Saga Bacardí
01359
ESCRITURA DE CREACIÓN DE CENSOS HACIA JULIÁ, POR FRANCISCO DARRER Y ROJAS.


Die Lunae XXV mensis Octobris MDCCXVII.
In Dei nomine Noverium universo. Quod. Ego Franciscus Darrer serocordarius Barcinone civis. Gratis et ex mea certa scientia. Ac bene videlicet meliorandum, et in aliquo non deteriorundum sea ad habendum tenendum omni tempore perpetuo et passifice possidendum. Per me et omnes heredes et successores meos quiscunque stabilio, et in emphyteosim do, et concedo vobis Franncisco Juliá terriatori sericarum Barcinone civi presenti et inferius acceptanti et vestris, et quibus volueriti perpetuo, vestris tamen consimilibus et bestros.
Primo: Totas ellas domos cum uno portali extra in carraria publica infra aperienti, com introhitibus ex hibitus ómnibus juribus et pertinentys suis universis. Quas ego titulis infris habeo et possideo in presenti Barcinona civitate, in vico voccato den Jaume Giralt. Et tenentur praedictae domus unacum patio infro per Rctum. Rectorem Collegy Sancti Bernardi Soscietatis desu civitatis coruariae cessionens dios succedentem Nobili Don Paulo Aquiles difuncto Barcinone populato qui in his successit Magnifico Marcho Antonio Roig difuncto Medicinae Dri. Barcinone populati ad censum duodecim librarum barcinonan annuatim perpetuo solvendo indusbus anni termini, nimirum nedietatem decim tertia die mensis Marty, et alteram medietatem decima tertia die mensis Septembris qui praedictas domos tenet per heredes seu successoribus Magnigici Ludovici Tusell difuncto domicelli Barcinone domiciliati, ad censum triginta sex solidorum Barcinonam anno quo perpetuo solvendo un festo omnium Sanctor qui praedictae domus tenent per Ilustrum Domonam Abbatissam et Coventu Monialum Monastery Sancti Petri Puellar presentis Barcinona civitatis, et sub dominio et alodio dicto Monastery ad censum quatuor solidorum et sex denarios Barcinonam anno quolibet perpetuo solvendo in festo Sancti Michaelis mensis Septembris. Et terminatur dictae domus ab oriente in dicto vico den Jaume Giralt; a meridie in honore Bonaventurae Franques tositoris seris Barcinone civis, qui fuit Didaci Golarons et Mariagnis; ab occidente partim cum infoerius designando petio et porim cum aluquibus donuniles meis depar nemys dicti pety suis in vico voccato den Gracia et ab suis en tenedonae heredum seu successorum Faelicis Marti difuncto ceciorohiny Barcinone civis qui fuit Rndi. Hueronymi Roseras Pbri.
Item: Secundo et denique . Quiddam troceum illius paty sive retro cortalio antea supradictis domibus unitio et aggragati in quo per Antonium Darrer difuncto serocordarium Barcinone ivem constitutae fuerunt aliqua domunuelae nunc per me possesse at non comprehensa venuint cim himoi stabilimenti quae quidem domunculae sunt scitae in dicta presenti Barcinona civitate in vico vocato den Graciá satis proge dictum vicum den Jaume Giralt. Et tenetur dictum troceum paty, unacum praedicti domuneulis in eo constrich ac domiby superi designaty, per dictum, Rndum. Rectorem Colegy Sancti Barnardi soscietatis sesu, crivitatis ceruariae ut succedenten dicto Nobili D. Paulo Aquiles qui in his successis dicto Magnifico Dri. Marcho Atonio Roig adeundem censum dictary duodecim librarum praefatis terminis solvendor qui praedictum patium et dominuulas tenet per heredet seu successors Augustini Ros difuncto civis Barcinone ad censum quatuir solidos et sex denariorum Barcinonam annatim perpetuo solvendor in festo Santi Michaelis mensis Septembris, qui haec unacum alys nonoribus et proprietatibus quas diversi emphytestae ibidem possident iti dicto vico tenent per dicta, Ilustrem Somonam Abbatissam et Coventum Monastery Santi Petri Puaellay Barcinonan et sub dominio et alodio acusdem Monastery ad censum novem solidorum annuatim perpetuo solvendorum in dicto festo Santi Michaelis mensis Septembris, sec mihi omnus totas dictis censis est et essadebet salvus et serus dicto Monasterio sum super praedicto pacto quam super alus proprietatibus quas deciaetris emphyteitae hidem habent et possidant et terminator dictam tracaus pates seu retrocentale aborinte cum domibus supradicti quascum primi vobis stabilio; a meridie in honore Carolis Vila, qui sint Simeonis Jover parabri; ab occidente in honore Josephi Vilamalor perquary Barcinona civium; et a cirtio cum domunculit meis de pertinentys dicti paty et pertinent et spectant praedcitae domus et truceum pety ad me tanquam heredem universalem hereditatis et bonorum omnium quae fuerun dicti difuncto Antony Darrer serocordady Barcinone, civis patris meu per ipsum institutum eius ultimo testament, quod condidit et firmavit Barcinone paenes D. Joannem Bruguera notary publicum Barcinone die 16 mensis July anni 1703. Cuiquidem Antonio Darrer patri meo praedica pertinebant ex spectabant titulo venditionis per Rndum. P. Fr. Nicilaum Coll religiosum Sacerdotem ordinis Sancti Augustuni Eremitar et procuratorem P. Fr. Hieronyma Busquets difuncta relictae Joannis Busquets deci orationery Barcinone civis. Sibi et suis de praedictis perpetuo factae et firmatae pro ut consta instro recepto paenes Dominuum Rojas notario publicum Barcinonae infrum die 29 mensis Aprilis anno a Nativitate Domini 1698. Hoc itaquod stabilimentum siat melius sub tali tamen pacto forma lega et conditione quod praedicta melioretis et in ali quos non deterioretis, et quod pro censu praedicto et omnion meliorantor per vos et vestros in praedictis fiendorum detis, solvatis, faciatis et prestetis, ac dare silvere, factere et praestare habeatis et teneamini miho et meis in his successoris perpetuo viginti duas libras et sex denarios monetae Barcinonae anno quolibet solvendas in duobus anni terminis, nimirum medietam decima tertia die mensis Marty, et alteram medietate decima tertia die mensis Septembris, et incipiatis prima facen solutiones decima tertia die mensis Marty et decima tertia die mensis Septembris, anni proxime venture 1718. Et sicm in dictis vel omnim libris terminis suicae diebus.
Item: Etiam cum pacto, que en lo cas de voler carregar dit acquisidor sobre las parets de las casas las que jo tinch y possehesch en lo dit carrer den Graciá, no puga dit acquisidor, ni los seus fer imperament algu dos finestras o lluernas son de ditas casas dar per quant vull que aquellas queden ab lo ferma que están por donar claror a las ditas mias casetas quedant sempre intactos per poder pendrer claror de dit pati, et sic cum dictis pactis et non sine eis himoi facis stabilimentum in his autem. Licent tamen salvis tamen fem per in et super praedictis quae vobis stabili et in emphyteosim do, et concedo dicto meo censu notuiter imposito dictar viginti duas librars, et sex denarius barcinonam annuatim terminis praedictis solvendo, et illo jure dominio firma et fathica triginta dierum et alio quilibet jure mei et meo in his successoris. Et salvis etiam semper tam in et super praedictis quae cum presenti vobis stabilio, quam in et super dicto meo censu noviter imposito, censibus juribus dominys, format et fathicit triginta dierum et alys quibus suis juribus dominorum suprae nominator pro quibus praedicto respective tenentur, qui censut sunt, ut superius exprimun. Et salvo inquam laudemio instro pro praedictis solvere competenti, quod laudimiu meu, secundum pronunsia honem arbitralem domoni regist et vestri Episcopi Valentini super hoy latam, séptima pan tetius prety quod revera emphyteotae inmediato dabitur pro venditione vel alia alienatione de quo laudimium recipi consvenio quae pereum fiet, parts semptimae partis totuis prety quod recceme emplhyteitae mediato dabitur pro venditione vel aliae altenatione de quae laudimium recipi convuavit quae per sun fiat et non ultra et de stabilimento quant pars cuis quantitatis quae emphyteotae stabilienti devitur por intratabilis nullus est mediatus et quarta pars quartae partis ubi sunt emphyteotae maedy unus vel plures post inemediatum. Pro intrata vero praedictorum quae vobis stabilient in empphyteotum do, et concedo est num per cajo norum bonirum pinguiim et rodeptibilum, e org ab ibis habuise et recepisse confiteor per realem traditionem voluntati meae omni modae et ideo renuntiando quod plus, dono in super convenio et boo fide promitto vobis et vestris in hus successoribus, quod praedicta quae vobis stabilio et in emply teorim do, et concedo, unacum omnius melioramentis et augmentis vos et vestros, in evidem fendis, faciam vos et vestros ac quas volueritis habere, tenebor, de luictione semper et in omni casu, tam in jure quam in facto capitato vel incopitato quo modo cunque et qualiteruunque contingenti, et evenienti, et de restitutione missionum, supe quibus credatur et pro his complendis obligo vobis et vestris in his successoribus omnia et singula bona mea mobilia et immobilia jura et actiones quascumque, renunciam quan ad haec omni et cuienque juri. Ad haec ego dictus Franciscus Juliá acquisitor praedicty his presentis laudans praedicta acceptansque a vobis dicto honor Francisco Darrer himoi stabilimentum per vos mihu supra factam cum paectis et conditionibus supradictis quibus expresse concentio, gratis convenio et bona haec promitto vobis dicto Francisco Darrer et vestris in his successoribus, quod praedicta meliorabo, et in aliquo non deteriorato, et quod pro censu praeditor et omnium melioramentor per me et meos in praedictis domibus et patio fiendor dabo soluen faciam et prestabo, mei in his successores habint soluent facient et prestabunt vobis et vestri in his successoribus supradictas viginti duas libras et sex denarios monetae barcinone de annuo censu annuatim perpetuo in praelibatis duobus anni terminis solvendo, nimirum medietatem die decimo tertia mensis Marty et alteram medietatem die decima tertia mensis Septembris, et incipiam primas vobis facere solutiones die decima tertia mensium Marty et Septembris anni proxime venien 1718, et is denida et quod infra dictos quinque annos próximos et primi in anta computandos mitta met corvertam, ac mitto et comintere faciam imperibus utilibus et non trarys dictaru acmorum supradicta connum et quinquaginta libras de quarame in ---constare faciam per apochas chyrographa aut alia legitima documenta, et quod praedicto vobis nec vestris non restituam quin prius praedictae censum et quinquaginta libra in operibus praedictis immitae sint aut soluta vobis et vestris super me feu meos quantitate in et idem ad converter dum de faciente loco paene. Caeterque amnia alia et singula quae per me attendenda et compelda sunt, attende et comlebo, sine aliqua videlicet dilatine cum silutis procuris intrus barcinone XS et extra XXS Barcinonam ultraquod, promitto restituere missione super quibus credatur et proís compendis, obligo vobis et vestris in his successoribus spetialiter et expresse hypotheco totas supraditas domos et troceum paty, et seu itum jus emphyteoticu mihi et idem per me vobis stabili competens et ac quitian et generaliter sine prejuditio dictae spetialis obligationis imo eidem addendo et impinguendo, obligo vobis et vestries is his successoribus omnia et singular bona mea mobilia et immobilia jura et actions quacunque renuntians quae ham ad haec legi sive juri dicenti, quod fruis transeundere sit per spetialiter quam per generaliter obligate, et aly dientur quod quam dui potest creditos et spetiali hypotheca sibi facere manum ad alia non extendat, ac omni et cuicunque aly sun lagi generalem prohibenti renuntiationem, et expacto facio met proprio submittens et subponend me et bona mea quo ad haec foro curiae Magnifici Vicary Seu Regentis Barcinone et alterius in quam cum focauttata variandi et promissione et est sciendum fiat cum scriptura sub penna terty in libris tertis, curiae dicti Magnifici VIcary Seu Vicariam Barcinone, obligants pro inde vobi et vestries una succedibit personam uneam et omnia et singular bona mea mobilia et immobilia, jura et actions quit caty cui et ut prodicta juramus ambo sine stgabiliens et acquisitior Haec iguitur Actum est hoc Barcinonae die lunae vigessima quinta mensis Octobris anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo decimo septimo.
Testes sunt humor Josephus Batlle sercordarius Barcinone civis, et Raymundus Rojas scriptor Barcinone.
Paene me Dominico Rojas notario.

Sig+num Nostrum Domine Theresie de Montoliu Res et Santa sedis Apostholicae gratia Abbatisse Monastery Sancti Petri Puellarum Neatae Ordini Santi Benedicti qie presenta dimony ratione firmamus juribus tamen ordiny et dicti nostru Monastery ac censsibus et laudemys debitis et non solityu dicto Monasteris, semper salvy.
Sig+num Domone Francisse de Lanussa et de Nony Monialis Santi Petri Puellarum Barcinone.
Sig+nym Domine Manuele de Cuelles et de Serriera monialy Sancti Puellarum barcinone.
Sig+num Rndi. P. Ignaty Bernada Sacerdoty sossietatis Jesu, uti procury Rndi P. Josephi Cirarench Rectory Collegy Sancti Berbardi dicte Sicietaty Jesú civitatu ceruariae Celsoney dig est de dicta prone constat instro recepto paenes Josephum de Montaner et Muix notario publico dictae civitatis die vigessima tertia Juny proxim dimissi qui dicto notario presenta dominy ratione firmavit et laudavit, juribus tamen dicti Colegy, censibuy et laudemys forçan debity et non soluty in omnivos et per omnia semper saluy. Qua firma fecit Barcinonae apud me Franciscu Serra notario infrum die decima mensis Octobris anno a Nativitate Domoni 1717. Presentibus pro testibus petro Pastás agrae et Francisco Boleda escriptore Barcinonae degentibus ad ista vocatis et assumpty.
De humoi firma dominy ratione fidem facio. Ego Franciscus Serra notariu publico Barcinonae haec propia scriptbens manu dictis die et anno.
Sig+num vener Jacobi Oliveras clerici Barveny aut procury ad infra et alia peragendas legitime constituti et ordinati abs eximis Dominy electo Bonaventura Abarca de Bolea Ximenez de Urrea et Donna Maria Josepha Pons de Mendoza conjugibus Conitibus de Aranda, Robres, et de MOntagut marchonibus de Porrey et de Villanant Hispanian prime Lassy Magnatibus usufructuary et proprietarie nominibus pro ut de ejus mandato debita forma legalisato constat instro recepto apud Bernardinum Brugues scribam Domini Nostre Regy in villa matrit residentem die trigésima prima mensis July anni 1734. Qui dicto nomine presenta dominy ratione laudami et firmavit censibus tamen et laudemy ac aly juribus domi mea libus forçam debity et non solity in omnibus et per omnia semper salvis, quam firmam eodem nomine facit Barcinone apud me Joannem Olzina et Cabana apostolic Regiaque autebus notario publicum de numero Barcinone inferum die secunda mensis Augusti anno a Nativitate DOmini 1737. Presentibus pro testibus Pedro Rafart olitore Portae Nove, hujus civitaty et Felice Capllonch scriptore Barcinone ad ista voccaty et assumpty.
De premissa dominy ratione firma fidem facio ego idem Joannes Olzina et Cabanes notario supra memoratys hie propria scribans manu meo laudens solito sig+no eodem die.