Saga Bacardí
02816
ESCRITURA DE VENTA DE VARIAS TIERRAS EN MONTJUICH, DE LOS GALCERAN A CRISTOBAL GIRONELLA.1º


Die vigesima mensis May anno, a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quinquagesimo quinto Barcinonae.
In Dei nomine Noverint universi. Quod nos Paula Galceran Llevallol viudae Francisci Galceran q. pallery Barcinonae civis, et Franciscus Galceran, et Llavallol mate, et filius. Attendentes intro confecto apud Josephum Vila q. notariu, publicum Regium Collegiatum de numero Barcinonae, die quarta mensis Septembris anni millesimi septingentesimi trigesimi quarti. Ludovico Casas notarium apostolicum búllale Apriariae diae, Barcinonae degentem vendidisse sub pacto de retro, seu gratia redimenti mediante in favores Jacobis Galceran textoris lanae, et curritoris colli dictae presentis civitatis civis soceri, et avi nostri, respective ingerius designandam mediatatem cujusdam pediae térrea cotinentis in se quinquae mediatas térrea parum plus, vel minus sitam in Parrochia Beatae Mariae de Santis diae, et territory Barcinonae (liceo in supra chalentata venditione, per errores dicatur sitam in Parrochia Santae Eulaliae de Provinstiana, alias de Hospitaleto) in loco vocato "Tres Ponts", et satis prope Castelum de Portu, et quendam annuum cension pentionis undecim libraru, una cum toto dominio directo, firma, et fathica, et alio quolibet jure ad Dominum directum pertinente quem annis, singuéis die, seu festo Beatae ahn ferius designandis. Sub diversis pactis, conditionibus, et praeventionibus ibidem large expraessis, et pro pretio octingentum triginta quinquae librarum barcinonum, et ultra supradictam quantitatem idem Jacobis Galceran exsolvit occasione ejuscem venditionis octuaginta unam libras, quatuor solidos, et sex denarios,nimirum. Dominis directo, et medianis prae exporaessae petiae térrea pro laudemio eis respective cometenti sexaginta octo libras sex solidos, et sex denarios, et dicto Josepho Vila notario pro salario supradictae venditionis, et alioru ex eo dependentium dio decim libras, et decem octo solidos. Sicquae unitis dictis partitis Premium poraenotare venditionis constit in quantitate nongentum sexdecim librarum, quatuor solidorum, et sex denarium, quae dolvi debent pro restitutione prety ipsius venditionis, et recuperationis praedictorum. Amplium, attendenrtes instro altero apud Carolum Rondó notarium publicum de numero Barcinonae, infrum recepto, die octava mensis Aprilis proxime praeteriti, supradictum Ludovicum Casas notarium, et Paulum Casas et Paulum Casas et Aribau scriptorem praefatae vilae Apuiariae patrem, et filium vendidisse perpetuo, et pro pretio sexcentu octo librarum, et quindcim solidorum vobis infro Christophoro Gironella totum jus, et posse luendi revendicandi, et recuperandi, a nobis nominibus in ferius explicandis, seu verius abs haeredibus seu successoribus dicti q. Jacobi Galceran supradictam madiatatem cujusdam petiae terrae, et memoratum cension pentionis undecim librarum, quaem possidemus, et recipimus respective, pro pretio, seu credito dictarum nongentum sexdecim librarum, quatuor, solidorum, et sex denarioru, vosquae dictum Christophorum Gironella uto volentum ipsa facultate, deposuisse, seu doixisse, et scripsisse nobis dictis Paulae et Francisco Galceran et Llevallol matri, et filio certis nominibus in archivo Rndae Comunitatis Pbroum Eclesia Parrochailis Santorum Justi et Pastoris dictae presentis civitatis, die vigensima quarta supradicti mensis Aprilis nongentum sexdecim libras, quatuor solidos, et sex denarios, ad soltam ejiadem Caroli Rondó notario infrim pro revendicatione omnium supradictoru. Quae propipter hanc revenditionen firmare debinus, illanquae minimi recusare possionu. Igitur thenori presentis publico instri, Gratis et ex nostra cenrta scientia. Per nos et nostros haeredes, et sucesores quorumque, revendimos, cedimos, transferimos, et transportamos dicto Christophoro Gironella sartori Barcinonae civi, tanquam habenti jus, et posse luendi preadicta, ut desuper annotarur, liceo absenti, et notari infro presenti, et pro vobis acceptanti, et stipulanti, et vestris, et quipus vobieritis perpetuo Primo totam dictam mediatatem totius illius pedrae térrea, continentes in sequinquae mediatas terras parum plus, vel minus, cum introhitibus, ómnibusquae juribis, et pertinentih setis universis, sitam in dicta Parrochia Beatae Mariae de Sants diae, et territory Barcinonae in loco vocato "Tres Ponts", et satis prope Castum de Portu. Cujus quidem petiae térrea alteram medietate, nos dicti mater et filius titulis haeredibus, seu succoribus, Dominici Bronda francigenae Barcinonae civis habemus, et possidemus et liceo cum stabilimento facto, et firmato per Dominam Elisabethem Joannam Çarrovora viudam Joannis Michaelis Çasrrovira q. civis honor Barcinonae cum instro recepto paenes Michaelem Seraphinum Nadal q. notarium regium civem Barcinonae die decima tertia Marty, millesimo sexcentesimo septimo contare videatur totam dictam petiam térrea stabilitam fuiste Joanni Casas, et Paulo Casas patri, et filio agricolis Barcinonae cibus, et dicto Dominico Bronda francigenae barcinonae civi; Attamen per haeredes, et sucesores respective illorem semper dicta patia térrea possessa fuit, nempe mediatatem illius haeredes, et sucesores dictorum patris et fily Casas, et aliam mediatatem haeredes, et sucesores dicti Dominici Bronda nemine contradicente, et sic infertur quod dicta petia térrea post firmatum dictum stabilimentum verbo, aut cum publico instro sic inter pisos divisa fuit. Et tota paedicta pedia térrea tenetur per haereder, seu sucesores notaribis Domini Domini Hieronymi de Magarola V.S. et Regiae audaz. Presentis Cataluniae Principactus doctoris barcinonae domiciliati uti succedet. Illiri Domino Domno Michaeli Joanni de Magarola V.J. et dictae regiae Audietiae Dominori ac regenti regiam cancellaria, in eodem Cataluniae Principatu, et per haeredes, et sucesores desuper nominatae Dominae Elisabethis Joannis Çarrovira viudae Magnifici Michaelis Joannis Çarrovira civis honor Barcinonae comuniter, et pro indiviso, ad censu nunc novel librarum monéate Barcinonae singuéis annis solventaru die, seu festo santo Joannis mensis Juny; de quipus nos tanquam succedentes haeredibus, et successoribus, dicti Dominici Brorda solvere tenimus pro altera mediatate dictae petiae térrea sex libras, et vvos solvere tenebitis absque damnos, et missione naetri, et nostrarum tres libras pro residua medietate dictae petiae térrea, quam cum presenti vobis revendimos. Quae quidem petia térrea, est pars, et de pertinentiys Castri vocati de Port, de quae haeredes, et sucesores dictae Dominae Elisabethis Joannae Çarrovira sunt Domini, et posesores. Et tenetur praedictum Castrum vocatum de Port, com ómnibus terris, honoribus, et possessionibus onstra limites ajusdem Castri de Port sitis, et existentibus, de cujus pertinentes est preadicta pedia térrea, in faeudum scremissimi Domini Regis, et sub dominio, et alodio Suae Magestatis ad censum unius morobatini auti fini, et seu pro ejes valore decem solidos monéate Barcinonae. Et est sciendum quod olim preadicta terneri solepant per dictos haeredes, et dictos haeredes, et sucesores nobilis Domini Domini Hieronumi de Magarola, ad censum quindecim librarum ovnis singuéis solvendaru, dicto die seui festo Santi Joannis mensis Juny; nempe dictis haeredibus, et successoribus dicti Domino Hieronymi de Magarola, dictas sex libras, et residuas novel libras dictis haeredibus, de Çarrovira, sed postea cum duobus instaumendis receptis paenes Dominum Josephum Çafont q. notarium publicum Barcinonae unum videlicet vigesima nona mensis Decembris anni millesimo sexcentesimi decimi sexti, et aliud die decima septimi, quatuor librae, et decem solidi ex dictis novel libris dictorum haeredum dictae Çarrovira juaerut venditae, absoltae, difinitae, et remissae, et una libra, et decem solidi furunt venditi Paulo Casas sutori Barcinonae civi. Est inquam sciendum quod in instro emptinis de dictis sex liris factae per Jacobum Magarola, cui dictae Dominus Hieronimus de Magarola in praedictis, et alys successit, a dicta Domina Elisabethe Joanna Çarrovira ut teniente et possidente universalum paereditatem, et bona quae fuere dicti q. viri sui pro suis dotes, sponsalitio ac alys juribus, et ut usufructuaria per dictumm q. Dominum virum suum relicta, et a Magnifico Domino Ludovico Salavardenya cive Honorato Barcinonae, ut propietario dictorum honorum dicti Magnifici Domini Michaelis Joannis Çarrovira de qua emptione constat vistro recepto apud Dominum Petrum Fitor notarium publicum Barcinonae, die decima sexta mensis Septembris anni millesimi sexcentesimi octavi, fuit pactatum inter docto Dominum Jacobum de Magarola, et dictae Çarrovira, et Salavardaña, quod in casu alienationis, et transportationis dictae petiae térrea, laudemio ex eidem alienationibus, et transportationibus debita dividerentur inter dictos Çarrovita et Salabardeña, et forum haeredes in quinqué partibus, de quipus duae partes essent dicti Jacobi Magarola, et ejes haeredum, et restantes tres partes essent dictorum Çarrovira et Salabardaña, et forum haeredum; pro ut preadicta, et alia visa sunt continere, nedum in superius chalendato stabilimento, verum etiam in confessione de supradicta medietate dictae petiae térrea facta, et firmata per Joannem Casas daguerium Barcinonae civem tunc possessorem dictae medietatis petiae térrea in favores dicti Nobilis Domini Domini Hieronymi de Magarola, ut de dicta confesión consurt instro recepto apud Dominum Paulim Pi q. notarium publicum Barcinonae, die decima tertia mensis Septembris anni millessimi sexcentesimi septuagentesimi secundi, dequo fidem facit dictus Joannes Franciscus Casals notarius publicus Barcinonae civis scripturas venditionis sub pactod e retro factae per ditum Ludovicum Casas in favores dicti Jacobi Galceran terminabatur dicta mediatus dictae petiae térrea ab oriente cum vico regio, per quaem itur ad Capellam Beatae Mariae de Port; a meridie in honore Pauli Estrada, ab accidente in honore Nobilis Domini Domini Francisci Borras, et Viñals consily Suae majestatis, et alterius ex auditiribus reglae Audientiae presentis Cataloniae Principatus, partim in honore haeredum, seu successorum Magni Paxeras Milery, Barcinonae civis, partim in honore P. Rabassa viduae, et partim in honore haeredum, seu successorum dicti Anthony Navarro notary publici Barcinonae. Nunc vero terminatur ab oriente cum dicto vico Regio per quaem itur, ad Capellam Beatae mariae de Port,; a meridie ad alteri medietate dictae petiae térrea per nos possessa; ab occidente in honore Josephi Santomá agtae ditae Parroquiae Beatae Mariae de Santis; et a cirtio partim in honore haeredum seu successorum supradicti Nobilis Domini Domini Francisci de Borras et Viñals, partim in honore dictorum haeredum, seu successorum Anthony Navarro.
Item: secundo, et denique totum illum annuum censum pentionis undecim librarum monetae Barcinonae, una cum omni dominio directo, firma, et fathica triginta dieru et alio quilibet jure ad Dominum directum pertinenti, quaem annis singulis unica solutione, die, seu festo Beatae Mariae mensis Augusti, Joannes Cardona agricolu degens in territorio Barcinonae, et extra Portale Santi Antony civitatis ejudem, Maria Riera nunc uxure Joanni Riera, quae in primis nuptis fuit uxor Joannis Rossell agricolia, degentis in dicto territorio Barcinonae, in loco, sive partita dicta "Las Barraquetas", et Joannes Pujol etiam agrícola dicta presenti civitatis civis nobis acte dictis nomiribus factunt et praestant, facerequae, et prestare tenetur. Primo in et super tota illa petia térrea campa tinentiae duurum mediatarum térrea parum plus, velminus, quam dictis Joannes Cardona habet, et possidet in Monte Judaico dicti territory Barcinonae, extra Petruriam, dictam den Torras Moler. Et tempore inferui chalendandi stabilimentio terminabutur ab oriente in honore Joannis Carreras olitoris civis Barcionoae; a meridie in honore Theclae Corts; ab occidente in honore Josephi Amat, olitoris Barcinonae civis; et a cirtio in honore Josephi Doménech agricolae Barcinonae civis. Nunc vero terminatur ab oriente cum honore Domini Cayetani de Pallejá Barcinonae populati; a meridie in honore Mariae Amat viduae; ab occidente in honore Jacobi Isbert alicu Jaume de las dents; et a cirtio cum honore Francisci Feliu agricolae civis Barcinonae.
Item: in et super tota illa alia petia térrea tinentiae septem quartarum parum plus, vel minus, quam dicta Maria Riera, et antea Rossell habet, et possidet in dicto Monte Judaico in loco dicto "La Trinxera", aubtus Domarum dictam daria Maria Pastissera, et tempore dicti, et inferí chalendati stabilimenti terminabatur; ab oriente in honore Thomas Moragas olitoris Barcinonae civis; a meridie in honore Joannis Valls agricolae barcinonae, civis; ab occidente in honore dicti Josephi Doménech; et a cirtio in honore Dominis Joannis Camprubí Barcinonae populati. Nunc vero terminy Monastery Beatae Mariae Vallsdomicellae dictae praetenia civitatis; a meridie cum alio honore dictae Mariae Riera, et antea Rossell; ab occidente cum honore dicti D. Cayetani de Pellajá; et a cirtio cum honore Petri Casas agricolae Barcinonae civis.
Item: et deniqae in, et super tota illa altra petia térrea haerema tinentiae septem quartarium parum plus, vel minus quam dictus Joanne Pujol habet et possidet in dicto Monte Judaico, in loco vocato "La Llengua de Serp, Fort dels Reys". Et tempore dicto, et in ferius chalendati stabilimenti terminabatur ab oriente in honore Joannis Casas revenditoris Barcinonae civis; a medidiae com dicto loco dicto "La Llengua de Señr, Funt dels Reys"; ab occidente in honore Adm. Rndo Aggatissae et Monialium Vallisconicellae ditae presenti civitatis; et a cirtio in honore Josephi Figueras revenditoris barcinonae civis. Nunc vero terminatur ab oriente in