Saga Bacardí
05744
ESCRITURA DE COMPRA EN SUBASTA DE PARTE DEL MAS LLUNELL, COMPRADO, JUNTO CON LA QUADRA DEN PALAU, POR ANTONIO DE CASANOVAS Y SERRA, 3º parte.


Item: Totam illam aluam petiam terrae de vinea, et cum aliquibus arboribus de figueres plantatam nomenatam nunc "Las Tiras", de peretinentys mansi Lluhi, continentem inse quatuor modiatas terrae perumplus, vel minis, cum ontrohitibus, exitibus, ómnibus que juribur, et pertinentys suis universos; quam titulis infris habeo, et possideo, seu nonc ad primas vites, sau ad rebassiam mortuam Franciscus Roca agra dicta parrochiae Sancti Phaelicis de Lupricato, vigore stabilimenti per me illi facti, et firmati instro recepto paenes Dm. Josephum Cols notarium publicum Barchinonae die vigesima quinta mensis July anni millesimo septingentessimi secundo, habet, et possidet in dicta parrochiae, et in loco dicto "Lo Mas Lluis". Et terminatur ab oriente in honore superois designato, mediante dicto torrente de Matacens; a meridie in honore Regy Monastery, et Conventus Monialium Sancti Jacobi de Junqueras hujus civitatis, qui fuit N. Martí mediante eodem torrente; ab occidente in honore dicto N. Armenteras, qui fuit Josephi Briquets agrae, partim, et partim in honore dicti Joannis Ribes de la Iglesia; et a cirtio in alys honoribus dictae haereditatis den Llunell.
Item: Totam illam aliam petiam terrae campam tinentir unius modiatae, ve linde area, bocata "Lo Camp del Pou", cum introhitibus, exitibus, omnibusque juribus, et pertinentys suis universos, quam ego francam, et quitiam a jure decimae, et primitiae, atulis infris, ac destritis cum inferius chalendato confesionis instro, habeo, et possideo in dicta parrochia Sancti Phaelicis de Lupricato, et in loco dicto "Las Corominas". Quae tenetur per dictum Monasterium Beatae mariae de Montserrato sub dominio, et alodio ejusdem Monastery, ad censum sex solidorum anno quolibet perpetuo solvendorum die seu festo Sancti Joannis mensis Juny. Et terminabatur tempore dictae confessionis, ab oriente un honore Petri Llunell confitentis; a meridie in honora Hyacinti Ricart, et Oriola, et Hyeronimae Ricart et Oriola, conjuges, usufructuario, et proprietario nominatibus qui fuit Petri Oriola agrae dictae parrochiae Sancti Phaelicis de Lupricato partim, et partim in honore Magnifici Josephi Joannis Rossell V.J.D. Barchinonae populati, et Dominae Mariae Rossell, et Talavera conjugum usufructuario, et proprietario nominatibus, qui fuit haeredum, seu successorum Clementis Talavera difuncto mercatoris civis barchinonae, qui fuit Hyeronimi Ferrer mercatoris civis Barchinonae, et partim in honore Laurenty Monmany agrae dictae parrochiae ejus patris; ab occidente in honore dicto Laurenty Monmany, qui fuit dicto Marcho Monmany, qui fuit haeredum, et successorum Antony Puig difuncto mercatoris civis barchinonae, et antea apothecary, qui fuit Joannis Panella agrae dictae Parrochiae. Et nunc terminator ab oriente in honore Domnae eulaliae Salvador, viduae; a medidie partim in honore Mariae Monmany et Abat viduae, partim, in honoree Benedicti major agrae, et partim in honore Laurenty Ricart, et oriole agrae; ab occidente in honore Vincenty Albareda agrae, qui fuit dictae Mariae Monmany; et a cirtio in honore dictae Domicalae Eulaliae Salvador. Et praedicta visa sunt continer in praechalendato confessionis instro firmato per dictum Petrum Llunell favore dicto Administratorem Rndi. Abbatis, et Monastery Beatae Mariae de Montesserrato paenes dictum Paulum Pi notarium die decima quarta July millesimi sexcentessimi octuagesima terty.
Item: Totam illam aliam petiam terrae campam cum oliquibus arboribus de oliveras in ea plantatis continentem in se quatuor modiatas terrae parimplus, vel monus cum introhitibus, exitibus, juribus, et pertinentys sius universes, quam ego titulis inferius annotandis, ac jure subincerto habeo, et possideo partim in dicta Parrochia sancti Phaelicis de Lupricato, et partim in Parrochia Sancti Crucis de ordine per mediam cujus transit. Riaria nuncupata de Santa Creu. Quae terminator ab oriente in honore dicto Laurenty Ricart; ea meridie in honore partim dicto Joannis Ribes de la Iglesia, et partim in honore dictae Dominae Eulaliae Salvador; ab occidente in honore Franciscae major viduae partim, partimque in honore N. Quilot; et a cirtio parteim in honore Marci Antony Monnor agrae, et partim in honore Josephi Carcereny, doleary dictae villae Sancti Phaelicis de Lupricato.
Item: Totam illam aliam petiam terrae haeremam, cum aliquibus arboribus de oliveras in ea plantatir, continentem inset res modiatas terrae parumplus, vel minus, cum introhitibus, exitibus juribus, et pertinentys suism quam titulis etiam infris, ac jure subincerto, habeo, et possideo in termino dictae parrochiae Sanctae Crucis de Ordine. Quae terminator ab oriente un honore Augustini Camderrós agrae; a meridian in honore Pauli Iristany agrae; ab occidente in honore dicto Josephi Carcereny; et a cirtio in honore Francisci Capdenat.
Item: Totam illam aliam petiam terrae partim haereman, et partim deinnea, et cum aliquibus arboribus de oliveras plantatam tinentiae quique modiatarum terrae parumplus, vel minus, cum introhitibus, exitibus, juribus, et pertinentys suis universes, quam fibilis infris, ac in militer jure subincerto, habeo, et possideo in prope dicta Parrochoa Sancta Crucis de Ordine. Et terminator ab oriente un honore Srephane Xalapeyra agrae, dictae villae sancti Phaelicis de Lupricato; a meridiae in honore dicto Augustino Campderrós; ab occidente in honore Francisci Monmany agrae; et a cirtio in honore Patri Paissa agrae.
Item: Totam illam aliam petiam terrae campam, et partim arenosam de areny propter flumen de Lupricato, qui per illam, seu in majori parte ejusdem, nunt transit a parte orientis tinentiae antiquitus triginta sex modiatarum parumplus, vel minus, munt vero propier dictum flumen decem modiataru vel id quod sit, cum introhitibus, exitibus, juribus, et pertinentys suis universes, quam titulis inferius chalendandis, habeo, et possideo in Parrochia Sancti Joannis de Pinu, vocatum "La Aygua Morta". Quae tenetur per memoratus Monasterion Beatae mariae de Monteserrato, et per Administratorem Rndum, Dominus Abbatem, nomine ejusdem, et sub dominio, et alodio, ejusdem ad censum viginti solidoru, Barcinonum anno quolibet solvendorum in festo Sancti Crucis mensis may. Et terminator, tepore inferius chalentandae venditionis, mediante quadam camino per quod itur a Parrochiae Sancti Joannis de Pinu mediante quodam camino per quod itur a Parrochia Sancti Baudily de Lupricato, ad dictam parrochiam Sancti Faelicis de Lupricato (in qua parte nunc transit dietum flumen de Lupricato) partim, et partim in honore dicto Llunell, et partim in honore Pauli Esteve agrae, mediante dicto camino; a meridie in honore dicto Jacobi Mestres; ab occidente cum dicto Flumune de Lupricato; et a cirtio in honore Bernardi Monpeo agrae parrochiae Sancti Joannis de Pinu. Nunc vero terminator dicta petia terrae ab oriente cum dicto Flumine de Lupricato ibi transenunte; a meridian in honore magnifici Josephi de Llaurador Militis Marchinonae domiciliati, et Dominae Antoniae de Llaurador, et Rovida conjugum usufructuario, et proprietario respective nominibus; ab occidente partim in honore Magnifici Francisci de Puig domicilli Barcinonae domiciliati, et partim in honore Theresiae Busquets et Mas viduae Josephi Busquets agrae parrochiae de Valldoreix; et a cirtio in honore Magini Pi agrae Parrochiae Beatae Mariae de Esplugas.
Item: et deniqie, cadam venditione, vendo vobis, et quibus volueritus perpetuo, omnes alias, et quascumque petias terrae, et praedia tam rustica, quam urbana, quaesint pars, et de pertinentys dictae haereditatis dictorim Anthici, et Petri Llunell praedecessorus meorum, et tam campas, quam haeremas, et de vinea plantatas, et tam in monte, quam in plana sitas, et etiam omnes, et qui seumque censis, tam in dominio directo, quam in nuda perceptione. Nec non etiam totam jus, licentiam facultatem, et potestatem luendi quitandi, redimendi, et recuperandi a quibus cunque personis, omnes, et quascunque petias terrae de pertinentys ejusdem haereditatis, aut alias, quae fuerint dictorim Petri, et Anthici Llunell praedecessorum meorum, instro gratiae redimendi per illos, seu possessors praehabitae haereditatis de Llunell venditas, et impignoratas apud quoscumque notarios in favorem quarum cumque personarum, quasquidem petias terrae, et censis hic pro expressis, et individuatis haberi volo.
Et pertinen, et spectant ad me praedicta, quae vobis vendo, tanquam filiam unicam, et haeredem Matrem meam pia pertinebant, et spectabant ut haereditricem universalem Pauli Llunell agrae dictae villae Sancti Phaelicis de Lupricato patris sui, peripsum institutam, et nominatam un casu, qui venit, ob de cessum sune liberis masculis dicto Pauli, cum ultimo illus testamento quid ecit, et firmavit paenes rectorium Patrochialis Eclessiae Paefatae villae Sancti Phaelicis de Lupricato sub vigesima tertia die mensis Decembris anni millessimi sexcentésimo nonagesimi quinti. Cui quidem Paulo Llunell avo meo presentia omnia pertinebant, et spectabant tanquam haeredem universalem Petri Llunell agrae memoratae villae ejus patris, pro avique mei peristum institutum, et nominatum cim ultimo, et valido sub quo ille decessit testamento, condito, et firmato paenes Dm. Antonium Navarro notarium publicum Barchinonae, die secunda mensis Marty, annu millessimi sex centesimi nonagesimi quinti. Ad dictum autem Petrum Llunell agrae preseitae villae Sancti Phaelicis de Lupricato, illius patris, per dictum Anthicum instrumentum, et nominatum cum sui ultimo, et valido testamento, quid fecit, et firmavit paenes Franciscum Llunell difuncto notarium publicum hujus civitatis sub die decima séptima mensis Octobris anni millesimi sexcentesimi quadragesimi nomi. Ad dictum autem Anthicum Llunell presentia spectabant, et pertinebant ut haeredem univesrsalis haereditatis, et bonorum, quae fuerunt alterius Petri Llunell agrae, ejusde villae patris sui in vim testamentariae dispositionis pereum ordinatae et firmatae paenes Dominorum Josephum Franciscum Fontana difuncto notarim publicum Barchinonae die secunda, mensis Decembris millesimi sexcentésimo quadragesimi septimi. Ad dictum autem Petrum llunell, pia pertinebant et spectabant, nempe domus, hortis, et petiae terrae supra primo, segundo, tertio, et sexto locis designatae, tamquam que cedentem suis certis justis, ac legitimis titulis Petro Benedicto Llunell difuncto agrae parrochiae Sancti Joannis de Pinu, praedecessori sio. Ad quaem pertinebant, scilicet Domus, et hortus praedicty titulo praecaru, sive, novae laudetionis, approbationis, et rattificationis, et confirmations, sive novae stabilitionis inde sii facty per Magnificum Dominorum Franciscum Maymó difuncto militem, tunc Dominum dictae Domus, et Quadrae de Palau, instro receptor paenes dictum Bernardum Fluviá difuncto notarium publicum Barchinonae die decimal quinta mensis may anni millesimi quingentesimi sexti. Petia vera terrae dicta loclos supra tertio loco designata, titulo stabilimenti, et in emphiteosim dasionis, et concessionis dicto Petro Benedicto Llunell, et suis inde facty per Petrum Joannem Miralpeix domicellum Barchinonae domiciliatum, ut prorem Nobilis Dominae Beatricis de Pinos, prout constat de dicto stabilimento Barchinonae acto die trigésima mensis Decembris anno a Nativitate Domini millesimo quatrigesino octuagesimo paenes Bartholomeum Palau notarium publicum Barchinonae. Et pta. superius expressa visa sunt contineri in suprachalendato confessionis instro factae per dictam Saldoniam Llunell viduam, et per titores, et curatores personae, et bonorum Petri Llunell impuberis favorem Dominorum Domus, et Quadrae de Palau. Petia vero terrae supra decimo octavo loco designata pertinebat dicto Petro Llunell titulo venditionis sibi, et suis perpetui de ea facta per Joannem Gallart, Prout de dicta venditione constat instro recepto paenes Domonum Petrum Llunell difuncto notarium publicum Barchinonae, vigesima secunda die mensis Septembris anni millesimi sexcentesimi octavo. Petiae autem terrae decimo nono, et vigésimo locis supra designatae titulo binorum stabilimento rum, seu in emphiteosim dationim, et concessionum sibo, et suis perpetuo factu per Magnificum Ludovicum Llull Miletem Barchinonae domiciliatum; prout de dictis duobus stabilientis constat binis publicis instris receptis paenes Dominurom Antonium Estalella difucto notarim Barchinonae die decima tertia mensis January, et decima séptima mensis Marty anni millesimo sexcentésimo decimi quinti. Petia deniquae terrae vigésimo sexto, et ultim loco designata, spectabat ad dictum Petru Llunell, mediam titulo venditionis sivi, et suis instro gratiae factae per Paulum et Josephum Esteve frates agrícolas praefactae Parrochiae Sancti Joannis de Pinu, provt de dicta venditione constat instro recepto paenes dictum Petrum Llunell notarium die decima quinta Juny dicti anni millesimi sexcentesimi decimi quinti Verum etiam titulo recognitionis, et agnitionis bonae ficei per Jacobum Mestres Agram presentae Parrochiae Sancti Joannis de Pinu sibi factae, de emptione juris luendi, interalia, presentam petiam terrae, quam fecit ab dictis Paulo, et Josephi Esteve, fratribus, pro ut dictis recognitionis et vendione respective constat binis instris receptis, paenes dictatum Franciscum Jutges notarium pubicum Barchinonae, sub daebus, secunda mensis Augusti dicto anni millesimo sexcentesimi decimi quinti, et quarta mensis Novembris anni millesimi sex centesimi decimi sexti, reliquae vera petiae terrae, quae hic non ponuntur spectantia corum pertinebant ad dictum Petrum Llunell suis certis, justis, et legitimia titulis, ac ex antiqua, prescripta, et longeva prorsusque antiquaba suis, et suorum assendentiam possessione, de qua hominum memoria non extat in contrarium vim tituli juris habentis. Hanc autem venditionem, et ex causa humoi venditionis conscessionem Facio vobis dicto emptori, et vestris deptis ómnibus, et singulis per me vobs sus ravenditis, sicut melius dici potest, et intelligi, cum pactis tamen, et conditionibus, modoque, et forma contentis, et expressis in praeincerta tabba ab quam me referido. Et sic cum ictis pactis, et conditionibus, modo, et forma praetactis, et non sine eis, aliter, nec alio modo, extraho praedicta, quae vobi vendo, de jure, dominio, et posse mei, et meorum, nec non dicti Joannis Biscampte sequestratoris ictorum bonorum. Eademque omnia, et singula in vos, et vestros transfero, et transporto irrevocabiliter pleno jure ad habendum tenendum, omnique tempore expetio, et pacifice possidendum, et advestras liberas voluntates faciendum absque contradictione aliqua mei, et meos. Prometens tradere vobis, vel cui volueritus loco vestri possessionum corporalem, realem, et actualem, seu quasi praedictorum, quae vobis supra vendo, et mea facere vos, et vestros existere perpetuo potiores praecateris quibuscumque. Velvos, aut vestri, si folueritis possitis, et valeatis, vestrique possint, et valeant ipsam possessionem propria auctoritate apprehendere, et apprehensam paenes vos, et cestros licite retinere. Ego enim interim, idest donec dictam possessionem vobis tradidero, aut cam apprehenderitis (ut est dictum) fateor, et constituo me praedicta, quae vobs, vendo por vobis, et vestries, nomine praecario, tenere, et possidere, seu quasi, volens, et concentins, quid vigore horum verborum, et ex juris disposition, seu legis minosterio ipsa possession in vos, et cestros provere tradita, et translate existienet sit, et habeatur, ac si per me vobis tradita, et translata extitisse realiter, corporaliter, et de facto. Praeterea ex causa presenta et alias eis videlicet melioribus, via, modo, et forma quibus melius, dejure aut alias volere, et tenere poserit. Do, cedo, et mando vobis, et vestris omnia jura, et mando vobis omnia jura, et actiones reales, et personales, mixtas, utiles, et directas, ordinarias, et extraordinarias, et alias quasecumque mihi competentia, et competentes in ptis, quae vobis supra vendo contra quascumque personas, et extraordinarias, et alias quascumque mihi competentia, et competenes in ptis, quae vobis, supra vendo contra quascumque personas, bona, et res, tatione, et occasione corundem. Quibus juribus, et actionibus cessis, passitis, et valeatis deptis uti, agore, et experiri in juicio, et extrajuditium, quaecumque, et que mad modun ego, et meu facere possem, seu possent, aut dictus sequestrator corumdem donorum facere posset ante humoi venditionem, juriumque, et actionum cessionem, possemque, sive posset dictus sequestrator nonc, vel etiam postea quando cumque, ego enim, circa pia omnia, et singula ponendo, et statuendo, vos, et vestros in locum, et jus meum Facio, et constituo vos, et vestros in his Dominos, et procuratores ut in rem vestram propriam ad facien duminde de presentis, vestrae libetum voluntatis, obstaculis, et impedimentis cessantibus quibuscumque dicens, et itimans, tenore presentis, quibusvis, possessoribus, seu detentoribus petiarum terrae de pertinentys dictae Domus, et haereditatis "Den Llunell", ispis instro gratiae venditorum, autalias, ac alys quibus opussit, quatenus solutis illis prius praetys dictorum instrorum, sub pacto de retro, caeterisquae quantitatibus ajure solvendis, faciant, et formant vobis, et vestris revenditiones dictarum petiarum terrae, cum ómnibus clausulis necessarys, et similibus poni solitis, et assuetis, nec non arrendatarys, et inquilinis, dicty Domorum, et petiarum terrae de pertinentys dictae haereditatis Den Llunell, aut alias, quatenus, recognoscant vobis pro vero Domino, et possessore ejusdem met haereditatis den Llunell, et ejus pertinentiarum, solvantque vobis pretio, et logeria illarum siv, pro ut, et quamadmodum antea solvere tebenatur memorato Joanni Biscompte sequestratori praefacto, alia intimatione minime expectata. Salvis tamen Semper met super praedictis, quae vobis sipra vendo, censibus, juribus, dominys, firmis, pachicis, ac alys quibus vis juribus dominocalibus Dominorum sursum expressorum pro quibus, pta, tenentur, aut forçan teneatur. Et salvo inquam laudemio, tertio, seu foriscopio, indepro praedictos sovere competenti. Pretium vero praedictorum, quae vobis supra vendo est septem mille librae Barcinoneses. Quod quidem pretium, in sequendo pactum in superius descripta tabba adjectum. Nec non vigore, facultatis, et potestatis, quas similiter cum presenti vobis dono, et tribuo, deponere habeatis in tabula camby, suve communium depositorum civitatis Barcinonae, dictum, et scriptum alteri ex portarys camarae dictae Regiae Audientiae, ut ex dicto pretio satisfacere possint creditors bonorum dicty Anthici, et Petri Llunell juxta tenorem Regiae Sententiae graduationis creditorum in relata causa proferendae. A quibus siquedem credioribus, tempore extractionis quantitatum ipsis spectantium, petatis, et recuperetis apochas, et difinitiones mihi, et cessions, vobis, respective, dirigendas, quo scilicet ad cuendum, et defendendum praedicta per me vobis, supra vendita adversus, et contra quoscumque alios creditors dictae haereditatis den Llunell, et alias quasvis personas vobis, in ptis actionem aliquam quaestionem, petitionem, vel demandam, facientes, proponents, seu atiem intemptanter quoquomodo, et aluas ad agendum, et petendum un caso evictionis, si sequeretur. Volens, et concentiens, quod, factis dictis solutionibus, sitis, et succedatis, pleno jure in locum et jus dictorum creditorum ante dictorum Anthici, et Petri Llunell, competantque proinde vobis, et vestries illae, et aeadem temporis prioritas, juris potioritas, hipotecae, ac aliae praeheminentiae, et praerrogativae, quae illi nunc competent, et tunc competerent, su solutions presentiae eis minime factae non forent, quiniam ad pta perragenda facio, et constituo vos, et vestros in his Domonis, et procurators ut in, rem vestram propriam ad faciendum inde vestrae libitum voluntatis. Et ideo renuntiando ex ceptioni pretty non habit, et non recepti, et lego qua deceptis ultra dimidium justo pretty subvenitur, et exceptioni de dolo, et action in factum, omnique et cuicumque juri his obvienti, dono sicienter, et gratis remitto vobs, et vestries si quid pta, quae vobis vendo plus modo, valent, aut a modo valebunt pretio antedicto. Praeterea Confiteor, et reconosco vobis dicto Antonio Casanovas, quod praedicta per me vobis superius vendita de voluntate excelentisimi Domino Capitanei Generalis interini presentis Cataluniae Principatus, ac dictae Reguae Audientiae, fuerunt ex posita venalia, et palam, et publice per dictum et infrum curritorem per Plateas, et loca solita dictae Barcinonae civitatis subhastata, nadum per spasium triginta dierum, ut moris est, verum etiam amplius, et cum nullus apparent licitator, qui inptis tantum pretium dare, et offerre vellet, quantum vos, qui obtulitis daturum memoratum pretium dictarum septem mille librarum. Ideo vobis, tanquam plus danti, et oferenti in encantu public, praesunte licentia, et mandato dictae Regiae Audientiae hasta iscalis vobis extitit liberate, eaque medianse, dicto, et infro curritore interveniente humoi vobis facio venditionis instrum pretio memorato. Prop eviction autem plorum, per me vobis supra venditorum, et pro omnibus sumplibus, et expensis, et alys per vos forçam procuratoris predictis quomodo libet sustinendis, super quibus credatur, et credi volo vobis, et vestries verbo, aut solo jurmento, quid defero ex pacto, nullo alio probationum genere requisito, obligo vobis, et vestris omnia, et singula alua quavis bona, res, et jura, universo, quae fuerunt relati Petri Llunell secundi hujus, nominis, mobilia, et immobilia habita ubique, et habenda etiam quovismodo, et jure privilegiata (non autem bona mea propria, nec jura mihi forçan spectantia in dicta causa pro presenti obligare intendo) Renncians benefitio Valleyá sui Senat Conslt in favorem mulierum introducto, et quctenticae incipienti: Si qua mulier posita cod. Ad vall, et legi dicenti delationem juramenti ante sui praestationem posse revocari, et non valere, ac omni aly et cuicumquae, legi, juri, sui, rationi, et consietudine his obcientibus quovis modo, et lego generalem renuntiationem prohibenti. Et ut praedicta bona et singula majori gaudeant firmitate non vi, nec dolo, sed sponte jure in animan meam per Dominum Deum, et ejus Sancta quatuir Evangelia, manibus meus corporaliter tacta presenta omnia, et singula attendere, et compere, et in nullo contrafacere, vel venire quavis ratinoe, seu causa. Haec ingitur omnia, quae et pro ut dicta venditrix vobis dicto emptori, et oris, nec non substituto notariu infri, ut publicae personae pro quibus interrit recipienti, et legitime suprelanti. Ad haec ego Josephus Ros vir dictae Catharinae Ros, Santacruz, et Llunell praedictis ómnibus tanquam factis de meo concentsu, et valindate, ac in meis presentia, concentio, concensumque meum praesio. Ad haec ego Petrus Costansó curritor colli publicus, et juratus presentis Barcinonae civitatis, medio juramento per me in ingressu mei officy praestito, confiteor, et in veritate recobnosco vobis relato Antonio Casanovas, quod praedicta per vos empra, de mandato, et ex ordinae Exceletisimi Domini Capitanei Generalis hujus Cataluniae Principatus, ac Regiae Audientias fuerunt per me exposita venolia, et palam, et publice subhastata per plateas, et loca solita hujus vobis, ne dum per spasium triginta dierum, ut moris est, verum etiam amplius, et cum multi amptoras ad me advenissent ad praedicta emendu, tamen non accessit, nec apparuit aluis alter emptor, qui in presentis per vos emplis, tantum pretium dare, seu offerra vell et, quantum vos, qui obtulistis deturum dictu, pretium dictorim septem mille librorum, et sic vobis tanquam plus denti, et offerenti in dicto encantu publico de prae dictos hastam fiscalem vobis liberavi, ut in praeludio hujus instrumenti est expressum, eaque mediente meque interveiente dicta Catharina Ros, Santacruz et Llunell, praesentem vobis fecit venditionem praetio memorato. Actum est hoc ut supra.
Testes hujus rei sunt Rndus. Josephus Martí Pbr. in Parrochia de Fogorolas Vicer Dio residens, et Hypolitus Martí juvenis lintearius pannorum in hac Barcinonae civitate commorans in dicta civitate vici reperti, ac dictus Antonius Portell, et Bachs notaries publicus dictae civitatis vici, qui vice, et loco, ac ut substitutas notary infri, vigore cartae missuvae, ci directae, in his inter fuit.
Testes denique firmae dicti Petri Constansó curritoris colli, qui retulit Barcinonae die septima mensis Augusti presenti anni, sunt Gaudentius Bosch Philosophiae studens, et Jacobus de Amar scritor Barcinonae degentes.
Item. Alio instro ego dicta Catharina Ros, Santacruz, et Llunell venditrim presenta firmo apocham vobis dicto Antonio Casanovas emtori praefato de dictis septem mille libris Barcinonus, quae sunt pretium venditionis per me vobis superius factae. Habitis, et receptis, hoc modo, quoniam illias vigore facultatis, etpotestatis per me vobis cum dicto venditionis infro dicta, et altributae, deponere habetiatis, et teneamini in fabula cambý, sive communium depositorum civitatis Barcinonae, dictas, et scriptas alteri ex portarys Camarae dictae Regiae Audientiae ad efectum, causisve, et rationibus in limine dictae venditionis latius enarratis. Et ideo renuntiando exceptioni pecuniae non habitae, et non receptae, et omni al juri, et lego circa haec mihi juvanti, In testimonium praemissorum hanc, ut praedictur, vobis Facio apocham de recepto. Actum ut supra
Testes sunt praedicti.