Saga Bacardí
06183
ESCRITURA DE COMPRA DE CENSO EN CALLE MAL CUINAT DE ARDENA POR JOSÉ PUJOL Y MORA.


Dicto Die. 12 Setembris anno MDCCXXXVII.
Ego D. Franciscus Galcerandus de Ardena et Darnius Olim de Cartellá et Çabastida Baronus del Albí, et de Falgons Barcinonae etin villa del Albí respective populatus. Pro solvendo, et satisfaciendo vobis, infro Josepho Pujol nonoginta quinquua libras monetae barcinonae pro consimuilibus mihi mutuatis ab effectum, faciendi complementam 285L pro integra luitione et quitatione illius censualis preti dig. 285L et pentione 14L 5S quod Magnifico Antonio Massanés et Reverter, civi honorato Barcinonae et in ea populato tanquam succedenti Magnifico Francisco Reverter civi honorato Barcinonae vigore venditionis et originalis dicto censualis creationis uti factae et firmatae per D. Francisam de Cartella de Eril et de Cardona certis noibus instre recepte pes magnificum D. Raymundum Vilana Perlas civem honoratum et notaribus Barcinonae die 16 Juny 1669, de quibus quidem 95L quaddan vale in vestri favorem dia praesenti feci, et firmavi gratis et ex mea certa scientia et signo, et consigno vobis dicto Josepho Pujol et Mora aromatario civis Barcinonae his presenti consimilus nonaginta quinque libras per vos habendas et recuperandas abs Stephano Jupi caupone cive Barcinonae vel abs quibuscri pocessoribus et conductaisbus instra dono et botigua et a pentionibus voque in presentem diem debitis, et abindo deberndis illo bino censuum unius scilicur pentionis 12l 10S de quibus daeducta corus pentione franchae remanens 11L 2S quam antuatum in dicbus siu termini 6 May et 6 Novembris recipio in et super quadam botigia cum uno portali aperienti, quam dictur jupi haber, et possidet in presenti civitate in vico dicto del Mal Cuynat quae botigia est subrut dominus haeredum val successorum Joannae Annae Vives viudae Michaelis Vives nautae, et alterius pentionis 12L de quibus detracta correspontione franchae remanents 9L 4S quam, annuatim die festo nativitalit Domini, et Santi Joanni mensis Juny respio in et super totas illas domerum ducbas portalibus extra aperientibus quas dictus Stephanus Jaupi havet et possidet in dicta Mariae de Mari, qui partisti census simul, juncti conductis dictis correspontionibus, sunt pentionis annuae 20L 16S incipienti recuperan prios omne devitum, et dictis censibus tu quae in presenten ditis integriter mutus, et satisfactus de dicit 95L per vos mihi yut praedicitur mustrasi. Has iraquae assignationem, et contignationem facio sicut meibus dicit potest, cedents, et mandans, et inde vobis, et vestris omnia jura et actiones meas quibus juribus, et cetionibus possibis dictam, quam exigete, et de ea apoca et alias scri`pturas firmare, et quaecumque aties facere, prout mihi licitum, est, et als uti eisdem juribus in quoqumque casu vobit utili, ego enitro ponendo vos, in locum et jus meum, facio, et constituo vos et his Domonis et procutadores tu in vem, tra propriam ad para exequanda dicty et intimans dicti. Delitoribus neis seu vobis solvere delegatis quau in vim presentis vobis prersentiam quantitatem, consignata, solvant prout illum mihi satisfacent enemus insuper convenio, et bona fide promitto quod hanc consignationem, faciam habere et poesispere quod quae vender et mes tenebutitur, vobis et vestris semper et in omni casu de firma et segali evictione facis vel nom factis per vos seu vestros debins diligents et de constitutionimum sussionum, sumphrum demm uti, oares, sub bonoruim meorum omnius obligatione et sub omni juris vel facti renunciatione ad haec necessarias parites ad cauthelam. Testum tu supra
Testes sunt Rndu, Dr. Paulus Dalay Pbre. et benefitiato sedis Barcinonae, et Bernardus Bruch de familia dicto Domini consignanti.

Posteam autem die secunda Novembris praedicti anno instante et verbo requirente dicto Ilustri et nobili Domino D. Francisco Galcerando de Ardena et Darnius, fuit supradictae assignatio et consitnatio intimata et notificata dicto Stephano Jupi capeni mediante quadam Michaele Cartella substantiam dictae consignationeum se continente uti directo tradicto et dimisso cuidam juveni personaliter in dicta caupona seu domo habitationys ducti Jupi instra in vico dicto del Mal Cuynat alias de la Fonda per Joanne matas regium portartum sic referente, et vigore juramenti per insum in ingresu sui effecto praestiti relationem facientem notario infro die tertia una dictoru mensis et anno. De quobus dictus de Ardena y Darnius perty publicum einfici instrum. Quod fuit actum die supra annotata. Antibus pro testibus Ludovico Benedicto de Coatella cive honorato Barcinonae et Hieronymo Ferrer scriptore Barcinonae ad lita vocatis.

Post modum autem dicto et exdemmet die tertia Novembris praedicti anno prere nominatus Stephanus Jupi constitutus personaliter intus domos propriae jabitationis meu dicti et infro notariu sitas in presenti civitate Barcinonae, in vico dicto dels Cardens ad effectum respondendi eidem caetdem Castelló intimae soli ad instantiam dicto Illustri Domono D. Franciscus Galcerado de Ardena directo requisuit medietum et ingrum notario quae in pede dictae consitgnationis et presenti instra relationis continiarem respontione quam in sine dictae respontionis insertione copoam autenticam non traedera. Quae quidem respontis est thenoris sequeitis. Responent esta part de Esteva Jupi taverner, ciutadá de barcelona, inquilino de las casas nomenadas del a Fonda situadas en la present ciutat de Barcelona en lo carrer dit del Mal Cuinat a una indima a ell presentada lo dia 2 del corrent de Novembre a instancia del Ilustre y Noble Señor D. Francisco Galceran de Ardena y Darnius Olim de Cartella y Çabastida, ciutadá de dita ciutat noranta sinch lliuras barcelonesas per consemblants lin ha assignat y consignat ab acte de consigna rebut en poder del Dr. Josep Clos notari publich de número de Barcelona als 12 de Setembre 1737, la qual quantitat de 95 Ll li dega pagar dit Esteve Llupí de las pensions cessas y que en avant venceran de aquells dos annuos censos lo un de pensió 12 Ll 10S y lo altre de pensió 12Ll que detretas las corersponsions quedan francas per dit Ilustre y Noble Señor D. Francisco Galceran de Ardena 20Ll 10S annuals, diu que quant los hereus de Juli Janot possessor de ditas casas li llogaren aquellas, li delegarem a pagar dels lloguers de ellas los censos fan y prestan ditas casas. Y especialment que dels censos de 20 Ll 6S que rebia dit Noble Señor de Çabastida annualment tas las corresponcions, hagues de pagar de una part 14Ll 5S als conjuges de Massanes per la solució y paga de una penció de censal annual de semblant quantitat de 14Ll 5S que los antessessors de dit Noble Señor de Çabastida feyan y prestavan antes a Joan Bautista de Reverter ab especial obligació y consigna dels sobredits censos lo qual censal fou despres venut per dits comjuges Massanes a Aresangel Conti negociant de la present ciutat, en virtut de las quals vendas y intimas subseguents ha pagat dita esta part dels dits lloguers eo dels referits censos de 20Ll 6S que rebia annualment dit Noble Señor de Çabastida sobre ditas casas, totas las pencions de 14Ll 5S annualms y porrata discorregudas fins lo dia 22 del propasat mes de Octubre en virtut de facultat y consentiment prestat per dit Noble Señor de Çabastida ab acte rebut en poder de Joseph Torrent notari publich real collegiat y de número de Bacelona als 23 de dit prop passat mes de Octubre. Y de altre part li delegaren també a pagar dels mateixos lloguers eo dels referits censos a Joan Anton Jupi taberner 2Ll 11S barcelonesas annuals per la penció de un censal de semblant penció y preu 13Ll per los Magnifichs Joan Bautista de Reverter, Maria Clara de Reverter conjuges, y los Sr. en dret Ignasi de Reverter y Ferrer de dits conjuges fill a dit Joan Antoni Jupi y los germans venut y originalment creat ab acte en poder de Anton Riera notari , un dels escrivans jurats de la curia del corregiment de la present ciutat als 29 Noembre 1712, pera facilitar la paga de igual censal dits conjuges y fill Reverter assignarem y consignarem al dit Japi y sos germans las sobreditas 6Ll 11S restants dels sobredits censos de pensió junts 20Ll 16S detretas las corresponcions la qual consigna fou als 6 de Desembre de dit any 1712 intimada y notificada al Ilustre y Noble Señor D. Joseph Galceran de Cartella Çabastida de Etil, de Cardona y Bons, com tot lo sobredit en cas convinga se justificará, en virtut de la gual venda y creacio de censal, y consigna, sobredita ha pagat esta part de la resta dels sobre dits censos, y dels llobuers de ditas casas, totas las pensions cessas de dit ensal fins lo any prop passat de 1736. Per lo que en attenció de trobarse ha lluit lo sobredit censal de penció annual 14Ll 5S de preu 285Ll, que ultimament rebia dit Arecanel Conti esta promete dit Esteve Jupi en pagar a dit Señor Pujol y Mora las pensions de 14Ll 5S restants dels sobredits censos de 20Ll 16S que dit correran desdel dit die 22 de Octubre prop pasat en acant per haver ha pagat las pensions u porrata cessas fins dit dia, com sobre esta dit. Pero en quant a las 6Ll 11S que fam lo cumpliment de ditas 20Ll 6S diuqie en attenció de existir vuy en dia dit censal y consigna y no constia a esta part ser aquella revocada esta prometé de qui al devant en pagar a aquell que en justicia será declarat haver de correspondrer, y pagar ditas 6Ll 11S annuals restants de dits censos junts de pensió 20Ll 6S que discorreren desdel dia de ahir que se li intimá dita consigna en avant. Y los dits Esteve Jupí fa la presentr esposta sens preajucici dels drets y accions compreteixen als possessors de ditas casas y no entenent ab la present confessar cosa alguna en prejudici de dits possessors. Y requireix al notari, y que no trague copia de la dita consigna, y intima sens inserta de la present resposta. De quibus dictus Stephanus Jupi publicum petyt confici instum, quod fuit actum barcinonae die supra annotata. Intibus pro testibus audovoco testas agla, et Pedro Paulo Oriol tunario civisbus Barcinonae ad ista vocatis spetialiter et assumptu.
Paene me Josephus Cols notarium.