Saga Bacardí
01347
ESCRITURA DE VENTA DE PARTE DE CENSO SOBRE FINCA HACIA PUIG, POR FRANCISCO DARRER Y ROJAS.


Die Jovis XVIII mensis May anno a Nativitate Domini MDCCXIII. In Dei nomine quod. Ego Franciscus Darrer serocordarius Barcinone civis. Attendens et considerans instro recepto paenes Dominicum Rojas notario publicum Barcinone infru, die decimo sexta presentis et currentis mensis May, stabilivesse et in emphyteosi, de disse et concessisse vobis infro Cipriano Puig et vestris perpetuo domos inferius designanda ad censu, centu, novem lubrarum duorum solidorum et novem denarios Barcinonam annuatim soluendo in dubus anni termino, nimurym maedietatem vigessima die mensis January et alteram medietatem vigessima die mensis July. Attendens deniqu et considerans instro altero recepto paenes dictum et infru, notario duch et eo dem met die de disse et concessisse vobis dicto et infro Cipriano Puig licentia,m facultatem et potestatem luendi quitandi et redimendi ex annnuo censu supradicto ochuaginta duas libras in pensione in nuda tamen perceptione. Gratis videlicet lille sexcentum et quadraginta libraru, Barcinona ad ratione, solido prolibra, quod quide, pretium, vigore facultatis et potestatis per me vobis cum dicto et prechalendato licentiae et facultatis instro attributae et condesase tenearetis, nimirum ochtigentu, et quadraginta libras solvere et satisfacere Antonio Darrer botigerio talli Barcinone civi insolutum legati per Antonium Darrer difuncto serocordarium Barcinone civem patrem meum eidem cum suo ultimo testamento facti, et residuo ochingentum librae veniente casu celebrationis matrimony cuvis dem filia dem filiae uti difuncto patris mei primae celebrantis pro ut in dicto instro lahus contiru et quia vos dictus et infrus Ciprianus Puig ex solvere cupitis dicto Antonio Darrer dictas octingentum et quadraginta libras pro satisfatione supradicto legati per dictu, difuncto padre, meum eidem fadi, ideo requisisinissti me quat, de dicto annuo censu pentionis dictas centu, novam libras, dios solidos et novem denarios venditione,m et absolutionem vobis et vestris facerem et firmarem de quadraginta duabus libris in pensione in nuda perceptione pro pretio dictas octingentu, et quadraginta librarum barcinonum por effectu supradicto, Quare volens tam justam et val de romi consonae requisitioni annuare et per me promissa operis per effectum ad implere, ut teneri. Gratis per me, et meos vendo, absolvo, difinio et remitto vobis dicto honor Cipriano Puig serocordario Barcinone civi presenti et vestris perpetuo quadraginta duas libras monetae Barcinonae in annuo pensione in nuda tamen perceptione ex et de supradicto censu annuiae pensionis centum, novem librarum dioru, solidos et novem denariurum Barcinonam quae annuatim in prelitatis duobus anni terminis nimirum medietatem vigessima die mensis Jannuari et alteram medietatem vigessima die mensis July cum domonatione media recipio et recipere debeo mihiq facitis et prestastis. Pro totis illis domibus nunc cum uno portali extra in vico publico infro aperenti cum instro hitibus scitis in presenti civitati Barcinonae in vico lato et, tenentur praedictae domus per me ad dictum censum dictar centum novem librarum duor solidorum et novem denarios Barcinonam annuatim in prae libatis duobus anni terminis solvendarum, pro ut ab inde tenebintir per me ad censum sexaginta septem librarum dios solidorum et novem denariorum in eisdem terminis solvenmdar et ego praedicta teneo per altere Beatae Mariae constructu in Parrochialoi Ecclesia Sancto Stephani de Ripollet Barcinonan Diog. Et per sivim Rndu. Rectorem noie ipsius altaris, et sub domnio et alodio acisdem ad census quadraginta duos solidorum et novem denarios barcinona anno quolibet perpetuo solvendo in festo Nathalis Domoni. Et terminantur dictae domus ab oriente in honore Raymundi Esteva spareris; a meridie in honore Dominici Martines matalasary; ab occidente in honore Joannis Colomer mercatoris Barcinone civim; et a cirtio cum dicto vico lato. Has itaq venditionem et absolutionem sicut melius itaquod vos et vestri in praedicti domibus successores a caetero habeatis. Teneatis, et possideatis domos praedictas cum juribus et pertinens prearundem per me et meos in his succesores in domination media ad residuarum censum dicta sexaginta septem librarum duo solidorum et novem denario barcinonem solum et dumtasas annuatim in prelibatis duo anni terminis solvendaru et non teneamini nec obligati sitis vos nec vestry in praedictis domibus successors pro censu praedictoru, ampluis solver mihi et meis niti dictas sexaginta septem libras duos solidos et novem denarius cum integro tamen dominio et superois dictum est, et cadat et cesset a caetero prestatio dictas quadraginta duarum librarum quas in nuda perception vobis et vestries cum presenti vendo, absolve, diffinio, et remitto. Conveniens, et bona fide, ac dolemni stipulation promittens vobis quod dictas quadraginta duas libras quascum presenti in nuda perception ex supradicto annuo censu vobis vendo et absolvo ampluis a vobis nec vestris, ego et mei in his successores non petemus, nev pro inde vos vel vestros in dictis domibus successores convaniemus in juditio nec extra juditium, nec contra dictas domos vel vos aut vestros in et idem successores villam faciam proponam seu intentado, nec infernti conensiam actionem, aliquam praemissorum occasione ego enim super praedictis quadtraginta duabus libris et sub omni jure mihi et meis silensium imporo sempito nuum omnem agenda viam abdicando faciens de eis vobis et vestries bonum et perpetuum finem Praeterea vedo jura quibus juribus ego enim ponendo saluio, et saluo in quam laudimio ponatur clausulo septimi pro laudimio. Pretiu, vero praedictorum quae vobis vendo absolve, diffinio et remitto est octingentum et quadraginta librae monetae barcinone quod quidem pretium de voluntate mea, ac ex facúltate et potestate per me cum dicto et superius chalentato facultatis et licentiae instro vobis attributa et concessa, dare et lluere haveatis et tene amini dicto Antonio Darrer fratri meo causis et rationibus supra et in dicto et prechalentato instro contentis et expressis. A quo quidem fratre meo in actu solutionis petatis et recuperates apocham mihi et vobis, ac cessionem vobis respective dirigendas quo scilicet ad suendum et deffendendum et ad agendu, volens et concesient, quod facta per vos solution praedicta scilis eo isio et succedatis in locum et jusdicto fratri mei, competent quae vovis et vestries illa et esdem temporis prioritas et juris potioritas preheminensiae et prerogativae quae dicto fratris meo competerent, si solution praedicta ei facto non foret quomiam ad praedicta paeragendo facio et constituo et ideo renuntiando, siquid plus domo insuper convenio et boma fide promitto vobis et vestries inhis successoribus. Praedicta facere sabere, teneriq de eviction semper et in omni casu tamin jure quam in facto, cogitato vel incogitato quomodo cumq et qualitercunq contingenti et evenienti, et de restitution missionum super quibus, credatur. Et pro his complendis obligo vobis et v estris in his successoribus omnia et singular bona mea mobilia, et immobilia, jura et actions quascunq renuntians quantum ad haec omni et cuicunq juri legi generalem prohibenti renunttiationem, et ut praedicta juro. Haec igitur. Actum.
Testes sunt honors Antonius Rubió Mercator, et Gabriel Vila flasaderius Barcinone cives.

Item alio instro. Ego dictus Franciscus Darrer venditor praedictus. Gratis facio, et firmo apocham vobis dicto honor Cipriano Puig presenti. De dictis octingentum et quadraginta libris Barcinonibus que sunt pretium supradicta venditionis et absolutionis dictari, quadraginta duars librarum Barcinonam in pentione supradicti anmi census per me vobis suprafactae. Modus solutionis earum fuit et est talis, quimiam illas de voluntate mea, ac ex facúltate et potestate per me vobis cum supradicta venditione, et absolutione attributa et concessa. Dare et solcere, tenetis dicto Antonio Darrer fratris meo causis et rationibus in dicta venditione, et absolutione contentis et expressis. Et ideo renintiando.
Testes sunt praedicti.

Sig+num Rndi. Raymundi Padros V.J. Rndi. Pbri. Et Rectoris Paerrochialis Ecclesiae Sancti Stephani de Ripollet Barcinone dios et eo nomine obtinentis benefitiu, sub invocatione Beatae Mariae in altari eiusdem invocationis praefata Parrochialis Ecclesiae institutum et fundarum aute aplica eidem Rectoriae unitum et agregatum. Qui dicto nomine praedicta dominy ratione firmavit et laudamit sinibus tamen fui dich noie et suo in dicto benefitio successorum, censibus et laudemus forsen debitis et non solutis in monibus et per moni Semper salvis. Quam firmam facit Barcinone paenes me Dominus Rojas aplica et regia authoritate notario publicum Barcinone infrum die vigessima secunda mensis Octobris anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo decimo quarto. Presentibus protestibus Francisco Ferres juvene chyrurgo, et Michaele Pardines gossipiario Barcinone civibus.

Dicto die.
Ego Antonius Darrer botigerius talli barcinone civis Gratis confiteor et in veritate recognosco vobis honor Cipriano Puig serocordario cive dictae civitatis presentis quod pro Francisco Darrer etiam serocordario cive euisdem civitatis ac ex illis octingentu, et quadraginta libris barcinonibus pro quibus sive quarum pretio instro altero recepto penas notario infrum die presenti et ante ismo dictis Franciscus Darrer frater meus vendidit, absolvit, diffinivit et remissis vobis et vestris perpetuo quadraginta duas libras barcinones un pensione in nuda tamen perceptione, ex et de illo annuo censu pensionis centum nove, libras duorum solido et novem denarios, euis dem monetae quam annuarim in duobus anni terminis, nimirum medietatem vigessima die mensis January et alteram medietatem vigessima die mensis July die his frater meus recipiebat super quibus dam domibus meu cum uno portali extra in vico publico infro aperienti cum introhitibus quas vos habetis et possidetis in presenti Barcinonan civitate in vico lar large designatis et confrontatis in instro dictae venditionis et absolutionis. Modo infro et sub pacto cessionis infrae, de distis et soluistis mihi octingentum et quadraginta libras monetae Barcinone et sunt insoluum et satisfactoioen, legati per honor Antonium Darrer difuncto serocordarium Barcinone civem patrem meum mihi facti, suo ultimo testamento quod condidit et firmavit Barcinone paenes D. Joannem Bruguera notario publicum Barcinone die decima sexta mensis July anni millesimi septingentessimo terty causis et rationibus in esdem legato contentis et expressis. Modus vero solutionis dictas octingentu,et quadragintas libras fuit et est talis quoniam illas habio et recepi at vobis in pecunia nimerata in notario et testium, infrorum presentia, et ideo renuntiando in testimonium salva tamen cessione infra presentem facio vobis apocham caeterum quios ante solutionem dictae quantitatis et in ac hiesdem fuit actu, et conventu, de cessione infra id cívico sine tamen evictione nec honor meorum obligatione do, cedo, et mando vobis et vestris omnia jura et omnes actiones mihi compentia et competentes adversus et contra dictum Franciscum Darrer fatrem meun et eius bona ac contra alias quascunq personas et bona quibus juribus possitis praedictas domos per vos acquisitas fueri et deffendere contra cunctos et alias uti ego enim ponendo insuper promitto et juro praedicta habere ratione. Haec igitur. Actum.
Testes sunt honor Antonius Rubio mercator, et Gabriel Vila flassaderius Barcinone cives.
Paene me Dominici Rojas.