Saga Bacardí
54373
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO DE LOS MANAGAT HACIA FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Mercurii XXXI mensis Martii anno a Nativitate Domini MDCCXVII.
In Dei nomine, quod nos domna Francisca de Managat, et Foix vidua relicta Don Antonii de Managat, et Riu in villa Podiceritanii Urgellens, dios. Populati, et Don Stephanus de Managat, et Foix in dicta villa populatus dictorum conjugum filius, quia de presenti occurunt dictu don Stephanum de próximo contradendi cum domna Maria de Solanell et Foix domicella filia don Juliani Clementis de Solanell et Foix, et Domnae Franciscae conjugum, ad quos exsolvendos modus alius minis damnorus nobis non occurrit, quam per viam venditionis infrae plusribus aliis viis perquisitis, et non inventis. Ideo utilitate in his praevisa et attenta. Gratis, per nos et nostros, vendimus, vobis Francisco Roig et Vives aurifici civi Barcinonae livet absenti, et vestris, et quibus volueritis perpetuo, totum illum censum pensionis annuae viginti trium libras, ex quibus deducta responjsione remanent franchae viginti duae librae sex solido, et sex denarii unacum ita dominatione media, firma, fathica, triginta dieru et alio quolibet jure ejusdem, et etiam unacum ratta pensionis, currentis debita, pensionibus quae et ratta ab inde debendis, et decurrendis, ac praetio illius, in casu luitionis, casu quo luibilis, sit, quae annatim, die vigessima prima mensis Januarii, sabemus, et recipimus nobisque titulis infrit, et praestat. Antonius Pons magister domorum civitatis Dertusae, nunc Barcinonae degens de, et pro totis illis domibus nunc inabilitabilibus, et fere instotum dirutis cum uno tantum portali extra in via publica infra aperienti antiquitus vero in tria staria divisis cum diversis portalibus, et postoa cum aliis inferius mensionandis, seu parte illaru mixtis, et unitis cum introduitibus quas dictus Antonius Pons titulo inferius in calendati stabilimenti habeo, et possidet in rpesenti civitate Barcinonae ante cloacam sive clavagaria vici appellati de las Riera de Sant Joan in vico per quam transitario dicto vico appellato de la Riera de Sant Joan, ad vicum appelato de la Tapineria. Et tenetur per nos pro ut abinda tenobintu per vos ad dictu censum dictaru viginti trium libroru annatim dicti die vigessimo prima mensis Januarii, solvendaru, et nos praedicta tenems, prout ad abinde tenebitis per alteria, seu benefitia Sanctor Petri Apppostoli et margaritae in Catedrale Sedis Barcinonae instituta cum aliis beneficiis ninc aneta Appostolica initis domui charitatis admilistratorem illis Santi Capitulis opusdo in dectae et sub dominis, et alodio ejusdem ad censum unius morabatini, et medii, seu terdecim solodoru, et ad denariorum barcinonae antuatum solvendorum die seu gesto Sanctae Crucis mensis Maii quem censum possessores dictaru domoru sovere tenentur ed dicto censu dictaru vigente trium libraru, quam vobis vendimus in vim facultatis dicto Antonio Pons attributae cum inferius et calendato stabilimenti instro.
Et terminatur dictae domus ab criente in dicto vico de la Riera de Sant Joan ad vicinda de la Rapineria, ab occidente partim in honore Thereziae Pujol domicella filiae et heredis Jacobus Pujol sartoris, qui fuit Josephi Rossell sutoris veteris partim in hoNore Josephi Casals ligisnari, qui antea erant duae domus, quae fuerunt Hyacintho Cavaller marcatoris, et antiquitur Fr. Fenarii Colom monacho Regii Monasterii Beatae Mariae de Montesserrato die obitus sui Abbatis Monasteriii de Camprodon ordinis Sancti Benedicti Claustralium, qui antea professionem suam nominabatur Franciscu Colom et pritim in honore heredu seu successoru Josephi Palmarola Barcinonae civis; et a cirtio in honore Therezia Boer viduae Jacobi Boer revenditoris Barcinonae civis, et est sciendum quod de dictis domibus olin in tribus stariis divisis et de domibus a parte occidentis illaru olim in dicobus stariis divisis, quas nunc possidet dictus Josephis Casals lignarius, quae etiam in ultima obscisionae presentis civitatis directo fuerunt ex novo stabilimento dicto Casals de ipsis facto per Hyacubthum Atonium Cavaller et Franciscu Cavaller ejus fratrer mercatores Barcinonae vives filios, et heredes dicti quo Hiacinthis Cavaller mercatoris, quae tenebatur in dominatione medio Mariannae Cavaller succedentes Annae Vilardaga, et Fogassot, ad censum vigente quinquae libraru, et ad alios census, et onera vi dicto stabilimento ex presos factu fuit stabilimentu per dicto Genascium Colom dicto quo Hiacintho Cavaller mercatori ad censu octuaginta trium libraru, undecim solidoru, et sex denarioru et quibus detracto dicto censu terdecim solidorum, et sex denariorum qui pro praedictis domibus supra designatis fit, et praestatur clon charitatis dictae ecclesiae Sedis Barcinonae, et aliis censibus, et oneribus que pro praedictis domibus sitis in dicto vico de la Tapineria a parte occidentis supradictarum cune per dictum Casals possistis praesenbanunt remanebant franegae, et quitia praedictu Fr. Genadio Colom quinquaginea libris tot annis, atita resuliat ex instro dicti stabilimenti reto in dicto Regio Monasterio de Montesserato 28 die Juny anno Domini 1699 dominii intimatis, nato recepto, et clauso, sive subsignato per D. Hyacinthum Sescases notario publico Barcinonae sid cum dicta domus unae, et alia diruta forent in ultima obsessione presentis civitatis dicti fratres Cavaller cum instro recepto apud D. Raphaelem Albiá notario publico Barcinonae vigessima dia Januarii millessimi septingentessimi decimi quinti illas, sui illarum utile dominium renunciarunt dictii Ilustri Abbatii et Conventu de Monteserrato quam heredibus, et successoribus dicti difuncto Fr. Genadii Colom tinc, jam deffuneri, quam renuntiationem P. Fr. Emanuel Soldevila tanquam procurator dicti Monasterii acceptavit, et cum postea instru dicti sabilimenti raegistrassent, et advertissent dictasw domos et variis stariis conpositas esse, et domum, et staria in parte vici dia Tapineria sitam, rainc per dictum Casals, possessam in domitatione media dictoru fratru Cavallers tanquam succedentium dictae Mariannae Cavaller successori dicta Annae Vilardaga et Fogassot tenere ad praestationem dicti census viginti quinquae librarum et ad alia annualiae onera insimul summam triginta duarum libraru, et decem octo solidorum efficientia. Item, P. Fr. Emanuel Soldevila tanquam procurator praefatus, cum instor recepto apud D. Salvatorem Pi notario publico Barcinonae die decima octava Octobris millessimi septingentessimi decimi quinti illas, sui illaru utilae dominationis dictis fratribus Cavaller, renunciavit, et solum cum dominio et paensione praedisignataru domoru remansit ego etiam sciendum ad dictae Domonus olim in tbus starius divisase antiquitus tentri solebant per Petrum Corts agram Parrochiae de Sarriano ad censum terdecim librarum certis terminis solvendaru, de quae deductu responsione unius morabatini et medii remanebant ipsi quindecim libras, sex solidi, et sex denariis quae unacum caru dominatione media, et alio carum jurejussoru et ab solutae et diffinita Petro Paulo Casadevall illarum possessioni per Matheum Modolell del Puig agram dictae Parrochia de Sarriano succedentem dicto Petro Corts cum duobus instris receptis uno scilicet paenes D. Paulo Calopa notario publico Barcinonae die prima Februari 1534 pro alio paenes D. Bernardum Puig etiam notario publico Barcinonae die octo Martii 1600, et pertinent et spectat praedictus census ad nos vigore insolutundationis, et cessionis nobis fuerat per Illustru Abbatem et Comventu dicto Monasterii Beatae Mariae de Montesserrato quodam capitulo resultanti per transactione, et concordia inter illos, et nos firmato, et jurato pactas dicent D. Salvatorem Pi notario die 24 currentis mensis Martii. Ad dictos autem Illis –illos de praedictis cum inpositione dicti census dicto Anthonio Pont facti et firmati instro paene dictu Salvatorem Pi notario recepto die 21 Januarii próximo praetoriti. Hanc autem sicut melius, extraderes per dicta, eademque ad habendu promitentes tradere vobis possesionem, et in ed vel vos nos enim, praeteria cedimus vobis omnia et jura quibus juribus, possitis rattam pensionis curentis dicti census debiti rattamque et pensionis a caetrio debendas ac praetiam illia in casu luitionis, casu que luibilis sit petere, exigere, et de receptis apochas chirographa, et alias cauthelas facere et firmare, ipsumque censum in casu luitionis absolveré, et diffinere, clama, et retroclama exponere, exequutiones instare, et alias vestri nos enim dicentes, et intimantes, salvis, et salvo inquam laudimio inderidur clausulas septime. Pratium vero pro dictorum quae vobis vendimus est quadringentum quadraginta sex libras, et decem solidos monetae barcinonae, et ideo renuntiando si quid plus donamus, insuper convenimus, et bona fide promittimus vobis, quod pro dicta quae vobis vendimus faciemus, vos, et vestros ac quos volueritis habere percipere, quodque tenedimur et mostri tenebuntur vobis et vestris ad firma, et legali evictione, ac legitima deffensione praedictoru semper et in omni casu cogitato, vel incogitato tam in jure quam in facto quomodo, quocunque, et qualitercunque contingenti, et evenienti et de restitutione insernu, super quibus credatur et proís complendis obligamus vobis, et vestris omnia et singula bona nostra, et alterius nostrum, insolidum mobilia, et immobilia, jura, et actiones quascunque. renuntiantes quantu ad haec benefitio nevaru, constitutionu, epistolae, et consuetidini Barcinonae et ego dicta domina Francesca certiorata ad plenu de juribus meis per substitetu notario infri firmae mee interveniente renuncio beneficio Valleyaru, authenticae, et ambo renuntiamus privilegio militari, ac omni alii juri, de ut praedicta, juramus haec igitur actu.
Testes firmae dicti Don Staphani de Manegat et Foix sunt Josephus Matas aurifex civeis, et Michael Cabrer scriptor.
Paenes me Paulus Cabrer notario.

Magnifich y Noble Señor.
Ab acte rebut en poder meu lo dia present, y avall escrit. Los nobles Señors dona Francisca Managat y Foix, viuda de Don Anton de Managat y Riu en la vila de Puigcerdá Bisbat de Urgell popular, y Don Esteve de Managet y Foix en dita vila popular de dits conjuges fill. Per quant de present sels ofereix en alguns gastos rpecisos per ocasió del matrimoni, que dit Don Esteve de proxim ha de contractar ab doña Maria de Solanell y Foix doncella, los quals no poden pagar ab menos dany, de sos bens, que per medi de la present venda. Perço de llur grat y certa sciencia per ells, y llurs successors han venut, y per titol de venda concedit a Francisco Roig y Vives argenter ciutadá de Barcelona, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, tot aquell cens de penció annua 22Ll 6S barcelonesos franchas de responsió, junt ab la señoria mitjana, firma, lfadiga, y altre qualsevol dret de aquell y junt ab la porrata de la penció corrent deguda, pencions, y porrata en avant devedoras, y lo preu en cas de lluició, en cas que lluible sia, que tots anys a vint y hu de Janer Anton Pons mestre de casas de Tortosa los fa, y presta per unas casas dirruidas ab un portal obrint que te, y posseheix en la present ciutat de Barcelona, devant la Clavaguera del Carrer de Sant Joan, y en lo carrer per lo qual se va de dit carrer de la Roera de Sant Joan a la Tapineria, las quals se tenen en alou de la casa de la Charitat del Molt Ilustre Capitol de la Seu de Barcelona per rahó dels beneficis de Sant Pere Apostol, y Santa Margarida fundats en dita Seu units per autoritat apostolica a dita casa de la Charitat a cens tretse sous y sis pagadors en la festa de Santa Creu de Maig, lo qual cens paga lo possessor de ditas casas ultra de dit cens de 22Ll 6S. Y termenen ditas casas, y los especta dit cens per los titols, y actes que me han entregat, conforme en ells se conte. La qual venda han feta ab las clausulas de extracció de domini, promesa de lliurarli possessió ab facultat de podérsela pendrer de sa propria autoritat, constitut, cessió de drets, y accions, intima y demes en semblants posar acostumadas, ab las salvetat dels drets dominicals per preu de 446Ll 10S barcelonesos donant, y remetent a dit comprador, tot ço, y quant poria valer dit cens a mes del preu sobre dit, y han promes. La dita venda ferli valer y tenir, y estarli de evicció sempre, y en tot cas dcogitat, e incogitat en dret, y en fet de qualsevon manera contingent, y de restitució, y esmena de totas missions, danys, gastos, y despesas, obligant perço a dit comprador y als seus, tots, y sengles bens, y drets lluirs, y del altre de ells, assolas, mobies, e immobies, haguts, y per haver, renunciant al benefici de novas constitucions, cedidoras, y divididoras accions, epistola del Divo Adriá, y consuetut de Barcelona, que parla de dos, o molts que assolas se obligan, y dita doña Francisca a la qual se servirá V.M cerciorad de sos drets, renunciará al benefici Valleya S.C: a favor de las donas introduit, y a la autentica, que comensa, si qua mulier, y tots dos han renunciat al privilegi militar, y altre qualsevol dret, y lley que valer y ajudar los pogues, ab jurament llargament.
Item: Han firmat apocha a dit comrpador de ditas 446Ll 10S preu de dita venda rebudas per dit Don Esteve de comptants a sas voluntats de voluntat de dita Francisca sa mare. Lo qual pagament dita Doña Francisca ha llohat, y aprobat. E com los dits actes de venda y apocha hage firmat dit Don Esteve, y ara falte a firmar aquells dita dona Francisca de Managet y Foix. Y yo a la firma de ella personalment entrevenir no puga. Perço estimaré a Vm. que per mi, y en mon nom, y com a substitut meu en virtut de comissió que ab esta li dono entrevinga en rebrer la firma de dita Dona Francisca, a la qual Vm. se servirá cerciorar de sos drets, dels dits actes de vanda, y apocha llegintli aquells paraula per paraula. Y del dia mes any, y lloch en que firmará noms, y cognoms, dels testimonis quen entrevindran al peu de esta, o altrament me rescriura offrerintme en semblants, y majors cosas servir a Vm. a qui Deu guarde Barcelona y Mars 31 de 1717.
Servidor de Vm. J.M.R. Pau Cabrer notari publich de Barcelona.

Magnifich Ilustre Dr.
Als dotse días del mes de Abril any de la Nativitat del Señor de mil setcents y disset en la casa del Ilustre Señor Pavorte de la Pabordia de Nostra Señora de la Vila de la Pobla de Sillet Bisbat de Solsona, en nom, y com a substitut de Vm. y en virtut de la sobre escrita he pres la firma de Da. Francisca de Manegat, y Foix la qual certiorada per mi de sos drets ha firmat, y aprobat los pre dits actes de venda, y apocha a la qual firma han entrevingut per testimonis lo Rnt. Pere Cahis Pbe. Y Vicari de dita vila de la Pobla, y Joan Vila criat domestich de dits Señors de Mangegat. Axi que podrá Ve. En fe mia continuarho en son degut lloch y ferne fe quant convinga, o feferintme per lo que sia de son agrado a qui Deu guarde molts anys. Puigcerdá Abril 15 de 1717.
A.L.M. de Vm. Son mes cert servidor. Joan Batista Rossell notari publich de la vila de Puigcerdá.

Testes vero firmae dictae Dominae Franciscae de Managat et Foix quae firmavit in villae Populae de Sillet coelsonens diog. Die 12 Aprilis praedicti anni sunt Rndus. Petrus Cahis Pbr. Et Vicaruu Parrochialis Ecclesiae dictae villae et Joannes Oliba familus deometrius dictorun nobilium venditoru, ac D. Joannes Battista Rossell notario publico dictae villae podiceritanii, qui ut substitutus notario infri vigore littere missivae praedictis interfuit.
Item: Alio instro nos dicti Domina Francisca de Managet et Foix et Don Stephanus de Managat et Foix mater et filius venditores praedicti. Gratis facimus et firmamus apocham vobis dicto Francisco Roig et Vives emptori praefato licet absenti de dictis quadrigentum quadraginta sex libris, et decem solidis barcinonibus quae sunt praetium supradicta per nos vobis factae venditionis habitis, et receptis hoc modo quoniam illas ego dictus Don Stephanus de voluntate dictae Domina matris mea, a vobis habui, et recepi numerando realiter et de facto ad meas omnímodas voluntates quem solutionem sie factam ego dicta Domina Francisca cum praesenti laudo, et aprobó, et ideo renunciando.
Testes sunt praedicti respective.

Post modum autem dia vigessima quinta Februarii millessimi septingentessimi decimi octavi supradicta venditio ad instantiam dicti Francisci Roig et Vives fuit intimata et notificata dicto Antonio Pons mediante intimae tilleto propter ejus absentiam DOmini suae uxori suae tradito, et dimisso per Glaudium Rigada regium portariu sic referente dia 26 praedictoru mensis, et anni. De quibus quae fuerunt acta Barcinonae presente me notario infro et presentibus pro testibus Josepho Font juvene pentinevo, et MIchaele Cabrer scriptore Barcinonae.
Ego Michael Fogueres V.J.Dr. Pbr. In Sancta Cathedrali Barcinonae Ecclesia beneficiatus uti charitaterius, veugenens vi ces charitaterii dictae Sanctae Ecclesiae cui quidem charitati autorithate Appostolica inter alia sunt omita alteria seu benefitio Sancti Petri Apostoli,e t Margaretae in dicta Sancta Ecclesiae instituta, et fundata dicto nomine praedicta Dominii ratione firmo juribus tamen laudemiis, et censibus, alias debitis, et non solutis in ómnibus, et peromnia semper salvis, quam firmam facio mani aliena manu vero mea propria subscripta.
Dr. Michael Fogueres Pbr. Supradicto nomine.