibus correspontionibus francharium remanentium, quem annis singulis eisclem duobus anni terminis, supra nominati conjuges Antonius, et Maria Matheu usufructuario, et propietario respective nominibus etiam in nuda perceptione perceptibant, et percipere debebant in, et super dutis domibus, seu stare domorum; sea postea instro recepto penes dtum. Josephus Brossa et Elias notarium die vigesima quinta July, anni millesimi septingentesimi quadragesima quarti dominy ratione lauduto per desuper nominatum dominum domaum Philippum Antonium de Vilana et de Millás, per Joannem Truch, et Agulló faserem chirurgum Barcinonae commorantem tanquam procuratorem Jannis Truch chirurgi dictae villae Villlaenovae de Cubellas, et Maria Truch, et Agulló conjugum parentum suorum usufructuario et propietario nominibus respective, fuerunt venditae, absoltae, definitae, et remissae mihi uti possessori dictarum demorum. Est inquam sciendum, quod antea presentae domus seu stare domorum tenebantur perdictos conjuges Antoniu Matheu tanquam usufructuarium, et Mariam Matheu ut proprietariam, ad censum dictarum triginta quinque libraru francharum a correspontione, ac in nuda perceptione fam dictis duobus anni terminis solvendarum: Sed postea vistrumento recepto apud Petrum Paulum Pujol notarium publicum Barcinonae, die triginta mensis July anni millesimi septingentesimi dominy ratione firmato et laudato per Rndum. Dem. Stephanum Roca Pbrum. Et Vicarium perpetuum Paralis Eclesiae Monumissorem, et Exequutorem testamenti seu ultimae voluntatis dictae quo Hieronymo Crosas, restantes viginti quinque librae in annua pentione, et sic dominio, et proprietati dictarum domorum aplicaty et consolidaty. Qui quidem haeredes seu successores dicti Nobilis domini Dn. Philippi Antony de Vilana praedicta herent per Elisabethem Creus viduam Jacobi Creus quo pallery civis dictae presenti civitatis matrem meam tanquam succedentem desuper nominato Thomas Ramis auri, et argenti fabro civi Barcinonae virtute venditionis per dictum Ramis dictae matri mea factae penhes dominum Brossa notarium die vigesima tertia Augusti millesimo septingentesimo quadragesimo quarto dominy ratione laudacto. Quiqudem Thomas Ramis successit, vigore venditionis Hieronyma Aravito Barcinonae commoranti, tanquam haeredi, et successori Francisci Aravinto, et Saurina quo notarium et causidici Barcinonae civis qui successerat Andreae Saurina quo passamanerio Barcinonae civi, qui quidem Andreas Saurina successerat AngelaePalomeras ad censum septem marabatinorum bonorium alphonsinorum auri fini, et ponderis recti ad rationem novem solidorum pro quolibet morabatino duobus anni terminis solvendorum scilicet coru meditatem die prima mensis Aprilis, et alteram medietatem die prima mensis Octobris pro ut de vinditione dicti census domini ratione firmata liquet constare, instro recepto apud datatum Bonaventuram Gali notarium publicum Barcinonae, die vigesima septima mensis Octobris, anni millessimi septingentesimi decimi quinti. Qui qudem Thomas Rais praedicta tenet per beneficium Ssme Trinitatis Secundum nencupatum in parroquiali Eclesia Beatae Mariae de Mari institutem, et fundatu, et per illiu beneficiatum nomine episdem et sub dominio et alodio dicti beneficy, ad censum quadraginta quinque solidorum barcinonorum annis singulis solvendorum dictis duobus anni terminis, videlicet medietatem die prima mensis Aprilis, et altram medietatem die prima mensis Octobris; Et est sciendum, quod contea dictae domus tenebantur etiam in nuda perceptione, per Mariam Termens viduam Josephis Termens espartery Barcinonae civis ad censum quadraginta librarum, de quobis, dedueta correspontione remanebant franchae tres albrae, efisdem monetae anno quolibet solvendarum in duobus anni terminis scilicet medietatum die, seu festo Sti. Joannis mensis Juny. Quae praedicta tenebat per semetipsan uti succedentem Mariae Ramon viduae Galcerandi Ramon quo auri, et argenti fabri civis dictae, civitatis, virtute venditionis ei factae per dictam Mariam uti succedentem dicto Galcerando Ramon viro suo, instro recepto, ut asserittur, penes Josephum Guell notarium publicum Barcinonae, die vigesima secunda mensis Aprilis anni millesimi sexcentesimi octuagentesimi secundi, ad censum triginta septem librarum, de qubus etiam dedueta correspontione remanebant franchae dictae Mariae Termens quinque librae, et decem septem solidi praedictae monetae barcinonae quolibet anno solvent in dictis duobus anni terminis; sed postea dictae binae partitae census desuper designato, quae simul summan capiebant (debuto correspontione) octo libras, et remisse, unacum dominatione media, ad dictum censum dictatum quinque librarum, et decem septem solidorum Francisco Puig per Magnificum Franciscum Termens V. J. Drem., tam nomine suo proprio, quam etiam uti procuratorem dictae Mariae Termens matris suae, instro recepto penes Paulum Nadal notarium et alterum ex scribis curiae Bajuliae Barcinonae die trigesima mensis Novembris anni millesimi sexcentesimi nonagesimi sexti sique dicta dominatio media, unacum afas accessoris remanet expincta, et dictae proprietati aplicatae, et consoliclatae. Et terminantur alim dictae domus ab oriente in honore haeredum seu succesorum Pauli Juliá quo sartoris Barcinonae civis, qui olim fuit Francisci Garriga pallery, et antea Joannis de la Ria etiam pallery civum dictae civitatis, a meridie in via publica vulgo dicta Lo Pla de Sant Sebastia, ab occidente in honore Joannis Baptistae Miquel sartoris civis Barcinonae, qui civis dictae civitatis, et a circio in dicta funda, quae ibi est partim, et partim in honore dicti Joanni Baptistae Miquel. Terminantur vero nunc, ab oriente in honore Augustini Nogues sartoris civis dictae civitatis, a meridie in via publica nominata Lo Pla se Sant Sebastiá, ab occidente, in honore Francisci Conill sartoris civis Barcinonae qui fuit haeredum, seu succesorum Joanis Baptistae Miquel, vico ibi existente transitum non habente, mediante usqae ad primum tectum, et a cirtio cum dicto vico transitum non habente, ibi quae existente. Hanc autem venditionem facto ego dictus Ignatius Creus vobis dicto Balthasari Bacardí et Corrons sicut melius dici potest, et intelligi extrahens praedicta, quae vobis vendo, de jure dominio, et proprietate mei, et meorum (pacto, et reservatione predictis semper salvis remanentibus) eadem que in vestrum, vestrarumque fus, dominum, et posse mutto, et transfero pleno, fure ad habendum, et perpetuo possidendum, et inde uras facere voluntates, absque contradictione aliqua, mei, et merum promittens (luito tamen, dicto censuali mihi moviter creando)`tradere vobis velcia volueritis posessionem corporalem, seu quasi praedictaru, quae vobis vendo, et in ea facia vos et uros perpetuo existere potiores velvos, aut vestri possitis vestro, et corion propria autoritate ipsam possessionem libere apraendere, et apraehensam licite retinere. Ego enim interim idest donac dictam possessionem habueritis, fateos, et constituo me pta. Quae vobis vendo, provobis, et vestris tenere, et possidere seu quasi; Volins et consentiem, ut vigore horum, verborum, et ex juris dispositione, aut alias ipsa possessio in vos et uros. Tradicta censuatur, acsi per me vobis tradicta, ex titisset, realiter, et de facto (cisdem pacto, et reservatione semper salvis) Praetere ex causa, presenta, et amnia futura, et actiones quascumque mihi competentia in presentis, quae vobis vendo, contra quascumquae personas bona et res ratione, et occasione corundem. Quibus juribus, et actionibus cessis, possitis vos, et uri uti, agere et experiri in judicio et extra, et alia facere quae facere poteram conte hufusmodi venditionem. Ego enim ponendo vos, et uros in locum, et fus meu, facio, et constituo vos, et uros in his dominos, et procuratores, ut in rem vestram propriam, ad faciendu inde urae libitum voluntatis.Salvis tamen semper in, et super praedictis quae vobis vendo, censibus, et alys jurybus dominicalibus dominum sursum expressorum singula singulis referendo, ut superius est expressorum. Et solvo inquam laudimio inde pro presentis solvere competenti, quod laudomius est secundum pronuntiationem arbitralem domini Regis, et vener. Episcopi valenti super hoc latamseptima pars totius prety, quod revera emphiteotae mediato datitur pro venditione vel alia alienatione, dequa laudimium recipi consuevit, quae per cum fiet, et non ultra et de stabilimento qucata pars efus quantitatis, quae emphiteotae stabiliendi dabitur pro intrata ubi nullus est mediatus et quarta part qucatae partis ubi sunt emphiteotae medy unus vel plures post inmediatum. Pretium vero hufus venditionis est bismille quingentum triginta duae librae, decem octo solidi, et undecim denary barcinoneses. Et ideo renuntiando exceptioni, prety sic non conbenti, et legi, qua deceptis ultra dimidium justi prety subaly juri his abvianti, dono et remitto vobis, et uris cum presenti, si quod presenta plus modo valent, vel abinde valebunt pretio ante dicto. Insuper convenio, et bona fide promitto presentu, quae vobis vendo, facere vos et uros habere, tenere, et possidere, perpetuo contra cunctos teneriquae sempre, et legali evictione ae legitima defentione praedictor, semper, et in omni casu et eventu cogitato, et incogitato quomodocum quae et qualitercumque evenfenti, et contingenti, tam de jure, quam de facto. Et de restitutione amnium missionum damnorum et interesse, quae vide pro praedictis sustinueritis; super quebus credatur vobis et uris vestro, et eorum plano, et simplici verbo, vel solo juramento, ad quod defero mullo alio probationum genere requisito. Et pro his comprendis, et firmiter attendendis obligo vobis et uris omnia, et habenda juraquae, et actiones meas quascumquae. Renuntiations legi dicenti delationem juramenti ante sui praestationem posse revocari, et non valere amnique aly juri, rationi, et consuetudins his obviantibus quvismodo, et legi generalem prohibenti. Et ut predicta omnia, et singula mayori garident firmitate, non vi nec dolo, sedyponte, juro in animam mean ad domun Deum, et efus Sancta quatuor Evangelia manibus meis corporaliter tacta, praedicta, attendere et complere, et in nullo contrafacere aliqua ratione seu causa.Haec igitur omnia, et singula prout supra sunt promissa facio paciscor, et promitto ego dictus venditor vobis dicto emptori et vestris, nuc non notariuo infro ut publicae personae, pro quibus intersit recipienti, et stipulanti actum ut supra.
Testes sunt Michael Piques serocordarius civis Barcinonae, et Maginus Artigas scriptar.
Item alio instro ego dictus Ignatius Creus venditor supra dictus firmo apocham vobis dicto Balthasari Bacardí et Corrons emptori antedicto his presenti de diotis bismille quingentum triginta duabus libris decem octo solidis, et undecim denario monetae barcinonae; quae sunt pretium praedentis venditionis per me vobis factae: Quas juxta pactu in cadem venditione praefixum, penes vos retinetis mille quingentum, et triginta libras pro pretio censualis per vos de ies mehi creandi, et reliquas mille duas libras, decem octo solidos, et undecim denarios, a vobis habui, et recepi numerando realiter, et de facto ad meas omnimadas voluntates. Et ideo renuntiando exceptioni pecuniae non receptae, et omni praedictae non receptae, et omni aly juri mihi circa haec juvanti. In cujus rei testimonium praesentem facio, et firmo vobis apocham de soluto.
Actum ut supra.
Testes sunt supradicti. Paene me Carolum Rondó notarium.
Sigt nun Rndi. Dris. Josephi Pujol Pbri, et beneficiati in eclesia Parali B. Mariae de Mari hujus civitatis, uti obtinentis beneficium sub invocatione Ssae. Trinitatis secundum mencupatum in dicta eclesia fundatum; Qui dicto nomine predicta dominy ratione firmavit, et laudavit, juribus tamen dominicalibus dicti beneficy, et suorum successorum, censibus, et laudemys forsan debitis, et non solutis in omnibus, et per omnia semper salvis; Pro qua firma, seu laudemio sibi dictone. Debito, et spectanti habuit, et recepit a dicto emptore quadraginta libras, cum pecunia numerata realiter, et de facto in mei notarium testiumquae infra scriptorum praesentia, facta gratia de residuo, quam firmam fecit Barcinonae apudme Bonaventuram Gali notarium infrum die vigesima quarta mensis January anno a nativitate Domini millesimi septingentesimo quinquagesimo quarto. Presentibus pro tastibus Mariano Llores, et Joanne Antonio Minguella scriptoribus Barcinonae, ad haec vocatis.
De praecedenti firma dominy ratione manu alienta scripta, fidem praebeo ego Bonaventura Gali notario publico de numero de Barcinonae, hic proprio me subscribens calamo, die, et anno proxime dictis.
Sig num Rndi. Dris. Joannis Baptistis Gracios Pbri. Et benefitiati abs illustri Domino Dn. Antonio de Peguera et de Vilana Marchione de Vilana nodo in presenti Cataluniae Principatu absente, succedente in his dicto notario domino Dn. Phillippo Antonio de Vilana, et Millas, prout de sua procuratione constat instro recepto apud Donunum Josephum Franciscum Fontana quo notarium publicum de numeri Barcinonae die vigesima octava mensis January anni millesimi septingentesimi quadragesimi noni; Qui dicto nomine praedicta dominy ratione firmavit, et laudavit, juribus tamen dominicalibus, dicti domini principalis sui et suoru in his successorum, censibus, et laudemys forsan debitis, et non solictis, in omnibus, et per omnia semper salvis; Pro qua firma, seu pro laudemio dicto domino Principali suo debito, et spectanti, confessus fuit se dicto nomine habuisse, et recepisse a dicto empore sexaginta libras, et sex solidos barcinonae cum pecunia numerata realiter, et de facto in mea notaribi testiumque infrarum praesentia, facta gratia de residuo; Quam firmam fecit dicto procuratorio nomine Barcinonae apud me Josephum Antonium Cassani apocha, regianque auctibus notarium publicum de numeri domini millesimo septingentesimo quinquagesimo quarto, praesentibus pro testibus Rndo. Doctore Josepho Bisbal Pbro., et beneficiato dictae Parrochialis Ecclesiae Sanctor Justi, et Pastori, et Carolo Refart notario Regio, et causidico cive Barcinonae ad praemissa vocatis.
De praecedenti dominy ratione firma licet manu aliena scripta fidem prebeo ego idem Josephus Antonius Cassani notario supramemoratus, haec propria subscribens manu, die, mense, et anno praecontgentis.
Sit bub Elisabethis Creus viuda Jacobi Creus quo Pallery civie Barcinonae; Quae praecedens venditionis instrumentum dominy ratione firmant, et laudavit; juribus tamen, et censibus decursis, ac laudemys forsan debitis, et non solutis in omnibus, et per omnia sibi, et suis semper salvis; Pro qua firma, seu laudemio debito ratione dictae venditionis confessa fuit habuisse, et recepisse abs dicto Balthasare Bacardí emptore numerando realiter, et de facto ad suas omnimodas voluntates vigenti unam libras, duos solidos, et duos denarios moneta barcinonae, facta gratia de residuo dicti laudemy, et hanc firmam fecit Barcinonae penes me Carolus Rondó notarium publicum de numero dictae civitatis infrum die prima mensis February anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quinquagesimo quarto, praesentibus pro testibus Paulo Serrat sartore cive Barcinonae, et Antonio Mestras juvene pallerio in eadem civitate commorante.