Saga Bacardí
01672
ESCRITURA DE ALQUILER DE LA CORREDURIA DE CAMBIO A SALVADOR CASALS, POR PERE CANET.


Die Martis XXX mensis January anno a Nativitate Domini MDXXXXVIII.
De y sobre las cosas avall escritas per y entre Pere Canet, botiguer de paños ciutadá de Barcelona de una part y Salvador Casals jove botiguer de telas en Barcelona habitant de part altra. Per y entre ditas parts son estats fets y firmats los capitols y pactes seguents.
Primerament: es estat convingut y pactat entre ditas parts, que dit Salvador Casals per quant ab altre acte rebut en poder de notari avall escrit lo dia present, lo dit Pere Canet li ha fet y firmat acte de renuncia de una coredoria de orella de las de número de quaranta de la present ciutat que tenia en son cap, y aquella per medi de dita renuncia, ha posat en cap de dit Salvador Casals. Y com dit renuncia sia simulada, y feta, y firmada per lo dit Pere Canet, a favor de ell dit Salvador Casals, y a petició de ell dit Casals, y no ab animo de desaprpriarse de ella, su sols que dit Salvador Casals obtinga aquella per medi de lloguer, per lo temps y ab los pactes que avall en lo altra capitol se expressaran. Que persó hagues de declarar confessar, y regoneixer la bona fe ab que se ha fet, y en veritat regoneix a dit Pere Canet y als seus, que la dita corredoria que li ha renunciat es propria de dit Pere Canet y aquella sols la obté y la obtindrá per medi del lloguer, y ab los pactes que avall se expresaran, y que dita renuncia es simulada, y aona wa mwsi pwe uw sir Salvador Casals obtinga aquella a titol de lloguer, axí que dit Pere Canet puga disposar de dita corredoria a sas liberas voluntats com a cosa propia en res no obstant dita renuncia. Prometent, que finit o lloguer avall escrit, renuciará aquella a favor de dit Pere Canet o los seus ordenaran.
Item: Es convingut y pactat entre ditas parts, que dit Pere Canet haja de llogar, y arrendar conforme ab tenor del present acte lloga, y arrenda a dit Salvador Casals la dita corredoria per temps de sinch añs, que comensaran a correr lo dia, que dit Salvador Casals obtindrá la gracia de la Real apobació, o retificació de dita renuncia en avant contadors.
Item: Es estat convingut, y pactat entre ditas parts, que dit Salvador Casals per lo lloguer de dita coredoria, haja de donar, y pagar a dit Pere Canet, y als seus quiscun any sinquanta vuit lliuras barcelonesas pagadoras a la fi de cada un any.
Item. Es pactat entre ditas parts, que si passats los dits sich añs, no voldran continuar lo dit lloguer, se degan avisar lo un al altre un any antes de espirar los dits sinch añs. Y en tal cas lo dit Salvador Casals sia obligat en renunciar, com ab tenor del present renuncia la dita corredoria, a favor de dit Pere Canet, eo altrament donará, y entregará, eo posará en cap de dit Pere Canet, o dels seus altra corredoria de orella de las de n´mero de 40 fent y firmant acte de renuncia a favor de dit Pere Canet, o dels seus, o de la persona que ells disposaran.
Item: Es pactat entre ditas parts, ue en cas de perdrerse la dita coorredoria durant la present lloguer, tant per mort de dit Salvador Casals, com per altra qualsevol causa, que assí dir, y entendrer se pogués. Que en tal cas dit Salvador Casals, o los seus sian tinguts, y obligats, com ab tenir del present se obliga en donar, y entregar, eo posar en cap de dit Pere Canet o dels seus, eo de la persona, que ell o los seus voldran una altra corredoria de las de número de 40 dins sis mesos del dua que será perduda ditac oredoria en avant comptadors.
Item: Es pactat, que los gastos, que se seguiran en la Cort de Madrit per obtenie dit Salvador Casals la gracia de la Real aprobació, o retificació de dita renuncia, dega pagar los dit Salvador Casals. Y en cas de retornar la dita corredoria a dit Pere Canet, o als seus, dega pagarlos lo qui acceptará dita renuncia.
Et ideo nos dictae partis laudantes, approbantes, rattificantes, et confirmantes supradictas capitula, et pacta, et omnia in illis, et quilibet corum contenta, convenimus, et promittimus una pars nostrum alteri, et nobis ad invicem, et vicissim, ea attendere, complere, et observare, pro ut in ipsis, et eorum quolibet declaratur sine aliqua dilatione, et compensatione, cumque salario procuratoris pro qualibet die insus presentem civitatem Barcinonae XS et extra XXS ultra quos promittimus una pars nostrum alteri, et nobis ad invicem, et vicissim solvere omnes missiones, suptus, expensas, et samna facienda, et sustinenda pro praedictis: Super quibus credatur verbo aut solo juramento, ad quod deferri debeat. Et pro praemissis omnibus, et singulis attendendis, et compledis ego dictus Petrus Canet, obligo vobis dicto Salvatori Casals, et vestris omnia, et singula bona et jur mea mobilia, et immobilia praesentia et futura, habitaque, et habenda etiam a jure privilegita, renunciamus cuicumque legi, et juri mihi quoquo modo juvanti. Et ego dictus Salvator Casals ut de praedictus omnibus, et singulis vobis dicto Petro Canet tutuis contum sit domo vobis in fidejussorem, et primcipalem solutorem principaliterque tentum et obligatum Bartholomomeu casas comerciatoris civem Bacinonae, qui una mecum et sine me, ac silul, et insolidum praedictis, et infrascriptis firmiter teneatur. Ad haec ego dictus Bartholomeus Casas fidejussor praefatus his praesents laudans presentia omnia, et singula, acceptansque in me sponte onus fidejussionis hujusmodi gratis et ex mea certa scientia convenio, et bona fide promitto vobis dicto Petro Canet quod unacum dicto Salvatore Casals principale meo, et sine eo, ac insolidum praedictis, et infris firmiter tenebor. Et pro praemissis omnibus, et singulis attendendis, et complendendis nos ambos scilicet Salvator Casals principalis, et Bartholomeus Casas fidejussori obligamus cvobis dicto Petro Canet, et vestris omnia et singula bona, et jura nostra, et alterius nostrum insolidum mobilia, et immobilia praesentia, et futura, habitaque et habenda etiam a jure privilegiata, renuntiantes quantum ad haec benefitio novarum constitutionum dividendarum, et cedendarum accionum, et consuetudini Barcinonae lo quenti et duobus, vel pluribus insolidum se obligantibus. Et ego dictus fidejussor renuntio legi, sive juri dicenti. Quod prius conveniatur principalis, quam fidejussor, et aly dicenti, quod sublato principali tollatur accessorium, et ambo renunciamus omni aly, et cuicumque legi, et juri nobis quoquo modo juvanti, foroque nostro proprio, submitentes nos et bona nostra foro, perillustris Domoni praedictis Barcinonae, vel alterius cujusvis offitialis, et tribunalis secularis tantum cum facultete variandi judictium, et facumus, et firmamus cripturam terty, sub paena terty in libris tertiorum curiae dicti domini Praetoris, vel alterius tribunalis, et superioris secularis, ut praefertur. Obligantes proinde personas nostras, et omnia, et singula bona, et jura nostra praedicta, et alterius nostrum insolidum mobilia, et immobilia praesentia, et futura. Volentes, quod per dictam terty scripturam huic instro vel e converso nullum fiat praejuditium nobatio, seu derogatio ullo modo, imo possitis uti ipsis ambabus cautionibus, et obligationibus, seu illa ex eis quam malueritus. Haec igitur omnia facimus, paciscimus, et promittimus una pars nostrum alteri, et nobis ad invicem, et vicissim, nec non notario infro tu publicae personae pro quibus intersit stipulanti. Actum tu supra.
Testes subt Hieronymus Cabañes, et Josephus Ponsico scriptores Barchinonae.
Paene me Sebastianis Prats.