Saga Bacardí
05748
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE CENSOS HACIA BUSQUETS, POR COMPRA EN SUBASTA POR ANTONIO CASANOVAS Y SERRA.


Die Mercury XVIIII mensis Novembris anno a Nativitate Domini MDCCXXXVIII.
Noverint universi. Quod ego Antonius Casanovas botigerius pannoru civis Barcinonae. Gratis et ex mea certa scientia, medio juramento per me inferius praestitto confiteor, et in veritate recognosco vobis Francisco Busquets, et Pausa civi Barcinonae livet absenti, et notario infro ut publica persona praesente, et pro vobis acceptante, et stipulante. Quod titulo venditionis mihi tanquam plus danti, et offerenti ub encantu publico legitima pre cunte subhastione, et meis perpetuo factae, et firmatae vi, et districtu curiae praetoriae Barcinonae per Jacobu Alsina serocordarium civem Barcinonae, instro recepto paenes Dru. Raymundum Alier notarium publicum Barcinonae, et scribam majorem dictae curiae die septima Novembris anni millessimi septingentessimi trigessimi terty, habeo, et possideo, totas illas domos ex abysu usque in caelum cum tabulis, et embanis, cumque introitibus, exitibus, juribus, et pertinentys carum universis, sitas in praesenti civitate Barcinonae in vico vocato Maris satis prope Ecclesiam Parrochialem Beatae Mariae de Mari in honore, qui fuit Marimundi de Plicamanibus. Et tenetur dictae domus (una cum alys domibus inferius designandis) per heredes, seu succesores Pauli Massons negotiatyoris civis Barcinonae, et Mariae Annae ejus uxoris ad censum viginti duarum libras et decem solidorum annuatim solvendarum in festo Natalis Domini. Qui quidem heredes, seu successores dictoru Pauli et Mariae Annae Massons conjugum praedicta tenent, pro tu dictae domus superius designatae tenentur per vos uti succedentem in his Dominae Theresiae Calders, et Desbosch viduae D. Carolo Calders et de Vilafranca Barcinonae populati, quae successerat heredibus, seu successoribus Magnifici Hueronymi Desbosch, et de Vilagaya difuncto domicelli Barcinonae domiciliati, succedentisque Magnifico Francisco Michaeli Desbosch, difuncto etiam domicello Barcinona domiciliato, quii in his successerat honor Isabeli Usori, quae fuit Magnifici Bernadri de Tagamanent domicelis in villa Granullariorum domiciliato ad censum duodecim moragatinorum bonorum alfinsinoru auri funi et ponderis recti ad ratiobnem novem solidoru pro quilibet moragbatino secundum constitutionem, et ordinationem a Domino Rege factam super solutione morabatinoru censualium Barcinonae, et unius solido, et octo denarioru monetae Barcinonae de terno annis singulis perpetuo solvendoru infra tres terminos, sive solutiones, videlicet in festo Sancti Joannis mensis Juny, quatuir morabatinorum, et in festo Sancti Michaelis Mensis Septembris quatuor morabatinoru unius solidi, et octo denariorum praefatae monetae, acin festo natalis Domini residuorum quatuir morabatinorum. Et vos praedicta tenetis per vos ust ipsum ut succedentem in his dictae Dominae Theresiae de Calders et Desbosch, quae successerat heedibus, seu successoribus Nobilis Marianae Desbosch viduae Nobili D. Federici Desbosch et Santovincentio -cedentis in his Magnifico Ludovico Gibert civi Barcinonae, et sub domini et alodio vestro ad censum septem morabatinoru dictorum penderis, et valoris, duorum solidorum, et octo denarioru moneta Barchinonae annis singulis perpetuo solvendorum per tres terminos, sive solutiones, videlicet in festo Sancti Joannis mensis Juny unius morabatini, et medy, ac in festo Natalis Domini alterius morabatini, et medy. Et terminatur praedictae domus ab oriente in dicta carraria publica, quae ibi est; a meridie in alio honore mei qui antea fuit heredum Antony Lledó, et Josephi Borrell mercatoru qui fuit heredum, seu successoru Bernardui Calaf difuncto Pallery; ab occidente in domibus inferius designandis; et a cirtio in honore Dominici Golorons, et Deu mercatoris civis Barcinonae, qui fuit den Esparaguera difuncto pallery, et olim Agnetae de Gualbes.
Item: Totas illas alias domos ex abysu usque in caelum cum uno portali, cumque introitibus, exitibus, omnibusque juribus, et pertinentys suit universis, quas titulo dictae, et praecalendatae venditionis habevit possideo in presenti civitate Barcinonae in vico vilgo dicto de na Fortussa retro vicum dels Caputxers Latis prope dictam Parrochialem Ecclesiam Beatae Mariae de Mari supra dictis domibus contiguas unitas, et aggragatas. Et tenetur dictae domus (una cum alys domibus superius designatis) per dictos heredes, seu successores dictory conujugum Pauli et Mariae Annae Massons ad dictuc ensum viginti duaru libraru, et decem solidorum annuatim termino praedicto solvendarum. Qui quidem heredes dicto conjuge Massons praedcita tenent prout dictae domus tenentur per vos tanqua siccedente in his dictae Domonae Theresiae Calders, et Desbosch, quae successerat heredibus, seu successoribus dictae Dominae Marianae Desbosch succedentis dicto Magnifico Laudovico Gibert et sub dominio, et alidio vestro ad censum decem octo solidorum quilibet anno perpetuo solvendoru in duobus terminis, pro medietate scilicet die, seu festo Sancti Joannis mensis Juny, et pro altera medietate in festo Natalis Domini. Et terminatur dictae domus superius primo loco designatis; a meridie in alio honore meo, qui olim fuit Petri Moreta botigery pannoru lanae civis Barcinonae postea heredem, seu successoru dicto Antony Lledó, et Josephi Borrell mercatoru, ab occidente in dicto vico vulgo dicto de na Fornassa; et a cirtio in honore dicti Dominici Golorons, et Deu, qui fuit heredu, seu successoru Joannis Andrey. Et est sceidum quid ex supra dicto censu viginti duarum libraru, et decem solidoru dictoru heredum seu successoru dictorum conjugu Pauli, et Mariae Annae Massons solummodo solvuntur septem librae, et decem solido, videlicet vobis dicto Francisco Busquets, et Pausa pro censu domorum superius primo loco designatarum quinque librae novem solido, et octo denary, et pro censu domorum secundo loco designatarum decem octo solidi.
Item: Terdecim solido, et sex denary aniversarys communibus Ecclesiae Sedis Barcinonae de censuali, quod ipsi anno quolibet quinta die mensis July recipiunt super eisdem domibus. Et Domonae Mariae Annae de Gualbes, et Vilallonga viduae D. Joannis Bonaventura de Gualbes, succedenti heredibusm, et successoribus Dominae Annae Ferrer et Sors, qui in his successerant dictis conjugibus Massons octo solidi, et decem denary. Cum reliquae quindecim librae compensatae fuerint, et sopitae remanserint, eo quia dictus Dominicus Golorons, et Deu possessor, qui fuit dictaru Domorum, tempore qui illas possessit, luivit, et quitavit per medium tabulae camby, sive comuniu Depositorum praesentis civitatis Barcinonae die vigesima quarta mensis Jamuary anni millessimi septingentessimi trigessimi terty, Rndis. Priori et Conventum Beatae Mariae a Mercede Redempttionis Captivaru persentis civitatis,q uid dam censuale prety tercenty libraru, et pensionis sililium quindeeim librarum, quid per Magnificu Joannem Bonaventura Ferrer de Goalbes domicilium Barcinonae domiciliatum venditum, et originaliter creatum furat per Hieronymo Nonot Reliogiosos dicti Conventus certo nomine, instro recepto paenes Doctori, Raymundum Vilanaperlas notarium publicum Barcinonae die decima octaba mensis Juny anni millessimi sexcentessimi septuagesimi primi cum assignatione, et consignatione sililium quindecim libraru in pensione ex relato censi, quid uti succedens in his dictis conjibus Massons annuatim in festo Natalis Domini recipiebat sura praedictis Domibus, per quem dicto conventui insolutiondantum, et cessum fuit altero instro paenes eundem Vilanaperlas notarium recepto eademmet die, de qua luitione apperet ex apocha, et difinitione per dictos Rndos. Priorem, et Conventum dicto Dominico Golorons, et Deu facta, et firmata instro recepto paenes Dortoru. Bonaventura Gali notario publicum Barcinonae die decima sexta mensis February praedicto anni millessimo septingentessimi trigessimi terty. Et postet mptis per me dictis Domius, dictus Dominicus Golorons et Deu instro recepto paenes notarium infru die vigessima tertia mensis Novembris anni millessimo septingentessimi trigessimo quarti, cessit, transtulib, et transportavit mihi omnia jura, omnesque actions, quae sibi competebant et competere possent ratione, et occasione luitionis oraeducti censualis prety tercentu librarum, et pensionis quindecim libraru, et alterius censualis pretu quadringentum librarum, et pensionis viginti libraru, pacto tamen inprecalendato cessionis instro adjecto, quid ego illi sovere tenerer pro dicta cessione septingentum sex libras, et quinque solidos nomeratim pro similibus per illum solutis hits creditoribus censualitis pro luitionibus dictoru binore censualium, et solutionis ataru exeis decursarum prat realiter, et cum effectu per me solutae fuerunt, prout apparet ex apocha per dictum Golorons mihi firmata paenes notarium infrum eadem met die in calve ejusdem unstrumenti continuata, prout haec, et alia latius sunter praessa in instro venditiony, et absolutionis mihi, et meis perpetuio factae, et firmatae per Balthasarem Pellisser, et Cortes legum professorem in villa Granullariurum Dioccesis Barcinonae repdentem, tam nomine suo proprio, quam etiam uti procuratore Magnifici Raymundi Pellisser et Vidal V.J.D. In dicta villae populati genitoris sui, recepto paenes notarium infru die quarta mensis May anni millessimo septingentessimi trigessimi septimi. Et praedicta omnia, et singula vera esse assers, veritatemque omnimodam in se continere futor medio juramento, quod in anima mea ad Dominum Deu, et ejus sancta quatuir Evangelia manibus meis corporaliter tacta facio et presto. Actum est hoc Barcinonae die mercury decima nona mensis Novembris anno a Natibitate Domini millessimo septingentessimo trigessimo octavo, Sig+num mei Antony Casanovas confitentis praedicti, qui haec laudo, concedo, formo, es jura.
Testes hujus rei sunt fructuisus Ciniller, et Dominicum Prat juvenis Botiguery pannoru Barcinonae defentes.
Paene me Michaele Cabrer notarium.