Saga Bacardí
05426
ESCRITURA DE RETROVENTA DE CASAS EN CALLE SITGES, DE LOS GARCÍA HACIA FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Lunae XVI mensis Novembris anno a Nativitate Domini MDCCXVI.
Ego Josepha García vidua relicta Joannis García juvenis chirurgi Barcinonae degentis, quae antea fui uxor Jacobi Campets sculptoris Barcinonae civis uti tenens, et possidens hereditatem, et universa bona, quae fuerunt dicti difuncto primi viri mei pro meis dote, sponsalitio, et alys juribus hipothecis, et creditis, quae habeo, et habere debeo in illius hereditate, et bonis juxta antiquam praescriptam laudabilem et approbatam consuetudinem Barcinonae constitutionemquae Cathaloniae Generalem Parpiniani editam hac nostra incipientem dicto nomine, quia Domus infrae sunt mihi valde inutiles, et damnosae nedum hillorum nimiam census praestationem, ad quam sunt obligatae, sed etiam quia valde dirutae sunt obbellicum tormentum, sive bomba, quod in illarum exista, sive retrocurtali cecidit in ultima obsessione presentis civitatis, qua proptor utilius est mihi Domus ipsas restituere, quam paenes me retinere, igitur Gratis per me, et meos reddo restituo, et torni vobis Francisco Roig et Vives aurifici Barcinonae presenti, et inferius acceptanti et vestris, et quibus volueritis perpetuo totas illas domos, sive totum illud hispitium ex abiso usquae in caelum cum uno portali extra in carraria publica infra aparienti, et olim cum duobus portalibus, et cum sua exita sive retro curtali cisdem Domibus contiguo, et puteo in eodem constructo cum instrohitibus quas ego dicta nomine habeo, et possideo in presenti civitate Barcinonae in vico olim dicto dem Massaguer, et nunc de als Sitjas, quae per vos dicto primo viro meo stabilitae fuerunt instro recepto paenes D. Frannciscu Torres notario publico Barcinonae die decima septima Februari millessimi septingentessimi noni. Quae tenetur per vos dicti stabilimenti vigore ad censum viginti duarum librarum annuatim anticipate solvendaru promediatate scilicat die decima septima February et pro altera medietate die decima septima Augusti et vos praedictas tenety et terminatur et nihil minus restituo, et absolvo vobis totum utile dominium, et naturalem possessionem praedicta domorum et quodcumquae abiud jus mihi competens tu eisdem has itaque sicut melius itaquod deinceps totum utiles dominum et naturalis possessio ac alius jus quod habeo in praedictis domibus sint et censeantar consolidata dominio vestro, et vestroru. Preterea excausa praedicta, et alias cedo vobis omnia jura quibus juribus ego enim salvis et salvo inquam laudimio insuper convenio et promitto praedicta habere ratta, et non revocare sub bonem meoru obligatione raddens, et restituens vobis praehabendatum stabilimenti instrum quod viribus carrere volo tum, et effectu sic quod illo minime uti patri meorum tradditionem, obligationem, et restitutionem praefatas per vos dictam Josepham Pertiano mihi ingrafatas. Gratis confiteor et recognosco vobis me contentum sue de cesibus super quibus renuntio exceptioni non nimeratae pecuniae et facio vobis nedu apocham praedictis verum etiam de omnibus, et singulis actionibus, quantitatibus quas contra vos, et bona vestra ratione praedictoru et ditejuratione eorum dem vel alias ego et mei facere possemus, proponere in juditio vel extra judicium faciens vobis bonu et perpetuum finem cum pactis firmssimma de ulterius aliquid non petendo rescrivatas tamen mihi, et meis actionibus realibus contra dicta domos dict actu.
Testes sunt Antonius Duran mercator, et Franciscus Vila negotiator Barcinonae cives.
Paenes me Paulus Cabrer notarium.


Dicto die.
In Dei nomine Quod ego Franciscus Roig et Vives aurifex civis Barcinonae ad bene videlicet melioandum. Gratis per me et meos stabilio et in emphiteosum do, et concedo vobis Joanni Paulo Faura agrae Barcinonae degenti presenti et inferius acceptanti et vestris et quibus volueritis perpetuo vestri tamen consililibus, et vestrorum, totas illas domos sive totaum illud hospitium de quobiso usquaes in caelum cum uno portali exta in carraria publica infra corrienti, et olim cum duobus portalibus et cum sua exita sive retrocurtali eidem domibus contiguo, et puteo in eodem constructo, cum instrohitibus quas super titulis inferius habeo, et possideo in presenti civitate Barcinonae in vico ilim dicto den Massaguer et nunc de las Sitjas, et terminatur dictae domus per Rndu Priorem et Conventum Beatae mariae de Bonosucessu presenti civitati tanquam succedentes Magnifico Antonio Muxiga et Fonabrada ad censum duarum librarum et sex solidorum barcinonu annuatim solvendaru die vigessima quarta mensis Augusti qui praedictae tenent per benefitium Sancti Barnabe in Ecclesiae Barcinonae institutu et fundatum et per illius benfiatu ipsius nomine et eo nomine administratorae illorum anniversarioru quae egregia Domina Maria Alvarez inelsti Domioni Infantes Raymundi Berenguaria uxor relicta fieri mandavit in dicta ecclesia barcinonae et in domo fratra praedictoru villae Castilionis Empuriaru ad censum terdecim solidoru et sex denarioru ann quolibet solvendoru in festo Nataly Domini quae quidem aniversaria haec tenent per ecclesiam Sancti Cucuphatis de Reco et ejus rectore ipsus remine rationae elehemosinae et aniversarioru, quam et quas berengarius de Aderone instituit in dicta ecclesia alteru scilicet ad altare ae Sanctae Mariae, et alterum ad altare Sancti Michaelis in dicta ecclesia instititu et per rectorem ipsoru altariu eorui nomini est ab dominio, et alodio psorum ecclesiae et Navae ad censum tam super praedictis quam super diversitalis proprietatibus quas diversi alis emphiteotae abidem habent, et possidens, per enent pimem dictum Beneficium Sancti Bernabé decem septem librarum et octo solidorum monetae Barcinonae annis singulis perpetuo solvendarum, in festo omnium Santo et terminatur ipse domus ab oriente in dicto vico nominato den Massaguer nunc vero de las Sitjas; a medidie in honore Jacobi Domenech magistri domorum vivis Barcinonae partim, et partim in horto dicti Monastery de Bonosuccessu,; ab occidente ucm dicto horto; et a cirtio cum honore Jacobu Valtá sartoris civis Barcinonae et pertinent, et spectant praedicta ad me necum vigore, redditionis et restitutionis mihi factae, et firmatae per Josepham Garcia viduam relictam Joannis Garcia juvenis chirurgi Barcinonae degentis, quae antea fuit uxor Jacobi Campets sculptoris Barcinonae civis, uti tenutariam hereditatis, et bonorum quae fuerunt dicti difuncto primi viri sui instro paenes notario infrum recepto die presenti, cui quidem Jacobo Bampets fuerunt per me stabilitae instro recepto paenes D. Franciscum Torres notario publico Barcinonae die decima septima February 1709 verum etiam titulo venditionis mihi instro gratiae redimendi mediante factae et firmatae per Josephum Roig auri et argentifabrum villae Castilionis de la Plana diis. Dertusen in Regno Valenciae litae instro nondum domiy ratione firmato nec clauso sive subsignato sed recepto prout in May 1704- hac itaque sicut melius sub tali tamen pacto forma lege et conditione quod praedicta melioretis et in aliquo non detenoiretis, et quod pro censui praedictor et omnium melioramentorum per vos et vestros inspraedictae fiendorum detis, solvatis facitis, et praestatis ac dare solvere, facere, et praestaare habeatis, et teneamini mihi, et meis in his successoribus viginti duas libras monetae barcinonae anno quolibet perpetuo solvendas anticipate in duobus anni terminis scilicet earum emdietatem die decima sexta mensis Novembris, et alteram medietatem die decima sexta mensis may, incipiatis que primam mihi facere solutionem die presenti, secundam vero die decima sexta mensis May anni proxime venientis millessimi septingentessimi decimi septimi, et sie deinde annuatim in dictis, vel consimilibus terminis sive diebus, et quod infra quinque annos proxime, venturos, et adie presenti in antea continie decurrendos mitere, et convertere habeatis, et teneamini in operis utilibus, et necessarys, dictaru domoru ducentu libras monetae Barcinonae de quarum in missione constare habeat per apocha, albaranna, aut alia legitima documenta et quod non possitis praedictas domos mihi nec meis reddere et restituere, insi prius per vos impmissis dictis ducentum libris in dictis operis, qut eis seu earum parte ad immittendum deficiente mihi, vel meis exsolutis pro paena, et nomine paenae. In his autem licet tamen salvis et salvo inquam laudimio inde pro rpaedicti solvere competenti quod laudimius est secundum pronuntiationem arbitrale domini Regis et veners, episcopi Balentini super hoc latam septima parts ponatur clausula septimi assueta pro laudemio. Pro instrata vero praedictor quae vobis stabilio, et in emphiteosim do, et concedo dedistis, et tradidistis mihi, et confiteor me a vobis habuisse et recepisse unum par gallinarum nonaru, et receptibilium et ideo renunciando si quid plus dono insuper convenio, et bona fide promitto vobis, quod praedicta, quae vobis stabilio et in emphiteosis, do, et condedo unacum omnibus meliorambibus et -----------------in eidem feceritis faciam vos, et vestros ac quas volueritis habens, quodquae tenebor et ,eo temebimtir vobos. Et vestros de fora. Et legali evictione, ac leitima defensione praedictoru semper et in omnis casu cogitato, vel incogitato, tam in jure quam in facto qu modo cumque et qualiterumque contingenti, et evenienti, et et de restitutione missionu super quibus credatum, et pro his complendis, obligo vobis et vestris omnia, et singula bona mea mobilia, et immobilia, juro et actiones, quascunque. Renuntians quantu ad haec omni et cuicunque juri, ad haec ego dictus Joannes presents laudans praedicta acceptans quae a vobis suplun stabilimentum per vos de praedictis mihi supra factum cum pactis, et conmditionibus suptrs quibus expresse consentis. Gratis convenio, et bona fide promitto vogis quod praedicta per vos mihi supra stablilita meliorabo et in aliquo non deteriorabo et quod pro censu praedcitoru, et omnium melioramentorum per me et meos in praedictis fiandoru, dabo solvam, faiam, et praestabo mei que in his successores dabunt solvent, facient, et praestabunt---bis et vestris praedictas vigenti duas lbiras anno quolibet anticipates solvendas in dictis duobus anni terminis scilicet earum medietate die decimasexta mensis Novembris, et alteram medietate diae decima sexta mensis May incipient que primam vobis facere solutiine die praesenti secundam vero die decima--------ta mensis May anno proxime venientis millessimi septimgentessimi decimi sexttimi et sic deinde annuatim in dictis vel consimilibus terminis sive diebus, in quod infra quinque annos proxime venture, et a die presenti in antea continua decurrendos mittam et convetram in operies utilibus, et necessaris dictaru Domino dictas ducentum libras de quarum immissione constare faciam per apochas albaranna, aut alia legitima documanta, et quod praedicta vobis, nec vestris non restituam, nisi prius per me immissis, et conversis dictis ducentum libris intitis operois aut eis seu cearu parte ad immittendum deficiente vobis, vel vestris tre solutis pro paena et nomine paenae et praedcita omnia et singula et alia ad quae quae homoi stabilimenti vigore tenear faciam attendam et complebo creme facient attendent et complñebunt sine aliqua videlicet dilatione cum salvis procurationis intus Barcinonae XS et extra XXS barcinonae ultra quos promitto restituere missiones super quibus credatur et pro his complendis saeligo vobis et vestris specialiterque et expresse hopotheco praedicta domos per vos mihi supra stabliitas et seu totum jus emphiteoticum mihi eisdem compitens et acquisitu, et generaliter sine praejuditio dictae specialis obligationisbus imo eidem addendo obligo vobis, et vestris omnia, et singula bona mea mobilia et immoblioa. Jura et actiones quascumque renuntians quantu ad hae legi sive juri dicenti quod prius transeundu sit et ali quod quan dictae ac omni alu juri et ex pacto foro meo proprio submitens, et supponens me, et omnia mea quo ad haec foro curiae Magnifici Vicari seu regentis vicariam Barcinonae et alterius. Inquae cum facultate variandi et promissione et est scindu fiat cum sciptura sub paena tertii, in libris tertioru curiae dciti Magnifici Vicari, seu regestis Vicariam Barcinonae obligando proinde vobis, et vestris personaliter et omnia et singula bona mea mobilia, et immoblioa, jura, et actiones cuqsqunque civi et tu praedicta juramus ambo stabiliens scilicet, et acquisitor haec igitur actum.
Testes sunt Anthonius Duran mercator, et Franciscis Vilar negociator civis Barcinonae.
Lo infrascrit com a Rector de la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech de Barcelona, y en dit nom Señor directe de las preescritas casas firma lo rpesent acte per rahó de Señoria los drets empero meus en dit mon, y de mos successors censos, y lluismes deguts, y no pagats semrpe salvos, en Barcelona als 27 del mes de Mars del any 1719.
Dr. Joseph Coder Pbre. Rector de Sant Cugat del Rech de Barcelona.
Lo Infrascrit com a procurador del Rnt. Mo. Geroni Vila Pre. Com a obtenint lo benefici sub invocatione Sancti Michaelis fundat en la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat consta de ma procura en poder del D. Anton Riera notari real de la present ciutat, y añtre dels escrivans de la Cort del Señor Veguer als 28 de Abril de 1716, y en dit nom Sewñor directe de las sobreditas casas firmo lo present acte per rahó de Señoria. Lo drets empleró de dit mon principal en dit nom y de los successors, censos, y lluismes deguts, y no pagats sempre salvos en Barcelona als 28 de Mars del any 1719.
Lo Dr. Miquel Prats Pre. Procurador sobredit.
Sig+nu Rndi. P. Fr. Martini Pons religiosi Monasteri et Conventus Beatae Mariae de Bonosuccessu ordinis Servitaru presentis civitatis Barcinonae uti procuratoris Rndi. P. Prioris, et Conventus dicti Monasteri, ut constat de sua procuratione instro recepto apud me Josephum Vilamala notario publico Barcinonae infru die 28 Juny 1717, pro tu cum presenti ego dictus et infrus notario fidem facio, qui dicto nomine praedcita dominis ratione firmavit, et laudavit juribus tamen dictor P. Prioris, et Conventis principalium souru, ac censibus, et laudemiis, forsan debitis, et non solvistis -----------in omnibus et per omnia semper salvis, quam firmam fecit dicto nomine Barcinonae apud me Josephum Vilamala notario publico Barcinonae prae et infrus die 15 May anno 1719 presentibus pro testibus Petro Nadal Mats et Silvestre Coll agrai Parrochialis Sancti Martini de Haya dios Barcinonae. In cujus quidem Dominis ratione firmae proprio calamo scruipto fidem, et test imoniu, ego idem Josephus Vilamala Notario publico Barcinonae jie me suis et meum, sepe dictis die, mense, et anno appono sig+nu. Ego Michel Fogueres V.J. Dr. Pbr. In Sancta Cathedralio Barcinonae Ecclesiae Beneficiatus uti sindicus, et procurator administratorem Ilustris Capitulatione inter alia domus charitatis ejusdem Sanctae Ecclesiae, cui quidem charitati aucenticae Apostolica interalia est unicum Beneficiatum sub invocatione Sancti Bernabé in dicta Sancta Ecclesia institutum, et fundatum, et eo nomine genes vices charitaterii ipsius Sanctae Ecclesiae biennio currenti in locum, et ducante absentia Ilustris et administratores Rndi. Domini Didaci Fogueres V.J.Dris. Canonici, et charitaterii dictae Sanctae Ecclesiae fratris mei dicto nomine praedicta dominii ratione firmo juribus tamen laudemiis, et censibus alias debitis, et non solutis, in omnibus, et per omnia semper salvis, quam firmam facio manu aliena manu vero mea propria subscriptas.
Dr. Michael Fogueres Pbr retroscripto nomine.

Ego Franciscus Roig et Vives aurifex civis Barcinonae attendens, et considerans, me altero instro paenes notario infrum recepto die praesenti, et paulo ante istud stabilisse et in emphiteosim dedisse et concessisse vobis infro Joanni Paulo Faura et vestris, et quibus volueritis perpetuo, totas illas domo, sive totum illud Hospitium ex abisu usque in caelum cum uno portali extra in carraria publica infra aèroeit, et olim cum duobus portalibus, et cum sua exita sive retrocurtali eisdem domibus contiguo et puteo in eodem constructo, quas ego habebam et possidebam prout vos dicti stabilimenti vigore habetis,e t possidetis in presenti civitate Barcinonae in vuico olim dicto den Massaguer, et nunc de las Sitges ad censum viginti duarum libraru annuatim anticipate solvendarum videlicet pro medietate die decima sexta mensis Novembris, et per altera medietate die decima sexta mensis May prout haec et alia in dicto stabilimenti instro contenta sunt, et quia ante dictum stabilimentum et in actum illius fuit actum, et conventum, quatenus homoi concederem vobis scinna et facultatem luendi, quitandi, et redimendi infram partem dicti et non. Ideo volens conventa, et pactata inter me et vos operis per affectu adimplura. Gratis per me et meos, dono, et concedo vobis dicto Joanni Paulo Faura agrae Barcinonae degenti praesenti et vestris et quibus volueritis perpetuo lintia fiam facultatem, et potestatem plenarias, quas mihi nec meis ullo unguam tempore revocare non liceat luendi quitandi, et redimendi deum libras in annua pensione in nuda perceptione praetio scilicet ducentum libras in ad rationem soudi pro luibra quatuor equialibus luitionibus ex dicto censu pensionis annuae viginti duarum librarum cum praechalendato stabilimenti instro noviter imposito, hac tamen intellecto quod laudemium ratione presentis facultatis luendi, et luitionu inde fiendarum debendum per vos exsolvatur absque damno, et missione mei, et meoru, residuo autem dicti census cum tota ejus dominatione media, firma, fathica, triginta dierum, et alio quolibet jure mei et meorum in dictis Domibus competentibus salvis et illesis remanentibus, conveniens, et promittens vobis quod facti per vos luitionibus praedictis faciam, et firmabo vobis, et vestris venditionem, ab solutione, diffinitionem,e t remissionem de quantitate per vos luenda cum instro publico juris efficatiam habente et cum omnibus clausulis er firmatatibus in similibus apponi solitis, et praedicta omnia et singula attendere et complere promitto sine dilatione cum restitutione missionu super quibus credatur et prohis complendis obligo vobis, et vestris omnia, et singula bona mea mobilia et immobilia, jura et actiones quaescunque renuntians quanti ad haec omni, et cuicunque juri, et ut praedicta, juro haec igitur actu.
Testes sunt Anthonius Duran mercator, et Franciscus Vilar negotiator cives Barcinonae.

Dicto Die.
Ego Joannes Paulus Faura negotiator Barcinonae degens constituens me debitorem et principalem solutorem principaliterque tentum, et obligatum in infra pecuniae quantitate pro Josepha Garcia vidua relicta Joannis Garcia juvenis dhirurgi Barcinonae degentis, quae antea fuit uxor Jacobi Campets sculptoris Barcinonae civis uti tenutaria hereditatis, et bonorum quaes fuerunt dicti difuncto primi viri sui agens haec sine praejuditio Priorum obligationu vobis competentium, quo scilicet ad temporis Prioritatem, et juris pottioritatem,, imo eis addendo. Gratis confiteor et in veritate recognosco me debere vobis Francisco Roig et Vives aurifici Barcinonae civi presenti quatuor duplas auri effectivas, seu illarum valurem. Et sunt ad complementum omnium solutionum debitaru, et decursaru usque in diem presentem ex illo censu privisionis annuae viginti duaru libraru quam annuatim pro medietate vigesima septima die Februarii et pro altera medietate decimal septima die Augusti dicta Josepha Garcia, et antea Camptes vobis faciebat et praestabat pro quibus dam de las Sitjas presentis civitatis. Com de residuis solutionibus ex dicto censu huc usque cessio dictae Josepha García gratiam et remissionem feciribit, et ideo Renuntiando, convenio, et promitto vobis praedictas quatuor duplas auri, seu illaru valorem dare, et solvere vobis Barcinonae die seu festo Beatae Mariae mensis Augusti anni proxime venientis millessimi septingentessimi decima séptima sine dilatione cum salario procuratoris intrus Barcinonae XS et extra XXS barcinonoru ultra quos, promitto restituere missiones, super quibus credatur et pro his complendis, obligo vobis, et vestirs omnia, et singula bona, et jura mea mobilia, e4t immobilia, Renuntians quantu ad haec in quantum videtur me fidejusore pro dicta Josepha Garcia legi sive juri dicenti quod prius conveniatur principalis, et alii dicenti quod sublato principali ac omni alii juri et expacto foro meo proprio submittens, et supponens me et bona mea. Quod haec foro curiae Magnifici Vicarii seu Regentis Vicariata Barcinonae et alterius. Inquem cum facúltate variandi et promissione, et est sciendum, fiat cum scriptura ab paena tertii in libris tertioru curiae dicti Magnifici Vicarii, seu Regentis Vicariam Barcinonae, obligando proinde vobis, et vestris personam, e4t omnia et singula bona, et juras mea mobilia, et immobilia, cui et ut praedicta, juro haec igitur actu.
Testes sunt Anthonius Duran mercarot et Franciscus Vilar negotiator cives Barcinonae.
Paenes me Paulus Cabrer notarium.

Dicto die.
Ego Joannes Paulus Faura agrae Barcinonae degens. Gratis convenio et bona fide promitto vobis Josephae Garcia viduae relictae Joanis Garcia jubenus chirurgi Barcinonae degentis, presenti, quod toto tempore vitae vestrae dabo vibis habitationem francham in quodam cubículo mihi beneviso illaru domorum, quas ego habeo et possideo in vico dicto de las Sitjas presentis civitatis,e t donec in dicto cubículo fecerim vobis ayguera, y llar par fer foch dabo vobis locu ad coquendum, seu ignem faciendum in coquina ipsaru domoru, et haec attens dere et cumplere promitto cum restitutione expressaru solugando proinde vobis omnia et singula bona et jura mea mobilia et immobilia, renuntiando omni juri, et ut praedicta juro, haec igitur factu.
Testes sunt Anthonius Duran mercator, et Franciscus Vilar negotiator cives Barcinonae.
Paenes me Paulus Cabrer notarium.