Saga Bacardí
06223
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS EN LO PONT DE LAS BIGAS, DE ANGLADA HACIA JOSÉ PUJOL Y MORA.


Die III mensis Juny anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVIII.
In Dei nomine. Noverum Uiversi; Quod ego Franciscus Anglada comertiantes Barcinonae decima tertia die mensis Setembris millessimo septingentessimo quadragessimo primo me vendudissa, et ex causa venditionis concessisse in favorem Josepus Mauran notari Appostolici Barcinonae, civis, intero tamen gratiae redimendi mediante totam illam petiam terrae campam continentem in se unam modietiem, vel corca cum parum plus, vel minus, cum instrohiribus, exhitibus, juribus, et pertinentys illum exuventis, quam per purum, liberum et francum alodium habebam et possidebam un territorio Barcinonae et un loco nuncupato "Lo Pont de las Bigas", large designato, et confortan un indro dictae venditionis superoius chalendato pretio bitalicet quatuorcentas librarum barcinonarum, et cum certis pactis et conditionibus in dicta venditione adjedis, et quia ex su pradicto pacto de retrovendendo in praechalendata venditione ad pro mihi licitum est, pariterque, expermissum,m petiam terrae suprary expressam, et seu verius ipsumquae pactum, licentiam, facultatem, uti. Iginir pro solvendo, et satisfaciendo Rndo. Dri, Francisco Roig Presvitero, et Benefitiato in Parrochialis eclessia Beatae Mariae de Pinu hujus civitatis Barcinonae Bartholomeo Minguell caerae candelario, et dicto Josepho Maruan notario Appostholico Barcinonae civibus centum sex libras, terdeum solidos, et quatuor denarius Barcinonae ad complementum illarum. Septingentum librarum Barcinonarum, quas solvere promissi pro ómnibus partibus, ex praetentionibus suis dictorum Rndi. Doctori Francisci Roig, Bartholomei Minguell, et Josephi Mauran, erga me dictum Franciscum Anglada, et bona mea ex motivis expressis in intro promissionis et debitory per me firmato favore corundum Doctoris Franciscis Roig, Bartholomei Minguell, et Josephi Mauran apud Josephum Franciscum Fontana notarium publicum Barcinonae tertia die mensis Augusti millessimo septingentessimo trigessimo octavo. Gratis et ex mea certa scientia, per me et meos haeredes set successores quascumque vendo, et ex causa huhus cenditionos concedo vobis Josepho Pujol aromatario Barcinonae civi licet absenti, et notario infrari pro pro vobis recipnenti, et stylulanti, et vestris, et quibus vlueritis perpetuo, totum seu licentiam et facultatem luendi, redimendi, et recuperandi abs dicto Josepho Mauran petiam terrae tinentiae unas mediatais superius designatam per me dicto Josepho Mauran cum dita et praechalendata venditione, instro gratiae venditam, et tatum sui quiquid, et quantum mihi pertinent, et spectat in praedicta peia, et intelligi extrahens praedicta de jure dominio, pro prietate, et posse me. Et meorum, eadem que in vestrum, vestrorumque, jus, dominum, et posse mitto, et hunfero pleno jure ad habimorum et perpetuo posidendum, et inde vestras voluntates faciendum, ab que ulla contradictione mei, et meorum, praquod vos, et vestri in his successoris possiris, et valeatis uti dicto intro gratiae redimendi, sine pacto de retrovendendo quando qumque volueritis, et vobis et vestris benetvisum, et ats cedo, et mando, ac etiamtransfero vobis, et vestris omnia jura et atiener quasqumque cujusvis spenei sint, mihi, competentes in predictos quae vobis vendo contra quascumque personas, bona, et res ratione, et cuasione corundem. Quibus juridis et accionibus cessis, possitis vos, et estri et quos volueritis praebiam petiam terrae a dicto Josepho Mauran quando cumque voluereis revenditionem, et restitutionem, ac possessionem, nec non apocham, et apochas ab id necesarias, et oportunas ab illo perere, impetrare, et obtinere, et als uti. Ego enim ponendo vos et vestros in locum et jus meum, Facio, et constituo vos et vestros in his dominos et procuratores utin, rem vestram propriam, ad facindum inde vestrae libitum voluntatis, Pretuan vero hujus venditionis est ducentum librae Barcinonae ex quoquadem pretio de voluntate mea, ac cigore facultatis, et potestatis, quas cum praesenti vobis orbuo apud vos restinentis centum six libras, terdcim solidos, et quintuor denariios ad efectum illas ex solvendi predictibus meis supra in preludio prasentis instri nominaris, causis et rationibus ibi connotaris a quibus siquidom creditoribus in actu solutionis petatis, et recuperatis apocas mihi et jurium cessiones vobis respective dirigendas, quo scilicet ad fuendum, et defendendum praemissa quae vobis vendo, et eticomquo ad agendum in casu evictione si cumsegui coningat. Volens quod facta per vs solutione praedicta, sitis et succedatis in locum et jus dictor creditorum, meorum competanquae pro inde vobis, et vestris illa, et cademmet temporis, proritus, et jura potiorittas, aliae que praeminentiae et praerrogativa quae illis nunc compe tunt, et competerens si solatis predicta ipsis facta non fuisset quoniam ad praedictae perigenda fateor et constituo vos, et vestros in his dominos procuratores utin rem restram pro priam, et ideo renuntindo exceptioni dicti prety sic non contenit, et non recepri, et legi quae deceptis ultra dimidium justy preti subvenitur, et exceptioni de dolo, ac in factum actione, omni que aly juri his obvianti dono et remito vobis, et vestris cum praesenti si quod praedicta quae vobis vendo facere vos, et vestros habuire tenere, et possidere perpetuo contra cunctos, tenerique vobis, et vestris de firma, et legali evictione, ac legitima defentione praedicta cum Semper, et omnim, et quascumque tempore, et casu cognuto, et incognuto quaemodo cumque, et quae literumque, et tam in jure, quam in facto ex venienti, et consingenti. Et de restitutione ómnium missionum sumptuum, dumnidrum, et interesse quae inde pro praedictus summueritis super quibis credatur vobis et vestries vestro, et corum plano, et simplia verbo, vel solo juramento, quod deffero, ex pago nullo alio pro probationum genere requisito; Ex pro hit complendis, et framiter atendendis obligo vobis, et vestris momnias et singulas bona et jura mea mobilia et immobilia praesentia, et futuras, et etiam et jure privilegiata, juraque, et actiones meas quiscunque. Renuntians legi duemi delationem juramenty anec sui praestationem posse revocari et non valere, omnique aly jure, rationi et consuetudini, his obviantibus quovi modo et legy generalem renuntiationem prohibenti. Ad haec ex Josephus Anglada medicinae professor Barcinonae commarans frater dicti Francisci Anglada. Laudans, approbans, ratificans, et confirmans praecedentem venditionem per dictum Franciscum vobis dicto Josepho Pujol factam, necnon, necnon solutionem, autap phiationem dicty pretty evictionem, et bonorum obligationem, ac cuncta alia desuper, contenta, eisdemquae omnibus expraesse convenissens. Gratis, et ex mea certa scientia convenio, et solamna stipulation promitto vobis, dicto emporia, et vestries quod contra et sens praesentem venditionem, nec non aliquid ex contentisin ida non faciam, proponam, movebo, seu intentabo erga vos, seu vestros in dicta petia terrae successores actionem aliquam, quaestionem pentionem, vel demandam, lutem aut als quavismodo, ratione scilicet vinculi et fideicomissi per Bartholomeum Anglada majorem dierum emphippiarium, vulgo celler Barcinonae. Et vem avum meum dispositum in suo ultimo et valido testamentum condito apud Josephum Güell notarium publicum Barcinonae tertia die mensis Octobris millessimo sexcentessimo, septuagentessimo quinto, nec ratione quorumovis jurium mihi nunc vel in posterum pertinentium in bonis illius, et alys desuper, pro eviction obligates, nec ex quacumque alia ratione, ego enim de juribus meis praefatus plenary certioraty per lecturam a me, sepe factam de dicto vinculo, et disposition dicti avi mei in clausula haerentia sui testament. Renuntio quantum ad haec dictis vinculo, fideicomisso, et substitution, et omni spi corundum et aly cuilibet juri mihi competent, seu competituro in praessimis ex mentionato testament, nec non vigore juramenti infrascripti. Renuntio legi duimi pactum factum de future successore non valere, et omnia aly juri mihi quomodo libet juvami. Et ut praedicta omnia majori gaudeant firmitate non vi nec dolo, sed sponte juramus nos dicta Franciscus et Josephus Anglada fraters in animas, ad Dominum Deum, et ejus Sancta quatuor Evangelia minibus nostris corporaliter tacta illa non facere, nec venire quavis causa, seu ratione. Haec higitur desuper contenta facimus, et promitimus vobis dicto emptori et vestri, nec non hotatio infro ut publicae personae pro bobis et vestries, et alys quibus interesse posit recipienti, et stipulanti.
Actum ut supra.

Item alio instrument. Ego dictus Franciscus Anglada venditor praefactus firmo apocha, vobis dicto Josepho Pujol emptori praelibato licet apsenti, et notario infro pro vobis praesenti, et stipulanti de dictis ducentum libris Barcinonibus quae sunt pretium praecedentis venditionis per me vobis factae. Modus vero silutionis dictarum ducentum librarum Barcinonum, talis fiot, et est quantam nonoginta tres libras, sex solidos, et octo denarios a vobis habui, et recepi in pecunia numerata realiter, et defecto, in notario et testium infrorum prasentia per manus tertiae personae. Est reliquas centum, sex libras, terdecim solidos, et quatuor denarios de voluntate mea, ac vigore facultatis, et potestatis per me vobis ibídem concessae apud vos retinearis ad effectum illas ex solvendi creditibus surium in praeludio prasesntis venditionis nominatis, causis et rationibus ibi annotatis. Ex ideo renuntiando excentioni mihi juranti in testimonium praemissorum praesentem vobis Facio apocham de soluto.
Actum ut supra.
Joannem Bautisti Plana et Circuns notarium.

Dicto die Bancinonae.
Nos Doctor Franciscus Roig Presbiter, et Benefitiatus in Eclesia Parrochiali Beatae Mariae de Pinu praesentis civitatis Barcinonae, Josephus Mauran notarium Appostolicus et Bartholomius Minguell cerae candelarius Barcinonae civis. Gratis et ex nostra certa scientia confitemus et in veritaterecognocimus vobis Josepho Pujol aromatario Barchinonae civi juet absenti, et notario infro pro vobis recipienti et estipulanti, quod pro Francisco Anglada negotiators Barcinonae civie, est ex illis docentum libras Barcinonibus, quae sunt pretium venditionis perpetua per illum vobis firma de toto jure luendo et quitandi totam illam petiam terra campam tinentiae unius mediatae parum plus, vel minus sitam in territorio Barcinonae, in loco nuncupato "Lo Pont de las Bigas", designatam in intro dia de venditionis recepto apud notario infrum die praesenti, et paulo. Ante ituus vigoreque vobis ibídem concesae, modo quae infro et sub pacto cessionis inferus continuando. Debitis et solvitis nobis et confitemur a vobis habuesse, et receptisse centum sex libras, terdeciam solidos, et quatuor denarius barcinonae. Scilicet quilibet notarium triginta octo libras, decem solidos et novem denarios. Et sunt et cedunt nobis ad complementum nostri interesse, seu partis competentis nobis in illis septigentum libras de quibus ipse Franciscus Anglada debitorum, firmavit favore nostri dictoru Doctoris Francisci Roig, Josephi Mauran ac Bartholomei Minguell, apud Josephum Franciscum Fontana notarium publicum Barcinonae, die tertia mensis Augusti millessimo septingentessimo trigessino octavo, rationibus ibi enarratis, et provt in praechalendata venditione vobis facta latuus declaratur. Venit tamen advertendum, et declarandum, quod mentronatae septingentum librae comprahendsiae in praenotato debitorio proveniunt, et dimanant ex herentia, et bonis quae fuerunt Bernadri Deicendeix manguiteris civis Barcinonae, cui nos, dequis paribus successimus. Moblus vero solutionis dictarumcontum, sex librarum, terdecim solidorum et quatuor denariorum, talis fuit, et est, quoniam illas, a vobis habecimus, et recepimus, scilitet nostrum alter receipt triginta octo libras decem sextem solidos et defacto in notari, et testium infrorum praesentia per manus tertiae personae, in cujus rei testimonium salva tamen infra jurum cessione praesentem facimus vobis apocham de soluto, et ex juro indde intimo sine tamen evictione nec bonorum nostrorum aliquali obligation. Damus, cedimus, et mandanus vobis, et vestris omnia jura, omnes quae actionis cujusois spetiei sint nobis competentia, et quae spectare possint ratione nostri crediti, erga dictum Franciscum Anglada et ejus bona, aliasque quaris personas, per illum vobis venditas, fueri, et defenderé contra cunctos, et alseis uti, est agere in omni casu vobis et vestris a jure utili, et oportuno et omni modo meliori, nos, enimponendo, vos et cestros in locum, atjus nostri facimus, et constituimus vos, et eos in his dominos et procuratores utin rem vestram, et illorum propriam ad praedictae exequenda, insuper promitimus contra praemissa non facere, nec cenire, quavos causa, seu ratione.
Actum ut supra.
Testes forint ómnium supradictorum dempta firma dicti Rndi. Doctoris Francisci Roig sunt Guillermus Odena, et Franciscus Masbernat scriptores Barcinonae degents..
Testes vero firmae dicti Rndi. Doctoris Francisci Roig, qui firmavis Barcinonae die octava preditorum mensis, et anni sunt Antonius Escarrer sutor Barcinonae civis, et Franciscus Coll juvenis sutor Barcinonae degens.
Joannem Baptisti Plana et Circuns notarium.