Saga Bacardí
05709
ESCRITURA DE REDU CCION DE CENSO DE LOS TORRES Y FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Dominica XII mensis Februari anno a Nativitate Domini MDCCXXX.
In Dei Nomine, quod nos Hiertrudis Torras y Rovira vidua D. Francisci Torras notario publici Barcinonae, Franciscus Torras y Rovira V.J.D. Barcinone. Intendentes et considerantes Franciscum Roig y Vives auri, et argenti faber civis Barcinone, Attendentes et considerantes Francisco Rovira auri, et argenti fabrum civem Barcinone instro recepto apud D. Josephum Güell difunto notarium publicum Barcinone die vigesima tertia July anni millessimi septingentessimi stabilysse, et in emphiteosim dedisse, et concessisse Rndo. Vicentio Roig difunto Pbro in Ecclesia Parrochiali Beatae Mariae de Pinu praesentis civitatis Benefitiato Vicario personae, et suis perpetuo domos cum horto inferius designan ad censum triginta librarum Barcinonum in nida perceptione annuatim terminis in ferius ex plicandis solven ex quo censu infru deductis responsionibus solum remanent franchae quindecim librae, et quidecim solidi in et quo stabilimento, quod est dominy ratione firmatum dictus Franciscus Rovira dedit, et constat facultatem, et potestatem dicto acquisitori, et suis luendi et quitandi quones voluerint ex lia censu triginta librarum, duodecim libras impensione presento docentum, et quadraginta lbiris in pretio ad rationem solidi pro libra.
Attendent et etiam et considerantes dictos difuncto Franciscum Rovira, acsum meum dictae Hiertruidis Torras y Rovira suo ultimo testamento per cum Barcinone condito apid D. Franciscum Duran difuncto norarium publicum Barcinonae die decima quinta January, anni millessimi septingentessimi terty legasse mihi (inter alia praexpressum censum triginta librarum, et postea nos dicti mater eg filius Torres y Rovira didimus dicto Francisco Roig et Vives, et suis perpetuo septem libras decem septem solidis per sex denarios in pentione ex dictis quindecim libris, et quidecim solidis mihi dictae Hieronimae di exdictis triginta libris franchis a responsione remanentibus instro recepto apid D. Franciscum Minguella notarium publicum Barcinone die decima quinta July anni millessimi septingentessimi vigessimi sexti adeo utmihi eidem Hiertrudi solum remanne franchae septem librae decem septem solidol et sexdenary quas nos dict mater et folius Torras saliter obligavimus, assignavimus, et consignavimus dicto Francisco Roig et Vives in stato censuali prety centu quinquaginta septem librarum et decem solodorum, et attesia per nis septem librarum decem septem solidorum, et sexdenariorum per noi die matrem et filium Torras et Rovira vendito et originaliter creato eidem Francisco Roig et Vives instro altero apud dedictis Franciscum Minquella notarium recepot die secunda Decembris anni millessimi septuangentessimi vigessimi sexti. Attendentes deinde et considerantes von invros Domoum Franciscum Soler Agustinum Soler Pbros ut laycas personae nunc habere et possidere dictas domos cum rattaet uttales possessores ahbere jus et causam a dicto Rndo. Vincntio Alegre et per olicquens uti posse praedicta facultate luendi dictas duodecim libras in pensione ex praehabito censu cujus facultatis vigore die prima currentis mensis February vos dictus Dr. Franciscus Soler dixixtis et scripsistis, sive dicere, et scribere fecientis mihi dicto Francisco Roig et Vives in tabula camby, sive comunum depositorum presentis civitatis ducentum et quadraginta quatuor libras Barcinones, videlicet ducentum et quadraginta librae ad soltam notary infri pro luitione et quitamento dictarunm duodecim librarum in pensione, ex dicto censu et restantes quatuor libra absque solta pro ratta pensionis currentis respectu dictae quantitatis luitae debita, et decursae usque in proximam dictam diem, et cum ego dictus Franciscus Roig et Vives reciperem totum dictum censum credebatis me esse dominum illius.
Attenden visis, et recognitis instris respertum fuit solum mihi competere vigore dictae venditionis centum quinquaginta septem libras, et decem solidos in pretio, et septem libras decem septem solidos, et sex denarios barcinonenses, in pensione in prae expresso censu, et de iipsis posse disponere, et restantes septem libras decem septem solidos, et sex denarios solum recipere in vim dictae consignationis durante dicto censuali et proprietatem ipsarum spectare dictis matris, et filio Torras y Rovira, adeo utdicta, quantitas ducentum, et quadraginta librarum pro luitione dictarum duodecim librarum, in pentione era scribenda scilicet quo ad centum quinquaginta septem libras, et decem solidos mihi dicto Francisco Roig y Vives ex venditione per dictos matrem et filium Torras mihi facta de dictis septem libris decem septem solidos, et sex denarys in pensione ex dicto censu, et quo ad restantes octuaginta duas libras, et decem solidos mobis dictis matri et filio Torres, attamen attenta equivocatione, unanimiter inhivimus vobis facere et firmare humoi venditionem, et absolutionem pro interesse unicuique nostrum attingente, prout thenore praesentis facultatem omnimodam concedimus dicto Francisco Roig et Vives percipiendi dictas octuaginta duas libras, et decem solidos ex dictis ducentum, et quagraginta libris ei in dicta tabula dictis, et sol scriptis, et ego dictus Franciscus Roig y Vives facerem, et firmarem dictis matri, et filio Torres difinitionem de octuagenta diabus slibris et decem solidis in pretio, et quatuor libris duobus solidis, et sex denarys in pentione, ex memorto censuali pensionis septem librarum decem septem solidorum, et sex denarioru, per ipsos utpraedictur mihi vendito, et originaliter creato. Et sic exequentes ea inter nos conventa, et concordare audentes primitus dictas partitas modo praemisso factae, equivocatione praemissa non obstante. Gratis, per nos resnective, et nostros vendimus absolvimus, difinimus, et remittimus vobis Rndis. Dri. Franciscum Soler et Augustini Soler Pbris. Benefitiatis Sedis barcinonae fratrius utlaycis et privatis personis liccet absentibus, et vestris perpetuo duodecim libras in nuda perceptione in annua pensione videlicet nos dice mater et filius Torres quatuor libras duos solidos, et sex denarios et ego dictus Franciscus Roig et Vuves residuas septem libras decem septem solidos, et sex denarios ex supradicto censu triginta librarum quem vos nobis respective titulis prae expressis facitis et praestatis facere que et praestare tenemoni in et pro totis illis domibus cum uno portali extra in carraria publica infra aperienti cum horto, et puteo eis contiguo cum arboribus diversorum generum in eo plantatis (olim cum prempsa capidea, et suis aparatibus fustais ad prenpsandum ceram quae nunc est in totum idruta, et etiam olim cum puteo mediocri situm inter ditem hortum, dictarum domorum, et quendam hortum quem haeredes, seu successores Petri Figueres difuncto notary civis dictae civitatis ibidem habebant) cum instrohitibus, quas vos dicti fratres Soler habetis et possidetis in presenti civitati Barcinonae in carraria vocata de Sancto Paulo. Et tenetur dictae domus cum horto per nos dicti Hiertrudem Torras y Rovira, et per dicto Franciscum Roig et Vives ad censum dici triginta librarum in nuda perceptione annuatim solver pro medietate scilciet die prima Aprilis et pro altera medietate die prima Octobris videlicet per me dictam Hiertrudem Torres y Rovira quo ad vigini duas libras duos solidos et sex denarios, er per me dictum Franciscum Roig y Vives quod resantes septem libras decem septem solidos, et sex denarios, pro utabinde tenebuntur per me dictam Hiertrudem Torres ad censum dumtaxat dictarum viginti duarum librarum duorum solidorum et sex denariorum ex quibus deducta responsione infra solum remanebunt septem librae decem septem solido, et sex denary, et nos praedicta tenemus pro utego dicta Hiertrudis Torres ab inde tenebor per Rndum. Rectorem, et comunitatem praestiberorum Parrochialis Ecclesiae Beatae Mariae de Pinu presentis civitatis utsuccedentes in his Mariae Archs et Arús et antea rams diifuncta uxori Magnifici Joannis Archs ad censum quatuordecim librarum, et quinque solidorum Barcinonum anno quolibet perpetuo solvey in duobus anni terminis, siv solutionibus scilicet quo ad mediatem die seu festo Natalem Domino alnno centium et alteram medietatem die seu festo Sancti Joannis mensis Juny, qui praedicta tenent per haeredes, seu successores Quintini Cunill sombrarery civis Barcinone, Catharinae Broquetes difuncto uxoris Baptistae Broquetes difuncto agrae villae Sancti Quintini de Mediona Dios, Barcinone, et Antony Cunill agricolae dictae villae fratrum, ex utroque latere ad censum novem librarum septem solirodum et sex denariorum dictae monetae anno quolibet perpetuo anticipate solver in duobus anni terminis, sive solutionibus nempe quo ad medietatem disto festo Sancti Joanni mensis Juny, et quo ad aliam medietatem die, seu festo Nathalis Domini, quo tenent per Hospitale Generale Sancta Crucis praesentis civitatis, seu Illustres Dominos Administratores illius utsuccedens Ursulae, quae fuit uxor Antony Llonch apothecary, civis Barcinone ad nulius census praestationem, qui praedicta tenent per quartum praesbiteratum in alteri majori Beatae Mariae de Mari Barcinone institutum et fundatum per D. Bernardum Barri Pbrum Benefitiatum in dicta Ecclesia Beatae Mariae de Mari succeden in his et alys Jacobu Solerio difuncto civi Barcinone, pro quo praedicta teneri solebant, et per suum Beneficiatum, ipsius nomine, et sub dominio, et alodio ipsius praesbiteratus tanquam laycae personae ad censualeis morabatinorum, et medy ari fini, et ponderis recti anno quolibet solver, vodelicet unum morabatinum, et medium in festo Circuncisionis Domini, et residuum uynum morabatinum in chalendis sive prima die mensis Augusti ad rationem novem solidorum pro morabatinum censum, haeredes, seu successores dicti Quinti Cunill, Catharinae Broquetes et Antony Cunill solvere tenentur absque damno et missione possessiorum dici domus, et horti, pro utlatius continetur in praechalendato stabilimenti instro, in quo sunt aliquae annotationes circa absolutionem aliquorum censuum, cuirefertur. Et terminantur dictae domus cum dicto horto ab oriente in honore victoriae Esteve Viduae Onophry, Esteve sutoris qui fuit Mariangela Casanovas viduae Raymundi Casanovas sutoris, qui fuit Mathiae Stella magistri domorum et olim Francisci Sorribes Pbri, alodio dicti Praesbiteriatus; a meridie cum dicto vico Sancti Pauli; ab occidente partim in honore Joannis Arcau spartery, qui fuit Joannis Ros, alguatxiry, Regy et Anthonu Mallachs olitoris, et partim in honore Magnifici Josephi Amada medicinae Doris. Qui fuit Joanni Pomada doleary civis Barcinone in quorum honorum parte est construaendis quidam vicue nobus transins a dicto vico de Sancto Paulo, ad vicum del Hospital ratione nivi monastery, Sancti augustini, quo ibidem fabricatur, adeo utdictae domus vestrae facien angulu in dicto vico novo, et alertio in honore qui fuit D. Raphaelis Cassanyas notario publicis Barcinonae, et antea Francisci Casanyes notario et scribae regestri, et antea haeredum, seu succesoribus Magnifici Petri Pineda, V.J.D. Barcinonae populati, qui honor in parte etiam est compraebansus in dicto novo Conventu. Et pertinet et spectat dictus annuus censuu ad nos respective titulis superius chalendatis. Has itaquid sicut melius. Itaquod a caetero cadat, et cesset annua praestatio dicti duodecim librarum in annua praestatioe in nuda perceptione, quas voltis vendimus, et absolvimus, et vos, et vestris in praedictis successores habeatis, et postideatasm dictas domos, et hortum, ad praestationem tantum restantium decm octo librarum terminis praedictis solven. Praeteras, ea causa hujusmodi venditionis, et ab solutionis, et alias damus respective, cedimus, et mandamus vobis, et vestris omnia jura, et actiones, quibus juribus, nos enim respective, facimus et constituimus. Salvis et salvo clausula vero assueta poni in instris venditionum, et aliarum alientatiorum, quae fiunt de honoribus, et possessionibus qui et quae tenentur pro Ecclesia, seu Ecclesiasticis personis in civitate, et territorio Barcinone hic non in serstur, ex eo qui dictus praesbiteratus succedit in his layco post sententiam arbitralem inter Clerum, et cives Barcinone, super laudemys promulgatam quare dictus praesbiteratus utlaycus laudemium recipere debet scilicet decimam partem, et non ultra. Pretium vero humoi venditionis, et absolutionis, est ducentum quadraginta quatuor librae Barcinoneses nemtie ducentum et quadraginta librae pro luitione, et quitatione dictarum duodecim librarum in pensine ex dicto censu, et restantes quatuor librae prorratta pensionis currentis respectu dictae quantitatiae luistae debita, et decursa usque in diem praechalendatarum partitarum. Et ideo renuntiando siquid plus, donamus insuper convenimus, et bona fide promittimus resepctive vobis et vestris quod praedictas duodecim libras in pensione, quas cum praesenti, respective, vobis vendimus, et absolvimus facimus vos, utvestros, ac quos volueritis habere, tenerique respective de evictione videlicet nos dicti mater et filius Torres pro totis dictis duodecim libris semper, et in omni casu et eventu cogitato, et incogitato, tam in jure, quam in facto, quomodocumque, et qualitercumque, contingenti, et evenienti. Et ego dictus Franciscus Roig y Vives pro contractibus, seu quasi contractibus, et obligationibus meis pro prys factis tantum, et non alias nec inpluri respectu dictarum septem librarum duodecim solirodum, et sex denarios in pensione, quas instro gratiae recipiebam et de restitione missionum respective, super quibus credatur. Et prohis complendis, obligamus nos omnes vobis et vestris respective promissionis per nos respective supra factae videlicet nos dicti mater et filius Torres omnia, et singula bona nostra, et alterius nostrum insolidum mobilia, et immobilia juraque et actiones nostras insolidum quascumque. Et ego dictus Franciscus Roig y Vives omnia, et singula bona mea mobilia, et immobilia, jura que et actiones meas quascumque. Renunciantes nos omnes videlicet nos dicti mater et filius Torres beneficio novarum Constitutionum. Epistola et Consuetudini Barcinone, et ego dicta Mulier quatemis opuis sit et ad ubseriorem cauthelam cerciorata prius ad plenum, de juribus meis per substitutum notary infrascripti, renuncio beneficio Valleyani S.C. Et autenticae, et ego dictus Dr. Franciscus Torres privilegio militari et nos omnes dicti mater et filius Torres, et Franciscus Roig y Vives omni, et cuicumque juri, legi generalem prohibenti, et tu praedicta juramus. Haec igitur. Actum.
Testes firmarum dicti matris et fily Torres sunt Josephus Favar botigerius telarum, Michael Buxar negotiatur Barcinonae cives, et Michael Oliveras scriptor Barcinone qui in his.
Testes denique firmae dicti Francisci Roig y Vives, qui Barcinone firmavit, et jurabit die Martis decima quarta praedictorum mensis, et anni sunt Josephus Rosseell, et Aloius Mas auri, et argenti fabri Barcinonae cives.
Paenes me Stephanus Pujol notarium.

Item: Altero instro nos dicti Mater et filius Torres, et Franciscus Roig y Vives. Gratis facimus et firmamus apocham vobis dictis Rdis. Dri. Francisco Soler et Augustino Soler frairibus licet absentibus, de dictis ducentum, et quadraginta quatuor libris Barcinonibus quae sunt prestium dictae venditionis et absolutionis. Habitis, et receptis hoc modo, quoniam illas die decima currentis mensis February vos dictus Dr. Franciscus Soler dixistis, et scripsistis, sive dicta et scribere fecistis mihi dicto Francisco Roig y Vives in tabula camby, sive comunium depositorum praesentis civitatis Barcinonae duabus partitis una videlicet de cucentum, et quadraginta libris dictam notary infri et altera de quatuor libris absque solta quas dittas, et licet egi dictus Franciscus Roig y Vives pro parte mihi attingente solum erant dicendae, et scrivendae centum quinquaginta septe libras et decem solidi attemen ex causis contentis in praeluidio humoi venditionis, et absolutionis recipere teneor totam dictam quantitatem, et etiam in vim facultatis epr dicto matrem et filius Torres ibi concessae, et facere, et firmare teneor eis difinitionem de quatuor libris duobus solidos et sex denarys in pensione censualis ibi mencionati. Et ideo renunciando.
Testes sunt praedicti respecive.