Saga Bacardí
01322
ESCRITURA DE ARRIENDO DE LOS EMBALAGES DEL COLEGIO DE DROGUEROS, HACIA ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


Dicta die 26 January 1741.
Nos Laudentius Esteve, et Augustinus Vidal aromatary Barcinone cives habenti anno consules honor Collegy Aromatario et succerior dictae presentis civitatis Augustinus Cabanas clavarius, Jacobus Jover, Paulus Pujol, Carolus Camps et Petrus Paulus Salvany, nomnes aromatarys Barcinone cives, et Collegiati dicti Collegy, juntamque illius componentes et facientes convocati et comgragati cum acistentia honor Antony Bargada Augustinu Regy Barcinone civis, in domibus propriae habitationis maes dicti Laurity Esteve silvi in presenti civitate Barcinone in via vocata dels Cambis, utendo facultate per Domonum Honor Collegiu nobis, et Collegiatos ejusde Collegy paenes notario instrumentto, et celebrato vigesima octava die Novembris proxime prateriti. Gratis, et ex nostra certa scientia. Ad tempus unium anni qui currere incepit prima die currentis mensis January, et finet ultima die Decembris proxime venturi arrendamus vobis Antonio Nadal etiam aromatario Barcinone civi his presenti, et inferius acceptanti, et vestris ac quibus volueritis dicto durante tempore totam illam taxationem vulgo tatxa, o tarifa per nos, et seu per juntam dicti honor Collegy impositam in et super segrestrys vulgo embalatges merium quas aromatary presentis civitatis aromatopolium habentes emunt, vel aliter pro insorem computo illas ad se ad ferre facuint, sic et quead modum dicta taxatio imposita fuit et est in et cum diuabus deliberationibus per juntam dicti Collegy paenes domonum et infrum notario gactis decima sexta die February et decima tertia die Decembris ambos anni proxime praeteriti millessimi septimgentessimi quadragesimi hoc itaque arrendamentum facimus sicut melius dici potest et intelligi cum pactis tamen et conditionibus infris et sequentibus primo videlicet que ab lo presente arrendament no va compresa la botiga de Miquel Pujol, ansbe si durant lo present arrendament venia lo cas de haverse de compendrer la dita botiga a la paga de dits embalatges, en est cas quedará lo producto dels embalatges per compte de dit honor Collegy.
Item: Ab pacte que dit arrendatari tindrá conforme se li concedeis la facultat de penyorar als contribuyents que no hauran manifestat sos embalatges, y de compellirlos al apaga dels elbalatges si y conforme está disposat, y que la resulta dels penyoraments cediran a favor de dit arrendatari estant lo honor Collegy de evicció de tots aquells partits de embalatges que despres de haver penyorat al debitor altrament de haverlo convingut en judici, no haurá pogut cobrar dins lo mes immediatament seguent al que se haurá tingut de satisfer, si emperó dit arrendatari no recorrerá als Consuls de dit honor Colegy dins lo mes inmediatament seguent de haverse tingut de datisfer, en tal cas no se li estará de evicció alguna et sic cum dicti pactis et conditionibus et non sine est cedimus, et mandamus vobis, et vestris omma jura et actiones nobis et seu dicto honori Colegio competer in prestis vobis arrendatis contra quascumque personas bona, et res ratoione, et occassione eorundem, quibus juribus et actionibus, cessis possitis, vos, et vestris domonam taxationem a debitoribus alysque personis ad illius solutionem quo modo libet tentis et obligatis petere, exigere, et deca apocas chirographa, fi et alias cautelas firmare, et ad hunt efectum exigendi pignoramenta et executiones instare et cuncta alia facere quae ante hoc arrendamentum dictum Collegium facere poterat, et alias uti ipsis juribus cessis inquivis casu vobis tilo et omi meliori modo nos enim ponemdo vos, et vestros in locum et jus dicti Collegy facimus et constituimus vos, et eso in his domonis et procuratores tu in rem vestras proprias ad presenta esequenda dicentes, et intimantes omnibus debitoribus adicta taxationis qua in vim presentis ullam vobis solvant pro tu dicto Collegio cam solvere tenerentur. Pretium vero humoi arrendamenti est quingentum librae Barcinonaes ex quibus deductis decem libris et vobis oblatis et datvi pro premio vulgo ax aus remunent per vos solvenda quadriugentum et nonaginta librae, quas ex sovere haveatis clavario dicti Collegy hoc modo nimiru centum quadraginta libras per totum mensem Aprilis, proxime venturi, et residuum dicti prety, in fine, hujus arrendamenti et ideo renunciando excentioni de dolo, et actioni in factum, omni aly juri his obviant donamus et reomitimus vobis, et vestris cum presenti si quid presenta plus modo valent, vel obinde valebunt pretio ntedicto insuper convenimus facere vos et vestros habere, et percipere contra cunctos, tenerique de evictine, et legitima defentione modo, et forma dessuper expraessis et de restitutione omniu missionum dampno et interesse quae inde pro pretis sustinueritis super quibus credatur vobis et vestris vestro et cor plano simplici verbo, vel solo juramento ad quod deferimus nullo alio probationu genere requisito et pro his complendis obligamus vobis, et vestris omnia et singula bona jura, et emolumenta dicto honor Collegy mobilia et immobilia ubique habita, et habenda, non autem bona nostra por pretis obligare intendimus, cum in his negotiu geramus alienum renunciantes quantum ad haec cuicumque legi et juri nobis et seu docto Collegio quoquo modo juvanti Ad haec ego dictus Antonius Nadal arrendatarius praefatus his presentis laudans presenta, acceptans a vobis, humoi arrendamentum comvenio et promitto vobis, quod pretiu presenti dabo, et solvam clavario dicti Collegy terminis et solutionibus supra expraessis, sine aliqua vodelicet dilatione, et compensatione cum salario procuratoris vestri, et seu dicti Collegy, pro qualibet die instus presentem civitate Barcinone decem solidos et extra viginti solidos sumptus, expensas et dampna per vos, et vestros seu dictum Collegium facienda, et sustinenda pro presentis super quibus creadatur verbo aut solo juramento ad quod deferri habeat et tu de presentis vobis principales solutores principaliterque tentos, et obligatos Paulum Pujol et Carolum Coquet aromatarios Barcinone cives, inferius onus fidejussionis acceptantes, qui una mecum, et sine me, ac insolidum, ad presenta se obligabunt. Ad haec nos dicti Paulus Pujol et Carolus Coquet laudantes presenta acceptantes in nos iponte dicta omus dictae fidejussionibus. Gratis, et ex nostra certa scientia convenimus, et promitimus vobis dictis hono consulibus et Collegio quod cu dicto Principali nostro, et sine illo ac insolidu ad presenta omnia et singula per illu supra promissa firmiter tenebimur et pro praemissis omnibus attendendiset complendis tam principalis quam fidejusores obligamus vobis, et vestris omnia, et singula bona et jura nostra, et cujuslibet nostrum insolidum mobilia, et imobilia habita, et habenda, etia qua modo et jure privilegiata renunciantes quantum ad haec Barcinones nova, constitutionu et dividenda actionu Epistolae Divi Adriani, et consuetidini Barcinone loquenti de duobis vel plaribus insolidum se obligantibus et nos dicti fidejusores legi dicenti. Quod prius conveniat principalis, quam fidejussor et aly dicenti, quod sublato principali, tollatur accessoriu, et omnes renunciamus civicumque legi, et juribus accessoriu, et omnes renunciamus cuicumque legy, et juri nobis quoquomodo juvanti foro nostro proprio submittentes, et supponentes nos, et bona nostra,e t cijus libet nostrum insolidu quo ad paec foro Illustris Domini Praetoris barcinone vel alterius cujubis oficialis et tribunalis secularis tantum cum facultate variandi judiciu et facimus, et firmamus scriptura terty, sub paena terty, in libris tertior curiae Domoni Praetoris vel alterius tribunalis et superioris secularis tu praefertur, obligationes pro inde vobis perionus nostras et omnia et singula bona, et nostra et cujus libet ostrum insolidu mobilia, et imoblioa presente et futura volentes quod per dictam terty, spcriptura huse instro vale converio nullu fiat praejudiciu novatio, seu derogatio illo modo, inmo possitis uti ipsis ambabus cautionibus et oblonibus sea illa ex eis quam malueritus haec igitur omja facimus pacisimus et promitimus nos dicti contrahentes scilicet pars parti nec non notario infro tu publicae personae haec pro quibus interesse stipulanti, Actum meu Barcinone die praenotata, et alia ut me.
Testes firmae omniu notario simul firmantiu, dempta firma dicti Caroli Coquet, sunt Jacobus Roquer philosophiae studens Barcinone degens, et Franciscus Dedeu negotiator Barcinone civis, testes vero formae dicti Caroli Coquet Barcinone acceptantis.
Paene me Antonius Duran et Quatrecasas notarium.