Saga Bacardí
05633
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO SOBRE CASA EN CALLE ARGENTERIA, HACIA COTS, POR FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Martis XVI mensis January anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVIII.
In Dei nomine. Haverint universi. Quid ego Franciscus Roig et Vives auri, et argenti faber civis Barcinonae. Gratis et ex mea certa scientia per me, et meos heredes, et successors quiscumque vendo, absolve, difinio, et remitto vobis Josepho Cots auri, et argenti fabro civi Barcinonae licet absenti, et notario infro ut publicae personae pro vobis praesenti, acceptanti, et stipulanti, et vestries, seu quibus volueritis perpetui viginti quinquae libras in anua pensione, et in nuda perception ex illo censu pensionis octuaginta librarum, ex quibus deductis corresponsionibus infris, remanent mihi franchae, et quitiae quinquaginta librae, quem qnnuatim in duobus terminis, pro meditate scilicet decimal quinta die Aprilis, et pro altera medietate die decimal quinta Octobris, cum domination media, mihi titulos infris facitus, et praes tatis de et pro totis illus Domibus ex abysu usque in celem cum diobus portalibus, uno scilicet parvo, et altero magno aperientibus, qua antea errant dirutae, et postea reaedificatae, et errant furnish, et botigia cum introitibus, exitibus, omnibus quae juribus, et pertinentys suis, quas vos titulo venditionis vobis tanquam plus danti, et oggerenti in encantu public, tabba mediante, et curritore public interveniente, et vestries perpetuo factae, et firmatae per manumissores, et exequiitores testament, seu ultimate voluntatis Francisci Via difuncto auri, et argenti fabri Barcinonae civis, instrument receptor paenes Drum. Franciscum Albiá notarium publicum de número Barchinonae die vigesima octava July anni millessimi septingetessimo quadragtesimo septimo, dominy ratione firmato, habetis, et possidetis in praesenti civitate Barcinonae in vico olim dicto de Mari, ninc vero de la Argenteria. Quae quidem Domus tenentur per me ad censum dictarum octobinta librarum, prout abinde praesentis venditionis, et absolutionis vigore tenebuntur per me ad censum tantummodo quinquaginta quinque librarum annuatim in praecontentis binis terminis solvendarum, pro medietate scolicet decimal quinta die Aprilis, et pro altera medietate decima quinta die octobris. Et ego praedicta teneo, pro ut dictae Domus tenentur per Illustrum D. Joanne, Michaelem de Portell, et Font decurione, perpetuum presentis civitatis Barchinonae, et praetorem praetoriae cercariae, et per D. Josephum de Mora et Catá etiam decurione, perpetuum dictae presentis civitatis succeden heredibus, et successoribus Magnifici Gabrielis Amargós civis honoratis Barcinonae, qui successerat manumissoribus, et exequutoribus testamenti, seu ultimae voluntatis Annae Mariae Ferrer viduae Francisci Ferrer lintearu vommuniter, et pro indiviso, ad censu, triginta libraru, ex quibus deducta responsione infraseripta, remanent eisdem viginti librae singulis annis certis terminis solvendae, de quibus siquidem viginti libris dictis Illustris D. Joannes Michael de Portell recipit quatuir decim libras in duobus anno terminis, pro medietate scilicet die sexta February, et pro altera medietate die sexta Augusti, et dictis D. Josephus de Mora et Catá recipit residuas sex libras anno quobet die seu festo omniu sanetorum. Et dicti Illustris D. Joannes Michael de Portell, et D. Josephus de Mora et Catá presente tenent per beneficium sub invocation Sancti Mochaelis secundum nuncupatum in Parrochiali Ecclesia Sancti Michaelis Archalgeli praesentis civitatis Barcinonae instititim, et fundatum ad censum decem librarum monetae Barcinonae anno quolibet solvendarum, videlicet octo librarum, et quatuor solidorum, scilicet in festo ómnium Sanctorum trium libraru,, et quatuor solidorum, et in festo Paschuae Ressurectionis Domini nostro Jesu Christo quinque librarum. Quo vero ad Domos, quae olim constructae erant supra furnum, ad censu, triginta sex solidorum, in festo ómnium Sanctorum solvendorum. Et terminabantur dictae domus tempore inferius calendandi stabilimenti aboriente in honore Magnifici Bernardi Movi medicinae Dris; a meridie in honore Jacobi Anglada auri, et argenti fabri; ab occidente in dicto vico de Mari, nunc de la Argenteria; et a cirtio in honore meo. Hunc vero terminatur ab oriente in honore meo qui fuit dicti Dri. Bernadri Moxi; a meridie allo in honore vestro, qui fuit dicti Jacobi Anglada; ab occidente in ddicto vico olim de Mari, nunc vero de la Argenteria; et a rictio in honore meo. Et pertinet, et spectat praedictus census ad me titulo venditionis de illo mihi, et meix perpetuo factae, et firmatae per manumissores, et executores testamenti, seu ultimae voluntatis Theresiae Bosch, et Perutxena nubulis instro recepto paenes D. Hieronymu Brotons notarium publicum Barchinonae die quarta Augusti anni millessimi septingentessimi vigessimi secundi. Ad dictam tandem Theresiam Bosch et Porutxesa dictus annuus census pertinebat et spectabat titulo stabilimenti per eamf acti, et firmati dicto difuncto Dominum Hieronymum Brotons notarium die vigesima nona mensis Marty anni millessimo septingentessimi quarti. Has itaque venditionem, absolutionem, difinitionem, et remissionem facio sicut melius dici potest, et intelligi, itaquod ab inde cesset, et cessare habeat annua praestatio dictarum viginti quinque librarum, quas cum praesenti vobis vendo, et absolvo, sed dumtaxat facietis, et praestetis ex censu praedicto octuaginta librarum, residuas quinquaginta quinque libras barcinines mihi et meis annuatim terminis praecontentis persolvendas. Promittens praedictas viginti quinque libras in pensione, quas ex praenarrato censu vobis vendo, et absolvo, a vobis nec vestris non petere, nec vos, nec vestros pro eis in judicium, seu causam trahere, vel molestare palam, vel oculte, directe, vel indirecte, aut alias quovismodo. Imponens mihi et meis super praedictis quae vobis vendo, et absolvo, silentium sempiternum, omnemque agendi, vel molestandi viam paenitus abdicando, et praecludendo serie cum praesenti faciens de praedictis viginti quinque libris in annua pensione vobis, et vestris bonum, et perpetuum finem, absolutionem, difinitionem, et remissionem, pactumquae firmissimum de ulterius aliquid non petendo, et de non agendo solemni stipulatiuone vallatum, et roboratu, in manu, et posse notary infri, cancellans, et annullans, quo ad dictas viginti quinque libras in penssione, instrum praechalendati stabilimenti, omnesque vires, et obligationes ejusdem, ita et taliter quod mihi, nec meis prodesse, vobisqie nec vestris nocere minime valeant in futurum. Quo vero ad reliquus quinquaginta quinque libras in pensione, et quo ad dominum instrumento per praesens nullum inferatur praejudicium, novatio, seuu derogatio, imo ipsum, et ejus vires, et obligationes in suis pristimis robore, et valore sine, et permaneant. Praeterea ex causa hujusmodi venditionis, et absolutionis, et alias de cedo, et mando vobis, et vestris omnia et jura et actiones quas cumquae mihi competens in praedictis, quae vobis vendo, et absolvo contra quascumque personas, bona, et res ratione, et occasione curundem, quibus juribus, et actionibus cessis possitis vos, e vestris habere, et possidere praedictas domos francas, et quitias a praestatione dictarum viginti quinque librarum, et alias uti agere, et experiri in juditio, et extra, et alia facere, quae facere poteram ante hujusmodi venditionem, et absolutionem. Ego enim facio, et constitui vos, et vestros in his Dominis, et procuratores, ut in rem vestram propriam ad faciendum inde vestrae libitum voluntatis. Solvis tamen semper in et super praedictis domibus, super quibus memoratas vigenti quinque libras de censu vobis vendo, et absolvo, ersiduo dicti census, et alias jure, dominio, firma, fatica triginta dierum, et alio qquilibet jure mei, et eo in his successorum, quod residuum dicti census, ut praedictur, est quinquaginta quinque librarum annuatim in praecontentis binis terminis solvendarum. Et salvis etiam semper tam in et super praedictis domibus, quam in et super dicto meo censu dictarum, quinquaginta quinque librarum censibus, et alys juribus dominicalibus dominorum sursum expraessorum, singula singulis referendo, ut supertus son expraessum. Et salvo inquam laudimio inde pro praedictis solvere competenti. Clausula vero poni assutta in instrumentis venditionum, et aliqrum alienationum, quae fiunt de honoribus, et posseossionibusm, qui, et quae tenentur pro Ecclesiae, seu ecclesiasticys personis in civitate, et territorio Barcinonae, hic non inseritur, eo quia dictum Benefitium secundum sub invocatione Sancti Michaelis succedit Laicae personae post sententiam arbitralem inter clerum, et cives Barcinonae super laudemys promulgatum, et sic obtinen dictum Benefitium, ut laicus laudemium recipere debet. Praetium vero hujusmodi venditionis, et absolutionis est sexcentum, et viginti quinque librae barcinones. Et ideo renuntiando exceptioni praety sic non conventi, et legi qua deceptis ultra dimidium justi praety subventitur, et exceptioni de dolo, et actioni in factum, omnique aly juri his obvienti, dono et remitto vobis, et vestris cum praesenti, si quid presenta plus modo valent, vel abinde valebunt praetio ante dicto. Insuper convenio, et bona fide promitto presenta quae vobis vendo, et absolvo, nec non dictas domos francas et quitias a praestatione dictarum viginti quinque librar facere vos, et vestros habere, tenere, et possidere perpetuo contra vunctos tenerique semper de firma, et legali evictione, ac legitima defensione praedictorum semper, et in omni casu, et eventu cogitato, et incogitato quam documque, et qualitercumque exenienti, et contingenti tam de jure, quam de facto, et de restitutione omnium missionum, damnorum, et interesse, quae inde pro praedicto sustinueritis, super quibus credatur vobis, et vestris vestro, et corum plano, et simplici verbo, vel solo juramento, ad quod defero, nullo alio probationum genere requisito. Et pro hujis complendis, et firmiter attendendis obligo vobis, et vestris omnia, et singula bona mea mobilia, et immobilia ubique habita, et habenda, juraquae, et actiones meas quascumque. Renuntians legi dicenti delationem juramenti ante sui praestationem posse revocati, et non valere, omnique aly juri, rationi, et consuetudini, his obciantibus quovismodo, et legi generalem prohibenti renuntiationem, quin praecedat, vel subsequatur spetialis. Et presenta omnia, et singula majori gaudeant firmitate, no vi, nec dolo, sed sponte juro in animam meam ad Dominum Deum, et ejus Sancta quatuor Evangelia manibus meis corporaliter tacta presenta attendere, et complere, et in nullo contrafacere aliqua ratione, seu causa. Haec igitur omnia, et singula pro ut supra sunt promissae facio, paciscor, et promitto ego dictus venditor vobis diccto emptori, et vestris nec non notario infro ut publicae personae pro quibus intersit recipienti, et stipulanti. Actum ut supra.
Testes sunt Isidorus Vieta et Catá negotiator civis Barchinonae, et Eudaldus Terradellas de familia dicti venditoris.
Paene me Sebastiani Prats.
Item: Alio instrumento ego dictus Franciscus Roig et Vives venditor praedictus. Gratis et ex mea certa scientia facio, et firmo apocam vobis dicto Josepho Corts emptori praefato licet absenti, et notario infro pro vobis praesenti, et acceptanti de dictis sexcentum, et viginti quinque libris barcinonibus, quae sunt praetium praecedentis per me vobis factae venditionis, et absolutionis, habitis, et receptis in pecunia numerata realiter, et de facto ad meas omnimodas voluntates. Et ideo renuntiando exceptioni pecuniae praedictae non receptae, et omni aly juri mihi circa haec juvanti, in testimonium praemissorum praesentem facio vobis apocam de soluto. Actum ust supra.
Testes sunt praedicto.
Sig+num vener. Josephi Font Subdiaconi pbtinentis Benefitium sub invocatione Santi Michaelis secundum nuncupatum in Parochiali Ecclesia Sancti Michaelis Archangeli praesentis civitatis barcinonae institutum, et fundatum, pro ut de collatione dicti Benefiti in mei favorem facta, et de possessione per me de eodem adepta constat ginis instrumentis receptis in curia Vicariatus Ecclesiastici Barcinonem die trigesima Septembris anni millessimi septingentessimi quadragessnimi septimi, qui icto noe presenta dominy ratione firmavit et laudavit, juribus tamen dicti Benefiti, censibus, et laudamys forsan debitis, et non solutis, in omnibus, et per omnia sepmer salvis. Proqua quidem firma dominy ratione, et seu pro laudemio ei dicto nomine debito ratione praecedentis venditionis, et absolutionis, confessus, fuit se dicto nomine habuisse, et recepisse a dicto Josepho Cots in pecunia numerata realiter, et de facto ad suas omnibodas voluntates septem libras, sexdecim solidos, et tres denarios monetae barcinonae facta gratia de residuos. Quam firmam fecit dicto nomine Barcinonae, apud me Sebastianum Prats notarium publicum de número de Barcinonae, infrum die Lunae quarta menois Marty anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quadragessimo octavo. Praesemtibus protestius Hieronimus Cabañes, et Josepho Ponsico sporibus Barcinonae.
Sig+num Josephi Moros scriptoris Barcinonae degentis, tanquam procuratoris Ilusris Dr. Joannis Michaelis de Portell, et Font decurionis perpetui presentis civitatis, et praetoris praetoriae cerorriae colsonen dig. Pro ut de sua procuratione constat instro recepto paenes Dominum Josephum Vila difuncto notarium publicum regium collegiatum de nùmero Barcinonae die vigesima tertia mensis Juny anni millessimi septingentessimi quadragessimi terty, qui dicto nomine, presenta dominy ratione firmavit, et laudavit, juribus, tamen dicti principalis sui censibus, et laudemys forsan debitis, et non solvistis in omnibus, et per omnia semper salvis. Pro qua quidem firma dominy ratione praecedentis venditionis, et absolutionis, confessus fuit de dicto nomine habuisse, et recepisse a dicto Josephus Cots in pecunia numerata realiter et de facto, ad sua omnibodas voluntates undecim libras quatuirdecim solidos, et quatuor denarios monetae barcinonae, facta gratia de residuo. Quam firma fecit dicto nomine Barcinonae apud me Sebastianum Prats notarium publicum de número Barcinonae infrum die Martis vigesima sexta mensis marty anno a Nativitate domini millessimo septingentessimo quadragessimi octavo. Praesentibus pro testibus Josepho Ponsico scriptore, et Josepho Volanova juvene chrirurgo Barcinonae degentibus.
Signum nobilis D. Josephi de Mora et Catá decurionis perpetui presentis civitatis, qui presenta dominy ratione firmavit, et laudavit, juribus tamen suis, censibus, et laudemys forsan debitis, et non solutis in omnibus, et per omnia semper salvis. Pro qua quidem firma dominy ratione, et seu pro laudemio ei debito ratione, praecedentis venditionis, et absolutionis habuit, et recepit a dicto Josepho Cots in pecunia numerata realiter et de facto, in notario et testium infrorum praesentia per manus tertiae personae undecim libras quatuordecim solidos, et quatuor denarios monetae Barcinonae, facta grataia de residuo. Quam firmam facit Barcinonae apud me Sebastianum Prats notarium publicum de número Barcinonae infrum die Lunae vigessima secunda mensis Aprilis anno a Nativitate Domini 1748, presentibus pro testibus Narciso Deu, et Hiacintho Rovira de familia diti nobili D. Josephi de Mora et Catá.
Paene me Sebastianus Prats