Saga Bacardí
05645
ESCRITURA DE PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE CASA EN SARRIÁ HACIA BOSCH Y FABREGAS, CONSTITUYENDO CENSO, POR FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Veneri IX mensis May anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVIIII.
In Dei nomine noverunt universis. Quod ego Franciscus Roig et Vives comerciator civis Barcinonae, Pro solvendo et satisfaciendo Andrea Bosch magistro domorum civi Barcinonae mille octingentum et viginti libras barcinoneses ad complement mille octingentum triginta trium librarum undecim solidorum et un denariorum, eo ipse, pro quodam campus orerarum adeju magistri domorum ofitium tangentuum, mansuum silicet, et materialium, per ipsum factarum in domo hereditatis a me possesse in Parochia Sancti Vincenty de Sarriá territory Barcinonae. Cum reliquas terdecim libras undecim solidos, et sex denarios illi nuimeratim exsolverim.
Item: Et denique pro solvendo, et satisfaciendo Francisco Fabregas fabrolignario civi Barcinonae mille centum, et octuaginta libras ad complementum mille centum nonagita unius libraru, et quinque solidorum, et ipsae pro quodam computo operarum ad ejus fabrilinary oficiu tantentium, manuumscilicet, et bistractorum per ipsum factarum in dictae domo. Cum reliquas undecim libras, et quinque solidos illi nimeratium ex solverim. Ideo Gratis, et ex mea certa scientia, per me, et meos heredes, et successores quoscumque vendo, et ex causa hujus venditionis concedo vobis Ilustri Fratri Majori, et Congregationi Beatae Mariae de Spe et Salvationis Animarum in has civitatae Barcinonae fundatae per Excelentissimus Domonum D. Gasparem Sanz de Antona Locumtenentem praefecti Regiorum Excertituum, ementibus, et adquirentibus nomine, et ad ipus dictae congregationis, et de pecunys illius processis ex illis similibus tribus mille libris, quae in deposito Sachristiae Capellae Sancti Severi sedis Barcinonae die quinta currentis mensis May dictae, et scriptae fuere per manumissores testamenti dicti Excelentisimi Domoni per manus Joannis Baptista Pujol et Sanillosa alterius ex dictis manumissoribus resultantes, et ad bonorum, dispositioni Illustris Domon Joachimi de Borrás Fratris Majoris dictae Congregationis, et pro eis Illustri Domono Francisco de Alós et Rius Praeposito de Sant Lley, et Domino Bernardo Martinez Cabezon tanquam legitimis procutatoribus, ac deputatis per dictam Congregationem, licet absentibus, et notario infrascripto ut publicae personae pro vobis presenti, acceptanti, et stipulanti, et vestries in his successoribus seuquibus volueritis, instro tamen gratiae redimendi mediante centu,, et viginti libras barcinoneses pentionis annuae censuales, et annuals, ac de censuali mortuo, vulgariter nuncupatas, innuda tamen earum perception, sedeum omni jure percipiendi, easque habendas, et exigendas per vos, et vestros in his successors a me, et a bonis meis infra specialiter, et generaliter obligates, a die videlicet praesenti ad unu annu proximum, et sic deinde anniatim in simili termino, sive die, francas siquidem quitias, et immunes ab omnibus emparis, contributionibus, et alys oneribus quibuscumque. Hanc autem venditionem, et originalem censualis creationem, facio sicut medius dici potest, et intelligi. Promittens vobis, quidannuam pensionem hujus censualis franca,, et quitiam (u test dictum) dabo, solvam, et aportabo, meique aportabunt suo termino vobis, et vestries in his successoribus intus domus procuratoris vestry, et seu ubi volueritis dummodo sit instus presentem Cathaloniae Principatum salve, et secure meis, et meorum sumptibus, risco, et periculo sine aliqua dilatione, excusatione, et compensation, nec sumptu, et damno vestries, et vestrorum in illo successorum, cumque assueto salario procuratoris pro die intus presentem civitatem Barcinonae XS, et extra XXS, et ultra promitto restituere omnes missiones sumptus, expensas, et damna, quae vos, seu vestros facere, pati, aut aliter pro praedictis sustinere opportuerit. Super quibus credatur vobis, et vestries verbo, aut solo juramento praedicta sustinenti, ad quaod defero ezx pacto, nullo alio probationum genere requisito. Pretium hujus censualis est tres mille librae barcinoneses ad fórum, seu ratione quatuor pro centenerio. Quod quidem pretium de voluntate mea, et invim facultatis, quam vobis concedo exsolvere habeatis supradictis creditoribus meis, causis, et rationibus supra in praeludio presentis censualis expraessis. A quibus in actu solutionis petatis, et recuperatis apocham mihi, et cession, vobis respective dirigendas, quo scilicet ad tuendu,, et defendendum hujusmodi censuale contra quoscumque creditores meos, et alios quasvis personas vobis, seu vestris in eodem actionem aliqua, quaestionem, petitionem, vel demandam, litem, vel controversiam de jure, vel de facto in juditio, vel extra, aut alias facientes, proponentes, moditentes, seu etia,m motentantes quibusvis ratia nibus, sive causis, et adagendum in omni casu evictionis, si cam segui contingat, volens et consentiens, quod factis per vos solutionibus, praedictis, sitis, et succedotis, omni cum effectu in locu enhit supradictuum creditorum meduum, competanque proinde vobis, et vestriso illae, et eadem temporis prioritas, et juris prioritas, aliquae preheminentiae, et prerrogativae, quae eisdem creditoribus meis competunt nunc, competerent que ab inde solutionibus praedictis eis non factis, quoniam ad praedicta omnia et singula peragenda facio, et constitui vos, et vestros in his Dominos, et procuratores ut in vem vestrum, et eorum propriam. Et quod quidem pretium, in casu luitionis presentis censualis, deporater et deponi habeat in dicto deposito Sacristiae Capellae Sancti Severi, vel in aliquo asrchivo, seu deposito alicujus comunitatis Pbrum presentis civitatis, unde levari requeat, ni si pro alio imertio faciendo in loco tuto, et seguro nomine, et ad opis vestri, et hoc fieri habeat totíes quoties luitionis dicti censualis casus evenerit. Et ideo renunciando exceptioni dicti praety non recepti, et omni aly juri, et exceptioni his obviantibuds quovismodo, convenio, et promitto vobis, et vestris, quod dictum censuale cum presenti creatum cum illius accessorys, faciam vos, et vestros in his successores habere, percipere, et pacifice possidere contra cunctas personas, quodque tenebor, et mei tenebunter vobis, et vestris de firma, et legali evictione semper, et on omni et quiscumque tempore, et casu cogitato, et incogitato quomodocumquae, et qualitercumquae, et tam in jure, quam in facto eveniente, et contingente, et de restitutione omniu missionum, sumptuum, expensaru, et damnorum, quae vos, seu vestros facere, pacti, aut aliter pro praedictis sustinere opposituerit, super quibus credatur vobis, et vestris (ut praefertur) omni exceptionae remota. Et pro praemissionibus complendis, et firmiter observandis obligo vobis, et vestris in hoc censuali successoribus, specialiterquae, et expresse hypotheco, impono, et mitto de praesenti, et in omni casu pro concurrenti quantitate, prety scilicet, pensionum, et alioru hujus censualis accessoriorum, totam illam domum, sine currim cum omnibus ejus terries, honoribus, et possessionibus partim campis, partim de vinea plantatis, et partim herremis insimul tinentiae tigiinta unius modiatarum terrae paru plus, vel minus, cum introitibus, exitibus, juribus, et pertinenentys suis universis,q uam titulo meae propriae emptionis perpetuae, quam feci Nobilibus Domino Josepho de Cortada, et de Bru Domina Theresia de Senjust, Cortada, Pages, Planella, et de Allgornera conjugibus, Domino Antonio de Amat et de Junyent, et Domina Theresia de Cortada, de Junyent et de Amat conjibus, instro recepto paenes notarium infrum die decima quinta mensis Juny anni millessimi septingentessimi quadragessimi octavi, per puru, liberum, et francum alodium habeo, et possideo in Parochia Sancti Vicenty de Sarriá territory Barchinonae, large designatum, et confrontatum, in praecalendato emptionis instro. Promitens vobis in causa hujus spetialis obligationis tradere vobis, et vestris aut cui volueritis. Loco vestri possessionem corporalem, realem, et actualem, seu quasi praedictoru quae vobis specialiter obligo, et in ea facera vos, et vestros existere perpetuo potiores prae poteris quibusqumquae hoc censuali durante, vel vos, aut vestri si volueritis possitis ipsam possession corporalem, seu quasi vestra, et eoru propria authoritate quadocumquae volueritis libero aprehendere, et eam apud vos, et vestros licito retinere. Ego enim sciens illum de jure possidere, cujus nominae possidetur, interimidese donec dictam possession, vobis tradidero, vel vos, aut vestry cam apprehenderur (u test dictum) fateor, et constituo me praedcita specialiter hypotheca pro vobis, et vestries et corum nomine tenere et possidere, seu quasi. Volens, et consentins, quod vigore hour verborum, et ex juris disposition, ac legis ministerio ipsa possession pro vere tradita, et translate in vos, et vestros sit, et habeatar, ac si per me vobis tradita, et translate, eptitisset realiter, cospiraliter, et de facto. Constituens, et confitens me praedicta pro vobis, et vestries nomine praecario tenere, et possidere, quid praecarium liceat vobis, et vestris revocare, casu quo praedicta supra supra specialiter obligate apud vos, seu vestros retinere voueritis, et meorum. Praeterea ex causa dictae specialis obligationis cedo, mando, et transfero vobis, et vestris omnia jura, et bona occasione coru, Quibus juribus, et actionibus possitis uti, et agere in juditio, et extra, et cuncta alia exercere, quae ante hunc contractu, facere poteram. Ego enim ponendo vos, et vestros in locum, et jus meum facio, et constituo vos, et eo in his Dominos, et procuratores ut in rem vestra, et coru propria ad exequenta supra contenta. Et ex pacto inde inito in casu cessatae solutionis dicti vestri censualis, absque licentia, et requisitione mei, et meorum, nec alicujus curiae, judicis, et personae, et quavis juris solemnitate minime expectata, me seu meis presentibus, vel absentibus contradicentibus, vel non, et ex facultate, qua vobis, et vestris cum presenti tribuo possitis praedicta per me specialiter hypothecata quavis casu cessata solutionis dicti censualis vendere, aut aliter alienare perpetuo, vel ad tempus, seu cum pacto de retro, un encantu publico, vel extra, personis et per pretio vobis benevisis, et quibus poteritis concordare, jura, et actiones meas cedre, et mandare, emptorem in possessione corporalem, seu quasi inducere, de eviccione cavere, et pro illa omnia bona, et jura mea obligare, Oretium et pecuniae quantitates inde resultandas exigere, et de eis apochas firmare, et omnia alia exequi, quae in contracti em`pti, et venditi, vel alterius alienationis fieri requirantur et circa praemissa conficere quaevis instra venditionum, et lalienationu, cum pactis, stipulationibus, bonorum meorum obligatione, legun renuntiatione, juramento, quod in anima meam praestare possitis valler, et alys clausulis necessarys, et uti libus vobisque beneplacitis. De pretio autem, seu pecuniae quantitate inde proveniendis, possitis vos, et vestris satisfieri, et si aliquia superfurit, mihi, seu meis restituere teneamini, si vero defurit de alys bonis meis promitto facere debitum complementum. Et generaliter sine praejuditio, et derogatione dictae specialis obligationis, dictae sed ci addendo, sicque possitis uti qua volueritis, et variare pro voluntate, obligo vobis, et vestris omnis, et singula bona mea mobilia, et immobilia, habita, et habenda etiam quovismodo, et jure privilegiata, ac jura, et actiones meas quascumque, renuncians legi diceti, qui prius transuendum sit per specialiter, qua generaliter obligata, et aly dicenti, quod quamdiu posest creditor de speciali hypotheca sibi satisfacere, manus ad alia non extendat, nec non quibusvis temporis spatys dari assuetis, privilegys, indiltis, praetextibus, firmae, juris, beneficio, cessionis bonorum exceptionis, et gneraliter alys quibusvis auxilys, beneficys, et legibus quiquimodo contra praedicta, et infra venientibus, mihique juvantibus, et legi generalem renunciationem prohibenti, quin praecedat, vel subsequatur specialis. Renuncia etia formo meo proprio, et ipsius fori privilegio, submittens, et supponens me, et bona mea quiad haec foro, hurisdictioni, et examini perillustris Domini Praetoris Barcinonae, ejusque tribunalis,e t alterius cujusvis tribunalis, et superioris secularis tantum, coram quo me, et bona mea convenire volueritis, inquem tu judicem meum competentem consentio et ejus jurisdictionem in me, et meos porrogo de certa scientia, quamvis sciam eorum jurisdictioni aliter non subesse renuncio etiam vigore juramenti infri legi si convenerit de jurisdictione omnium judicum, et juri revocare, et ad aliam recurrere, et variare juditium pro libito voluntatis, et ad haec renuncio cuicumque legi, et juri praedicta fieri prohibenti. Et est sciendum, quod praedictum censuale, et ejus pensiones, et acessoria scribo, et sub paena terty solvere promitto vobis, et vestris in libris tertiorum curiae dicti Domini Praetoris Barcinonae, vel alterius cijusvis tribunalis, judicis, et superioris praedicti secularis, tantum, obligans proinde personam, et omnia, et singula bona et jura mea praedicta mobilia, et immobilia praesentia et futura. Volens, quod per dictam terty scriptura huic instro, vel e converso nullum fiat praejudicium, novacio, seu derogatio tacite, vel expresse dicecte, vel indirecte, aut alias quivismodo, imo possitis uti ipsis ambabis cautionibus, et obligationibus, seu illa ex eisquam malueritis, et ut predicta omnia majori gaudeant firmitate, non vi, nec dolo sedsponte juro in animam meam per Domonum Deum, et ejus Sanctae quatuor Evangelia manibus meis corporaliter tacta eo omnia attendere, et complere, et in nullo contrafacere aliqua ratione, seu causa. Haec igitur omnia, pro ut supra sunt promissa, facio, paciscor, et promitto ego antedictus venditor vobis dictis emptoribus, et vestris, nec non notario infro ut publicae personae por quibus intersit recipienti, et stipulanti. Actum ut supra.
Testes sunt Isidorus Serradell juvenis aromatarius, et Eudaldus Terradellas de familia dicti Francisci Roig et Vives.
Item: Alio instro ego dictus Franciscus Roig et Vives venditor praedictus. Gratis et ex mea certa scientia facio, et firo apocham vobis dictis Illustris Fratri major et Congregationi emptoribus praefatis licet absentibus, et notario infro pro vobis presenti, et acceptanti, de dictis tribus mille libris, quae sunt pretium praecedentis censualis per me vobis venditi eo originaliter creati. Modus vero solutionis dictarum trium mille librarum talis fuit, et est, quomia illas devoluntate mea, et in vim facultatis per me vobis actributae cum dicto censualis intro dare, et epsolvere tenetis personis, causisque, et rationibus supra in preludui ejusdem censualis instri expraessis. Et ideo renuntiando exceptioni pecuniae praedictae, sic non receptae et omji aly juri mihi circa haec juvanti, in testimoniu praemissoru presente, facio vobis apocham de soluto. Actu ut supra.
Testes snt praedicti.
Item: Alio instrumento ego dictus Franciscus Roig et Vives venditor praedictus. Per firmam validam, et solemne,m stipulatione vigore juramenti infri roboratam. Gratis, et ex mea certa scientia, convenio, et bona fide promitto vobis dicto Ilustri Fratri majori, et congregationi emptoribus praefatis licet absentibus, et notario infro pro vobis presenti,e t acceptanti. Quod hinc ad quinque annos proxime venturos, et a die presenti in posterum continue decurrendos, eisquae elapsis, sepmer, et quotiescumque vobis, seu vestris libuerit et benevisum faerit, pro majori scilicet tuitione, et securitate dicti censualis, dabo, tradam, et liberabo, meique in his successores dabunt, tradent, et liberabunt vobis, et vestris aliqua alia specialem obligatione,m (ultra jam datam) de aliqua re immobili bonam, tutam, et securam, alicui non obligatam, nec vinculatam, unacum ómnibus titulis, et instris pro ipsa speciali obligatione facientibus, dominy ratione firmatis, et laudatis, casu qui ipsa specialis obligatio feudalis, seu emphy teotocaria sit et illius realem, et actualem possessione,, seu quasi, aut duos vel plures fidejussores idóneos ad vestri, et vestrorum, congnitione, et voluntatem, qui una mecum, et sine me, ac simul, et insolidum ad praestatione, dicti censualis, et alias ad omnia, et singula supradicta se obligabunt cum eisdem, vel similibus clausulis, obligationibus, et rigoribus, quibus ego desuper obligatus existo, quod si non fecero, incida, prout nunc pro tunc incibere volo in pena consimiliu trium mille librarum tali causu in luitione, et dicti censualis quitationem, aplicandarum, ultraquas exsolfam vobis, et vestris omnes pensiones, et ratam dicti censualis tunc, et postea quam documque de litas, et solvi cessatas. Et praedicta omnia, et singula absque ulla requisitione per vos mihi danda, vel facienda verbo, aut inscriptis facere, attendere, et complere promitto sine aliquae videlicet dilatione fiat cum eisdem salario procuratoris, restitutione expensarum, speciali obligatione dictae domus, sive turris, ejusque terrarum, honoru, et possessionu et generali omniu. Et singulorum bonoru, meoru, renunciationibus, submissionibus, scriptura terty, sub paena terty, obligatione personae, et bonorum meoru, et juramento prout in dicto censualis instro continetur, quae omnia hic pro expressis, et repetitis haberi volo, ac si hic iterum de verbo ad verbu descripta, et continuata forent. Actum ut supra.
Testes sunt praedicti.
Paene me Sebastiani Prats.