Saga Bacardí
01404
ESCRITURA DE VENTA DE CASA Y EXTINCIÓN DE CENSO SOBRE LA MISMA, DE LOS JULIÁ, POR FRANCISCO DARRER Y ROJAS.


Die XVI mensis Septembris anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVI. Barcinonae.
In Dei nomine, noverint universo. Quod ego Franciscus Juliá major die, retortitor serica, civis Barcinonae. Pro solvendo, et satisfaciendo Illustri Abbatissae Regy Monastery Sancti Petri Puella presentis civitatis Barcinonae novem libras Barcinona, ad complementum omnium pentionum, et rattae ei debita usque ad diem presentem ex illo censu pentionis decem octo solidos quem annatim die, seu festo Sancti Michaelis mensis Septembris recipit, et recipere debet super domibus inferius designandis.
Item: Pro solvendo et satisfaciendo Magnifici Dominico Duran, et Muxiga domicello Barcinonae domiciliato. Quinquaginta libra, Barcinonae ad comlementum omnium pentionum et rattae ei debita usque ad diem presentem ex illo censu deducta respontione pentionis decem libras, et duos solidos quem singulis annis, scet medietatem die prima Januari, et alteram medietatem die prima July rcipit, et rcipere debet in, et super domibus infruit.
Item: Pro solvendo, et satisfaciendo Hyeronymo Gomis golipiario, et corderio violae Barcinonae civi quadraginta octo libras Barcinona ad complementu, omnium pentionum, et rattae ei devitora usque ad diem presentem ex illo censu deducta respontione pentionis decem novem libras, quem annuatim duobus terminis dices medietatem prima die mensis January, et alteram medietatem prima die mensis July, recipit et recipere debet super domibus inferius designandis.
Item: Pro solvendo, et satisfaciendo infro Francisco Darrer, centum libras Barcinonas pro consimilibus solvis per ma, et pro computo meo, Paulo Domenech Fabio libnario Barcinonae civi, et Franciscae Domenech, et Rossell conjugibus pro ut constat cum apocha cum cessione per dictos conjuges firmata penes Doctorum Michaelem Cabrer notario publico Barcinonae die sexta mensis Aprilis 1741, causis, et rationibus in dicta apocha contentis, et expressis.
Item: Pro luendo, quintando, et redimendo eidem Francisco Darrer totum illud censuale mortuum prety, et proprietatis tercentum libras Barcinonam et annuae pentionis quindecim libra quod annuatim die decima mensis Dezembris super infris Domibus facio, et presto, vigore venditionis, et originalis dicti censualis creationis per me, et Franciscum Juliá et Darrer filium meum factae, et firmatae instro recepto penes infrum notario die decima mensis Dezembris anni 1737.
Item: Et denique pro solvendo, et satisfaciendo dicto Francisco Darrer centum triginta quinque libras, ad complementum omnium pentionum, et rattae supradicti censualis per me, ei debita vique ad diem presentem. Igitur, Gratis, et ex mea certa scientia, per me et meos heredesque et succesores quoscumque. Vendo, et ex causa venditione consedo vobis Francisco Darrer serocordario barcinonae civi, presenti, et vestris, et quibus volueritis perpetuo instro tamen gratiae redimendi mediatae.
Primo: Tooas illas domos cum uno portali extra in via publica infra aparienti cum introhitibus exhitibus, juribus, et pertinentys sius universis, quae titulis infruis havea, et posidea in presenti civitate Barcinonae in vico inferiori Santi Petri ante Recum comitale. Et tenentur una cum parte domo, infra secundo, et ultimo loco designata. Per Hyeronymus Gomis gosipiarium, et corderium violae civem barcinonae, et Stephania Gomis conjuges ad censum triginta libras barcinonam annuatim solve in duobus terminis scilicet quo ad medietatem die prima Januari, et quo ad alteram medietatem die rima July, Qui presentas domos supra designatas, tenent per Gertrudem de Duran, et Muxiga viduam, ut sucede Monserrato Llavaneras difuncto mercatore civi Barcinonae ad censum undecim libra annuatim solve scilicet quo ad medietatem die primo January, et quo ad alteram medietatem die prima July. Quae presenta tenet per heredes, et successores Annae Segurioles uxoris Magnifici Michaelis Seguriles domicelli Barcinonae domiciliati, filiae Petri Badia receptoris Tribunalis Inquisitionis hujus printus ad censum trium libras barcinonam annuatim solve die quartae Aprilis, qui presenta tenent per Monasterium Sancti Petri Puella Barcinona, et per ejus Rndam. Dominam Abbatissam Nae. Dicti Monastery, at sub dominio et alodio ejusdem ad censum decem octo solidos Barcinonam annuatim solven die seu festo Santa Michaelis mensis Septembris. Et terminabantur olim dictae domus ab oriente in honore T. Prats, ortolani, qui fuit Bartholomei Bru; a meridie in dicto vico inferiori Sancti Petri, et ante Recum Comitale; ab occidente, in domibus, quae fuerunt heredum, seu successor dicti Llavaneras; et a cirtio partim in thenedone Joannis de Mane, et partim un domibus Dominae Ecclesiae Sancti Petri.
Item: Et denique, totam illam partem domo retro supradicta domos contiquam, quae erat par exhitae domo, quae Maria Marti vidua Joachini Martí agrae civis Barcinonae, uti tenutaria et usufructuaria bono dicto viri sui, et Joaquimes Martí dig conjugum filius, ac haeres universalis dicti difucto patris sui habebant, et possidebant in relato vico inferiori Sancti Petri, per quo fuit dicta pars vendita dicto Hyeronymo Gomis unois recepto apud Josephum Vilamala notario publico Barcinonae diae quartae Setembris anni 1717, et habet dicta par, exitae de longitudine scilicet in parte superiori versus residun dicta exitae triginta sex palmos, et inferiori parte quadraginta tres palmos, et de latitudine versus domo dicto matri et filis Martí viginti unum palmos cum dimidio, et vesus domos Aquilini Just paratoris viginti sex palmos ad cannam barcinonae, comprehenso pariete constructo pro divisionae residuae partis dictae exita. Et tenetur dicta parts exitae quam cum presenti vobis vendum una cum domibus supra primo loco resignatis per dictos conjuges Homís ad censum pretium triginta libra dieris terminis solven. Qui prestam partem tenent per Rndum. Drum. Josephum Valat Pbrum. In Ecclesia parrochiali Beatae Mariae de Mari presenti civitatis Barcinonae Beneficiatum succeden Petro Valer marinario covi Barcinonae avo suo ad censum itam pro ipsa. Parte, quam pro dictis domibus, quae fuerunt dio matris et filis martím tendecim libras et terdecim solidos Barcinonam annatim perpetuo solver, scilicet quo ad mediatatem die quarta May, et quo ad alteram medietatem die quarta Octobris. Quem quidem censu dicti mater et filius Marti solcint et solver tenentur absque dompno et missione mei et meos dig, conjuges Gomis, et suo. Qui presenta con et per heredes et successores Magnifici Ludovici Joannis de Calders domicelli Barcinonae, et in villae Savadelli domiciliata ad censum triginta trium solido Barcinonam annuatum perpetuo solvere duobus terminis, scilicet quo ad medietatem in festo Nathalis Domini, et quo ad alteram medietatem in festo Sancti Joannis mensis Juny. Qui presenta tenent per dictum meditate in festo Santi Joannis mensis Juny. Qui presente tenent per dictum Monasterium Sancti petri Puella, et ejus Rndam Abbatisam, et sub dominio, et alodio ipsius Monasterys, ad censum itam pro opso Hospitio sive domibus, quam pro alio thenedone Noannus Massot quae ibi est trium solidos, et octo denario Barcinonam annuatim perpetuo solver. Et terminabatur dicta pers exhitae temer poro superius chalendandae venditionis, ab oriente in domibus supradesignatis; a medidie, in honore Aquilini Just paratoris; ab occidentis, et a cirtio in honore deg, matri et filis Martí. Et sucendum quod ex domibus inpra primo loco designates, et ex parti domo, seu ex insttra secundo loco designa nunc est facta una sola domus, quae sic unita terminator ab oriente, com supradictis domibus, quae fuerunt dicto matris et filis Martí quas nunc possidet Franciscu Serra juvenis olitor Portae Novae Barcinonae civis; a medidia in dicto vico inferiori Sancti Petri; ab occidente cum honore heredum, seu successor dicti Aquilini Just parrotoris; et a cirtio, com supradicti Domibus, quae fuerunt matri et filis Martí nunc pocessis per dictum vosa. Et pertinent, et spectant ad nos presenta quo vobis vendo scilicet ad dicto Rosam Trias et Jacyntham Rossell sores ut heraditrices universales de quis partis, et portionibus Franciscae Sert vicuae Michaelis Sert sarctoris civis Barcinonae matris sorea per ipsam institutas suo cum ultimo testamento,q uod facit, et firmavit penas D. Michaelem Cabrer notario publico Barcinonae die quinta Octobris anni 1729. Et ad dictam Franciscam Rossell et Sert ut habentem legatum de presenti supravenditis sibi per dictam Franciscam Sert aviam suam factum cum propriae clanedato suo testament. Et ad dicta Franciscam Sert matrem, et aviam respective earum, vigore suae propriae emprionis, quam de presenti devit a Josepho Alegre habitatore in villa de Reus Archidios Tarraconae, pro ut de dicta empthore constat instro in papyro scripto Barcinonae alto die decima Juny anni 1729, pertim dominis ratione firmato, receptor clause, sive subsignato per D. Bonaventuram Gali notario public Barcinonae. Hanc autam venditionem facio sicu melius dici potest et inteligi, extrahens presenta ac jure dominio, et proprietate mei, et meos eademquae in vestrum vestrorum jus, dominium, et posse mitto, et transfero pleno jure ad habendum, et perpetuo possidendum, et inde vestras facere voluntates, absque contradiction aliqua mei, et meos. Promittens trader vobis, vel cui volueritis pocessionem corporalem, seu quasi procurator, quae vobis vendo, et in ea faciam vos, et vestros perpetuo exhistere potiores, vel vos, aut vestry possitis vestras, et eo propria auctentica ipsam pocessionem, liberae, apprehedere, et apprehensam licite retinere. Ego enim interim idest donech dictam pocessionem habueritis fareos, et constituo me presenta quae vobis vendo pro vobis, et vestries tenere, et possidere seu quasi, volens, et concentiens, quod vigore hos verbo, et ex juris dispositionae aut alias pasa pocessio in vos, et vestros tradita conseatur, ac si per me, vobis tradita extitisset realiter, et de facto. Praeterea ex causa presenta, et alias omni maeliori modo, cedo, et mando vobis, et vestries omnia jura, et actions quascumque mihi competens in presenti quae vobis vendo contra quascum persona bona, et res ratione, et ocassione corundem, quibus juribus, et actionibus cessis possitis ves et vestris agere, et expariri in juditio, et extra, et alia facere, quae facere poteram ante himoi ventitione. Ego enim facio, et constituo vos et vestros in his Dominos et procurators ut in rem vestram propriam ad faciendu, inde vestrae libitu voluntatis. Salvis tamen semper in et super presentis quae vobis vendo vensibus, et alis juribus dominicalibus Domonis sursu expresso singular, singulis referendo ut superius est express, et salovo inquam laudimio inde pro presentis solver competent, quod laudimius est secuendum. Pronuntiationem arbitrale Domini Regis, et vene Episcopi Emphiteotae immediate debitur pro venditione, vel alia alienation de qua laudimius recipe consuavit, quae poscum fiet, et tertia pars septima partis totius pretys quod revera emphiteotae medieto debitur pro venditione, vel alia alienation de qua laudimio recepi consuevit, quae per cum fiet, et non ultra. Et de stabilimento quarta pars ejus quantitatis quae emplhiteotae stabilienti debitur pro lucrata ubi nullis est mediates, et quarta pars quartae partis ubi sunt empliteotae medis unus, vel plures post immedietum. Pretium vero ptor. Quae cum presenti vobis vendo est excentum quadraginta duae librae monetae Barcinonae, quod quidem pretium vigore facultatis, et potestatis, quam cum presenti vobis dono, et confero penes vos retineatis, scet centum, et septem libras ad effectum illas solvendi creditoribus meis, causis, et rationibus in praeludio homoi venditionis contentis, et expressis, a quibus in actu solutionis peteris, et recuperetis apocha mihi, et cessiones, vobis respective dirigen quo scilicet ad tuaendum, et deffendendum presenta per vos empta contra quoscum creditores meos, et alias quasvis personas. Volentes et concentintes quod factis per vos dictis solutionibus sitis, et succedetis in locum, et jus dicto crédito, meos competant vobis, et vestris illa, ac eadem temporis prioritas, et juris possioritas, praeheminentia, et praerrogative, quae dictis creditoribus, meis nunch competuns, et tunc competerent, si solutiones presentae eis factae non forent, quosiam ad presenta peragenda facio, et constituo vos et vestros in his Domonis, et procuratores meos ut in rem vestram propriam ad faciendu, omnia, et singula supredicta. Et reliqua quingentu triginta quinque libras, videlicet centu libras pro consimilibus quas vos ex ordina, et pro computo meo solvistis Paulo Domenech lignigabro Barcinonae civi, et Francisca Domenech et Rossell conjibus, pro ut constat cum apocha cum cessione, in preludio presentis venditionis calendata tercentum libras pro luhitione, et extinctione censualis in eodem praeludio hujus venditionis calendati et residuas centum triginta quinque libras, ad complementum omnium pentionum, et rattae per me, vobis debita, siq ad dictu presentem ex supro censuali. Et ideo renuntiando excptionis pretis sic non conventi, et legi qua deceptis ultra dimidiam justo pretis subvenitur, et exceptioni de dolo, et actioni infactum omnique ali juri his obviantibus dono, et remito vobis, et vestris cu presenti siquid presenta plus modo valent, aut ab inde valebunt praetio antedicto insuper convenio, et bona fide promito presenta qua vobis vendo facere vos, et vestros habere, tenere, et possidere perpetuo contra cunctos tenerique semper de firma, et legali evictione, ac legitima deffentione pro semper et in omni casu, et evento cogitato, et incogitato quo modocumque et qualitarcumque evenienti, et contingenti, ram de jure, quam de facto. Et de restitutione omnium missionum, dampno, et interesse, quae inde pro presentis sustinueritis super quibus credatar, vobis, et vestris vestro, et eo plano et simplice verbo, vel solo juramento ad quod deffero nullo alio probationum, genere requisito. Et pro his complendis, et firiter attendis obligo vobis, et vestris omnia, et singula bona, et jura mea mobilia,e t immobilia vobi habita et habenda, jura et actione mea quascumque. Renuntians legi dicenti delationem juramenti ante sui prestationem posse revocari, et non valere omni alis juri ratione, et consuetudini renuntiationem. Et ut presenta omnia, et singula majori gaudeant firmitate non vi, nec dolo, sed sponte juro in animam meam ad Dominu Deu et ejus Sancta quatuor Evangelia mainbus meis corporalia tacta presenta attendere, et complere, et in nullo contrafacere aliqua ratione seu causa. Haec igitur omnia, et singula pro ut supra sunt promissa facio, paciscos, et promitto ego dou venditor, vobis, dicto emptori, et vestris nac non notario infro ut publicae personae pro quibus intersit recipienti, et singulanti. Actum ut supra.
Testes sunt Macarius Badrich sutor civis Barcinonae, et Raymundus Badich clericus Barcinonae residens.

Ittem: Alio instro ego Domoni Franciscus Juliá venditor presentis. Gratis facio, et firmo apocham vobis Francisco Darrer emptori praefato presenti, de dictis sexcentu quadraginta duabus libris Barcinonibus quae sunt pretium venditionis per me, vobis suprafactae,. Habitis, er receptis hoc modo, quoniam illa penes vos retinuistis, et retinetis vogore facultatis et potestatis per me, vobis cum supto venditione dacta attributa, at concessa, silicet, centum et septem libras ad effectu illa solvendi supradictis creditoribus meis causis, et rationibus in preludio supradicta venditionis contentis, et expressis, et restantes quingentu triginta quinque libras in solutum, et satisfactionem, ac pro caussis, et rationibus in praefato preludio in dictae venditionis contentis, et expressis. Et ideo renuntiando exceptionis pecuniae presenta non habita, et non recepta, et omni alis juri mihi circa presenta juvanti. In tatum praemissas hanc firmo vobis apocham de soluto et satisfacto. Actum ut supra.
Testes sunt praedicti.
Paene me Josephi Rojas notario