Saga Bacardí
54545
ESCRITURA DE CONCESIÓN EN EMFITEOSIS DE CASA EN LA PESCATERIA VELLA, HACIA MARTÍ, POR FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Lunae XVIII mensis Novembris anno a Nativitate Domini MDCCXXXXIII.
In Dei nomine noverint universi, quod ego Franciscus Roig et Vives, auri et argenti faver Barcinonae civis. Ad bone videlicet meliorandum, et in aliquo non deteriorandum, gratis, et ex mea certa sceitia, per me, et meos haeredes, et successores quoscumquae stabilio et in emphiteosim do, et concedo vobis Josepho Martí ferri fabro Barcinonae civi his presenti et inferius acceptandi et vestris, et quibus volueritis perpetuo vestris tamen consimilibus et vestroru.
Primo: totas illas domos cum uno portali extra in carraria publica infra aperienti, cum introhitibus, exitibus, omnibus juribus, et pertinentys juris universis, quas titulis infris habeo et possideo in presenti civitate Barcinonae in vico olim dicto “de la Pescateria Vella”, nunc vero “de la Bajaterra”, vel “de la Espateria”, ac latus aliru domoru cum uno portalis extra in dicta via publica aperienti pocessarum per Joannem Monblanch sutore Barcinonae civem et Dorotheam ejus uxore in dicto vico olim dicto “de la Pescateria Vella sive “de la Espasería”, et ante vicu olim dictu “dels Asens”, nunc vero “del Mal Cuynat” per quem itur a dicti vico ad vicu “de la Esparteria”, et etiam “de la Vidrieria” versus Orientem et meridiem existens quae quidem domus infrontis pino. Sive enffront, ubi est constructum dictum portadae, quod utvim sui orientem habet delatitudine in solo terrrae, sive intra alter carundem domoru duodecim palmos, et medium et de longitudinae sive llargaria ab oriente versus occidente, quinquae canas ubi est quodda parum calibert, quod est in dicti domibus, quod habet de latitudine sive de amplaria ab oriente versus meridiem unam canna quatuir palmos et unum quartum palmi, et de longiudine sive de llargaria ab oriente versus occidentem, una cana et quatuor palmos et in secundo techi sive sostre habens de latitudine sive de llargaria ab oriente versus occidentem quatuor cannas tres palmos et tres quartos palmi. Et tenentur praedictae domus unacum per Rndu. Rectorem Collegy Sancti Bernardí Socretastis Riu civitatis Cervariae, uti succedentem Dominum Paulo Agarles Barcinonae populato succedentem haeredibus, et successoribus Sabastiam Rabassa aromatary Barcinonae civis ad censu decem libraru anno quolibet solvendaru pro medietate die prima mensis Octobris, et pro altera medietate die prima mensis Aprilis, qui praedicta tenet per Benefitiu Ecclesiasticu sub invocatione Sancti Yvonii in Ecclesia Parochiali Sanctoru Justi, et Pastoris Barcinonae institutum et fundatum et seu per ejus benefitiatum nomine ipsius, et sub dominio et alodio dicti benefity ad censu duodecim morabatinorum et unius solidi anno quilibet perpetuo solvendoru scilicet pro medietate in festo Sancti Joannis mensis Juny, et pro alia medietate in festo Nathalis Domini, Dando et solvendo pro quilibet morabatino novem solidos barcinonensis juxta constitutione, et ordinatione a Dimoni Rege factam super solutione morabatinos, et cenliu Barcinonae, et terminantur dictae domus, ab oriente partim in supraeidtis domibus dictoru conjugu Monblanch, et partim in dicto vico d”de la Espaseria”; a meridie cum dicti domibus dictoru conjugu Monblanch; ab occidente in honore Josephi Sala palleris Barcinonae civis, qui antea fuit Raeredu Monserrati Serra; et a cirtio partim in honore Francisci Balaguer candelaris ceups civis Barcinonae, et partim in dicto vico “de la Espaseria”.
Item: Secundo, totam illam dominculam, sive botigiam sptis domibus quas cum presenti vibos stabilio unitam in qua reperitur quodam archum laupideum usque ad tectum sive sistre cum introhitibus, exitibus, omnibusque juribus et pertinentys juris universis quam ego similiter titulis infris habeo, et possideo in dicta presenti civitate Barcinonae, in dicto vico olim dicto “de la Pescateria Vella”, et hadie “de la Sabateria”, et tenetur (ut asseritur) per benefitium sub invocatione Sanctorum Bernardí et Thomae, in Parochiali Sancti Michaelis Arcangeli Barcinonae institutum, et fundatum, et per ejus benefitiatum nomine illius, et per Rnda. Comunitatem Praesbiteroru dictae Ecclesiae uti Administratricem Aniversariorum Cominium dictae Ecclesiae et sub dominio, et alodio dictori benefitiati, et communitatis, ad censum septem morabatinorum bonorum, Alfonsirnoru, auri fini et ponderis recti ad rationem novem solidorum pro quolibet morabatino anno quolibet solvendoru videlicet medietatem die seu festo Nathalis Domini, et alia medietatem die seu festo Sancti Joannis mensis Juny de quibus quidem septekm morabatinis solvere tenetur medietas dicto benefitio, seu ejus benefitiato, et alia medietas dictae Rendae. Comunitati Praesbiteraru dicto nomine seu ejus procuratori anno quolibet terminis, praecontentis, est tamen sciendum quod juxta concordiam inter dictam Rnda. Comunitatem, et dictum benefitiatum facta de qua fuit facum et asserriut instru paenes D. Joanne Pujo notario publico Barcinonae die secunda Octobris millessimi quadringentessimi octuagesimi septimi, quod jus, et facultas firmandi dominy ratione in instris alienationu quae inde fiend, ac fadhricis stendi, ac cartas praecharias firmandi sit dicti benefiti seu ejus benefitiati, de laudemys vero, et alys umolumentis inde proveniendis pent tres eguales partes quarum duae sint dicti benefitis seu ejus benefitiati, et alia tertia pars sic dictae Rndae Comunitatis, dicto nomine itaquae praedicta visa fuerunt continuari in quoda publico, et auctentico instro venditionys de praedicta domumcula, sive botigia Michaeli Cardona difuncto sutori civi Barcinonae per quo Sebastianu Albeati in membrana exarato dominy ratione laudato, et firmato, recepto, et clauso, sive subsignato utasseruit paenes D. Antoniu Batlle difuncto notario publico Barcinonae die decima quarta July anni millessimi sexcentessimi undecimi. Et terminatur dicta domincula sive botigia, seu ejus instrohutis ab roiente partim in supradictis domibus dictos conjugum Monblanch, et partim in dicto vico de la Espaseria; a medidie cum praefatis domibus dictoru conjugu Monblanch; ab occidente cum supraedictis domibus primo loco designatis; et a cirtio partim ad praehabitis domibus primo loco designatis, ab parlisa cum diucto vico “de la Espaseria”.
Item: Tertio, et denique stabilio vobis, et vestris perpetuo partem cujusdam cubiculi vulgo aposento suptaru domorum, quod est super intrata dudarid domor, quas cum presenti vobis stabilio, et super primu tectum domor dictoru conjugu Monblanch, quod quidem cubiculum sive. aposento est pars et de pertinentys dictaru domorum, per dictos conjuges Monblanch pocessaru, quaequidem pars dicti cubiculi sive aposento habet de latitudine sive llargaria viginti duos palmos, et de longitudine, sive de amplaria quindecim palmos, ad cannam Barcinonae, quae quae pars dicti cubiculi per dictu Joanne Monblanch dicto Hiacintho Rovira stabilit, quae quida pars didi cubiculi, sive aposento unacum dictis domibus per dicti Joanne Monblanch pocessis tenentur per dictum Rectorem Collegy Sancti Bernardi Societaty, sesu civitatis Cervariae succaedens dicti difuncto Dr. Paulo Aguilés succedenti dictis haredibus et successoribus dicti difuncti Sebastiani Rabassa, ad censu quadraginta quatuor libraru et decem solidoru annis singulis perpetuo solo enday scilicet medietatem die prima mensis Aprilis, et aliam medietatem die prima mensis Octobris, quaem censu solvere tenetud dicty Joannes Monblanch absque damni et missione vestri, et vestroru in his successoru, qui presente tenent per Bassimum Sive acapliriu pauperum verecundanta Ecclesiae Parochialis Beatae Mariae de Mari Barcinonae, seu per ejus operarios seeu Administratoras dicti Bassion, seu acceptery et sub dominio, et alodio eorundam, succedentes in his hono Joanni Massoti mercatori olim cammpori monetaru civi Barcinonae ad censu decem morabatinorum bonoru Alfonsinoru, auri fini, et ponderis redi, dando, et sirvendo pro quilibet dictoru morabatinoru novem solidos barcinonae juxta constitutione Regio superhis adibam anno quolibet perperpo solvendoru infra duos anni termi neos videlicet, medietate die prima May et altera medietatem die prima Novembris, et terminatur dicta pars cubiculi, ab oriente cum suphi domibus primo loco designatis partim, et partim in honorae dicti Francisci Balaguer; a meridie ab lo celubert tarunndem domoru primo loco designata: ab occidente in honore dicti Josephi Sala qui fuit haeredes dicti Monserrati Serra; et a cirtio in honore haeredudum Francisco Balaguer. Est tamen sciendum quod olim praedicta teneri solebant per me dictum Franciscu Roig et Vives titulo venditionis per dictu Joanne Monblanch, sutorem, et Dorotheam ejus uxore de infro anno censu mihi factae instro recepto domini ratione, firmato paenes D. Paulum Cabrer notario publico Barcinonae die trigesima prima mensis Augusti anni millessimi, septingentessimi decimi noni, ad censu quinquaginta quinque libraru et decem septem solidoru anni singulis perpetuo, solvendoru nempe medietatem die prima mensis Juny, et alteram medietatem die prima mensis Decembris. Sed postea praedicta fuerunt mihi restitutae, instro recepto paenes D. Michaelem Cabrer notario publico de número Barcinonae die quinta mensis Desembris anni proxima praeteriti millessimi septingentessimi quadragessimi secundi, sicquae nunch propter dictam resitutione dictis census dictas quinquaginta quinque libras unacum ejus domina die remanet extinctur et utile dominio carundem aplicatus et consolidatus. Et pertinent, et spectant ad me praedicta omnia quaecum presenti cobis stabilio restitutionis per legitimu procuratore relati Hiacinti Rovira auri et argenti fabri, antea Barcinonae civis, nenc vero in villa de Valls, Campi et Archidio, Tarraconae, populati, mihi factae, instro superius chalendato, cuiquidem Hiacinto Rovira pertinebant, et spectbant titulo stabilimenti, et in empthiteosim dationis, et concessionis sibi et suis de praedictis per praenominatum Joanne Monblanch faç, et firmat instro publico Barcinonae acto dominy quae ratione firmato recepto paenes D. Josephum Simón difuncto notario publico Barcinonae die undecima mensis May anno a Nativitate Dimini millessimo septingentessimo octavo. Hoc itaque stabilimentum, et in emphiteosim dationem, et concessionem, facio sicut melius dici potest et intelligi sub tali tamen pacto forma lege et conditione quo praedicta melioretis, et in aliquo non deterriretis, quidque pro censu praedictoru, et omniu melioramentoru per vos, et vestros inibi faciendoru destis, solvatis, faciatis, et praestatis, dare solvere, facere, et praestare teneamini mihi et meis annuatim perpetuo septuaginta libras barcinonenses in duobus anni terminis medietatem die decima quinta, Aprilis, et alteram medietatem die decima quinta mensis Octobris indipiatis que primas facere solutiones die decima quinta mensis Octobris anni proxime venturi milllessimi septingentessimi quadragessimi quarti, et die decima quinta mensis Aprilis anni millessimi septingentessimi quadragessimi quinti, et sic deinde annuatim consecutive in similibus terminis, sive diebus ex quo quidam censum de voluntate, et ex facultate quas cum presenti tribuo persolvere possitis et valtatis dominos ppro quibus praedicta respective tenentum ex ensus praedictos est quos tenentur, et per me ipsis praestari solidos et assuetos.
Item: Cum pacto quod infra quinquae annos proximos, et a die presenti in posteru computandos convertere teneamini in operobus stilibus, et necessarys dicta domo ducentu libras barcinonesas, de quarum immissione constare faciatis per apochas. Albaranna, aust alia legitima documenta, et ande nec post, non positis dictas domos mihi seu meis restituere quin prius dictae ducentum librae in operibus praedictis fuerint convertae aus ipsae seu quantitas ad immitendum defirens mihi seu meis solida loco paenae in qua incidere habcatis in omni casu contrafactionis praedictoru. In his autem non faciatis, neguae proclametis altum dominu seu domonis, nisi tantam me, et meos, et dictos dominos pro quibus praedicta respective tenentur. Liceat tamen vobis et vestris posidies triginta ex quo in me, et meos, et postalios dies triginta ex quo in dictos Domonos pro quibus praedicta respective tenentir fatica, fueritis, praedicta, quae vobis stabilio, vendere, permutare, stabilire, aut aliter alienare, vestris tamen tonsimilibus et vestroru. Salvis tamen semper in et super presenti quae vobis stabilio dicto meo censu noviter imposito, et salvis etiam semper tan in et super dicti censu noviter imposito qua in et super praedcitis supra stabilitis, censibus, et alis juribus dominicalibus domini praedictoru singula, singulis referendo, utsuperius est expraessu et salvo inquam laudemio inde pro praedictis domibus et botigia superius primo, et secundo locis designatis solvere competenti, quod laudimium, est secundum pronuntiatione arbitralem Domini Regis et vener epi Valentini super hoc lastam septima pars totius pretis quod revera emphiteotae inmediato dabitur pro venditione, vel alia alienatione, de qua laudemiu recipi consuavit, quae per cum fiet, et tertia pars septimae parchs totius pretis, quod rvera emphiteota mediato dabitur pro venditione, vel alienatione de qua laudimiu recipi consuevit quae per cum fiat, et non ultra, et de stabilimento quarta pars ejus quantitatis quae emphiteotae stabilienti dabitur pro indrata, ubi nullus est mediatus, et quarta pars quarta partis ubi sunt emphiteotae medis inus vel plures post immediatum, quo vero quo ad presenta tertio loco designata clausula decimi venri in cerenda ac quia dictu Bassinu Seu capteriu pauperu verecum dantium dictae Parochiali Ecclesia Beatae Mariae de Mari, succesid in his dicto Joanni Massoti qui laicus erat post sententia arbitrale inter cleru et cives Barcinonae super laudemys promulgatam, quare percipere debet pro laudemio id tantum quod laicis dari eis amudum intrata vero praedictoru quae cu contenti vobis stabilio et in emphiteosim do, et concedo, est inrum par pulloru bonorum et receptibiliu, quos a vobis habuisse, et recepisse faltor meae omni modo voluntati et ideo renuntiando exceptioni dictae intrastae sic non conventae, non habitae, et non receptae resque ita non ese, et sic in veritate non constistere doloque malo, et actionis in factum omnique aly juri rationi, et consuetudine his obviandibus quo vis modo. Dono setender, et gratis remitto vobis et vestris, siquod prae quae vobis stabilio pluri modo valeni, vel alaendae valibunt cumsit et intrata praedictis, insuper convenio, et bona fide promitto vobis et vestris, quod praedicta quae vobis in presentis faciendis, faciam vos et vestros ac quos volueritis habere, tenere, et perpetuo possidere contra cuntas personas quodquae tenebor vobis, et vestris de firma, et legali ecivtione cogitata, et incogitata quo modo cumquae et qualitercumquae contingenti, et coninti jam de jure qua de facto, et de restitutione omnium, missionu, sumptur damnoru, et interesse quae pro praedictis sustinearitis quovismodo super quibus, credatur vobis, et vestris, vestro, et coru pleno, et simplici verbo, vel solo juramento ad podeffero expacto nullo alio probationu genere requisito, et prohis complendis, et firmiter observandis obligo vobis et vestis omnia, et singula bona, et jura mea mobilia, et immobilia habita, et habenda, et jure prisleguta. Renuntians omni al quicumque juri ratione, et consuetudini his obviantibus quovismodo, et legi generale prohibenti renuntiatione. Ad haec ego dictis Josephus Martí acquisitor praefactus his praesens laudans, approbans, ratificans,e t confirmans praedicta omnia et singula acceptans a vobis dicto Francisco Roig et Vives homoi, per vos mihi de praedictis factu stabilimentum cum pactis, conditionibus censu, indiada modoque et forma praedictis quibus expresse consentio. Gratis et ex mea certa scientia convenio et bona fide promitto vobis, et vestris quod presenta per vos mihi stabilita meliorabo, et in aliquo non deteriorabo censunque praedictum dictaru septuaginta librarum dabo solvam faciam et praestaba meiquae in his successores dabus, solum facien et praestabum vobis et vestris perpetuo in duobus anni terminis mediatatem, scaficet die decima quinta mensis Aprilis, et alteram medietatem die decima quinta mensis Novembris, incipiamquae primas facere solutiones die decima quinta mensis Novembris anni proxime venturi millessimi septingentessimi quadragessimi quarti, et die decima quinta Aprilis anni millessimi septingentessimi quadragessimi quinti, et sic deinde annuatim conscitia in mihibus terminis sive diebus quod infra quinque annos proximos a die presenti in posterum enumerandos midiam, et consuer tamen de peribus utilibus et necessarys destaru domoru dictae ductaribus aliae de quibus constare faciere per apochas, albarana, aut alio legitima documenta et artae nec pontea non raddam eis restituam vobis seu vestris domor relatas, quns prius dictae ducentam librae in peribus praedictas fuerunt conversae de prae ipsa subquantitas ad immitendu deficiens vobis seu vestris dicto ex loco praendae in qua incidere vilo in ordena casu constrafactionis praedictor, caederaque omnia, et angula quae per me et meos homoi stabilimenti vigore atiem de nula venion pariter ex complenda faciem, altendam, et com`lebo, pro ut melius, et plenus superius continetur, sine aliqua videlicet dilatione, excusationes, et compensatione nec sumphi et dampni vestri, et vestro, in his succesori cimquae salario procuratoris asuceto indus praetere civitatem Barcinonae decem solidoru, al extra tándem viginti solidos barcinoniu pro die, et ultras promitte restituere omnes missiones, sumplhus expensas, et damnua qua vos seu vestros facere pati ac taliter pro praedictis suminere, oporaerit super quibus credatur vobis et vestreis verbo, aut solo juramento, ad quod defero ex pacto nullo alur probationu genere requisito, et pro principale ómnibus complendis, et famitar attendendis obligo vobis et vestros spetialiterquae, et ex praesi hjipoteco, impignoro, et indra manus vestaras et vestros pono, et mitto praedicta per vos mihi supra stabilita, et sui totum jusemphiteo nec et Dotilae Dominu et naturale pocessionem, mihi in praedictis competen, et adquicisi et generaliter, sine praejuditia dicta petalia, obligationy rede augenda sic possitis uti quia voluieritis et pro libido variare obligo vobis et vestris omnes et singula bina mea mobilia et immobilia, habita et habenda et jure privilegiata, jura que et actiones meas quascumque, renuntiam legi dicenti, quod prius transcundum sic per spetialiter quam per generaliter obligata, et aly dicendi, quod quam diu poter creditor de spetiali hipoteca sibi satisfacere, matrus ab alia non caetendat et omni alis et cuscumque jure, rationi et consuetudini cuntra presenti et infra venuntibus et legi generale pro hibens renuntiationu, renuntio etiam expacto foro meo proprio et ipsius fori privilegio submittens, et supponens me, et bona mea pro ab hec foro, et jurisdictioni per Illustri Domini Praetoris Barcinonae, vel alterius cujusvis officialis, et tribunalis secularis tantum cum facúltate variandi juditium, et facio, et firmo scriptura terty, sub paena terty in libris tertiorum curiae dicti Illustris Domini Praetoris, vel alterius tribunalis et superioris secularis, et praefertur obligans proinde vobis et vestris in his successoribus persona mea, et omnia bona, et jura mea praedicta mobilia, et immobilia praesentia et futura ubique habita et habenda, volens quod per dictam tertis scriptura huic intro vel e converso nullum fiat praejditium, novatio, seu derogatio ullo modo imo positis uti ipsis ambabus, cautionibus et obligationibus, seu illa ex eis quam maliceritis. Et ut praedicta omnia majori gaudent firmitate non vi nec dolo, sed sponde iteramus ambas partes stabiliens, scilicet, et acquisidor in animas nostras per domini Deu, et ejus Sanctae quatuor Evangelia manibus nostris corporaliter pacta supradicta omnia et singula attendere, et complere ac in nullo contrafacere vel venire aliqua ratione seu causa. Haec igitur omnia pro supra sunt promissa facimus paciscimus et promittimus ad invicem nec non notario infro ut publicae personae pro nobis et quibus intersit racimenti, et stipulanti. Actum et supra die. Annotata.
Testes sunt Ludovicus Mas pallerius Barcinonae civis, et Emanuel Castejon scriptor Barcinonae degens.
Paenes me Franciscus Ferran notarium.

Sig+num Rndi. P. Francisci Graner Sacerdotis societatis Jesu in Collegio Beatae Mariae de Belem, praesentis civitatis Barcinonae residentes uti procuratoris Rndi. P. Jacobi Dou Rectoris Collegy Sanacti Bernardí societatis Jesu Civitatis Cervariae, Solsonan Dio. Pro ut de ejus procuratione constat instro recepto paenes Antoniu Copons et Fita notario publicu dictae civitatis Cervariae, die decima nona mensis Juny anni proxime dimissi, qui dicto nomine praedicta quod interese dicti Rndi. Domini principalis sui Dominis ratione laudavit, et firmavit juribus tamen cessibus et laudemys supraedicta P. Rectori principali suo antedicto Collegio de Cervera forsan debitis,e t non solutis in ómnibus, et per omnia semper salvis qua firma fecit Barcinonae paenes me Felicem Avellá notario publico dictae civitatis infrum die Dominica octava mensis Marty anno a Nativitate Domoni millessimo septingentessimo trigessimo quadragessimo quarto prasentibus pro testibus Bonaventura Catalá et Felice Verges scriptoribus Barcinonae ad praemissa vocatis de Pendecedes dominy ratione firmae, de praebes ego Faelix Avellá notario publicis Barcinonae haec si alia propria scribens manu.

Sig+un Josephi Ignasy Vidal et Crexell mercatoris civis dicta Barcinonae tanqua Administratoris bienio, quod currere íncipit prima die mensis Martis anni millessimi sexingentessimi quadragessimi terty, et finirs ultima die February anni millessimi septingentessimi quadragessimi quindi canterit paupreu vere cun dariteu principalis Ecclesiae Beatae Mariae de Mari presentis civitatis barcinonae decti, et nominati, in et cum consilio generali dende e celebrato per Illistri Operarios, et Parochianos ejusdem Ecclesiae die decima séptima Febrary praedicti anni millessimi septingentessimi quadragesimi terty recepto paenes D. Michaele Cabrer difuncto notario publicu Barcinonae, et negotioru dictae Illustre operae scribam, qui dicto nomine praecedente stabilimenti instru, quo aci interesse dictae administrationis Dominy rationae laudavit et firmavit, juribus tamen juri dicto nomine seu dictae administrationis, censibusquae, et laudemys forsan debitis, et non luitis ómnibus, et per omnia semper salvis qua firmam fecit relate nomina Barcinonae paenes me Sebastianu Prats Audientiae Regia notario publico Barcinonae inferum diae prima mensis July anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quadragessimo quarto, praesentibus pro testigus Joanne Antonio Llagostera, et Josepho Prats scriptoribus Barcinonae, de praecedenti dominy ratione firma proprio calamos cripta fidem, facio ego Sebastianus Prats notario supramemoratus haec propria seribus manu.

Sig+un Francisci Campillo S.T.D. Clerici Barcinonae residentes uti absentis Capellaniam sub invocatione Sancti Ivonis in Parrochiae Ecclesia Sanctoru Justi et Pastoris praesentis civitatis Barcinonae institutus, et firmatis, pro ut de culatione in mei favorem facta et de pocessione per me adepta constat duobus cum instris in curia Vicariatus Ecclesiasticii Barcinonae ad presentis die undécima mensis Aprilis anni millessimi septingentessimi trigessimi séptimo, de quo fidem facit Rndus. Dr. Antonius Capilli Pbr. Notario et scriba dicta curiae qui dicto nomone praedicta quod surd seu verery dictae Capellaniae seu benefitis interesse sertare debitis et non soluditen ómnibus et per omnia per salvis qua firma fecit rabato ad penes me Franciscus Ferran notario publico dictae civitatis Barcinonae infru die dominica duo decima mensis Juny anno a nativitate Domini millessimo septingentessimo quadragessimo quarto, praesentibus pro testibus Magnifico Josepho Ferran V.J.D. Barcinonae populato, et Emanuele Castejon scriptore Barcinonae ad praemissa vocaly spetialiter et assemplis.

Sig+num Endi. Joannis Costa Presbyteri Dri. In Ecclesia parrochiali Sacnti Michaelis Archangeli hujus civitatis Barcinonae benefitiati tanquam obtinentis benefitium perpetuum simplicem Ecclessarticum sub invocation Santorum Thomae et Bernardi in dicta Parrochiali Ecclesia institutum et fundatum, prout de collation relati benefit in sui favorem facta, et de possessine per cum adepta constat binis instris receptis in curia Vicariatus Ecclesiastici Barcinonae die decimal septima May millessimi septingentessimi vigesimi sexti, de quibus fidem fucit Rndus Dr. Franciscus Rifos Pbr. Notario et scriba dictae curiae. Qui dicto nomine praecedens stabilimenti instrum quo ad domuncula sive botigiam desuper secundo loco designatam dominy ratione laudavit et irmavit juribus tamen, et censibus decursis ac laudemys forsan debitis, et non sulutis in ómnibus et per omnia semper salvis et hanc firmam fecit penes me Carolum Rondó notairo publicum Barcinone die quarta mensis Septembris anno a Nativitate Domini millessimo sextingentessimo quadragesimo quarto, presentibus pro testibus pauli de Barbará et Josepho Llobet scriptoribus Barcinonae degentibus.Praemissis aliena mani scripta fidem praebes ego Carolus Rondó notario publico número Barcinonae haec proprio calamo scribens.