Saga Bacardí
05535
ESCRITURA DE VENTA DE UN CENSO DE BORRÁS HACIA FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die XXIIII mensis Marty presenti anni 1730, Barcinonae.
In Dei nomine. Ego Josephus Borrás lignarius civis Barcinonae. Pro luendo quitando et redimendo totum illud censuale mortuum prety sive proprietatis 355L monetae Barcinonae et annuae pentionis 17L 15S quod per me fuit venditum et credatum Rndae Priorossae et Conventiu Monialium societatis a Maria et educationis Puellar presentis covotatis Barcinonae instro alio paenes notario infrum recepto die X Marty 1729.
Item: pro solvendo et satisfaciendo dictae Priorissae et Covnentui 18L 9S 10D pro una pensione et ratta dicti censualis decursa usque in diem presente.
Item: Pro solvendo et satisfaciendo vobis infro emptori 251L 9S. Pro consimilibus quas vobis dare, et solvere teneor vibore cujusdam debitory per me vobis firmati apud notario infrum die V labontis mensis Marty, et alias pro expeditione aliqui negotio mihi ad presens valde occurrendium necessariam habeo pecuniae quant infra quam aliter minori dampno id circo. Gratis, per me et meos, vendo et ex causa venditionis concedo vobis honor, Francisco Roig et Vives auri, et argenti fabro civi Barcinonae licet absenti et notario et vestris seu quibus volueritis perpetuo totum illum annuum censum pensionis quadraginta libras monetae Barcinonae, ud cum totum dominatione media, firma, et fathica triginta die, et alio quod jure ejusde, quam miatim in diobis terinis sic, medietatem die prima mensis January, et alteram medietatem die prima July mihi facit et ptestat facere, et prestare tenetur Franciscus Valls caldererius cives Barcinonae tanquam habens et possidens vigore stabilimenti per me sibi facti facti et firmati instro alio apud notrio infrum et D. Josephum Brossa notario publico R.C. Barcinonae simul stipulantes, et insolidum claudentes, die XV Decembris anno 1728. Quandam domum in duobis potulibus extra aperientibus uno magno, et altero parvo ex abissu usque in caelum sit in presenti civitate Barcinonae et in vico appellato "dels Mercaders" juxta cibum nominatum de la "Boria", quae est pars et de pertinentys illar domos magnarum quae per Administratorem Illustre Capitulum Canonico Altare, Sedis Barcinonae fuerunt mihi stabilitae instro recepto paenes Rndu. Drem. Franciscum Rifós Pbrum. Notario et scribam dicti Illustri Capituli die IIII Juny anni 1717. Quae domus magnae sunt et fuerunt reductae ad septe stantia domo tria quorum aperient portale in dicta vico dels "Mercaders", et alia auatuor in vico appellato den "Cirera" per quem recte itur a vico de las "Semoleras", ad dictum vicum dels "Mercaders". Et est sciendum quod dicta domus possessa per dictum Franciscum Valls continet sequentia vulgari sermone exposita gratia claritatis Primo. La botiga ahont est la porta principal, que te de amplaia trenta quatre palms y de fondo setse palms cana de Barcinona, y sot ala escala se troba un tou de armari, y en lo mateix piso de la botiga, un relau, que serveix de menjador, y cuyna dividit, que te de fondo quaranta dos palms y de amplaria al cap del menjador tretse palms, y al capdevall de la cuyna, que confronta ab lo celober del altre casa de dit Borrás catorse palms, en la qual cuyna, y ha una rexa a onse palms del piso, y també un pou, y al costat del pou una ayyguera que dona la aygua per aquaducto en altre casa de dit Borrás. Y en lo primer sostre se troba una rexa que dona al celober de la casa de dit borras per donar llum y claror al quarto la qual es de diset palms, del piso de baix y també en lo segon sostre una finestra que es a tretse palms del piso per donar llum, y un armari a la paret mitgera de la altre casa, de dit Borrás, que te de alsada ins vuyt palms y mitg, y de ample tres palms, y mitg, y defondo un palm y mitx.
Item: en lo tercer sostre, o setar se troba una finesta que dona al dit celobert per donar llum al quarto a qual es a set palms de alsada del piso. Et terminatur dicta domus possessa per dictum Valls ab oriente cum honore Josephi Saurina pharmacopola civi Barcinonae, et partim cum honore Caroli Camps aromatary; a meridie cum honore Francisci Borrell courery; ab occidente cum dicto vico dels Mercaders; et a cirtio cum alia domo mea alodio dicti Illustri Capituli. Et tenetur dicta domus possessa per dictu Vals per me pro ut ab inde vigore presentis venditionis teneditur per vos ad censum praedictum dicto 40L annuatim dictis terminis solvenda in dominatione media. Et ego tenebam pro utvos ad inde tenebitis dictam domum sine censum quem cum presenti vobis vendo per dictum Administratorem Illustre Capitulum Canonico Sedi Barcinonae, ad censum tam pro domo superius designata quam pro residus sex domibus bine starys domo apud me remanentibus centum viginti quinque libras anatim eisdem terminis solvenda et sub dominio, et alodio dicti Illustris capituli. Et est sciendu quod dicta domu possessa per dictum Valls, tenebatu per me ad censum sexaginta quinque libras que fuit impositus in dicto stabiliment sed quia vigore facultatis per me dicto Valls in dicto stabilimento concessae fuerunt per illum luytae et quitate viginti quinque libras, in pentione in nuda perceptione ex dicto censu pretio sic 500L quas dedit, et exsolvit dicto Administratorem Illustri Capitulo in diminutionem dicti sui census pro utconstat instro recepot paenes dictum Josephu Brossa notario die... mesis... anni 1729. Ideo dictus meus census impositus fuit diminutu et reductus ad dictas quadraginta libras, pro utetiam census dicti Administratorem Illustris Capituli qui tempore suae impositionis erat pentionis 150L vigore dictae luytuinis fuit diminutus, et reductus ad dictas 125Ll. Hanc autem venditionem sicut melius sub pacto tamen sequenti videlicet quae per quan dit Joseph Borrás en dit acte de estabiliment fet a dit Francisco Valls cedí a dit Vals la facultat de poder lluyr 1000L del cens imposat en dit estabiliment. Las quals hagues de lluyr y quitar al Molt Ilustre Capitol en disminució del cens de ditas 150L que reb sobre totas las referidas set casas de las quals mil lliuras en ha lluyt ja 500L, com se ha dit, y pot encara lluyr las altres 500L, quedant las 15L en pensió junt ab la senyoria mitjana. Perpetuas e inlluybles sobre dita casa establerta a dit Valls. Perço en cas que dit Francisco Valls o los seus passassen en lo es de vendrer a fer dita quitació de las restants 500L en eix cas y no altrament, lo dit Joseph Borrás constitueix, imposa, e assigna a dit Señor comprador y als seus 25L en pensió en nuda percepció, es lo equivalent a ditas 500L sobre la casa que es al costat de la de dit Valls promptia també de dit Joseph Borrás, volent en tal cas que lo present pacte tigna força de imposició de dit cens a fi que dit Señor comprador, y los seus pugan cobrar y exhigir aquellas dels posessors que serán de la referida casa. Et sic sub dictae pacto extraho presenta, eudem. Ad habendum promittens tradere possessionem et in ea vel vos fiat cum clausula constituti. Praeterea ex causa praedicta et alias cedo vobis et vestris omnia jura, quibus juribus possitis et valeatis petere, exhigere, recupere, et habere dictum censu quam cum presenti vobis vendo tam scilicet ratt, pentionis currentis, debitam a quam pentiones et ratt a cetero decurrend, et alia acceptoria ejusdem tam a dicto Francisco Valls quam ab alys, et recepis, apocam et apocas, facere et firmare, illum etiam in quibuscum instris dominis, ratione laudare, laudimia petere, et alias uti ego enim facio et constituo dicens et humou salvis tamen semper in et super domo presenta possessione per dictum Valls dicto censu dicta 40L, quam vobis cum presenti vendo et alys jure domiontivo firma, et fatica triginta die, et alio quo jure mei et meos, et nunc vestri et vestro, et salvis, etiam semper tam in et super dicta domo et censu predicto quam met super residuos sex domibus apud me remanentibus, censu, jure, dominio, firma et fatica triginta die, et alia quo, jure dicti Administratorem Illustri Capituli Canomico Sedi Barcinonae qui census utpraedictur est dicta 125L annuatim dictis terminis solven, et salvo inquam laudimio inde pro praedictis solvere competenti quod laudimium est secundum pronuntiationem arbitralem domini nostri Regis, et veneratio Egne Valentini super hoc latam septima pars totius prety, quod revera emphiteotae inmediato dabitur pro venditione vel alia alienatione dicto qua laudimium recipi censuevit, et tertia pars septimae partis totuis prety quod rvera emphyteote, me di acto dabitur, pro venditione vel alia alienatione de qua laudimius consuevit quae per eum fiet, et non ultra, et se estabilimento, quarta pars, ejus quantitatis quae emphyteote, stabilimenti. Dabitur por in trata ubi nullis est mediatur, et quarta pars, quarto partis ubi sunt emphyteotae medis, unus velplures post immediat. Pretis vero predicto quae vobis cu presentia vendo est octingentum librae monetae Barcinonae. Ex quo praetio de voluntate mea figore facultatis qua cu presentia vobis dono, et convero apud vos resiheaty ex una parte 373L 9S is ad efectum illas dandi, et solvendi dicta renta me in priorisae, et Conventu de la Ensumaniga cujus, et romibus supra expressis a quibus in actu solutiones perator, et recuperatus apoca mihi et cessione vobis respective dirigens, quo sit ad ccum dicti et deffendendu presenta per vos empta contra quos cunque alios creditores meos, seu alias quascumque personas in presentibus jus habentas et facta epr vos dicta solutione sitis, et suscedatis in his in loco et jus dictae ingrissae et Cotus sict in temporis prioritate et juris prioritate fiea pacen de sucedendo large juxta notario infri stilum et ex alia parte dictas 351L 9S insilian dicti est debitory cujus jura, et actione vobis salva et salvae remanent omnio tempore quo ad succedendu et dictus censu vobis venditu contra quoscunque creditores meos et ex ad agendum in casu evitionis si forte sequenr, fiat clausula salvitatis jussium juxta stilum. Et ideo renuntiando dono quod plus insuper convenio, et bona fide promitto presenta fecere vos habere, tenerique de evictione semper in omni casu et eventu fortuito, et infortuito, cogitato, et incogitato quomodo que et qualitercunque evenienti ta de jura qua de facto. Et de restitutione missionu super quibus credat, et pro his complendi obligo vobis, et vestris ora et singula bona mea mobilia, et immobilia renuncians omni juri, et utpresenta justo haec igitur, actum.
Testes sunt Anthonius Bori braceruus villae de Pals die. Gerunda, Raymundus Bimborro, et Franciscus Anthonius Copons scriptores Barcinonae.
Paenes me Bonaventuram Galí notarium.

Item: Altero instro ego dictus Josephus Borrás venditor predictus firmo apocam vobis dicto honor. Francisco Roig et Vives emptori praefacto sicet absente, et notario de dictis octingentum libris barcinonibus quae sunt pretium praecedentis venditionis habitis et receptis quoniam ex illis de voluntate mea vigore dictae facultatis apud vos retinentis 624L 18S 10D causis et rationibus supraedictum exrpessis. Residuas vero 175L 1S 2D habui et recepi a vobis numerando realiter et de facto cum pecunia nunerata ad meas voluntates, et ideo renuntiando, apocam.
Testes sunt presenti.

Postea annua supradicta census vendendo insuper dicto Josepho Borás fui intimata, et notificata die V Aprilis presenti anni supraeidto Francisco Vals mediante modosa sibi directa et personaliter tadita per Jacobu Puiggener portavit regiu et tribunalis super Intendnedia dictis hujus Cathaloniae Principatus sit referente mihi notario infro dicto et code die presentibus pro setlibus Raymundo Bimborro, et Franciscus Anthonio Copons scriptors Barcinonae.

De inde die XIII presenti mensis Aprilis dictus Franciscus Valls respondendo presentae intimationi ferit contra dedi mihi notario infro respontiones sequentes responento inserant dequibus pusibus pro testibus dicti Raymundo Bimborro, et Francisco Anthonio Copons scriptoribus Barcinonae ad haec veratis.

Ego Dr. Jacobus Roig et Gelabert Pbr. Et Canonicus Sancti Barcinonae Ecclesiae uti procurator capvrviationis censuu, laudimiu, et alio scriptura dominicalis Administratore Illustri Capituli dictae Sanctae Ecclesiae, sub cujus regintine, et protestatione inst alia operaria major fabricae dictae Sanctae Ecclesiae residet, et excitit, presenta dominationi ratione laudo, et firmo censibus tanctu et laudimys ac alys juribus dominicalibus dicti Illustri Capitul forsan debitis et no et solvis in omnibus et per omnia semper salvis, et hanc firma facio mani aliena propria vero subscripta.
Dr. Jacobus Roig et Gelabert canonibus et Protutus.