Saga Bacardí
01671
ESCRITURA DE VENTA DE CASA EN CALLE CORTINA DE LOS GALI, HACIA CANET Y ESTEBAN CANALS Y GRAU.


Die mercury VI mensis Desembris anno a Nativitate Domino MDCCXXXXVII.
In Dei nomine noberint universo quod, ego Joanne Geli olitor Portae Novae civis Barcinonae luendo et quintando centum quiquaginta in pretiae et septem libras et decem solidos in pentione ullae censuali pretu sive proprietaty ducentum et qua quod die 10 Aprilis 1745. Gratis et ex mea certa scientia, per me et meos haeredes et successors quascunque, vendo et ex causa hujismodi venditionus concede vobis Stephani Canals botiguerio talli civi Barcinonae his presenti, et Magdalena Canet et Ferrusola viduae Bonaventurae Canet difuncto curitoris auris civis Barcinonae et acquirendibus nomine et ad apusdeutatis, inter vos factae in continuatione antiquae ratione fabricae indianorum scilive4t vos dicto Madalenae Canet et Ferrusola licet absenti, notario namen infro pro vobis presenti recipienti, et stipuilanti, et vestris in his successovibus acquibus voluenty perpetuo, totam illud penenum ex abissu usquie in celum olim catalitium, et portea, per me raeedificatum, et de ipsocacti quaedam coquina, et quoddam stabisum. Contiguum domibus meis impsum terrenum pro divviso mibi stabilitum pro ut inferius explicabibir fuit part et de pertinentia illarum domorum per Joannem Stabanell difuncto barreterium acus civem Barcinonae de pocessarumn, cum uno portal extra, un vico del Portal Nou presentis civitatu aperitur et per dictum Etabanell stabilitar, una cum quadam exita tapys circumclose retro illarum, et ad latus dicto terreni construeta. Salvio Vilar spardanerium civi Barcinonae, instro receptor penes dictum Stephanum Col dicuncto notario collegiate barcinonae die 18 May 1608? Dominy rationi firmato. Quiquidem Salvio Vilar postea illae reddit dit et restituit dicto Joanni Stavanell, et etiam est pors oliarum domorum quas dicta Joanne Stabanell, habebat et possidebate in presenti civitate in carraria appelatador Cortinas. Et est sciendum quod praefatum terrenum, in quo olim existebat in tali de sal noviter redificatum et per ex paecirus meis propris melioratum, habebet lingitudine, quuadraginta novem palmos de fou, et de amplitudine duem septem palmos etiam de tou et de altitudine hoc est a solo terrae, usque ad tectum nimcium ex parte infima, eo del bassant de dita taulada, dedim octo palmos et tres quarts de tou et ex parte superiori, eo de la part mes alta de dita taulada de dit terreno vigente duos palmos et tres quartaes quadquae ante buimos venditionem non sabibat exitum in aliquo vico, ex ralatu nisi solum intus domos treas proprias eo quia de est gau de cuyna y establia baix en la entrada y pati de mas cosas quad que en consentí inter dictas domos et exitam quae juerun dicto difuncto Joannus Stavanell et nin precio pocessos, et domos penes me in dicta vico den Cortinas remanentes. Et veint quem sciendukm quod livet in infrius calendando stabilimento fuit -bandas seus successors dicti Jannis Estabanell dicatu salicet lo dictum terrenum ex abissu usque in primum tectum tantum. Proptereo sunt in eo adjita diversa pacta circa promssa. Et terminator dictum terrenum quid com presenti vobis vendo, ab oriente in honore Josephi Seto revenditore de pertnenty domoum dicto Stabanell, ninc per vos ut praedictur pocessaum; A medidie com horto itagne domorum dicto Stabanell ninc per vos etiam poscesso et unito domibus dicta fabrica indianarum; ab oriente partim in honore Joanny Paris juvenis olitory et partim cum Domibus dictae gabricae; et a cirtio com patio et fomnbus meis dicto Joannis Geli. Et olim terminabatur doctuin terrenum ab oriente com dicto haeto dictarum Domorum den Stabanell; a medidie com viridiario seus horto magnu dictarum Domorum quae juerunt den Casalins; ab occidente cim dicti Domibus hunc remanentibus petres dictum Sabanell, et nunc per vos etiam pocessis in dicta vico den Cortina quae una cum praefato terreno horto et domibus den Vilar fuerunt den Moseig; a cirtio cim dicto patio, et domibus meis dicti Joanis Geli. Et tenetur dictum terrenum desuper venditum per haeredes seu successors dicti difuncto Jannis Stabanell, ad censum quatuir librarum et decem solidorum monetae Barcinonae anno qualibet propriae salvendorum, die decimal nona mensis Marty quem censum vos ab in de exolvere tencamin, cum tattiam pentionis currenty decursam a dic decimal nona mensus Marty super devoluti usque in diem presente, quae inportat tres libras quatuir solidos et quatuir denaris ego exsolvem pro ut cum presenti exsolvere prometeo absqui damno et missione vestries. Qui quidem haeredes seu successroes dciti Stabanell dictum terrenum una cim dictis domibus et horto habity doctor Salvio Vilar, per dictum Stabanell et postea dicto Stabanell redditus et restitutes predictis Vilar net domilibus sunt pena dictum Stabanell remanentibus, et nunc per vos ut praedictum pocessis in dicto vico den Cortinas antea usaro solita y digo presentia tenent per han cum Gener et Monclus agram Barcinonae Santi Martino de Mata, termini civitatis Matarinis Dig. Barcinonae, uti succedentem suis veris talis administradorum Illustrisimi Rndo. P. Fr. Hiacintho de Monclis difuncto Priori Prioratus Santi Jovanis de la Perxa Monasteris Beatae Mariae de Artés Rullus Dig. Ad censum undecim librarum, et septem solidorum Barcinonorum Barcinorium quolibet anno propia solbendarum nomium medietatem die septima mensis Novembrus et alteram medietatum die septimo mensis May. Qui praedicta omnia superius designate,(una cum quodam censuali, sive censu trium morabatinorum bonorum alfonsinum auri fini et poderis recto, et toto domonio firma et fativa, et alio quilibeti jure ejusdem, quod haeredes seu successores domonae Mariae Busquets Barcinonae habitatia habent in et super toty illis dembus cum retro custali eisdem contiguo et cum introbilibus exitibus juribus et pertinentys suis universis. Quas haeredes et successors la doctp ammos àñet abebims et `pssodebamus uto dicto loco contiguis presents domibus versos dictum dium den Cortinas, in terreno praefacto solbendos uni in feste Beatae Mariae mensis February, tenetur per Monasterium et Conventum Marianum Sancti Petri Puellarum Barcinonae, et qui ejus Rndam. Abbatissam ipsius nomine, et sub dominio et alodio impus Monasteris ad censum trium morabatinorum alfonsinoruim auri fini et ponderis recti ad rationem noverum lirorum pro morobatino, annintim solvendorum in festo Baetae Mariae mensis February quem censum vigore facultatis per dominum Franciscum Janer et Monclus Joannis Moreig difuncto carponi et pocessori dictarum domonum concessae exsolvunt barisdis successors dicto Joannis Atabanell, dictae domonae Abbatissa ut dicto Janer et Monclus librarum et septem solidorum. Docem librae tantum modo dictae con responder deduct. Es tauter sciendu, quid antea praedicta omnia super designate, teniri solebant per dictum Hyacintum Monclus ad censium vigente librarum annis singulis in dicto diovus anni terminis, sive solitionis solvendarum, sed postea ex dicto censu doctarum viginti lobrorum, instrumento puiblico acto Barcinonae die vigessima sexta Marty presenti anni millessimo sexcentessimo sexagessima noni dominus ratione firmato resp per dictu, Pernardum Sertisclá difucto notario publico Barcinonae, dictis Franciscus Janer uto succedens dictae dicunta Fr. Hyacinto Monclus vendidit, absolivid, diffinivit, et promisit dicto Joanni Moreig olim pocessoris dictarim domorum et sios p. pr tres decem solidos monettae Barcinonae, in annuo pentione in nuda tamen exceptione nec non etiam instrumento recepto apud dictum Stephanorum Clos difuncto notario publicum Barcinonae, die tertia mensis February anno millesimo sexaginto octagessimo dominys ratione firmato. Idem Franciscus Janer absolvit et - dicto difuncto Joanni Stabanell tres libras in pentione intrus dir perceptione. Et tándem altero instrumento apud memoratum Cols comput die vigessima octava mensis July anno millessimo sexgentessimo octogessimo es dominis rationae firmato juerunt per eudemtramcum Joneru dicto difuncto Joanne Stabanell vendita absoluta, diffenitae et remissae, quinque libra annualis in nida perceptione sioque remanente traneba a responderée dicto Francisco Janer successor praefato se him dictae decem librae monetae Barcinonae. Et pertinent et spectant ad me predicta quo vobis vendo titulo renuntiando cassuis et transportationis, de his inter altrer, mihi uto baenede Eulaliae Geli viduae Damianu Gali oliotis Barcinonae civis factae et firmatae firmatae per manumissores et executors testament suu quadem capitulo rsultanti, ex transactione et consognadia per et inter ullos de una, et me ex altera et etiam alios ex altero purtibus facta et firmata resejita penes Notario Antonium Duran et Quatrecasas notario die 5 January anni 1744, et vobis autem Maria missors testament dicto Damiani Geli spectabant, tanquam gerenti vice. Priarum causarum per illum haeredum suaum instituerum suo ultimo testament quod fuit penes Franciscum Duran dicunto notario publicum Barcinonae die 30 Desembris anno 1704. Cui quidem Damiano Geli presents spectabant nullo stabilimenti, sibi et suis consimilibus p pa facti et firmato per Magnificum Josephum Bori et Centias medicina Doctorum uto usugructuarui et Agnetam Bori et Stabanell uxorem suam proprietariam ac hereden dicti difuncto Joannis Stabanell patris sui pro ut de dicta stabiliento constat instrument receptor penes doctorum Franciscum Mura difucto notario publicum regium collegiatum Barcinonae die 24 mensis July anno a Nativitate Domini 1720, Dominy ratione firmato. Hanc autem venditionem facioricus mihius dici poters et intelligi. Sub pactis tamen et conditionibus infris videlicet.
Primo: Ab pacte que tota la desfetra del lloch que searpa vuy la dita stable taulada y lafalda de la ximenea, tant solament que es en la dita cuyna se hage de donar a ell dit venedor.
Item: Ab pacte, que la endrona ques en dita cuyna quedia per dits compradors, y que estos, pugan fer y tenir una finestra en cada quarto desde de terra per al cel que pasan dits compradors en dit terreno ab la present venut cofrontant sempre ab la exida de las casas de dit venedor, ab lo ben entes que dos finestreas no pogan excedía de un palm y mitg de amplaria, y dis palms y mitg de alsada y de llum fent perço en ditas finestras un rexat de dil de ferro ço es en cada finestra y ditas finestas hagen de esser de deu palms de alsaria del piso en amunt.
Et sub dictis pactis en non sin ceis extraho pea qual un in alus juxtas actum usque salvis tamen Semper in et super presenti quae voby vendo censibus et alus juribus dominicalibus dominorum ivasum expressorum singula singulis referendo, ut superius est expressum et salvo inquam laudemio inde prap cio colvere comprenti. Quid laudimium est suciuindum punintis cum sen arbitralem domini Regis et vener Episcopi valentini super hac latam suplima pors totus prety ponetus clausula suplima pro laudimio. Pretium bismoi venditionis est ducentum et quinquaginta libras monetae Barcinonae. Quod quidum pretium vigorem faculitierin quam cum presenti vobs domo, pener vos retinealis ad effectum illuus solvendi dicta cadtori mea causis et retionibus, in praetredio hujus venditionus etiarubs asquae in actu solituinis petalis, et recriperetis apocam et diffinitionum mihi et caessionem voby recepto regen quo scilicet ad luendum et deffendendum presenta per vos empta et dicta ac agenda, in casu evictionis, si vcam segui contingat volens et concentiens quid pro vobis illae et cadem tempore, prioritas et aliae preriogativae quae illo nunc comptore Facio et constituo vos et vestris, in hos domonos et procutatores ad faciendu, indae de amsi ad sibitum voluntatis. Es ideo renintiando fiat cum onibus clausula in similitibus posit solitis, com evictione Semper et in omni casu, sub bonos suos de ac juramento, large juxta stilum.
Teste sunt Josephus Canaleta, vetor textor et Pedrus Boix sactor civis Barcinonae.

Item: Alio instro ego dictus Joannes Gali, vinetor predictus Facio et firmo apocam vobs dicto Stephano Canals, et Magdalenae Canet et Ferrusila, viduae dicto Bonaventurae Canet dicto nomine, emptorius prapidictus ducentum et quinquaginta libris Barcinonae quae sunt pretium antedicta estabilis et receptis haec modo nam illis penes vos de voluntate mea retivuistis ad effectum illos ex selvendi diucta creditori meo, causis et rationibus, in praeludio dicta vendita ex prssis. Et ideo renuntiando exceptioni percuniae non numerata sique non habitae et non recepta dolique mati et actioni infactum omnique aly per mihi in his quivismodo juvanti in testimonium praemissorum presentem Facio et firmo vobis apocam de soluto et satisfactoe. Actum ut supra.
Testes sunt praedicti.
Spatium pro firmis dominus ratione.

Sig+num D. Antony et Quatrecasas notario publici de numero Barcinonae, tans espromique infru et alia peragenda legitime constituti et ordinati a Da. Josepha Duran et Quatrecasas, vidua D. Francisci Duran difuncto notario publici Barcinonae haeredicice lita sua naer reali du----- ---viro sui succedendo in his dicto Francisco Janer et Monclus, prove de dictu sua procuratione ceritar instro alio penes notario infrum recepto die 13 Setembris 1744 de quo notario infrus cum presentem fidem facit qui dicto para dominu ratione firmavit, et juradis jirubus ratione, censibys ac laeudemis forsar debitir et nen solutis in ómnibus et per omnia Semper salvis, ac illaer et remanentibus. Pro qua quídam firma seu pro laudemilo principali suae devito rationi dicta venditionis confestus fuirse dicto nomine habuisse, et recepisse a dictis emproribus duarlibus et duem solidos Barcinones in pecunia numerata raliter et de facto ad suas omnímodas voluntates facta gratia de residuo quans firmam, fecit dicta. Penes me Josephum Cols notario publico de numero Barcinonae in fum die 11 Octobris 1748 presentibus proseitibus Rndi, Francisco Cols et Raimundo Torres Pbris. Relabsatibus ad tora vocatis.
De praecedenti firma dominy ratione fidem Facio ego Josephus Cols notario supromemoratus hic proxime dictis die menso, et anno proprio me subscribus.

Sig+num Rndi., Dre. Michaelis Sobregrau Pbri. Et Beneficiato Parroquialis Ecclesiae Sancti Petri Puellas, presentis civitatis lanquam procuratoris una cum alus et in solidum ad infru et alio peragenda constituti et redina et obs Dris. Hebdoumedays et Cominitate Pbros. Beneficiatos dicta parroquialu Ecclesiae, pro ut de suo prone constat instro recepto perres Dominum Bonaventura Gali notari publici Barcinonae die trigessima mensis Desembrus proxime pretérito de qua dictus hou suis cum certificatoris litteri manu et signo suis subscriptis et subsignatis fidem facit. Qui dicto nomine (succedenci omino principales sui dicto Joanni Estebanell) procura domonis ratione firmavit et laudanvis o juribus tamen censibus et laudemys forsan debies et non solutis in ómnibus et per omnia, Semper salvis et illesis remanente bais. Pro qua quidem firma seu laudemio dicta prentibus suis debito, ratione dicto vendia conpsus fuit se dicta nomine, habuisse et recepisse, abs dictus emptoribus, quinque libras barcinonae in paecunia numerata realiter, et de facto ad sus omonlas voluntates facta gratia de residuo. Promque firmen fecit dicto nomine, penes me Josephum Cols notario publicum de número Barcinonae infrur die tertia mensis Desembris anno a Nativitate Domine millessimo sepingentessimo quadragessimo octavo.
Pentibus praebas Dm. Josepho Sala et Costa Barcinonae domiciliato, et Jacobo Ferara invenditare, civi Barcinonis adista voculis spetialiter et assimos.
Paene me Josephus Cols notario.