Saga Bacardí
05738
ESCRITURA DE REDENCIÓN DE CENSO EN LLIGALBÉ, POR ANTONIO DE CASANOVAS Y SERRA.


Die Martis IIII menis Novembris anno a Nativitate Domini MDCCXXXVIII.
In Dei nomine. Noverint universi, quod ego D. Cristantus Moix V.S.Dr. Barcinonae populatus uti procurator ad infra specialiter constitutus, et ordinatus a Magnificus Antoni de Sanvador, et de Fluviá domicello in villae de Ascó dertusen, diocesis domiciliato, prout de mea procuratione constat instro recepto paenes Vicentiu Escoda notarium publicum villae de Garcia ejusdem diocesis die decima septima Juny anni millessimi septingentessimi trigessimi secundi. Dicto nomine, pro expeditione aliquiru negotiorum dicti principalis mei. Gratis, et ex mea certa scientia per dictum princpialem meum, et suos heredes, et successores quoscumque, vendo, absolvo, difinio, et remitto vobis Antonio Casanovas botigerio talli civi Barcinonae licet absenti, et notario infro ut publica persona presente, et pro vobis acceptante et stipulante, et vestris, seu quibus volueritis perpetuo, totum illum censum pnsionis duaru libraru incursa responsione infra et ea deducta pensionis terdecim soludorum, unacum ejus dominatione media, firma, fatica triginta dierum, et alio quolibet jura ad dominu medium pertinente, et spectante, quem anno quilibet die vigesima tertia Januarii dictus principalis meus recipis, et recipere debet illique facitis, et praestatis de, et pro tota illa petia terrae tempore inferius calendandi stabilimenti, de vinea plantata antiquitus vero herema continente inse duas modiatas terrae parum plus, vel minis, quam vos habetis, et possidetis in territorio Barcinonae in colo nominato Puig, ciuró de pertinentis dominus et hereditatis, qua titulo propriae emptionis, quam de illa in encantu publico fecistis a manimissoribus, et executoribus testamenti, seu ultimae voluntatis Petri Bilaseca notarii causindici civis Barcinonae, instro recepto penes Dr. Bartholomeu Cervaró notarium publicum Barcinonae die decima septima July anni millessimi septingentessimi trigessimi primi habetis, et possidetis in dicto territorio Barcinonae in loco dicto Lligalbé circa columbarium nominatum den Guinardó, cum de pensionibus, et ratta ex dicto censuali debitis, et decicesa usque in die praesentem, dictus principalis meus sit a vobis persolutus, et satisfactis. Et tenetur dicta petia terrae per dictu principalem meum ad censum dictarum duarum libraru annuatim in praecontento termino solvendarum, prout ab inde praesentis venditionis, et absolutionis vogire, et dominatione media jam dicti princpialis mei sublata, et extincta, praedictam petiam terrae immediate, sive cors a cors tenebitis per Monasterium, et conventu Sancti Petri Paularum Barcinonae, et ejus Rndam, Dominam Abbatissa ejus nomine, et sub dominio et alodio ejusdem Monastery, ad censu inter censum, et deimam viginti septem solidoru Barcinoniu anno quolibet solvendorum in festo Beatae Mariae mensis Augusti. Et est sciendum, quod antea praedicta petia terrae tenebatur per Domina Laudomiam de Salvador et Besora uxorem Magnifici Pauli de Salvador militis Iledrae populati (cui successit dictus principalis meus) ad censum novem librarum et decem solidorum Barcinonium annuatim perpetuo solvendaru dicta die vigesima tertia Januari vigore stabilimenti de ipsa petia terrae facti per Magnificum Franciscu Llauder civem honoratum notariumque publicum Barcinonae procuratorem ejusdem Domonae Laudomiae de Salvador, et Besora, dicto Petro Vilaseca cum impositione dicti censis, instro recepto paenes cundem Llauder notarium die vigesima tertia Januari, anni millessimi sexcentessimi septuagesimi quinti, dominii ratione firmato, sed postea ex ipso censui per dicta Domina Laudomiam de Salvador, et Besora fuerunt dicto Petro Vilaseca, et suis venditae, absolutae, difinitae, et remissae septem libras et dece, solido barcinoneses in annuae pensione, ac in nuda perceptione, pout constat altero instrumento recepto paenes ipsummmet Llauder notarium die quarta Decembris anni millessimi sexcentessimi octuagesismi secundi etiam domini ratione laudato. Et terminabatur olim dicta petia terrae ab oriente in thenedone.................... quae olim fuit Michaelis Puig olitoris, et postea Petri Saurí seroatas civis Barcinonae; a meridie in tenedone ..........et olim quavis dicti Petri Saurí, et partim Michaelis Font mercatoris civi barcinonae, et postea Petri Cervera; ab occidente in tenedone ..............quae olim fuit partim dicti Petri Cervera, quae olim fuit partim a Prats, et postea Hieronymi Domenech pictoris, et partim in vico, sive camino per quam decenditur ad turrim Magnifici Jacobi de Aguilar. Et pertinet, et spectat praedictus census ad dictum principalim meum tanqua heredem, et successorem Unalem Magnifici Emmanuelis Antony de Salvador, et Sarralta in dicta villa de Ascó domiciliati genitoris sui per ipsum institutum suo ultimo testamento condito, et firmato in villa Tuarridembarra archidiocesis Tarraconae paene Rndu. Dre. Thomam Pellisser Pbru, Rectore Parrochialis Ecclesiae Sancti Petri Apostoli ejussdem villae die vigesima quarta Octobris anni millessimi septingentessimi octavi. Ad dictum vero Magnificu Emmanuel Antonium de Salvaor, et Sarralta pertinebat, et spectabat tanqua heredem universalem dictae Dominae Mariae Laudimoae de Salvador et de Sarralta matris suae per ipsu institutum suo ultimo testamento, quod clausu tradidit Sto Josepho Salomó difuncto notario publico villae Morae dictae dertar diocesis die vigesima quinta mensis January anni millessimi sexcentessimi octuagesimi sexti, et apertum fuit per dictu notarium die quinta mensis Augusti anno millessimi sexcentessimi octuagesimi noni. Ad dicta tandem Domina Mariam Laudemiam de Salvador, et de Sarralta pertinebat et spectabat titulo stabilimenti per dictu Magnificum Franciscum Llauder tanquam procuratorem ejusdem Domonae Laudomiae facti dicto Petro Vilaseca cum impositione dicti census superius, calendati. Has inaque venditionem, absolutionem, difinitionem, et remissione facio dicto nomine sicut melius dici potest, et intelligi, et aquae a cetero cesset, et cessare habeat annuae praestacio dictaru tercecim solidorum, sicque vos, et vestri dumtazat teneri mini ad praestationem dictoru viginti septem solidoru pro praedicta petia terrae annuatim termini praecontento solven dicto Monasterio, et conventui Sancti Petri Puellaru, promittens dicto nomine dictos terdecim solidos in pecuniae dictum principalem meum amplius a vobis, nec vestris missione petiturum, nec pro his in judicio, seu extra vos malestaturu palam, vel occulte, directe, vel indirecte, aut alias quosvismodo, imponentes dicto nomine memorato principali meo et suis super praedictis silentium sempiterum, faciensque eodem nomine vobis, et vestris pactum firmissimum de ulterius aliquid non petendo, et de non agendo solemni stipulatione vallatum, et roboratum in manu, et posse notari infri. Praeterea ex causa praedicta, et alias omni meliari modo cedo dicto nomine, et mando vobis, et vestris omnia jura, et actiones quascumque dicto principali meo competen, in praedictis, quae vobis vendo dicto nomine, et absolvo contra quascumque personas, bona, et res, ratione, et occasione eorundem. Quibus juribus, et actionibus cessis possitis petiam terrae superius designatam francam a praestatione dictorum terdecim solidorum, et dominy medy habere, enere, et possidere, ad alias uti, agere, et experiri in judicio, et extra, et alia facere, quae dictus principalis meus facere poterat ante homoi venditionem, et absolutionem. Ego enim uti procurator praedictus facio, et substituo vos et vestros in his dominis et procuratores utin rem vestram propriam ad faciendum inde vestrae libitur voluntatis. Salvis tamen semper in, et super dicta petia terrae, censu, jure, dominio, firma, fatica triginta dieru, et alio quolibet jure dicti Monastery Sancti Petri Puellarum Barcinonae, qui census tu praedictur, est inter censum, et decimam dictorum viginti septem solidorum anno quolibet in dicto festo Beatae mariae mensis Augusti solvendorum. Et salvo in quam laudimio inde pro praedictis salvere competenti. Quod laudimium est secundum pronunciationem arbitrale Domini Regis, et venera, Epicopi Valentini super hoc latam quinta pars totius prety, quod revera emphyteotae inmediato dabitur pro venditione, vel alia alienatione, de qua laudimium recipi consuevit quae per cum fiet, et tertia pars, quinta partis totius prety quod revera emphyteotae mediato dabitur pro venditione, vel alia alienatione, de qua laudimium recipi consievis, quae per cum fiet, et non ultra, et de stabilimento quarta pars ejus quantitatis, quae emphyteitae stabilimenti dabitur pro intrata, ubinullus est mediatus, et quarta pars quartae partis ubi sunt emphyteotae medi unus, vel plures post immediatum. Pretium vero himoi venditionis, et absolutionis est tercedim libras monetae barcinonae. Et ideo renunciando exceptioni pretis sic non conventi, et legi qua deceptis ultra dimidium justi prety subvenitur, et exceptioni de dolo, et actioni in factum, omnique alii juri his obvianti, doni dicto nomine, et remitto vobis, et vestris cum praesenti, si quid praedictam plusmodo valent, vel ad inde valebunt pretio antedicto. In super convenio eodem nomne, et bona fide promitto, quod praedicta, quae vobis tanquam procurator praedictus vendo, et absolvo, nec non dictam petiam terrae francam, et quitiam a praestatione dicti census terdecim soliduru, et fominy medii, dictus principalis meus faciet vos, et vestros habere, tenere, et possidere perpetuo contra cunctos, tenebiturque semper de firma, et legali evictione, ac legitima defensione praedictorum semper, et in omni casu et everitu cogitato, et incogitato quomodocumque et qualitercumque evenienti, et contingenti, tam de jure, quam de facto, et de restitutione omnium missionum, damnoru, et vviteresse, quae inde pro praedictis sustineritis, superquibus credatur vobis, et vestris vestro, et et ru plano, et simplici verbo, vel solo juramento ad quod defero dicto nomine rallo alio probationu genere requisito. Et pro his complendis et firmiter attendendis obligo tanquam procurator praedictus vobis, et vestris omnia, et singula bona, et jura dicti principalis mei mobilia, et immobilia ubique habita, et habenda (non autem mea propria, cum in his negotium geram alienum) Renuntians dicto nomine legi dicenti dilationem juramenti ante sui praestationem posse revocari, et non valere, omnique alii juri, rationi, et consuetudini his, obviantibus quovismodo, et legi generalem prohibenti renunciationem quin praecedat vel subsequatur specialis. Et utpraedicta omnia, et singula majori gaudeant firmitate non vi, nec dolo , sed sponte juro dicto nomine in animam dicti principalis mei ad dominum Deum, et ejus Sancta quatuor Evangelia manibus meis corporaliter tacta praedicta attendere, et complere, et in nullo contrafacere aliqua ratione, seu causa. Haec igitur omnia, et singula prout supra sunt promissa facio, praciscor, et promitto ego antedictus venditor dicto nomine, vobis dicto emptori, et vestris, neco non notario infro utpublicae personae proquibus intersit recipienti, et stipulanti. Actum utsupra.
Testes sunt Joannes Bruguera, et Rossell, et Sebastianus Prats scriptores Barcinonae.
Item: alio insto ego dictus D. Crisantus Moix dicto nomine venditor praedictus. Gratis, et ex mea certa scientia facio, et firmo apocham vobis dicto Antonio Casanovas emptori praefato licet absenti, et notario infro pro vobis praesenti, et acceptanti, de dictis terdecim libris barcinonensibus quae sunt pretium praecedentis per me dicto nomine vobis factae venditionis, et absolutionis. Modus vero solutionis dictaru terdecim librarum talis fuit, et est, quoniam illas a vobis habui dicto nomine, et recepi in pecunia numerata realiter, et de facto in notari, et testium infroru praesentia per manis tertiae personae. Actum utsupra.
Testes sunt praedicti.
Sig+num notarium Dominae Mari Agustine de Vega et de Copons Dei, et Santa Sedis apostoalisa gratia Abbatisse Monastery Sancti Petri Puellarum Barcinonae ordini Sancti Benedicti que predicta dominu ratione firmamus juribus tamen nostris, et dicti nostri Monastery, ac censibus, et laudemys debitis, et non solutis dicto Monasterio semper salvis.
Sig+num Domine Emanuele de Cruylles, et de Çarriera Monialis Sancti Petri Puellarum Barcinonae.
Sig+num Dominae Theresia Sans, et de Monrodon Monialis Sancti Petri Puellarum Barcinonae.

Dicto die.
Firma dominy ratione facta, et firmata per D. Crisantum Moix V.J.D. Barcinonae populatum uti procuratore Magnifici Antony de Salvaor, et de Fluviá domicelli in villa de Ascó dertoen dueces domiciliati, succedentis Dominae Laudonai de Salvador et Besora uxori Illustris Domini Pauli de Salvador heree populatik prout una procuratione constat instro recepto paenes Vincentium Escoda notarium publicum villae de Garcia ejusdem diocesis die decima septima Juny millessimi septingentessim trigessimi secundi, in illo venditionis instro facto, et firmato per manumissores, et executires testamenti, seu ultimae voluntatis Petri Vilaseca difuncto notary causidici civis Barcinonae. Honor Antonio Casanovas majori dierum botigerio talli civi Barcinonae tanquam plus danti, et offerenti in encantu publico et suis perpetuo de tota illa domo, et hereditate cum omnibus suis terris, honoribusm et possessionibus, juribus, et pertinentys ejusdem universis sita in territorio Barcinonae in loco dicto "Lligalbé" circa columbarium dictum den Guinardó, et in alys locis non procul ab alio, instro recepto apud D. Bartholomeum Cerveró notarium publicum Barcinonae die decima septima July millessimi septignentessimi trigessimi primi. Juribus tamen dicti principalis sui censibus, et laudemys, forsan debitis, et non solutis in omnibus, et per omnia semper salvis. Pro qua quidem firma dominy ratione, et seu pro laudemio dicto peincipali suo debito ratione praecacta venditionis confessus fuit, et re cognovit se dicto nomine habuisse et recepisse abs dicto Antonio Casanovas in pecunia numerata realiter, et de facto in notary et testium infro praesentia, per manus tertiae personae. Quatuor libras et decem solidos barcinoneses, facta gratia de residua, quam firma fecit dicto nomine Barcinonae apud me Michaelem Cabrer autoritaten Ragia notarium publicum Barcinonae infrum die quarta mensis Novembris anno a nativitate Domini millessimo septingentessimo rtigessimo otavo, presentibus pro testibus Joanne Bruguera, et Rossell, et Sebastiano Prats scriptoribus Barcinonae.
Paenes me Michaelis Cabrer notarium.