Saga Bacardí
05635
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y FORMA DE PAGO DE RIU HACIA FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Sabbati XI mensis May anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVIII.
Ego Emanuel Riu Pbre. Rector Parrochialis Ecclesia Sancti Bartholomei de Albiñana Dig. Barcinonae Gratis et ex mea certa scientia confiteor, et recognosco vobis, Francisco Roig et Vives comerciatori civi Barcinonae licet absenti, et notario infro pro vobis presenti, et acceptanti, quid debeo vobis centu, sexaginta duas libras monetae Barcinona, et sunt pro similibus, quas a vobis havuisse, et recepisse confiteor in pecunia nimerata raeliter, et de facto ad meas omnibidas voluntates hodierna die ad occurrendum sumptibus mihi sequutis ratione apparetus Donus dictae Rectoriae, et alys mihi occursis ad intrandum possessionem illius. Et ideo renuntiando exceptioni pecuniae non receptae, et omni aly juri mihi circa haec juvanti, convenio, et promitto vobis dictas centum sexaginta duas libras dare, et solvere vobis Barcinonae hune ad unum annum proximum, et a die presenti in posterum continue decurrendum, sine aliqua dilatione, et compensatione, cumque salario procuratiros vestri, et vestrorum pro qualibet die instrus praesentem civitatem Barcinonae XS, et extra XXS, ultra quod promitto solbere vobis, et vestris omnes missiones, sumptrus, expensas, et damna per cos, et eso dacienda, et sustinenda pro praedictis, super quibus credatur verbo, aut solo juramento ad quid deferri debeat. Et tu de presentis omnibus, et singulis vobis, et vestris titius cautem sit, dono vobis in fidejussorem, et principalem solutirem, principaliterque tentum, et obligatum Franciscum Soler candelarum cebacearum opificem civem Barchinonae, inferius acceptantem, qui unamecum, et sine me, ac simul, et insolidum presentis, et unfris firmiter teneatur. Ad haec ego dictus Franciscus Soler fidejussor praefatus laudans presenta omnia, et singula acceptansque in me sponte onus fidejussionis hujusmodi. Gratis et ex mea certa scientia convenio, et promitto vibis, quod unacum dicto principali meo, e sine eo, ac insolidum praedictis, et infris firmiter venebor. Et pro praemissis omnibus, et singulis attendendis, et complendis, tam principalis, qua fidejussor obligamus vobis, et vestris omnia, et singula bona, et jura nostra, et alterius ratiorum insilidum mobilia, et immobilia pressentia, etfutura habita, et habenda, etiam a jura privilegiata. Renunciantes quantum ad haec benefitio nobarum constitutionum, dividendarum, et cedendarum actionum, et consuetudini Barcinonae liquenti de diobus, vel pluribus insolidum se obligantibus. Et ego dictus Emanuel Riu Pbr. Renuncio Beneficio Clericali, fonsurae, et capitulo oduardi de solutionibus. Et ego dictus fidejussor renuncio legi, sive jure dicenti. Quod prius conveniatur principalis, quam fidejussor, et aly dicenti, quid sublato principali, tollator accessorium, et ambo renunciamus omni aly, et cuicumque legi, et juri nobis quiquo modo yuvanti, foroquae nostro proprio. Submitentes, et supponentes nos, et bona nostra foro perillustris Domini Praetoris Barcinonae, vel alterius confusvis officialis, et tribunalis cum facultate variandi judicium, et facimus, et firmamus scripturam terty sub paene terty, in libris tertiorum curiae dicti Illustris Dominis pratoris Barcinonae, vel alterius tribunalis, et superioris, obligantes proinde vobis, et vestris personas nostras, et omnia, et singula bona, et jura nostra presenta, et alterius nostrum insilidum mobilia, et ommoblilia praesentia, et futura. Volentes quod per dictam terty scripturam huic instro, vel e converso nullam fiat praejudicium novatio, seu derogatio ullo modo. Imo possitis uto ipsis ambabus cautionibus, et obligationibus, seu illa ex eix quam malueritis. Et nihilominus ego dictus Emanuel Riu Pbr. Sine praejudicio dictae terty scripturae, submissionis fori, et renunciationum praecontentar obligo vobis, et vestris personam, et omnia, et singula bona mea praedicta etiam in ampliori, et strictiori fora Reverendae Camerae Apostolicae Generalis, Auditoris, submitens, et supponens me, et bona mea qui ad haec foro, jurisdictioni, condenmationi, sententys. Juribus, et censuris, ac mero examini Domini. Nostri Papae, curiaeque causarum Camerae Apostolicae, nec non per pactum curiarum Illustrossimorum et Reverendissimorum Dominorum Tarraconens Archiapiscopi, Barcinonen Episcopi, omniumque aliarum curiarum Ecclesiarum. Colens quid praedictarum curiarum, et cujuslibet earum judices, et officiales possint me cogere, et stringere ad presenta facienda, solvwenda, attendenda, et complenda. Renuntians quantu, ad haec privilegio Cleriali, nibus, ac omni aly juri circa haec juranti, constituens scribzas juratos dictarum curiarum, et cujuslibet earum actuales, et futuro insolidum, ad firmandum dictam terty scripturam in dictis curys, et in carum dictam terty scripturam in dictis curys, et in carum qualibet cum obligationibus praecontentis, et juxta rigorem, et stylum dictarum curiarum, promittoque habere ratum quidquid per eso actum fuerit. Haec igitur omnia facimus, paciscimur, et promittimus nos ambo vobis, nec non notario infro tu publicae personae haec pro vobis, et alys quirum intersit recipienti, et stypulanti. Actum ut supra.
Testes sunt Franciscus Llavet sutor veterementarius civis Barcinonae, et Josephus Ponsico scriptor Barchinonae degens.
Dicto die.
Francesch Roig y Vives comerciant ciutadá de Barcelona. Per ferma, valida, y solemne estipulació en virtut del jurament avall escrit roborada, convé y en bona fe promet al Rnt. Emanuel Riu Pbre. Rector de la Parroquial Iglesia de Sant Barthomeu de Albiñana, Bisbat de barcelona, encaraque absent. Que si ell dit Rnt. Emanuel Riu, sa y bo (per la gracia de Deu) dins un any de las nou horas del matei del dia present en avant comptador morirá de mort natural, casual, o accidental en qualsevol part del mon axi en mar, riu, o terra, com en altras qualsevols ayguas dolseas, o saladas, axi que la anoma de dit Rnt. Emanuel Riu se partis de son cos (lo que Deu no vulla) en tal cas dins quinse dias apres que nova certa será en la present ciutat de Barcelona de tal mort, y aquella será intimada, y notificada a ell dit Francesch Roig y Vives, donará y pagará com ab tenor del present donar, y pagar promet cent sinquanta lliuras Barcelonesas en esta forma. So es que aquellas se retindrá vers si en part y paga de aquellas cent sexanta dos lliuras, que dit Rnt. Emanuel Riu, li ha confessat deurer y promes donar, y pagar ab acte rebut en pdoer de Sebastiá Prats notari publich de Barcelona avall escrit lo dia present. Y per attendrer, y cumplir las ditas cosas, en obliga tos y sengles bens y drets seus mobles, e immobles, haguts, y per haver, ab totas renunciacions necessarias degudas, y pertañents, y de son propri for, sotsmetentse al for, y jurisdicció dels Magnifichs Consuls de la Llotja del Mar, y del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de qualsevol altra cort secular tantsolament, allá ahont voldrán convenirlo ab facultat de variar una, y moltas vegadas de judici, renunciant, a qualsevol lley, dret y capitol de Consulat a ditas cosas obciant y axi ho firma y jura.
E dit Francesch Roig y Vives firma apoca a dit Rnt. Emanuel Riu, encaraque absent de dotse lliuras Barcelonesas, y son per lo premi de la sobre dita seguretat de dita, a rahó 8% rebudas comptants a sas voluntats, per lo que renunciant a la exceptió de la non numerata pecunia, y altre qualsevol dret, y lley que sia a son favor, et testimoni de veritat firma la present apoca. Actum tu supra.
Testes sunt Antonio Gibert lintearius civis Barcinonae, et Stephanus Forner juvenis lintearius Barcinonae degens.
Ego Josephus Lloreda, et Rossell agrae Parrochiae Beatae Mariae de Llinás Dig. Barcinonae. Quia vos infrus Franciscus Soler praecibus, et rogatu meis fidejissistis, et fidejussorio nostre vos, obligastis in debitori instro quantitatis centum sexaginta duarum librarum Barcinonencium facto, et firmato per Rndum. Emanuelem Riu Pbrum. Rectorum Parrochialis Ecclesiae Sancti Bartholomei de Albiñana Dig. Barcinonae, Francisco Roig et Vives, comerciatoru civi Barcinonae, recepto paenes notarium infrum hodierna die, dictamque fidejussionem facistis sub spe presentis indemnitatis. Id circo Gratis, et ex mea certa scientia convenio, et bona fide promitto vobis francisco Soler candelarium cebadearum opifici civi Barchinonae praesenti, quid si xone dictae per vos factae fidejussionis aliquid solveritus, seu damnum aliquid vel inssiones pacieritis, vel sustinueritis, tali casu solvam, reficiam, et emendabo vobis, et vestris totum id quidquid et quantum fuerit incontinenti cum legitime constiturit, et alias a presentis omnibus, et singulis vos, et vestros, bonaque vestra, et vestrorum, undemnes, et indemnia presepta poemitus, et sine damni servabo tam scilicet ante, damnum datum in damni, quam etiam post damnum. Et presenta omnia, et singula attendere,e t complere promitto sine aliqua dilatione, et compensatione cumque salario procutatoris vestri, et vestrorum pro qualibat die intur praesentem civitatem Barcinonae XS, et extra XXS ultra quis promitto solvere vobis, et vestris omnes missiones, sumptus, expensas, et damna per vos, et eso facienda, et sustinenda pro praedictis, super quibus creditur verbo, aut solo juramento ad quid referri debeat. Et pro praemissis omnibus attendendis, et cimplendis, obligo vobis, et vestris omnia, et singula bona, et jura mea mobilia, et immobilia praesentia, et futura habitaque, et habenda etiam a jure privilegiata. Renuncians cuicumque legi et juri mihi quiqui modo juvanti, foroque meo proprio submitens me, et bona mea foro perillustris domini praetoris Barcinonae, vel alterius cujusvis, officialis, et tribunalis secularis tantum, cum facultate variandi judicius et facio, et firmo scripturam terty sub pena terty facientibus dominy ratione firmatis, et lauderius, casu quo ipsa specialis obligatio feudalis, seu emphiteoticaru sit, et illius realem, et actualem possessionem, seu quasi, aut duos, vel plures fidejussores idoneos ad vestri, et vestrorum cognitionem, et voluntatem, que unamecum, et sine me ac simil, et insilidum ad praestationem dicti censualis, et alias ad omnia, et singula spetia, se obligabunt cum eus dem, vel similibus clausulis obligationibus, et rigoribus, quibus ego desuper obligatius existo, quid si non facero indidam pro tu nunc pro tunc incidere volo in paenam consimilium septingentum, et quinquaginta librarum tali casu in luitionem, et dicti censualis quitationem aplicandarum, ultra quas exsolvam vobis, et vestris omnes pensiones, et ratam dicti censualis tunc, et postea quandocumque debitas, et solvi cessatas. Et presenta omnia,e t singula absque ulla requisitione per vos mihi danda, vel facienda verbo, aut in scriptura facere, attendere, et complere promitto sine aluuqua videlicet dilatione, fiat cum eisdem salaria procuratiris restitutione expensarum, et generali omnium bonurum meorum obligatione, renunciantionibus, sub missionibus, scriptura terty, sub pena terty ab libris omnium, et singularum bonorum, et jurium maedit procutatorum tantu, et juramento, pro tu in dicto censualis instro continentur, quae omnia sive pro expraessis, et repetitis haberi volo, ac si hic iterum de verbo ad verbum escripta, et continiata forent. Actum tu supra.
Testes sunt praedciti.
Paene me Sebatiani Prats notario.