Saga Bacardí
02771
ESCRITURA DE VENTA EN SUBASTA PUBLICA DE PARTE DEL BUQUE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, COMPRADA POR PASQUAL Y CRISTOBAL GIRONELLA.


Die Joveris XXV mensis Augusti anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVI.
In Dei nomine noverint universi. Quod nos Dr. Josephus Nogues Pbre. In Parrochiali Ecclesia Beatae Mariae de Mari presentis civitatis Barcinonae benefitiatus, Fr. Maginus Viart guardianus Monastery, et Conventus Serafici P. Sancti Francisci de Obsercantia dictae presentis civitatis, et Michael Croas sartor civis Barcinonae, tanquam manumissores et executores testamenti, seu ultimae voluntaty Joannis de Ambrós difuncto negotiatory civis Barcinonae, scilicet ego dictus Dr. Jopepus Nogués subrotatus. In locum, et per monter Rosa de Ambrós viduae dicti Joannis de Ambrós manumitricis testamentariae dicti Joannis de Ambrós, ego dictus Fr. Maginus Usart tanqual guardianus praefatus subrogatus dirante absentia R.P.J. Fr. Joannis Fogueras comiussary Generalis in America manumissoris partir testamenty ejusdem Joannis de Ambrós et ego dictis Michael Crosas uti manumissor testamentarius electus (unacum supradictis) in locum, et per motrem Raymundi Huguet aromatay civis Barcinonae, etiam manumissory testamentary jam dicti Joannis de Ambrós ultimo, et valido testamento, quod in scripty clausum tradidit dicto Michaeli Cabrer difuncto notary publici Barcinonae die vigessima prima Juny anni millessimi septingentessimi tribessimi quinti, pro tu de nostris subrogationibus constat biny patentibus litteris aemanatis a curia Ecclesiastica tabulae testamentorum, et piarum causarum presentis civitatis, et Dio. Barchinonae. Dantis Barcinonae die vigessima July proxime elapsi firmatis per Illustrem eet Administratorum Domonum Vicarium Generalem, et Offitialem ac Auditorem dictae Curiae, et per Rndum Drem Marianum Mandri Pbrum. Notarium et scribam ejusdem curiae expeditis, sigillo que ipsuis curiae sigillatis. Antoniy Puigdecanet Pbr. Heb dommedarius Parrochialis Ecclesiae Sancti Petri puellarum presentis civitatis Barcinonae et Paulus Ferrer cerarius bacinonae civis tamquam manumissores, et exequutores testamenti, seu ultimae voluntatis dictae Rosae de Ambrós viduae memorati Joannis de Ambrós, per ipsam electi suo ultimo testamento condito, et firmato paenes notario infrum die quarta Juny proxime elapsi et dicty respective nominibus gerentes vices piarum causarum per dictos testatores cum praechalendatis corum testamentis eis heredum universalium institutarum. Dictis respetctive nominibus, ad efectum adimplendi pias dispsitiones per dictos testatores ordinatas cum praechalendatis corum testamentis. Gratis et es mea certa scientia per nos, et nostros in dictis manumissorys successores vendimus, et ex causa venditionis concedimus vobis Christophoro Gironella sartoris et Joanni Pasqual perxerio civibus Barcinonae scilicet vobis dicto Gironella presenti, vobis vero dicto Pasqual licet absenti, et notario info pro vobis presenti, et acceptanti, tamquam pls dantibus et oferentibys in encantu publico tabba inferiys inserenda mediante curritore quae infro interveniente et vestris, seu quibus volueritis unam duodecimam partem scilicet vobis dicto Christophoro Gironella unam sexdecimam partem, vobis vero dicto Joanni Pasqual unam trigessimam secundam partem lintris vulgo Pinco nominatae "Beatae maria a Conceptione Venturae" bismille et quingentum pondium parum plis vel minus anchoris affizae in portu presentis civitatis, Patronisatae per Ludivicum Arca nautam civem Barcinonae, et ejus apparatuum, et furnimentorum, in qua quidem duodecima parte particeps erat dictus difuncto Joannes de Ambrós hanc autem venditionem facimus dictis erspective nominibus sicut melius dici potest et intelligi, cum pactis tamen, et conditionibus, contentis et expressis in tabba quae est thenoris sequentis.=
Encanteu y al mes donant veneu y lliurau un dotzé del Pinco y arreus anomenat "Nostra Señora de la Concepció" de port dos mil y sinch cents quintars poch mes o menos patronejat per lo patro Lluis Arca de Barcelona, que se troba ancorat en lo port de esta ciutat, en lo qual dotzé era interessat y particip lo difunt Joan de Ambrós negociant ciutadá de Barcelona, la qual venda faran lo Rnt. Anton Puig de Canet Pbre. Domer de la Parrochial Iglesia de Sant Pere de las Puellas de la present ciutat, y Pau Ferrer candeler de cera ciutadá de Barcelona, com a marmessors y executors del testament, o ultima voluntat de la difuncta Rosa de Ambrós viuda de dit Joan de Ambrós, y en dit nom portant veus de las pias disposicions ordenadas per dita Rosa de Ambrós ab son testament, que fue, y firmá en poder de Sebastiá Prats notari publich de Barcelona a 4 de Juny 1746, en virtut de la facultat a ella donada per dit difunt son Marit ab son testament que entregá clos al difunt Miquel Cabrer notari publich de Barcelona a 21 Juny 1735.= Primerament sapia lo comprador, que lo preu oferirá per lo dotsé de dit Pinco, y sos arreus lo ha de pagar de comptant a dits marmessor, sa efecte de cumplir las pias disposicions ordenadas per dita rosa de Ambrós en virtut de dita facultat.=
Item: Sapia dit comprador, que a mes del preu oferirá ha de pagar al notari y corredor sos justos y condecents alaris, y que dits marmessors farán venda de dit dotzé a la pppersona que mes preu oferirá en poder de dit Sebastiá Prats notari publich de Barcelona. Perço, digay, qui dirhi voldrá, que al mes donant se lliurará.= Et sub dictis pactis et conditionibus in praeinserta tabba experssis,e t non sime eis hujusmodi facimus vobis venditionem, cum lausulis extractionis dominis, quasi pocessionis et constituti latissime sumptis cedentes insuper ex causa presenta omnia jura, et actiones quascumque nobis dictis respective nominibus competentes in presentis, quae vobis vendimus, quibus juribus, et actionibus cessis possitis dictam duodecimam partem relatae sintris, et ejus apparatuum, et furnimentorum tenere, et quasi possidere, libra ex ipsa abinde provenientia percipere, et alias uti, agere, et experiri in juditio, et extra, et alia facere, quae facere poteramus ante hujusmodo vendtionem. Nos enim dictis respective nominibus facimus, et constituimus vos, et vestros in his Dominos et procuratores ut in rem vestram propriam ad faciendum inde vestrae libitum voluntatis. Dicentes, et intimantes dicto patrono Ludivico Arca, et alys quibus expediat, quas in vim presentis venditionis vos per veros Dominis dictae ducodecimae partis habeant, tencant, et reputent ac lucra, ex ipsa provinientia vobis persolvant, pro tu nobis satisfacere tenebantur. Pretium vero hujusmodi venditionis est centum septuaginta librae barcinonae ex quibus deductis decem libris quas Marianus Espalter sparteus textor civis Barcinonae lucravit de axaus, super dicta centum quadraginta librarum, quae quidem decem librae per vos et solvendae sunt et de ductis etiam decem libris quas vos lucra vistis de axaus, super dicta centum septuaginta librarum remanent per vos nobis solvendae centum quinquaginta librae. Et ideo renuntiando exceptioni prety sic non conventi, et legi, qua deceptis ultra dimidium justi prety subvenitur, et exceptioni de dolo, et actioni in factum omnique alis juri his obvianti, donamus dictis respective nominibus, et remitimus vobis, et vestris cum presenti si quid praedicta plusmodo valen, bel abinde valebunt pretio ante dicta insuper convenimus dictis respectnve nominibus, et bona fide promittimus presenta, quae vobis vendimus facere vos, et vestros habere, tenere, et quasi possidere tenerique de evictione pro contractibus, seu quasi contractibus, culpa, opere negotys, et obligationibus, ac factis proprys dictorum difuncto Joannis de Ambros, et Rosae de Ambros tantum, et non alias nec in pluri de restitutione expensarum, casu quo sequantur, ex dictis contractibus, seu quasi contractibus, super quibus credatur verbo, aut solo juramento ad quid de ferri debeat. E pro his comlendis obligamus dictis respective nominibus vobis, et vestris omnia, et singula bona, et jura dictarum manumissoriarum (non autem nostra propria, cum in his negotium geramus alienum) mobilia, et immobilia presentia, et futura. Renuntiantes cuicumque legi, et juri nobis quoquomodo juvanti. Et ut presenta omnia, et singula majori gaudeant firmitate, non vi, nec dolo, sed sponte juramus in anima nostras, ad Domonum Deum, et ejus Sancta quatuor Evangelia manibus nostros corporaliter tacta rpesenta attendere, et complere et in nullo cotrafacere aliqua tatione, seu causa haec igitur omnia facimus paciscimr, et promitimus vobis nec non notario infro, ut publicae personae pro quibus intersit stipulanti. Ad haec ego Franciscus Plancafort curritor collis publicus, et juratus presentis civitatis, confiteor, et recognosco vobis ictis emptoribus, qud presenta per vos empta fuerunt per me de voluntate dictorum manumissorum expositae venalia, et polam, a publice subhasta per loca solita presentis civitatis et non apparuerunt nec accesserunt ad me alis emptores, qui in presentis dare, seu offerre vellent tantum pretium, quantum vos dicti emptores, qui pro presentis claturos vos obturistis pretium memoradu et ideo dicti manumissores presemtam venditionem, me mediante vobis, fecerunt, vosque presenta palam, et publice tanquam puls dantes, et offerentes in encantu publico emistis pretio memorata. Actum tu supra.
Testes sunt Salvator Pons et Arenas aurim et argenti faer civis Barcinonae, et Josephus Prats scriptor barcinonae degens.
Item. Alio instro nos dicti venditores facimus, et firmamus apocam vobis dicti emptoribus de dictis centum quinquaginta libris barcinonesibus quae sunt pretium praecedentis per nos vobis factae venditionis habitis, et receptis in pecunia numerata realitere, et de facto in notario et testium infrascriptorum presentia per manus vestras dicti Gironella. Actum ut supra.
Paene me Sebastiani Prats.