Saga Bacardí
54330
ESCRITURA DE CREACIÓN DE CENSO SOBRE CASA EN CALLE VIGUETANS, DE LOS TEIXIDOR, HACIA JAIME ROIG.


Die Mercury XXII mensis Aprilis anno a Nativitate Domini MDCLVI.
Ego Jacobus Texidor Mercator civis Barcinonae. Gratis, per me et meos. Ad bene vi, miliorandum, stabilio, et in emphyteosim do et concede vobis honor Jacobo Roig auri et argenti fabro civis Barcinonae presenti et vestries perpetuo retro tamen consimilibus et vestiorum.
Primo ototum illuid hospitium sine totas illas doms cum operatorys tabulis et supra positis olim cum quatuor portalibus extra in vys publicis aperientibus tibus si, in carraria vulgo nominate “Dels Vigatans”, et uno in carraria olim nominate “De Mari” nunc vero “De la Argenteria” nunc autem cum duobus tantum scili ins quadrat in dicta carraria “Dels Vigatans” cum instrohitibus, quod seu quas ego totulis infris habeo et possideo in presenti vivitate Barcinona, in carrarys seu vicis presentis de Mari, et dels Vigatans quod quidem hospitium tenetur, et terminator.
Item: Totas illas alias domos cum botigia olim cum duobu portalibus nunc cum uns párvulo portali tantum ex aperienti cum instrohitibus, quas ego similiter titulis infris habeo et possideo in presenti civitate Barcinonae in dicto vico dels Vigatans. Que tenent et terminantur, et est fuindum quod domus et botigia presentis nunc sunt units et aggregatae domibus per me vobis supra primo loco stabilitis et in loco ubi erat postale majus homoi domor at constructa et posita regia ferreae et hagbens via, testa et terrenum et in primo testu at constructa gradus rotundo sine caragol quo asenditur ad instantia superiores et mensurata dicta homiti domus cum botigia a dicto vico dels Vigatans vestra meridum ocupant tres cannas, et quatuor palmos et de latitudine, uti apparientis vestrus occidentem duas cannas et ut etiam sciendu,, de dictis duoby starys domorum nunc et facta una tantum donus cum studys et tribus portalibus ex aperientibus uno in magno et quadrat in dicto vico de Mari et duobis scilit uno rotundo et altero parculo et quadrat in dicto voco dels Vigatans, que quidem domy sic uñita terminant, ab oriente.
Item: et demia quandam botigiam paruam cum uno portali ex aperienti in dicto vico de Mari nin dicto dela Argenteria, que terminatur, et tenetur botigia presenta et spectant presenta omnia et singula ad me. Hoc itaquod stabilimentum sicut melius cum pacto et conditione, quo predicta melioretis. Et pro censu praetictos et onium milioramentorum quae vos et vestri fecentis in eisdem detis soluatis faciatis et prestatis ac dare solvere facere et prestare habeatis et tentamini mihi et meis in his successoribus sexaginta libras monetae barcinonae quas solvere habeatis vos et vestris successores mihi et meis inhis successoribus anno quo duoby terminis scili meadietatem prima die mensis May et alteram medietatem prima die mensis Novembris incipiendo primam facere solutionem die prima mensis May et alteram prima die mensis Novembris proxime resta tuie vementium et sic deinde anno quolibetdedistis vel consimilibus terminis suis didores in moneta usuale et currente inposi civitate Barcinonae tempore cuicsjuris solutions fui—obsque augmento neg diminicum sub libra presente libra in his autem liget. Salvis et salvo inqua laudimio et intrata vero predictos que vobis itan et in emphyteosim do et concedo dedistis et solvvistis seu dare et solvere debitis mihi quinquaginta dublas auri in auto stabilimento. Et ideo renuncians siquid plus dono, --- per convenio et bona fide promitto vobis presenta que vobis stabilio et in emphyteosim do et condedo una cum ómnibus melioramentis et augmentis que vos et vestri fecientis intis in videm faciam vos et vestros acquos voluantis habere, et tenebot de cuidtane, et de restitutione missionum, luitis et extra super quibus, credatur, et pro vobis obligo vobis et vestris, omnia et singula bona mea mobilia et immobilia, jura et actiones quascunque, Renuntians omni juri. Ad haec ego dictus Jacobus Roig aquisitor laudans presenta acceptans a vobis dictis Jacobi Texidor hujumoi stabilimentum per vos de predictis mohi supra factum cum pactis et conditionibus presentis quibus expresse consentio. Gratis, convenio, et bona fide promitto vobis dicto Jacobo Texidor, presenta per vos mihi supra stabilita meliorabo, et pro censu praedictor et omniu milioramentor quae ego et mei fecivimus in eisdem dabo et solvam meig haeredes seu successores dabunt et solvent vobis et vestris inhis successoribus amo quo liber dictas sexaginta libras dictis duobus terminis jure diebu sic, medietatem prima die mensis May et alteram medietatem prima die mensis Novembris incipiam primam facere solutionem die primas mensis May et alteram die prima mensis Novembris proxime respective venientium et sic deinde amsque dictis vel consimilibus terminis sua dictus in momenta usuale et currente in presentis civitate Barcinonae tempore cuirestaris solutionis faciendo absque augmento rneg dimiinitisme sed libra pro libra intratam presente dabut et solvam vobis incontinenti firmato conti instro alia omnia et singula qua per me facienda et complenda aerunt faciam attendam et complebo sine aliquos dilationes cum salario procutatoris instro Barcinonae XS et extra XXS uotra quos promitto rin testuam missione, super quibus cudacur et pro his obligo vobis et vestris spetialer et expresse hipoteco presenta omnia per me vobis supra stabilita et seu totum jus emphyteosim mihi competens et quasi tusen in visdem et generals sine prjuditio dicto spetialis obligations, obligo vobis et vestris domina et singula alia bona mea mobilia et immobilia jura constiones quascunque renuntians, et legi sine juri dicenti, praevius transcundu sit per spetiales et aly dicenti, quam diu potest creditor, et foro poprio, submittens me et bona mea foro Vicary seu Illustri Vicariam Barcinonae et cius curiae et alterius, cum facúltate variandi, et promissione in omni casu variandi, sine non restituendi missiones, et generali renuntio omni aly juri, ac legi etiam prohibenti generalem renntiationem et est sciendum fiat cum scriptura sub paena terty in libris tertiorum curiae dicti Vicaris seu Ilustris Vicaria Barcinonae obligando proinde vobis et vestris personam meam ac omnia et singula bona mea mobilia et immobilia jura et actiones quascun. Cui et ut presenta juramus ambos, et mihi comine jurams etiam mihil in fraudem. Haec igitur ett. Novissimi ett. Fiantduo ett. Actum.
Testes sunt Franciscus Llusexancers ofitium tintorery, stinumen et Maginus Stalella sinptor Barcinonae.

Item: Alio instrument ego Jacobus Texidor mercator civis Barcinonae. Attendens et considerans me altero instrument apud notarium infrum die presenti et paulo ante ilud receptor stabilisse et in emphiteosim dedisti et concessisse vobis honor Jacobi Roig auri et argenti fabri civi Barcinonae, et vestries perpetuos. Primo totum illud hispitium sive totas illas domos cum operatorys tabulis et suprapositis olom cum quatuor portalibus extra in viis publicis aperientis, tribus scili in carraria vulgo nominate dels Vigatans, et uno in carraria olim notate de Mari nunc vero de la Argenteria nunc autem cum duoby tantum sit vos quadrat in dicta carraria de Mari et altero rotundo in dicta carraria dels Vigatans.
Item: Totas illas alias domos cum botigia olim cum duoby portaliby nunc autem cum uno párvulo portali tantu extra aperienti de quibus quidem duobus stalys domos nunc est fastum unum stare tantum.
Item: et denique quandam botigiam paruam cum uno portali extra aperienti in dicto vico de Mari nunc dicto de la Argenteria que omnia latius sunt designata in dicto et superius dhalendato stabilimenti instro ad censum scivelicet sexaginta librarum anno quoli solvedars duoby terminis sive diebus videlicet medietatem prima die mensis May et alteram medietatem prima die mensis Novembris in moneta usuale et currente in presenti civitate Barcinonae tempore cuiresuis solutionis faciendae et adintratam quinquaginta diplarum auri pro ut haec et alia latius in esdem stabilimenti instro exavantus et quia in limine contractus stabilimenti presenti fiat hine inde atum et conventum de homoi licentia et facúltate luendi per me vobis dandu et concedenda a circo volens inter nos conventa operiu per effectum adimplore. Gratis, per me et meos thenoris presentis, dono et concedo vobis dicto Jacobo Roig presenti,e t vestris, jus licentiam et facultatem quas mihi et meis revocare non liceat emendi luendi quitandi et redimendi quandocun voluentis conc seu pluribus vocibu sive lugi tambi dumno do nulla sit minor quinquaginta duplarum in pretio triginta sex libras in annua pentione ex censu predicto sexaginta libraris super presenti per me vobis stabilitis imposito dando et solvendo mihi seu meis seile, pro proirobus viginti libris in pentione per vos luendis centum duplas auri in auro hispaniae et ro ultimis sex decim libris in pentione per vos luendis alias centum duplas auri in auro hispaniae per pactum sic inter me et vos in hitum et conventum has itaquo licentiam et facultatem luendi concedo vobis cumpasto in et conditione tempore cuicuvis lytionis per vos facienda habeatis et teneamini solvere medietatem laudemis ratione luytuinis praedictae debendum dominis per quibus presenta tenentur sine dampno et missione mei et meoru et sic cum pacto presenta convenis et bona fide promitto vobis dicto honor Jacobo Roig quod quotiescunque aliquam luytionem de censu presento usque ad dictas triginta sex libras in pentione feceritis pro pretio et in moneta supra expressis, vendam absolvam diffinam et remittam vobis et vestris illam quantitatem in pentione quam ex censu predicto lueritis in nuda tamen perceptione instro publico juris efficatiam haberem confidendo cum ómnibus clausulis necessarys et oportuna juramento futciendis et roborandis et alio de presenta tenebitis per me seu meos in dominatione media ad praestationem tantis pactis census insuper promitto et juro presenta cia et singula habere ratta ec attendere et complere tenere et observare et innullo contra facere vel vemicaliquo jure causa seu ratione sub bonos et jurium meus obligatione et hypotheca ac sub omnia juris et fasto renuntiatione ad haec necessaria. Actum.
Testes sunt presenti
Paenes me Didacus Vilaseca notarium.