Saga Bacardí
05871
ESCRITURA DE VENTA DEL MAS OLIVERAS, POR JUAN PUJOL Y SIÓ.


Die Vigesima quinta mensis Aprilis anno a Nativitate Domini millessim septingentessimo quinquagessino tertio. Barcinonae.
In Dei nomine noverint universi. Quod ego Joannes Pujol et Sió aromatarius Barcinona civvis.
Primo: Pro luendo quitando ac redimendo totu illud censuale mortuu jam creatu praety sive proprietatis quadringentu libra et pentionis juxta Pragmatica Sanctione in haec Barcinonensi volve sub die primo mensis Augusti anni millessimi septingentessimi quiquagessimi publicario duodecim libra quod annuartim decima nona die mensis February facere et prestare tenear Rndi. Administratoribus caussae pia instituta et fundatae per Rndu Dre. Hyeronimum Dauragran difuncto Pubru Barcinone residente.
Item: Pro solvendo et satisfaciendo iipsis Administratoribus quatuordecim libras et quatuor solidos ad complenentu omniu pentionu et ratione ex dicto censuali usque in diem decima labentuis mensis Aprilis decursa.
Item: Pro luendo quitando acredimendo totu illud aliud censuale mortuu jam creatum praety sive proprietatis centu libra et pentionis juxta dicta Pragmatica Santione triu libraru quod annuatim secunda die mensis Septembris Rndo. Rectori et Comunitati Pbro, villae de Moyá Vice dio, dictus D. Antonius de Valencia facere et prestare renebatur.
Item: Pro solvendo et satisfaciendo eisdem Rndo, Rectori et Communitati Pbro, sexaginta duas libras duodecim solido et duos denarios ad complementu omniu pentionu et ratta exdicto censuali usque in diem supradicxta decima labentis mensis Aprilis decursa.
Item: Pro solvendo et satisfaciendo Gertrudi Aran et antea Camps viduae in primis nubcys Francisci Camps legu Bachallaurey Barcinone populati, et Mariae ac Matiae Antoniae Camps domicellis dictaru conjugum Camps filys ducentu libras monetae Barcinonae pro praetio venditionis et absolutionis per imsas matre este filias in nominati D. Antony de Valencia favore faciendae de decem libris in pentione ex et de illo annuo censu pentionis triginta libras quam annuatim duobus terminis mediatate scilicet duodecima die mensis May, et altera medietate duodecima die mensis Novembris dictis matri et filiabus Arau et Camps jam dictus D. Antonius de Valencia facere et prestate teneatu habens et possidens quasdam domos sitas in haec Barcinonae civitate, et in vico dicto den Aviñó, et antea dels Banys Vells.
Item: Pro solvendo et satisfaciendo Illustri et Administratorem Rndae Dominae Abbatissae ac Regio Monasterio Sancti Petri Puella, hujus Barcinonae civitatis quingentu et quinquaginta libras barcinoneses pro similibus quas quodam cu capitulo resultanti ex qtransactione et concordia inhita facta firmata et jurata per et inter dicti Illustre et Administratorem Rnda. Domina Abbatissa ac Regiu Monasteriu ex una, procuratorum D. Antoniu de Valencia partibus ex altera, apud notario infri quinta die currentiu mensis, et anni recepta causis et rationibus in eo enadatis ipse D. Antonius de Valencia dica Illustri et Administratorem Rndae Domonae Abbatissae ac Regio Monasterio dare et solvere promissit.
Item. Pro solvendo et satisfaciendo Illustri et Rndo. Domino Protectori Capibreviationis Administratorem Illustris Capituli Almae Cathedralis Ecclesiae dictae hujus civitatis centu libras barcinoneses scilicet triginta libras pro laudemio dicto Administratorem Illustri Capitulo debito ratione venditionis instro gratiae per legitimu Procuratore D. Salvadori de Sagreta Melonda et Xifré Ducis Regiminis Draconu de Villaviciosa in Domonae Emaerentianae de Valencia et de Sagrera viduae Domini Thomae de Valencia et Regas favore de haereditate et "Manso nominato nunc Oliveras, et antiquitus Palau" ac diversis petys terrae sit in Parrochiae et termino Sancti Justi Desvern dio Barcinonae factuae et firmatae quodam cu Capitulo resultanti ex transactione et concordia per et inter me uti procutatorem dictae Dominae Emerentianae de Valencia et Sagrera ex una, dictu legitimu procuratoren nominati D. Salvadori de Sagrera partibus ex altera, recepta apud Thoma Casanovas et Solans difuncto notario publico Regium collegiatu Barcinonae decima quarta die mensis January millessimo septimgentessimo trigessimo sexto, et restantes septuaginta libras ad complementu omniu pentionu usque in praecitata diem decima labentis mensis Aprilis decursa ex censibus quos annuatim super petys terrae secundo, ac quinto et ultimo in locis presenti capitulo ex praechalendata concordia resultanti pia elaemosina ejusdem almae Cathedralis Ecclesiae peripere debet.
Item: Pro solvendo et satisfaciendo Josepho Ribas domifactori Barcinonae civi octingentu libras pro operibus et materialibus ad ejus domifactoris oficiu attingentibus per illu faciendis et immitendis in domo seu turri qua dictus D. Antonius de Valenciá habeo et possidet in Parrochia et termino Sancti Vincenty de Sarriá nominata "Torre de Regás".
Item: Pro solvendo et satisfaciendo Paulo Muns lignario Barcinonae cvii sex centu libras barcinoneses pro operibus et materialibus ad suu luignary ofitiu attingentibus pereu faciendis et immitendis in presenta domo seu dutri nominata "Torre de Regás". Quae siquidem quantitates insimul summa eformant bis mille octingentu vigintisex libras sexdecim solidoru et duo denarioru praenominatus D. Antonius de Valenciá mihi ad solvendu supraedictis suis creditoribus delegasit ex praetio venditionis instro tamen gratiae redimendi mediante percu mi mai favore factae et firmatae de dicta haereditate et Manso nominato nunc Oliveras large inferius hipothecanda instro altero apud notario infru dicta die decima labentis mensis Aprilis confecto.
Item. Et denique pro solvendo et satisfaciendo ipsi D. Antoni de Valenciá et de Sagrera centu septuaginta tres libras tres solidos et decem denarios pro complemento praetis supraedictae venditionis per eu in mai favore factae.
Gratis et ex mea certa scientia, per me et meos haeredes ac successores quoscunque vendo et ex causa venditionis concedo vobis Rndo. Rectori et Communitati Pbro, Parrochialis Ecclesiae Sancti Jacobi Apostoli hujus Barcinonae civitatis Ementibus et adquirentibus nomine ac ad opus dictae communitatis, et ex pecunys processis scilicet quo ad octingentu et octuaginta septem libras ex silimibus quas ad nutu seu solta Joannis Bruguera et Rossell notario public die número Barcinonae in tabula cambis sive communiu depossto dictae civitatis decima quarta die mensis Marty nuper elaps vobis dictae et scriptae fuerunt diabus cu partitis ibi factis una scilicet de quadringentu libris per Rnd. Dre. Franciscu Rifós et Morena Pbru. Et Benefitiatum Parrochialis Ecclesiae Sancti Petri Puellar et Subcollectore Rndae. Camerae Apostolicae presentis civitatis et dio. Barcinonae ex solvente pro Domono Francisco de Peu et Feliu de Saijol et Quarterani antea Feliu de la Peña y Fheu in civitate Mataronis dic. Dio Barcinonae domiciliato, et altera de qyadringentu et octuaginta septem libris pariter per ipsu Rndu Dre. Franciscu Rifos exsolvente pro dicto Domono Francisco de Feu et Feliu, pro luhitione ac quitatione illius censualis similis quantitatis in praetio et antea pentionis quadraginta quatuor libras et septem solido. Nunc vero juxta praenotatam Pragmatica Santione viginti sex libras duodecim solido et triu denario quod annuatim vigesima quarta die mensis Marty nominatus D. Franciscus de Feu vobis faciebat et prestabat. Quo ad mille centu et quinquaginta libras ex illis ter mille centu et quinquaginta libris quas ad nutu seu solta dicti Joannis Bruguera et Rossell notario in presenta tabula camby sive communiu depositor Barcinonae vigesima sexta die prope alepsi mensis February vobis dictae et scriptae fuerunt per nominatu Rndu. Dre. Franciscu Rifós et Morera Pbru. Exsolvente pro Benedicto Batlle caupone et Revenditore Barcinonae cive, ac pro luhitione et quitatione illius censualis praety similiu termille centu et quinquaginta libra, et pentionis nonaginta quatuor libras et decem solido quodannuatum decima octava die mensis Octobris dictus Benedictus Batlle vobis faciebat et praestabat. Quo ad ducentu libras ex silimibus quas ad nutu seu solta Francisci Mas et Güell notario publico de número Barcinonae in archivio dictae vestrae communitatis decima nona die propi efluxi mensis February vobis dictae et scriptae fuerunt per Rndu. Josephu Oliver Pbru. Et benefitiatu dictae vestrae Parrochialis Ecclesiae exsolvente pro Raymundo Olver agrae loco de Sant Quití de Mediona Barcinonan diae fratre suo, ac pro luhitione et quitatione similis quantitatis in praetio et sex libra in pentione illius censualis tempore, suae creationis mille et quinquaginta solidos quod annuatim prima die mensis July dictis Raymundus Oliver vobis facerae et prestare debet. Quo ad centu et quagraginta libras ex similibus quas ad nuu son solta Josephi Antony Cassani notario publico de número Barcinonae in supra dicta tabula camby quarta die currentis mensis Aprilis vobis dictae et scriptae fuerunt per Paulu Llobet nauta Barcinonae cive exolvente pro Sagismundo Vilardell sutore etiam Barcinonae cive, et Maria Angela Vilardell et Buxé conjugibus, ac rpo luhitione et quitatione illius censualis praety similis quantitatis, et pentionis juxta praenarata Pragmatica Sanctione quatuor librar et quatior solidoru quod annuatum vigesima secunda die mensis February nominai conjuges Vilardell vobis faciebant et praestabant. Quod ad viginti quinquae libra sex similibus quo a nutu seu solta Felicis Verguer et Avellá notario publico de número Barcinonae in supradicto archivio vestrae communitatis duodecima die labentis mensis Aprilis vobis dictae et scriptae fraerunt per Marianu Subias scriptore Barcinonae residente pro Dominico Camps agrae Parrochiae Sanctae Eulaliae de Ronsana diae Barcinonae et ex pecunys illius, ac pro luhitione et quitatione similis quantitatis in praetio, et quindecim solidos in pentione ex illo censuali praety ducentu viginti quinque libras et decem solidos et pentionis ante publicatione Pragmaticae Sanctionis indecim libras quinquae solidos et sex denarios quod annuatim quinta die mensis July dictus Dominicus Camps vobis facere et prestare tenet. Quo ad quingentu et quadraginta libras ex illis septsignentu libris qua ad nutum seu solta notario infri in relato archivio vestrae communitatis decima die nuper elapsi memsis Marty vobis dictae et scriptae fuerunt per Josepho Verdaguer commertiator Barcinonae cive exialivet pro Maria Tardá et Fontana damicella, ac Domona Theresia de la Torre,Tardá et Fontanet vidua sortoribus, ac pro luhitione, et quitatione similis quantitatis in precio et vigenti inius libra mi pentione, ex illo censuali praesentis sive proprietatis bis mille ducentu et quadraginta libras et pentionis juxta prenominata Pragmatica Sanctione sexaginta septem libra, et quatuir solidos quod annuatim septima die mensis Juny dictae soreres Tarda vobis faciebant et prestabant: Quo ad quinquafinta quinquae libras quatuor decim solidos et quatuor denarios ex depositis factis in ipso archivio dictae vestrae communitatis nona die mensis February millessimi septingentessimi quinquagessimo secundo, et sexta die nuper elapsi mensis Marty, per manumissores testamentarios Rndi. Francisci Verivol difuncto Pbri. Et pro fundatione anniversario, per eu cu suo ultimo testamento celebrari mandatoru. Et quo ad restantes duas lbiras quinque et octo denarios ex pecunys liberis dictae vestrae Comunitatis, pro utin dictis respective partitis quibus refertur latius continetur, licet absentibus et notario infro pro vobis presente et stypulante. Et vestris in dicta comunitate successoribus ac quibus volveritis instro tamen gratiae redimendi mediante tribus aequalibus luhitionibus, ita quod diminuto praetio diminuatur ejus annua pentio nonaginta libras monetae Barcinonae pentionis annuae censuales et rendales sive de censuali morto vulgariter nunc pactas in niuda tamen, ear percepitione sed cu omni jure percipiendi, esa habendas et exhigendas per vos et vestros a me et a bonis meis infra spetialiter ac generaliter obligandis, a die videlicet presenti ad unu annu proximu, et sic deinde annuatim in simili termini sive die, franchas siquidem quitias et immunes ad omnibus emptoris contributionibus et alys meribus quibuscumque. Hanc autem venditione et originalem censualis creatione facio sicut melius dici potest et intelligi promitens quod omnea pentione dicti censualis francha et quitiam utest dictu dabos solvam et apportabo, meique apportabunt suo termino vobis et vestris intris dicta vestra ecclesia seu domu Procurator vestri -------------volueritis et voluorint dummodo non sit extra presentem Cathaloniae Principratu salve et secure mei et meos sumptibus risco et periculo, sitae aliqua videlicet dilatione excusatione et compensationae, nec sumptri et damno vestro et vestro in homodi censuale successo, cumque assueto salario procutatoris pro die intus hanc Barcinonae civitate decem et extra vigenti solido barcinonae et ultra promito solvere et emendare vobis et vestris omnes missionaesentas et damna per vos facienda et sustinenda pro presentis, super quibus credatur verbo aut solo juramento ad qyid deferti debeat: praetiu vero hujus censualis est ter mille librae monetae barcinonae juxta praenotata Pragmatica Sancione seu decretu, si autem dominus noster Rex foru censualis in prosstaru preceperit seu permisserit augeri, convenio -et bona fide promitto vobis et vestris hujus censualis pentione exsolvere ad foru quod fuerit augtu seu augeri per instru. Quid quidem praetiu in luhitionis casu deponat. Et deganti abeart in tabula camby seu in aliquo ex archivis Conventu ecclesiastico saecidariu hujus civitatis unde leveri nequae at nise pro alio smertio faciendo ad apus dictae vestros communitatis et hoc fieri habeat toties quantis luhitionis causus eveniat. Ipsud praetiu de voluntante mea vigore facultatis qua cu presenti vobis tribuo paenes vos retineanmti ad efectu illud exolvendi personis supra in praeludio hujus investri nominatis vausis et rationibus ineo enodatis. Aquibus in solutionis actu petatis et recuperatis scilicet a supranominatis matre et filiabus Arau et Camps venditione et absolutione de dictis decem libris in pentione ex prenominato censu in dicti D. Antony de Valenciá favore dicto in icuema, et ab eis ac caeteris creditoribus superius nominatis apochas et difinitiones mihi ac dicto D. Antonio de Valenciá jurium et actionu cessiones mihi et vobis ratione. Diri dadas scilicet vobis quo ad tuendu et defenden----hujusmodi censuale, et mihi dempto tamen a nominato D. Antonio de Valenciá, quo ad naendu et defendendu presenta per me empta, quibus solutionibus factis sitis et succedatis in locu et jus dicto credito, competantque pro indevobis et vestris, mihi ac meis illae et aedem temporis priorita ac juri potioritas, aliae praeheminentiae et praerrogativae quae ipsis creditoribus nunc compentunt, et competerent si solutiones presentae eis factae non forent, quoniam ad presenta peragenda facio et constituo vos et vestros in his dominos et procutatores utin rem propria. Et ideo renuntiando exceptioni dicti praety non conventi, convenio ac bona fide promitto vobis et vestris quod dictu censuale cu presenti creatu una cu illius accessorys faciam vos et vestros habere, percipere ac pacifice possidere contra quascumque personas quod teneboro vobis et vestris defirma et legali evictione semper et in omni ac quocumque tempore et casu cogitato et incogitato quomodocumque ac qualitercumque et tam in jure quo in facto evenienti et contingenti, ac de restitutione omniu missionu sumptuu expensa, et damno quae vos seu vestri facere pati, aut aliter pro presentis sustinere opportuerit, super quibus credatur vobis et vestris utpraefert omni exceptione remota, et pro praemissis omnibus attendendis obligo vobis et vestris spetialiterque et expresse hypotheco ac intra manus vestras et vestra poni et mito de presenti et in omni casu pro concurrenti quantitate praety scilicet pentionu ac alio hujus censualis accessorio.
Primo: Totu illu mansu seu haereditate cu domibus in eo constructis nun vocati "Oliveras et antiquitus Palau", na cum illius gleva terrae, diversis alys petis terrae ab ea separatis, ac caeteris honoribus et pocessionibus ejusdem quem titulo venditionis per praenominatu D Antonio de Valenciá mihi et meis instro tamen gratiae redimendi mediante utpraedictur factae et firmatae habeo et possideo in Parrochia et termino Sancti Justi Desvern dio Barcinonae. Quae omnia tenentur et terminantur, por utin ipso venditionis instro contineatur.
Item: Et denique totas illas domos cu diversis portalibus extra apperientibus, ex diversis starys eformatas, sitas in hac Barcinonae civitate et in vicis de Montecaneto, et den Font nunc vero de la Esgrima. Quae tenetur et terminantur juxta instra per medu notario infro vobis tradita quae mihi seu meis restituere taneatis postquam una ex tribus luhitionibus cu quibus presens censuale luhi potest exequuta erit, mihiquae pertinent et spectant vei haeredem universae haereditatis et bonor quae fuerunt Joannis Pujol pariter aromataris civis difuncto patris mei per cu insta etiam illius cu ultimo et valido sub quo decessit elogio condito et ordinato Barcinonae paenes Antoniu Duran et Quatracasas notario publici de número Barcinonae trigessima die mensis Aprilis anni millessimi septingentessimi quadragessimi sexti. Cui pertinebant et spectabant titulo sua propriae emptionis qua in defecit abs Maria Saleta Morgades et Oliveras viuda Magnifici Francisci de Saleta et Morgades militis in civitate Vici domiciliati nominibus ibi expressis, et Francisco de Saleta, Morgades et Oliveras domicella in dicta civitate Vici domiciliato matre et filio pro utde dicta emptione constare liquet instro publico Barcinonae acto decima quarta die mensis Octobris anno a Nativitate Domini millesimo septingentessimo vigessimo ocavo, dominis ratione firmata, recepto, et clauso sive subsignato per Franciscu Bonaventura Torras difuncto notario publico Barcinonae. Promittens ex causa hujus spetialis obligationis tradere vobis et vestris possessione corporalem, seu quasi de presentis, et in ea facere vos et vestros existere perpetuo potiores, vel vos aut vestri possitis ipsa possessione propria autoritate apprehendere et retinere cu clausula constituti, cessione, et mandato omniu juribus et actionu mihi in presentis spetialiter obligatis quoquomodo comperentui et competere debentui, quibus possitis uti in juditio et extra in quovis casu vobis et vestris a jure opportuno. Ego enim ponendo vos et vestros circa praemissa in locu et jus meu, cum facultate qua de rpesentis vobis et vestris ex pacto tribuo vendendi autaliter dienandi in encantu publico vel extra et pro utvobis videbitur in casu cessatae seu dilatae solutionis unius vel pluriu pentionu ex dicto censuali decurrrenda et instra venditioniu alterius alienationis cu clausulis extractionis domory ext aditionis pocessionis, cessionis juriu evictione quaquae bona et juriu meoru obligatione, lequ renuntiatione, alys que clausulis utilibus et necessarys, ac in contractu venditionis juxta ejus natura raquisitis et continuaris olitis faciendu et firmandu. Et praetiu resultandu recipiendu, ac de eo apochas et alias opportunas scripturas conficiendu, de quo quidem praetio vobis satisferi possitis in quantitatibus vobis debitis, et si aliquid supererit mihi illud restitutaere teneamini, si vero defuerit promitto de alys bonis meis vobis devitu facere complementu. Et generaliter sine praejuditio dictae spetialis obligationis sed ei ad dendo obligo vobis et vestris omnia et singula bona, ac jura mea mobilia, et immobilia etiam a jure privilegiata renuntians legi dicenti quod prius transeundu sit per spetialiter qua generaliter obligata, ac aly dicenti quod quamdiu potest creditor de spetiali hypotheca sibi satisfacee manu ad alia non exxtendat, et cuicum aly legi et juri mihi quoquomodo juvanti, ac legi generalem renuntiatione prohibenti, foro meo poprio ac ipsius fori privilegio. Submittens ac subponens me et bona mea quo ad haec foro jurisdictioni, et examini per Illustris Domini Praetoris Barcinonae ejus tribunalis et superioris tam Ecclesiastici qua saecularis, coram quo me et bona mea convenire volueritis, in quae utjudice meu competente concentio, ac ejus jurisdictione in me et meos prorogo de certa scientia quamvis sciam coru jurisdictioni aliter non subesse, ac etiam vigore juramenti infri legi si convenerit, de jurisdictione omniu judicu, et juri revocando domu voloque quod una curia electa illam dimitere possitis, ac ad alia recurrere et variare juditiu pro libito voluntatis et est sciendu quo presens censuale ejus pentiones et accessoria scribo, ad sub paena terty, solvere promitto in libris tertio, curiae dicti Domini Praetoris Barcinonae vel alterius cujusvis tribunalis, judicio et superioris presentis, Obligans pro inde persona mea et omnia ac singula bona et jur amea mobilia et immobilia ubs habita et habenda, volens quod perdicta tertys scriptura huic instro vel e converso nullu fiat praejuditiu novatio seu derogatio ullo modo, imo possitis uti ipsis ambabus cautionibus ac obligationibus seu illa ex eis qua malveritis. Et quia dies presens est faeriatae ob faestu Divi Marci Evangelistae, qua de causa dicta terty scriptura minime firmare possum. Ideo fiat cu solita procuratoru constitutione de omnibus notario ac scribis juratis presentae curiae presentibus et futurtrerys insolidum ad firmandu dictu terty scriptura cu obligationibus praecontentis ex juxta curiae stylu, et promissione dareto habendo. Et utpresenta omnia majori rabore fidetanturnem utnec dolo sed sponte juro in anoma mea, ad Dominum Deu, ejus Sanctae quatuor Evangelia manibus meis corporaliter tatu presenta omnia attemden et complere ac in nullo contrafacere di qua ratione sete causa. Haec igitur omnia et singula pro ut superius continetur facio paciscar et promito vobis et vestris nec non notario infro ut publica personae pro ómnibus quibus intersit recipenti et stipulanti, Actu ut supra.
Testes sunt Rndus. Dominicus Pujol Pbr. Barcinonae residens, et Joannes Reventós commertiator Barcinonae civis.

Item. Altero instro ego dictus Joannes Pujol et Sió venditor praelibatur Gratis et ex mea certa scientia facio et firmo apocha vobis dicto Rndo. Rectori et Communitati Pbo. Emptoribus presentis licet absentibus, de dictis ter mille libris barcinonibus quae sunt praetiu praecedentis per me vobis venditioni et originaliter create censualis, quas de voluntate nec vigore acultatis per me vobis supra concesso paenes vos retineatis causis et rationibus in dicto censuali expressis. Et ideo renuntiando exceptioni dictor pecuniae non receptae. In testimoniu praemissor presenta vobis firmitur me firmamus apocham. Actu ut supra.
Testes sunt praedictis.

Item: Alio instro ego dictus Joanne Pujol et Sió venditor pefatus. Per firma valida et solemne stipulation sub paean et juramento infris roborata. Gratis et ex mea certa scientia convenio et bona fide promitto vobis dicto Rndo. Rectori et Comunitati Pbro. emptoribus praelibatis licet absentibus et notario infro presente et sctipulante. Quo pro majori luhitione et securitate hujus vestri censualis infra quinquae annos proximos eteix elapus quiado et quotios vobis et vestris benevisu fuerit, soluti vel non pecuinibus dicti vestri censualis dabo et tradam vobis et vestris aliqua spetialem obligatione ultra jam data de aliquare immobili bona tuta et secura ad vestra, vestrorum cognitione et voluntate alicui non oblitgatione vinculata unacu tituli et spectantya illius bona expeditis, et dominis ratione laudantis casu quo laudalis seu emphiteoticaria sit vel dabo vobis et vestris duos aut plures fidejussorios idoneos ad vestra similiter et vestros cognitione et voluntate qui una mecid sine me ac insolidu ad presenta omnia firmiter tenebunt ac se obligabunt, ac in procuratorui contrafacecionis casu incidere volo in paena similitu ter mille libra quae in dicto casu deservir habent prohibitione et dicti censualis quitatione, quo casu solvere promitto omnes pentiones et ratta qua exeo tunc debeani. Et presenta omnia et singula attendere et complere promito cu eisdem obligationibus tam spetialis qua generali, renintiationibus ómnibus submissionibus fari, scripetuta terty, obligatione personae et bono, constitutione procutatorum, ac juramento large ita et pro ut. Actu ut supra.
Testes sunt praenominati.
Apud me Joanne Baptista Plana et Circuns notarium.