Saga Bacardí
54509
ESCRITURA DE INVENTARIO DE MIGUEL ALEGRE.


Die Lunae VI mensis Decembris anno a Nativitate Domini MDCCXXXVI.
Noverint universi quod cum propter doli maudam cusiandam omnumque fraudis suspitionem tollendam veneficium inventaris sita jure in duluum idque constiletum a sacratinimo Imperatore Justiniano. Qua propter nos Maria Alegra et Guix vidua Miachaelis Alegra botigueris talli civis Barcinonae, nedum uti tenens, et possidens hereditatem, et universa bona, quae fuerunt dicti difuncto viri mei pro meis dote, sponsalitio, et alys juribus hipothecis, at creditis quae habeo, et habere debeo in illius hereditate, et bonis juxta antiquam praescriptam laudabilem et approbatam consuetudinem Barchinonae, constitutionemque Cathaloniae Generalem, Perpiniani aeditam, hac nostra, incipientem, verum etiam uti usufructuaria, sint prejuditio dictae tenutae earundem hereditatis, et bonorum, et Maria Antonia Gibert et Alegra uxor Agustini Gibert et Xurrich negotiatoris civis Barcinonae uti heres universalis dicti Michaelis Alegra patres mei per ipsum relicta, et instituta respective suo ultimo testamento condito, et firmato paenes notarium infro die quinta mensis Juny próximo praesenti currentis anno millessimi septingentessimi trigessimi sexti, volentes igitur, gaudere privilegys, et immunitatibus similibus inventarium confitientibus a jure concessis, et ne bona praedicta occultari, seu deperdi valeani praemisso hoc venerabilis Sanctae Cru+cis signáculo ,present inventarium facere curavimus, quod in quam inventarium habuit exerdiam die tertia mensis Desembris anno 1736m fuben veri due 10 mensis Januaris anni 1737m dicta que bona sunt quae sequentur.

EN LA CASA QUE DIT DIFUNT MIQUEL ALEGRA MENTRES VIVIA POCEHIA, Y HABITAVA EN LA PRESENT CIUTAT DE BARCELONA EN LO CARRER DE MONCADA, SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Dos dotsenas de cadiras de vaqueta de Moscovia petitas ab taxas de llautó, usadas.
Item: Sis tamborets de vaqueta de Moscovia ab taxas de llautó, usaras.
Item: Dos dotsenas, y mitja de cadires grans ab brasos de vaqueta de Moscovia, ab taxas de llautó, usadas.
Item: Dis cadiras grans sens brassos de vaqueta de Moscovia ab taxas de llautó molt usadas.
Item: Una dotsena de cadiras cubertas de guadamacil per estrado, usadas.
Item: Vuyt cadiras de badana negra ab brasos usadas.
Item: Sis cadiras del mateix sens brasos usadas.
Item: Dos cadiras del mateix petitas, usadas.
Item: Una cadira poltrona ab brassos cuberta de tela de luda viada, usada.
Item: Deu cadiras de boga xicas molt usadas.
Item: Sinch banchs de respatller de fusta de pu, molt usats.
Item: Dos banchs xichs alts de fusta de pi molt usats.
Item: Tres tamborets de fusta per la cuina, usats.
Item: Tres escambells grans, y un de xich de fusta per la cuyna molt usats.
Item: Dos taulas de olanda, pintadas, usadas.
Item: Dos bofets de noguera, lo un usat, y lo altre molt usat.
Item: Una taula rodona, ques plega, ab un calaix de fusta, udada.
Item: Altra taula rodona xica, ab crevera de fusta, usada.
Item: Una taula mediana de fusta, usada.
Item: Dos bofetillos petits de estrado, usats.
Item: Dos taulas, la una ab calaixos, y la altre cuberta de vaqueta, usadas.
Item: Una taula de alba llarga per lo magatsem, usada.
Item: Una taula petita de peana, ab guarnició, y peus de fusta, molt usada.
Item: Dos taulas de fusta molt usadas.
Item: Una taula xica ab un calaix de fusta molt usada.
Item: Dos caixas de noguera, la una ab calaixos, que foren los novials de dita Señora Maria Alegre y Guix usadas. Junt ab las robas y vestits de son us.
Item: Una calaxera de fusta de noguera, y alba usada.
Item: Una caxa de noguera ferrada, usada.
Item: Set caixas part grans, y part de xicas, y una llitotxa tot ab sos panys, y claus, usadas.
Item: Dos caldexeras grans de fusta molt usadas, ab sos panys y claus.
Item. Dos armaris de alba grans, usats.
Item: Un armari de fusta entaxonat de marfil, o os molt usat.
Item: Una arquimara de fusta, molt usada.
Item: Un armari petit de fusta, usat.
Item: Una caixa llarga ab repartiments, de fusta molt usada.
Item: Una camilla de sandol, ab capsalera el mateix. Tatzonada de giaraperla ab bancadas, y pots de alba usada.
Item: Altra camilla de noguera ab sa capsalera del mateix bancadas y pots de albas tot molt usat.
Item: Dos llits de peu de gall pintats, lo un gran, y lo altre xich ab sas capsaleras, usats.
Item: Altre llit de peu de gall de fusta de pi, molt usat.
Item: Quatre llits de peu de gall petits, usats.
Item: Un llit de quatre banchs amples molt usats.
Item: Un catre de basí molt usat.
Item: Dos fustas ab peus per salar lo tocino, usats.
Item: Dos gotigarrers de fusta.
Item: Dos garraferas de fusta usadas, ab sas garrafes de vidre.
Item: Ua pastera de tomba molt usada, ab sos arreus.
Item: Un cabell de fusta ab cercols de ferro, y una portadora de cercols de fusta, tot usat.
Item: Un cubell ab cercos de fusta gran per pendrer banys, usat.
Item: Unas banquetas de fusta, que rodan lo magatsem per posar las mercaderias.
Item: Dos arquillas grans ab balustrada, y peus dorats, usadas.
Item: UN quadro gran de Nostra Señora dels Dolors ab guarnició dorada, usat.
Item: Sinch quadros per sobre portals llarchs ab guarnició dorada, ab las imatges de la anunciata, la visitació, naixement, adoració dels Reys, y presentació al temple, usats.
Item: Sis quadros per sobre portals ab guarnició dorada molt usats, ab las imatges de Sant Antoni Abat, Sant Francisco de Padua, Sant Onofre, Sant Joan, Sant Geroni, y Santa Magalena molt usats.
Item: Dos quadros xichs per sobre bofetillos ab guarnició negre, y dorada ab la Imagte de Maria Santisima, lo un usat, y lo altre molt usat.
Item: Dos quadros molt xichs per lo capsal del llital quadrnició dorada ab un vidre en quiscun usats.
Item: Dos miralls grans ab guarnició dorada, usats.
Item: Tres parells de bonve dorats ab la creu de fusta.
Item: Altre palla de Bonse sens dorar ab la creu de fusta mes xich, que la prop ditas.
Item: Les cidrieras per sis balcons, y per los finestros de dits balcons, ab sas guarnicions de fusta entre grans, y xichs.
Item: Las vidrieras per sis finestras, y finestros de ellas ab sas guarnicions de fusta.
Item: Las vidrieras per tres finestras sens finestros, la una gran, y la altre xica, ab guarnició de fusta.
Item: Dos vidrueras xicas que no serveixen.
Item: Dos vodres per dos finestros molt xichs.
Item: Dos fnals de vidre, lo un ab corriola, y corda.
Item: Sis braseros defusta molt usats.
Item: Quatre debanadores de caña, ab tres peus de fusta y tres astas de ferro.
Item: Dos atas de fusta per escalfar lo llit usats, ab un acassola de ferro per quiscun.
Item: Dos capsas de fusta per escalfar roba, usadas.
Item: Vuyt paneras de verga, y sis covas de canya, quatre cistellas també de caña entregrans, y xichs.
Item: Tres corriolas, quatre galledas, y tres cordas.
Item: Trenta testos de terra entre grans y xichs, per tenir flors.
Item: Una sort de terrissa per servey de la cuyna.
Item: Dos mortés de pedra ab sas mans de fusta de boix.

Die veneris VII praedictorum mensis, et anni.
Primo: Una basseta per criatura ab asiento, y espatller de vaqueta ab tatxas de llautó, usada.
Item: Un bressol de fusta, usat.
Item: Una pallera de fonch.
Item: Una taula xica per menjar en lo llit, usada.
Item: Una garragera de fusta ab sis garrafas de vidre, molt usada.
Item: Una sort de vidre, ço es brocals, y gots ab altunas capsas de garrofó.
Item: Un asortiment de aspis, filosas, y fusos, y quatre baxets per fer cordons.
Item: Algunas dotsenas de boixets per fer puntas, usats.
Item: Algunas estombras de palma ab sos manechs de fusta.
Item: Mitja dotsena de coixins de fer puntas, y per cusir, usats.
Item. Un asortiment de teranellas de llautó per cortinas.
Item: Vint y sis barretas de ferro, per los portals.
Item: Vint y una barretas de fusta per las senefas y portals.
Item: Dos gerras grans de terra per posar oli.
Item: Dos pots, lo un gran, y lo altre xich, y dos cavalls de ferro.
Item: Una boteta de fusta ab circols de ferro per posar vi negre, usada.
Item: Altre boteta de fusta ab cercols del mateix, de un barreló per posar malvasía, molt usada.
Item: Tres quarteras de ametllas.
Item: Sis cortans cuirons.
Item: Sis cortans monjetas.
Item: Una arroba de pansas.
Item: Un tros de cansalada.
Item: Un asortiment de lleña, y carbó.
Item: Quatre atxeras de fusta, y dos de fusta enguixada.
Item: Tres espolsadors per las cadiras.
Item: Un bahul molt usat.
Item: Dos respalls.
Item: Un ventall per la taula.
Item: Sinch llums de ferro.
Item: Dos mitjas llunas.
Item: Un tallant.
Item: Vint ganivets per servey de la taula, y cuina ab manechs de bayna.
Item: Quatre ganiveteras.
Item: Una troneta de fusta ab asiento de boga.
Item: Un tamboret de badana negra.
Item: Un vetllador de fusta.
Item: Quatre talladors.
Item: Un garbell.
Item: Una sort de gerras de terra.
Item: Dos ambuts de llauna, molt usats.
Item: Una pala de ferro per lo foch.
Item: Uns ferros grans, y altres de xichs per lo foch.
Item: Uns molls de ferro.
Item: Dos graellas de ferro, una de gran, y altre de xica.
Item: Dos paellas de ferro, una gran, y altre xica.
Item: Una torradora, y un torra pa.
Item: Una relladora de llauna.
Item: Dos cobertoras de ferro.
Item: Un ferro per girar peix.
Item: Dos fogons, un de ferro, y lo altre de aram.
Item: Uns clamastichs de ferro.
Item: Uns llertans de ferro.
Item: Un cullerer de fusta ab diferents culleras de fusta, y sis culleras de estany.
Item: Tres molinets de fusta.
Item: Divuyt sachs de estopa usats.
Item: Dos palits lo un de roba de la Xina, y altre de cotó, y seda usat, ab guarnició de galó de or fals, molt usat, deu candeleros de fusta platejats molt usats, y una dotsena de peus de fusta platejats per tenir floreras tot per adorno de la capella.
Item: Dos llozas de Valencia, una per lo estrado, y altra per la cambra.
Item: Uns arrimaderos per lo estrado, y cambra viats, y altres arrimaderos per lo estrado, y cambra, que ja no serveixen.
Item: Las estoras de espart per lo estrado, y cambra.
Item: Las estoras de espart per lo quarto nou molt usadas.
Item: Un esteras de espart per los estudio del negoci molt usat.
Item: Tres catifes, la una gran, altra mediana, y la altre molt xica, usadas.
Item: Un llit de paño vert ab son entornpeu, y cobrellit guarnit ab galó de seda, usat.
Item: Una cortina de bayeta verda per lo quarto nou ab sa sanefa, usada.
Item: Sinch cortinas de bayeta encarnada, ab sas sanefas per los quartos, y cambra de la part del carrer.
Item: Un cortinatge de llit de seda, y cotó groch, y vermell ab flor de domas, usat.
Item: Un llit, ço es, cortinatge, entornpeu, cobrillit, tres cortinas per portals, ab sinch sanefas, un tapete per lo bofet de la cambra, altre tapet per bofetillo petit, quinse cubertas de tamborets, dotse cubertas de cadiras tot de Domas, carmesí sens guarnició, usat.
Item: Deu canas de Domás carmesí en pessa.
Item: Una faixa de seda carmesina, usada.
Item: Tres canas de roba de seda y cotó groch, y vermell ab flor de Domás nou.
Item: Una cuberta de llit de Domasquillo vert, usada.
Item: Una cuberta de taula de Domasquillo vert, usada.
Item: Un cobretaula de catalufas vert, usat.
Item: Una mosquitera deglassa, usada.
Item: Un cobretaula de indiana de Persia, usat.
Item: Dos cobretaulas emplelfats de diferens colors, usats.
Item: Dos trossos de catalufas vermell, y groch molt usats.
Item: Una cortina y sanefa de catalufas vert per la alcova del quarto, molt usat.
Item: Las cortinas per tres portals, y sinch sanefas de catalufas vert per lo quarto nou, usat.
Item: Las cortinas per nou portals, y onse senefas de catalufas groch, y vermell, usats.
Item: Un cobretaula de catalufas groch, y vermell molt usat.
Item: Dos tapetes de catalufas groch, y vermell per bofetillos, usats.
Item: Dos cortinas, y dos sanefas petitas de bayeta verda, usat.
Item: Una cortina, uy sanefa de estamonya vermella, usada.
Item: Dotse tafetams carmesins per guarnir los coizins del llit, y sis trosos del mateix per los bollados dels coixins.
Item: Una tovallola de seda color denagrar per cobrir los coixins del llit.
Item: Dos tafetans lo in vert, y lo altre camutat per tapar los coixins del llit.
Item: Uns voladis de tela gotiga per lo balcó del quarto nou, usada.
Item: Tres colxas de indiana ab dos caras furnidas de cotó, las dos grans, y la altre per catre usadas.
Item: Una mantellina, y drap de cap de satí molt usat.
Item: Sis caputxeras de roba de seda molt usadas.
Item: Tres cobertas de llit grans sensillas de indianas, usadas.
Item: Dos cobrellits de indianas sensillas petitas, usadas.
Item: Una cuberta sensilla de indianas, per lo brassol, usada.
Item: Una cuberta de indianas ab dos caras furnida de cotó, per lo brasol, usada.
Item: Dos vanevas de canem, y estopa petitas de mostra de piónet, usadas.
Item: Sinch flassadas verdas, usadas.
Item: Dotse matalassos de tela plens de llana, y mes fiolas del mateix tot usat.
Item: Set transportins xinchs de tela plens de llana, los tres usats, y los quatre molt usats.
Item: Dos trasportins de tela plens de llana per lo brasol, molt usats.
Item: Dos fechs de coixins de cost plens de ploma de oca, usats.
Item: In joch de coixins de camisa, plens de plona de oca, molt usats.
Item: Un coxin a modo de matalassos, de tela plens de llana, usats.
Item: tres coixins grans y tres de xichs de cosseril plens de plona de gallina, tots usats.
Item: Quatre coixins molt usats per lo servey.
Item: Dos vayetas blancas per lo llit, la una usada, y a alter molt usada.
Item: Sinch llaires de fil de canem tort.
Item: Quaranta y vuyt lliures de fil de estopa.
Item: Setanta y sinch lluiris canem ab terro.
Item: Quaranta y tres lliuras fil de llí.
Item: Divuyt llansols de llí nous.
Item: Tretse llansols de tela de gant crua, nous.
Item: Vint y sinch llansols de canem, nous.
Item: Dos llansols de telas de Olanda lo un nou, y lo altre usat.
Item: Set llansols de tela de diferents qualitats, nous.
Item: Sinch llansols de tela, usats.
Item: Deu llansols de lli molt usats.
Item: Dotse llansols de canem, usats.
Item: Vint y un llansols de llí, molt usats.
Item: Nou llansols de tela degant crua molt usats.
Item: Sis llansols de dos tallas de llí, usats.
Item: Sis llansols de dos talles de tela degant crua, usats.
Item: Nou llansols de canem, usats.
Item: Diset llansols de canem molt usats, o vells.
Item: Tres llansols de dos talles de llí, molt usats, o vells.
Item: Un llansols de tela molt usat, o vell.
Item: Quatre llansols de canem, y estopa, usats.
Item: Sinch llansols de estopa, ço es tres de usats, y dos de molt vells.
Item: Tres coixineras de tela de Olanda novas per los matalasets del llit.
Item: Sis coixineras de tela de Olanda usadas, per dits matalasets.
Item: Nou jochs de coixineras de tela, usadas.
Item: Sinch jochs de coixineras de tela, molt usada.
Item: Sinch coixineras grans de llí, usadas.
Item: Sis coixineras de llí grans, molt usadas, o vellas.
Item: Diset coixineras de canem, y cotó, usadas.
Item: Vuyt coixineras de canem, molt vellas.
Item: Sotse jochs de coixineras de tela blanca, novas.
Item: Dos jochs de coixineras de tela, usadas.
Item: Tres coixineras de llí, novas.
Item: Nou coixineras de llí, usadas.
Item: Catorse coixineras de canem, y cotó, novas.
Item: Una sort de roba blanca per criatura, ço es camisetas, gambuxos, vanovetas, bolquers, faxas, fassets y diferents quincalles tot usat.
Item: Una sort de bolquers de llí, y canem, usats.
Item: Tres estovallas de llí, usadas.
Item: Dos estovalles de canem, y estopa per la capella, usadas.
Item: Tres estovallas de telas guarnidas de puntas per la capella, usadas.
Item: Vint estovallas de canem, y estopa, molt usadas.
Item: Set estovalles de llí, y cotó xicas per la tauleta del llit, usadas.
Item: Dos estovallas de llí, de la mateixa mida, molt usadas.
Item: Tres estovallas de camen, y cotó, usadas.
Item: Deu estovallas molt usadas, o vellas.
Item: Setse estovallas de estopa de talla, y mitja per servey de la cuina, usadas.
Item: Tres estovallas de estopa, usadas un poch mes grans que las prop ditas.
Item: Vint y nou estovallas de xarpallera de una talla molt usadas, o vellas.
Item: Catorse estovallas de estopa de talla, y mitja per servey de la cuina novas.
Item: Tres estovallas de flor de Domás, usadas.
Item: Catorse estovallas de camen, y cotó, usadas.
Item: Dotse estovallas de cotó, y llí, novas.
Item: Sis estovallas lalrgas de llí, y cotó, usadas.
Item: Sos dotsenas, y mitja de tovallons de llí, molt usats.
Item: Tres dotsenas y un tovallons de canem, y cotó, usats.
Item: Set dotsenas y tres tovallons de canem, y cotó, molt usats, o vells.
Item: Vint y dos tovallons de canem, y estopa molt usats, o vells.
Item: Dinou tovallons de canem y estopa, usats.
Item: Tres dotsenas de tovallons de flor de Domas, usats.
Item: Una dotsena de tovallons de ginesta, nous.
Item: Vuyt dotsenas, y sinch tovallons de llí, y cotó, nous.
Item: Nou dotsenas, y un tovallons de canem, y cotó, usats.
Item: Dos dotsenas de tovallons de camen, y estopa, usats.
Item: Diset tovallons de llí, molt usadas.
Item: Dos dotsenas de tovallolas de canem, molt usadas.
Item: Sinch tovallolas molt usadas, o vellas.
Item: Dotse tovallolas de ginesta, ço es deu de novas, y dos de usadas.
Item: Dos dotsenas de tovallolas de llí, novas, sens puntas ab los capstorts.
Item: Tres dotsenas, y una tovallola de canem, novas ab capstorts.
Item: Una tovallola de canem, y estopa llisa, nova.
Item: Sinch tovallolas petitas de ganova.
Item: Sis dotsenas, y vuyt aixugamans de estop, usats.
Item: Set aixugamans de estopa, molt usats, o vells.
Item: Tres dotsenas, y set aixugamans de estopa, nous.
Item: Catorse fiampuas entre grans, y xics, molt usats.
Item: Sinch dotsenas de venas de diferents maneras.
Item: Tres telas de pasta molt usadas, o vellas.
Item: Dos telas de pastá novas la una de canem, y la altre de estpa.
Item: Onse crotinas de tela per los balcons, y finestras, ço es una de nova sens vetas, y las restants deu molt usadas.
Item: Sis sanefas de ditas cortinas, usadas.
Item: Sinchcendres molt usats.
Item: Sos cendres de estopa, grans, nous.
Item: Dos cendres de estopa mes petits, nous.
Item: Tres cendrers de estopa molt petits de talla, y mitja, nous.
Item: Nou devantals de canem, molt usats, per servey de la cuina.
Item: Nou devantals de estopa usats, per servey de la cuina.
Item: Una sort de draps, molt vells per fregar la plata, estany, y aram.
Item: Un farsellet de roba blanca de calsar criaturas, molt usada.
Item: Una talla y trosos de drap de llansols molt usats.
Item: Un cendrer molt usat, y dos draps per planxar.
Item: Tres saquets de estopa, nous.
Item: Quatre lliures, y tres onsas fil de seró.
Item: Si sonsas fil de llí, tort per cusir.
Item: Quatre canas de cortina nova.
Item: Dos vánovas de cotonina novas de tres tallas, y dotse palms de llarch.
Item: Tres escapulons de tela.
Item: Tres escapulons de drap de casa blanquejat.
Item: Quatre armillas de cotonina molt usades.
Item: Quatre armillas de vari rallat, solapadas, molt usadas.
Item: Set armillas de tela, molt usadas.
Item: Set calsotets de tela, usats.
Item: Quatre calsotets de tela, molt usats.
Item: Quinse camisas de tela, usadas.
Item: Setse camisas de tela, novas.
Item: Dotse calsotets de tela, nous.
Item: Tres armilles de tela novas.
Item: Sis corbates de mosolina novas.
Item: Sis corbatas de mosolina molt usadas.
Item: Tres tocados molt usats.
Item: Tretse barretinas de tela guarnides, usadas.
Item: Onse barretinas de fil, novas.
Item: Vuyt barretinas de fil, molt usadas.
Item: Dos barretines dobles de cotó, usadas.
Item: Nou barretinas de cotó, molt usadas.
Item: Sis parells de mitjas de fil de seró, novas.
Item: Quatre parells de mitjas de fil, molt usadas.
Item: Tres plechs per afeytar, usats.
Item: Dos pachs per lo mateix, nous.
Item: Tres tovallolas per afeytar, usadas, estos vint y dos parells ultimament dits son la roba blanca del us, y servey de dit difunt Miquel Alegra.

Die Veneris XXI praedictor mensis, et anni.
Primo: Una cota de estiu, molt usada.
Item: Una cota de durante forrada de indiana molt usada.
Item: Una casaca de paño negre, usada.
Item: Dos jupas, y unas calsas de paño negre, usadas.
Item: Una casaca, y jupa de xamellot de Bruselas negre, usat.
Item: Dos jupas y dos calsas de estramenya demans molt usadas, y un solbrero, usat.
Item: Una capa de xamellot de Brucelas color, usada.
Item: Dos parells de mitjas de lotam unas de blancas y altres negras, usadas.
Item: Dos parells de mitjas de seda, molt usadas.
Item: Quatre capsas de cabellera.
Item: Unas plansofas, molt usadas.
Item: Dos parells de sabatas molt usadas.
Item: Un bredeca de Cordová molt usat.
Tota la qual roba sobre continuada (excepte la capa casaca, y jupa de xamellot de Brucelas) en estada vendida en lo encant publich per Pau Prats corredor de coll, y de ella han resultat vint y dos lliuras catorse sous.

EN LA TORRE SITUADA EN LO TERRITORI DE LA PRESENT CIUTAT SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Una sort de terrissa per servey de la cuina.
Item: Una sort de vidre, y altunas capsas de suro per brocals.
Item: Un tallant de ferro.
Item: Una mitja lluna, y un Ganivet gros de ferro.
Item: Dos paellas, una graellas, uns molls, un torrapá, tot de ferro, uns clamastech ab los llevans, uns ferros per lo foch, dos llums, una escalfeta, in fogó xich fet de una olla vella, tot de ferro.
Item: Una ganivatera ab sis ganivets ab manech de bayna.
Item: Una ralladora de llauna, usada.
Item: Un morter de pedra ab manech de bax.
Item: Dos covans, y un paneret de caña, y un paneret pla de Verga.
Item: Las vidrieras per dos finestrons.
Item: Una sanalla, y una escombra, y un sedás.
Item: Un lligador ab son calaix de fusta, molt usat.
Item: Quatre taulas xicas de fusta de alba, usadas.
Item: Quatre dotsenas de cadiras de fusta entre grans, y xicas, ab asiento de boga, usadas.
Item: Quatre tamborets de fusta, usats.
Item: Un banch ab respatller, y una basseta de fusta, molt usat.
Item: Un brasol de fusta, molt usat.
Item: Una caixa de fusta mediana ab son pany, y clau, usada.
Item: Tres llits de peu de gall, ço es dos grans, y lo altre xich, los dos de fusta de pi, y lo altre de alba.
Item: Quatre matalasos granas, y dos trasportins de tela blanca, viada, plens de llana, usats.
Item: Quatre telas per trasportins de palla de tela blanca, y blava, usadas.
Item: Quatre telas per transportins de palla de tela gotiga blava, usadas.
Item: Una márfega de borrás, usada.
Item: Nou coixins de cossorol, ço es sinch grans, yq uatre de xichs plens de ploma de gallina, usats.
Item: Un coixi de camisa ple de ploma de gallina molt usat.
Item: Altre coixi de tela gotiga, ple de llana molt usat.
Item: Una colxa furnida de cotó, cuberta de indiana, y tela, molt usara.
Item: Una flasada verda, usada.
Item: Dos cubertas de indianas per llit, usadas.
Item: Una vánova de fil de color de aroma, usada.
Item: Un llansol de lli molt usat.
Item: Quatre llansols de canem, molt usats.
Item: Tres estovallas de canem, y cotó, molt usadas.
Item: Dos estovallas de canem, y estopa, molt usadas.
Item:Quaranta tovallons de canem, y cotó, molt usats.
Item: Quatre tovalloles de canem ab puntas molt usadas, y altras quatra tovallolas de canem, molt usadas.
Item: Dos coixineras de tela, usadas.
Item: Quatre coixineras de canem, y cotó, usadas.
Item: Sis aixugamans de estopa, usats.
Item: Sis draps de estopa per la taula de la cuina, usats.
Item: Una sort de draps dolents per servey de la cuina.
Item: Dos llansols de estopa molt usats.
Item: Sis venas de tela, usadas.
Item: Quatre pahisos xichs, y una estampa de Sant Miquel tots de paper, usats.

EN LA CAPELLA DE DITA TORRE SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Un quadro de Sant Miquel ab sa guarnició gaspeada, usat.
Item: Un frontal de tela pintada ab son march de fusta jaspeat, usat.
Item: Una palla de bronce ab sa creu de fusta.
Item: Unas grades de fusta, pintadas per lo altar.
Item: Una taula petita, usada.
Item: Una casulla, estola, y manipula, ço es una cara de tafetá, viat, y lo altre de tafetá negre, y morat guarnit ab un galó de seda, dos cobricalses, y bossaras corporals.
Item: Una casulla, estolas, manipulo, cobricalser, y bossa de corporals de Domasquillo carmesí forrat de tafetlá guarnit ab puntilla de or, tot usat.
Item: Dos albas de tela guarnides de pansas, y un cordó de corda cubert de seda verda, tot usat.
Item: Una sort de amits, purificadors, lavabos, corporals, y demes necesari per celebrar missa, tot usat.
Item: Dos estovallas de telas y quatre de canem per la mesa del altar, molt usadas.
Item: Un atissal, y un quadern de réquiem ab son faristol de fusta, tot usat.
Item: Sis candeleros, y sis peus de floreras de fusta platejats, usats.
Item: Sis floreras de paper ab una capsa de fusta, usat.
Item: Una campaneta de courer.
Item: Unas canedelles de vidre ab plat de pisa.

EN LO GRANER.
Primo: Tres sacas grans de drap de corder molt usadas.
Item: Dos sacas xicas de drap mes prim molt usadas.
Item: Una garrafa de vidre gran, espartada.
Item: Set cavachs de ferro, usats.
Item: Dos xapus, un magall puntegut, y alter de escarpell, y un parpal tot de ferro, usat.
Item: Una mitja quartera de fusta.
Item: Un mitg corta de fusta, usat.
Item: Una escala de gusta portátil, usada.
Item: Dos graners de canya, usats.
Item: Unas grades de fusta ab tres esglaons.
Item: Vuyt quarteras, y dos cortans, blat, uy menall.
Item: Quaranta vuyt quarteras, y tres cortans ordí.

EN LO CELLER.
Primo: Dotse portadoras de fusta ab quatre cubertas de estora, usadas.
Item: Sis covas de Vimachs, usats.
Item: Las pots, y fustas, per guarniment de tres cups de pedra.
Item: Una prempsa de fusta ab sos guarniments, usat.
Item: Vint y dos botas de mena de sis a set carregas quiscuna, usadas, ab cercols de fusta.
Item: Nou botas de dos a tres carregas ab cercols de fusta, usadas.
Item: dos botas de mitja carrega y dos botalls de fusta molt usats.
Item: Sis botas de mitja carrega quiscuna ab cercols de ferro, usadas.
Item: Dos barralons de fusta usats.
Item: Una boteta de set maitredellas ab cercols de ferro.
Item: Setanta y sis carregas de vi ab dotse botas de las sobreditas de mena.

EN LA DITA CASA DEL CARRER DE MONCADA.
Primo: Quaranta y vuyt lliuras de xocolata.
Item: Sos ollas de ferro, ço es una gran, y altre xica.
Item: Dos casplas llargues de aram de pes juntas deu lliuras si sonsas.
Item: Dos calderas ab ansas de ferro, tres xocolateras ab cua de ferro, una caseta ab asa de ferro, y un tapador de un calderó, tot de aram de pes junt vint lliuras si sonsas.
Item: Un parol de aram de pes sinch lliuras si sonsas.
Item: Una cullera de llautó ab cua de ferro.
Item: Dos escumaderas de llautó, una gran y altra xica ab cuas de ferro.
Item: Una cassa de aram per lo magatzem del oli ab manech de fusta.
Item: Nou candeleros, dos estalvis, unas espaviladoras tot de llautó de pes junt tretse lliuras, y si sonsas.
Item: Una copa de llautó de pes deu lliuras si sonsas.
Item: Quatre dotsenas plats, divuyt platas entre grans, y xicas, y una refiadora tot de estany, junt de pes cent trenta quatre lliuras.
Item: Una xeringa de estany ab sa capsa de fusta.
Item: Quatre candeleros plans, dos tenedors, y unas espaviladoras tot de llautó, junt de pes sis lliuras per servey de la torra.
Item: Dos socolateras ab manech de ferro, y un calderó ab ansa de ferro tot de aram de pes junt set lliuras per servey de la torra.
Item: Tres aixetas grans per bup, y dos de xicas per botas totas de cuorer, de pes juntas quinse lliuras.
Item: Tres culleras de llautó.
Item: Un morter de cuurer, ab s ama del mateix.
Item: Dos platas de llautó per braser.

PLATA.
Primo: Tres safatas, una de gran, altre de mediana, y altra de xica juntas de pes sexanta vuyt onsas, y quatre argensos.
Item: Un gerro y una palangana de pes setanta y una onsa.
Item: Quatre candeleros, quadrats de pes sexanta onsas vuyt arensos.
Item: Un cantaret de pes quinse onsas dotse argensos.
Item: Una tassa a modo de pipa de pes vuyt onsas dotse argensos.
Item: Una calderilla de pes si sonsas set argensos.
Item: Una sotacopa mediana, y altre xica juntas de pes treinta tres onsas, y sis argensos.
Item: Un platet, y espaviladoras de pes deu onsas, sis argensos.
Item: Una guarnició de espade de pes vuyt onsas.
Item: Catorse manechs de Ganivet de pes junts trenta y una onsa.
Item: Una sotacopa gran de pes trenta y sinch onsas.
Item: Un platet, escudella, y cullera de paperotas de pes si sonsas deu argensos.
Item: Trenta nou culleras vint y set forquillas, y una cullera gran de pes junt cent setanta y set onsas vuyt argensos.
Item: Una sort de plata menuda, de pes junt deu onsas.
Tota la qual plata junt de pes sinchcentas quaranta dos onsas nou argensos es estada pesada per Francisco Trias argenter ciutadá de Barcelona de las quals 542onzas 9 argensos pertany en cuant cent cinquanta onsas y dos argensos a la heretat y bens deld ifunt Pere Guix, y las restants trescentas noranta dos onsas, y set argensos a la de dit difunt Miquel Alegra, perrahó que de la plata vella de una, y altre heretat se formaren diferents pessas de las sobreditas.
Item: Un casser, y patena de plata per servey de la capella de la torre.
Item: Un agnus ab sa cadena de plata de pes una onsa catorse argensos.
Item: Una piqueta de plata dorada ab una porcellana de un escehomo, y lo buch de cristall.
Item: Uns rosaris de ambar.
Item: Altres rosaris de gayeta encadenats de plata.
Item: Unas manillas de coral.
Item: Unas manillas de perlas xicas de pes dos onsas.
Item: Un adres ço es arredradas y arets de or ab sinquanta diamans tot junt de pes catorse argensos.

Die Mercury VIIII mensis January anno a Nativitate Domini MDCCXXXVII.
Primo: Una maseta rodona de or ab nou diamants de pes sinch argensos, y vint y set grans.
Item: Una creu, y muntani de or de setze pedras blancas de pes junt tres argensos.
Item: Una joyeta de or ab divuyt pedras blancas ab una porcellana, de pes sis argensos.
Item: Una joyeta de or de fil, y grana ab catorse pedras violadas, y una porcellana al mitg de pes sinch argensos.
Item: Una pesa de or de fil, y grana ab una porcellana al mitg, ab vint y tres pedras verdas de pes deu argensos.
Item: Un anell de or ab set diamants, al qual elegeix dita Señora Maria Alegra y Guix per sa joya de la heretat de dit difunt Miquel Alegra son marit.
Item: Se troba haverhi en dita casa diferents juyas de or ab pedras junas, y manillas de perlas, propias de dita Señora Maria Alegra y Guix, per haverlas ella compradas de diners seus propis, procehits de la heretat del dirunt Pere Guix son pare.
Item: Aixi mateix se troba haverhi en dita casa diferents mobles, robas, aram, or, y plata, y altres cosas de la heretat de dit difunt Pere Guix, las quals se troban individuadas en lo inventari que seguida la mort de aquell prenguí dita Señora Maria Alegra, y Guix sa filla, una palmatoria, una campaneta, una tassa gran, un tinter, posera, una capsa tot de plata y una capsa de conxa guarnida de plata, també de la heretat de dit difunt Pere Guix, per haverho entregat a dita Señora Maria D. Miquel de Marinon Arxipestre que fou de Ager, en paga del que devia a dit difunt Pere Guix coma par del debit en lo dit inventari.
Item: Se trobá haberhi en dita casa dos escaparatas propias de dita Señora Maria Antonia Gibert y Alegra per haverselas donadas lo Rnt. Dr. Diego Guix.
Item: Se trobá haberhi en dita casa dos bahuls que foren los novials de dita Señora Maria Antonia, junt ab las robas y bestits de son us.
Item: Se trobá haberhi en dita casa un bahul, y una caixa propia de dit Señor Agustí Gibert y Xurrich junt ab las robas, y vestits de son us.
Item: Se trobá haberhi en dita casa diferents juyas de or, y un collaret de perlas propi de dita Señora Maria Antonia, per haverle donat antes del contracte de son matrimoni.
Item: Se trobá haverhi en dita casa algunas culleras, forquillas, y safata tot de plata propi de dit Señor Agustí Gibert y Xurrich.
Item: Se trobá haverhi en dita casa la roba del propi us y decoro de Miquel Roig y Alegra fill del difunt Francesch Roig y Rovira, y de dita Señora Maria Antonia.

SEGUEIXEN LOS BENS IMMOBLES.
Primo. Tota aquella casa, que dit difunt Miquel Alegra mentres vivía pocehia, y habitava en lo carrer de Moncada de la present ciutat en virtut de compra per ell feta del Magnifich Joan Llanas ciutadá honrat de Barcelona en poder del difunt Pau Cabrer notari publich de Barcelona a 16 Juny 1722.
Item: Tota aquella casa, o torra cituada en lo territorio de la present ciutat sobre lo Convent dels Pares Caputxins del Monasteri,junt ab las terras, honors y partits pertinencias de dita torra, que dit difunt Miquel Alegra comprá a Da. Cruilea de Olsinelles, y de Fluviá y altres en poder del difunt Thomas Simón notario publich de Barcelona a 27 Juny 1726.
Item: Tota aquella pessa de terra vuy de viña plantada de pertinencias de dita torra detinguda de nou mojadas, que dit difunt Miquel Alegra pocehia cerca lo Convent de Gracia de Carmelitas Descalsos, en virtut de establiment a ell fet per lo Noble D. Francisco de Copons, y de Boixederas en Corbera popular ab acte rebut en poder de dit difunt Thomas Simón notari a 7 Setembre de dit any 1726.
Item: Tota aquella pessa de terra campa de partinencias de dita torra de tinguda de sinch quartas, cituada en lo territorio de Barcelona sobre lo dit Monastir dels Pares Caputxins prop lo terreno dit del Pecat, que dit difunt Miquel Alegra comprá de Joseph Arnó argenter, y Maria Arnó y Verdaguer conjuges en poder de Miquel Cabrer notari publich de Barcelona a 15 Setembre de mil setcents vint y set.
Item: Totas aquellas dos pessas de terra campa de pertinencia de dita torra, de tinguda de quatre mujadas poch mes, o menos cituades en lo territorio de la present ciutat, que dit difunt Miquel Alegra comprá de Da. Francisca de Agular, y Monfar, y Da. Maria de Copons y Aguilar, en poder de D. Bonaventura Galí notari publich de Barcelona a 18 de Setembre de 1733.
Item: Tota aquella pesa de terra campa de tinguda de set mujadas poch mes o menos junt ab una casa en ella construhida, cituada en lo territorio de la present ciutat sota lo lloch anomenat la travesera, dita la torra xica.
Item: Tota aquella pessa de terra campa ab aigua regant dividida en tres pessas de terra unidas, cituada en lo territorio de Barcelona prop la casas del Clot, que dit difunt Miquel Alegra comprá a Da. Maria de Graell y Anglasell y de D. Narcis son fill ab acte rebut en poder del notari avall escrit a 18 de Octubre de 1734.
Item: Altra pessa de terra campa de tinguda de dos mujadas poch mes o menos, cituada en lo territori de Barcelona en lo lloch dit “Lo Torrent Pregon”, que dit difunt Miquel Alegra comprá a dits mare y fill Graell, ab la prechalendada compra y se ha trobat haverhi en dita casa diferents mobles, roba, y altres cosas de la heretat y bens que foren del Ilustre Dr. Thomas Alegra Ardiacá major de la Santa Cathedral Iglesia de la present ciutat, las quals se troban individuadas en los inventaris que despres de sa mort prengué dit difunt Miquel Alegra, los quals mobles, robas, y demes de dita heretat estaban ab animo de renuncia, y dimitur a dit Miquel Alegra mentres vivía, per ocasió de trobarce condemnat en pagar la quantitat se li demanava, o be en dimitur la dita heretat, ab sentencia proferida per lo Ilustre Corregidor de la present coutat lo dia 3 de Agost del any proxim passat de 1736 en la causa, que contra ell seguía la Rnt Priora y Convent de Monjas Carmelitas Calsadas de Vilafranca del Panadés, en autes de Gayetano Simon notari.

Die Jovis X praedictorum mensis, et anni.
Se segueixen los efctes existents en lo magatzem.
Primo: Dinou pessas y mitja telas divuytenas casseras a 15Ll la pessa…………...300Ll 2S.
Item: Setanta y set lliuras si sonsas castellanas, cotxonella, que segons son compte costa………………………………………………………………………………………….542Ll 12S 9D.
Item: Quatre sachs cacau, que segons son compte costá……………………………504Ll 2S 1D.
Item: Quatre sachs cacau, que segons son compte costá…………………………….653Ll 17S 2D.
Item: Tres sachs cacau, que segons son compta costá………………………………..391Ll 2D.
Item: Cent quaranta lliuras cacau de resta de un partit vingut en lo any 1735, que segons son compte costá 12S 2D………………………………………………………………………..85Ll 3S 4D.
Item: Cinquenta sis pessa telas gotigas de primera sort de tir juntas 45Ll aunas, que a 6Ps 1%5 son 3496= Ps a 7S 8D………………………………………………………………1340Ll 2S 8D.
Item: Trenta y dos pesas telas gotigas de segona sort de tir juntas 3010 au que a 6 Ps 1/5 son 2332= 6Ps a 6S 7D………………………………………………………………………..767Ll 17S 5D.
Item: Per lo que interesa ab diferents partidas de bacallá, com apar en la llibreta de pescas de cartas 19……………………………………………………………………………………4513Ll 13S 9D.
Item: Per lo que ienteresa ab diferents cambis maritims, que Francesch Puget & Cia. deixá de cmpte de ½ R a Ll catalanas………………………..…………………………………652Ll 13S.
Item: Per lo que interesa en la companya que administra Joseph Alegra de Reus Rnt en caretas 2………………………………….………………………………………..………5345Ll 12S 2D.
Item: Per los beneficis que dit Joseph Alegre ha donat per lo any1736 com apar del balans………………………………………………………………………………………..397Ll 8S 10D.
Item: Per 1/8 intresa ab la barca del Patro Felix Puget Rte 3……………………...43Ll 8S 6D.
Item: Per lo que interesa en la compañia de Italis que administra Jaume Tramull y Rodó Pte. 3……………………………………………………………………….…………………….4502Ll 8D.
Item: Per la beneficis que dit Joan Planell ha donat per lo any 1736 consta del balans…………………………………………………………………………………………276Ll 2S 11D.
Item: Per lointeres en la barca del Patro Joan Crussas Rte. 11………….…………59Ll 1S 2D.
Item: Per lo capital y beneficis de 3/10 interesa ab un negoci particular, del qual cuida Joan Puget Rte. 18……………………………………………………………………..……….4570Ll 13S 8D.
Item: Per 1/10 de alter negoci novament particiat, del que cuida dit Joan Puget Rte 18………………………………………………………………………………………………563Ll 7S 9D.
Item: Per lo que interesan ab lo carrech del Patro Pau Llobet Rte 13…………...290Ll 15S.
Item: Per efectes en poder dels Señors Thomas y Francisco Prats Rte. 15……..227Ll 19S 8D.
Y Francisco Prats Rte 15…………………………………
Item: Per lo que interesa ab lo carrech del Patro Francisco Llobet Rnt 15….…527Ll 18S 4D.
Item: Per efectes en poder dels SeñorsThomas, y Francisco Prats Rnt 16……..949Ll 5S 10D.
Item: Per lo que interessa ab lo carrech del Patro Joseph Rufat P 16…………...368Ll 14S 9D.
Item: Per lo quate en poder de Miquel Carnicer per empear ab Rig. Dt com 18…………………………………………………………………………………………….2433Ll 8S 3D.
Item: Per lo quite en poder de Rafel Gallissá de Valls empleat ab dit Blanch Dt 18……………………………………………………………………………………………..800Ll.

DEUTES QUE CONSTAN EN LO RT 1736 SON LOS SEGUENTS.
Primo: Francisco Gualdo Br. De torin en car 1…….………………………………460Ll 16S.
Item: Fausto Ballescá. 1…….………………………………………………………….270Ll
Item: Lo arrendament de carns, que finí lo any 1736, del qual es caixer lo Señor Francesch Roig, y ----- per part capital y beneficis………………………………………...…….3285Ll 12S 3D.
Item: Lo Señor Pau Borrás nob 3………………………………………………………22Ll 12S 6D.
Item: Los obres de Santa Maria del Mar 3.……………………………………………..70Ll.
Item: Pere Gil y Francisco Gregori…..……………………………………………435Ll 18S.
Item: Gabriel Canals 4…………………………….…………………………………….70Ll.
Item: Señor r. Gregori Fonti 4………….……………………………………………….68Ll.
Item: Lo Señor Joseph Vendranas adoguer, 5….……………………………………280Ll.
Item: Joseph Sels pastor, 5………………….…………………………………………….5Ll 12S.
Item: Lo Señor D. Christoval Maria Frasca 5…………………………………………9Ll.
Item: Lo Señor Mariano Simon corredor de orella 5………………………………105Ll.
Item: Joan Albanes br de Igualada, 6………………………………………………….13Ll 13S.
Item: Lo Ilustre Señor Abat de Serrateix, 6………………………………………………45Ll 10S.
Item: Lo Señor Francesch Roig y Vives, 6….……………………………………..…398Ll 8S 10D.
Item: Pau Paret de Vich, 7…….…………………………………………………………..4Ll 4S.
Item: Lo Patro Joan Cruanes, 7…………………………………………………………91Ll 13s 2D.
Item: Miquel Cabrer notary, 9…………………………………………………………..52Ll 3S 4D.
Item: Dr. Jaume Cordellas, 9…………………………………………………………..170Ll.
Item: Lo difunt Joseph Matas, 9…………………………………………………………61Ll.
Item: Francesch Jovats, 9………….……………………………………………………318Ll.
Item: Francisco Delforn, 10………….…………………………………………………..70Ll.
Item: Sebastiá Vidal, 10……..…………………………………………………………2000Ll.
Item: Pere Gualda boter de Riudoms, 10…………..…………………………………..43Ll.
Item: Lo Señor D. Salvador Prats y Matas, 11..……………………………………..670Ll.
Item: Los Señors Thomas y Francisco Prat de Cadiz, 11…………………...……2681Ll 18S 1D.
Item: Lo Señor Esteve Matas, 12……………………………………………………….952Ll 7S.
Item: Lo Señor Dr. Favel Esteva, 13…………………………………………………..233Ll.
Item: Joan Uguet paller, 13………….…………………………………………………131Ll 13S.
Item: Narcis Gros paller, 12………….…………………………………………………..83Ll 8S.
Item: Ilustre Francisco Guix, 14…………..……………………………………...….910Ll 11S 11D.
Item: Lo Señor D. Anton Parlet, 14……………………………………………………..28Ll.
Item: Joseph Alegra botiguer de Reus, & Cia. 14……….…………………………117Ll 8S 2D.
Item: Jaume Florensa, de Calaf, 15…………………………………………………523Ll 16S.
Item: Pere Pau Montre de Reus, 15……….…………………………………………..10Ll 2S 10D.
Item: La Compañía de Madrid, 17…………………………………………………..3794Ll 5S 5D.
Item: Joseph Escarre revenedor, 18………………………………………………….10Ll 1S 6D.
Item: Lo Patró Joan Canderá de Arenys, 18………………………………………………….
Item: Olaguer Valls adroguer, 19……………….…………………………………..156Ll 18S 4D.
Item: La Señora Maria Alegra y Guix per lo que se li ha subministrat per gastos diaris fins lo dia que se clou lo present inventari 10 Janer 1737…………………………………150Ll.
Item: Francesch Clausell de Cadiz, 8………….…………………………………….11Ll 18S 8D.
Item: Bernat Ciats paller, 8……..……………………………………………………..19Ll.
Item: Joan Homs de Genova, 8……..…………………………………………………35Ll 7S 5D.

Deutes que constan en lo recort de 1729 son los seguents.
Primo: Esteva Ros de Cadiz canrt 1…………………………………………………………………
Item: Joseph Llorens de Reus, 2………………………………………………………198Ll 12S.
Item: Francisca Font, 14…………..……………………………………………………40Ll 5S 9D.
Item: Thomas Simon notary, 16…………………………………………………………22Ll 8S.
Item: D. Roberto Bachs Ptri de Madrid, 9…..………………………………...…….244Ll 18S 5D.

Deutes que constan en lo recort llarch de 1718.
Primo: Geroni Jauma de Reus Car, 1………………………………………………………………..
Item: Joan Xipest tonyener, 6………………………………………………………….697Ll 4D.
Item: Francisco Moragues muló, 9……………………………………………………..50Ll.
Item: Isabel Alsina, 9…………………..…………………………………………………22Ll 8S.
Item: Lo Rnt. Diego Guix de Berga, 10……..………………………………………….10Ll 13S 9D.
Item: Joseph Atarial fuster, 15…………………..………………………………………45Ll 15S.
Item: Nicolau Dauder adroguer, 16……………………………………………………26Ll 11S. 6D.
Item: Francesch Puget & Cia. per lo capital de la botiga R Car, 21…………12000Ll.
Item: Lo dit per los beneficis del any 1734 Rte, 21………………………......………679Ll.
Item: Lo dit per los beneficis del any 736, Rtt Cori, 21…………………......………709Ll 5S.

Deutes que constan en la llibreta de 1732.
Primo: Miquel Sagues pagés cart, 27….…………………………………....…….152Ll 3S 3D.

En la llibreta 1734.
Primo: Miquel Modolell Clara, 29………………………………………....……….11Ll 4S.
Item: Francisco Varjá fuster, 33………………………………………......…………..1Ll 16S.

En la llibreta de 1735
Primo: Simon T mestre de casas carr, 40……………………………….......…………..4Ll 4S.
Item: Bonaventura Porta de Carrera, 40…………………………….......………….19Ll 9S 4D.

En la llibreta dels arrendamentsz de General y Bollas, que comensaren en lo any 1714.
Primo: D. Salvador Prats y Matas car, 2…………………………………......…….90Ll 17S 8D.
Item: Deu la Compañía de General y Bollas del trienni, que finí a ultim de Juny 1713, per semblants tenia bestretas dit difunt Miquel Alegra, apar en lo llibre de dit arrendament…………………………………………………………………………......…22Ll 14S 3D.
Item: Lo interes de tres quarantens y mitg en que dit difunt Miquel Alegre era particip en la sobredita compañía de General y Bollas, que finí a ultim Juny 1713, dels quals 3/40 ½, ne avia fet regoneixensa, y cessió, ço es en quant aun quarenté y mitg a favor del difunt Pere Guix, son sogre, y en quant a mitg quarenté a favor del difunt Joan Boxó correr, com se troba notat en la llibreta nº 1 de sos comptes particulars de ma sua propia en cartas, lo qual interes es illiquit, per faltarse a cobrar molts credits de dita compta.
Item: Diferents deutes, que per ncobrables se tregueren de la compaía de la botiga en lo temps, que Francesch Puget entrá a administrarla, la cobranza dels quals estava a carrech de dit difunt Miquel Alegre, perque en lo en ella cobrasen algun de ells se repartesen, ço es en quant a dos tersos a favor del hereu, y successors del difunt Diego Golorons, mercader, y en quant lo restant ters a favor de dit Miquel Alegre, com de dits deutes apar en lo llibre major de dit difunt Miquel Alegra, y de ells sen formá un estat ques del tenor seguent.
Lo Señor Guillem Paredell Canonge de Tortosa car, 21...…………………..……139Ll 3D.
Lo Señor D. Joseph Goblé de Berga, 21………………………………………..…….14Ll 10S 6D.
Bonaventura Porta de Cervera, 22……………………………………………..……140Ll.
Lo Señor Conde Oduards, 22……………………………………………………...……482Ll 15S.
Diferents deutes que per incobrables se tragueren de la dita compañía, y botiga a 24 Dezembre 1734, la cobranza dels quals quedá acarrech de dit difunt Miquel Alegre, perque en lo cas de cobrar sen algun de ells, se repartissen en quant a dos tersos per dit Golorons, y lo restant ters per dit Alegre, dels quals deutes seu forma un estat, que es del tenor seguent.
Cosme Guiu cas, sastre cars, 1.…………………………………………………….21Ll.
Lo Señor Baró de Claret, 1……………………………………………………………57Ll 18S 9D.
Joseph Font botiguer de Tarragona, 1……………………………………………54Ll 18S 4D.
Lo Dr. Rovira de Sant Pau, 1…………………………………………………………10Ll 19S.
Ignasi Nogues calseter de Reus, 1..………………………………………………..51Ll 5S.
Serafina Robert de Sitges, 1…..…………………………………………………….14Ll 4S 1D.
Francisco Aloy, 1……………………..………………………………………………48Ll 11S 6D.
Joseph Claret de Sallent, 1……..…………………………………………………..39Ll 6S 3D.
Joan Gatuellas de Solsona, 2………..……………………………………………….4Ll 13S 4D.
Francisco Valls de Calaf, 2………………..…………………………………………21Ll 7S 10D.
Dr. Francesch Anton Haserá, 2………………..……………………………………68Ll 13S.
Jaume Garriga velluter, 2…..………………………………………………………….8Ll 5S 5D.
Francisco Hurell sastre, 3…….……………………………………………………..62Ll 17S 9D.
Dr. Damiá Solsanas, 3……………..…………………………………………………48Ll 7S.
Joseph Abadal, adroguer, 3….………………………………………………………36Ll 6S.
Joseph Marsal botiguer de Reus, 3…….…………………………………………..70Ll 4S 4D.

E mes negoci que se ha tret per perdut per lo que teniam en poder del Señor Sagismon Milans Rnt car, 20……………………………………………………………………….48Ll 1S 10D.
Per lo que teniam en poder de Sebastiá Vidal ab uns cercols de ferro car……37Ll 14S.
Item: Deuhen los tudors y curadors de Miquel Roig y Alegra net de dit difunt Miquel Alegra…………………………………………………………………………………...110Ll 8S 11D.
Item: Se ha trobat ab diferents especies de moneda, y en diferents armaris, y caixas ab diner comptants la quantitat de nou mil setcentas catorse lliuras deu sous, y sis diners…………………………………………………………………………………....9714Ll 10S 6D.
Sew fa nota, que lo cos del negoci, que aportava dit difunt Miquel Alegra deu a diferens personas, las quantitats que avall se expressaran, coma par e nl Rtt, 1736, y en los comptes particulars de cada un dels seguents.
Primo: A Francisco Palau de Amsterman, en car, 2 florins 1265, 17 que son…917Ll 14S.
Item: A Joan Bou en car, 12.………………………………………………………….576Ll 6S 5D.
Item: Al dit de alter partit…………………………………………………………………53Ll 11S 5D.
Item: A D. Blas de Trinxeria, y Diego de Monsó, 17………………..…………….15Ll.
Item: A Miquel Carnicer, 17……….……………………………………………………87Ll 6S 6D.
Item: A Joseph Alegra, 17……………….………………………………………………87Ll 6S 6D.
Item: A Joseph Cabrer de la Pobla, 18…….………………………………………..149Ll 3S.
Item: A Francesch Puget botiguer.…………………………………………………..160Ll 14S 3D.
Item: A Jaume Amell y Pinós de Madrid...............................................................14Ll 13S 2D.
Haec autem bona superius expressa, et non plura invenisse fatemur in hededitate produta, nuihil qudescribere omississe dolo fraude, aut machinatione aliquae.
Protestamus tamen expresse, quod si infuturum alia bona haereditatis ejusdem ad nostir notitiam devenerint, ipsam praesenti inventario continuare faciemus, velaliud deeis noviter confitaemus, quod in qua inventarium, et omnia & singula in eo contenta, ego dicta Maria Alegra, et Guix, uti tenutaria, et usufructuaria praedicta paenes me incarrico & illid bonorum, et legale computum reddere promito quotiescumque requisita fuero, sub bonorum meorum obligatione. Et sub omni juris, & facti renuntiatione ad haec necessaria.
Quod fuit actum Barcinonae sub diebus, mensibus, et annu respective praedictis, praesente me Michaele Cabrer notario publico Barcinonae infro, et praedictibus protestibus Joanne Bou, et Emanuele Carrera negotiatoribus Barcinonae degentibus.
Paenes me Michaelem Cabrer notarium.