Saga Bacardí
00017
VENTA DE UNAS CASAS EN LA VOLTA DE ST. JACINTO HACIA LOS TARRAGÓ POR PARTE DE TODOS SUS CUÑADOS (LOS CLAVELL)
.
Die XVIIII July MDCCXXXVIIII.
Ego Maria Tarragó uxor Jacobi Tarragó acupuitoru vulgo brodador civis Barcinonae, et in primis uxis fui Francisci Clavell velor textory civis ajius de civitaty, tanquam thenutaria pro meis dote, sponsalitio, ac alys ducibus, et credity meis quaehabeo, et habere debeo in haereditate, et Clavell relicta illius ultimo testamento quod conclidit (ut cessero) In presenti civitate Barcinona die. Apud Antoniuo Cassani quo notario publicum Barcinonae, dicty respective noibus; Agenstamen haec in presentia de voluntatur, et concensu dicti Jacobi Tarragó viri mei in feuces consenvientis; Gratis et ex mea certa sciencia, confiteor, et in veritate recognosco voby Michaeli Vidiellas velario textori civi Barcinonae cognato meo licet absenti, et notario infro presenti et acceptanti quod pro Josepho Clavell etia veloru textore cive ipsius civitaty eti8a cognato meo, et ex pretio venditionis per illus vobis factae de jure luendi, redimendi, et revendicandi abs Salvatore Negre majore dierio etia velerio cive dei presentys civitatis; Totas illas domor cus detubus portaelibus aperenbilius sert uno in vico curribili nuncupato dels Corders peaque vicu recte itur a Capella den Marcús ad Platea de la Llana, et altero saltu recitadine sive Volta quae ibi est, qiae volta est de pertinentys dicta domor. In cuo seit novo, qui ibi est nuncupato lo carrer del Portal de St. Jacintho et antea vocabo den Coromines hujus dei civitatis Barcinonae large designata in instro dictae venditionis, recepto apud Carolum Rondó notario publicum Barcinonae infrum die prima Augusti proxime praeteriti, vigore quo facultatis vobis ib idem concesiae modo in ferius declaruncio, et sub pacto cessionis infrae: De dictis, et solvistis mihi praefubis noibus, et confiteor me, a vobis habuisse, et recepisse, dece libras barcinonae et sunt ai ceduert mihi prae ex praestius norbus, pro similibus quas Franciscus Clavell velorio textor quo civis hujusae cugnati meo, et filio suo, ejus ultimo testamento quod de bonis suis condidit in hac Barcinonae civitate, die 29 July 1714, paenes Dominius Rojas quo notario publicum Barcinonae Modis vero solutionis dictoru decem libras talis fuit, et est; quonico illas ce, vobis habui, et recepi numerato realiter, et de facto notario et testiu infros presentia, per manu tertiae persona: In cujus rei testimoniu presenti facto vobis apoca de soluto: Nec non ex pacto intervos, et me ante hanc firmas inhito: Sine tamben evictione, et aliquali obligatione; Do, cedo, et mando vobis, et uris ama furas et acctiones cujus uris spececi sint mihi praeci verbis, no ibus competentes ratione relati crediti, et cigatus Josephus Clavell sosceri mei, alias quo quasvis personas, et bona, quibus iceribus possitis optam venditiones vobis factam tuevi, et deffendere contra cuntas personas, et ali cis uti, et agere in quovis casu vobis et uris, a jure opportuno omni meliori modo; Ego enim ante dictis noibus ponendo vos, et uros in locu, et jus meio macio, et constituo vos, et illos in his dominos, et procuratores ad praesenta oma ex quenda, pro ut ego norbus quibus supra ante dictae solutione, et cessione jurice fecere, nec venire quavis causa, seu ratione. Ad haec ego dictus Jacobus Tarragó his presens presentis per dicta Maria uxore mea supra factis consentio, tanqua factis in meis presentia, ac de meus concentis toduntave. Actum up supra.
Testes sunt Josephus Antonius Demetro, et Franciscus Solsona scriptores.

Die XVIIII July MCCXXXVIIII
Nos Balthasar Bacardít pellerius civis Barcinonae, et Eulalia Bacardít, et Clavell conjuges usufructuarius, et proprietariae norbus respective; Gratis et ex mea certa sciencia comfitemus, et in veritate recognocimus Michelis Vidiellas veloru texteri civi ipsius civitatis cognato nostro, licet absenti, et notarium infro presenti, et acceptanti, quod pro Josephus Clavell etiam veloru textore cive ejiusde civitatis cognato et fratreneo respective: et ex pretio venditionis pro illus vobis factae de jure luendi, et revendicandi ab Salvatore Negre majore diorio etia velerio cive dae civitatis; Totas illasdomis au duobus portalibus aperientibus sunt uno in vico curribili nuncupato dels Corders, prae qua vicu recte itur a Capella den Marcús, ad platea de la Llana, et alteru subtus rectiadines sive Volta quae ibi est, quae volta est de pertinentis dictar domar. In vico sei novo qui ibi est nuncupato lo carrer del Portal de St. Jacintho et antea vicato den Coromines hujius diae civitatis Barcinonae large designatas in in fectus declarando, et sub pacto cessionis infrae: Dedistis, et solvistis nobis, et confitemur nos, a, vobis, habuisse, et recepisse, decem libras monetae barcinonae, et sunt, ac cedunt nobis quas Franciscus Clavell quo velerus textor civis Barcinonae genitor meus, mihi dimiddit, et legavit illius ultimo elogio quod debonis suis conclidis in presenti Barcinonae civitate, die 29 Juluy 1714 apud Dominicu Rojas quo notario publicum Barcinonae. Modus vero solutionis dictae dece libras talis fuit, et est; que nia illas, a, vobis habismus, et recepimus numerando calid, et de facto in notarium. et testius infris presentia per manus testiae personae: In cujus rei testimonius presentum vobis facimus apoca de soluto: Nec nun ex pacto inter vos, et nos ante hanc firma inhito, sine tamen evictione, et aliquali obligatione,damus, cedimus, et mandamus vobis, et uris omnia jura, et actiones cujusvis spetici sint nobis competentes ratione diuri credivi, et judus Josephus Clavell, et ejus bona, et quae fuerunt dicti Francisci Clavell patris, et soscen nostri respective, ac alias quaes vis personas, et bona, quibus inarbus possivis ptam venditiones vobis facta vueri, et deffendere contra cunctos, et alis et ubi, et agare in quovistasu vobis, et uris, a, juro oportunu amni meliori modu; Noc enim ponendo vos, et uros infactus et fui nostrum facimus, et constituhimus vos, et uros in his dominis, et dominores ad presenta omnia exeguenda, pero ut nos anteda. Solutiones, et cessiones jurius facere p-----. Insupra promittimus contra praemissa non facere, nec venire quavis acausa, en ratione. Actum up supra.
Testes sun Josephus Antonius Demero, et Franciscus Solsona ecriptores.

Die XVIIII July MCCXXXVIIII.
Nos Josephus Ballestá veloru textor civis Barcinonae et Margareta Ballestá, et Clavell conjuges usufructuaris, et proprietariae noibus respective. Gratis et ex mea certa sciencia confitemur, et in veritate recognocimus vobis Michaeli Vidiellas velor texteri civi ipsius civitatis Joan Hom cognatoruo, licet absenti, et notario infro presenti, et acceptanti, quod pro Josephus Clavell etia velor textore cive ejuscte civitatis per illu vobis factae de jura luindi, et revendicandi obs Salvatore Negre majore dies, etia velerio civeditae civitati; Fetas illas domos cu duobus Portalibus aperientibus scit uno in vico curibilis nuncupato dels Corders, per que vicu rebestui, a, Capella den Marcús, ad Platea de la Llana, et altera subvus recsiadinet, sive Volta, quae ibi est, quae volta est depertinentis dictas domor. Iin vico scrit novo qui ibi est, nuncupato lo carrer del Portal de St. Jacintho, et antea vocato den Corominas huius dictae civitatis, large designatas in instro acte venditionis, recepto apud Carolus Rondó notarium publicum Barcinonae infrum vobis ibide concessae, modo inferius declarando, et sub pacto cessionis in frae: Dedictis, et solvitis nobis, et confiterum nos, a, vobis habuisse, et recepisse dece libras barcinonaes, et sunt ac cedunt nobis, seu mihi dictae Margareta, insalit cuestione similiu, quaes Franciscus Clavell velor textor civis Barcinonae pater meu mihi dimissit, et legavit in et cu ejius ultimo testamento quod condidit in dicta presenti Barcinonae civitate, die 29 July 1714 apud Dominico Rojas quo notario publico Barcinonae. Modus vero solutionis dictan decem librarus valis fuit, et ejvi, quania illas, a, vobis habuimus, et recepimus numerando realit, et de facto in notario, et testium infrorum presentia per manus tartiae personar: In cujus rei testimonius pidem vobis fuimus apoca de soluto; Nac nun exparte intervos, et nos antehanc firma inito; finetamen evictione, et aliquali obligatione, damus, tedimus, et mandanus vobis, et uris omajura, et cutiones cujus uti speties sint nobis cimpetentes rabione di nostris crediti, ergadicum Josephus Clavell evejius bona, et quae fuerunt dici Francisci Clavell patri, et sosceri nestri respective, ac alias quajuis paersonas, et bona; quibui juribus possitis presentum venditiones vobis factem fueri, et deffendere contra cuntos, et ali uti, et agere in quovis casu vobis, et uris, a, jure opportent omni meliori modo; Nos enim pont ido vos, et uros in locu, et ius nostrerum facimus, et constituhimus vos, et uros inhis dominos, et procuratores ad presentia oma exe quenda, pro ut nos antedictam solutionem, et cessionem incrium facere poteramus. Insuper promittimus contra praemissa non facere, nec venire quavis cuja, seu ratione. Actum ut supra.
Testes sunt Josephus Antonius Demeto, et Franciscus Solsona scriptores.