Saga Bacardí
01336
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE COMPRA DE CASAS EN DEVALLADA DELS LLEONS, DE LOS CARRERAS COMPRADA POR FRANCISCO DARRER.


Die XVI mensis Marty anno a Nativitate Domini MDCCXII, Barchinonae.
Noverint unibersi quod ego Franciscus Derrer passamanerius civis Barchinonae. Gratis et ex mea certa scientia medio juramento per me inferiut prestando, ad Domonum Deum, et ejus Sancta quatuor Evangelia, in passe et manu notario infri, confiteor, et recognosco vobis Raymundo Muns sellerio civi, Barchinonae absenti, quod titulo meae propriae emptoionis per Franciscu Carreras, curritorem auris civem Barchinonae, Mariam Rosam Carreras, et Ferreras conjuges et Josephum Carreras, et Farreras, dictoru comjugum filium, mihi et meis perpetuo factae, de qua constat instro recepto, apud Magnificum et Dori. Ignatiu Texidor Burgensem Perpiniani, et notario publico R.C. Barchinonae die trigessima prima mensis Marty, anni proxime dimissi habeo et posideo Totas illas domos olim, en duobus portalibus nunc vero cum uno portali, extra in carreria sub infra apperienti, cum introhitibus suas in presenti civitate barchinonae in vico dicto de la Devallada dels Lleons, quae tenentur per vos in dominatione media ad censum originata librarum, annis singuilis perpetuo solvendarum duabus aequilibus solutionibus, nempe mediatatem die seu festo Beatae mariae mensis Septembris, et alteram mediatatem die octava mensis Marty: Qui praedicta unacum alys duabus domunculis possessis una scolicet per vos, et altera per Doctoru Pasquale Abrell notario pulico R.C. Barchinonae sitis invito transitu non habente vocat den Buada satis propi, et atergo vici de Regormirio. Quae ambae domus anter erant quid da pafium inent per Ilustri Vicariu perpetuum, et Cominitatem Pbroru. Parrochialis Ecclesiae Santos Justi et Pastiros presentis civitatis Barchinonae, tarquam succedentes, manumissoribu, et exequtoribus testamenti seu ultimae voluntatis Bartholiomeae Fabiana Martorell naturalis civitatis Romae vicuae Magnifici Joannis Martorell, domicelli Barchinonae domiciliati vigore insolutu dationis, cessionis, et transportationis, eisde Ilustro Vicario perpetuo et Comunitati, et suis de infro annuo censu, perpetuo factae et firmatae per Rndu Priorem, et Conventu Diva Chaterina Marrtiris, ordinis Sancti Dominici Fr, Praedictorum presentis civitatis Barchinonae, quodam capitulo resultanti, ex transactione, et concordia inter ipsos Vicarium perpetuum, et Comununtatem, et dictos Priorem, et Conventum instra firmata,e t jurata recepta, et testificata, apud Dru. Anthonium Fabra notariou publico R.C. Barchinona die vigessima octava mensis Aprilis anni millessimi sexcentessimi octuagessimi secundi, ad censum viginti libras Barcinonum annuatim in duobus anni termini, medietatem earu prima die mensis January et alteram medietatem prima die mensis July solvendarum, qui haec tenent per dictum Rndum. Priorem, et Conventum Divae Catherinae martiris Barchinonae, ut succedentes manumissoribus, et exectoribus testamenti, seu ultimae voluntatis Andreae Saurina difuncto seroccordary Barchinonen cives, vigore insilutu dationis, assignationis, et consignationis per ipsos manumissores, de infro annuo censu dicti Priori, et Coventui frares in institutione et fundatione illorum duodecim aniversariorum perpetuo in Ecclesiae dicti Conventus pro anima dicti difuncto Andreae Saurinu selebrador pro ut de dicti institutione, et fundatione, insolutum dationequo assignatione, et consignatione contat instro publ in papiro scripto Barchinonae acto, sub diversis chalendarys quorum primmum fuit die decima sexta mensis Augusti, anno a Nativitate Domoni millessilo sexcentessimo quinquagessimo sexto recepto apud Du. Jacobu Bas notario publico R.C. Barchinonae, et suceso sive subsignato per Dtu. Maginum Boter, etiam notario publuico R.C. Barchinonae qui quidem Andreas Saurina succedebat in his Magnificus Francisco Vidal, et Ros V.S.D. Civi dictae civitatis vigore etiam venditionis de censu infro sebi et suis perpetuo factae per dictum Magnificum Franciscum Vidal, et Ros pro ub de dicta venditione vonstat, instro pub in papiro scripto Barchinona acto vigesima die mensis Octobris anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo quadragessino octavo, dominy ratione firmato, recepto, et clauso, sive subsignato, per Doctore Hieronymyy Ferran, notario publico Barchinonae, ad censum sexdecim librarum Barcinonum, annis singulis perpetuo solvenda, nempe, medietatem vigecima secunda die mensis February etaliam medietatem, vigesima secunda die mensis Agusti. Qui praedicta domos, et censi tantu, tenent per heredes, et successores Domonae Annae Deitorrent, et de Vilatorta viduae reictae Magnifici Galcerandi Ventorrent difuncto domicelli Barchinonae domiciliati succedentis in heeditate, et bonis quae fuerunt Magnifici Grancisci de Vilatorba patris sui, et sub dominio, et alidio ejusde, ad censum vigenti septem solidoru annis singulis in festo Nathalis Domini perpetuo solvendorum. Et est sciendum quod licet in inferius chalendato stabilimenti instro per vos, de domibus praedicti dicto Francisco Carreras, et suis perpetuo facto, et firmato apud dictum Texidor notario die decima mensis septembris anni millessimi sextingentessimo noni, dicatur domos praedicta unacum supradictis clausubus domiunculis, quae antea et alle quodam patium, teneri per dictos Priorem, et Conventum Diva Chaterinae, et Rndu. Vicarium perpetuum, et Comunitatem dictae Parrochialis Ecclesiae Sanctis Jisti, et Pastoris, ut succedentes ut in dicto instro stabilimenti asserebatur, manunissoribus dictae Bartholomeae Fabianae Martorell, ad dictum censum dictarum viginti librarum, hec non in instro venditionis per Domonam Margaretam Lacatia, quae in primis nuibtys fuit uxor Andreae Indenta difuncto jovenis chirurgia civis Barchononae nominato, suo proprio, et ut thenutaria pro dotte, spontalitio, et alys sicribus, et creditis suis dotalibus, heeditatis,e t honoru omnium quae fuerut dicti difuncto Domini primi viri sui, de eisdem domibus facto, et firmato, Joanni Muns selterio Barchinonae civi patri vestro, recepto, apud Magnificu et Rdu. Franciscum Lauder, civem honrat, et notario publico Barchinonae, die decima octava mensis marty, anni millessimo sexcentessimo octuagessimo dicatur etiam prae habitas domos, na cum supradictis diabus damunculis teneri per dictos manumissores, testamenti dictae Bartholomea Fabianae Martorell, seu per dictos priorem, et Conventum Divae Catherinae Martiris, Barchinonae, ut succedentes et in dicto venditionis intro asserebatur, manumissoribus diebae Bartholomea Fabianae Martorell, ad praelibabu censum dictarum viginti libraru. Et finaliter in alio stabilimenti instro per manumissores, et exequtores testamenti, seu ultimae voluntatis dictae quae Bartholomea Fabianae Martorell de praeffacti domibus facto, et firmato dicta difuncta Andreae recepto apud Dru. Franciscum Avellá difuncto notario publico Barchinonae die trigessimi prime mensis Octobris anni millessimo sexgentessimo quiquagessimo septimo de dominatione media, dutoru dicti Prioris et Conventus, nec de dicto censui pentionis dictaru sexdecuim librarum, nulla mentio facta sit. Attanent, rei veritas est, et sei se habet quod doms raedictae unaru dicti duabus domunculis tenentur per dictos manumissoris dictae bartholomeae Fabianae Martorell seuverius per dictu Rndu. Vicarium perpetuu, et Cominitatem dictae Parrochialis Ecclesiae Santis Justi et Pastoris, ut succedentes, tu superius dictum et eis de manumuissoribus, ad dictu censum, dictaru viginti librarum. Qui praedictae tenent per dicta Srndi. Priorem, et Conventum Diva Chaterinae Martiri Barchinonae, tu succedentes dictis manumissoribus testamenti seu ultimae voluntatis dicti difuncto Andreae saurina ad ditcu censum dictarum sexdecim libraru, Qui per praedictas damos, et censum tantum, tenent per dictos heredes et successores dictae difuncta Domonae Annae Destorrents, et de Vilatorta, et sub dominio, et alodio corun de ad dictum censum dictorum, viginti sex solidoru pro ut in dicti et mea chalendatis institutionis, venditionis, census, et concordiae respective instris, est videre. Et terminatur praedictae domos, quas cum presenti vobis confiteor ab oriente, cum dictis duabus dominculis, quae antea erant quod da patium possessis ina scilitet per vos, et alia per dictu Arbell notario; ad medirie parti in alio honore, dicti Abrell, qui fuit Rndi, Dris, Joannis Corvelló Pbri. Et bemeficiati Parrochiali Ecclesiae Beatae Mariae de Mari Barchinonae, antiquitus vero Antiti carbonell mertoris, et partim in honoribus heredu, seu successorium Rndi, Dris. Didaci Vieta difuncto Pobri. Et benefitiati ejusdem Parrochialis Ecclesiae, qui fuerunt heredu, seu successorum, Rndi. Andreae Fontana difuncto notario publico Barchinonae; ab occidente, in dicto vico de la Devallada dels Lleons; et a cirtio partim in honore Rndi Dris. Sebastiani maranges Obri. Et beneficiati Parrochiali Ecclesiae Sancti Petri Puellarum Barchinonae, qui fuit Rndi. Guillermi Maranges Rectoris Parrochialis Ecclesia de Sancta Fe del Panades, et antiquitus heedum seu successorum J. Verges causidici, et partim in honore Scolastica Gallego, qui fuit Joannis Aiguader difuncto Capitan ei reflormati. Et est sciendum quod dicta fomus, quas cum presenti vobis confteor, habent de longitudine, a dicto vico dels Lleons verss domos, seu honorem dicti Aris
Marages, seu verius dictorum heedum dubi verper quinquaginta palmos, et de amplitudine triginta palmos, et ab inde, usque ad dicta domos possessas, unam per dictum Carreras, et alteram per dictell, quae antea eran patrium quodraginta sex palmos, et de amplitudine, decem octo palmos. Ad quis quidem conjuges Carreras, seu verius,a d dictum Franciscu Carreras praedicta domos pertinebant spectabent titulo stabilimenti, sibi et suis perpetuo facti per vos, instro recepto, apud dictu, Texidor, notario die decima mensis Septembris anni millessimi septingentessimo noni, et praedicta vera esse fabeor medio dicto juramento, Actum est haec Barchinone die decima sexta mensis Marty anni millessimo septingentessimo duodecimi partibus pro testibus Geraldo Cassani, et Michaele Pla scriptoribus Barchinonae.
Paene me Antonium Cassani notariu,.