Saga Bacardí
00012
DISTINTOS MOVIMIENTOS DE LA FINCA DE LA CALLE CORDERS DE FRANISCO CLAVELL.

Dicto die Barchinonae (11 Febrero 1713)
In nomine moverint universi, quod quo Franciscus Clavell.valerius civis Barcinonae; Pro mendo, quitando et redimendo Patri Administratoribus, Capellae et Collegis Sancti Severi, qutis civitati Barchinonae. Totum illus censuale mortuum, tam creatum, praetis sive proprietatis ducentum librarum, et pentioni annuae decem libras quod anni singulis die decima tertia mensis Januaris est facto, et presto.
Item etiam pro solvendo, et satisfaciendo cisdem Patri Administratoribus dicta Capellae, et Collegis Sti. Severi duas libras, et undecim solidi monetae barchinonae, ad completu annium pentionum, et rat--. Ex dicto censuali debus usa.-. in diem presentem.
Item etiam, proluendo, quitando, et redimendo Patri Priori, et Conventum Sti. Augustini, presenti civitatis Barchinonae sotum illud censale mortuum tam creatum praetis, sive proprietis octuaginta libra, et pentionis annuae quatuor librarum, quod annis singulis die quinta mensis Novembris cis facio, et presto.
Item etiam, pro solvendo, et satisfaciendo endem Raeverendi Priori, et Conventi, unam libram, et qunidecim solidos, et sex denarios monetae barchinonae, ad comletu omnium pentionum, et ralis ex dicto censuali debis ut quod in diem presentis.
Item et deniquod pro solvendo, et satisfaciendo vobis infro Salvatori Negre valerio civi Barcinonae censum, et quindecim libras monetae barcinonae pro concimilibus per vos nomine, et pro computo ac praetibus, et rogatum cis, nimizu octugenta sex libras dictis adbus. Capella, et Collegis Sti Severi, viginti quinque libras Magnificus Francisco Roges civi honrato barcinonae domino medio infrorum domorum, et restantes quatuor libras quanione sumpotum, et expensaru mihi factas per dictos creditores, pro recuperatione dictae quantitatis solutis; Ideo gratis et per me, et meos vendo vobis dicto Salvatori Negre valerio civi Barcinonae presenti, et uris, etanibus volueritis perquo instro temen gratiae redimendi mediante totas illas domos cumduobus portalibus extra in vigo publicis apperientibus seslicet uro in vico curribis nuncupato dels Corders, perquanta cum decte utor, a Capella den Marcús, ad Platea de la Llana, et altero subtus, rectitudinem, sive voltam, quae ibi en quae volta, est depertinentis ---domoreis, in vico scilicet novo, qui ibi est, nuncupato lo carrer del Portal de St. Jacintho etantea vocato den Corominas. Cum introhesionis, quat entitalis in fris habeo, et possideo in dictis respective vius; Et tenetur dictae dominus per heredes, et successores Dnae Eularia Roger Serrat, viduae Magnificus Ludovici Roger, civis honors Barcinonae et in cadem populati ad censum vigenti septem librarum sui singulis, in diobus anni terminis solvendaru, nimire illarum medietatem die primae mensis Januaris, et altero meditatem die prima mensis Julis; cui haec tenent per Reberendos Hebdonimodarios Eclesiae Parralis Sti. Petri Puellaru Barcinonae, Administratores Aniversarioru Dicate Eclasiae, ac per eclesia, seu aniversaris Sti. Joannis Barcinonae, et per Dna. Abbatissam, et Conventu Sti. Anthonis ordinis Sta. Clara, comuniter, et pro indicto, ut dominio, et alodio corrundem ad censur inpror: Dictaure cunverdem donibus unita, et agregsator, ac cum presenti venditione comprehusa, tenetur, per dominumhibrum regem, et hac minio, et alodioejusdem ad consumi duorum solidorum,auquolibet solbens; Et est sciendu,quod antea domus tenoria per Franciscum Pujol sartorem civem Barcinonae, et Elisabethem Cannam erus exorum, ad censum viginti novem librarum annuatim in duobus anni terminis solvendari, nempe pro medietate die duodecima mensis Julis, et pro alia medietate die duodecima mensis Januaris, sed portae binis instrumenttis dominis ratione saudatis, et firmatis, ut inferius efia: Sentato stabilimento constinetur,recepis penos ad Joanni Vincentium Cellares notario publicum Barcinonae uno scilicet die quinta mensis Januaris anni millessimi sexcentessimi decimi quarti ex dicto censu dictatum vigenti novem libraris fuerunt venditae absolutae, difinitae, et remissae, per dictos conjuges Pujols Bernarbe Serrat valerio, civi Barcinonae Elisabethi Bosch vidua Petri Bosch etiam valeris, et Joanni Bosch pariter valerio dicta civitatis socruae, et cognato respective. Bernardí Serrat tambem socis suve compans. In quadam botigia cericea, sive de sedas, quam habebant in presenti civitate Barcinonae coram et ante Capellam den Marcús quinque sibre. In annua portione, in nuda perceptione pro praetio centum librarum, ad ratione viginti mille solidoris praetis pro mille solidis, annuae pentionis altera vero die vigecima sexta mensis Junis millessimi sexcentessimi decimi noni fuerunt venditae difinitae, et remissae supradictis Bernardo Serrat Eliabetho, et Joanni Bosch vigintiquatuor librae restamtes ex supra dicto censu pentionis viginti novem librarus una cum dominatione media, firma, fathica triginta reru, et alio audibes jure ejusdem, pro praetio quadringentu et quinque librarum,------ consur, et dominatio media --- comniqum Pujols fuit finits, et instincas, et utili dominio aplicati, et conste----. Et est etiam sciendum quod antea praesentia domus teneri socedant in dominatione directa, per Antonium Roure quod domicellum Barcinonae domiciliatum, ad censum duorum morabatins annuatim solvendum videt pro medietate die seu festo Nathalis Domini, et pro alterae medietate die seu festo Sti. Joannis mensis Junis; quos quidem duos morebatinos reciprient in nuda percepcione Rda. Abbatissa, et Conventu Monastireo Stae. Clarae presenti civitatis. Sei postea instro recepto poenet dicto Michaelem Camarasa, ante regia notarium civem Barcinonae, altea ex seribis offitis Bajuliae Generalis Cathalunyae, die vigecima mensis Setembris, anni millessimi sexgentesimi decimi octavi dicta dominis directa, una cuni firma, fathica, triginta dierum, et alior silet jure, quam dictus Antonius Roura, et sui heredis, et successoris habemus super dictis domibus fuit vendita per Joannem Sagui civem Barcinonae proremi fiscalem patrimonialem offitis bejus generalis Cathalunyae dicto Bernardo Serrat, tanquam plus danti, et --- in Encanta publico, pro praetio quinque librarum barcinonae dicta dominatio directa, est exvincta, et util dominio aplus et consolidata; Et terminantum dictae domus, et volta in unita, et agregata, ab oriente, partim, cum vico novo fronde Corominas, nunt vere lo Carrer de Sant Jacintho, partis cum alio honore uro, et partim in honori Josephi Bosch valeris civis Barcinonae, a meridiae, partim in honore Petri Pauli Ribot coureris, et Jacobi Rovira veleris civium et partem cum vico mayori, sive curribili, quod dicitur Bernardí Mercuis dicti dels Corders ; Occidenti, in honore Josephi Calafell velaris, civi qui fuit Petri Vilassaló cultoris civis Barcinonae chinonae, et a tercio in honore Joannis Andreu Coureris, qui fuit Michaelis Carmini etiam coureris.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Et pertinent, et spectant, ad me titulo venditionis mihi, et nuis perpetuo factae per Franciscus Claveria velerium civem Barcinonae, et Paulam Claveria, cuis exorum, quae in primis nubcis fuit uxor Benedicti Berdet quo etiam velaris ------ civitatis, pro ut de dicta venditione constat, instro in papiro scripto dominid ratione firmato nondum clauto, set ut in cuis facie apparet recepto apud Antonius Bonaventura Torras notarium publicum Barcinonae die decima tertia mensis Januaris, anno a Nativitate Domini millessimo sexgesimo octuegesimo primo Aliquidem Francisco Claveria praedicta domus, et volta, pertinebant, et spectabant titulos donationis sibi, et suis de praedicti facta, per Antonium Berdet grammaticae studentem Barcinonae commorantem pro videsta donatione constat instro publico in papiro scripto acto Barchinonae die vigesima octava mensis Martis, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo septuagentesimo sexto, recepto, et dauto sive subsignato per Antonius Josephus Michaelis Serra notario publicum Barchinonae,roquem quidem Antonium Bardet pertinebant, et pertaebant ut heredem universalem Benedicti Bardet quo valeris civis Barchinonae patris --- per ipsum instituta enis ultima et valido testamento, quod de bonis suis fuit, et firmavis ------ Antonium Bernardium Famada quo notario publicum regium collegiata Barchinonae, die nona mensis Aprilis anno millessimi sexangentesimo sexagesimi octavi: Cui quidem Bernardo Bardet pertinent, et expectabant titulo stabilimenti, et in emphiteosim rationis, et consessionis, sibi, et suit de praedictis facti, per autores, et curatores personae, et bonarum Eulariae Serrat impuberis filia unicae heredis universalis Pauli Serrat quo mercatoris civis Barcinonae ut dedicto stabilimento constat, instro, et assenitur recepto, apud Antonio Michaelem Serra quo notarium publicum barchinonae die trigecima prima mensis Mais anni millessimi sexgentesimi sexagenimi sequndo Hanc autento sino meliu compartis tamen in pis sequentibus vid. Quod totas las obraes y milloras quo durant la carta de gracia fará dit Salvador Negra, en ditas casas, -- dit Francesch Clavell pagar lo valer de aquellas, en cas de quitació, o revendicació de ditas casas. Item axi mateix ab pacte que en cas dit Francesch Clavell, volgués vendrerlo lus luendi de casas, hage y degá donar la fadiga, al dit Salvador Negre ab lo present pacte, lais dona y concedeix, et luih cum dri. Pa—et non luie eis extraho prada. Reademquo ad habendu pro mistem tradere vobis portonemo et in caso velvos fuit clausula constituti, Praeterea, ex causa praedicta et ali cababit, et uris omnia juras quibus juribus ego enimo salvo tamen semper in st super predictis censu jure, domino firmaa, met fathica trigenta dierum, et alio quolibet juro dictae pupilla Serrat, qui census, ut sobrae dictur est dictu vigisin sextor anno quolibet in dicte duobis anni termini solvendi. Et salvis etiam semper, tam in et super praedictis quae vobis venda, qum in, et supre dicto censu dictae pupilla Serrat censu, jure dominio, firma, et fathica triginta dieru, et alio quolibet jure dictarum hebdomioderioru eclesiae Paralis Sti. Petri Puellarum Barchinonae adru. Censorum aniversariorum, quae in dicta eclesia Sti. Petri, anno quolibet celebrantur; census, ut praedicti, est quatuor morabatinorum, ad rationem novum solidorum pro quolibet morabetino; anno quolibet solvendorum, pro me dictate in festo Nathalis Domini, et pro alia me dictate, in festo Sancti Joannis mensis Junis; Et salvis etia semper censu jure dominio, firma fathica triginta diorum, et alio quolibet jure dictorum anniversarium eclasia Sti. Joannis Barchinonae, procuratora Seu adru. Eorundem, qui census praedictus anniversariurum est duorum morabetinorum, ab rationem praedictis anno quolibet solvendorum vidt. Medietatem in festo Nathalis Domini, et alteram medietatem, in festo Sti. Joannis mansis Junis. Et salvis etiam semper in, et supra praedictis censuu, jure, dominio, firma, et fathica triginta dierum, et alio quolibet jure dominio regi competenti, qui censu est dictoru duorum solidorum, anno quolibet solvendorum die tertia mensis Juli ratione dictae voltae; Et salvo etiam semper in et super praedictis censu duorum morabetinos bonorum alfonsinoru, auri fini, et ponderis recti ad rationem praedictis anno quolibet solvendorum Reberendae Abbatissa, et Conventui Moneris Stor. Anthonis ordinis Stae. Clarae Barchinonae, quos duos morabetinos ---- perceptione, in et super praedicta reberenda Abbatissam diti monasteris et comunitatis Sti. Anthonis, ordinis Stae. Clarae sula vero laudimis poni afueta in instris venditionum et aliarium alieniationum, quae fuint de honoribus, espot sessionibus, qui et quae tenentur per eclasiam Seu eulias personas in civitate ortis, et vineto Barchinonae hic non imeritur eo quia omnes praenominati domini subbiedunt in praedictis pro indiviso, morabatinos, et aliis superius ------ honors Petro Corominas quo civi Barchinonae: Praetium vero praedictus quae cum presenti vobis vendo, est tercentum nonaginta novem librae, sex solidi, et sex denaris monetae barchinonae; quaequidem praetiam, ex facultate, et potessas quas cumputi vobis, dono, et confero, penet vos retineatis ad effectum exsolvendi, nimirum ducentum duas libraes et undecim solidos, dominis patris adbus. Capellae, et Collegis Sti. Severis pontis civitatis Barchinonae, octuagenta unaur libras, quinden solidos, et sex denarios dicti Reberendi p. Priori, Et Conventus Sti. Augustini praesentis civitatis, et restantes centum quindum libraes causis et nonibus, in preludio hutnor venditioni contenti; Aquibus siquidem reberendi Administratoribus Capellae, et Collegis Sti. Severi, et Priore, et Conventi Sti. Augusthini per autuerum solutionis, petatis, et remperetis apocas, et ---- mihi, et cessiones vobis respecti dirigens, quo scilicet ad luendi, et deffendedi praedicta per me vobis cum presente vendita, contra quoscumquo reditore, ---- et alias quarbis personas voltia, et secuedatis in hit, in locum, et jut dictorum reditiorum, competentis, vobis et fuit Mars cadent temporis prioritas et juris potioritas hippotecae estliae porae eminentiae, et -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ijn super convenio, et promitto vobis praedicti facere, vos habere teneri de evictione, semper, et in omni et quocunquo casu et de restitutione minorum superquibus credatur et pro hui complendis obligo vobis, et uris, omnia, et higula bona, et jura mea mobilia, et immobilia renunci omni, et luicum juri et legi generalem et ut praedicta juro haec igitur hetum.
Tester junt Julianno Masvidal, et Bernardus Botell, ambo juvenes veleris Barchinonae degentes.
Item altero intro ego dictus Franciscus Clacell venditor predictus firmo apocam vobis dicto Salvatori Negre empori prae hato presenti dedihi tercenti nonaginta noven libris sex solidis, et sex denaris quae sunt praetiumo. Venditionis habitis, et recephis, nimirum ducentum octuaginto quatuor libras, sex solidis, et sex denaris, detis, et ex salvandi convendui Sti. Augustini, et restantes censum quindeim libras penes vos retineatis, causis quod, et rutiriour in praedicti dictae conventis: Et --- Rdae.
Doltes sunt.
Firma dominis ronc facta per Illuste, et Rda. D. D. Mariam Aragall dei, et Sttae. Sedis apliae pratia Abbatissam Moneris SSm. Antt. Et Clarae ordim divi Benedicti presenti civitatis barchinonae in instro venditionis gratiae redimendi mediante factae, et firmatae, per Franciscum Clavell velerium civem Barcinonae Salvatori Negre, etiam velerio civi barchinonae in vicco dicte cels Corders sive la volta del Sant jacintho instro recepto penes dictus Anthonium Cassani notarioi publicum Barchinonae die undessime Aprilis, anno a Nativitate Domini millo septingesimo undecimo, censibus, et laudemis, debitis, et non solutis, ac alis juribus dominicalibus dicto monerio semper salvis, pro qua firma confessa fuit schabuisse, et recepise a dicto Salvatore Negre, ad suas voluntates, quatuor libras, et decem solidos facta gratia apud me Franciscu Bonaventura Torres notarium publicum Barchinonae infrui, die vigessima quatuor Aprilis, anno a Nativitati Domini millis. Septingentesimo doudecimo, praetentibus pro testibus Isidro Costa, et Anthonio Serra juvenibus furneris Barchinonae degentibus= Ut igitur in juditio, et extra plena fides impendatum, ego Franciscus Bonaventura Torres aplica regia quae auctibus notarium publicum Barchinonae supradictu hic me subscribo, et meum quoutor code reappono sigtnu Sig+num Rdi. Pris Jacobi Anglada pori. In parli eclasia Sti. Petri Puellars presentis civitatis---- beneati tamquam proris herentiars Rdors Hebdommodarior et comtis. Pboror. Dictae eclesiae, ad haec, et alia spetialiter constituti, et ordinati, pro utore sua; ----- constat instro altero penes infru –recepto, die vigessima mensis Januaris anni milli septingentessimi undecimi, ae dictus, et infrus notarium cum presenti fidem prebet: cui dicto n. praedicta dominis rone laudatvit, et firmavit, censibus tamben, et laudemis ac alis juribus dominicalibus; forsan debitis, et non solutis dictis Rdis. Principalibus suis in ombus, et per omnia semper salvis, confitens dicte nom, et recognocens se habuisse, et receptisse, abs dicto Salvatore Nagra emptore praeffacto unam libra decem septem solidos, et sex denarios monetae barchinonae numerando realiter, et de facto ad suas omnimodas voluntates, pro parte medis laudemis dicti Rdis. Principalibus suis, et aniversaris eclasia Sti, Joannis Barchinonae aqualiter zone del. Venditionis instro gratiae debiti, et competentis. Quam firmam relato nom facit Barchinonae paenes me Raphaelem Albiá notarium publicum Barchinonae inpui, die decima nona mensis Augusti anno a Nativitate Domini milli septingentessimo duodecimo presentibus pro testibus Francisco Fitor, Joanne Brotons, et specialiter, et assumptis ita approbat notarium infrus manu propria= In cujus firmae dominis rone fidem et testimonium ego Raphael Albiá aplica, et regia auctibus notarium publicum Barchinonae supra memoratas hic me subreribo die xxii,presenti mensis Augusti anni presenti MDCCXII, et meum artis notariae solitu ap pono signu, sig+num Adno. Illustri Rndi. D. Joannis Descatllar, militis ordini et militiae Beatae Mariae de Alcantara de Concilio suae Magtri. In supremo Aragonu Bajuli Generalis, et Procuratoris Regirum feudore presentis Cathalunyae, et comitatus ceritaniae, qui dicto ns. Praedicta domini zone firmavit, et laudavit, juribus tamen -- egis, in ombus, et jure praejuditio festur ex actionis, censum, et laudimio, huovi quo devitorum, etquae in futurum reperients debiti ultra ea, quae ad presenti denuntiata junt; Etiam firma fecit Barchinonae in manu, et posse mei Felicis Cuissana au etibus aplica, at quo Regia notarium publicum realis, alterus querbis majoribus bajulia generalis Cathalunyae infri die vigessima quarta mensis Januaris, anno a Nativitate Domini millessimo septingessimo decimo tertio pontibus pro testibus Petro Mir, Christophore Llena, et Phaelice Cuissana, et Cabanas notarium scriptobus .
Et ut predicta dominis zone firmae licet alieno Calomo scriptor in inditio et extra abonibus plena aghibeatur fides ego dictus Phaelix Cussana notarium, et Pba. Supramemorabus, hic me sabicribo, et meu solitum die xi mensis Februaris praedicti anni 1713 at pone sig+no. Sig+na Rdor. Pauli Aramon Pbri. In eclesia Sancti Joanni hieros dimitaneris presentu civitatis Barchinonae beneati, locumis, et per entri vices bueris dictae eclasia Sti. Joannis Estevas Josephi Bartoli Pauli Martorell dui. Ignasis Soler Dmi. Petri Fabregas Dni. Jacobi Rovira, Joannis Minguell, et Drus. Mariani Esteva omniu pbro. In dicta presenti eclesia bencator convocator et congregator in sacristia dictae eclesiae ubi ali zoro his similitibus, et alis rdae. Comunitatis polartas dictae eclasiae negotis extractandis solitis junt convocari, et congregari tanquam major, et sanior parts, et plusquan duae xartes pbres. In dictae eclasia bencatias habita zone abrentiu imperditor et als in humoi convocare interesse non valentium priorem, et comunitatem dictae eclasias representantium qui dicto nomis praedicta dominis rone firmarunt et laudarunt, inribus tamen dictae comunitatis, censibus, et laudemis forsan debitis, et non solutis in ombus, et per omnia semper salvis; Pro qua quidem firma dominis rone et sun pro laudemio eis do. No. Debito zone dictae venditioni instro gratiae confessi fuerunt se habiusse, et recepiusse abs dicto Salvatore Negra unam libram, et duos solidos barchinones, in pecunia numerata, realiter, et de facto adeors, omnimodas voluntates, facta gratia de residuo: Quam firmam fecerunt Barchinonae penes me Paulum Cabrer notarium publicum Barchinonae infru die sovis secunda mensis Marti, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo decimo tertio presentibus pro testibus ---Michaelis Capdevila pbro. Residente in villa ---------------------------------------------- negre. cive, et Michaele Cabrer scriptore Barchinonae in sui ut injubsertuto jurato mei infri interveninete; Et ut praedictae dominis zone firmae proprio calamo scriptae in juditio, et extra fides plena impendatur ego ide Paulu Cabrer menoratu, hit me subscribo dicto die, et meu appono sig+nu