Saga Bacardí
02924
ESCRITURA DE VENTA DE DERECHOS DE REIVINDICACIÓN DE TIERRAS EN MONJUICH DE LOS CASAS, HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Die octava mensis Aprilis anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quinquagessin quinto Barcininae.
In Dei nomine naverint universo. Quod nos Ludovicus Casas et Reguart notarius publicus villae de Piara dig. Barcinonae et Eulius Casas et Mibau scriptor in ipsa villa commorant paer et filius, Atendentes, et considerantes instro confecto apud Josephum Vila Df. Notarium publicum Regium Collegiatum de número Barcinonae die quarta mensis Septembris anno millesimo septingentesimi trigesimi quarti, me dictu Ludovicum Casas vendidisse sub pacto de retro, seu instrumento gratiae redimendi interveniente in favorem Jacobi Galceran textoris lanae, et cirrotiros colli civis Barcinonae infra designadam medientem cuhusda petiae terrae continentis in se quinquae modiatas terrae paru plus, vel minus sitam in Parrochia Beatae Mariae de Santis Dig. Et territory Barcinonae (licet in supra calendata venditione per errorem sicatur sitam in Parrochia Sanctae Eulaliae de Provensana alia de Hospitaleto, in loco vocato "Tres Pons" et satis prope Castrum de Portu, et quenoam annuum censum pentionis vendecim librarum inacum toto dominum, firma, et fathica, et alio qualibet pore ad Dominum directum pertinenti qaem annis singulis die seu festo Beatae Mariae mensis Augusti recipitur super bubus petia terrae inferius designadis sub diversis pactis, conditionibus, et prevendtum triginta quinquea librarum Barcinonum, et ultra supradiction quantitatem, idem Jacobus Galceran exsolvit occasione ejusdem venditionis octuaginta unam libras, quatuor solidos et sex denarios nimirum. Do directo, et medianus praex praessae petiae terrae pro laudemio eis respective competenti sexaginta octo libras sex solidos et sex denarios, et dicto Josepho Vila notarium pro salario supradictae venditionis, et aliorum exco dependentium duodecem libras, et decem ocho solidos sicque unitis dictis partitis pretius praenotatae venditionis considit in quantitate nongentum sex decem quatuor solidorum, et sex denarium, quae sivi deberit pro restitutione prety ipsius venditionis, et reciperationae praedictum. Ni hilominus animadvertentes varias reflexas nos fecisse, ad inveniendum formam, et media proportionata, nos solum ad solvendum, et satisfaciendu quantitates infra explicandas, sed etiam ad consequendum aliquam quantitatem pro expeditione, et circa praemissa mature attentis medys, et ómnibus circunstanty (beneticum Domus, et Patrimony nostri concernentibus) sedulo perpensis, nullum aliud expediens magis conforme nonus quae clamnosum dictae domsui,e t patrimonio nostre, reperitum, et recognitum fuit, nisi per viam perpetuae venditionis, et alienationis juris, et facultatis mihi dicto Ludovico Casas competentis luendi, et recuperandi mentionatam mediatatem petiae terrae, et censum vendit sub pacto de retro dicto Hacobo Galceran, et sunsum latius enarratur. Igitur pro solvendo, et satisfacendo haeredibus seu successoribus Francisco Galceran Df. Pellery civis Barchinonae septuaginta tres libras, quindecim solidos, et novem denarios per me dictu Ludovicum Casas eis debitas, ad competentum censu vigente trium libraru, quindecim solidorum, et novem denaribrum, de quibus feci, et firmavi in favorem dicti Francisco Galceran quoddam debitory instrum penes Josephum Brossa Df. Notarium publicum Regium Colegiatum de número Barcinonae, ut asserimus, die tertia May anne millesimi septingentesimi, quatragesimi septimi. Hem pro solvendo, et satisfacendo mihi dicto Paulo Casas et Aribau tercentum libras ad effectu eas expendendi dpro sumpltibus per me sustinendis, ad obtinendum Regiam autoritatem notary. Quae quidem tercentum librae mihi deservint ad bonu computum legitimatum mearum paternae scillicet et maternae, suplement carumdem, partis crexy caeterorum quae jurium miho competentium, et spectantum in bonus dicti Ludovico Casas, et Mariae Antelae Casas conjugum parentum meorim dicti Pauli Casas et Aribau, et alias pro expeditione aloquirum negotioru nostroru. Gratis et ex nostra certa scientia. Per nostros haeredes, et successores quiscumquae, vendimus, et ex causa venditionis hujusmodi, concedimus vobis Christophire Gironella sartori, civi Barcinonae, his presenti, et vestris, ac quibus voluneritis perpetuo. Totum mentionatum jus, licentiam, et facultatem ac posse, quod ego dictus Ludovicus Casas habeo, mihiquae competetit, et spectat, luendi scilicet, redimendi, revendicandi, et recuperando abs haeredibus, aut succesoribus dicto Df. Jacobi Galceran, et ab alys, quibuy opportrat.
Primo: Totum dictam medietatem totius illus petiae terrae, continentis in se quinquae modiatas terrae parum plus, vel minus, cum intro hitibus, exhitibus, omnibusquae juribus, et pertinentys, suis universis, quam dicti haeredes, seu successores relati Jacobi Galceran, habent, et possident in dicta parrochia Beatae Mariae de sans in loco vocato "Tres Pons" et satis propi Castrum de Portu, cijus quidem petiae terrae alteram mediatarem nunc havent, et possident haeredes seu successores memorati Jacobi Galceran tanquam succedentes haeredibus, aut successoribus Dominiu Bronda francigenae Barcinonae civis. Et licetium inferius calendando stabilimento constare vdeatur totam dictam petiam terrae stabilitum fuisse Joanni Casas, et Paulo Casas patri et filio agricolis Barcinonae civibus et dicto Dominico Bronda francigenae etiam barcinonae civi, attamen per haeredes, et successores respective illorum, Semper dicta petia terrae, possessa fuit nempe medietatem illius haeredes, et succssores dictorum patris et fili Casas, et aliam medietatem haeredes, et successores dicti Dominici Bronda, nemine contradicente, et sic infertur, quid dictae petia terrae post dirmatum dictum stabilientum verbo, aut cum plubico instro sic inter opsos divisa fuit, et totam praedictam patiam terrae dicti haeredes, et successores praelibati Jacobi Galceran tenent per haeredes, seu successores nobilis Domini Domni Heromymi de Magarola V.S. et Regiae Audientiae presentis Cathalunae principatus Dictris Barcinone domiciliati uti succeden Illustri Domino Domni Michaeli Joanni de Magarola etiam V.J et dictae Regiae Audientiae Dri. Et Regenti Regium cancellariam in edem Cataluniae Principatu, et per haeredes, et successores Dominae Elisabethis Joannae Çarrovira iruae Magnifici Michaelis Joannis Çarrovira civis Honorati Barcinonae, cominiter, et pro indiviso, ad censi ninc novem librarum nonetae Barcinonae singulis annis solvendaru die, seu festo Sancti Joanni mensis Juny, de quibus haeredes, et successors dicto Dominici Bronda solver tenentur alsque danmi, et missione mei, et meorum dicto Ludovico Casa, seu possessorum dictae meditates praefactae petiae terrae superous designatae sex libras pro mediatute dictae petiae terrae, per illos possessa, et ego, seu praefati possessors tantum solver tenemur absquae domno, et missione dictorum haeredum, et succesorum dicto Dominici Bronda tres libras pro residua medietate dictae, et superius designatae petiae terrae. Quae quidem petia terrae tinentiae quinque modietaru est pars, et de pertinentys Castri vocati est Port, de qui haeredes, et successores Elisabethis Joannae Çarrovira sunt Domini, et possessores. Et tenetur praedictum Castrum vocatum de Port, cum omnibus terris, honoribus, et possessionibus, intra limites ejusdem Castri de Port sitis, et existentibus, decujus pertinentis est praedicta petia terrae, in faeudum Serenissimi Domini Regis, et sub dominio, et alodio Suae Magistis, ad censum unius morobatini auri, fini et seu pro ejus valore decem solidos monetae Barcinonae. Et per dictos haeredes, et successors dictae Elisabethis Joannae Çarrovira, et dictos haeredes, et successors Nobilis Dominoru Domini Hieronimi de Magarola, ad censum quindeam librarum annis singulis solvendarum, dicto die, seu festo Sancti Joannis mensis Juny, nempe dictis haeredibus, et successoribus dicto Dominen Hieronymu de Magarola dictas sex libras, et residuas novem libras dictis haeredibus de Çarrovira, sed postea, cum duobus instris receptis penes Dominum Josephum Çafont Df. Notarium publicum Barcinonae unim videlicet vigensima nona die mensis Decembris anni millessimi sexcentesimi decimi sexti, et aliud die decimal nona mensis Augusti anni millesima sexcentesimi decomi septimi quatuir librae, et decem solidi ex dictis novem libris dictorum haeredum dictae Çarrovira fuerint venditae, absolutae, difinitae, et renissae, et una libra, et decem solidi fuerunt venditi Paulo Casas sutori Barcinonae civi.=
Est inquam sciendum, quod in instro emptionis de dictos sex libris, factae per Jacobum Magarola (cui dictus Dominus Hieronymus de Magarola in praedictis, et alys successit) a dicta Domina Elisagethe Joanna Çarrovira ut tenente, et possidente universalem haereditatem, et bona, quae faere dicti Df. Viri sui pro suis dote, sponsalitio, ac alys juribus, et ut usufructuaria per dictu Df. Dominum vierum suum relicta, et a Magnifico Domino Ludovico Çalavardeña cive Honorato Barcinonae, ut propietario icti bonarum dicto Magnifici Domini Michaelis Joannis Çarrovira, de qua emptione constat instro recepto opud Diminorum Petrum Fitor notarium publicum Barcinonae, die decima sexta mensis Septembris, anni millesimo sexcentesimi octavi fuit pactatum inter dictos dominum Jacobum de Magarola, et dictos Çarrovira, et Salavardenya, quod in casu alienationis, et transportationis, dictae petiae terrae, laudemia ex eisdem, alienationibus, et transportationibus, debita dividerentur inter dictos Çarrovira et Salavardenya, et corum haeredes, et dictu Jacubum Magarola, et ejus haeredes in quinquae partibus, de quibus duae partes essent dicti Jacobi Magarola, et ejus haeredem provit paedicta, et alia visa sunt contineri, nedum in inferius calendando stabiliento, verum estiam in confessione de supradicta mediatate dictae petiae terrae facta, et firmata per Joannem Casas datuerum Barcinonae, civem honc possessorem dictae mediatatis pediae terrae in favorem diti Nobilis Doini Domni Hieronymi de Magarola, ut de dicta confessione constat instro recepto apud Dominum Paulum Pi Df. Notarium publicum Barcinonae die decima tertia mensis Septembris anni millesimi sexcentessimi septuagesimi secundi, de qui fidem facit Domunus Joannes Franciscus Casals notarium publicum Barcinonae civis, scriptoras dicto Pauli Pi regens. Et tempore superois calendata venditionis sup pacto de retro, per me dictum Ludovidum Casas factae dicto Jacobo Galceran terninabatur dicta mediatas doctae petiae terrae, ab oriente cum vico Regio, per quaem itur ad Capellam Beatae Mariae de Ports; a meridie in honore Paulo Estrada; de occidente in honore Pauli Santoma agricolae; et a cirtio partim in honore Nobilis Domini Domni Francisci Borrás et Viñals consily Suae Majestatis, et alterius ex Audientoribus Regiae Audientiae presentis Cathaluniae Principatus, partim in honore haeredum, seu succesorum Magini Paxeras molery, et partim in honore T. Rabassa Viuduae, et parteim in honore haeredum, seu siccesorim dicto Antony Navarro notariy publici barcinonae. Nunc vero terminatur ab oriente com dicto vico Regio, per quaem itur ad Capellam Sanctae Mariae de Port; a meridie ad altera medietatae dictae petiae terrae, nunc ut praedictur, possessa per dictos haeredes seu siccessores memorati Jacobi Galceran; ab occidente ab honore Josephi Santomá agrae dictae parrochae Beatae Mariae de Sans; et a cirtio partim in honore haeredu seu successoru supradicti Nobilis Domini Damni Francisci de Borrás, et Viñals, partem, in honore Domino Franciscis Josephi Barnola, partim in honore Josephi Torras agrae civis Barcinonae, et partim in honore dictoru haeredum seu successorum Antony Navarro. Et pertinent, et spectat ad me dictum Luduvicum Casas ut filium et haeredem universalem haereditatis, et bonorum ómnium quae fuerunt dicti Salvatoris Casas et Bosch notary publici regyquae Collegiati Barcinonae Df. Patris mei, nominatum per Rndum, P. Fra. Joannem Sunyer Monachum Monastery, et Conventuss Beatae Virginis Mariae de Montserrato de la Monaña, et Priorum prioratus Sancti Petri de Riudevillas Dig. Barchinonae, insequendo facultatem sibi datam per dictum Df. Patrem meum disponendi de suis bonis inter filios ejusdem patris mei, cum ultimo dicti Df. Patris mei testament, quod fecit, et firmavit apud Rndum. Drem. Faelicem Rey apiariae, et eo nomine Alicte Ondinata notarium publicum dictae Parrochiae die vigesima quinta mensis Aprilis anni millesimi septingentesimi trigesimi quarti, ut de dicta haeredis dicti Df. Patris mei nominatione facta per dictum Rndum, P. Fr. Joannem Sunyer dictam, et praecjalendatam facultatem insequendo, constat instro alio apud dictum Rndum. Drem. Faelicem Rey recepto die decima sexta mensis Juny ipsius, anni millesimi septingentesimi trigesimi quarti. Ad dictum autem Salvatorem Casas et Bosch notarium Df. Patrem meum pertinebat, et spectabat ut filium unicum succedentem haereditati et bonisomnibus quae fuerunt dicti Ludovici Casas Df, etiam notary publici regiquae collegiate Barcinonae patris sui, pariquae mei ab intestate definuncti. Ad dictum patem Ludevicum Casas notariu Df. Assum meu pertinebats et pactabat uti haeredem universalem haereditatis, et bonoru omnium, quae jueriut Joannis Casas daguery Barcinonae civis illius patris per ipsum institutum ejus ultimo testament, qudo detomas evio facit, et firmavat Barcinonae paenes Dominum Joannem Noves Df. Notarium publicum Barcinonae, die trigenima prima mensis Marty anni millesimi sexentessimi octuagesimi primi. Ad dictum autem Joannem Casas pertinebat et spectabat ut haeredem, universalem haereditatis, et bonorum ómnium, quae fuerunt Sebastiani Casas daguery barcinonae civis (por decesum sine liberis Sebastiani Casas haeredis primo loco institucti) per ipsum institutum, ejus ultimo et valido tetamento, quid de bonis suis fecit, et firma et Barcinonae apud Dominum Paulum Casas pertinebat, et spectabat ut haeredem universalem Joannis Casas Df. Sustoris Barcinonae civis ejus patris par ipum institutum ejus ultimo, et valido testamento quod de bonissuis fecit, et firmavit Barcinonae paenes Dominum Galcerandum Franciscum Calopa Df. Notarium publicum Barcinonae, die nona mensis octobris anni millesimi sexcentessimi decimi quarti. Cui quidem Joanni Casas pertinebat, et spectabat titulo stabilimenti sibi, et Paulo Casas ejus filio, ac dicto Dominico Bronda francigenae agricolae Barcinonae civi, et suis perpetui, facti et firmati per Dominam Elisabethem Joanna Çarrovira viudam Joannis Michaelis Çarrovira Df. Civis Barcinonae, provit de dato stavilimento constat instro recepto paenes Dominum Michaelem Serafinum Nadal Df. Notarium Regium civem Barcinonae die decima tertia Mensis marty anni millesimi sexcentessimi septimi. Dominy ratione firmato, et laudato.
Item: Secundo, et deniquae jus, licentiam, et facultatem, quod no is, seu verius mihi dicto Ludovido Casas competent, et spectant luendi, revendicandi, et recuperandi abs cisdem haeredibus, aut slectibus totam illum annuum censium pentionis undecim librarum monetae Barcinonae, unacum toto dominio directo, forma, et fathiga triginta dierum, et alio quilibet, jure ad Dominum directum pertinentim quaem annis singulis unica solution, die seu festo Beatae Mariae mensis Augusti, Joannes Cardona Agricola degenes in territorio Barcinonae, et extra Portale Sancti Antony cuntatis ejusdem, Maria----- nunc usor......... quae in primis nuptys fuit uxor Joannis Rosell agricolae degentis in dicto territorio Barcinonae, in loco, sive partita dicta las Barraquetas, et Joannes Pujol etiam agricolae dictae presetis civitatis civis faciunt, et praestant, facereque, et praestare tenentur. Primo in, et super tota illa petia terrae campa tenentiae duarum modiatarum terrae parum plus, vel minus, quarn dictu Joannes Cardona habet, et passidet in Monte juditico dicto territory Barcinonae, juxta petrariam dictam den Torras moler. Et tempore inferius chalendandi estabilimenti terninabatur ab oriente in honore Joannis Carreras olitoris civis Barcinonae; a meridie in honore Theclae Corts; ab occidente in honores Josephi Amat olitoris Barcinonae civis; et a cirtio in honore Josephi Domenech agricolae barcinonae civis. Nunc vero terminator ab oriente com honore domini Cayetani de Pallejá Barcionoae populati; a meridie in honore Mariae Amat viduae; ab occidente in honore Jacobi Isbert alias Jaume de las dents; et a cirtio com honore Francisci Feliu agricoliae civis Barcinonae.
Item: In et super tota illa alia petia terae tinentiae septem quartarum parum plus, vel minus, quam, dicta Maria Riera, et antea Rosell habet et possidet in dicto Monte Judaico in loco dicto "la Trinxera", subtus dominium dictam dena Maria pastissera. Ex tempore dútí, et inferius chalendati stabilienti terminabatur ab oriente in honore Thomae Moragas olitoris Barcinonae civis; a meridie in honore Joannes Valls agricolae Barcinonae civis; aboccidente in honore dicto Josephi Domenech; et a cittio in honore dominoris Josephis camprubí Barcininae populati. Nunc vero terminator ab oriente in honore Illustris Dominae Abbatissae et Regis Monastery Beatae Mariae Vallis domicellae dictae presentis civitatis; a meridie cum aloi honore dictae Mariae riera, et antea Rossell; ab occidente cum honore dicti domini Cayetani de Pallejá; et a cirtio cum honore Petri Casas agricoliae Barcinonae civis.
Item: et desiquae in super tota illa alia petia terrae herma tinentia septem quartarum parum plus vel minus quam dictus Joannes Pujol habet et possidet in dicto Monte Judaico, viloco vocato "La Llengua de Serp, o Fort dels Reys". Et tempore dicti, et inferius chalendati stablienti terminabatur ab oriente in honore Joannis Casas revenditoris Barcinonae civis; a meridie cum dicto loco dicta "La Llengua de Serp, o fort dels Reys"; ab occidente in honore Administratorum Rndae. Abbatissa et Monialium Vallis domicellae dictae presentis civitatis; et a cirtio in honore Josephi Figueras revenditoris barcinonae, civis. Nunc vero terminator ab horiente Raphaelis Ballester candelary cerae barcinonae civis; a meridie in honore Joannis Poch, agricolae; a cirtio in honore Augustini Lluviola etiam agricilae omnium civium Barcinonae. Et est sciendum quid sipradictus censis pentionis undecin librarum fuit impositus, cum instrument stabilienti de dictis, et superius designates tribus petia terrae, per me dictum Ludovicum Casas in favorem Laudenty Pallares olivaris civis Barcinonae, fati, et firmati, apud Josephum Vila notarium die vigesima sexta Augusti anni millessimi septingentesimi trigesimi quarti. Hanc autemtelligi. Estrahentes praedicta, quae vobis vendimus de jure, dominio, proprietate et posse nostril, et nostrorum, eademquae in vestrum, vestrorumquae jus, dominum, et paese mittimus,e t transferimus pleno jure, ad habendum et perpetuo possidendum, et inde vestras facere voluntates absquae contradiction aliqua nostril, et nostrum. Promitentes tradere vobis, vel cui volueritus possessionem corporatem, sui quasi praedictorum, quae vobis vendimus, et in ea faciemus vos, et vestros perpetuo existere potiores, vel vos aut vestri possitis vestra et corum propria autoritate ipsam possessionem libere apraehendere, et appraehensa lucite retinere. Nos enom interim id est donec dictam possessionem habuaeritis fatemir, et constituimus nos praedicta, quae vobis vendimus, pro vobis et vestris genere, et possidere, seu quasi. Volentes, et consentintes, ut vigore, horum verborum, et ex juris dispositione, aut alias ipsa possessio in vos, et vestros tradita censeatar, ac si per nos vobis tradita ex titisset realiter, et de fecto. Praeterea ex causa praedicta, et alias omni miliori modo, cedimus, et mandamus vobis, et vestris omnia jura, et actiones, quasumquae nobis competenti in praedictis quae vobis vendimus conta quascumquae personas, bona et res ratione et occasione eorundem. Quibus juribus, et actionibus cessis possitis vos, et vestri vindicares et recuperare paefatam medietaten dictae petiae terrae, et antedictum censum pentionis undecim librarum, et omnia alia facere, auqe facere poterimus ante hupismodi venditionem. Nos enim facimus, et constituimus vos et vestros in his Domino, et procuratore ut in rem vestrum propriam ad facienaum inde vestrae libitum voluivitis. Salvis tamen Semper in et super praedita medietate dictae petiae terrae, censibus, et alys juribus dominicalibus Dominorum sursum expraessoru singula singulis referendo, ut siperius est expraessum, et salvo inquam laudemio inde pro praedictis solvere competentis. Pretium vero praedictorum, quae cum presenti vobis vendimus est sexcentum octo librae, et quindecim solidi monetae Barcinonae, et sunt salicet et ducentum septinginta octo librae, et quaendecem solidi pro pretio, seu valore juris luendi medietatem petiae terrae superius primo loco designata, et reliquae tercentum, et triginta librae pro pretio seu valore juris luendi centsum pentionis undecim libraru, cum omni dominio directo supra secundo loco designatum. Ex quo quidem prestio de voluntate nostra et vigore facultatis, et podestatis, quascum presenti vobis tribuimus, paenes vos retinatis, et retinetis tercentum septuaginta tres libras, quindecim solidos, et novem denarios ad effectum illas solvendi. Ssilicet sepruaginta tres libras, quindeam solidos, et novem denarios dictis haeredibus, auts succeoribus praefati francisci Galceran, creditoribus nostris, et reliquas tercentum libras mihi dicto Paulo Casas, causuuquae, et rationibus desuper in praeludio hujus venditionis encarratis. A quibus in actu solutionis petatis, et recuperetis apocas, et cessiones, quae scilicet ad tuindum, et deffendendum praedicta per nos vobis supra vendita, et alias adagentum in casu , su sequretur, volentes, quod factis per vos solutionibus praedictis sitis, et succedatis in locum et jus dictorum creditorum. Competantas, et juris potioritas, aliaquae praeheminentiae, et praerrogativae, quae illis nunc competunt, et competerent, si solutiones praedictae ipsis respective factae non juissent. Et ideo renuntiando, exceptioni prety sic non convenentitur, et exceptioni de dolo, et actioni in factum omnique aly jurihis obvianti. Donamus et remittimus vobis, et vestris cum presenti, si quod praedicta plus modovalent, velabinde valebunt pretio antedicto. Insuper convenimus et bona fide promittimus praedicta, quae vobis vendimus facere vos, et vestros habere tenere, et possidere perpetuo contra cunctos. Teneriquae Semper de firma, et legali evictione, ac legitima defentione praedictarum, Semper, et in omni casi, et evento cogetato, et incogetato quomodocumquae, et qualitercumquae evenienti, et contingenti, tam de jure, quam de facto, et de restitutione ómnium missionum damnorum, et intesse, quae inde pro praedictis sustituaritis, super quibus credatur vobis, et vestri vestro, et eorum pleno, et simplici verbo, vel solo juramento, ad qua deferimus, nullo alio probationu genere requisu. Et pro his complendis, et firmater attendendis, obligamus vobis, et vestris omnia, et singula bona nostra, et alterius nostrum insolidu mobilia et immobilia ubiquae habita, et habienda, juraque, et actiones nostras, quascumquae. Renuntiantes beneficio novaru constitutunum, et dividendaru cedendarum actionum, et consuetudini Barcinonae lor. Quanti de duobus, vel pluribus insolidum se obligantibus nec nos legi dicentis delationem juramenti ante sui praestationem posse revocari, et non valere, omniquae aly juri, rationi, et consuaetudini his obviantibus quovismido, et legi generalem, prohibenti, et ut praedicta omnia, et singula majori gaudeant, firmatate non vi, nec dolo, sed sponte, juramus, in animas nostras ad Domonum Deum, et ejus Sancta quatuor Evangelia manibus nostris corporliter tecta, praedicta attendere, et complere, et in nullo contrafacere aliqua ratione, seu causa. Haec igitur omnia, et singula pro ut supra sunt promissa, facimus, paciscimur, et promittimus nos dicto venditores vobis dicto emptori, et vestris nec non notario infro ut publicae personae, pro quibus intersit recipienti, et stipulanti. Actum ut supra.
Testes sunt Jacobus Duran notariu causidicus, et Sagistmundus Vilasau esparterius civis Barcinonae.

Item: alio instro nos desuper nominati Ludovicus Casas, et Paulus Casas, pater et filius venditers, qui supra firmamus apocham vobis dicto Christophoro Gironella emptori antedicto de dictis sexcentum ocho libris, et quindecim solidis Barcinoribus, quae sunt pretium praecedentis venditionis per nos vobis firmatae. Quias de voluntate nosra penes vos retinentos, et retinetis, tercentum septuaginta tres libras, quaendecim solidos, et novem denarios causas et rationibus contentis et expraessis in eadem venditione, et restantes ducentum triginta quatuor libras, decem novem solidos et tres denarios a vobis habuimus, et recepimus numerando realiter et de facto in notario et testium infrorum presentia. In cujus rei testimoium presentem facimus, et firmamus supradicti.
Paenes me Carolum Rondó notarium.