Saga Bacardí
05697
ESCRITURA DE VENTA DE CENSOS DE LOS VINYES, HACIA ANTONIO CASANOVAS Y SERRA.


Die Dominica XXVIIII mensis Septembris anno a Nativitate Domini MDCCXX.
In Dei nomini. Quod nos Ludovicus Vinyes juvenis cerocordarius, et Celidonius Vinyes juvenis emligni faber Barcinonae degentes frares. Pro solvendo in met dum Celidonio Vinyes 50L mihi legatas per Joanni Baptistam Vinyes textorem civi Barcinonae evem arum meum suo ultimo testamento condito et firmato paenes Drus. Josephus Brossa notarium publico regium collegiatum Barcinona die 4 January 1706.
Item etiam pro solvendo pro - et clavario confrarriae serocordarium Barcinonae 100L pro cumplibus magistratus sive de la mestra mei dicti Ludovici Vinyes qui de proximo examinatis et agregandus sun eidem confratriae et alu pro expeditione aliquirum negotiorum, Gratis per nos et nostros, vendimus vobis Antonio Casanovas botigerio talli Barcinonae civi praesenti, et vestris quibus volueritus perpetus instrumento tanven granaeres dimendi mediante octo libras monetae barcinonae pensioni an octuae censuales, habendas, a die videlicet praesenti ad unu annum promo, et continuae venturum et uti deinde anno quo libet in dicto vel comunivi termino sive die franchas, hancantenis sicut inclius convenientes et bona fide promittens vobis quod annuam pentionem hujusmodi censualis francham, et quitiam ut est dicon nos, et nostri dabimus solbemus trademus, et aportabimus vobis, et vestris intrus praesentem civitatem Barcinonae ac meus domis vestrae, et vestrorum propriae habitationi isbicicumquae illas fivere contigenti aut alibi ubi volueritis sev voluerint dumino donon sit extra praesentem Vathaluniae Principatum salve, et secure, nostri et nostrorum propry missionibus sumptibus et expensis ac ad nostri, et nostrorum riscum periculum, et fortunam anno quilibet termino praecontento sine aliqua videlicet dilatione, cum salario procutatoris intus Barcinonae XS et extra XXS barcinonum ultra quis, promitimus restituere missiones super quibus credatur, pretium vero praedicti censuali mortui quod vobis vendimus, et originaliter creeamus est centu sexaginta librae monetae Barcinonae ad forum numerum seu rationem viginti mille solidorum prety pro mille solidis, annuae pentionis. Ex quo quidem pretio devoluntate nostra et in vini facultatis quam vobis concedimus exolvere habeatis 150L perionis cautisqiae, et rationibus supra expraessis a quibus in cum sobutionis peralis, et recuperatis apochas cum jurium cejuma fiat parum de mucedendo juxta stilum . Et ideo renuntiando convenius, er promitimus vobis quod praedictum censuale mortum quad vobis vendimus et originaliter creamus ejus annuas pentiones et rattam ac alia ipsuis accessoria faciemus vos, et vestros ac quis volueeritis habere percipere, quid quae tenebimur, et nostri denae bumtur vobis, et vestris de firma, et legali evictione, et de restitutione ex pensarum littis et extra, et pro sive complendis ego dictus Ludovicus Vinyes obligo vobis, et vestris spetialiterquae, et expresse hipotheco, pono totum illu censualis mortuum prety seu proprietatis 100L et pentionis annuaro 5L quod annuatim die 24 Febrerary Franciscus Soler, senior blanquerius civis Barchinonae mihi facit, et prestati vigore venditionis, et originalis creationis per illum mihi factae, et firmatae intrumento recepto paenes D. Petrum Paulim Pujol notario publico Barcinonae die 24 February 1716.
Item: Totas illas domos cum uno portali extra aparienti cum introhitibus. Quas titulis infru habeo, et posssideo in praesenti civitate Barchinonae in vico inferiori Sancti Petri. Quae tenentur, et terminantur et pertinent et spectant ad me uti heredem universalem dicti Joanni Baptistae Viñes avi mei per illum institutum cum dicto et praechalendato suo testamento cui pertinebat et spectabant titulo stabilimenti et facti, et firmati pro Mariam Faliu et Farell viudam Narcisi Feliu, mercatoris civis barcinonae nomine suo proprio et uti tenutariam haereditatis, et bonorum quae fuerunt divi difuncto viri sui, instro recepto paenes Dre. Hiacintum Sescates notario publico Barcinonae die 29 Setembris 1670. Promitens ex causa humusde spectabis obligationi tradere vobis pocssionem, et in ea vel vos, ego enim praeterea cedo vobis omnia jura quibus juribus, ego enim dam,e t concedens vobis facultatem, et potestatem fiat cursus dictae specialis obligationi cu facultate vendendi praedicta in casu cessatae solutionis imtus vel plurum pensionum juxta notarius infri stilum large, et generaliter sine praejuditio dictae spetialis obligationis imo eides addendo nos ambo obligamus vobis, et vestris omnia, et singula bona nosotras, et alterius nostrum insolidum mobilia, et immobilia jura, et actiones quascumque renuntiantes quantum ad haec benefitio noobarum constitutionum epistola et constitudimi Barcinonae. Et ego dictus Ludivicus Vinyes legi sive juri dicenti quod prius transeumdum sit et aly. Quod quamari et ambo renuntiamus omni aly juri et ex pacto foro nostro proprio submitentes et suphonentes nos et bona nostra quo ad haec foro curiae Illustris Praetoris Barcinonae et alterius. In quam cum facultate varianti et promissione et est cerendum fiat cum scriptuira sub paene terty, in libris tertiorum curiae dicti Illustri Praetori Barcinonae obligando proinde vobis et vestris omnia, et singula bona nostra, et alterius nostrum in solidum mobilia, et immobilia jura et actiones quascumquae cui verum quia dies praesens est feriata ab diam dominicam qua de causa dicta terty scriptura in dicta ciroa firmari non potest. Ideo fiat cum solita procuratoreum constutionae cum promissione de ratto habendo et ut praedicta juramus haec igitur actum.
Testes sunt Bernadrus Espinás juvenis aurifer, et Joanes Torrents juvenis ligni faber Barchinonae degentes.

Item: Alio instrumento nos dicto Ludivicys Vinyes Celidonius Vinyes frares venditores praedicto. Gratis facimus et firmamus apocham vobis dicto Antonio Casanovas emptori praedicto praesenti de dietis 160L Barchinonenibus quae sunt pretium supradicti censualis morti per nos vobis desuper venditi et originaliter creati habitis, et receptis hoc modo quinuiam 150L de voluntate nostra et ex facultate per nos vobis desuper attreibuta exolvere tenetis personis causisque, et rationibus supradictis et restantes 10L ego dictis Ludovicus Vinyes de voluntate dicti Celedony fratri mei a vobis vabui, et recepi numerando realiter, et de facto in notario et testium unfrorum praesentia quam solutionem sic factam ego dictus Celedonius cum praesenti laudi, et approbo et ideo abnum.
Testes sunt praedicti.

Item: Alio instrumento nos dicti Ludovicus Vinyes, et Celedonius Vinyes fratres venditionis praefati per firmam validam et solemnem stipulationem vigore juramenti infri reporasam, gratis confenimus, et bona fide promittimus vobis dicto Antonio Casanovas emptori praedicto, praesenti quod hunc ad quiquae annos proxime venturo, et a die praesenti in antea convinue decurrendos, eisqie claptis semper,e t quotiscumque vois seu vestris libuerit, et beneviso fuerit, Pro majori scilicet juitione, et securitate dicto censu alis, dabimus trademus, et liberagimus, nostriquae in ins successores dabunt, tradent, et liberabunt vobis, et vestris aliquam aliam specialem obligationem de aliqua ac immobili bonam tutam, et securam alium non obligatam, nec vinculatam una cum cumutics quae et instrumentis, pro ipsa speciali obligatione facientibus dominy ratione firmatis, et laudatis casu quo ipsa specialis obligatio, fendalis seu emplhiteiticaria sit et iloms decalem, et actualem possessionem seu quasi aut duos vel plures fidejussores idoneos qui una nobisscum, et sine nobis, ac simil, et insolidum ad praestationem dicti censualis et alias ad omnia et singula supradicta se obligabunt cum ejudam vel similibus clausulis obligationibus, et rogoribus quibus nos dessuper obligati exitimus. Quid si non fecerimus indicamus pro tu nunc pro sunt intidere volumus in paenas consimuilium 160L tali cum in luitionem et dicti censualis quitationem aplicadarum ultra quas exolverum vobis, et vestris omnes pensiones, et rattam dicto censualis tunc et postea quandocumque devitas, et solvi cessatas. Et praedicta omnia et singula absque ulla requisitione per vos nobis danda vel facienda verbo aut in scriptis facere, attendre, et complere promitimus sine aliqua videlicet dilationes cum salario procutatori instru Barcinonae XS et extra XXS varcinonarum, ultra quos promittimus restituere missiones super quibus tredatur, et pro his, complendis ego dictus Laudovicus Vinyes obligo vobis, et vestris spetialiterque, et expraesse hipotheco supra dictum censuale, et domos per me vobis specialiter obligats, et jhipppotheca, cum supradicto censualis, instro igique large designati. Promittens ex causa hujusmodo specialis obligationis tradere vobis pocessionem, et in ea vel vos ego enim, praterea cedo vobis annima jura, quibus puribus ego enim dans, et concedens vobis facultatem et potestatem fiat cursus dictae specialis obligationus cum facultate vendendi praedicta in casu contrafactinis praedictorum juxto notario infri stiluni large, et generaliter, fiat ut in dicto censuali de verbo ad verbum isqiae in finem.
Testes sunt praedicti.

Item: Alio instrumento nos dicti Ludivicus Vinyes, et Celidonius Vinyes fratres venditores praedicti, pro facirient paranda vestra et forma solutieni pensionum abinde deben darum, et decurrendarum ex supradicto censuali prery seu proprietatis 160L et pensionis annuae 8L per nos vobis dicto Antonio Casanovas desuper vendito et originaliter creator tum, et luitioni, ipsitus censualis, qui scilicet ad centum libras in pretio, et quinque libras in annuae pensione donech, et qui usque ipsum censuale luitum, et redemptum fuerit agentes tamen haec sine praejuditio, novatione, et derogatione supradicti censualis instrumenti nec non, et promissionis instrumenti ex eo resultantis, cu erium, et obligationum corundem imo et addendo, et acumulando et qui uti possitis in omni casu vobis uti li ac oportuno diceti censualis, et promissionis instrumenti, ac viribus et obligationibus corundem presenti instro in aliqui nonobstante, gratis assignamus, et consignamus vobis dicto Antonio Casanovas emptori praedicto praesenti totum supradictum censuale prety seu proprietatis 100L et pensionis omnus 5L quod annuatim dicta die 24 February dictus Franciscus Soler senior miho dicto Laudovico Vinyes faester prestat cum supradicto censualis instrumento specialiter obligatum et hipothecatum scolicet rattam pensionis currentis debitam eo quid illam mihi dicto Ludovico Vinyes numerando exolvistis pentiones que, et rattam a cestro debendas, et decurrendas ac pretium illius in casu luitionem. Hac itaque sicut melius, cedentes vobis omnia jura quibus juribus possitis praedicta omnia petere ex pre et de receptis apochas, chirographa, et alius cautelas facere et firmare ipsumue censuale in casu luitionis absolvere, et difinere clama, et retroclama exponere, exequtiones instare tali tu nos enim dicentes, et intimantes. In super concenimus et promittimus vobis praedicta facere vos habere, percipere tenerique de evictione semper, et in omni casu factis vel non factis juris vel facti debitis diligentys, et derestitutione mi in omnu super quibus credut et pro his complendis obligamus vobis, et vestris omnia, et singula bona nostra, et alterius nostrum insolidu mobilia, jura, et actiones quascumque renuntiantes benefitio novarum constitutionum epistolae et consuetudini barchinonae, ac omni alu juri et ut praedcita, juramus haec igitur actum.
Testes sunt praedciti.

Post modum actum die quinta mensis Octobris praedciti anni supradicta assignatio, et consignatio ad instantiam dicti Antony Casanovas fuit intimata, et notigicata dicto Francisci Soler Seniori mediante intimae tilleto propter ejus absentia Domi suae uxori suae tradito, et dimito per gaudium rigium portarium sic rferentem, et relationem facientem die 12 proxime dictorum mensis, et anni. De quibis cuae fuerunt auta Barcinonae praesentibus pro testibus Jacobo Canals juvenis pentinerio, et Michael Cabrer scriptore Barchinonae dgentibus.

Dicto die. Ego Celidonius Vinyes juvenis ligni faber Barchinonae defens, Gratis confiteor, et in veritate recognosco vobis Antonio Casnovas botiguerio talli Barchinonae civi praesenti. Quod pro me ipso, et Ludivico Vinyes juvene serocordario frater meo, et vigore facultati, per me, et ullus vobis attributae cum inferius clanedato censo alis instrumento ac ex illis 160L quae sunt pretium illius censualis pensionis annuae et per me, et dictum patrem meum vobis venditi, et creati instrumento paenes notario infruum recepto die praesenti, numerantoque realiter, et de facto, in notario et testiu infrorum praesentia et sub pacto cessionis infrae dedistis, et solvistis mihi quinquaginta libras monetae barchinonae et sunt pro similibus per Joannem Baptiata Vinyes, textorem civi Barcinonae civem auum meum mihi legatis suo ultimo testamento condito, et firmato paenes D. Josephum Brossa notario publico regium collegiatum Barchinonae die 4 January 1706, et ideo numerando in testimonium salva tamen cessione infra praesentem facio vobis apocham ceterum qua id eiris sine tamen evictione nec bonarum in corum obligatione docem et mando vobis, et vestri omnia jura quibus juribus possitis praedictum censuale per vos emptum fueri, et defendere contra cunctos, et alis uti ego enim insuper promitto et juro praedicta habere ratta haec igitu. Actum
Testes sunt Bernardus Espinas jubenis auriger, et Joannes Torrents juvenis ligni faber Barchinonae degentes.
Paene me Paulo Cabrer notarium.