Saga Bacardí
01648
ESCRITURA DE VENTA DE CASA EN CALLE CORTINA, Y CREACION DE CENSO, DE LOS ESTEVANELL Y DE CONTI, POR CANET Y ESTEBAN CANALS Y GRAU.


Die mercury XX Desembris anno Dominis MDCCXXXXI.
In Dei nomine, noverint universi, quod ego Antonius Paulus Rovira sericarum tinctor, Barcinonae civis, uti procurator substitutis ad infra peragenda sustitutus et ordinatus a favore Joanne Martorell monaco obedientiae sacrae Religionis Benedictino, in Monasterio Imperialo Sancto Faelicis de Gixols Gerundens diocesis conventuali, uto procuratore cum posse subtituendi, ad infra peragenda legitim constituto, et ordinato, a Rndo. P. Fr. Andrea de Conti, ejusdem ordinis collegiali Sacra Theologiae, in Regio Monasterio Beatae Mariae de Horache, universituus Regni de Navarra, filio habitus dicti Imperialis Monasteris Santi Faelicis de Guixols, Sactae Religionis Benedictinae, quaemudum de suo mandato, quod fecit, et firmavis cim licentia sui superioris constar instro recepto paenes Domonium Joannem Antonium de Ave notariu publicum civitatis de Estella Regini de Navarra in relato Monasterio Beatae Mariae de Hirachae, die septima Dezembris, millini septingentesimi trigtessimo octavo, pro tu dictus Anton Joannes Antenilis de Aró nus-suis certificatorys lineris, manu, designo suis subscriptis, et subestimatis fidem praebet, debita forma legalisato. Et de mea substitutione constat, instro recepto duum Petrum Prats notarium publicum vilae de Palamos Gerundensis digs. Uti regentem notariam, et scribaniam publicas vallis de Avis, suis certificationis beneris nunli, et digno suis subscriptis, et inbignati, filem dicto.
Primo: Pro solvendo et satisfaciendo Rndis. Habdammadaris Pariochiales Ecclesiae et Comunitate Procuratorum Parrochiales Eclesiae Santi Petri Puellerum Barcinonae, uti sunesdentibus suis certis, justos, et legitimus eituli Joanne Stevanell piliarop acus Barcinonae civi sexaginta quatuor libras, et tres solidas quatuor denarios barcines, et sunt sulicet quatuor libraes tres solidos, et quatuor denarios ad complementum pensionis cessae anni millessimi septingentessimi trigessimi quinti, et reliquae sexaginta librae pro sex pensionibus cessis ab anno millessimo septuingentessimo trigessimo sexto, usque ad currentem annum millessumum septingentessimum quadragessimum primum, omnibus inclusive, ex et de illo censu pensionis annuae devem libras, quem anno quolibet in duobus anno terminis, meditatem scilicet, die prima May, et aliam medietatem, die prima Novembris recipiunt super infris domibus.
Item: Et desique pro solvendo, et satisfacendo mihi met dicto Antonio Paulo Rovira sexaginta quinquae libras sexdem solidos, et octo denarios, pro consimilibus per dictum a Fr. Andeream de Conti principalem meum mihi debitas pro valere diversar rauparum per me ex ordine suo susceptaram, tu large apparebit in computo inserendo in apocha per me firmanda. Dicto nomine agenstamen haec vigore licentiae, et facultatis praedicto P. Fr. Andrea de Conti principalis meo concessae per illem Abbatem, et Monasterium Sancti Faelicis de Guixols in actis Dris. Josephi Sala notario Publico dictae vilae, uti scribae negotiorum dicto Monastery, die vigessima octava February proxime dinmissi ad vendendum infras domos, quae fuerunt per illu resercatae, cum suo ultimo, et valido testamento quod condidit in dicto Monasterio ante suam Professionem, paenes dictum Sala notarium tu scribam praedictum. Ideo, gratis et ex mea certa scientia per dictum principalem meum, suos que haeredes, et successores quiscumque vendo, et ex causa venditionis concedo vobis Stephano Canals botigerio talli, et Bonaventura Canet, curritori auris Barcinonae divibus, dicto Stephano Canals presenti, dicto vero, Bonaventurae Canet licet absenti, et pro illo notario infro tanquam publicae, et autenticae presenti, et stipulanti, et cestris, et quibus valueritis perpetuo vestris tamen consimilibus,et cestrorum, totam illam domumsive domunculam exab su usque in exlentum cum uno portali extr in vido publico infro aperiento, quae domus continet de longitudine sexaginta sex palmos ad cannam Barcinonae, compraehensa crasitudine parietum, et de amplitudine illud quod mediat inter parieter, utriusque lateris ascendendo recta linea juxta illor formam, cum introhitibus exhitibus, juribus, et pertinentys suis universis, quam titulis infris dictus principalis meus habet, et possidet in presenti civitate Barcinonae in vico dicto den Cortines, et antea La tria Iniga. Quae quidem domus est pars, et de pertinentys ullarum domorum cestrarum, olim cum uno portalis, nunc vero, cum duobus portalibus aperientibus, uno videlicet in vico antiquitus vocato dicto vico den Cortinas cum horto eisdem domibus contiguo, quas vos dicto emptores habetis, et possidetis in presenti civitate barcinonae in dictis respective vicis. Ex quibus Salvius Vilar espardennerius civis barcinonae habet, et possidet quandam domum dictim uno portali aperienti in vico del Portal Nou, cum parte dicto horti, seu cum exita, tapys, circumdanta vigor et stabilimiti sibe de praedictis per Joannem Estevanell pilearium aus ad censum vigenti quatuor libras facti, et firmati instro, recepto apud D. Stephanum Cols difuncto notario publico Barcinonae die 21 May 1698, Damianus Geli olitor, Portae Novae hujus civitatis habet et possidet, quaddam trooceum tarraeni ex abisu usque ad primum vectum de pertinentys dictarum domar, et hent in quo per illum fuit facta coguina, et stabulum, unit. Demibus per ipsum ibidem possessis vigore stabilimentio per Magnificum Josephum Bori, et Sentinya medicinae doctorem Barcinonae populatum, uto usufructuariu de re dotali constante matrimonio inter ullum et Agnetam Bori, et Stevanell uxorem suam proprietariam dicto domiano deli de dicto troveo terram ad censum quatuor libras et decem solidos facta et firmati, ingro recepto apud D. Franciscum Mora notarium publicum regium collegiatum Barcinonae, die 27 mensis Juli 1710, hisduum vero dicta, domorum, et horti paenes dictos conjuges et remantis quod restidus consistit in dicta domona, quam cum presenti vobis vendomus, et in qualem alia domo ad latus praedictae, scita expraste orientis, et in quadam patio retro prope dictas binas domos espitenti. Et tenetur dicta domus, quamcum presenti dicto nostra vobis vendo per dictos Rndos, Stebdomerios, et communitatem Pbrorum Parrochialis Ecclesiae Beati Petri Puellarum, uto succedentes jam dicto Joanni Stevanell ad censum decem libras in duobus anni terminit solvenda, mediatem sciliet prima mensis May et aliam medietatum prima die mensis Novembris, qui praedicta tenent, una cum dicta domo, et parte horti, sive exita per dictam Salvium Vilar, et dicto troce terreni per dictum Damianium Pelires possessis, et dicta alia doma directa scita ad latus praedictae supra stabilire venditae, et dicto patio per haeredes, et successores Dri. Francisci Duran difuncto notario publico Barcinonae, succedens, Catherinae Xifré, et Janer viduae, et Michaely Xifre, et Jane Clerico matri, et filio, qui successerant suit titulis Ilustri Rndi, P. Fr. Hyacintho Monclus difuncto Priori, Prioratum Sancti Joanne de la Parxa, Monastery Barcinonae Mariae de Arles mullius dig. Ad censum undecim libraram, et semtem solidos barcinorum qualibet anno perpetuo solvendo nonirum medietatem, die septima mensis Novembris, et aliam meditatem die septima mensis May, ex quibus, de ducta respontione infra remanet solum francae haeredibus dicti Duran decem liubrae quipraetes omina tenent, una cum quadam censuali, sive censu trium morabatinorum bonu Alfontino auri fini, et ponderis recti, toto dominio, firmam et fathica, et alio qualibet jure ejindem, quod haeredes seu successorss Dominae Joannae Busquets Barcinonae hatitraticis habent in, et super totis illis domigus, cum retro curtali eisdem in dicto loco contiguis praedictis domibus anno quolibet solvens, in festo Barcinonae Mariae mensis February, ad rationum novem solidos, pro qualibet norabatino juxta constitutionem, et ordomatiomem, a Domino Rage factam super solutione morabatinorum censualium per Monasterium, et Conventum Maria. Hum sancti Petro Puellas Barcinonae, et per ejus Reverendam Abbatissam nomine insius, et sub dominio, et alodio dicto Monastery, ad censum triium morabatinos bonorum Alfonsino, auri fini, poncieris recti ad rationem novem solidos pro morabatino annuatim solvendo, in festo Beatae Mariae mensis February, qui respecte census decem libras haeredum dicto Duran, et trium morabatinos dicto Monastery Santi Pedri Puellas praedicti Rndi. Hebdomadary et Communitas Prorum. Santi Pedri, uti succedentes dicto Joanni Estevanell exolvere tenentur absque damno, et missione vestri, et vestrorum dicta bono supra vendita successorum, et a solutione, et prestatione ullorum servare debent vos, et vestros, bnoaque vestra, et vestrorum indemnes, et indemnia penitus, et sino damno, attamen dicti respectivi census sunt, et esse devent salvi, et seguir, tam in, et super dicta domo supra vobis, venfita, quam in, et super domo, et parte horti sibe exita dicti solvy vilar, et troceo terreni dicti Damiani Gali et alia domo, et patio quam vos dicti emptores ibidem habetis et possidetis, ac etiam dictus census dicti Monastery Sancti Petri Puellarum super dicto censuali, vel censu trium morobatinum, quos haeredes seu successores dcitae Joannae Busquets recipiunt super dictis domibus, et retrocurtalis ibidem contigure. Et est sciendum, quid antea praedicta teneri solebant per dictum P. Fr. Hiacinthu Monclus ad censum viginti librarum annus singulin dicti respe terminis solvendarunt, sed possea ex dicto censu infro pubo in papiro scripto, acto Barcinonae die vigessima sexta mensis marty anni millessimi sexcentessimo segessimi noni, dominy rationae firmato, recepto, et clauso, sive subsignato per D. Hernandum Santisclá difuncto notario publico Barcinonae, Franciscus Janer uti succedens dicto Monclus venditit, absolvit, diffinivit, et remissit Joanni Monreig difuncto caupons civi Barcinonae, olim possessori praedictoru, et suis perpetuo, terdecim solidos in annua pencione, in nuda perceptione, necnon etiam instro altero recepto apud dictu Stephanum Cols notario die tertia mensis February anni millessimi sexcentessimo octuagessimi, dominis ratione firmato dictus Franciscus Janer absolvit, et diffinivit dicto difuncto Joanni Estevanell tres libras in pentionis nuda perceptione, et tandem instro altero recepto apud dictu Stephanum Cols notario die vigessima octava mensis Juny anni millessimi sexcentessimi octagessimi sexti domini ratione firmato dictus Franciscus Janer abslvitm et diffiniva dicto Joanni Estevanell quimquae libras in pentione in nuda perceptione adeo tu ex dicto censu viginti librarum solum remanent dicto indecim librae, et septem solidi cum dominatione media, et terminatur dicta domus supra vobis vendita, ab orientem dicta domo diruta de pertinentys dictarum domorum, et horti paeter et partim in honore restro dictorum emptorum; a meridie cum eodem patio; ab occidente partim cum horto alirum domon quae vel dicti emptores havetis, et possidetis in dicto, vico del Portal Nou, quae fuerunt, dicti Rndi. Hebdomadaru et communutatis Pbrorum. Sancti Petri Puellarum, uti succedentium dicto Joanni Estevanell, et partim in honore Annae Mensa viudae; et a cirtio cum dicto vico den Cortines. Et pertinet, et spectat praedicta domus ad dictum principalem meum uti haerem universale D. Andrea de Conti Ducis Equestris antea de Malta, et portea aggretati statui majori hujus capitalis, per illum instituto cum suo ultimo, et valido testamento, quid condi dit Barcinonae die vigessima tertia mensis January millessimi septingentessimo vigessimi noni paenes dictus Franciscu Bonaventura Torres difuncto notario publico Barcinonae, ad dictu, autem dominu Andrea Conti patrem suum pertinebat, et spectabat titulo stabilimenti sib et seus perpetuo facti, et firmati per Josephum Bori et Santoya medicinae Doctorum Barcinonae populatum, uti usufructuariu de meo dotali constante matrimonio inter illu, et domina Agnes Bori et Estevanell uxorem suam proprietariam, et dictam Venetam Bori et Estevanell proprietaria, instro recepto paenes Doctorum Severum Pujiol notario publico Barcinonae die undecima Augusti milllessimi septingentessimi vigessimo terty dominu ratione firmato hanc autem venditionem, et ex causa humodi venditionis concessionem facio relato nomine vobis dictis largetoribus de praedictis sicert melius dici potest, et intelligi ad extra vestrorumque salbamentum sanum, et vonorum etiam intellato cum pacto tamen, et conditione quid exprretio infro habea et teneamini firmare venditionem, et originalem creeationem censualis praedicto principali meo ad forum numero, seu rationem viginti mille solidorum prety pro mille solidis annuo pentioonis altero instro apud notario infrum postistu conficienas, extrahens praedicta quae vobis vendo de jure, dominio, et pacto dicto principalis mei, in et suorum in his successorum cademquae omnia, et singula in vestrum, vestrorum quae jus dominium, et posse mitto, et transfero irrevocabiliter pleno jure ad habendum, tenendum, omnique tempore perpetuo, et pacifico penedendum, et inde vestras, vestrorum quae voluntates libere per pacto faciendum, sine obitaculo, et contradictione praedicti principalis mei, suorum que in his successorum, nec alicujum curruae, indicit seu personae. Promittens relato nomine tradere vobis, et vestris, aut cui voluentitis loco vestri possessionem realem, corporalem, et actualem, seu quasi praedictorum, quae vobis vendo, et in ea faciam ves, ac vestros, et quos volueritis existere perpetuo petiores praecaeterit quibuscumque, vel vos aut vestris si velueritis dictam possessionem realem, et actualem, seu quasi libera appraehenderae, et appraehentam paenes vos et vestros licite retinere, quae cum per vos et vestros appraehnsa fuerit tamtu exaleri, tantamque obtineat re bonis firmitatem, quantum valeres, et obtineret, ac si per me nomine jam dicto vobis tradita extitisset. Ego enim codem nomine donu dictam possessionem vobis tradidero, vel cos, aut vestri cam appraehenderitis fateor, et constituo praedicta quae vobis vendo, pro vobis, et vestris, vestroque, et corum nomine tenere, et possidere, sue quasi sisens illam de jure possidere cujus nomine possidetur, volens, et consentiens, quod vigore horum verborum, et ex juris dispositione, et alias dicta possessio in vos, et cestros tradita censeatur, acti per me nomine quo supra, vobis tradita extitusset. Praeterea ex causa humodis venditionis, et alias, pro tu melius de jure valere poteret. Dono dicto nomine, cedo, et mando vobis dictis emptoribus, vestrisquae in his successoribus omnia jura, omnesque actiones reale personalet, mixtas, utiles, directas, odrinarias, et extraordinarias, aliquae etiam quantumque supradicto principali meo competentia, et competentes, competere quae debe nec et debentia in praedictis, quae vobis vendo contra quascumque personas, bona, et ver ratione, et occassione corundum. Quibus juribus et ac honibus supradictis possitis, et valeatis vos, et cestri, ac ques volueritis uti, agere, et experiri agendo scilicet respondendo, deffendendo, excipiendo, proponendo, et replicando, omnique alia, ac singula faciendo, et libere exercendo in juditio, extraque juditium, quae cumquae et que mad modum prime patis meus facere poteras ante presentem venditionem, jurumquae, et actionum cessionem, possesquae rnunc et etiam postra quando cumquae. Egoenim fam dicto nomine ponendo, et statuendo vos et vestros in locum et jus relati principalis mei facea, et constituo vos, et vestros in his domino, et procuratores, tu in vem vestram propriam, ad faciendum indade praedictis vendae libitum voluntatis, obstaceslit, et impedimentis cessantibus, quibucumque. Salvis tamen semper in, et super praedictis quae dicto nomine vobis vendo vensu, jure, dominio, firma, et fadica triginta dierum, ac alio quo libet jure quetorum Rndum. Hebdomadarioru in Parrochialis Ecclessiae Sancti Pedtri Puellarum, qui certus, tu praedictu sen dictarum decem librarum anno qualibet praedictis terminis solbenda ru in et salvi etiam semper, tam in, et super predicta domo per me dicto nomine supra vendita, quam in et super dicta alia domo, quiqum vos, ibidem habetis, et possidetis, et aly dicto censu dictaru undecim librarum, et septem solidorum quaem haeredes et successorres dicti Francisci Duran recipiu at dietit terminit, censu juro dominio, firma, et fathica triginta dierum, et alio quolibet jure dicto nomine vobis venditu quam in, et super ptaedictis alus Dominibus, quam igidem sunt dicto censu doctorum trium morobatinorum, quam haeredes, seu successores Dominae Joannae Busquets, recipiunt super praedictis, censu, jure, dominil, firma, et fathica triginta dierum, et aluo quolibet jure. Et salvis etiam semper, sum in, et super dicta domo per me relato nomina vobis vendita, quam in et super praedictis alys domibus per ibidem sunt praedicto censu dictorum trium morobatinum quem Monasterium seu Conventum Monialium Santi Patro Puellaru Barcinonae ejusque Rnda. Domina Abbatissa ipsius nomine retipiunt super praedictis, censu, jure, dominio firma, et fathiga triginta dierum alioque quolibet jure, et salvo inquam seu et mio inde pro praedictis solvere competenti, quod laudentis secuendum pronuntiationem arbitralem domini Regis, et vestro Episcopi Valentini super hoc latum quinta part totius prety quod revera emphiteitae inmediato dabitur pro venditione, aut alia alienatione de qua laudimium recipi censuali quod revera emphiteitae inmediato dabitur pro venditione, aut alia alienatione de qua laudimium recipi censum quae per cum fiet, et tertia pars quintae partis totius prety quod revera emphiteotae mediato dabitur prop venditione, vel als alienatione de qua laudemium recipit consuevit, quae posse, fiat, et non ultra. Et de stabilimento quarta part ejus quantitatis, quae emphiteotae stabilienti dabitur pro instra ubi nulla es mediatus, et quarta pare uartae àrtis ubi sunt emphiteoptae medy unces vel plures post immediatum. Pretium vendita praedictorum quae vobis sepe dicto nomine nendo est tercentum, et triginta librae monetae Barcinonae, ex quoquidem pretio de volintate mea, vigoreque facultatis, et potestatis quas cum presenti nomine quo supra vobis confero, un quantum ad antum et triginta libras ad effectum cas solvendi creditoribus primilis mei in praelidio humodi venditionis mentionatis, aqualir in actu solutionis respective petatis, et recuperatis apocham relato prinipali meo, cessionemque vobis dirigen, quasci licet ad haeredis praedictu per me docto nomine vobis vendita, itud agendum de omni casi, volens quod factis per vos praedictis solutionibus espectant vobis, et vestris illa,et cadem temporis prioritas, jurisque posioritas, et aliae paraeheminentiae et praerrogatibae quae jam die dis creditoribus nunc competens, et hunc competerent si tales solutiones factae non foren, et in quantum ad reliquas ducentum libras ex est habeatis, et teneamini facere, et firmare relato principali meo venditionem, ac originalem censualis creationem consimilis prety ad forum numerum, seu ratio non voginti mille solidorum pretu, pro mille solidis annuae pentionis, instro altero paenes notario infrum post instud conficiendo. Et ideo renuntiando exceptioni dicti prety non habiti, et non recepti, rei ita non esse et sie in veritate non concistere. Dono dicto nomine scienter, et gratis remitto vobis, si quid praedicta, quae vobis vendo plus modo valent, aut amodo valebunt pretio antedicto insuper codem nomine convenio, et bona fide promitto vobis dictis emptoribus, et vestris in his successorbius, quod praedicta, quae vobis vendo, unacum omnibus medioramentis, et augmentis, quae igi facemus faciam, et successores jam dicti principalis mei facient vos, et vestros habere, tenere, et possidere, in sana pace contr aquascumque personas, quodque tenebos vobis, et vestris semper de firma, et legali evictione, et de legitima deffentione in omni casu, tam in jure, quam in facto, cogitato, vel in cogitato, quomodo cumque, et qua liter et inquae contingenti, vel evenienti casos, evenerits et de restitutione omniu et singulorum missionum, sumptuum, damnorum, et interesse, super quibusquidem missionibus, sumptibus, dammnis, et interesse praedictis creadatur, et credi volo vobis, et vestris, vestro, et carum plano, et simplici verbo, vel saltum solo simplici juramento, nullo alio probationum genere requisito. Et pro hiscomplendis, firiterque attendendis, tenendis, et inviolabilite observandis obligo dicto nomine vobis, et vestris in hos successores omnia, et singula bona, et jura relati, principalis mei mobilia et immobilia, ubique habita, et habenda, etiam a jure privilefiata, jura, et actiones quascumque (bona autem mea propria minimae obligare intendo, cum in his negotium geram alienum) Renuntians dicto nostre nomini, et cuitumque juri, praelibato principali meo quoquomido jubanti. Et tu praeditra omina, et singula majori gaudeant, firmitate non vi, nec dolo, sed spont juro in animam meam per dominum Deum, ejusque Sancta quatuor Evangelia manibus meis corporalioter tacta, praedicta omnia, et singula, attendere, et complere, tenere et observare, et in aliqui vobi conttrafacere, tu revenire juro aliquo, causa, vel etiam ratione haec igitur omnia, et singula, provi dicta sint supra, et promissa convenio nomine pam dicto, bonaque fide promitto vobis dictis emptoribus, vestrisque in his successoribus, nec non notario infro tu publica perssonae recipienti, et legitimae stipulants.
Actum tu supra.
Testes firmatus dictum Ajuns Dr. Antonius Brandia clerius Barcinonae resident, et Paulus Artós sutor Barcinonae civis.

Item: Alio intro ego, dictus Antonius Paulis Rovira dicto nomine, venditor praedictus. Gratis, et ex mea certa scientia firmo apocha, vobis dictis Stephano Canals, et Bonaventura Canet, emptoribus praefactis, dicto Canals presenti, praedicto vero Bonaventura Canet licet absenti, et pro vobis notario infro tanquam publicae personae presenti, et stypulanti. Quod modo infro dedistis, et solvistis remihi dicto nois tercetum triginta libras Barcinones, quae subnt pretium praefactae venditionis per me dicto nomine, vobis suprafactae de tota dicta domo, modus vero solutions dictarem tercentu, triginta librarum talis fuit, et est, quiniam centu, et triginta libras, dare, et solvere tenetis praedictis preditoribus dicti principalis mei in praeludio presentis venditionis mentionatis, et de reliquis ducentum libris habeatis, et termini firmare relato principali meo venditionem, et originale creationem, censualis mortui. Et ideo renuntiando exceptione dictae pecuniae non numeratae. Et non solutae, reiita non esse, et incivocate non concistere, dolo quae malo, ac infractum actioni, et omni alyeri, rationi, et consuetudini contra haec repugnantibus quivismodo, in cuyus rei testimonium presentem firmo vobis apochjam de soluti, et satisfacto. Actum tu supra.
Testes sunt praedicti.

Sig+num Rdi, Raymundi Miquel Pbri. In Ecclesia Parrochiali Sancti Pedti Puellarum Barcinonae, Benefitiati. Uti procuratoris Rndor. Hebundariorum et Combentis Pbrarlim. Dictae Parrochialis Ecclesiae prout de procutatore constat, instro paenes notario infruim recepto die vigessima octava mensis Aprilis anni millessimi septingentesimi prigessimi octati qui dicto nomine presentia dominy ratione firma et laudemit, censibus, tamen tertys, et laudemys fusan dictis, et non solutis in omnibus, et per omnia semper salvos dicta dirma confessus fuit se dicto nomine haviusse, et recepisse aby dictis emptoribus, cum pecunia nomerata ad suas o menidus voluntates undedeim libras barcinonae facia gratia de ressoluto quam firmam facit Barcinonae paenes me Bonaventura Gali notario publico Barcinonae ac proprio manu scivent manu die qui supra.

Sig+num nostrum Domnae Theressae de Montliuy, Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratiae Abbatissae Monasteris sancti Pedri Puellarum Barcinonae, ordinis Santi Benedicti, quae presentia dominy ratione firmamus, juribus tamen nostris, et dicti nostri Monastery, ac censibus, et laudemys devitis, et non solutis dicto Monasterio semper salvis.

Sig+num Domnae Theresiae de Cartellá et Debach monialisd Sancti Petri Puellarum Barcinonae.

Sig+num; Domnae Emanuelae de Cruilles, et de Çarriera monialis sancti Petri Puellarum Barcinonae.

Sig+num Josephae Duran et Quatrecasas viduae D. Francisco Duran difuncto notario publcio Barcinonae tanquam haereditricis vitalitiae dicti viri sui, eoquae nomine succedentis Catharinae Xifré, et Janer viduae et Michaelis Janer clerico matri, et filio. Quae dcito nomine presenta dominu ratione firmavit, et laudevit, jiribus tamen, censibus, et laudemys, forçan devitis, et non solutis, in omnibus, et per omnia semper salvis, et illesis remanentibus. Que firmam fecit Barcinonae paenes me Josephum Cols notario de número Barcinonae infrum die decima sexta mensis Septembris anni millesimo septingentessimi quadragessimi terty. Nbus pro testibus adjutorio Taraval agrata termini Sancti Cucuphatis Vallers, et Hieronymo Dalfau negotiatore barcinonae degente.= De presentia dominu ratione firma manu aliena scripta, fidem facio ego Josephus Cols notario publico de número Barcinonae hic proprio me subscribens calamo.

Dicto die.
In Dei nomine. Noverint universsi. Quod nos Stephanus Canals botigerius tallim et Bonaventura Canet curritoris Barcinonae cives. Pro solvendo, et satisfacendo vobis Rndo. Fr. Antonio de Conti Sanctae Theologiae Collegiali in Regio Monasterio Beatae Mariae de Hirache Sacrae Religuinis Benedictinae, regni de Navarra, filio vero Habitus Imperialis Monastery Santi Felicis de Guixols, in presenti Cathaluniae Principatu Gerunder diog, ejusdem sacrae Religionis, ducentum libras Barcinonaes ad complementum illarum tenr centum triginta libraru quae fuerint pretiu venditioni illius domus sitae in presenti civitate Barcinonae in vico dicto den Cortinas, per legitimus procuratorem vestrum nobis perpetuo venditarum instro altero apud notario infrum recepto die presenti, et paulo ante istud, large designata, et confrintata in dicto venditionis instro, cum pacto et conditione quider pretio illicer facere, et firmare deveremus vobis dicto Rndo. P. Fr. Andrea de Conti, in quantu, ad ducentum libras venditionem, et originalem censualis creationem. Ideo Gratis, et ex nostra certa scientia. Per nos, et nostros omnesque haeredes, et successores nostros quoscumque vendimus, et ex causa venditionis concedimus vobis jam dicto Rndo, P. Fr. Andrea de Conti, licet absenti, tanquam presenti, et pro vobis Antonio Paulo Rovira cericarum tinctori Barcinonae civi, legtitimo procuratori veitro presenti, et vestris, et quibus volueritis perpetuo, instro tamen gratiae redimendi mediante decn libras barcinoneses censuales fiat utin alio die 31 Augusti proxime dimissi dempto dictis respective nominibus, vique pretium vero, posteaque dices homodi censualis mortui, quid vobis vendimus est decentum librae monetae Barcinonae ad forum nomerum, seu rationem viginti mille solidorum prety pro mille solidis annuae pentionis, quidquidem pretiu in casu luitionis fieri deveat extra tabulam camby barcinonae convenimus, et bona fide promittimus vobis, et vestris in his successoribus, quid praedictum censuale mortuum fiat, tu in dicto censuali remisso de verbo ad verbun usque et pro his complendis, posteaque dices, dirmiter, et inviolabiliter observandis spetialiter, et expresse hiphotecamus, ac intra manus ventras, et vestroru ponimus, et mittimus de presenti in nmni casu pro concorrenti quantitate prety, pentionum sielicet, et aliorum humodi censualis accessorirum totasm dictam domom, sivve domincula ex abissu vique in calum cum uno portali estra in vico publico infro aperienti, cum introhitibus, exitibus, juribus, et pertinentus suis universis, quam titulo supra chalendatae venditionis per vos nobis perpetuo factae, et firmatae habemus, et possidemus in presenti civitate Barcinonae in vico dicto den Cortines, et antea la Triainyga, quae quidem domus est pars, et de pertinentys altrarum Domorum nostrarum, quam nunc ibi habemus, et possidemus. Promittentes ex causa humodi spetialis obligationis tradere vobis, et vestris in his successoribus, viquae et generaliter, et postea dices, sino praejuditio dictae spetialis obligationis imo st idem augendo nos dicti venditores obligamus vobis, et vestris in hos successoribus omnia, et singula bona, nostra, et utriusquae nostrum insilidum mobilia, et immoblilia habita, ubiquae, et habenda etiam quovimodo a jure privilegiata, jure et actiones quascumque, renuntiantes quantum ad haec benefitio novarum constitutionum depluribus, reis devendis caedandami actionum, epistolae Divi Adriani, et consuetudini Barcinonae loqueru de duobus, vel pluribus insolidum se obligatibus, et legi sive jun dicenti. Quod prius transeundum sit per spetialiter, quam per generaliter obligata, et aly olicenti. Quod quamdiu potest credare de spetiali hyphoteca sibi satisfacere manum ad alia non exterior. Renuntiamus quoque quibus vis tempribus, spatys fiat, ut inboto cebsuaku renussi de verbi ad verbum usque inlibiu tertiorim curiae dicto Domini Praetoris Barcinonae, et postea dices, obligatntes proinde vobis,e t vestris in his successoribus personas nostras et omnia, et singula bona, et jura nostra mobilia, et immobilia intro et futura, et utriusque nostrum insolidum. Volentes quod per dictam terty scripturam, fiat, tu in dicto censuali remisso de verbo ad verbum usquae haec igitur, omnia et singula et postea dicer, quae et prout dicta sunt supra et promissa facimus pacicimur, et promittimus vobis dicto emptori, et cestros in his successoribus, nec non notario infro, tu publicae personae recipienti, et stipulanti.
Testes firmae dicti Stephani Canals sunt D. Antonius Brandia Claricus barcinonae residens, et paulus Artó scritpor civis Barcinona.
Testes vero firmae dicti Bonaventurae Canet, qui firmavit Barcuinonae die octava January millesimi septingentessimi quadragessimi secundi sunt. Lucianus Milins agrae, et dictus Paulus Artós scriptor Barcinonae cives.

Item: Alio instro nos dicti Stephanus Canals et Bonaventura Canet venditores praedicti. Gratis et ex nostra certa scientia firmamus apocham vobis dicto Rndo. P. Fr. Andrea de Conti emptori praedicto, licet absenti, et pro vobis, Antonio Paulo Rovira procuratorivestro presenti de dictis deucentum libris quae sunt prestim praelibati censualis per nos vobis venditi, et originaliter creati. Mortus vero solutionis dictarum ducentam librarum talis fuit et est. Quoniam candem ausntitatem paenes nos retinemus pro consimilibus quas nos vobi dare, et solvere debebamus ad complementum prety dictarum domorum. Et ideo renuntiando exceptioni ductae pecuniae non numeratae, et non solutae, rei ita non esse, et sic in ex vitate non consistere, et dolo malo, et in factum actium et ani aly juri, usui, et consuetudini contra haes repugnantibus quovismodo in cujus vei testimonium firmamus nobis apocham de soluto, et satisfracto.
Actum tu supra.
Testes sunt praedicti respective

Item: Alio instro nos dicti Stephanus Canals et Bonaventura Canet venditores praefati. Per firmam validam et solemnen stipulationem, et vigore juramenti infri. Gratis et ex nostra certa scientia convenimus, et bona fide promittimus vobis dicto Rndo. P. Fr. Andreae de Conti emptori praefato, licet absenti, et pro vobis dicto Antonio Paulo Robira procuratori vestro presenti. Quod hinc ad tres annos proximos, et a die presenti in antea computandos fiat tu in venditione censualis jam supra remisso dempto dicto nostre et obi ficitir octigentum libra dices ducentum libras us que in finem.
Testes sunt praedicti respective.
Paene me Petrus Martiri Torres notarium.