Saga Bacardí
54495
ESCRITURA DE CREACION DE CENSO DEL COLEGIO DE CIRUJANOS, A FAVOR DE RAMON ROIG.


Die vigesima nona mensis Augusti anno a Nativitate Domini 1734.
In Dei nomine, Nos Josephis Carabassa, Franciscus Rovira, et Josephus Castellví chirurgus, et laventi anno, consulers collegy chirorgorum hujus civitatis Barcinonae Ludovicus Torrents, Matheus Herucm, et Vilalta Dr. Onofrius Lleó, Michael Paahissa, Josephus Barra, Franciscus Ribet, Josephus Oller, Bernadrus Major, Micael Viloca, Isidrus Cavaller, Dr. Josephus Prats, Petrus Pagés, Josephus Garriga, Josephus Ferrer, Carolus Serra, Paulus Puig, Petrius Bonells, Francisci Llevaneras, Joannis Solá, Hieronymus Buxeda, Carolus Milans, Gabriel Marçal, Philippus Salvany, Carolus Grassot, Jacobus Moralló, et Laurentius Lleó omnes chirurgui Barcinonae cives, et collegae praefati collegy chirurgorum, convocati, et more solito congregati in quadam aula doorum hujus civitatis, cum assistentia, et interessentia Antony Burgada offitialis Regis, ubi alias pro similibus, et alys negotis dicti collegy pertractandis, soliti summus convocari, et congregari collegium praefatum tenentes, celebrantees, et representes tamquam major, et senior pars, illius collegarum habita ratione absentium, impeditorum et in presentioru vocatione currere nolentium. Nec non nos Hieronymus Grassot, Josephus Buxeda, Emanuel Torrents, Joannes Estany, Gabriel Marçal, Josephus Millet, Paulis Veguer, altereo Consulibus dicti collegii.
Etiam chirurgui, et collegae dicti collegii extra dictam convocationem firmantes. Quia dictum collegium, hodirna die modo praeexpresso con docutum, ex motivis ibidem enarratis, resolvit, luere, indra montionandum censuale prety sovat pentionis 25L quoci prestat Rndii P. Priori et Conventiu de Montalegre. Et ad nunc fectum manuclavare, ad forum censualy similes quingentum libras in proprietate, e in dictam luhitionem applicandas, et ex inde firmare in favorem infri Rndi. Dris. Raymundi Roig Pbr. Creationem censuali pentionis 25L super bonis, et emolumendis dicti collegy et illius incitoscuorum cum essdem, vel similibus obligationibus, quibus est conapta creatio relati censualis, quod resipit dictum Monasteriu de Montalegre. Prout in desibuatione circa haec facta apud Josephum Francoscum Fontana notarium infrum lativyest usdere, iigitur in exequutionem dictae deliberatione, agentesque haec cam autoritate, et decreto perillustris Dni. Praetoris Barcinonae infra aucthoritatis, et de cretantis, causa cognita, et provissione assueta omnissis, cim ex presenti contractus non sequentur, nec considertur novum onus, super dicto collegio, naquenva alienato, seci solum commutatio creditoris. Pro luendo, scilicet, et redimendo dictum censuale, prety quingentum librarum, et pentionis viginti quinque librarum quod annuatim die 24 Februari collegium facit, et prestat, et prestare tenetur dictis Rndis. P. Priori, et Conventui Beatae Mariae de Mongalegre. Quod censuale creatum fuit per sindicum dicti collegy infrorum Salvatori Mans Doleary Barcinonae civis, apud Josephum Simon notarium publicum Barcinonae die 24 February 1706. Deicepique, per dictum collegiu et ejus colegus ratificatum fuit, cum instro altero recepto apud notaruium infru die 18 Setembris 1733. Gratis, per dictum Collegium, nosque supranominatos caeteros in dividuos illius presentes, absentes, et futuros, vendimus, vobis Rndo. Dri. Raymundo Roig Pbro. et Benefitiato in Parrochiali Ecclesia Beatae Mariae de Mari hujus civitatis Barcinonae, ementi, et adquirenti, utlaicae et privata personae et expaecunys vestris proprys, et non alicujus personatus, seu tituli ecclessiastics, licet absenti notario et vestris instro tamen gratiae dedimendi mediante viginti quinque libras barcinoneses pentionis annuae censuales, annuales. Per vos, et vestros habendas, et percipiendas, a dicto collegio, et ejus bonis nec non a suis individuis, presentibus, absentibus, et futuris et aquo alibet illorum insolidum, et ipsorum bonus. A die videlicet presenti ad unum annum, et sic deinde annuatim indicto vel consimili termino, sive die franchas, et quitias. Hanc autem creationem censualis, sicut melius convenientes, et promittentes annuam pentionem hujus censualis, francham, et quitiam, utest dictum dare, solvere, tradere, et aportare, vobis, et vestris on illo successoribus intus domus vestrae, et eorum propriae, habitationis ubicumque eam foventy, et foveatis, et ubi volueritis, seu voluerint, dummodo sit intus presentem Cathaloniae Principatum, salve, et secure ad riscum,e t periculum dicti collegy et illius collegiatorum, sine dilatione, cum salario procuratoris intus presentem civitatem Barcinonae docem solidorum,e t extra vitinti solidorum barcinonus utra quos, Promitimus, restituere missiones, super quibus, credatur. Praetium hujus censualis est quingentum librae barcinoneses ad forum seu rationem viginti mille solidor prety, pro mille solidis annuae pentionis. Quodquidem pretium devoluntate nostra penes vos, retinuisti et retinety ad efectum illud solvendo dictis Priori et Conventus de Montalegre, pro luhitione dicti censuali. A quibus petatis apocam, et deffinitionem dicti censualis, et juium cessionem quo scilicet ad tuendum, et deffendendum, hujusmodi censuale, volentes, quod facta per vos, solutione praedicta, sitis et succedatis in locum, et jus dicti Priori et Covnentus de Montalegre. Competans que pro inde vobis, et vestris, illae, et eaedem temporis prioritas, et juris potioritas aliaeque praeheminentiae, et praerrogativae dicto Conventui de Montallegre, nunc competent, et competerent, si solutio, seu luitio praedicta illi facta non fuisset. Et ideo renuntiando, volumus, et expresses paciscimur expacto, quod hujusmodi censuale, quod cum presenti vobis creamus non possit in pretio nec pentionibus praecrivi, vel cessare, ullo in quam tempore, etiam si praescriptio fuisset triginta, quatraginta, autt centum annorum, vel alterius temporis, etiam immemorialis, etui allegaretos cum deposito unius pentionis juxta constitutiones generales Cathaloniae. Quimno hujusmodi censuale perpetuum sit, perpetuo, quae duret, et integre praesolvidebeat, donec integriter fuerit extinctum. Non obstante, quacumque praescriptione seu exceptione. Imper volumus, et expresse vigore juramenti infris paciscimur, quod hujusmodi censuale non possit reduci ad majus foru et minorem pentionis summum etiami reductio ipsa fuisset generalis facta in Curys generalibus, seu parlamentis Cathaloniae, seu per Dominun Regem, aut Dominum nostrum Papam, vel per nos, et collegadi Collegy, praesente, absentes, et futuros, vel ex causa belli, incendi de populationis, vel quucumque alia causa urgentissima (quam Deus evertat) amplius promittimus, quod hujusmodi censuale, cum presenti vobis creatum, et ejus annuas pentiones, faciemus, dictumque collegium, et ejus collegae, praesentes, absentes, et futuri facient vos, et vestros habere, et percipere tenebimurque, et tenebuntur vobis, et vestris de feirma, et legali evictione, semper et in moni, et quocumque tempore, et cesu cogitato, et incogitato, quomodocumque, et qualiter cumque, et tam in jure, quam in facto aveniente, et contingente. Etde restitutione missionum, super quibus, credatur. Et proprys omnibus attendendis, et compendis, obligamus vobis et vestris omnia, et singula bona,jura, redditus, obventiones, impositiones, et emolimenta quaecumque dicti collegy, nec non omnia et singula bona nostra et prpria collegarum ejusdem collegy, praesentium, absentium, et futurum, et cujuslibet nostri, et illorum, ac dicti collegy, insolidum mobilia, et immobilia, juraque, et actiones, quascumque, renuntiantes quantum ad haec benefitio novarum Constitutionum, et divendorum, et cedendarum actionum, Epistolae Divi Adriani et Consuetudinis Barcinonae lo quenti de duobus, vel pluribus insolidum se obligantibus. Nec non cuicumque alii legi, et juri, foroque dicti Collegy, et nostro, nec non ejus collegarum, praesentium, absentium, et futurorum, et cujuslibet nostris illius, et illorum insolidum proprio, submittentes, et supponentes dictum collegium, et nos, et Collegas illius, presentes, absentes, et futuros, et bona nostra, et eorum, et illius et cujuslibet nostri, et eorum insolidum quo ad haec foro. Per Ilustris Domino Praetoris Barcinonae vel alterius in quem, cum facultate variandi. Et nihil hominus facimus, et firmamus scripturam terty, sub pena terty in libris tertiorum curiae dicti Domini Praetoris Barcinonae, vel alterius, obliga ntes pro inde, omnia, et singula bona, jura, redditus, et emolumenta dicti collegy, chirurtorum nec non personas nostras, eet omnia, et singula bona nostra, nec non personas, et bona collegarum praetati Collegis praesentium absentium, et futurorum, et cujuslibet nostris illius et illorum, insolidum mobilia, et immobilia, juraque, et actiones quascumque cui. Et quia dies presents, et dominica, et feriata, fiat propterea, cum solita procuratorum constitutione, quam facimus de omnibus notarys, et scribis juratis dictae curiae insolidum, ad firmandam dictam terty scripturarum die non feriata larte juxta stylum, et cumpomissione de ratto haebendo. Et utpraedicta, juramus, nec non vigore, dicti juramenti promittimus restitutionem in integrum misnime petere, haec igitur. Actum.
Testes firmarum omnium dictorum consulum et collegarum modo praehabito convocatorum, et in dicto collegio interessentium sunt Joannes Pons juvenis bobliopula, et Michael Vila scriptor Barcinonae degentes.

Item: Firmae dicti Hieronymi Grassot, qui firmavit extra dicta convocationem Barcinone die 30 eorum dem mensis, et anni sunt Joannes Veguer, et Dr. Josephus Depaus juvenes chorirgui.
Testes firmae dicti Josephi Boxeda, qui extra dicta convocationem presenta firmavit Barcinonae die 17 Setembris 1734 sunt dictus Dr. Josepus Depaus et Thomas Torras juvenis chirurgui.
Testes firmae dicti Joannis Estany, et Gabrielis Marçal, qui firmarunt presenta extra eandem convvocationem Barcinone die 28 dicti mensis Setembris 1734 sunt D. Alexius Gustart alguatcirius regius, et Matheus Dolé virgarius Regiae Audientiae.
Testes firmae dicti Josephi Millet, qui praemissa firmavit, Barcinonae extra dicta convocationem die proximae notata sunt Joannes Marçal notario et Salvator Barrera scriptor.
Testes firmarum dicto Emanuelis Torrents, et Pauli Veguer atterius, ex Colsulibus dicto Collegy, qui extra dictam convocationem, praemissa barcinonae firmarunt die feriata ab faestum Divi Martini undecima Novembris 1734 sunt Anthonius Burgada alguatciruis regius et Michael Vua scriptor.
Paenes me Josepho Francesco Fontana notario.

Item: Alio instro nos dciti venditores firmams apocam vobis dicti Rndo Dri. Raymundo Roig de dictis quingentum libris, quae sunt pretium praecedentis censualis per nos vobis crati, quas devoluntate nostra peane, vos retinetis ad efectum illas solvendi dictis Priori et Conventui e Montalegre rationibus supra expressis. Et ideo renintiando. Apocam.
Testes sunt desupera nominati respective.

Item: Alio instro nos dicti Consules, et Collegium Chirurgorum colegae que supranominati venditires. Per firma validam, et solemnem stipulationem, pena, et juramento infris roboratam. Gratis convenimus, et bona fide promittimus vobis, dicto Rndo. Dri. Raymundo Roig emptori memorato. Quod dictum Collegium, et ejus collegae praesentes, absentes., et futuri, faciemus, et facient, et operam, cum efectu dabunt. Quod personae que se examinabutit in arte chirurgica et agragabunt dicto Collegio, in continenti, cum examinati fueritit, et in eo dem instor examinis, tlaudabunt, approbabunt, retificabunt, et confirmabunt praededens instrum creationis dicti vestro censualis, et in eo se obligabunt cum eisdem obligationibus,e t rigoribus, quibus dictum collegium, et nos mentionati collegae obligati sumus. Nec non promittimus vobis, quod nos dict collegium, et collega illius, praesentes absentes, et futuri, a die presenti ad quinque annos proximos, et eis elapsum erit, solutis, vel non pentionibus diti vestri censualis, pro majori tluitione, et securitate ejusdem, et de quinquennio, in quinquennium, et interim, et alias cum a vobis seu vestris fuerimus, seu fuerint requisiti propter periculum finis et exitus obligationis personalis adjectae in scriptura terty, continuata in eodem praecedenti censuali vobis creato, obmortem fugam, absentiam, aut translationem domicilis collegarum dicti collegy, praesentium, absentium, et futurorum, et alaias cum publico instro vim, et eficatiam juris habente, cum eisdem obligationibus, scriptura terty, in personis, et bonis respective insolidum, et alys clausulis in ipsa creatione censualis appositis, alys que vobis et vestris utilibus, et necessarys, ac benevisi obligabimus nos, et dictum collegium, et ejus collegis praesentes, absentes, et futuri se obligabunt ad praestationem, et solutionem relati censualis covis creati, et ad omnia, et singula in sua creatione promissa. Sictamque terty scripturam in dicto censuali appostam renovabimus, et dicti collegae, praesentes absentes,e t futuri renovabunt, et de novo firmabunt, cum eodem publico instro, et cum eisdem, vel similibus clausulis. Renuntiationibus, submissionibus, obligationibus, inpersonis, et in bonys respective quibus dictum censualis instrumentum, est conceptu et ipsa instra renovationum inde faciena, in pulbicam, et autenticam forum idem collegium vobis, seu vestri tadet et liberabit ad suus proprias expensas. Et in casu contra factionis premissorum indicamus, et incidant dictum collegium, et ejus collegae, praesente, absente,e t futurum penam consiilium quingentum librarum, quae sunt pretium diti censualis. Quam penam nunc, pro tunc gratis imponimus, et inea in dicti contrafactionis casu incurrere volumus, et incurrant. Et ipsae quingentum librae in dicto casu contraventionis, sint, et deservire debent in luitionem, et quitationem ejusdem censualis, in quo etiam casu solvemus,e t solvere promittimus, et solvent omnes pentionis et rattam ex dicto censuali tunc forçan debita, pro integra illius luitione facienda. Et praemissa omnia, attendere, et complere promittimus sine dilatione, cum salario procuratoris, intus presentem civitatem Barcinonae XS et extra XXS barcinonu uotra quos, promittimus restituere missiones, superquibus, credatur, et pro presentis omnibus attendendis, et complendis, fia cum eisdem obligationibus renuntiationibus, submissionibus scriptura terty, obligationes bonorum, et emolimentorum dicti collegy, nec non personariu, et bonorum collegarum illius, rpaesentium absentium, et futurorum, et cujuslibet illorum insolidum, constitutione procuratorum, juramento, caeteris quae clausulis,e t cauthelis, in eadem praecedenti creatione censualis contentis, et expressis pro utin cu, cuire fertur large declaratur. Actum
Testes sunt supranominati respective.

Die 12 mensis Julis anno a Nativitate Domini 1735, ratione Domunys D. Dicacus Albá Rectorus major, et loucumentens, praetori in Principati presenti Cathaloniae et discritus Barcinonae, qui expartae S.C. Et Regiae Magestatis, et auchtoritate, opily qua fungitur, praescripto censualis instro, et caetery, ex eo depenentibus instra interposuit auctoritatem pariter, et decretum. Praesentibus pro testibus Joanne Baptista Rossell, et Bernardu Font et Avinyó scriptoribibus puratis apud Raymundum Alier autoritatibus apostolica at que regia notarium publicum et scribam Illustrem Curiae Ragiae ordinariae praetoriae Barcionae, pro Nobilis dominio utili, et proprietario scribaniae illius. Et ideo ego dictus Raymundus Alier notario et scriva major praemenorribus Barcinonae scrivere feci, et in fidem hic me subscribo et meum appono sig+num.