Saga Bacardí
06242
ESCRITURA DE REVENTA DE MANSO, DE LOS ALOY HACIA LORENZO PUJOL Y PUJOL.


Die vigessima prima mensis Marty anno a Nativitate Domini millessimo septimgentessimo quinquagessimo quarto, Barcinone.
In Dei nomine, noverint universo. Quod nos Maria Aloy vidua Francisco Aloy agricolae die ejus obitus in Parrochiae Sanctae Columbae del Gramanet Barcinone dig. degentis, et Maria Theresia Sedá et Aloy uxor Augustini Serdá agricolae Parrochiae Sancti Stephani de Cervelló ijusdem dig. Mater et filia. Atterens ego dicta Maria Theresia vigore juramenti infrascripti me minorem fore vogenti quinque annorum, majorem vero vigente trium annorum, et agens tamen haec impraesentia de voluntate, et consensu dicti viri meo inferius consentientis. Attendentes, et considerantes instrumento recepto paenes scribaniam carnara regiae autientiae hujus cathaluniae principatus stypulante, et interveniente dicto Jacobo Mas et Navarro notario publico real collegie de número Barcinonae séptima die mensis Septembris anni millessimo septingentessimi quadragessime octavi Christophorum Fonell aleum ex portarys camarae dictae regiae audientiae, et eo nomine alerum epecutorem ob renitentiam, et recusationem Josephi Sala agricolae dictae Parrochiae Sancti Stephani de Cervelló vendidisse, et ex causa venditionis concessisse mihi dictae Mariae Aloy tanquam plus danti, et offerenti, in encantum publico tabbula mediante, et curritore interveniente, et meis perpetui, instro tamen gratiae redemendi, seu pacto de retrovendendo quando cumque mediante mansos inferius designandos pretio orde licet nongentum septuaginta sex librarum quindea solidorum et septem denariorum barcinonum. Attendentes etiam et considerantes memoratu me Josephum Sala instro altero paenes notario infrum recepto die quinta currentis mensis Marty vendidisse, et ex causa venditionis concessisse vobis infro Dri. Laurentio Pujol Pbro. et vestris perpetuo totum jus licentiam, et facultati luendi redimendi, et recuperandi a me dicta Maria Aloy supradictos, et inferius designandos Manso quod jus, et facultatem habebat relatusse Josephus Sala ex dicto instro gratiae, seu pacto de retrovendendo appossito, et adjecto in praechalendata venditionem he eidem Mariae ALoy instro gratiae acta.
Attendentes et conciderentes vos dictum Rndum. Drum. Laurentum Pujol uti habentem jus causam et emptionem deduto jure luendi abs relato Josepho Sala volendo accenpendre, seu redimere inferius designandos mansos pro ut vobis uti habenti dictam juris luendi emplionem leitum estpariterque permissum obtidisse vos nobis dictorum nedum supradictas nongentum septuaginta sex libras quindeum solidos, et septem denarios pro pretio praechalendatae venditionis instra gratiae verum etiam censum centum sexaginta duas libras sexdecem solidos et octo denarios pro laudemio por nos ex soluto ratione ejusdem venditionis. Qua proptes verbo requisitis nobis quattenus homoi vobis fueremus revenditionem ideo volentes conventa et pactata operis per effectum adimplere ut tenerme. Gratis et ex nostra certa scientia. Per nos, et nostros haeredes et succeores quiscumque reddimus, restituimus, absolvimus et remittimus, ac pro pretio infro revendimus, vobis Rndo. Dri. Laurentio Pujol Pbro. et Benefitiato Parrochialis Ecclesia Sancti Cucuphatis del Rech presentis civitatis his presenti ementi, et adquirenti, ut laicae, et privatae personae, et non ex pecunys alicuys benefity seu tituli ecclesiastici sid vestra propria industriae et labore adquisitis, et vestris perpetuo totam integriter illam haereditatem nominatam vulgariter nuncupatum nunc den Sala, sutum in dicta Parrochia, et termino Sancti Stephani de Cervelló simul cum ejus Manso domibus, horto area certibus, curtalibus et alys quibuscumque mansibus nunc cum ipso Manso dicto nunc den Sala, unitis et agregatis aglevatis et incorporatis cumeorum, et aquislibet illorum. Quintanis, quintalibus, campis, soneis planis solanis, terris, honoribus et possessionibus tam cultis quam incultis haeremis, et boscosis,e t cum arboribus fructiferis, et infructiferis diversorum generum devesus adem privus silvis nemoribus liquis, aquaedictibus, fontibus fontanilibus, torrrentibus, torrenterys, montibus, pratis, herbis, herbagus, pischis, pasturis diversis bonis mobilibus, sive arreus proprus ejusdem Domus memorati Mansi et haereditatis et alys quibuscumque inquibusvis genere, seu spetie dictis mansis, et cuilibet corum pertinentibus, et spectantibus, cumque introitibus exitibus, integritatibis, proprietaribus, servitys, servitutibus, restitcis, et urbanis, ac ómnibus alys juribus et pertinentys corumdenti mansorum, et cujuslibet illorum quam et quae--- praechalendata venditionis instro gratiae habemus, et possidemus in dicto termino, et Parrochia Sancti Stephani de Cervelló. Quiquidem mansus, seu mansi inferius calendata confesione de eisdem facta modo sequeiti designatur.
Primo: Totum illum mansum antiquitus nuncupatum Sitjar, et nunc den Sala cum gleba cerrae et pnanis ne moribus alontaneise, silvis pratis, devesis, pasturis, et ómnibus alys juribus dicti mansi cum in troitibus, exitibus, juribus, et pertinentys suis universis situm in dicta Parrochia, et termino Sancti Stephani de Cervelló. Et tenetur dictus mansus per nobilem Dominoum D. Guillermum Raymundum de Ivorra et Galva Baronem de Cervelló et sub dominio, et alodio ejusdem ad censum quinque quarteriarum ordei boni, pulcri, et rceptibilis annuatim solvendarum die seu festo Sanctorum Petri et Phelicis mensis Augusto ex quo quidem censu uno anno solventur dicto dono -rono dictas quinque quarteras ordei integras, et altero seivuntur eidem domino Barono quatuir quartereas et restamam unam solvebatur catrano castri de Cervellço, nunc vero omnes quinque quarteras dicto domino Barono de Cervelló ex soltuntur.
Item: Possessores dcito manso praciunt, e tpraestant praefato Brono de Cervelló viginti lidos pro dicto manso et quinque gallinas, et dios cupons annuatim perpetuo solvendos die seu festo nathalis Domoni. Et terminatur dictus mansus cum suis terris ab oriente in honore Stephani Pique fuit den Carbonell, direndo et descendendo per torrentem nomonatum del Guell, et per dictum torrentem dicurrendo in honore Martine, et Mariae Bassons comjugum possessorus Mansi Matheu, et Mansi Bassons; a meridie in honore mansi Tortosa qui fuite Jacobi Alou chirugi, partim, et partim in honore Raymundi riera mansi Cavalle, per un artigar avall; ab occidente in honore dicti Josephi Sala, et terries mansi gelabert et pertim in honore dicto Raymundi Riera, mansi Trullals, et partim Mansi Riera, Mansi Cavaller,e t partim in honore Joannis et Mariangelae pastor, Moniali monastery et Conventus Beatae Magdalenae civitatis Barcinonae, que fuit Mansi Llopart; et a cirtio partim con castro de Cervelló, et partim in honore rectoris de Cervelló.
Item: Totam illum alium mansum nominatum Gelabert antiguiti nunc vero Sala cum gleva terrae pratis, ne moribus silos pasturis, devasis, et alys in dicto manso unitis, et aglevatis situm in dicta Parrochiae Sancti Stephani de Cervelló, cum intribus eritibus, omnibusque juribus, et pertinentys sub universis. Et tenetur dictis mansis cum suis terries per dictum nobilem Dr. Guillermum Raymundum de Ivorra et Çalva Beronium de Cervelló, et Benedicti Santi Antony fundatum in castro Novo Cervilionis. Et sub dominio, et alodio corum comuniter, et proindiviso, ad censum novem solidorum barcinonam anno qualibet solvendorum die seu festo Sancti Michaelis mensis Setembris, quem censum recipit dictus beneatus, et terminator ab oriente in honore dicti mansi Sitjar; a medirie in honore Raymundi Riera mansi Flavi; ab oriente in honore Stephani Pi mansi Matheu; et a cirtio in honore dicti mansi Sitjar. Proquiis quidem duobus mansibus possessors corumdem sunt et esse debent hominess propri, solidi et affocati et facere et praestare consueverunt omnia, et singular servitiati tenentur et junt stricti per constitutionis Cathaluniae et alia jura praesentiae, quae disponunt et ordinant, ne tales hominess propri clamare alium Domonum, seu Domonis, niso tantam donum surum naturalem. Pro ut haec visa sunt contineri in quadam confessione de eisdem mansibus facta per Petrum Sala agricolam dictae Parrochiae de Cervelló relato nobili dono Dri. Guillermo Raymundo de Ivorra et Çalvá Barono de Cervelló, instor receptor paenes D. Joannem Petrus Fabrá notario publico real collegiato Barcinonae die vigessima quinta Agusti omni milmi secentesimi nonagésima terty nunc vero terminatur praedciti mansi, scilice4t mansus Sala, antiquitus Sitjar; ab oriente in honore Rectoriae ejusdem Parrochiae partim, in nonore Clementis Pi, et partim in honore mansi Basson; e meridie in honore Francisci Sant montem, seu serram, versus usque ad inveniendum honorem Francisci Riera; ab occidente descendendo a nemore talli cum honore dicti Francisci Riera usque ad torrentem qui obi est torrente transacto assendendo divisione isqie ab querum, qui ibi est, et a dicto quercu desdendendo per montom, seu serram, isqie ad aquariam moram hortorum dicti mansi Sala antiquitir Sitjar, et assendendo per didtam acuaru, mortam usque ad collem seu turó ubi invenitur quidam limes, seu fita de licorella; et a cirtio is honore terries, seu haereditatis. Praepositurae Beatae Mariae Magdalenam Conventu Monialium ejusdem invocationis praesentis civitatis institutae, et findatae partim in honore mansi castant et partim in honore Clementis Pi. Mansis actu, Gelabert; ab oriente in honore dicti mansi Sala, antiquitus Sitjar; a medirie in honore dicti Francisci Riera; ab occidente in honore den Francisci Riera, et assendentis Pi; et a dirtio in honore supradicti Francisci Riera ascendendo per un artijo amunt. Hanc autem revenditionem facimus sicut melius dici potest, et intelligi, extrahentis, praedicta de jure de dominio et proprietate nostra et nsotrorum, eademque in vestrum, vestrorumque jus dominiu met posse mittimus, et treasferimus pleno jure ad habendum, et perpetuo possidendum, et inde vestras fuire voluntatis absque constradictione aliqua nostri et nostrorum, Promittentes tradere vobis et ali voluntatis possessionem corporalem, seu quasi praedictorum, quae vobis revendimus,e t ineafacere vos, et vestros perpetuo existere potiores, vel vos, aut vestri possitis vestra et corum propria autoritate ipsam possessionem libere aprahendere et apraehjensam licete retinere. Nos emim interim dictam possessionem habueritis fatemus et constituimus nos praedicta quae vobis vendimus pro vobis, et cestris tenere, et possidere, seti quasi. Volentes, et consentientes quod bigore horum verborum, et ex juris dispositione, aut alias ipsa possessio in vos, et vestros tradita censuaua, ac siper nos vobis tradita ex lito set realiter et de facto. Praeterea ex causa praedicta,e t alias omni miliori modo, cedimus, et mandamus vobis, et vestris omnia jura et actiones quascumque nobis competentia in praedictis, quae vobis avendimus contra quascumque personas bona, et res ratione et acsione corundem. Quibus juribus, et actionibus asses possitis vos, et cestri uti, agere, et experiri in juditio et extra et alia facere, quae facere poteramus ante humodes ditionem, nos enim facimus, et constituimus vos, et vestros in his domos et procuratores est in rem vestram propriam alfairendum inde vestrea librum voluntatis. Salvis tamen semper meo super praedictis, quae vobis revendimus censibus, et alys juribus dominicalibus domonirum surre expreassorum singula singulis refeerendo, ut superius et expressum. Et salvo inquam laudimio, tertio, seu foriscapio inde pro praedictis solvere competenti. Pretium vero huma revenditionis est mille centum triginta novem librae duo decim solidi,e t tres denary monetae barcinonae nimirum nongentum septuaginta sex ligrae quindecim solidi, et septem denary pro restitutione prety praechalendatae venditionis instro gratiae, et reliquae centu, sexaginta duae librae sex decim solidi et octo denary pro similibus per nos serverius per me dictam Mariam Aloy ex solutis pro laudemio ejusdem vendtionis debito. Et ideo renuntiando exeptioni dicti prety, sic non conventi, no habiti, et non recepti, et exeptioni de dolo et actioni enfactum, omnique aly juri his obcianti convenimus, et promittimus vobis praedicta que vobis revendimus facere vos habere, tenere percipere, et possidere contra cunctos, tenerique de firma, et legali evictione, ac legitima deffentione praedictorum pro contractibus, seu quasi contractibus factis, culpa opere negotys, et obligationibus, nostris tentum, et alterius nostrum insolidum, et non alias, nec onpluri et de restitutione expensarum damnorum, et interesse, casu quo iptae expensae damna, et interesse sequantur, ex dictis contractibus, seu obligationibus nostrus propris, et alterius nostrum insolidum, et non alias, nec aloio modo, super quibus credatur vobis, et vestris, vestro, et corum pleno, et simplici verbo, vel solo juramento, quod defferimus, ex pacto nullo alio pribationum genere requisito. Et pro his complendis obligamus vobis, et vestris omnia bona, et jura nostra mobilia, et immobiliam oersebtua, et futura renuntiantes veneo novirum constitutionum, dividendarum ac cedendarum actionum, epistole que Divi Adriani et consuetudini Barchiononae loquenti de duobus, vel pluribus insolidum se obligatibus, et certioratae prius ad plenum dejuribus nostris per notario infrum. Renuntiamus benefitio Velleyani Si quod infavorem medierum introducto, et autenticae ineipienti siqua mullier posita cod, ad velleyarnum, legiquae dicenti delationem juramenti ante suipraestationem posse revocari, et non valere, omnique aly juri, rationi, et consietudini his obviantibus quovismodo, et legi generalem prohibenti renuntiationem nisi, praecedat, vel subie quatur spetialis. Et ut praedicta omnia majori quadeant firmitate sponte juramus inanimas nostras ad Dominum Deum, et ejus Santae quatuor Evangelia in manu, et possenotario infri praedicta atendere, et complere, et in nullo contrafacere aliquae ratione seu causa cujus jura menti vigore ego dicta Maria Theresia Serdá assero me minorem fore, ut dictum est viginti quinque annorum mahorem vero viginti trium annorum proptera promitto praedcitis non vontravenire ratione dictae, meae minoris aetatis, nec alia quavis ratione, seu causa et quid restitutionem in integrum minime postulabo, quinimo ipsius restitutionis in integrum benefitio, ex praesse renuntio. Haec igitur omnia prout supra sunt promissa facimis, paciscimus et promittimis vobis, et vestris, nec non nove infro ut publicae personae pro quibus intersit recipienti et stypulanti. Ad haec hego dictus Augustinus Serdá ver relatae Mariae Theresuae Serdña oraeductus oer eabden uxirem meam syora factus tanquam actus, et gestus inpruia, de voluntate, et consensu meis consentio assensumque meum praesto. Actum ut supra.
Testes firmae dictae Mariae Aloy, sunt Rndus Dr. Jacobis Carreras Pbre. Et Benefitiatus dictae Parrochialis Ecclesiae Sancti Cucuphatis del Rech et Hyerominus Mont medicinae bacallaureus Barcinonae digens.
Testes vero firmae et consensus respective supradictarim conjugum, Autustini Sardá et Mariae Theresia Serdá et Aloy, qui praedicta firmavit et consentyt respective in relata Parroquia Sancti Stephan de Cervelló sunt Salvador Roig juvenis chirurgus, et Joannes Monmany revenditor, cives Barcininae.

Item Altero instro. Nos dictae Mariae Aloy et Maria Theresia Cerdá mater et fili firmamus apocam vobis jam distri Laurentio Pujol de supra dictis mille centu, triginta novem libris duodecim solidis et tribus denarys, quae sunt praetium praecedentis revenditionis per nos vobis supra factae habitis et receptis hoc modo. Quoniam illas de voluntate dicta Maria Theresuae fuliae meae ego dicta Maria Aloy hocones et recepti et vobis in pecunia numerata realiter, et de facto in notario et testium infrorum praesentia in cujus res testimonium facimus vobis apocam de soluto. Actum ut supra.
Testes sunt praedicti respective.
Sig+num Ilustri D. D. Raymundi Ignaty de Copons de la Manressana et de Ivorra, Calbá, Babande Vilallonga, Anca, Ballera, Vila de Cardona, Baroni de Cervelló domini villae Sancti Vincenty dels Horts. Locorum Sancti Clementis de Lupricatu, Sancti Stephani de Cervelló, Sancti Joanis de Viladecans, et aliorum Barcinone populato Que praedicta domini ratione laudavit et firmavit juribus ramen centibu et laudentys sibi forsan debitis et non solutis tamen censius et lademis sibi forsan debitis et non solutis in omnisbus, et per onmia semper salvis. Pro qua quidem firma seu laudemuio confessu fuit se habuisse et recepisse, tes Rndo. Dre. Laurentio Pujol Pbro. et Beneficiato Parrochialis Ecclesiae quadragintus ters libras, novem solidos et septem denarios monetae arcinonae facta gratia de residuo. Quam firmam fecit Barcinone apud me Josephum Mariam Avella notario publico de número dictae civitatis infrum die martis quinta mensis Augusti anno a Nativitate Domini millessimo septimgentessimo quadragessimo quinto. Presentibus pro testibus Francisco Gracia philosophiae studende, et Joanne Torres spcriptore Barcinonae degentibus ad insta vocatis et assunptis.
De presentia domini ratione firma fiden praebet ego Josephum Marianus Avella notario publico de numero de Barcelona haec propria seribus manum.