Saga Bacardí
02788
ALQUILER DE TIERRAS EN STA. MARIA DE SANTS HACIA POLICARPIO PADROSA, POR CRISTOBAL GIRONELLA. (fecha el documento siguiente XX octubre 1749)


Dicto die.
Ego Chistophorus Gironella sactor civis Barcinonae: Per tempus scilicet quinque annorum, qui currere in ceperunt die, seu faesto Sancti Jaonnis, mensis Junis anni millessimi septingentessimi quinquagessimi quarti, gratis, et ex mea certa sciencia. Per me, et meos haeredes, et successores, quoscumque, Loco, sive arrendo, eten causa hujusmundi Logeri, five arrendamenti condcedo vobis Policarpio Padrosa agricolae Parrochiae Beatae Mariae Virginis de Sans Ditos Barcinonae his praesenti, et inferius acceptanti, et vestius, acquibus volueritu per dictum tempus. Totam illam petiam terrae tinentiae decem octo modietatum, unacum quadam domo in cadem petia terrae constructa, cum diversis arboribus de gevia, et vitibus, vulgo parras, sitam in dicta parrochiae Beatae Mariae de Sans, prope Capellan Beatae Mariae del Port, et in loco vocato las Llenes. Hoc itaque arrendamentum, sive logerium, vobis facio, sicut melius dici potest, et intelligi, cumpactis tamen, et conditionibus infris, et sequentibus, videlicet quod praedicta locata tractare habeatis, et decis uti prout bono decet conductori, et in fine dicti temporis illa deteriorata non dimittere.= Item etiam que a la fi, de dit lloguer dit Policarpio Padrosa, ni los seus no pugan pretendrer milloras algunas sobre ditas cosas llogadas. Item, Que dit Gironella dega pagar lo Catastro contingent per raho de dita pessa de terra, y dit Padrosa dega pagar la palla, forratge, y demés imposicions Reals.= Item que en cas de morirse algun arbre, tinga obligacio dit Padrosa de plantarne un altre a sas costas.= Item que en cas, que dit Gironella no ulga, que finits dits sinch anys, continue dit Padrosa en conresar ditas terras, que en tal cas, tinga dit Gironella obligació de avisar al referit Padrosa, mitg antes de finir lo present lloguer. Y lo mateix dega executar dit Padrosa ab dit Gironella, en cas de no voler continuar dit lloguer, et sie sub dictus pactis, et non sine eis, cedo, et mando vobis, et vestris omnia fura; Quibusfuribus, et actionibus possitis vos, et vestri, duranrte relato tempore detraedictis omnibus uti, et omnia alia facere, quae ego facere poteram, et alias uti, et agere ipsis juribus in quovis casu vobis, et vestris utili, et oportuno, et omni modo vobis, et cis miliori. Ego enim ponendo vos, et vestros in locum, etius meus facio, et constituo vos, et eos in his Dominos, et procuratores utin rem vestram propriam ad praedicta exequenda. Pretium hujus logeris per totum dictum tempus est mille ducentum, et sexaginta librae barcinones, ad rationem ducentum meditatem scilicet die, seu festo Beatae Virginis Mariae mensis Augusti, et alteram medietatem die vigessima prima mensis Decembris, incipiendo primam facere solutionem die, seu festo Beata Mariae mensis Augusti, anni proxime venturi 1750, et secundam die vigessima prima mensis Decembris ejudem anni, et sic postea successive de anno in annum durante dicto tempore quinque annorum. Et ideo renuntiando excepcioni dicti preti non recepti, reique ita non esse, et dolo malo, et actioni in factum, ac pmni ali juri, et exceptioni mihi juvanti; Dono scienttr, et gratis remitto vobis quidquid praedictum logerium modo plus valet, et seu valebit pretio antedicto, insuper mromitto vobis, quod ego, nec mei, dicto tempore ddurante non ejiciemus vos, seu vestros apraedictis, quae cum praesenti vobis loco, seu ab ipso logerio ratione majoris preti, nec alia quavis causa, seu ratione: Nec non quod hujusmodi logerium faciam vos, et vestros habere, tenere, et observare, dictoiis que omnibus locatis libere uti, nec non teneri vobis, et eis de firma, et legali evictione semper, et in omni, et quocumque tempore, et casu cogitato, et incogitato quomodocumque, et qualitercumque, et tam in jure, quam in facto eveninte, et contingente, et de restitutione omniu missionum, suptum, expensarum, et domnorum per vos, et vestros faciendorum, et sustinendorum pro praedictis, super quibus credator vobis, et eis verbo, aut solo juramento, ad quod deferri debeat. Et pro his obligo vobis, et vestris omnia, et singula bona, et jura mea, et meorum mobilia, et immobilia praesentia, et futura etiam ajure privilegiata. Renuntians cuicumque legi, et juri mihi juvanti. Ad haec ego dictus Policarpus Padrosa his praesens, acceptanti ajusmundi logerium per vos dictum Christophorum Gironella mihi desuper factum; Et promitto vobis adimplere dicta pacta, et excolvere relatam pretium in terminis, et modo supra expressis; sine aliqua dilatione, et compensatione, cumque salario procuratoris vestri, et vestrorum pro quolibet die intus praesentem civitatem Barcinonae decem solidorum, et extra viginti solidorum, ultra quos promitto solvere vobis, et vestris omnes missiones, sumprus, expensas, et damna per vos, et cos facienda, et sustinenda pro praedictis super quibus credatur verbo, aut solo juramento ad quod deferri debeat. Et pre praemissis omnibus attendendis, et complendis, obigo vobis, et vestris omnia, et singula bona, et jura mea mobilia, et immobilia, praesentia, et futura, habitaeque, et habenda etiama jure privilegiata. Renuntians omnia, et ciucumque legi, et juri mihi quoquomodo juvanti, et cum omnibus submissionibus fori Illustri Domini Praetoris Barcinonae, vel alterius Curiae Saecularis tantum, cum facultate variandi juditium, scriptura terti, obligatione personae, et bonorum meorum praedictorum justa dictae scripturae terti stilum, et rigorem, et cum alis clausulis universis in similibus poni solitis contitutione procurator eo qui dies praesens est dominica, et faeriata, de omnibus, et singulis notaris, et scribis juratis dictae Curiae insolidum ad firmandam dictam scripturam terti, cum obligationibus praecontentis juxta Curiae praedictae stilum, et promissione de ratto habendo quidquid per ex, et corum quemlibet actum fuerit. Haec igitur omnia facimus, paciscimur, et promittimus nos dictae partes adinvicem; Nec non notarium infro ut publice personae haec pro omnibus quibus intersit, et intererit acceptanti, et stipulanti. Actum ut supra.
Testes sunt Maginus Franciscus Camps, et Aulet V. J. Dr. Barcinonae populatus, et Marianus Font Philosophiae proggessor in eadem civitate degens.
Paene me Antoniu Duran et Quatracasas notario.