Saga Bacardí
01346
ESCRITURA DE REDENCION DE CENSAL HACIA PUIG, POR FRANCISCO DARRER Y ROJAS.


Die jovis XVIII mensis May anno a Nativitate Domini MDCCXIII.
In Dei nomine. Ego Franciscus Darrer serocordarius Barchininae civis. Attendens et conciderans instro recepto paenes domini altero recepto paenes notario infrum die presentui, et antea istud me stabilisse, et in emphutheosim de disse, et concessiste vobis infro Cypriano Puig, et vestris perpetuo, totas illas domos, nunc cum uno portali extram vico publico infro aparienti cum introhitibus scitas in presenti barcinona covitatem vico lato ad censum centum noven librarum, duos solidos, et novem denariurum annuatim perpetuo solvendar die vigessima mensis January, et alteram medietatem die vigessima mensis July, pro ut haec, et alia in dicto, et prechalendato stabilimenti instro tatius junt videre, et quiam actu eiusdem stabilimenti fuit inter me, et vos actum, et conventus, quatta homoi vobis concederem licentiam, et facultatem luendi, quitandi, et redimendi partem supradicti censis. Ideo volens conventa, et pactata inter me, et vos aperis per effectum ad implere, cum mihil magis hominibus ex pediat, quam itare promissis, et pacta servare. Gratis, per me, et meos dono, et concedo vobis dicto honor. Cypriano Puig etiam serocordario Barcinonae civis presenti, et vestris, et quibus volueritis perpetuo licentiam, facultatem et potestatem plenarias quasmihi nec meis successoribus vilo inquam tempore uno care non liceat, luendi. Quitandi, et redimendi octuaginta duas libras et pentione. Pro pretio mille sexcentum, et quadraginta librarum Barcinonum, ad rationem unices solidi pro libra, in nuda tamen perceptione ex dicto annuo censione oertuibus dictas centum novem libras duos solidorum, et novem denarios Barcionum cum praechalendato stabilimenti instro imposito, residuo autem ex dicto censu cum toto eius dominji, firma, et fathica triginta die, et alio quo libet jure mei, et jeorum in his successor in praedictis domibus competentibus salvis, et ille emanentibus. Has taq sicut jmelius cum pactis tamen infris, et sequeitnbus videlicet, que perquant tinch de satisfer y pagarm com a hereu que so del difunt Anton Darrer passamaner mon pare a Anton Darrer botiguer de tall, ciutadá de Barcelona mon germá viut centas y quaranta lliuras per la satisfacció del llegat que lo dit difunt mon pare li feu ab son ultim testament que feu y firmá en poder de D. Joan Bruguera notari publich de Barcelona als setsa de Juliol del any mil setcents y tres. Per ço, ab lo present dono facultat al dit Cypriá Puig, y als seus de que de las ditas mil siscentas, y quaranta lliuras que son lo preu de las ditas vuytcentas duas lliuras en penció que ab lo present concedesch facultat de lluir, y quitar del sobre dit annuo cens, dono, y pagui al dit Anton Darrer mon germá vuytcentas y quaranta lliuras per la satisfacció y paga al dit llegat que lo dit difunt mon pare ab lo dit son testament li feu, y dexá, y axi mateix li dono facultat de que las restants vuytcentas lliuras las puga satisfer axi per medi de la taula de la present ciutat, com de comptant, per la satisfacció, y paga de un dels llegats fets per lo dit difunt mnon pare a llurs filas y germanas mias, ço es, per la primera filla, y germana mia que contractasrá matrimoni carnal, o espiritual, cobrant dels dits apocha ab lloch, y cessió, volent que feta per dit Cypriá Puig los dits pagan li competesca lo mateix dret, acció, y prioritat de temps, qual competiría y competeix als dits mos germans, tenint jo facultat de compellir al dits Cypriá Puig de fer dita lluyció en continent de venir lo cas de la celebració de matrimoni carnal, o espiritual de una de ditas mas germanas que primer lo contrectará.
Item: Ab pacte que lo dit Cypriá Puig hage y tinga de pagar al Señor directe de ditas casas lo lluysme devedor, per rahó del present acte de facultat de lluyr, y quitar. Et sic cum dictis pactis, et non sine eis convenio, et bona fide promitto vobis dicto Cypriano Puig quod facta per vos luytione, seu solutionibus praedictis faciam vobis, et vestris venditionem, absolutionem, diffinitionem, et remissionem de quantitate per vos luyta, aut soluta proluytione factis census, praedicti cum publico instrumento juris efficatiam habente, et cum ómnibus, et siugulis clausulis, et firmitatibus in similibus, poni solitis, et assuetis. Ad haec ego dictus Cyprianus Puig his presenti laudans, praedicta acceptansque a vobis dicto honor Francisco Darrer supradictam licentiam, et facultatem cum pactis, et conditionibus, praedictis quibus expresse conssensió, gratis convenio, et bona fide promitto vivos quod dictas mille sexcentum, et quadragimta libras, pro pretio venditionis, et absolutionis dicta octuaginta duas libras in pentionis dicta octuaginta duas libras im pentione supradicti annui census ex solvam modo, et gorma superius expresso, et contento, et praedicta omnia, et singula una pars irem alteria invicem attendere,e t complere. Promittimus mea liqua videlicet dilatione cum salario procuratoris intus Barcinonae XS et extra XXS Barcinonum, ultra quos promittimus una pars nostrum alteri, et nobis ad invicem restituere missione, super quibus credatu. Et pro his complendis, obligamus una pars nostrorum alteri, et nobis ad in vicem omnia, et singula bona nostra mobilia, et immobilia, jura, et actiones quascumque renunsiantes quantumad haec una pars nostrorum alteri omni, et cuicunque juri, et ut praedicta juramus ambo. Haec, igitur. Actum.
Testes sunt honors, Antonius Rubio mercato, et Augustinus Puig, et Santangini, distentor auris, vulgo tirador de or Barcinonae cives.
Paene me Dominicum Rojas.