Saga Bacardí
01496
ESCRITURA DE GARANTIA DE PAGO SOBRE MERCANCIA QUE SE HA DE ENTREGAR A RIUS POR ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


Die 27 mensis February anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quinquagessimo quinto, Barchinonae.
In Dei Nomine. Noverint Universis. Quod nos Josephus Rius patronus, et civis Mataronis, et Josepha Rius conjuges. Pro solvendo et satisfacendo vobis infro Antonio Nadal sexcentum libras monetae Barchinonae. Quae vobis deservient nimirum ducentum sexaginta, sex libras in solutum et satisfactionem consimilis quantitatis. Quae est valor de vint botas alquitrá a rahóde tretse lliuras y sis sous quisquna bota que vos dit Anton Nadal me entregareu. Deu lliuras, dotse sous y set diners per lo lucrode ditas vint botas. Doscentas vint y quatre lliuras y sinch sous no sols a cumpliment de doscentas vuytanta lliuras, y estas per lo cambi, que vos dit Anton Nadal me deixareu mi dit Joseph Rius, sino també en paga satisfacció de tots los lucros e interessos discorreguts de ditas doscentas vuitanta lliuras, y las restants noranta nou lliuras un sou y vuyt diners per lo setsé interesava lo referit Anton Nadal en lo Pinco anomenat Sant Antoni de Padua que jo dit Joseph Rius patronejo. Ad quam siquidem quuntitatem per solvendam utilior via, modus, ad que formanibisnon occurrit, quam per viam venditionis et originalis creationis censualis mortui infrae. Pluribus aliys siys per nos perquisitis, et non inventis. Ideo utilitate nostra in his actenta cognita, et praevisa. Gratis et ex nostra certa scientia. Per nos, et nostros haeredes, et successores. Quosunque vendimus, et ex causa hujusmodi venditioni concedimus vobis Antonio Nadal aromatario civi Barchinonae his presenti, et vestris, et quobus volueritis perpetuo instrumento tamen gratiae redimendi mediante sex qualibus lautionibus. Ita quod diminuto pretio, diminuatur annua pentiae respecti quantitatis lucrae, decem octo libra Barceloneses pentionis annuae censuales, et anuales, acde censuali mortuo vulgariter nuncupatas in nuda tamen earum perceptione, sed cum omni jure percipiendi easque habendas, et exigendas per vos, et vostrus a nobis, et a bonis nostris infra tam spetialiter, quam generaliter obligatis a die videlicet presentis, ad unum annum proximum, et sic de inde annuatim in simili termino sive die, francas siquidem quitias, et immunes ab ómnibus emparis, contributionibus, et aliys oneribus quibuscumque. Hanc atem venditionem, et originalem censualis creationem facimus sicut melius dici potest et intelligi ad pacto tamen, et conditione infro, et sequenti in mirum quod cusu Magesias Domini nostrum Regis vollere, dignetur raglan Pragmaticum Santionem factam sextia February anni milllessimi segtingentessimi quinti, et olvera nostri jussam, seu publicotam die prima mensis Augusti anni millessimi septigentessimi quinquagessimi super reduction censualud ad forutrium pro cemenario tali casu pentio ajusmodi censuali cumputari deveturu ad fórum quique pro contonario seu ad illum alium quenamque, majorem fórumque Dominus Rex permuitat, cis demque malo, et forma quibus in dipolomates forsan faciendo explicalnur, licet aum presentis instro pentio hijus censualis sit concepta ad fórum triumpro centenasio. Et sic aim dicto pacto, et conditione. Promitimus vobis, et vestris quod annuam pentionem hujus censualis traneam, et quitiam in set dictum, dubimus, et luemus, et percibimus, nostril que aportaban sue termino vobi, et vestrus instus domos propriae habitatinis. Ubiamque illam fovartis dummodo sit intus presentem Catalunyae Principatum, salve et seairé nostris et nostrorum, sumjosibus risco et periculo, ine aliquaris delicet difusione, excusations, et compensation, nec sumpta, et damno vestri, et vestrorum cumque assueto salario procuratoris prodis innis istani civitatem Barchinonae decem solidodum, et extra viginti solidorum Barcinosum, et ultra prommitimus consstituire omnes missiones, simprus, expensas et damno, quae vos, seu vestros facere pacti, aut aliter pro presenti sustinere, et porsuerit, superu quibus redater vobis, et vestries verbo, aut solo juramento presentia sustinenti quod deferimus ex pacto nullo alio probationum requisite. Praetiu vero hujuscensualis est sexantum librae monetae Barchinonae ad forum seu rationem trium pro centenario. Quod quidem pretium devoluntate nostra, et ex facultatis, et potestate, quas cum presenti vobis concedimus penes vos redineatis, causis et rationibus in praeludio hujusmodi censualis expresis. Volentes, et concentintes quod jura et actions temporisque prioritas cojuris ponacitas, aliaeque praeheminentiae, et praerrogativae vobis competentia, et competntes contra nos, et bona nostra ratione dicti vestri crediti sint salva et illesa medum ad taendum, et defendendum presentum censuale per vos emporum, verum etiam agendum ins casu evictionis ejusdem si seguarur. Et ideo renuntiando exceptioni dicti prety non recepti, et omni aliy juri, et promitimus vobis et vestries quod dictum censuale cum presenti creatum cum illius accessirys faciemus vos, et vestros habere percipere et passidice posidere, contra cunctas personas. Quodque tenebimus vobis, et vestris de firma, et legali evictionae Semper, etim omni, et quascumque tempore, et casu cogitato etin cogitato quomodo cumque, et qualiter cumque, et tam in jure, quam in facto eveniente, et contingente. Et de restitutione ómnium missionum, sumpruom, ex persarum, et damnorum, quae vos, seu vestros facere pati, autaliter pro presentis ut preferiur omni exceptione remota. Et pro praemissis ómnibus complendis, et firmiter liveritandis obligamus vobis, et vestries spetialiterque, et expressa hipotheco ego dictus Josephus Rius Impignoro et intra manus vestras pono, et muto de presenti et inomni casu, pro concentrenti quantitate prety salicet pentionum, et alibrum hujus censualis accessoriorum totas illas domos cum uno portali extra aperienti. Cum introlitibus, exhitibus, omnibusquae juribus, et pertinentys suis universis quas meis certis, justis, et legitimus titulis habeo et posideo in dicta civitate Mataronis, et in vico nominato de Sant Joan. Promitens vobis ex causa hujus spetialis obligationis trader, vobis, et vestrus aut ceu voleritis loco vestri possessionem corporalem, r realem, et actualem seu quasi praedictorum, quae vobis spetialiter obligo, et mea facere vos et vestros existere perpetuo potiores prae ceteris quibuscumque vel vos, aut vestri si voluntatis possitis iptam possessionem corporalem, seu quasi vestra, et eorum propria authoritate, quandocumque volueritis libere aprehenderé, et eam apud vos, et vestros licite, retinere. Ego enim sciens illem de jure possidere, cujus nomine posedetur, interim idest donesti dictam possiessionem vobis tradidero, vel vos, aut vestri cam aprehenderitis ut est dictum fatheor, et constituo me praedicta spetialiter hipothecata pro vobis et vestris, et corum nomine tenere et possiders, seu quasi volens, et concentins quod vigore horum verborum, et ex juris dispositione, ac legis ministerio ipsa possessio provere tradita, et transtata ex titisset realiter, corporaliter, et de facto constituens, et confitens me presenta pro vobis, et vestris nomine praecario tenere, et possidere, quod praecarium liceat vobis, et vestris revocare, casu que presentia supra spetialiter ogligata, apud vos, seu vestros retinere volueritis absque contradictione mei, et meoru praeterea ex causa dictae spetialitis obligationis, cedo, mando, et transfero vobis, et vestris omniajura, et actiones reales, personales et alias quasumquae cujusvis spetiei sont quae mihi competunt et competeré possint in presentis spetialiter obligatis adversus quasvis personas, et bona ocasione corum quibus juribus, et actionibus possitis uti, et agere in juicio, et extra, et cuncta alia facere, quae ante hunc contractum facere poteram. Ego enim ponendo vos, et vestros in locum, et jus meum Facio, et constituo vos, et cos, in his dominos. Et promes utin rem vestram et eorum propriam ad exequenda supra comenta, et ex pacto inde in hito in casto cessatae solutionis dicti vestri censualis absque licentia, et requisitione mei, et meorum, nec alicujus curiae, judicis, seu personae, et quavis juris solemnitate minime speciatta me, seu meis presentius, vel absentibus contradictionibus vel non et ex facúltate quam vobis et vestris cum presenti tribuo possitis presentia per me specialiter hipothecata quavis casu cessata solutionis dicti censualis venderé autoliter allenare perpetuo vel ad tempus seu cum pacto de retro in encantu publico, vel extra personis, et pretio vobis benuitis, et quibus poneritis concordare, jura et actiones meas cederé, et mandare. Emptorem impossessionem corporalem seu quasi inducere, de evictione cavere, et pro illa bona, et jura mea obligate pretium et pecuniae quantitates in de resultandas exigere, et de cis apocham firmare et omnia alia exequi quae in contratu empti, et venditi veli alterius alienationis fieri requirantur et circa praemissa conficere quaevis instra venditionum, et alienationu cumpactis, stipulationibus bonorum meorum obligationae legum renuntiatione juramento quod in animam meam praestare possitis valla et aliys clausulis intibus, et necessaris vobisquae beneplacitis. Depretio autam, seu pecuniae quantitate inde preveniendis positis vos, et vestra satisfieri, et si aliquid superfuerit mihi, seu meis restituere teneamini sivero, defuerit de aliys bonis meis promitto facere debitum complemenum. Et generaliter sine praejuditio et derogatione dictae spetialis obligationis sed ei addendo sique possitis in qua volueritis, et variare pro voluntate. Obligamus vobis, et vestris omnia, et singula bona nostra, et alterus nostrum insolidum mobilia, et immobilia habita et habenda etiam quavismodo eta jure privilegiata ac jura, et cetiones nostras, et alterius nostrum insolidum quascumquae. Renuntiantes benefitio novarum constitutionum, et dividendarum, ac cedendarum actionum, epistolae que divi Adriani, et consuetudini Barchinonae loquenti de duobus, vel pluribus insolidum se obligantibus. Et ego dictus Josephus Rius renuntio legi dicenti quod prius transeundu sit per spetialiter quam generaliter obligate, et aliy dicenti quod quandum diu potest creditor de spetiali hipotheca sibi satisfacere manum ad alia non extendat. Et ego relatae Josepha certiorata prius de juribus meis per notarium infrum renuntio benefitio Valieyani Senatus Consulti in favorem mulierum introducto, et authenticae inscipienti. Si qua mulier posita cad Valleyanum, et quoad obligationem dicti viri mei, renuntio doti, sponsalitio ac aliys juribus, et creditis quae habeo, et habere debeo in bonis dicti viri mei. Volens vos ipsis juribus mihi praeferri eaquae vobis, ex pacto remitto. Et omnes renuntiamus quibusins temporis spatys dari assurtis, privilegys, indultis praetextibus, firmae juris benefitio cessionis bonorum exceptionibus, et generaliter aliys quibusvis auxilys, benefitys, et legibus quoquomodo contra presentia, et infra venientibus, mobisque jurantibus, et legi generalem renuntiationen pro libenti. Renuntiamus etiam foro nostro proprio, et ipsius fori privilegio sub muttentes et supponentes nos, et bona nostra quo ad haec foro jurisdictioni, et examine. Por Illustri Domini Praetoris Bachinonae, ejusque tribunalis et superioris sacularis tantum, coramquo nos, et bona nostra convenire volueritis. In quem et judicem nostrum competentem concentimus et ejus jurisdictionem in nos, et nostros prorrogamus de certa sumtia cuamvis sciamus eorum jurisdictioni aliter nos subsistesse. Renuntiamus etiam vigore juramenti infri legi si conveneru, de jurisdictione. Umnium ejudi cum et juri evocandi domuim volumusque quo dina curia electa possitis illam dimitere et ad aliam renuntiationus cuiamquae legi et juri presentia fiari prohibenti. Rase suendum quod primum censualle, et ejus pentiones, et accessoria siribimus et sub pena terty solvere promitimus vobis et vestris in libris tertium curiae dicti Domini Praetoris Barchinonae vel alterius cujusvis tribunalis, juditis, et superioris presenti Ecclesiastici, et secularis. Obligamos proinde salicet ego dictore Josephus personam mea, et ambo omnia, et singula bona, et jura nostra, et alterius nostrum per solidum propria mobilia, et immobilia presentia et futura. Volentes, quod per tictam tertiy scripturam huic instro, velli converso, nullum fiat, praejuditiu movatio seu derogation tacitae el expresse azedia vel indizecte, avali quovismodo imi possitis uti ipsis ambabus cautionibus, et obligationibus, seu illa ex eis quama lueritis. Et quia diez presentis est feriata, ob festum Sancti Mathiae Aphostoli hac de causa constituimus procuratores nostros omnes notarios, et scribus juratos dictae curiaeseu tribunalis actuales, et futuros in solidum ad firmandam dictam scripturam terty cum obligationibus praecontentis, et juxta curiae stilum. Prometimus cae habere ractum quidquid pereos et corum quem libet actum fuerit. Et ex presenti omnia majori gaudeant firmitate non ui nec dolo se sponte. Juramus in animas nostras per dominum Deum, et ejus Santos quatuor Evangelia in manu, et posse notary infru ea omeria atenderé et complere et in nullo contrafacere, aliquae ratione seu causa. Haec igitur omnia pro ut supra sunt promissa faciemus, pasiscimur, et promitimus nos dictis venditores vobis dicto comprori et vestris, nec non notario infro et publicae personae pro quibus intersit capienti, et stipulanti. Actum supra.
Testes sunt Josephus Casas Sacrae Theologiae studentis, et Bonaventura Savall juvenis sastor, Barchinonae degentes.