Saga Bacardí
54589
ESCRITURA DE INVENTARIO DEJADO POR FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Lunae XXVII mensis Octobris anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVIIII.
Noverint universi, Quid cum propter doli maculan evitandam, monemque fraudis suspitionem tolendam beneficium inventory sit a jure indultu iaque consultum a Sacratis sumo Imperatore Justiniani, Qua propter nos Maria Theresa Roig, et Gelabert viuda Francisci Roig et Vives, auri, et argenti fabri civis Barchinonae nedum uti tenens, et possidens pro meis dote, sponsalitio, et alys juribus, hypothyecum et creditis hereditatem, et univera bona, quae fuerunt dicti difuncto mei juxta antiquam, praescritam, laudabilem, et approbatam consuetudinem Barchononae, constitutionemque Cathaluniae Generalem Perminuani aeditam, hac nostra incipientem. Berum etiam uti usufructuaria (absque tamen praejudicio dictae tenutae) vita mea naturali dirante, ad secunda non transiens vota, partis, seu medietatis hereditatis, et bonirum, quae fuerunt dicti difuncto veri mei, inqua heredem suum instituit Magnificum Josephum Roig, et Gelabert V.J.D. filium sibi, et mihi commune, Michaeli Roig et Alegre civis Barcinonae neptis dicti difuncto Francisci Roig et Vives. Filius vero legitimus, et naturalis Francisci Roig et Rovira comerciatoris Barcinonae civis, defuncti, et Mariae Antoniae Roig et Alegre uxoris sua, nunc in secundis nuptys usoris Augustini Gibert, et Xuarich comerciatori civis Barcinonae, minor viginti quinque annorum, major decem novem annorum, curatorem non habens, nec habere volens, nisi ad litis, et Josephus Roig et Gelabert V.J.D. Barchinonae domiciliatus filius legitimus, et naturalis memorati difuncti Francisco Roig et Vives, et Mariae Theresiae Roig et Gelabert secundae usoris suae, tanqua, heedes universals aequis partibus, et portionibus universae hereditatis, et bonorum que fuerunt jam dicto Francisci Roig et Vives, avi, et patris suis respective per ipsum relicta. Et institute respective, ultimo, et valido dicto Francisci Roig et Vives testamento per ipsum condito, et firmato paenes notariu, infru, die vigesima mensis Aprilis anni millessimi septingentessimi quadragessimo octavi, quod ejus obitu sequuto publicatum fuit die séptima mensis Octobris anni millesimi septingentessimi quadragesimi noni volentes guadere privilegys, et immunitatibus similibus inventarium conficientibus a jure concessis, et ne bona dicti difuncti Francisci Roig et Vives occultari, seu deperdi valeant, premisio hoc venerabili Sanctae Cru+cis signaculo, praesens inventarium facere curasimus de universa hereditate, et bonis, quae fuerunt praenominati Francisci Roig et Vives viri, avi, et patris respective nostril (sine tamen praejudicio quirumcumque jurium, et actionum mihi dicto Michaeli Roig, et Alegre competere vadentium tam ratione meae administrationis tutelaris, quam habuit dictus Franciscus Roig, et Vives avus meus, quam ateros) Quod imquom inventarium habuit exordiu scilicet, quo ad nos dicto Mariam Theresiam Roig et Gelabert, et Michaelem Roig, et Alegra dicta die vigesima septima mensis Octobris anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo nono. Et quo ad me dictum Drem. Josephum Roig et Gelabert die quarta mensis Decembris ejusdem anni, eo quia ante martem dicti patris mei profectus fueram ad villam matriti, et tempore mortis illius ibi manebam, cumque redierim in hane civitatem, statim accessi, ad praesens inventarium, laudans, et approbans, quid quid per dicty Mariam Theresiam Roig et Alegra inceptum, atquod prosequitum fuerat, volen mihi prodesso, ac si ab initu praesens juissem. Finem fero habuit dictum inventarium, quo ad nos omnes superius nominatos die tertia mensis January anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quinquagesino dictaque bona sunt, quae sequintur.

En la casa, en que habitava dit difunt Francesch Roig y Vives mentres vivía, cituada en lo carrer dit den Bigatans, de la present ciutat de Barcelona, se ha trobat lo seguent.

FUSTAS, CADIRAS, Y QUADROS.
Primo: Una balustrada de fusta, de vint y quatra palms de llarch, molt usada.
Item: Mampara de tela pintada, milt usada.
Item: Tres vestiments de vidrueras per tres mitjas portas, molt usats.
Item: Un tros de barana de escala de fusta, milt usat.
Item: Una capsa de braser, y dos banquets de fusta tot milt usat.
Item: Dos botas de fusta grans sens cul, ni tap, que servexen per tenir grans, buidas.
Item: Sis botetas de fusta, que ja no son de servey.
Item: Dos botetas de barraló quiscuna, ab cercols de ferro buydas usadas, y una boteta ab un poch de vinagre.
Item: Dos botifarreras de fusta, ab algunas botifarras.
Item: Una caixa de fusta milt estreta, un escambell, una basseta, y una salinera de fusta, tot milt usat.
Item: Dos capsas de braser, un asa, tres cadiras, y un gavial per posar aucells, tot de fusta, molt usat.
Item: Dos brassols, dos devanadoras, dos capsas de escalfar roba, y altras fustas de poch valor.
Item: Una pastera de tomba ab sos arreus, usada.
Item: Una tauleta de fusta molt usada, y una panera per tenir pa.
Item: Una garrafera de justa ab dinou guarrafas de vidre.
Item: QUatra braserets, una mesura de tres cortans, y una mesura de mitg cortá de fusta, usat.
Item: Un fanal de vidre, dos respalls, y ventall tot usat.
Item: Una caña de india, y una bastó, o mangala de conza, tot usat.
Item: Un vetllador, y un tenidor de fusta per posar gerro y palangana.
Item: Sinch quintars de carbó, y vuit quintars de lleña.
Item: Quatra caulas de fusta, usadas, so es tres de noguer, y una de pi.
Item: Tretse taulas de fusta, es a saber sinch ovadas, y pintadas, dos bofets grans, una taula rodona, un bofet xich de noguera, y quatra taulas de fusta ordinaria, so es una de mediana, y tres de xicas, totas usadas.
Item: Tres bofetillos de estrado, usats.
Item: Quatra banchs de respatller, molt usats, so es tres de grans, y un de xich.
Item: Una papelera de alba, usada, y una arquimesa de fusta molt vella.
Item: Dos armaris de noguer, usats.
Item: Un armari de noguer entatxonat de os, per tenir joyas, usat.
Item: Un armari de pi, usat.
Item: Dos escriptoris de noguer, usats.
Item: Un escriptori de alba, usat.
Item: Una calaixera de alba, ab sos calaixos, usada.
Item: Una caixa de noguer, una llitotxa, un cofre, y catorce caixas de fusta ordinaria, totas molt usadas.
Item: Una caixa de pi, usada.
Item: Una caisa de noguer mediana, molt usada, dins la qual son las robas, y vestits del us, y servey de la Señora Theresa Roig y Gelabert doncella, filla de dit difunct Francesch Roig y Vives.
Item: Dos bahuls plans cuberts de vaqueta de Moscovia, ab tatxas de llautó, que foren los novials de la Señora Maria Theresa Roig y Gelabert viuda de dit Difunct Francesch Roig y Vives, dins dels quals son las robas, y vestits del us, y servey de dita Señora.
Item: Dos bahuls vuberts de vaqueta ab tomba, milt usats.
Item: Dos vamillas de xacaranda, usadas.
Item: Dos llits jaspeats grans, lo un ab capsalera, usats.
Item: Un llit de alba gran, usat.
Item: Sinch llits xichs, usats.
Item. Nou senefas de fusta pintadas per sobre portals de balcons.
Item: Las estoras per sinch quartos, molt usadas.

Die Martis IIII mensis Novembris praedicti anni.
Primo: Dos arquillas cubertas de conxa ab peus de fusta pintada, usadas.
Item: Dos arquilletas milt xicas entatxonadas, y remates dorats.
Item: Dos miralls grans ab guarnicions, y remates dorats.
Item: Un mirall gran ab guarnició de xarol negre ab son remate ab flors y poch dorat.
Item: Dos mirals xichs ab guarnició de noguer.
Item: Un mirall xich, ab guarnició dorada.
Item: Sis cornucopias ab vidres, y guarnicions doradas, las dos grans, y las quatra medianas.
Item: Un morter de pedra ab sa ma de fusta.
Item: Una salimera dos milinets per xocolatera, una llosssa, y algunas culleras de fusta.
Item: Deu telladors, y un gavadal de fusta.
Item: Un torn xich per filar, y un pages de fusta.
Item: Sinch capsas de suro, y tres brocals de vidre.
Item: Una garrafeta de fusta vella, sens garrafas.
Item: Dos sanallas, y un cabás, dos escombras, dos filosas ab sos fusos, un aspi, y un fus de torser.
Item: Dotse cadiras de baqueta de Genova, milt usadas.
Item: Sis cadiras ab brassos de fusta cubertas de cuyro, molt usadas.
Item: Quaranta cadiras de vaqueta de Moscovia sens brassos, ab tatxas de llautó, usadas.
Item: Catorse cadiras, ditas ab brassos, usadas.
Item. Quatra cadiras ditas ab brassos de altra especie, usadas.
Item: Tres cadiras ditas grans sens brasos, molt usadas.
Item: Sinch cadiras de vaqueta xicas, molt usadas.
Item: Sinch cadiras de cuyro negre ab brassos, usadas.
Item: Dotse cadiras ab brassos cubertas de tripa foguejada verda, usadas.
Item: Quatra cadiras de palla ab pintura, y colradura de Napols.
Item: Deu cadiras cubertas de filosello ab flámulas, molt usadas.
Item: Vint tamburets de la mateixa especie, usats.
Item: Dotse cadiras de palla, so es sis de grans, y sis de xicas, usadas.
Item. Set quadros grans ab guarnicions doradas, lo un del Sesposori, altre de la Anunciata, altra del Somni de Sant Joseph, altre del Naixament, altre de la Adoració, altre de la Presentació al Temple, y lo altre quant dispitava al Temple, usats.
Item: Tres quatros grans ab guarnicións doradas, lo un de la Mare de Deu, Sant Domingo, y Sant Ramon, altre de la Mare de Deu, Sant Joaquim, y Santa Ana, y lo altre de Sant Francesch, usats.
Item. Un quadro gran ab guarnició, y remate dorat de la mare de Deu, Sant Joseph y lo Niño Jesus.
Item: Dos laminas ab guarnicions doradas, la una de Sant Joaquim, Santa Ana, y la Mare de Deu, y la altre en forma ovada de la Mare de Deu ab lo Niño als brassos, ab sos vidres devant.
Item: Un quatro de Nostra Señora de la Mercé, ab vidre devant, ab guarnició de xacaanda, usat.
Item: Una pasta de agnus, y un quadret de Nostra Señora del Roser, los dos ab vidres ab guarnicions de conxa.
Item: Dos quadros ab guarnicions doradas, molt usats, lo un de Sant Geroni, y lo altre del niño Jesus.
Item: Un quadro de la Mare de Deu del Roser, y quatra Sants Dominicos ab guarnició dorada.
Item: Una pasta de agnus ab guarnició de conxa, y metall dorat.
Item: Tres quadros grans de sobre portals, ab guarnicions negras, usats lo un de Sant Geroni, lo altra de Santa Magdalena, y lo altra de obistoria.
Item: Un quadro del Naixament ab guarnició dorada gran, usat.
Item: Dos quadrets de Jesus, y Maria ab guarnicións doradas.
Item: Quatra estampas retalladas ab sos vidres, y quarnidions, y las dos de xarol, y las dos de xacaranda.
Item: Dos laminas de floreras ab guanicións doradas.
Irem: Una lamina de la Mare de Deu, y lo niño ab son vidre, y guarnició negra, y part dorada.
Item: Tres ledallas, o pahiosos ovats, ab guarnicions jaspeadas y doradas.
Item: Sis quadros de floreras ab guarnicions, jaspeadas y doradas.
Item: Dos medallas ab guarnicions doradas xicas, la una ab Sant Antoni, y la altra de la Doració dels Reys.
Item: Un quadro gran de Sant Jaume, ab guarnició negra milt usat.
Item: Un quadro mediá del cap de Sant Anastasi, ab guarnició negra, y dorada, usat.
Item: Quatra mapas de paper ab guarnicions de fusta jaspeada.
Item: Una mapa gran de Cathaluña, y vuyt de xicas milt usadas.
Item: Quatra conclusions, y una dotsena de estampas de paper.
Item: Un niño de bulto pintat.
Item: Algunas figuras de barro per pesebre.
Item: Un Sant Christ de bronce dorat, ab creu, y peana.
Item: Quatra safatas de xarol, so es dos de grans, y dos de xicas.

Die mercury V praedicti mensis Novembris.

ROBA DE TELA, LLI Y CANAM.
Primo: Vint y nou llansols de canem de quatra palms, part mous, y part milt poch usats.
Item: Quaranta tres llansols de canem de quatra palms, usats.
Item: Vint y viut llansos de canem de tres palms, y mitg, usats.
Item: Tretse llansols de lli de quatra palms y mitg molt usats.
Item: Onse llansols de canem de Capelladas molt poch usats.
Item: Vint y sis llansols de llinets de quatra palms y mitg, usats.
Item: Setse llansols de llinets, usats.
Item: Tretse llansols de tela casera, usats.
Item: Quatra llansols de tela de Olanda, usats.
Item: QUatra llansos de tela per catre, uats.
Item: Deu llansols de estopa, usats.
Item: Suit llansols de llinets grosets, usats.
Item: Vint y quatra estovallas de cotó, y canem, usadas.
Item: Quaranta set estovallas de lli de canem, usadas.
Item: Sinch estovallas de ginesta usadas.
Item: Dos estovallas de domás novas.
Item: Sinch estovallas de domas, usadas.
Item: Tretse estovallas de estopa, usadas.
Item: Vint y quatra estovallas per la cuyna, usadas.
Item: Disset estovallas de lli, las set poch usadas, y las restants deu, mes usadas.
Item: Vint y quatra tovallolas de canem de Capellades, novas.
Item: Quaranta sinch tovallolas de canem, usadas.
Item. Nou tovallolas de lli, y cotó, usadas.
Item. Quaranta tovallolas de lli usadas.
Item: Setse tovallolas de lli, estretas.
Item: Dotse tovallolas de ginesta, usadas.
Item: Quinse tovallolas grossas, usadas.
Item: Nou tovallolas a la vellara.
Item. Vint y una dotsenas de tovallons, de cotó, y canem, usats.
Item: Deu dotsenas de tovallons de canem, usats.
Item: Nou dotsenas de tovallons de lli, uats.
Item: Tres dotsenas de tovallons de ginesta, usats.
Item. Dos dotsenas de tovallons de domás, nous.
Item: Quatra dotsenas, y tres tovallons de domas, usats.
Item: Dotse llochs de cuixineras finas, usadas.
Item: Quinse dotsenas, y nou cuxineras de tela, usadas.
Item: Dos dotsenas, y tres cuxineras de canem, usadas.
Item: Nou vánovas encotonadas, usadas.
Item: Set dotsenas de axugamans nous.
Item: Tres dotsenas de axugamans, usats.
Item: Divuyt xarpalleras, usadas.
Item: Tres dotsenas Xarpalleras, novas.
Item: Deu devantals, que serveixen per lo tossino.
Item: Dinou axugamans ab vetas, que serveixen per lo mateix.
Item: DIvuit cortinas de tela ab dos de cotó, molt usadas.
Item: Nou entre llansols, y cortinas vell.
Item: Vint y sis trossos de llansols, vells.
Item: Un cova de tovallons, xarpalleras, y estovallas, molt vell.
Item: Tres dotsenas de rams de fil de lli.
Item: Quatra dotsenas, y mitja de rams de fil de canem.
Item: Dos arrobas, y quatra lliurats de canem de Capelladas pentinats.
Item: Catorse lliuras de cane de la terra pentinat.
Item: Tretse lliuras de cotó filat.
Item: Quaranta sinch canas, y mitja de tela gotiga molt grossa en pessa.
Item: tretse canas sis palms tela gotiga molt grossa en pessa.
Item: Quaranta canas de tela gotiga ab dos trossos.
Item: Quaranta canas y mitja tela gotiga molt grossa, ab dos trossos.
Item: Vuit canas y mitja de estopa en pessa.
Item: Dos pessas de tela de Olanda.
Item: Vint y una cana y mitja de tela de Olanda, ab dos trossos.
Item: Divuit canas, y mitja tela de trué, en pessa.
Item: Dotse canas y mitja tela imperial, en pessa.
Item: Vint y quatra canas de tela Alenaña, de saquet.
Item: Dos telas per la pasta y dos cendrers, tot usat.
Item: Una vela de tela gotiga, y una cortina de tela grossa per fora del balcó de la argenteria, usat.
Item: Una catifa, usada.
Item: Una sort de venas de tota especie, una sort de botons, y fil per cusir, alguns capdells de fil per fer mitjas, y algunas mitjas comensadas.

Die Lunae X praedicti mensis Novembris.

ROBAS DE LLANA, COTÓ Y SEDA.
Primo: Divuit matalassos grans de llana ab telas viada., asats.
Item: Set matalassos xichs del mateix usats.
Item: Onse cortinas de bayeta vermella, molt usadas.
Item: tretse cortinas de vatalufas milt usadas.
Item: Nou cenefas del mateix, molt usadas.
Item: Tres cortinas de indianas, uisadas.
Item: Sinch cobrellits de catalufas milt usats.
Item: Sis cobrellits de catalufas molt usats.
Item: Un cobrellit de indianas, usats.
Item: Una cuberta de bayeta blanca, usada.
Item: Quatre cobretaulas de indianas milt usats.
Item: Dos cortinas de roba de cotó, y seda viada, usadas.
Item: Tres cenefas de la mateixa roba, usadas.
Item: Set flassadas, las quatra verdas, y las tres blancas totas usadas.
Item: Dos flasadas xicas de Olanda, usadas.
Item: Quatra colxas de indianas, y cotó usadas.
Item: Nou coxins grans de ploma cuberts de cossoril, usats.
Item: Onse coxins del mateix xichs, usats.
Item: Deu coxins de tela plens de llana, usats.
Item: Un llit de domás groc, usat, ques vompon de cortinas, cobrellit, entorn peu, y sobre cel.
Item: Quatra cortinas, y quatra cenefas de domás groch usadas.
Item: Un cobretaula de domás groch, usat.
Item: Un llit de domás vert ab galons de or molt usat. Ques compon de cobrellit, cortinas, y sobre cel.
Item: Un llit de roba de cotó, y seda viada, verda, ques compon de cobrellit, cortinas, y sobre cel, usat.
Item: Un llit de tafetá vert, ab sarrell de seda milt usat, ques compon de cortinas, y sobrecel.
Item: Un llit de paño vert ab sarrell de seda, ques compon de cortinas, cobrellit, y sobre cel, molt vell, que ja no serveix.
Item: Dos pessas de roba de Fransa molt antigua, y arnadas.
Item: Quatre trossos de tela de matalassos, trets de matalassos vells.
Item: Unas colgaduras de domás carmesí y unas cenefas de vellut també carmesí ab sarrell de or, que senian per la Capella.
Item: Un cobretaula de domás, carmesí, usat.
Item: Un cobretaula de filoseñño mostrejat, molt usat.
Item: Tres tovallolas de seda per tapar coxins.
Item: Un Dover de domás groch, ab galó de plata usat.
Item: Un pello xich, color de ponsó, usat.
Item: Altre pelló de teletón de color de ponsó, usat.
Item: Una mantellina de vellut vert ab puntas de or, y plata, usada.
Item: Altre mantellina de espolin color de ponsó, usada.
Item: Dos mantellinas de domás escrir, molt usada.
Item: Buelta y mantellina de escot de seda color de habit, y dos trapets de cap, usat.
Item: Onse mocadors de seda de diferents colors.
Item: Onse mocadors de seda de diferents colors.
Item: Unas faldillas de espobin color de ponsó per calsar criaturas.
Item; Un sombreret de tisso de plata, blau.
Item: Tres trossos de glassa consumida.
Item: Dos canas de domas groch.
Item: Quatra canas, y sinch palms filosello de film y seda ab flámulas.
Item: Un tros de espolin color de ponsó, molt usat.
Item: Uns trossos de domás carmesí, que servían per la Capella milt usat.
Itam: Un tros de llama consumit.
Item: Tres trossos de catalufas, y un de domás vert milt vell.
Item: Uns trossos de pelfa verda, molt usats.
Item: Un tros de tafetá bert molt usat, y un bossí de roba de cotó, y seda, nou.
Item: Una almoada xica de domás carmesí.
Item: Una almoada xica de domás carmesí.
Item: Tres ttrossos de ruans de color, junts de tir deu canas.
Item: Un fandellí de espolin color de ponsó, usat.
Item: Quaranta dos vanovetas de cotonina per criatura, usadas.
Item: Sis facets de cotonina, usats.
Item: Set gacets de tela usats.
Item: Vuit gambuxos gras, sis de xichs ab sos capons, y tres pitets tot usat.
Item: Tres faxadors, ab puntas blancas, usats.

ROBA DE LA CAPELLA.
Primo: Una alba de tela ab puntas mes altas, usada.
Item: Dos estovallas ab puntas, y unas de llisas, usadas.
Item: Tres corporals.
Item: Una casulla de espolin carmesí, ab flors y galó de or, ab sa estola, manipulo, cobricalser, bossa de corporals, y cíngulo.
Item: Altra casulla de llma de or, ab flors, y galó de or, ab son cobricadoser.
Item: Un palit de llama ab pintas de plata, molt usat.
Item: Uns galos de plata brodats de or, que serveixen per lo amito.
Item: Una Sacra, paxabo, y Evangeli, ab guarnició de fista negra ab cantoneras, y remates de plata.
Item: Sis candeleros grans, y quatre de xichs plateats.
Item: Quatra peus de floreras jaspeats, y dorats, y vuit poms de hors de seda.

ROBA DEL US DEL DIFUNR FRANCESCH ROIG Y VIVES, MENTRES VIVIA.
Primo: Una casaca y cansas de ratina molt usat.
Item: Dos casavas, una jupa, y dos calsas de paño milt usat.
Item: Una casava de barragam, molt usat.
Item: Una casaca, y dos calsas de sarfa de Roma molt usat.
Item: Una casaca, y dos calsas de carro de oro, molt usat.
Item: Tres jupas de tafecá milt usadas.
Item: Una jupa de vellut negre, usada.
Item: Dos cotas de durantes, molt usadas.
Item: Dos cotas de alafaya viada, la una usada, y la altra que ja no servia.
Item: Dos cotas la una de terbas, y la altra de xamallot viat, que ja no servían.
Item: Una capa de grana, molt usada.
Item: Un geleco de grana, molt usat.
Item: Dos parells de mitjas de estam, usadas.
Item: Tres parells de matjas de seda, usadas.
Item: Un barret, dos parells de sabatas, y unas plantogas, tot usat.
Item: Una bapsa, y dos cabelleras milt usadas.
Item: Unas llugas camas, una gorra de seda de color, dos gorras de tafetá, y dos mocadors de seda, tot usat.
Item: Quaranta dos camisas de tela, es a saber dotse usadas y las demes milt usadas.
Item: Set calsotets, y set armillas de tela, usat.
Item: Dotse armillas de cotonina, usadas.
Item: Sis gelecos de cotonina de Olanda, los devants brodats, usats.
Item: Divuit pasrells de mitjas blancas milt usadas.
Item: Sis mocadors de tela Blanch, usats.
Item: Nou tocados, y una dotsena de barratinas de tela guarnidas, usat.
Item: Divuyt corbatas llargas de mosolina, usadas.

Die Martis XI praedicti mensis Novembris.

XINA, CRISTALL, PISO Y TERRISSA.
Primo: Dos platas y tres escudellas grans de la Xina usat.
Item: Una dotsena de platets de la Xina, usats.
Item: Deu platets de la Xina mes xichs, usats.
Item: Altres deu platets de la Xina blaus.
Item: Una dotsena de xicaras de la Xina grans, usadas.
Item: SInch xicaras de la Xina blavas, y una escudelleta, també de la Xina, usat.
Item: Un gerro, y palangana de cristal, xich.
Item: Una boteta de vidre.
Item: Quatra dotsenas, y mitja de gots de cristal.
Item: Nou beyres de cristal.
Item: Dos casos ab son tap de cristal.
Item: Quatra canadellas de cristal.
Item: Una poqueta de cristal.
Item: Una escudella ab son tapador de cristal.
Item: Dos gerrets, dos poms, y dos canadellas de cristal.
Item: Tres ampollas y quatra tasas de cristal.
Item. Un gerro, y palangana de pisa fina.
Item: Tres gibrellas de pissa fina.
Item: Una dotsena de platas de pisa fina, es a saber sus de grans, y sis de medianas.
Item: Set dotsenas de xicaras de pisa fina.
Item: Tres dotsenas de plats de pisa ordinaria.
Item: Una sort de plats, y ollas de terra, y tasas de vidre per servey de la vuyna.
Item: Tres cossis, y vatorse gerras de diferents midas, tot de terra, en las quals se troba un barraló de ori, alguns trossos de tossino, y algunas olivas.

LLAUTÓ, ESTANY, ARAM Y FERRO.
Primo: Quatre llumaneras de llautó medianas, usadas.
Item: Vuit concas de llautó per braser, usadas.
Item: Una copa de llautó per braser usadas.
Item: Una escalfeta de llautó, usada.
Item: Un piló de Romana de bronce, sens gamo.
Item: Sinch dotsenas, y onse plats de estany, usats, de pes tres arrobas.
Item: Sie plats de estany, usadas, so es quatra de grana, y dos de medianas, de pes juntas vint lliuras.
Item: Una xaringa de estany.
Item: Dos tinters, dos polseras, y una hostiera de estany, molt usat.
Item: Dos balanzas de aram, unas de grans sens pesos, y altres petitas ab sos pesos, totas usadas.
Item: Una caldera gran de aram d pes vint y sinch lliuras.
Item: Una caldera mediana de pes dotse lliuras si sonsas.
Item: Una caldera xica de pes sis lliuras, sis onsas.
Item: Una conca gran de aram ab peus de coure de pes vint y tres lliuras.
Item. Un canter de aram de pes onse lliuras sis onsas.
Item: Una conca gran de aram ab peus de coure de pes vint y tres lliuras.
Item: Un canter de aram de pes onse lliuras si sonsas.
Item: Un parol de aram de pes nou lliuras.
Item: Una conca de aram gran, de pes dotse lliuras si sonsas.
Item: Una conca xica de aram de pes deu lliuras sis onsas.
Item: Una tortrera gran ab son tap de aram de pes vuit lliuras.
Item: Un fornillo gran ab son tap de aram de pes tretse lliuras.
Item: Tres graixoneras, so es una gran, altra mediana, y altre xica de pes juntas catorce lliuras.
Item: Dos canters ab son tap de aram de pes vnt y sinch lliuras.
Item: Una casola de aram ab son manech de gerro, de pes tres lliuras.
Item: Dos escalfadors de aram, lo un ab manech de ferro, y lo altre ab manech de fusta, de pes nou lliuras si sonsas.
Item: Dos casos de aram ab manech de ferro de pes deu lliuras sis onsas.
Item: Un calderó gran de aram de pes onse lliuras sisonsas.
Item: Un calderó mediá de aram de pes set lliuras sis onsas.
Item: Un braser de aram de pes tres lliuras sis onsas.
Item: Un canter castaña de aram, que serveix per lo pou, de pes sis lliuras sis onsas.
Item: Tres cassons de aram ab manech de ferro de pes quatra lliuras sis onsas.
Item: Dos xocolateras de aram de pes tres lliuiras.
Item: Dos brocals de aram de pes set lliuras.
Item: Una escumadora de aram ab manech de ferro de pes una lliura.
Item: Una copa xica de aram, de pes dos lliuras, si sonsas.
Item: Dos galledas de aram, de pes vint y tres lliuras, si sonsas.
Item: Un morteret ab s ama de coure.
Item: Una rexa de ferro, que antiguament era fixada en una finestra del estudi.
Item: Dos romanas de ferro, la una grn y la altra xica, usadas.
Item: Un setxill de llauma, y dos gavinets de ferro.
Item: Dos llums de ferro.
Item: Setse barretas de ferro, per portals, y alcovas.
Item: Dos cavalls, y un ast de ferro.
Item: Uns tres peus de ferro.
Item: Tres oblas de sas cubertoras de ferro.
Item: Dos torrapans, uns molls, y uns llevas de ferro.
Item: tres paellas de ferro.
Item: Una torradora de ferro.
Item: Una liossa y un tallant de ferro.
Item: Una pala, y una paleta de ferro.
Item: Dos mitjas llunas y dos planxas de ferro.
Item: Dos graellas de ferro.
Item: Un fogó, y una escalfeta de ferro.
Item: Uns clamastechs, y uns cerca pous de ferro.
Item: Uns peus de ferro per lo fornet.

Die Mercury XII praedicti mensis Novembris

PLATA.
Primo: Una escupidora de plata de onse diners de lleu de pes vint y una onsa, y vuit argensos.
Item: Una sotacopa gran de plata de onse diners de lleu de pes sexanta nou onsas, y dotse argensos.
Item: Dos safatas ovadas ab vora suatjada de plata de onse diner de lley de pes sinquanta set onsas y tres argensos.
Item: Un parell de candeleros ochavats de plata de onse diners de lley, de pes vint y si sonsas.
Item: Un saler de plata de onse diners de lley, de pes si sonsas y quatra argensos.
Item: Dos safatas grans siselladas de plata de la marca deu diners de lley, de pes sexanta nou onsas.
Item: Dos safagas la una mediana, y la altra xica, siselladas de plata de la marca dita, de pes trenta dos onsas.
Item: Una sotacopa gran de plata, de la marca dita, de pes trenta nou onsas, y sinch argensos.
Item: Dos sotacopas iguals de grandaria de plata, de la dita marca, juntas de pes sexanta tres onsas, y dos argensos.
Item: Dos sotacopas xicas de plata de la marca dita, de pes juntas vint y si sonsas y tres argensos.
Item: Un gerro, y palangana als coll llevadis de plata de la marca dita, de pes junt setanta vuit onsas, y quatra argensos
Item: Un parell de candeleros de plata otxavada de la marca dita, de pes junts trenta onsas.
Item: Quatra parells de candeleros plans de plata de la marca dita, de pes junts cent, y quatra onsas.
Item: trenta sis colleras, y trenta sis forquillas de plata de una pessa de la marca, dita, de pes juntas cent quaranta quatra onsas, y quatra argensos.
Item: Nou xicaras de plata de la marca dita juntas de pes vint y si sonsas, y sis argensos.
Item: Dos gots rodons de plata de la marca dita, de pes junts sinch onsas y deu argensos.
Item: Dos mossets de plata de la marca dita, junts de pes trenta onsas.
Item: Dos ouheras de plata de la marca dita de pes sinch onsas, y dos argensos.
Item: Una fruytera de platad e la marca dita de pes vint y nou onsas, y quatra argensos.
Item: Un saler de platad e la marca dita de pes tres onsas, y quinse argensos.
Item: Dos colleras de sopa de dita marca de pes juntas tretse onsas y catorce argensos.
Item: Divuit ganivets ab manechs de plata, que se judica pesan los manechs quaranta onsas.
Item: Dos forquillas de ferro per rostit ab manech de plata, se judica pesa la plata sinch onsas.
Item: Quatra escudellas de plata, de pes deu onsas, y quatre argensos.
Item: Una tassa mitja taronja, y una escudella de peparotas de plata sens tap de pes quatra onsas y dotse argensos.
Item: Un platet, y dos escavilladoras de plata, de pes junts catorce onsas, y catorrse argensos.
Item: Una palmatoria de plata de pes sinch onsas y dotse argensos.
Item: Dos canters de plata lo un gran, y lo altre xich de pes junts trenta onsas, y quatre argensos.
Item: Una escupidora de plata de pes divuyt onsas, y quatre argensos.
Item: Una safateta rodona araboyada de plata de pes si sonsas, y quatre argensos.
Item: Una calserilla de plata avanzada de pes si sonsas, y dotse argensos.
Item: Dos colleras de planxa, una forquilla, uns sacamolls, y una collereta xica de plata al manech de sacamolls de pes junt quatra onsas, y tretse argensos.
Item: Tres Sants de plata, so es Jesus, Maria, y Joseph de pes junts sinquanta sinch onsas, y dos argensos.
Item: Una poqueta, una garraga, una capsa xica ovada, una collereta, una forquilla, un manech de Ganivet, y una capsa de posasr anells tot de plata dorada, de pes junt catorce onsas y quinse argensos.
Item: Diferents sivelletas desapariadas, dos reliquiaris, un clauher, un peu de un coco, un canonet, y algunas cosetas de plata de pes nou onsas, y quatra argensos.
Item: Sinch cocos guarnits de plata, se judica pesar la plata sis onsas.
Item: Dos capsas de plata quadradas blancas, y doradas, usadas, juntas de pes quatra onsas, y set argensos.
Item: Una capsa xica quadrada de plata usada de pes una onsa y dotse argensos.
Item: Un catxet de plata, que ab la molla de ferro pesa una onsa y deu argensos.
Item: Un calser, y patena de plata, de pes junt catorce onsas, y deu argensos.
Item. Un calser de plata dorada sisellat de pes trenta set onsas.
Item: In relotge milt vell ab sa capsa de plata, y cadeneta, se judica pesar la plata una onsa, y vuit argensos.
Item: Dos sivellas grans, per sabatas, dos parells de xarreteras, y una per cota, de plata, juntas de pes tres onsas.
Item: Un espadi de plata, qual se judica ser de pes si sonsas.
Item: Un pom de plata per una mangala, lo qual se judica pesar una onsa.
Item: Una calderilla de cristal guarnida de plata dorada, se judica pesa la plata tres onsas.
Item: Una lamina de Nostra Señora guarnida de fil, y grana dorada, se judica pesar la plata una onsa, y quatre argensos.
Item. Un escut de Nostra Señora dels Dolors de plata dorada ab dos porcellanes, la una de Maria Santisima y la altra de set espasas de pes sinch argensos.
Item: Quatra medallas de plata dorada, so es tres de Nostra Señora del Pilar, y altra de Nostra Señora de Montserrat de pes nou argensos.
Item: Dos sivellas desaporiadas, un sello, quatre anells, un botó, y un tros de planxa tot de plata, de pes una onsa, y un argenso.
Item: Diferents trossos de galó de plata banch, y dorat, de pes disset onsas.
Item: Una campaneta de llautó ab sis soguilla també de llautó tot dorat.
Item: Una canastreta de fil de plata ab nansa, y xatreta dorada, de pes quatra onsas, y mitja.
Item: Una sotacopa, una masolina, una cullera, y forquilla de plata y un Ganivet ab manech de plata de pes junt trenta dos onsas, y un quart, ab manech de plata de pes junt trenta dos onsas, y un quart, una arquilleta de conxa, y una creu de Jerusalem ab son peu, las quals cosas lo Rnt. Dr. Ramon Roig ab son testament dexá, y llegá a la Señora Theresa Roig y Gelabert sa neboda, en cas prenga lo estat de Religiosa.
Item: Una pipa de plata per dinar caldo, y medicinas a malalts, de pes set onsas, y catorce argensos.
Item: Sis dotsenas, y dos retratos per capsas molt ordinarias.
Item: Sis capsas ovadas de margil, de poch valor.
Item: Vuit fils de lambra de pes junts vint y dos onsas.
Item: Dos fils de coral, y aoguns grans sueltos de pes sis onsas.
Item: Dos angels de coral de un palm de alsada, hi faltan alguns trossos, de pes trenta quatra onsas.
Item: Dos desenaris de fusta negra engrasarats de plata, en lo un dels quals si troba una Nostra Señora del Pilar de plata. Una madalla de llautó, y un cap de fusta, que a la una part fa cap de mort, y a la altra verónica.
Item: Diferents trossos de esmalt negre, y un tros turquesat, que junt pesa una lliura, y si sonsas.
Item: Vint y dos anells y vuit parells de botons de plata, ab diferents pedras, molt prims.
Item: Un rellotge de llautó, molt antich, de poch o ningun valor.
Item: Cent sexanta una dotsenas esmeraldas cabusones milt xicas de poch valor.

DIE Jovis XIII praedicti mensis Novembris.

OR.
Primo: Un adres de creu, y arrecadas de diamants rosas, so es la creu ab quinse diamants, y las arrecadas, anelleta, y ametlla de un diamant, y llas ab set diamants en quiscuna.
Item: Altre adres de creu, y arrecadas de diamants, y esmeraldas, so es la creu ab sis esmeraldas, y nou diamants fondos, las arrecadas, la anelleta de una esmeralda, y una perilla de una esmeralda, y lo llas de set diamants rosetas.
Item: Altre adres de creu, y arrefadas de diamants, milt menuts, y las arrecadas anelleta de un diamant pla, y lo llas sexanta robins, y un diamant fondo, y una perla per ametlla, lo qual adres es del us, y servey de la Señora Theresa Roig y Gelabert doncella filla de dit difunt Francesch Roig y Vives.
Item: Unas anelletas ab un robí, y dos perlas, per penjants en quiscuna, que son del us, y servey ordinari de dita Señora Theresa doncella.
Item. Altras anelle4tas ab set diamants, fondos, y dos perlas per penjants en quiscuna.
Item: Un anell ab sinch diamants, so es tres rosas, y dos de abrillantats.
Item: Altra anell ab set diamants lo del mitg brillant, y los sis dels costats fondos.
Item: Altra anell ab sis diamants rosas, y un safir oriental al mitg.
Item: Una masseta ab una esmeralda al mitg y vuit diamants fondo alrededor.
Item: Un anell ab un diamant rosa.
Item: Altre anell ab un diamant rosa fet a modo de cor.
Item: Altre anell ab tres diamants fondos, que lo Señor Jaume Morera, lo dia de la boda doná a dita Señora Maria Theresa Roig y Gelabert viuda y de despres se ha muntat de nou.
Item: Altra anell ab una turquesa y dos robins.
Item: Altra anell ab un topacio de India, encastat en plata.
Item: Una cinteta de or esmaltada, y una firmesa xica de or.
Item: Un anell milt xich ab un diamantó pla.
Item: Dos parells de botons ab set diamants en cada botó, part de ells, son fondos, y los demes son plans.
Item: Dos parells de botons de or ab sis turquesas en quiscun y un diamant al mitg.
Item: Dos parells de botons de or ab una vermelleta en quiscun.
Item: Una joya ab diamants, rosas y plans, y una figura del Sagrament al mitg.
Item: ALtra joya xica de rogins.
Item: Una joyeta de or, ab vermelletas.
Item: Uns agnus de cristal guarnits de or, y vermelletas.
Item: Altres agnus de cristal guarnits de or esmaltat al antigó.
Item: Uns agnus xiquets de or esmaltats.
Item: Uns agnus xiquets de or, y coral.
Item: Una antigalla de una paloma ab tretse robins, y sis perlas.
Item: Una antigalla ovada de or ab un Sant Eustaquio.
Item: Una antigalla de un gerret de cristal guarnit de or ab tres perlas.
Item: Una antigalla de un vaxellet de cristal guarnit de or ab perlas.
Item: Una capseta de rellotge de or sens fabrica esmaltada ab dinou diamants molt menut.
Item: Una madalleta de or ab una mort al mitg.
Item: Una creu de Santa Eularia de or ab granats, y perlas.
Item: Uns Sant Christo y una creu de or, esmaltada de vert ab tres perlas.
Item: Una creu de or grandeta esmaltada, ab vermelletas.
Item: Una antigalla de un estotx de or ab tres perlas.
Item: Una antigalla de un cavallet marí de or ab quatra perlas que lo Señor Geroni Sadurni lo dia de la boda doná a dita Señora Maria Theresa Roig y Gelabert viuda.
Item: Una pessa de or de fil y grana ab dinou pedras verdas.
Item: Una venereta de Santiago de or ab onse pedras violadas, esmaltada.
Item: Un cristal otxavat guarnit de or ab una creu gravada al mitg del cristal.
Item: Un cristal ab un Jesus, y Maria guarnit de or.
Item. Un cristal reliquiari guarnit de or.
Item: Una madalla de Nostra Señora del Pilar, de or.
Item: Una creueta de un fil de or ab una roseta per muntant.
Item: Uns rosaris de granats guarnits de or, ab una madalla de Nostra Señora de Montserrat.
Item: Unas anelletas de or ab molla, per foradar orellas.
Item: Dos parells de botons de or plans rodons.
Item: Una campaneta, y soguilla de tres vías, ab quatra mallas toto de or de pes tres onsas, y un quart.
Item: Tres boquillas de or milt primas de pes juntas tres onsas y set argensos.
Item: Un parell de manillas de perlas menudas, per criatura de pes una onsa.
Item: Altra parell de manillas de perlas menudas, també per criatura de pes una onsa, y tres argensos.
Item: Un parell de manillas de perlas bonas de pes dos onsas, y dos argensos, y mitg.
Item: Altre collaret de perlas de pes tres argensos y mitg.
Item: Dos collarets de perlas milt menudas ab quatra fils, en cada un ab un granet de vidre negre de tant en tant, de pes los dos junts quatra argensos y vint y quatra grans.
Item: Un collaret de perlas cantelludas de pes sis argensos.
Item: Dotse argensos y mitg de perlas sueltas bonas per manillas.
Item: Deu argensos de perlas enfiladas ab dos fils, lo un ab fil de ferrro, y lo altra de seda.
Item: Un argenso, y dotse grans de perlas menudas.
Item: Tres argensos y quinse grans de or de diferents guarnicions de grans de Rosari.
Item: Un parell de botons milt petits de planxeta de or ab una pedra violada.
Item: Un jacci obat ab un mitg cos de relleu gravat.
Item: Un anell ab una pedra de cristal engastada en plata, y lo bras de or molt prim.
Item. Un reliquiari milt xich ab quatra dits de soguilla de or, ab reliquia de Sant Ramon Nonat.

DINERS.
Primo: Mil setcentas deu lliuras setse sous y deu diners moneda barcelonesa, que lo dia del obit de dit Francesch Roig y Vives se trovaren en sa casa en diferens especies de moneda.
Item: Sinch pesetas y dos reals de plata moneda falsa.
Item: Tres lliuras, y mitja de aram en diferents especies de monedas antiguas.

LIBRES.
Primo: Laurentys cum- dij. Bibliotheca humuliarum, et sermonum pris corum Ecclesiae patrum, in quinque tomos divisa.
Item: Cornelius Cornely a laxide, commentarius in omnes Divi Pauli Epistolas.
Item: Commentaria in apocalypsin Sancti Joannis Apostoli.
Item: La Saicte Academiae de perfeccion speculative, et pratiqie.
Item: Gerardo Vossio, opera Sancti Ephraem syri.
Item: Sanctorum Patrum Ecclesiae primitivae, opera.
Item: Mathias Schuffenhauer. Exemplario paenuentiae anthore Deo, et Ingraesiteitiae authore Diabulo.
Item: Joannes Bosco. Theologiae spiritualis scholasticae et moralis tomus primus.
Item: Philippus Picinello. Mandus Symbolicus, in duos tom, divisus.
Item: Jean Baptiste Saint Jure connoissance de Dieu.
Item: Alexander Sperellus. Opus.
Item: P. Fr. Martinus del Castillo. Traitatus panegyrucys de Sanctissima Maria Domina nostra, in febbora et Jahele.
Item: P. Fr. Philippus a Sanctissima Trinitate, summa theologiae misticae.
Item: Adrichomio Delpho. Theatrum terrae Sanctae, et Biblicaru historiarum.
Item: P. Theophilo Raymundo. Christus Deus-Homo.
Item: P. Michael Ghislery. Praeludia doctinae sacrae diplicis, Christianae, et regularis.
Item: P. Ludovicus Alvarez. Joseph Rachelis filius illustratus.
Item: P. Didacus de avendaño. Amplhiteatru misericordiae.
Item: P. Franciscus Bivario. De veteri monachatu, et regulis monasticis.
Item: Divus Prosperus Aquitanicus. Opera.
Item: P. Pedrus Courcier. Negotium secularu Maria.
Item: P. Fr. Sebastianus de Avendaño. Speculum spirutuales.
Item: Benedictus Hefteno. Venatio Sacra.
Item: D. Juan de Palafox, y mendoza. Obras, divididas en vuyt tomos.
Item: El Venerable Maestro Juan de Avila, Obras.
Item: Fr. Joseph de Jesus Maria. Vida, y excellencias de la Virgen.
Item: P. Juan de Alloxa. Cielo estrellado de Maria.
Item: Fr. Francisco Antonio de Madrid Moncada. Cronica de los Capuchinos.
Item: Fr. Jayme de Corella. Suma de la theologia moral dividida en dos tomos.
Item: D. Claudy Chandelou- Biblioteca patrum ascetica in quatuir tomos divisa.
Item. P. D. Thomas de Aquino. Vinea Christi.
Item: Raymundus Jordani. Idiota Opera omnia.
Item: P. Yves L'argent de Dieu dans le monde.
Item: Ludovicus Abelly. Enchiridion Episcopalis solicitudinis.
Item: P. Jacobus Bolducy. De oggio Christiano.
Item: Ricardus Bellarminis. Explanatio in Psalmos.
Item: D. Joannes de Paris. Margarita Evangelica, sive Jesu.christi D.N. Vita.
Item: P. Theophilus Bernardino. Speculu perfectionis reliquisae.
Item: Joannes Baptista casaly. De profanis, et Sacris veteribus ritibus opus, indos tomos xartitum.
Item: Fr. Augustinus Wichmans. Apotheca spiritualiu pharmacorum.
Item: Petrus Franciscus Chriffletio. Paulinus Illustratus.
Item: Fr. Leo a Sancto Joanne. Typus, seu pictura vestis religiosae.
Item: P. Jean Vignier. Les attributs de la mare de Deu.
Item: El segundo, y primero tomo de las obras de Santa Theresa de Jesus.
Item: Fr. Joannes a crice. Opera mystica.
Item: D. Joannes Augustinus Hallicius. Idea Divinae Benignitatis in serva sua Anna margarita Clementes.
Item: Fr. Juan Breton. Mistica theologia.
Item: Fr. Juan Roxas. Compas de perfectos.
Item: Fr. Pietro de Potiers. Il Giorno Mistico.
Item: Fr. Alexander a Santo Francisco. Opera spiritualia.
Item: P. Martin de Zeaorrote. Dios contemplado y Christo imitado.
Item: Revelaciones de Santa Gertrudis.
Item: Lazarus Zetznerus. Theatrum Chemicum, in sex tomos dividum. Deficit quartus.
Item: Mr. Jacques Benigne Bossuet. Instruction sur les estats d'oraison.
Item: Antonius de Boyenual. Amaritudo dulcissima, sive de bono mortis.
Item: Heribertus Ros-Weydi. Divi Paulini opera.
Item: P. Paul de Barry. Les cent illustres de la maison de Dieu.
Item: La vie de Dom Barthelemy des martyrs.
Item: Robertus Belarminis. De Gemitu Columbiae.
Item: P. Hernicus Lamormaini. Tractatus Amoris Divini.
Item: Rogero Widringtono. Apologia cardinalis belarmini prae jure principum.
Item: Claudius de la Place. De Clericorum Sancti Maria.
Item: Joannes Bona. Opera omnia, divisa in tres tomos.
Item: Alexius Ugonius. Dialogus de solicitudine.
Item: Jacobus Robertus. De Religioso templuri cultu.
Item: P. Robertus Belarminus. De septem verbis a Christo in Cruce prolatis.
Item: De ascensione mentis in Deum.
Item: P. Antonius Sirmondus. De immortalitate animae.
Item: P. Joannes de Cardenas. Geminum sidus Mariani diadematis.
Item: Adrianus Mangotus. Monita sacta in duos tomos divisa.
Item: P. Henricus Somnalius. Opera omnia vener, viri Thomae Malleoli a Kempis.
Item: Joannes Episcopus castorinensis. Amor paenitens, divisus in duos tomos.
Item: P. Claude la Colombiere. Sermons prechez, dicisi in quinque tomos.
Item: Matteo Petrucci. Lettere e trattati spirituali e mistici, reperiuntur duo tomi.
Item: P. Franciscus le Roy insulano. Occupatio anomae devatae.
Item: P. Giacinto parpera. Spacchio del cuir himano.
Item: Mistica ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia, y abismo de la gracia, de esta obra solamente se encuentran los tomos 1-2-3-5-7.
Item: P. Antonio de Vieyra. Xavier dormido, Xavier despierto.
Item: Francisco Xeccoperio. Lucubrationu canonicaliu bolbiotessera.
Item: P. Giacinto parxera. Specchio del cuor humano nella vita compendita della B Caterina di genova.
Item: Vocabulari de Salas.
Item: Fr. Giacomo Ricci. Vita di S. Filippo Neri Fiorentino.
Item: B.P. Juan de la Crus. Obras espirituales.
Item: P. Fr. Joseph de Jesus Maria. Subida de la alma a Dios.
Item: L. Annae Senecae Philosophi cordibensis ad Lucilium Epistolarum liber.
Item: Fr. Benedictus Anglus de Canfels. Regula perfectionis.
Item: Fr. Lorenzo Raymundunae. Congreganse y servo perfeto de la Santissima Virgen de los Dolores.
Item: Giovanni Visconti, Lettere spirituali.
Item: Madame Guyon. Recueil de divers traitez de theologie Mistique.
Item: P. Paul de Barry. Les sainctes intentions de Philagiae.
Item: Mr. Antoine Godeau, Elevations, et affections a Jesus-Christ.
Item: Elevation a Jesu-Christ sur sa passion, et sa midre.
Item: P. Laurens Scuptoli. Le conbat spiritual.
Item: Mr. Le Tourneux. De la meilleure manuiere d'entendre. La Sainte Messe.
Item: Histoire de la vie de Nostre Signeur Jesus-crist.
Item: P. D'orleans. Instruction chrestienne sur la devotion a la Sainte Virge.
Item: P. Jean Baptiste S. Jure. La vie de monsieur de Renty.
Item: P. Dominique de Sainte Catherine. La grand pecheur converty.
Item: Josephus Hallus. Mediationu, ac votaru cum divinotum moralium centuria prima.
Item: P. Paul de Barry. La devotion aux Anges.
Item: La magnificense de Dieu en vers sa Saincte Mare.
Item: La practique de la perfection.
Item: La practique de vertus.
Item: Mr. Adrien Gambart. La caeur affectif, de Saint François de Sales.
Item: Catechisme spirutyal, divisus in duos tomos.
Item: P, J. Crasset. Considerations chretiennes, in tres tomos divisae, deficit primus.
Item: Louys Albelly. La couronne de l'anne e chrestienne, in duos tomos divisa.
Item: Le chretien interiur, invenitur secundus tomus, deficit primus.
Item: P. françois Guillore. Conferences spiritualles, difisae in duos tomos.
Item: Cofnerençes Ecclesiastiqies. In terdecim tomos divisae, deficity undecimus.
Item: Les reglements del'abbaye de Nostre Dame de la Trappe, en forme de constitucions.
Item: Les uris entretiens spirituels de Saint Francois de Sales.
Item: P. Theoplilus Raumaudis. Oculus misticus.
Item: Illustris Godeau. Paraphrese sur l'eoustre de Sant Paul aux Romains, et aux Galates, in duos tomos divisum.
Item: Aloy sius Novarius. Anatoria spiritualis.
Item: Fr. Bartholomeus de Martyribus. Compendium spiritualis dotinae.
Item: Nicolaus Avancinus. Vita, et doctina Jesu-Christi.
Item: Fr. Angelus Hallensis. Magnum Rosarium Sacerdotum, et clericorum.
Item: Fr. Franciscus Bicarius. Sancti Patres vindicati.
Item: Thomas Staplitonio, Manuale peccatorum.
Item: Stephanus Balorius. Sancti Agobardi opera, divisa in duos tomos.
Item: Poesies spirituelles.
Item: Jacobus Lobbetus. De fortitudine, et constancia christiana.
Item: P. Antonius de Balinghem. Pia mentis in Deum libratio.
Item: P. Henricus Seynensis. Spectimen perfectionis christianae intriplici statu, securari, Ecclesiastico, et religioso.
Item: Lod. Lorichoo. Pugna spiritualis.
Item: Lucas Pinellus. Sandeci. Asceterium amantium, colentium, imitantium Christum Crucifixum.
Item: Fr. Carolus Moreau. D. Petri Christsologi opera.
Item: P. François Nepuen. Retraite selon l'esprit, et la methode de Saint Ignace.
Item: Mr. François Malaval. Pratique facile pour e'lever l'ame a la contemplation.
Item: P. Joannes Nadasus. Annus caelestis Jesu Regi, et Mariae Reginae.
Item: P. Gentil. La solitude des vierges.
Item: P. de Condren. L'idee du Sacerdoce, et du sacrifice de Jesus-Christ.
Item: Fr. Joannes Micuael. Liber exercitioru spiritualium.
Item: D. Seraphino de Bologna. Pharestra divini amoris.
Item: Fr. Alfonso Perangeli. Pia riflessione alli dolore della Santissima Vergine.
Item: P.D. Carlo Giuseppe Morzzo. Corso della vita spirituale.
Item: P. Matheaus Riffo. Oracula Christianae perfectionis, tomus secundus deficit primus.
Item: Apologiae de l'amour.
Item: De octo orationis partium constructione.
Item: Berniere Louvigni. Opere spirituali.
Item: Quinto Horacio Flacco. Obras.
Item: D- Lorenzo Scupoli. Combate espiritual, dividido en dos tomos.
Item: P. Benito Remigyo. Promptuario moral.
Item: Practica de las ceremonias de la missa.
Item: Tributo obsequiso. Sagrado Novenario consagrado a S. Joseph.
Item: S. Pedrus Damianus.
Item: S. Bernardus. Opera, divisa in duos tomos.
Item: S. Ambrosius.
Item: S. Agustinus. Mille loquium.
Item: Biblia Sacra.
Item: Faciculus mirrae.
Item: Biblia Sacra.
Item: Concordantiae Sacrorum Bibliorum.
Item: P. Tobias Lohner. Instructissima Bibliotheca manualis concinatoria, in quatuor tomos divisa.
Item: P. Joannes Antonius Velazquet. In epistolam B. Pauli Apostoli ad Philipenses, duo tomi.
Item: R. D. Jacobus Marchantius. Hortus Pastorum.
Item: Iporcula omnia thomae desvio Caietani.
Item: P. Antonio de Vieyra. Sermones varios, divididos en quatro tomos.
Item: Fr. Ferancisco Sera. Quaresma continua, Segunda parte, falta la primera.
Item: Fr. Manuel de Guerra. Festividades de Maria Santissima, en dos tomos divididas.
Item: Alonso de Villegas. Flos Sanctoru, y Historia General.
Item: P. Pedro de Ribadeneyra. Flos sanctorum, estan divididos en tres tomos.
Item: P. Juan Martinez de la Parra. Luz de verdades catholicas.
Item: D. Francisco Antonio Cruzado, y Aragon. La corte santa escrita en Frances por el P, Nicolas causino, dividida en tres tomos.
Item: Suma sacrosanctae theologia, Sancti Thomaae Aquinatis, in quatuor tomos distributa.
Item: Joannes Egidius Trullench. Opis morale quatuor tomis comprehensum.
Item: P.M. Fr. Martin de Torrecilla,, Consulas mirales y exposicion de las proposiciones condenadas.
Item: Suma moral, dividida en dos tomos.
Item: Didacus Ximenes Arias. Lexicon ecclesiasricum.
Item. Historia del Emperador Leopoldo Primero.
Item: Hieronym Pujadas, Caronica universal del principal de Cathaluña.
Item: Lorenzo Gracian. Obras, divididas en dos tomos.
Item: D. Eugenio Gerardo Lobo. Obras poeticas.
Item: Fr. Juan de Pineda. Monarchoa ecclesiastica dividida en cinco tomos junto con su indice.
Item: Pedro mexia. Historia Imperial, y cesaria.
Item: D. Antonio de Solis. Historia de la conquista de Mexico.
Item: Quinto curcio rufo. Historia de Alexandro Magno.
Item: Prudencio de Sandoval. Historia de la vida, y echos del emperador Carlos quinto, dividido en dos tomos.
Item: Enrico Caterino Davila. Guerras civiles de Francia.
Item: D. Francisco Fabio Bremundan. Historia de los hechos del Serenissimo Señor D. Joan de Austria en el principado de cataluña. Parte primera.
Item: Fr. Joseph Dromendari. Arbol Genealogico de la casa de los Viscondes de Rocabertí, por la Gracia de Dios, condes de Peralada.
Item: D. Caetano de Pallejá. Consulado del Mar de Barcelona.
Item: Constitucions, capitols, y actes de cort, fetas y atorgats per D. Felix quart Rey del Aragó, y V de Castella Compte de Barcelona.
Item:
Item: Samuel Ricard, traite general du comerce.
Item: P. Ricardus Arsdekin. Theologia tripartita universa.
Item: P. Pedrus Anellus Persicus. Tractatus e Divino, et Ecclesiastico officio, seu de horis Canonicis.
Item: D. Francisco Balbasor. La campana de Manfredonia. Tratado mathmatico.
Item: Un llibre manuscrit, que se intitula. Reglas de la Abadia de Nuestra Señora de la Trapa en forma de Constituciones.
Item: Capitols del general del Principat de Cataluña.
Item:
Item: Fr. Diego de la Vega. Payaso de la Gloria de los Santos. Tomo primero.
Item: P. Antonio de Vieyra, Sermones varios, tomo tercero.
Item: P. Joseph Dulac. Marial de España.
Item: P. Joseph Rocaberti. Lagrimas amantes de la Excellentissima ciudad de barcelona.
Item: Santa Theresa de Jesus. Castillo interior o las moradas.
Item: P. Grau Virgili. Guia de la devocion Cristiana.
Item: D. Gonzalo de Hozes, y Cordova. Todas las obras de D. Luis de Gongora.
Item: P. Thomas Muniessa. Quaresma quarta. Tomo tercero.
Item: La general historia del esforsat Cavaller partinobles.
Item: P.M. Fr. Manuel Mariano Ribera. Prodigiosas excellencias de la perla de Barcelona.
Item: P,M. Fr. Geroni Taix. Llibre del Roser.
Item: P. Christogol de Vega. Casos raros de la confessió.
Item: P.M. Fr. Luis de Granada. Libro de la oracion, y foneditacion.
Item: Grammatica magna.
Item: Fr. Juan Bautista Bolduc. Compendio de la vida del espiritu.
Item: Reglas, y devociones de las congregaciones fundadas en las casas, y Colegios de la Compañia de Jesus.
Item: Oficium B. Mariae Virginis.
Item: P. Francisco Garau. Deas divididas en dos tomos.
Item: Maximas divididas en tres tomos falta lo primer.
Item: D. Emanuel Yesauro patricio. Filosofia Moral.
Item: Dr. Francisco Solanes. El Emperador politico, y politica de Emperadores. Hallasse en tres tomos.
Item: D. Diego Saavedra Foxardo. Idea de un Principe Politico Christiano, representada en cien empresas.
Item: D. Christoval Lozano. Los Reyes Nuevos de Toledo.
Item: Estatutos de la Universidad de Huesca.
Item: Dr. D. Christoval Lozano. David perseguido, dividido en tres tomos.
Item: David penitente.
Item: El grande hijo de Davir. Hallanse el segundo y tercero tomo.
Item: Sor Maria de Agreda. Mystica ciudad de Dios. Milagro de su omnipotencia, y abiosmo de la gracia, hallasse dividida esta obra en ocho tomos.
Item: Joachinus Minsingerius. Corpis perfectum scholioru ad institutiones justinianeas pertimentium.
Item: Diego Lopez. Las obras de Pub. Virgilio Maron, en español.
Item: Borcolten. Super institut.
Item: Antonius Homezius. Ad leges Tauri comentarius.
Item: P. Antonio Rius. Sermones varios.
Item: D. Rolandius Rodulphinus. Summa artis notariae.
Item: Diurnal du Breviaire Romain.
Item: P. Aloso de Andrade. Mediationes Diarias de los misterios de Nuestra Santa fe. Falta el primer tomo para cumplimiento de los quatro.
Item: Thomas de kempis. De la imitacion de Christo.
Item: De imitation de Jseu-Christ.
Item: P.M.Fr. Lorenzo Reumundinez. Congregante perfecto.
Item: P.M.Fr. Narciso Madiona. Ecercicios nuy devoto de los siete dolores de la Virgen.
Item: Fr. Anton Vicens Domenech. Lo pagés sant del Valles, Gloriosissim Martir, y Ditxos catalá Sant Madí.
Item: M. Valerius Martialis, exigrammata.
Item: P. Thobias Lothner. De conversione Apostolica, et opera practiva divisa in undecim tomis.
Item: Compendium ritualis.
Item: D. Juan de mariana. Historia general de España, dividida en onse tomos.
Item: Flavius Joseph. Historie des Juisfs, está en quatro tomos.
Item: Ordennance de Louis XIV Roy de France.
Item: El Abad de Vayrac. El arte Frances, hallasse el seggundo tomo.
Item: P. M. Fr. Joseph Fernandez. Filosofia del cielo, dividida en dos tomos.
Item: Las cosas maravillosas de la Santa Ciudad de Roma.
Item: D. Joseph Bonesta. Gracias de la Gracia.
Item: Pedro Serra, y Postius. Epitome historico de Monserrate, hallasse el primer tomo.
Item: P. Fr. Juam Fogueres. Epitome de la vida de Sor Angela. Margarita, Serafina, Fundadora de la Religiosas Capuchinas.

EN LA CASA, O TORRE SITUADA EN LA PARROQUIA DE SANT VICENT DE SARRIÁ, SE HAN TROBAT LOS MOBLES Y COSAS SEGUENTS.
Primo: Sinch matalassos, y vuyt traspuntins, usats.
Item: Tres coxins de ploma de roba de costoril, y tres marfegas, tot usat.
Item: Una camilla y sinch llitus de peu de gall, tot usat.
Item: Tres bofets de nobuer, so es dos de grans, y un de xich.
Item: Quatre taulas de fusta, molt ordinarias.
Item: Un armari de fusta ordinaria, molt usat.
Item: Dos banchs de respatller, y un vetllador de fusta, tot usat.
Item: Sis cadiras de vaqueta de moscovia ab brassos milt usadas.
Item: Sis cadiras de vaqueta de moscovia sens brassos, molt usadas.
Item: Una dotsena de cadiras de palla, y dos ganapens tot nou.
Item: Vint y nou cadiras de palla entre grans, y xicas, las tres novas, y las restants molt usadas.
Item: Tres caixas de fusta molt ordinarias, las dos grans, una xica.
Item: Una estampa ab guarnició jaspeada, y dorada.
Item: Un quadro de la Mare de Deu de la Pietat ab guarnició ordinaria.
Item: Un quadro de Sant Pau, molt ordinari.
Item: Un quadro de la Mare de Deu ab lo fill als brassos, ab guarnició dorada, que serveix per la Capella.
Item: Una grada, part jaspeada, y part dorada, quatre candeleros de fusta ab caps de llautó, agafats a la mateixa grada, la mesa del Altar ab sa araquinas estovallas, que la tapan, molt ordinarias.
Item: Una sort de vasos, y tassas de vidre y algunas xicaras de pisa.
Item: Un calderó, y una xacolatera de aram.
Item: Una mitja lluna, una paelleta, y un llum de oli, de ferro.
Item: Un mall de ferro per trencar pedra.
Item: Una passeta de xicar la barrina.
Item: Dos varrinas ab sa cullera, per donar las barrinadas.
Item: Un parxal gros, y nou toscons de ferro.
Item: Vint corteras y mitja de ordi.
Item: Disset quarteras, y mitja de favas.
Item: Sinch quarteras de mestall.
Item: Una quartera, y sinch cortans de mongetas.
Item: Una quartera, y quatre cortans de ciurons.
Item: Quatre cortans de guixas, y tres cortas de llantias.
Item: Sinch botas de set carregas quiscuna, las tes encercoladas de ferro, y las dos de fusta, usadas.
Item: Vuyt botas de sis carregas qiscuna ab cercols de fusta, molt usadas.
Item: Quatre botas de quatre carregas quiscuna ab cercols de fusta, molt usadas.
Item: Tres botas de carrega quiscuna, molt usadas.
Item: Sexanta dos carregas, y mitja de vi clareet, ques troba en las sobre ditas botas.
Item: Sinch carregas de vi prempsat, ques troba en ditas botas.
Item: Tres carregas de vi blanch existent en ditas botas.
Item: Una carrega de barnatxa, ques troba en ditas botas.
Item: Sis portadoras de fulla, las dos encercoladas de ferro.
Item: Un embut de fusta per embotar lo vi.
Item: Una prempsa milt usada.
Item: Quatre carretons per traginar terra, y una galleda per lo pou, dolenta.
Item: Dos biigas, sinch dotsenas de polls de alba, y deu polls de melis, tot nou.
Item: Una jassera milt vella, alguns qaudrats, y alguna biga, que ja no son de servey.
Item: Una carreta ab sos guarniments, tot molt usat.
Item: Un colant ab sos guarniments tot molt usat.
Item: Un cavall, un estrifol, vespall, estisoras, y fuet.

Die martis XXV praedicti mensis Novembris.

BENS IMMOBLES.
CASAS Y TERRAS.
Primo: Una casa ab dos portals fora obrint, es a saber lo un rodó, en la volta del carrer dels Biguatans, y lo altre quadrat en lo carrer de la Argenteria, la qual casa per Jaume Roig argenter, ciutadá ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder de Diego Bilaseca notari publich de Barcelona a vint y sis Abril mil siscents sinquanta sis, lo primer piso de la qual, y part del segon, y tercer es unit a las casas que en lo sobseguent immediat capitol se designarán.
Item: Unas casas ab un portal fora obrint en lo carrer dels Bigatans de la present ciutat, en las quals habitava dit difunt Francesch Roig y Vives ab acte rebut en poder de Joseph Vilamala notari publich de Barcelona a setse Octubre mil setcents vint y vuit.
Item: Tota aquella torra, o casa, y heretat ab sas terras, honors y possessions, situada en la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, que dit difunt Francesch Roig y Vives, comprá de D. Joseph Cortada, y Bru, Da. Theresa de Senjust conjuges, D. Anton de Amat y Da. Maria Theresa conjuges ab acte rebut en poder de Sebastiá Prats notari publich de Barcelona avall escrit a quinse de Juny del any mil setcents quaranta vuit, la qual casa per la major part redificá dit difunt Francesch Roig y Vives.
Item: Quatra pessas de terra, las tres campas, y la altra de viña plantada, que dit difunt Francesch Roig y Vives comprá de Clara y Geronim Canals de Sant Gervasi, ab acte rebut en poder de Miquel Cabrer notari publich de Barcelona, a dinou Janer mil setcents trenta vuit, las quals quatra pessas de terra lo mateix Francesch Roig y Vives uní a la sobre dita torra.
Item: Tota aquella pessa de terra campa antiguament de tinguda de quatra mujadas poch mes o menos, y vuy per rahó de la estacada de la Muralla de la present ciutat de tinguda tres mujadas y tres quartas escassas situada en lo territori de Barcelona fora lo Portal dels Tallers. La qual pessa de terra prengué (entre altras cosas) per sa part Maria Miquel viuda de Jaume Miquel, que en primeras nupcias fou muller de Barthomeu Basiá, y en terceras de Francesch Rovira argenter, ab la divisió feta entre ella y los tudors, curados, y administrados de Emanuel Miquel dels bens mobles de la heretat de Jaume Miquel ab acte rebut en poder de Pau Pi notari publich de Barcelona a nou Setembre mil siscents vuitanta nou.
Item: Una pessa de terra campa de tinguda dos mujadas, y una quarta poch mes o menos situada en lo territori de Barcelona, en los Tapiots de Sant Pere, que fou del difunt Jaume Roig y Sanromá.
Item: Tota aquella pessa de terra campa de tinguda una mujada poch, mes o menos situada en lo territori de Barcelona cerca la Travessera devant la torra de Miláns, la qual pessa de terra fou de Jaume Roig y Sanromá.
Item: Una casa y pessa de terra ab aygua regant de tinguda tres mujadas poch mes o menos , situada en la Parroquia de Sant Martí de Provensals territori de Barcelona, y cerca la Rectoria de dita Parroquia, la qual casa, y pessa de terra possehia dit difunt Francesch Roig y Vives per rahó dels credits, que en ellas tenia, es a saber unc ens de pensió vuitanta lliuras y quatr parells de gallinas, ques reb sobre dita casa, y pessa de terra, que comprá dit Francesch Roig y Vives de Da. Francisca de Aguilar, y Da. Maria de Copons mare y filla ab acte rebut en poder de Bonaventura Galí notari publich de Barcelona a disset Agost mil setcents y trenta Y un censal de preu sis centas lliuras, y penció trenta lliuras, que per Geroni Hospital pages de dita Parroquia fou venut, y creat a dit Francesch Roig y Vives ab acte rebut en poder de Anton Riera notari y escrivá de la curia real ordinaria de Barcelona, a vint Agost mil setcents tretse.

Die veneris XXVIII presenti mensis Novembris.

CENSOS.
Primo: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió vint y nou lliuras dovuit sous francas de corresponció, que tots añs al primer de Maig, y primer de Noembre fa, y presta Miquel Orriols argenter ciutadá de Barcelona, per rahó de unas casas que posseheix en la present ciutat en los carrers de la Argenteria, y de Guillem Burgues, las quals casas per Jaume Roig argenter, ciutadá de Barcelona foren establertas a Francesch Valiella també argenter ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder de Vicens Gavarró notari publich de Barcelona a sis Juliol mil siscents sexanta quatra.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió disset lliuras francas de corresponció, que tots añs a sis Juliol, y a sis Janer fa, y presta Jaaume Baltá sastre, ciutadá de Barcelona per casas posseheix en la present ciutat en lo carrer dels Tallers, en lo cap del carrer antiguament anomenat den Massaguer, y vuy de las Sitjas. Lo qual cens per Joseph Roig argenter de la vila de Castelló de la Plana, fou venut a carta de gracia a dit difunt Francesch Roig y Vives per preu de tres centas quaranta lliuras, ab ace rebut en poder de Bonaventura Galí notari publich de Barcelona a dos Maig mil setcents y quatra.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió sos lliuras deu sous, y tres diners, francas de corresponció, que tots añs en la festa de Sant Joan de Juny fa, y presta Pau Ferrer candeler de cera ciutadá de Barcelona, per rahó de una pessa de terra campa de una mujada, y mitja, que posseheix en la Parroquia de Sant Martí de Provensals territori de Barcelona, en lo lloch dit Lo Taulat den Llimonet.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió sonch lliuras francas de corresponció, que tots añs en las festas de Nadal y Sant Joan de Juny fa, y presta Anton Testas Clergue, y antes Emanuela Guardia per rahó de unas casas, que posseheix en la present ciutat en lo carrer den Civader, per lo qual se va dels Cotoners, al carrer dels Bigatans.
Item: Tot aquell cens ab señoria mitjana de pensió deu lliuras, que tots añs a dotse Janer fan, y prestan los hereus, y successors del Dr. Joan Baptista Casas, per rahó de unas casas, y botiga, que posseheix dit Dr. Joan Baptista Casas en lo carrer anomenat la Clavaguera del Pi, devant la casa de la Rectoria de la Parroquial Iglesia del Pi de la present ciutat, los quals tres partits de censos ultimament referits, foren venuts a dit difunt Francesch Roig y Vives, per D. Ramon Sans ab acte rebut en poder de Bonaventura Gali notari publich de Barcelona a vint y tres Setembre mil setcents vint y set.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió dinou lliuras catorse sous francas de corresponció, que tots añs a setse Noembre, y setse maig fa, y presta Joan Pau Faura pagés ciutadá de Barcelona, per rahó de unas casas, que posseheix en la present ciutat en lo carrer, antiguament dit den Massaguer, y vuy de las Sitjas, que li foren establertas per dit difunt Francesch Roig y Vives ab acte rebut en poder de Pau Cabrer notari publich de Barcelona a setse Noembre mil setcents y setse, las quals casas, possehia a carta de gracia dit Francesch Roig y Vives per compra en feu de Joseph Roig argenter de la vila de Castelló de la Plana per preu de dos centas setanta sinch lliuras, ab acte rebut en pdoer de Bonaventura Gali notari publich de Barcelona, a dos Maig mil setcents y quatra.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió quaranta tres lliuras tres sous, que tots añs en quatra Juny y quatra Desembre fan, y prestan los hereus de Joseph Font sastre y Eularia conjuges per rahó de unas casas, que posseheixen en lo carrer que va dels Cambis al Encant, lo qual cens per lo Dr. Joseph Llor en certs noms fou venut a dit difunt Francesch Roig y Vives ab acte rebut en poder de Bonaventura Galí notari publich de Barcelona a vint y vuit Maig mil set cents vint y nou.
Item: Tot aquell cens ab señoria mitjana de pensió vint y cinch lliuras, que tots añs en la fest de Sant Joan de Juny fan, y prestan los hereus de Joseph Borras fuster ciutadá de Barcelona per rahó de una casa, que posseheixen en lo carrer de las Semoleras, en virtut de venda y nova constitució de dit cens ab Señoria mitjana feta per dit Borras a favor de dit difunt Francsch Roig y Vives, ab acte rebut en poder de Bonaventuda Galí notari publich de Barcelona a vint y sis Juny mil setcents trenta..
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana e pensió quaranta lliuras que tots añs en primer Janer y primer Juliol fan, y prstan los hereus de Francesh Valls, candeler, ciutadá de Barcelona per rahó de una casa, que posseheixen en la present ciutat en lo carrer dels Mercaders cerca de la Boria. Lo qual cens per Joseph Borrás fuster ciutadá de Barcelona fou venut a dit difunt Francesch Roig y Vives ab acte rebut en poder de Bonaventuda Galí notari publich de Barcelona a vint y cuatre Mars mil setcents y trenta.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió vuy, vint y sinch lliuras francas de coreponció, que tots añs a quinse Abril y qunse octubre fa, y presta Joseph Cots argenter ciutadá de Barcelona per rahó de unas casas, que posseheix en lo carrer de la Argnteria de la present ciutat, que foren de Francisco Via, lo qual cens, que antes era de pensió sinquanta lliuras francas de corresponció fou venut a dit difunt Francesch Roig y Vives per los marmessors de Theresa Bosch y Perutxena ab acte rebut en poder de Geroni Brotons notari publich de Barcelona a quatra Agost mil setcents vint y dos, y per lo mateix Francesch Roig y Vives foren absoltas vint y cinch lliuras en pensió en nuda percepció, a dit Joseph Cots ab acte rebut en poder de Sebastiá Prats notari avall escrit a setse Janer mil setcents quaranta vuit.
Item: Tot quell cens ab señoria, mitjana de pensió quaranta lliuras francas de corresponció, que tots añs a quinse Maig y quinse noembre fan, y prestan los hereus de Gabriel Espinás brodador, ciutadá de Barcelona, per rahó de unas casas que posseheixen en lo carrer Ample de la present ciutat, lo qual cens per Miquel Bajons candeler de ceu ciutadá de Barcelona fou venut a dit difunt Francesch Roig y Vives ab acte rebut en poder de Bonaventura Gali notari public de Barcelona a trenta Noembre mil setcents vint y vuit.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió setse lliuras nou sous francas de corresponció, que tots añs en las festas de Nadal y Sant Joan de Juny fa, y presta lo Dr. Andreu Joli y Garrigó per casas posseheix en los carrers dels Ollers Blanchs y del vidre de la present ciutat, lo qual vens per Maria Theresa y Francisco Fina germans, fou venut a dit difunt Francesch Roig y Vives ab acte rebut en poder de Pau Cabrer notari publich de Barcelona a dos Juny mil setcents, y quinse.

Die Lunae I mensis Decembris presenti anni.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió vint y dos lliuras sis sous, y sis diners francas de corresponció, que tots añs a vint y hu de Janer fan, y prestan los hereus, y successors de Antoni Pons mestre de casas de Tortosa per casas posseheixen devant la Clavaguera de la Riera de Sant Joan en lo carrer que va de dita Riera a la Tapineria, lo qual cens per dit difunt Francesch Roig y Vives fou comprat de Da. Francisca de Menagat y D. Esteve son fill ab acte rebut en poder de Pau Cabrer notari publich de Barcelona a trenta hu Mars mil setcents disset.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió vint y nou lliuras francas de corresponció, que tots añs en catorse mars, y catorse Setembre fa, y presta Diego Pey guanter ciutadá de barcelona per casas posseheix en la plassa de la Llana y Volta de ella contigua,d e la present ciutat, lo qual cens, per Maria Blasi, y Pau son fill fou venut a dit difunt Francesch Roig y Vives ab acte rebut en poder de Bonaventura Galí notari publich de Barcelona a vint y sis mars mil setcents vint y nou.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió quaranta dos lliuras sinch sous francas de corresponció, que tots añs a trenta Janer, y trenta Juliol fa, y presta Joseph Franquesa taverner ciutadá de Barcelona per casas posseheix en lo carrer de la Cocaria de la present ciutat.
Item: Tot aquell altre cens ab Señoria mitjana de pensió vint y set lliuras quinse sous francas de corresponció, que tots añs a vint y cinch Febrer, y vint y sinch Agost fa, y presta Mariano Carrió gorrater de agulla, y passamaner ciutadá de Barcelona, per casas posseheix en los carrers de la Bocaria, y den Arolas de la present ciutat, lo qual cens junt ab lo sobre proximanent dit comprá dit difunt Francesch Roig y Vives de Joseph Ravella pintor de vidrieras, ciutadá de Barcelona, y Maria conjuges ab acte rebut en poder de Bonaventura Olsina notari publich de Barcelona a set Juny mil setcents trenta quatra.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió vint y dos lliuras francas de corresponció, que tots añs en la festa de Sant Joan de Juny fa, y presta Joseph Prats sombrerer ciutadá de Barcelona per casas posseheix en lo carrer de la Argenteria de la present ciutat, que antes foren de Pere Serra botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, lo qual cens comprá dit difunt Francesch Roig y Vives de D. Agustí Copons Marques de Moyá, ab acte rebut en poder de Pau Cabrer notari publich de Barcelona a dotse Setembre mil setcents dinou.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió sinch lliuras tres sous, que tots añs a quinse Octubre fa, y presta Feliu Torrents flassader ciutadá de Barcelona, per casas posseheix en lo carrer den Fonollar de la present ciutat, comprá dit difunt Francesch Roig y Vives de Maria Nadal, y Damaso son fill, ab acte rebut en poder de Bonaventura Galí notari publich de Barcelona a vint, y dos Juny mil setcents y trenta.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de penció nou lliuras deu sous, que tots añs a sis Abril fan, y prestan los hereus de Francisca Cavaller, y Comas muller de Francisco Cavaller mercader ciutadá de Barcelona per una casa posseheixen en lo carrer den Robador, de la present ciutat. Lo qual cens comprá dit difunt Francesch Roig y Vives del tudor, y curador de Geronima Soler y Roch finestras, ab acte rebut en poder de Bonaventura Galí notari publich de Barcelona a vint y nou Janer mil setcents vint y nou.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió sinquanta sis lliuras disset sous, francas de corresponció, que tots añs a quinse de Octubre, y quinse Abril fan, y prestan los hereus de Joseph Martí ferrer ciutadá de Barcelona per casas poseheix en lo carrer de la Espaseria de la present ciutat, en virtut de establiment per dit difunt Francesch Roig y Vives fet a dit Joseph Martí en poder de Francesch Ferran notari publich de Barcelona a divuyt Noembre mil setcents quaranta tres.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió vint y vuit lliuras dotse sous, que tots añs a dos Febrer y dos agost fan y prestan los hereus de Joseph Boxeas cirurgiá ciutadá de Barcelona per casas posseheixen en lo carrer de Sant Cugat prop la Capella de Marcús de la present ciutat, lo qual cens comprá dit difunt Francesch Roig y Vives de Joseph Fonalleda mercader ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder de Barthomeu Cerveró notari publich de Barcelona, a catorse Abril mil setcents trenta quatra.
Item: Tot aquell cens ab Señoria directa de pensió divuit lliuras, junt ab tota la decima de la infraescrita pessa de terra, que ttos añs a primer Agost fa, y presta Pau Juliá, pagés de la Parroquia de Sant Baldiri de Llobregat Bisbat de Barcelona, per una pessa de terra campa anomenada “Lo Camp de la Creu” de tinguda nou mujadas situada en la mateixa Parroquia, lo qual cens, y decima comprá dit difunt Francesch Roig y Vives de D. Ramon Sans, ab acte rebut en poder de Bonaventura Galí notari publich de Barcelona a divuit Janer mil setcents vint y vuit.

Die Jovis IIII presenti mensis Decembris.

Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió vint lliuras grancas de corresponció, que tots añs a quinse Febrer, y qunse Agost fan, y prestan los hereus de Baldiri Priu carreter ciutadá de Barcelona, per casas posseheixen en lo carrer del Portal Nou de la present ciutat. Lo qual cens comprá dit difunt Francesch Roig y Vives de Joan Soler pages de la vila de Moyá, Bisbat de Vich, ab acte rebut en poder de Barthomeu Cerveró notari publich de Barcelona a catorze Agost mil setcents trenta vuyt.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió dinou lliuras, grancas de corresponció, que tots añs a onse Mars y onse Setembre fan, y pretan los hereus de Joseph Ginestar courer ciutadá de Barcelona per casas posseheixen en lo carrer de la Boria de la present ciutat lo qual cens comprá dit difunt Francesch Roig y Vives de Joan Soler pagés y Joseph Soler Clergue de la Parroquia de Monsoli terme de Sant Hilari Çacalm Bisbat de Vich, ab acte rebut en poder de Bonaventura Gali notari publich de Barcelona, a sinch Abril mil setcents vint, y quatra.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió dos lliuras deu sous, y sis diners francas de corresponció, que tots añs en la festa de Sant Joan de Juny, fa, y presta D. Francisco Busquets y pausa en Barcelona domiciliat per casas posseheix en la plaza de Palacio de la present ciutat, que antes foren de Gabriel Soler candeler de ceu, ciutadá de Barcelona. Lo qual cens comprá dit difunt Francisco Roig y Vives de Joan Fals adroguer, ciutadá de Barcelona y Theresa conjuges, ab acte rebut en poder de Bonaventuda Galí notari publich de Barcelona a dos Maig mil setcents vint y quatra.
Item: Tot aquell cens de pensió set lliuras en nuda percepció, que ttos añs a disset de Maig fa, y presta Francisco Martorell pages de la Parroquia de Sant Iscle y Santa Victoria de Dorrius, per rahó de una pessa de terra de quatra quarteras de sembradura, cituada en la mateixa parroquia, que li fou establerta per dit difunt Francesch Roig y Vives ab imposició de dit cens, ab acte rebut en poder de Joseph Llobet, y Soldevila notari de la curia del Señor Corregidor de Barcelona a disset Maig mil setcents quaranta set. Lo qual establiment feu per satisferse del preu, y pensions de aquell censal de preu cent lliuras, y pensió sinch lliuras, que per Joseph Estaper argenter ciutadá de Barcelona Maria Theresa Estaper, y Rollan conjuges, y Llorens Estaper pagés de dita Parroquia de Dorrius fou venut, y creat a dit difunt Francesch Roig y Vives ab acte rebut en poder de Miquel Cabrer notari publich de Barcelona a vint y dos Noembre mil setcents vint y vuit, ab especial obligació, y consigna de un cens de pensió deu lliuras, que tots añs a trenta moembre feya, y prestava en nuda percepció, Francisco Costa pagés de la referida parroquia, per rahó de la sobre dita pessa de terra. Y per rahó de no pagarse las pensions de dit censal, ni las de dit cens consignat, se passá a fer dit establiment.
Item: Tot aquell cens ab Señoria mitjana de pensió dotse lliuras, que tots añs a primer Janer, y nou Abril fa, y presta Joan Geli ortolá de las hortas del Portal Nou ciutadá de Barcelona per casas posseheix en los carrers del Portal Nou, y den Cortinas. Lo qual cens comprá dit difunt Francesch Roig y Vives de Joan Soler pagés de la vila de Moyá Bisbat de Vich, ab acte rebut en poder de Joseph Amat, y Rexach notari publich de Barcelona, a quatra Agost mil setcents trenta dos.
Item: Tot aquell cens de pensió onse lliuras dos sous, que tots añs a vint y sinch de Mars fan, y prestan los hereus de Pere Joan Viñals argenter ciutadá de Barcelona, per casas situadas en lo carrer de la Argenteria de la present ciutat.

CENSALS.

Primo: Tot aquell censal de preu mil vuit centas trenta tres lliuras sis sous, y vuit diners, y pensió noranta una lliuras tretse sous, y quatra diners, que tots añs a sis de Janer fa, y presta lo Illustre D. Joan Anton de Marimon Marques de Serdañola. Lo qual censa,, que era de preu sinch mil u sinch centas lliuras, y pensió doscentas setanta sinch lliuras per lo Illustre D. Joseph de Marimon, D. Felix y Da. Maria Francisca fou venut y creat a D. Francisco de Bastero en poder de Joseph Llaurador notari publich de Barcelona a sis Janer mil setcents setse. Y ab acte rebut en poder de Pau Cabrer notari publich de Barcelona a deu Desembre mil setcents divuit dits D. Joseph y D. Felix de Marimon donaren facultat a Jaume Morera argenter, ciutadá de Barcelona de revendicar lo dit censal de dit D. Francisco de Bastero, lo qual ab altre acte rebut en poder de dit Cabrer notari a dinou Desembre mil setcents divuit firmá revenda de dit censal a dit Jaume Morera. Lo qual ab altre acte rebut en poder del mateix Cabrer dit dia feu rebonexensa a dit Francesch Roig y Vives de ditas mil vuit centas trenta tres lliuras sis sous, y vuit diners en preu, y noranta una lliuras tretse sous, y quatra diners en pensió del expressat censal.
Item: Tots aquells dos censals, lo un de preu mil lliuras, y pensió sinquanta lliuras, y lo altre de preu quatra centas lliuras, y pensió vint lliuras, que tots añs a dos de Febrer fa, y presta la universitat de la vila de Cellent, Bisbat de Vich en virtut de venda y original vreació de dits censals feta per los Regidors de dita vila a Joseph Claret parayre de la mateixa vila, ab dos capitols resultants de la concordia firmada entre dits Regidors, y Joseph Claret rebuda en poder de Jacintho Gerrussola notari publich de la referida vila de Cellent a dos Febrer mil setcents trenta nou. Los quals censals pertañen a dit difunt Francesch Roig y Vives, en virtut de la insilutum dació a ell feta per lo mateix Joseph Claret y Thedeo son fill ab acte rebut en poder de Ignasi Texidor notari publich real collegiat de Barcelona a vint y vuit Noembre mil setcents trenta dos.
Item: Tot aquell censal de preu sis centas lliuras, y pensió trenta lliuras, que ttos añs a vint y hu de Febrer fa, y presta la universitat de la vila de Granollers, Bisbat de Barcelona, lo qua censal per Ramon Roig pages de la Parroquia de Santa Maria de Llorena Bisbat de Barcelona fou venut a dit difunt Francesch Roig y Vives, ab acte rebut en poder de Bonaventura Galí notari publich de Barcelona a divuit Janer mil setcents trenta y hu.
Item: Tot aquell censal de preu cent lliuras, y pensió sonch lliuras, que tots añs a tretse Mars fa, y presta Baldiri Priu carreter, ciutadá de Barcelona en virtut de venda, y original creació per ell feta a dit difunt Francesch Roig y Vives, en poder de Miquel Cabrer notari publich de Barcelona a tretse Mars mil setcents quaranta quatra.
Item: Tot aquell censal de preu sinch centas lliuras, y pensió vint y sinch lliuras, que tots añs a vint y set Mars fan y prestan los hereus de Pau Torrents, y Lledó argenter ciutadá de Barcelona, en virtut de venda, y original creació per ell, y altres feta a dit difunt Francesch Roig y Vives, en poder de Miquel Cabrer notari publich de Barcelona, a vint y set Mars mil setcents trenta vuit.
Item: Tot aquell censal de preu sinch centas lliuras, y pensió vint y sinch lliuras, que tots añs a vint y nou de Agost fan, y prestan los Consols y Collegi de cirurgians de la present ciutat, en virtut de venda, y original creació per ells feta al Rnt. Dr. Ramon Roig Pbre. Com a laica persona (del qual era hereu universal dit difunt Francesch Roig y Vives) ab acre rebut en pdoer de Joseph Francesch Fontana notari publich de Barcelona, a vint y nou Agost mil setcents trenta quatra.

BAHUL.
Item: Un bahul dins lo qual es la roba del us, y servey de dit Dr. Joseph Roig y Gelabert.

Die Veneris XII presenti mensis Decembris.

CENSALS.
Primo: Tot aquel censal de preu tres centas lliuras, y pensió quinse lliuras, que tots añs a quatre de Abril fam y prestan los hereus de D. Jaume de Texidor difunt en Barcelona populat, en virtut de venda, y original creació per ells feta a dit difunt Francesch Roig y Vives, ab acte rebut en poder de Joseph Amat y Reixach notari publich de Barcelona, a quatra Abril mil setcents trenta.
Item: Tot aquell censal de preu cent setanta lliuras, y pensió vuit lliuras deu sous, que tots añs a vint y nou de Febrer fan, y prestan dits hereus de Texidor, en virtut de venda, y original creació per ells feta a dit difunt Francesch Roig y Vives, ab acte rebut en poder de dit Amat, y Rexach notari a vint y nou Febrer mil setcents vint y nou.
Item: Tot aquell censal de preu tres centas quaranta lliuras, y pensió disset lliuras, que tots añs a trenta Abril fa, y presta Christofol Viñalonga del Bosch pagés de la Parroquia de Sant Cebriá de Balldoreix terme de la vila de Sant Cugat del Valles, Bisbat de Barcelona, en virtut de venda, y original creació per ell feta, al Rnt. Dr. Ramon Roig Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, com a laica, y privada persona (al qual universalment succehí dit difunt Francesch Roig y Vives, son germá) ab acte rebut en poder de Pau Ferrer notari regint la escrivania del Monastir de Sant Cugat del Valles a trenta Abril mil setcents trenta tres.
Item: Tot aquell censal, vuy de preu sinch centas lliuras, y pensió, vint y cinch lliuras (y antes de preu sis centas lliuras, y pensió trenta lliuras) que tots ans a onse Juliol fa, y presta Matheu Cabot de la Creu mariner de la Parroquia de Sant Andreu de Llavaneras Bisbat de Barcelona en virtut de venda, y original creació feta per dit Matheu, y Barthomeu son pare, al Rnt. dr. Ramon Roig Pbre. Con a laica y privada persona (al qual ha universalment succehit dit difunt Francesch Roig y Vives) ab acte rebut en poder de Barthomeu Cerveró notari publich de Barcelona a onse Juliol mil setcents trenta quatra.
Item: Un censal vuy de preu cent cinquanta lliuras, y pensió set lliuras deu sous, que tots añs a deu oembre fan, y prestan Andreu Torrents y Toribio Bernat, pages de la Parroquia de Sant Andreu de Llavaneras, Bisbat de Barcelona en virtut de creació per ells fet al rnt. Dr. Ramon Roig Pbre. (al qual universalment succehi dit Francesch Roig y Vives) ab acte rebut en poder de Bonaventura Galí notari publich de Barcelona a deu Noembre mil setcents trenta vuyt. Lo qual censal era de preu trescentas lliuras, y pensió quinse lliuras, y foren lluidas cent, y cinquanta lliuras en preu, y set lliuras deu sous en pensió en poder de Sebastiá Prats notri avall escrit, a dinou Febrer mil setcents coranta y nou.
Item: Un censal de preu dos centas lliuras, y pensió deu lliuras, que tots añs a vint y nou de Noembre fan, y prestan los hereus de Clara Guilla viuda de Ramon Guillá argenter, ciutadá de Barcelona.
Item. Un censal vuy de preu setanta sinch lliuras, y pensió tres lliuras quinse sous, que tots añs a dos de Desembre fa y presta la Señora Gertrudis Torra, y Rovida, viuda de Francisco Torras notari publich de Barcelona. Lo qual censal antes de preu cent cinquanta set lliuras, y deu sous, y pensió set lliuras disset sous, y sis diners, fou venut y creat per dita Señora Gertrudis Torras y Rovira, y lo Dr. Francisco Torras, y Rovira son fill, a dit difunt Francesch Roig y Vives ab acte rebut en poder de Francisco Minguella notari publich de Barcelona a dos Desembre mil setcents vint y sis, ab especial obligació, y consigna de consemblants set lliuras disset sous, y sis diners, que rstavan a dits mare y fill Torras, de aquell censal de pensió quinse lliuras quinse sous francas de corresponsió, que rebian sobre casas situadas en la present ciutat de Barcelona en lo carrer de Sant Pau, que posseheix lo Dr. Francisco Soler Pbre. Y Beneficiat de la Seu de Barcelona. Del qual censal ab acte rebut en poder de Sever Pujol notari publich de Barcelona a catorse Febrer mil setcents y trenta, dit Fancesch Roig y Vives feu difinició, a dits mare y fill Torras de vuitanta dos lliuras deu sous en preu, y quatra lliuras dos sous, y sis diners en pensió.

VIOLARI.
Item: Un violari de preu doscentas deu lliuras, y pensió trenta lliuras, que tots añs al primer de Agost fa, y presta lo Rnt. Dr. Pau Matheu Pbre. Rector de la Parroquial iglesia de Sant Pere, y Sant Pau del Prat Bisbat de Barcelona en virtut de creació per ell feta a dit difunt Fancesch Roig y Vives, ab fermansa de Francisco Figuerola alguasil, y mañá, durant las vidas de Ramon Roig vuy difunt, y de D. Joseph Busquets vuy Canonge de la Santa Iglesia de Barcelona, consta de la creació en poder de Bonaventuda Galí notari publich de Barcelona al primer Agost mil setcents trenta vuyt.

LLOGUER DE CASAS, Y TERRAS.
Primo: Deu Aloy Mas argenter ciutadá de Barcelona quatra centas vint y tres lliuras y deu sous de restala casa de la Argenteria en que habita, y interressos del capital de la botiga de argenter.
Item: Deu Jaume Fort llogater de mulas ciutadá de Barcelona sis lliuras dinou sous a cumpliment de lloguers de la pessa de terra cituada fora lo Portal dels Tallers.
Itel; Deu Pau España llogager de milas, ciutadá de Barcelona deu sous, y sis diners a cumpliment de lloguers de la pessa de terra cituada cerca la travessera.
Item: Deu Sever Arnó pages de la Parroquia de Sant Martí de Provensals cent vint y cinch lliuras onse sous, y set diners de lloguers de la casa, y pessa de terra de regadiu, cituada cerca la Rectoria de Sant Martí.
Item: Deu Salvador Mayor masover de la Torra de Sarriá vuytanta vuit lliuras divuit sus, y set diners, a cumpliment de tots comptes tinguts ab dit difunt Francesch Roig y Vives.

PENSIONS DE CENSOS.
Primo: Deu Miquel Orriols argenter ciutadá de Barcelona vuitanta set lliuras catorse sous, y quatre diners, per dos pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió vint y nou lliuras divuit sous, que tots añs al primer maig y primer Noembre fa, y presta.
Item: Deu Jaume Baltá sastre, ciutadá de Barcelona sinquanta sinch lliuras quinse sous, y sinch diners, per tres pensions y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió disset lliuras, que tots añs a sis Juliol y sis Janer fa, y presta.
Item; Deu Pau Ferrer candeler de cera ciutadá de Barcelona quaranta lliuras set sous, y onse diners per sis pensions y porrata discorreguda fins al dia del ibut de dit difunt Francesch Roig y Vives del cens de pensió sis lliuras deu sous, y tres diners, que tots añs en la festa de sant Joan de Juny fa, y presta.
Item: Deu Anton Testas clergue vint y sis lliuras vuit sous per sinch pensions, y porrata discorreguda, fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió deu lliuras que tots añs a dotse Janer fan, y prestan.
Item: Deu Joan Pau Faura pagés ciutadá de Barcelona sexanta sis lliuras quinse sous, y dos diners per tres pencions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió dinou lliuras catorse sous, que tots añs, a setse Noembre, y setse maig fa, y presta.
Item: Deuhen los hereus, o successors de Joseph Font sastre ciutadá de Barcelona, y eularia conjuges catorse lliuras dotse sous, y set diners per la porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió quaranta tres lliuras tres sous, que tots añs a quatra Juny, y quatre Desembre fan, y prestan.
Item: Deuhen los hereus, o successors de Joseph Borrás fuster ciutadá de Barcelona trescentas trenta una lliura divuit sous, y deu diners, per tretse pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió vint y sinch lliuras, que tots añs en la festa de Sant Joan de Juny fan, y prestan.
Item: Deuhen los hereus, o successors de Francesch Valls calderer ciutadá de Barcelona, trescentas vuitanta dos lliuras quinse sous, y dos diners, a saber una lliura vuit sous, y sis diners, a cumpliment de la pensió cessa en lo any mil setcents quaranta, y las restants tres centas vuitanta una lliura sis sous, y vuit diners, per nou pensions y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió quaranta lliuras, que tots añs en primer Janer y primer Juliol fan y prestan.
Item: Deu Joseph Cots argenter ciutadá de Barcelona quaranta dos lliuras set sous, y dos diners per una pensió, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives del cens de pensió vint y sinch lliuras, que tots añs a quinse Abril, y quinse Octubre fa, y presta.
Item: Deuhen los hereus, o successors de Gabriel Espinas brodador, ciutadá de Barcelona sis centas set lliuras tretse sous, y quatra diners a saber, dotse lliuras a cumpliment de la pensió cessa en lo any mil setcents trenta quatra, y las restants sinch centas noranta sinch lliuras tretse sous, y quatra diners, per catorse pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió quaranta lliuras, que tots añs a quinse Maig y quinse Noelbre fan, y prestan.
Item: Deu lo Dr. Andreu Joli, y Garrigó en Barcelona domiciliat quaranta sinch lliuras catorse sous, y nou diners per dos pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Franceschg Roig y Vives, del cens de pensió setse lliuras nou sous, que tots añs en las festas de Nadal y Sant Joan de Juny fa, y presta.
Item: Deuhen los hereus, o successors de Antoni Pons mestre de casas de la ciutat de Tortosa dos cents vuitanta tres lliuras catorse sous, y tres diners per dotse pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives del cens de pensió vint y dos lliuras, sis sous, y sis diners, que tots añs a vint y hu de Janer fan, y prestan.
Item: Deu Diego Pey guanter ciutadá de Barcelona vuitanta vuit lliuras quinse sous, y sinch diners per tres pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió vint y nou lliuras, que tots añs en catorse Mars y catorse Setembre fa, y presta.
Item: Deu Joseph Franquesa taverner, ciutadá de Barcelona vint y vuit lliuras setse sous, y vuit diners per la porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives del cens de pensió quaranta dos lliuras sinch sous, que tots añs en trenta Janer, y trenta Juliol fa, y presta.
Item: Deu Mariano Carrió garrater de agulla, y passamaner per una pensió, y porrata discorreguda dins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió vont y set lliuas quinse sous, que tots añs en vint y sinch Febrer, y vint y cinch agost fa, y presta.
Item. Deu Joseph Prats sombrerer ciutadá de Barcelona vint y sis lliuras y vuit diners per una pensió, y porrata discorreguda fins al dia del obit d dit difunt Francesch Roig y Vives del cens de pensió vint y dos lliuras, que tots añs en la festa de Sant Joan de Juny fa, y presta.
Item: Deu Feliu Torrents flassader ciutadá de Barcelona quinse lliuras set sous, y dos diners per duas pensions, y porrata discurrguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives del cens de pensió sinch lliuras, y tres sos, que tots añs en quinse octubre, fa y presta.
Item: Deuhen los hereus, o successors de Francisca Cavaller y Comas muller de Francisco Cavaller mercader ciutadá de Barcelona cent quaranta set lliuras tres sous, y nou diners per un devitori firmat en poder de Bonaventrua Gali notari publich de Barcelona, a setse Febrer mil setcents trenta hu, y per pensions, y porrata discorreguda dins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens, de pensió nou lliuras deu sous, que tots añs a sis Abril fan, y prestan.
Item: Deuhen los hereus, o successors de Joseph Martí ferrer, ciutadá de Barcelona vint y sis lliuras deu sous, y vuit diners per la porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió sinquanta sis lliruras disset sous, que tots añs a quinse de Octubre, y quinse de Abril fan, y prestan.
Item: Deuhen los hereus, o successors de Joseph Boxeda cirurgiá ciutadá de Barcelona trescentas dinou lliuras tretse sous, y quatra diners per onse pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives del cens de pensió vint y vuit lliuras dotse sous, que tots añs en dos Febrer, y dos Agost fan, y prestan.
Item: Deu Pau Juliá, pagés de la Parroquia de Sant Baldiri de Llobregat Bisbat de Barcelona cent onse lliuras, y sinsh sous, per sis pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió divuit lliuras, que tots añs en primer Agost fa, y presta.
Item. Deuhen los hereis, o successors de Baldiri Friu carreter ciutadá de Barcelona quaranta dos lliuras setse sous, y set diners per duas pencions y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió vint lliuras, que tots añs en quinse Febrer, y quinse Agost fan, y prestan.
Item: Deuhen los hereus, o successors de Joseph Ginesta courer ciutadá de Barcelona vuitanta sis lliuras sinch sous, y deu diners per quatra pensions, y porrata discurreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives del cens de pensió dinou lliuras, que tots añs a onse mars, y onse Setembre fan, y prestan.
Item: Deu D. Francisco Busquets, y Pausa en Barcelona domiciluiat sexanta una lliura, y sis sous, per vint y quatra pensions, y porrata discorreguda fins al dia del ogit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió dos lliuras deu sous, y sis diners, que ttos añs en la festa de Sant Joan de Juny fa, y presta.
Item: Deu Francisco Martorell pagés de la Parroquia de Sant Iscle, y Santa Victoria de Dorrius dotse lliuras, y catorse sous, a saber, tres lliuras a cumpliment de la pensió cessa en lo any mil setcents quaranta vuit, y las restants nou lliuras catorse sous, per una pensió y porrata discorreguda fins al dia del obit de dir difunt Francesch Roig y Vives del cens, de pensió set lliuras, que tots añs, en disset Maig fa, y presta.
Item: Deu Joan Galí hortolá de las hortas del portal Nou ciutadá de Barcelona vint lliuras divuit sous, y vuit diners per una pensió, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió dotse lliuras, que tots añs al primer de Jamer, y a nou de Abril fa, y presta.
Item: Deuhen los hereis, o successors de Pere Joan Viñals argenter ciutadá de Barcelona vuitanta nou lliuras dos sous, y un diner, a saber, deu lliuras quinse sous, y sinch diners, a cumpliment de la pensió cessa en lo any mil setcents quaranta tres, y las restants setanta vuit lliuras sis sous, y vuit diners per sis pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del cens de pensió onse lliuras, y dos sous, que tots añs en vint y cinch mars fa, y presta.

PENSIONS DE CENSALS.
Primo: Deu lo Illustre D. Anton de Marimon Marques de Sedañola mil setcentas sexanta quatra lliuras onse sous, y vuit diners per dinou pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Fracesch Roig y Vives, del censal de pensió noranta una lliuras tretse sous, y quatra diners, que tots añ a sis de Janer fa, y presta.
Item: Deu la universalitat de la vila de Sellent del Bisbat de Vich quatra centas una lliuras vuit sous, y deu diners, a saber, quatra lliuras per cumpliment de la pensió cessa en lo any mil setcents quaranta quatra, y las restants tres centas noranta set lliuras vuit sous, y deu diners per sinch pensions y porrata discorreguda fons al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, dels dos censals junts de pensió setanta lliuras, que tots añs a dos Febrer fa, y presta.
Item: Deu la universalitat de la vila de granollers Bisbat de Barcelona, trescentas noranta sis lliuras tres sos, y quatra diners per tretse pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives del censal de pensió trenta lliuras, que ttos añs a vint y hu de febrer fa, y presta.
Item: Deu Baldiri Priu carreter, ciutaá de Barcelona dotse lliuras setse sous, y quatra diners, per dos pensions y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives del censal de pensió sinch lliuras, que tots añs a tretse mars fa, y presta.
Item: Deuhen los hereus, o successors de Pau Torrents, y Lledó ciutadá de Barcelona cent trenta vuit lliuras dos sous, y sis diners per sinch pensions y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives del censal de pensió vint y cinch lliuras, que tots añs a vint y set mars fan, y prestan.
Item: Deuhen los consols, y collegi de cicurgians de la present ciutat cent cinquanta dos lliuras onse sous, y quatra diners per sis pensions, y porrata doscorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives del censal de pensió vint y sinch lliuras, que tots añs a vint y nou de Agost fan, y prestan.
Item: Deuhen los hereus, o successors de D. Jaume de Texidior en Barcelona populat vuytanta dos lliuras onse sous y vuit diners per sinch pensions, y porrata discurreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del censal de pensió quionse lliuras, que tots añs a quatra Abril fan y prestan.
Item: Deuhen dits hereus, o successors de Texidor quaranta set lliuras dotse sous, y sis diners per sinch pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives de altra censal de pensió vuyt lliuras deu sous, que ttos añs a vint y nou de Febrer fan, y prestan.
Item: Deu Christofol Viñalonga del Bosch pagés de Balldoreix cinquanta vuit lluras sis sous, y sinch diners per tres pencions y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives del censal de pensió disset lliuras, que tots añs a trenta Abril fa, y presta.
Item: Deu Matheu Cabot de la Creu, de Llavaneras sinch lliuras divuit sous, per la porrata de la pensió corrent discorreguda fins al dia del ibu de dit difunt Francisco Roig y Vives, del censal de pensió vint y sinch lliuras, que tots añs a onse Juliol fa, y presta.
Item: Deuhen Andreu Torrents y Toribi Bernadet pagesos de Llavaneras quaranta quatra lliuras sinch sous, y deu diners per sinch pensions y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives del censal de pensió set lliuras deu sous, que tots añs a deu de Noembre fan, y prestan.
Item: Deuhen los hereus, o successors de Clara Guilla viuda de Ramon Guilla argenter, ciutadá de Barcelona sinquanta viut lliuras deu sous, y sis diners, per sinch pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives, del censal de pensió deu lliuras, que totsd añs a vint y nou Noembre fan, y prestan.
Item: Deu lo Rnt. Dr. Francisco Soler Pbre. Beneficiat de la Seu de Barcelona trenta nou lliuras set sous, y sis diners per deu pensions, y porrata discorreguda fins al dia del obit de dit difunt Francesch Roig y Vives del cens de pensió tres lliuras quinse sous, que tots añs fa, y presta per consigna del censal de semblant pensió creat per la Señora Gertrudis Torras, y Rovira y lo Dr. Fracnisco son fill.
Item: Deu lo Rnt. Dr. Pau Matheu Pbre. Rector de la Parroquial Iglesia del Prat sinc lliuras deu sous per la porrata discorreguda fins al dia del ibut de dit difunt Francesch Roig y Vives del violari de pensió trenta lliuras, que tots añs al primer Agost fa, y presta.

Die Mercury XVII presenti mensis Setembris.

SEGUEIXENSE LOS VALES FIRMATS A FAVOR DE DIT DIFUNT FRANCESCH ROIG Y VIVES.

VALES:
Primo: Un vale de cent vint y sinch lliuras firmat per Fr. D. Anton de Galligau Abat de Sant Pere de Galligans, y D. Joaquim de Grimau a setse Juliol mil setcents quaranta nou.
Item. Altra vale de sexanta pessas de vuit de cent vint y vuit quartos quiscuna firmat per D. Melchor del Pozo a set de Noembre mil setcents quaranta vuit.
Item: Altre cale de set lliuras firmat per lo Dr. Joseph Costa, y Boneu a trenta de Octubre mil setcents trenta hu.
Item: Altre vale de onse lliuras quatra sous firmat per lo Señor Joseph de Boria, y Orlau a vint y sis Febrer mil setcents quaranta sinch.
Item: Altra vale de cent, y quaranta lliuras firmat per Joseph Rovira notari, y Joan Rovira Burgesos de Vilafranca a tretse Desembre mil setcents trenta tres, al dors del qual hi ha abonadas sexanta lliuras, a divuit Febrer mil setcents quaranta dos.
Item: Altre vale de cent sexanta quatra lliuras firmat per D. Joan de Alós a tres de Abril mil setcents quaranta dos.
Item: Altra vale de trenta quatra lliuras, y set sous firmat per lo Dr. Joseph Aner, a quatra Setembre mil setcents quaranta sinch.
Item: Altre vale de sexanta quatra lliuras setse sous, y sinch diners firmat per Joan Nadal y Coll argenter de deu setembre mil setcents trenta.
Item: Altre vale de quaranta tres lliuras sinch sous, firmat per Andreu Trias argenter a vint y vuit Janer mil setcents, y qunse.
Item: Altre vale de divuit lliuras quinse sous, firmat per Bernat Fornes argenter a vint y set de Noembre mil setcents vint y sinch, al peu del qual hi ha notadas unas xifras que diuhen 2Ll 10S, y baix per suma 21Ll 5S.
Item: Altre vale de sinquanta, y sinch lliuras firmat per Anton Joan Rovira rellotger, a vuit Noembre mil setcents vint y nou, al peu del qual se troba notat per lo difunt, lo seguent: 9 de Juny 1732, he firmat conocordia en poder de Joseph Bosom notari real.
Item: Altre vale de nou lliuras, y setse sous firmat per Joseph Matas argenter, a nou Janer mil setcents trenta set.
Item: Altre vale de vint y dos lliuras vuit sous firmat per Joseph Tramullas argenter, a vint y set Juny de mil setcents y trenta, al peu del qual se troban abonadas dotse lliuras.
Item: Deu D. Fr. Rafel de Subirá y de Portolá Prior de Moyá cent cinquanta sis lliuras, y setse sous en virtut de sa carta de vint y hu Maig mil setcents quaranta nou, y recibo de Salvador Mas de vint y vuit dits.
Item: Un vale de dos centas quaranta, y tres lliuras, y deu sous firmat per Joseph Rams, y Guitart a tres de Febrer mil setcents quaranta nou.
Item: Un vale de sinch lliuras, y dotse sous firmat per lo Dr. Francisco Constans, y Fontllonga Pbre. A vint y vuit mars mil setcents quaranta sis.
Item: Un vale de setcentas, y dos lliuras, firmat per lo Illustre Señor Abat de Besalú Fr. D. Anton de Ametller, a vuit de Setembre mil setcents quaranta set, del qual solament se dehuen noranta y dos lliuras.
Item: Un vale de sinch centas y sexanta lliuras firmat per lo Illustre Señor Abat de Camprodon en nom propri, y com a procutador del Sr. Marques de Moyá son nebot, a set de Juny mil setcents trenta vuyt, al peu del qual se troban abonadas dos centas, y vuitanta lliuras en trenta Juny mil setcents quaranta tres.
Item: Altre vale de cent y quaranta lliuras, firmat per la Illustre Señora Marquesa de Moy´´a a setse de Octubre mil setcents trenta vuit.
Item: Altre vale de trenta pessas de vuit, firmat per dita Illustre Señora Marquesa de Moyá, a dinou Juriol mil setcents quaranta hu, al peu del qual se troban abonadas vint y sinch pessas de vuit, a onse de Setembre.
Item: Altre vale de dos centas, y vuitanta lliuras firmat per lo Illustre Señor D. Anton de Copóns en nom seu propri, y com a procurador dels Señors Marquesos de Moyá mare, y fill, a vint y tres Febrer mil setcents quaranta quatre.
Item: Altre vale de vint y vuit lliuras firmat per Joan Sayrols alguasil a setse Mars mil setcents quaranta hu.
Item: Altre vale de vint y vuit lliuras, firmat per dit Sayrols, a vint y dos Juny mil setcents quaranta hu, en los quals dos vales tenia entregat a bon compte ctorse lliuras.
Item: Altre vale de sinch lliuras, y dotse sous firmat per lo P. Fr. Joseph Gifreu del orde de la Mercé en tretse Desembre mil setcents vint y set.
Item: Altre vale de sinquanta lliuras firmat per D. Francisco Anton de Grimau, y Corbera, a vint y sinch Febrer mil setcents divuit.
Item: Altre vle de cent y quaranta lliuras firmat per Maria Rosa Peix, y Ignasi Minguella, a trenta hu Desembre mil setcents quaranta sis.
Item: Un vale de cent divuit lliuras, y sis sous firmat per D. Antonio Gaver en vuit Juliol mil setcents trenta quatra.
Item: Un vale de setcentas, y catorse pessas de vuit de catorse reals, Catalans, quiscuna, firmat per Ignasi, y Joan Boxó, a vint y tres Octubre mil setcents quaranta dos.
Item: Altre vale de cent y quaranta lliuras firmat per dit Joan Boxó en vint y nou Octubre mil setcents quaranta tres.
Item: Altre vale de nou centas setanta y nou lliuras, y sinch sous firmat per Aloy Mas argenter a deu Abril mil setcents quaranta hu, al peu del qual se troban abonaas en diferents diadas, y partidas sis centas sexanta una lliura, y sinch sous.
Item: Altre vale de onse lliuras quatra sous firmat per Joseph Montaner, a trenta Octubre mil setcents quaranta sis.
Item: Altre vale de vint y vuit lliuras firmat per Mariano Simón a deu Setembre mil setcents quaranta.
Item: Altre vale de vint y una lliuras firmat per D. Vicens Bessa, a vint Octubre mil setcents trenta sinch.
Item: Altre vale de doscentas vuytanta lliuras firmat per dit D. Vicens Bessa, a vint Noembre mil setcents trenta sinch.
Item: Altre vale de trenta set lliuras dos sous firmat per Joan Mas argenter en tretse Desembre mil setcents vint y tres, al peu del qual se troban abonadas ab dos partidas vint y dos lliuras vuit sous.
Item; Altre vale de set lliuras, firmat per D. Francisco Lopez pintado en onse Setembre mil set cents quaranta sinch.
Item: Un albará de noranta vuit lliuras setse sous, firmat per Aloy Arrufó a vint y vuit Abril mil setcents vint y set, al dors del qual se troban abonadas ab diferents partidas setanta sis lliuras nou sous, y vuit diners.
Item: Un vale de cent sinquanta set lliuras sinch sous, y quatra dines firmat per lo Dr. Francisco Torras, y Rovira en int y tres de Octubre mil setcents trenta, al dors del qual se troban abonadas, ab dos partidas vuitanta sinch lliuras.
Item: Altre vale de dos centas pesas de vuit firmat per Joseph Besora, a quatre Maig mil setcents trenta, al dors el qual se troban abonadas dos centas nou lliuras, y disset sous.
Item: Un vale de sexanta nou lliuras nou sous, y dos diners firmat per Jacintho Corts pagés de Sarriá, a quatra Janer mil set cents quaranta nou.

Die Veneris XVIIII presenti mensis Decembris.
Item: Deuhen los hereus del difunt D. Bonaventuda de Lanuza setse lliuras dinou sous de resta de un vale de vuytanta sis lliuras dinou sous, que firmá en vint y tres Janer mil setcents quaranta dos.
Item: Deuhen los hereus de Gerino Gelabert canderer de cera, trescentas noranta una lliura disset sous, y quatra diners per resta de comptes havia tinguts ab lo difunt Francesch Roig y Vives, y de diferents vales li tenia firmats.
Item: Deuhen los hereus del difunt D. Francisco Bastero dos mil y sexanta lliuras en virtut de un vale per ell firmat.
Item: Deuhen la viuda de Esteve Frau y fills, a la hjeretat de dit difunt Francesch Roig y Vives quatra centas noranta set lliuras per las mateixas, que interessava en los dos papers se negociaren de conformitat ab Joseph Lleonart & Cia. En poder del qual paran dits papers per solicitar la cobransa.
Item: Deuhen los hereus de dit D. Bonaventura de Lanuza trescentas noranta lliuras, a cumpliment de major quantitat, de que havia firmat debitori, a favor de Joseph Lleonart & Cia. Del qual son finansas lo Señor Compte de Plasencia y Joan Olsina y Cabanas notari publich de Barcelona, la cobransa del qual credit corra al cuydado de dit Joseph Lleonart & Cia.

INTERESSOS EN NEGOCIS.
Item: Interesava dit difunt Francesch Roig y Vives en sis mil quaranta dos lliuras dinou sous, y quatra diners per tres dotsens del negoci de la casa dels Señors Valls y Franques de Madrid, los quals tres dotsens estan embibits ab la part, que en dit negoci interessa Joseph Lleonart, com apar de declaració per est geta en onse Maig mil setcents quarnta nou.
Item: Interessava dit difunt Francesch Roig y Vives en un dosé del arrendament del Vegueria de Sagarra propri del Excelentissim Señor Duch de Medina Celi, que administran Joseph Lleonart de Barcelona, y Josepeh Riera, de Igualada, y per dit desé te entregat de capital, o furniment mil sinch centas noranta quatra lliuras, y deu sous. Com apar del paper firmat per dit Joseph Lleonart & Cia. En tres Mars mil setcents quaranta vuit, y encaraque dit paper es de major quantitat dit difunt Francesch Roig y Vives no interessava mes de dit desé, per haver fet particips del demes als Señors Alegre y Gibert Pere Gecceli y Joseph Lleonart.
Item: Interessava dit difunt Francesch Roig y Vives en un setse del negoci de indianas de la Fabrica de Bernat Gloriá & Cia. De Barcelona, lo qual seté está embibit ab la part, que en dit neoci interessa Pere Geccelí, y per ell te entregat de capital o furniment tres mil lliuras, apar de declaració feta per dit Geccelí en primer Mars mil setcents quaranta vuit, del qual negoci se han de cobrar los beneficis corresponents al any mil setcents quaranta vuit, y porrata de mil setcents quaranta nou, que encara no están liquidats.
Item: Interessava dit difunt Francesch Roig y Vives en sis setsens de un seté, que Joseph Riera de Igualada era interessat en los tres milions vuit cents sexanta, y un mil cent vint y nou reals, y catorse maravedisos de velló, que la Real Hazienda está devent als hereus del difunt Miquel Pujol dels assientos de blat, y ordí feu ab la Real Hazienda en lo any mil setcents trenta vuit, apar de la declaració firmada per dit Joseph Riera en trenta de Octubre mil setcents quaranta.
Item: Interessava dit difunt Francesch Roig y Vives en un sisé de la meitat del arrendament de carns de la present ciutat per temps de un any, que comensá en la festa de Pasqua de Resurrecció prop passaty, y finirá a ultim de Quaresma mil setcents cinquanta y per ell te entregat de furniment sis mil cent sexanta sis lliuras tretse sous, y quatra diners, apar de la declaració de dita meitat de arrendament feta per Anton Derrer caxer dels productos de aquell a vint Mars mil setcents quaranta nou, per haver lo difunt fet participants dels restants sinch dotsens a diferents subjectes, segons se troba notat en sos llibres.
Item: Interessava dit difunt Francesch Roig y Vives, en dos mil y vuit cents lliuras en lo buch, y carrech del vaxell anomenat Nuestra Señora de Montserrat, y Sant Antoni de Padua, de que es capitá Francisco Milans Catalá, per lo viatge en que se troba de present per la Vera Cruz, apar de declaració feta per los Señores Alegre, y Gibert en dos Janer mil setcents quaranta nou.
Item: Interessava dit difunt Francesch Roig y Vives, en un ters del arrendament de la heretat del Fabregat de Sant Martí terme de Centellas, qual arrendament administra Jaume Serratacó de la Garriga, al qual entregá dit Señor Roig per son furniment sinch centas lliurs de las quals tenia rebudas lo difunt dos centas setanta sis lliuras divuit sous, axi que faltan a cobrar dos centas vint y tres lliurs, y dos sous, y los beneficis en cas en resultian, apar de la declaració feta per dit Serratacoó en vint y dos Noembre mil setcents quaranta sis.
Item: Interessava dit difunt Francesch Roig y Vives en dos tersos de un quart del arrendament de carns de la ciutat de Mataró, que comensá a sis Juny mil setcents quaranta set, y finí en semblant dia mil setcents quaranta vuit, que administrava Salvador Moncunill, apar de declaració feta per Jaume Serratacó en vint Juny mil setcents quaranta set, per los quals dos tersos de un quart havua posat de capital lo difunt dos mil sinch cents divuit lliuras, y deu sous, de las quals tenia rebudas trescentas quarenta tres lliuras, y deu sous y axi que faltan a rembolsar dos mil cent setanta sinch lliuras, y se te intelligencia, que en dit arrendment hi ha hagut alguna perdua.
Item. Interesava dit difunt Francesch Roig y Vives en sinch vintens de un ters del bacallá de Escocia, que administran los Señores Alegre y Gibert, y per dits sinch vintens tenia entregat de capital cent noranta sis lliuras dinou sous, y dos diners.
Item: Interessava dit difunt Francesch Roig y Vives en un ters del negoci de Impressió de llibres, de que cuyda Nadal impressor, per lo qual ters tenia entregat mil cent vint lliuras, segons apar de diferents vales firmats per D. Francisco Busquets y Pausa, y havent cobrat lo difunt dos centas lliuras de dit capital, restan a favor de la heretat de aquell, nou centas y vint lliuras y las resultants de dit negoci.

SEGUEIXENSE LOS CREDITS DE LA HERETAT DE DIT DIFUNT FRANCESCH ROIG Y VIVES, QUE CONSTAN EN SON LLIBRE MAJOR DE 1733, A 1749.
Primo: Deu Joseph Domenech argenter de Barcelona sinquanta lliuras, consta en dit llibre, fol 13.
Item. En fol 14 de dit llibre se troba notat, que lo patró Joan Coll deu cent sexanta vuit lliuras, consta de paper de vint y vuit Mars mil setcents trenta set, y com no se ha encontrat dit paper, se dubta si dita quantitat es pagada, o si se está devent.
Item: Deu lo patró Joseph Carbó setanta lliuras, que lo difunt li deixá a cambi maritim, ab acte rebut en poder de Miquel Cabrer notari a quinse Mars mil setcents trenta sinch, consta en dit llibre fol 15.
Item. Deuhen los hereus de Miquel Carnisser de Reus cent quaranta lliuras consta en dit llibre fol 19.
Item. Deuhen los hereuius de Felix Lloreda de Llavaneras tres centas lliuras, consta en la concordia firmada en poder de Pau Mollar notari publich de Barcelona en lo any mil setcents y trenta, y en dit llibre fol 22, lo qua deute dimana de un vale de trescentas vint lliuras firmat per Joseph Picaure en vint Mait mil setcents vint y nou.
Item: Deu lo Rnt. Manuel Riu Rector de la Parroquial Iglesia de Sant Barthomeu de Albiñana cent sinquanta lliuras, que lo difunt li deixá a seguretat de vida, ab acter ebut en poder del notari avall escrit, a onse Maig mil setcents quaranta vuit, y en dit llibre fol 27.
Item: Deuhen los traginers de Calaf vuitanta nou lliuras sis sous y onse diners, consta en dit llibre fol 30, la cobransa del qual deute está al cuydado dels Señores Alegre y Gibert.
Item: Deu la Señora Emerenciana Gelabert y Mora dos centas lliuras consta de debitori en poder de Miquel Cabrer notari a vint y sis Juny mil setcents quaranta tres, y en dit llibre fol 30.
Item: Deu lo Rnt. Dr. Pere Murgades Rector de Canovellas quatra centas, y vint lliuras de resta de sinch cents sexanta lliusas, que lo difunt li deixá a seguretat de vida ab dos actes rebuts en poder de Miquel Cabrer notari, a tres Setembre mils etcents quaranta hu, y vint y nou Agost mil setcents quaranta tres, y en dit llibre, fol 32.
Item: Deu lo Rnt. Dr. Thomas Gelambí Pbre. Rector de Santa Maria de Barberá trescentas lliuras, que lo difunt li deixá a seguretat de vida, ab acte rebut en poder del notari avall escrit a vint y sis Maig mil setcents quaranta set y en dit llibre fol 33.
Item: Deu lo Illustre D. Fr. Joseph Romá Abat de la O Quatra centas lliuras resta de las mil quatra centas lliuras, que lo difunt dli deixá a seguretat de vida, ab acte rebut en poder de Miquel Cabrer, notari a dos Agost mil setcents quaranta tres, y en dit llibre fol 34.
Item. Deu lo Rnt. Fr. Jaume Puigdourá dos centas y setse lliuras, que lo difunt li deixá a seguretat de vida, ab acte rebut en poder de Joan Baptista Plana y Circuns notari a deu Mars mil setcents quaranta sinch, y en dit llibre fol 34.
Item: Deu Joan Oms de Genova quatra centas trenta y sis lliuras y sis diners moneda genovesa fora banco, consta en dit llibre fol 36.

Die Llunae XXII oresebtus nebsus Desenbris.

SEGUEIXENSE LOS CREDITS QUE CONSTAN EN LO LLIBRE LLARCH INTITULAT: LLIBRE DE FRANCESCH ROIG Y VIVES ARGENTER 1711.
Primo: Deu Gertrudis Oriol, muller de Guillem Serrancoli fideuher, y revenedor vint y nou lliuras set sous, y nou diners per bestreta de a soldada, que dit Señor Roig li adelantá en lo temps estigué per criada en sa casa consta en dit llibre fol13.
Item: Deu la receptoria del dret nou, que finí en lo any mil setcents y tretse, setanta y vuit lliuras sis sous, y onse diners, com const ab diferents notas en fols 16 y 17 de dit llibre.

LLISTA DE TOTS LOS CREDITS SE TROBAREN EN L BOTIGA EN LO FEBRER DE MIL SETCENTS VINT Y SET, L QUAL LLISTA CONSTA EN FOL 19 DE DIT LLIBRE.
Primo: Deu Joseph Rosé pagés dos lliuras dos sous.
Item: Deu Jaume Rovira, una lliura deu sous.
Item: Joseph Mas carboner, dos lliuras dos sous.
Item: Rnt. Geronim Guaytá una lliura dotse sous.
Item: Joseph Plana, tres lliuras dote sous.
Item. Ramon Roig y Llarona, quaranta set lliuras vuit sous.
Item: Jaume Bessa, y Llor sis lliuras dotse sous.
Item: Miquel Valldejulí, dos lliuras quatra sous.
Item: Pere Capella una lliuras quatra sous.
Item: Pere Bonavent, sinch lliuras dotse sous.
Item: Joseph Cirera, tres lliuras divuit sous, y nou diners.
Item: Geronim Alias catorse sous.
Item: Magí Xercavins, dos lliuras deu sous.
Item: Francisco Sors, dos lliuras dotse sous.
Item: Geronim Gelabert, quatra lliuras un sou.
Item: Llores Dader set lliuras, catorse sous, y dos diners.
Item: Bernat Fornés vint y una lliura sinch sous.
Item: Joseph Colomer set lliuras dos sous.
Item: Deu Christofol Roure de nació Genoves per un cambi maritim, que lo difunt li deixá en lo any mil setcents quinse, setanta lliuras, consta en fol 22 de dit llibre.

LLISTA DE CREDITS QUE SE TROBAN NOTATS EN FOL 21 DE DIT LLIBRE, QUE SON LOS SEGUENTS.
Primo: Deu Maria Folch adroguera, divuit lliuras quatra sous.
Item: Joseph Albaret y Feu setse lliuras tretse sous.
Item: Dr. Dalmau set lliuras.
Item: Jaume Canals argenter sinch lliuras dotse sous.
Item: Da. Maria Bari catorse lliuras vuit sous, y nou diners.
Item: D. Maniel Desvalls vuitanta dos lliuras divuit sous.
Item: Dr. Pau Salvador dos lliuras dos sous.
Item: Pere Vives argenter sexanta tres lliuras.
Item: Joseph Sardá vint y dos lliuras vuit sous, y sis diners.
Item: Bonaventuda Vió setanta quatra lliuras set sous, y vuit diners.
Item: Magí Rodoreda vint y vuit lliuras.
Item: Francesch Boquet quinse lliuras, y dey sous.
Item: Joseph Roig set lliuras.
Item: Vicens Carreras vint y vuit lliuras.
Item: Domingo Casas deu lliuras disset sous.
Item: Pau Lledó tres lliuras.
Item: Pau Carbonell sinch lliuras divuit sous.
Item: Pere Altivert una lliura divuit sous.
Item: Joseph Auxirot tres lliuras.
Item: Maria Serra quatra lliuras dos sous.
Item: D. Alexandro Gras, y de Tacerner, dos lliuras vuit sous.
Item: Montserrat Jaumar quatra lliuras setse sous.
Item: D. Pau Torras dos lliuras setse sous.
Item: Minovas sastre, deu lliuras quatra sous, y tres diners.
Item: Amador Dalmau, sinch lliudas vuit sous.
Item: Joseph Roura, quatra lliuras un sou.
Item: Joseph Pla, quatra lliuras quinse sous y sis diners.
Item: Francisco Pagés set lliuras.
Item: Andreu Trias, tretse lliuras y vuit sous.
Item: Joseph Monllor, dinou lliuras nou sous.
Item: Pere Puig vint y nou lliuras catorse sous.
Item: Mariano Rabassa vinty lliuras tres sous, y tres diners.
Item: Theresa Fina, dinou lliuras vuit diners.
Item: Francisco Cabirol sexanta sis lliuras sinch sous, y sis diners.
Item: Domingo Galceran mercader, cint y vuit lliuras.
Item. Jaume Llor, setse lliuras tres sous.
Item: Joan de la Secretaria, quatra lliuras dinou sous.
Item: Joseph Cuyas y Canut Rifos vint y dos lliuras quatra sous, y onse diners.
Item: Joseph Domenech, trenta set lliuras onse sous.
Item: Pere Marges de Llarona setanta sis lliuras, sinch sous, y nou dines.
Item: La muller den Miquel que estava en casa Bernat Font quatra lliuras nou sous.
Item: Lo sastre de la mare, quinse lliuras deu sous.
Item: Lleonardo Ribas, onse sous.
Item: Joseph Casanitjana, dos lliuras.
Item: Jaume Barnes, una lliura quinse sous.
Item: Joan Hortells, quatra lliuras quatra sous.
Item: Joseph Colomer, una lliura dos sous.
Item: Anna Maria Alsamora, una lliura.
Item: Pere al Born, dotse lliuras.
Item: Anton Torrents, setse lliuras.
Item: Mr. Laporta, tres lliuras.
Item: Mr. Jaume Serra quatra lliuras sis sous.
Item: Francisco Sors argenter, en resta, sinch lliuras setse sous.
Item: Dr. Amat, tres lliuras sis sous.
Item: Lo fill de Bruno Font, vint lliuras onse sous.
Item: Jaume Rosell adroguer, de resta de un asser li venguí quaranta lliuras disset sous, la meitat de las quals pertañen a Joan Oms de Genova, consta en fol 37 de dit llibre.
Item: En fol 47 se troba un compte de diferents devitoris al arrendament de carns de la present ciutat del bienni, que comensá a vint y hu Abril mil setcents divuit, que junt importa mil doscentas sexanta sis lliuras divuit sous, y un diner, a las quals se troban abonadas cent vint y nou lliuras divuit sous, y sis diners, y de estas se ha donat la part espectant als compañs de dit arrendamentm, y per no estar notat en dit compta la part, que lo difunt Francesch Roig y Vives, y la que especta als demes compañs, y se nota, que en poder de dit Francesch Roig y Vives se trobaran, com vuy se troban en sa casa, uns agnus de or de fil y grana, y una pessa de or ab perlas, que fou entregat per Pau Cedó com a fiansa de Joan Pargas blanquer, qui devia a dit arrendament segons lo dit compte, tres centas noranta lliuras dos sous, y deu diners.
Item: Deu Aloy Mas argenter dos mil cent sinquanta lliuras de resta de diferents capitals, que dit Mas se encarregá de la botiga del difunt, com consta en lo fol 91 y 113 de dit llibre.
Item: Deu Francisco Montessinos corredor de orella, duas lliuras setse sous de resta de major quantitat, consta en fol 93.
Item: Deu lo Dr. Salvador Vidal vint y una lliuras nou sous, y sis diners de resta de major quantitat, consta en fol 86.
Item: Deu Joseph Picayre vint lliuras de resta de vale de trescentas vint lliuras per ell firmat en vint de Maig mil setcents vint y nou (per haver de pagar las restants tres centas lliuras los hereus de Felix Lloreda de Llavaneras en virtut de la concordia firmada en poder de Pau Mollar notari pub, de Barcelona en mil setcents trenta, las quals trescentas lliuras se han ja continuat atrás en lo present inventri, consta de nota en fol 60.
Item: Deuhen los hereus de D. Salvador Massanes cent setanta sinch lliuras de resta de las joyas prengué quant casá a son fill D. Anton Consta en fol 89.
Item: Deu D. Pedro Planella onse lliuras deu sous per una capsa, y una cullera, y forquilla de plata, consta de nota en fol 87.
Item: Deu Vicens Bessa trenta nou lliuras dotse sous, y nou diners de una cullera y forquilla de plata, consta de nota en fol 87.
Item: Deu Bruno Perelló de Cervera, deu lliuras resta de una consigna de dos centas lliuras notadass en fol 104.
Item: Deu lo Dr. Fr. Rafel Soler Prior que fou del Monastir de Sant Pau del Camp de la present ciutat tres mil trescentas vuitanta lliuras set sous, y set diners, que pagá lo difunt Francecsch Roig y Vives com a fermansa de dit Dr. Fr. Soler, com consta en fol 107.
Item: Deu Joan Gebelli doscentas quaranta vuit lliuras disset sous, y sis diners de resta de sis centas quaranta vuit lliuras disset sous, y sis diners, notadas en fol 108.
Item: Deu Joseph Roig pagés de Llorona, setanta sinch lliurs per semblants de que en firmá debitori en poder de Miquel Cabrer notari, a dotse Febrer mil setcents trenta sinch, consta en fol 111.
Item: Deu Joseph Mata y Robió sinquanta set lliuras onse sous, y vuit diners de resta de major quantitat, que devia, com consta en dit llibre fiol 123. de la qual quantitat feu confessió judicial, junt ab los gastos, en poder de Caetano Simón notari de la curia del Señor Corregidor a disset Juliol mil setcents quaranta sinch.

LLISTA DE CREDITS, AB LO TITOL DE INCOBRABLES, QUE SE TROBAN NOTATS EN FOL 121, DE DIT LLIBRE, QUE SON LOS SEGUENTS.
Primo: Deu Salvador Arca, vuitanta sinch lliuras vuit sous.
Item: Francesch Cabot, vuitanta dos lliuras deu sous.
Item: Jacintho y Mariano Gelabert, vint lliuras tres sous y tres diners.
Item: Vivens Duran trenta set lliuras dotse sous, y tres diners.
Item: Dr. Olaguer Torras, cent deu lliuras quinse sous, y vuit diners.
Item: Mendoza, vint y vuit lliuras.
Item: Jaume Carreras trenta tres lliuras, set sous.
Item: Isidro Bosch, dotse lliuras deu sous.
Item: Esteve Galceran sexanta set lliuras quatra sous.
Item: Domingo Herrera vuit lliuras vuit sous.
Item: Joan Torroella quatra lliuras deu sous.
Item: Joseph Llopis quatra lliuras quatra sous, y quatra diners.
Item: Joan Font nou lliuras, deu sous.
Item: Francisco Torras notari cent lliuras.
Item: Joseph Rosí tres centas quaranta una lliuras dotse sous, y onse diners.
Item: D. Francisco Bastero, mil cent vint lliuras.
Item: Anton Batlle vuit lliuras vuit sous.
Item: Ignasi Boria, y Gualba, vint y vuit lliuras catosse sous.
Item: Joan Blancafort, sinch lliuras dotse sous.
Item: Dr. Emanuel Roca, Juliá y Llorens setse lliuras setse sous.
Item: Joseph Troch, sinch lliuras tres sous, y tres diners.
Item: D. Vicente Cortés onse lliuras quatra sous.
Item: Joan Maseras, sinquanta una lliuras.
Item: Joseph Juliá argenter cent sexanta sis lliuras, tretse sous, vuit diners.
Item: Joan Matons, cent onse lliuras vuit sous.
Item. D. Joseh Feliu, cent dotse lliuras.
Item: Bassols, trenta tres lliuras dotse sous.
Item: Mas quaranta quatra lliuras setse sous.
Item: Montblanch sabater, vint y tres lliuras nou sous, y sis diners.
Item: Domingo Guilla, dotse lliuras tretse sous, y nou diners.
Item: Joseph Nurí Matas catorse lliuras.
Item: Po. Ortis trenta sinch lliuras.
Item: Po. Joseph Rosanas tranta sinch lliuras.
Item: Resta de dutes de la Compañia de Clará argenter doscentas vint lliuras onse sous.
Item: En fol 123 se troba notat, que tots los efectes, que quedaren en lo any mil setcents y quatra en la Compañia de Esteve Farau, que son sis centas doblas de un deute de D. Joan Kies y Or.noldo de Yager, y doscentas doblas al Marques de Balldeolmos, uns efectes hi ha en Genova, altres en Macina, y un deute de Joseph Badines cotoner, es interessat en un ters Pere Costa argenter de la part interessava lo difunt Francesch Roig y Vives, y en lo mateis fol se troban abonadas doscentas quaranta una lliura dotse sous, y de estas entregat lo contingent, a Pere Costa.

Die Sabbati III mensis January anno a Nativitati domini MDCCL.

EN LO LLIBRE INTITULAT MAJOR DEL ANY 1726, A 1732, SE TROBAN LOS CREDITS SEGUENTS.
Primo: Deu lo patro Gaspar Pi, y Vilarrassa de Mataró, per un cambi maritim de cent pessas de vuit, a de dotse, per cent, y premi de setse lliuras setse sous per haver arribat felisment, vuitanta una lliuras set sous, y quatre diners, apar en fol 9.
Item: Deu lo Pe. Gavarró de la Compañia de Jesus ditas lliuras, y dos sous, de resta de major quantitat notada en fol 21.
Item: Deu Llorens Batlle adroguer cent trenta sis lliuras setse sous, y deu diners de resta de comptes, consta en fol 23.
Item: Deu Gertrudis Torras viuda cent noranta tres lliuras sis sous, y set diners de resta de compte fol 25.
Item: Deu Lluciá Masvidal veler doscentas lliuras quatre sous, y quatre diners de resta de un albará fol 51.
Item: Deu Joan Casamitjana veler de Mararó, cent trenta set lliuras quinse sous, y nou diners per telas goticas prengué, fol, 53.
Item: Deuhen Felix Riera & Cia, de Areñs trescentas quinse lliuras quinse sous, y set diners per un albará ful 89.
Item: Deu Anton Prats de Figueras una lliura quinse sous, y un diner de resta de un albará, fol 93.
Item: Deu lo Po. Joan Aquér de Canet vuitanta y nou lliuras y dotse sous per mitja part de diner per un viatge a la costa de España, fol 104.
Item: Deu D. Joseph del Portillo mil y sinch cents rals de velló per dos lletras pagá lo difunt de son orde fol 210.

EN LO LLIBRE INTITULAT MAJOR DE 1725, A 1727, SE TROBAN LS CREDITS SEGUENTS.
Primo: Deu D. Anton Solá Canonge de Toledo vuitanta lliuras de resta de una seguretat, en fol 16.
Item: Deu lo Dr. Anton Cortés Canonge de Tortosa cent sexanta lliuras dos sous, de resta de comptes fol 30.
Item: Deu Miquel Serratacó pagés de la Garriga sinch centas lliuras de resta de comptes fol 32.
Item: Deu D. Esteve de Bellet Canonge de Barcelona cent vint y una lliura dotse sous de resta de comptes fol 42.
Item. Deu D. Esteve Ros de Cadiz cent sinquanta set lliuras disset sous, y un diner de resta de diferents comptes fol 80.
Item. Deu Joseph Pasquets sastre vuitanta sis lliuras, y dinou sous de resta de un albará, fol 104.
Item: Deu lo patró Francisco Boter dos cents trenta y vuit lliuras per in cambi maritim consta en fol 112.
Item: Deu Gaspar Pons sastre sinquanta set lliuras, deu sous per un albará, fol 216.
Item: Deu Anton Cantacops de Cervera dos centas trenta nou lliuras dotse sous, y onse diners de resta de un albará fol 248.
Item. Deu Pau Font mercader cent y vint lliuras per un albará fol 251.

EN ALTRA LLIBRE ANOMENAT XICH DE 1711 A 1726, SE TROBAN LOS CREDITS SEGUENTS.
Primo: Deu Francesch Noguer argenter de Mataró notanta quatra lliuras de resta de comptes fol 21.
Item. Deu T. Roca sabater sinch lliuras de resta de compras, fol 23.
Item: Deu Joseph Marti Ferrer notari de Vilafranca, cent una lliuras dos sous, y un diner de resta de unas cartas de pago, fol 70.
Item: Deu Esteve Calvet set lliurs de resta de comptes, fol 99.
Ite,. Deu lo Rector de Llavaneras nou lliuras divuit sous, y sis diners consta en fol 153.

UNA LLIBRETA INTITULADA BORRADOR DE ROIG Y VIVES DE VENDA DE MERCADERIAS, QUE COMENSA EN LO ANY 1734, EN LA QUAL SE TROBAN LOS CREDITS SEGUENTS, A FAVOR DE LA HERETAT DE DIT DIFUNT FRANCESHC ROIG Y VIVES.
Primo: Deu Miquel Florensa de Calaf vuitanta lliuras set sous, y deu diners.
Item. Deu Gaspar Pons sastre vint y sis lliurs tres sous, y tres diners.
Item: Deu Pere Gil aguller, cent quaranta nou lliuas set sous, y tres diners.
Item. Deu Isidro Oliva de Calaf cent quaranta quatra lliuras set sous, y un diner, es a saber, sexanta tres lliuras sis sous, que pertañen integrament a la heretat del difunt Francesch Roig y Vives y las restants vuitanta una lliura in sou, y un diner, la meitat da dita heretat, y la altra meitat a Joan Oms de Genova.
Item: Deu Isidro Abadal de Calaf setanta set lliuras onse sous, un diner.
Item. Deu Agustí Nogues setanta vuit lliuras.
Item: Deu Joan Pasqual ortolá cent lliuras, a cumpliment de cent trenta lliuras de que firmá debitori en poder de Miquel Cabrer notari a quinse Abril mil setcents vint y vuit, per la cobransa de las quals feu consigna en poder de dit notari a vint Noembre de dit any.

ALTRA LLIBRETA INTITULADA BORRADOR DE NOTAS DE MERCADERIAS, Y DMES DE ROIG Y VIVES COMENSANT EN LO ANY MIL SETCENTS TRENTA QUATRA, EN LA QUAL SE TROBAN LOS CREDITS SEGUENTS.
Primo: Dei D. Pere Garcia cirurgiá dos lliuras dos sous, y sis diners.
Item: Deu lo Dr. Oliva de resta de un vale de major quantitat per ell firmat com a elet de la concordia del Abat Puigdoure, vint y sis lliuras tres sous, y tres diners.
Item: Deu Geroni Albanell pagés de la Parroquia de Sant Vicens de Gualba Bisbat de Barcelona, doscentas vuytanta set lliuras y vuit sous, en virtut de debitori firmá al difunt Francesch Roig y Vives en pdoer del notari avall escrit al primer mars mil setcents quaranta nou, y serviren per lo preu de trenta dos nodrissos, que te a ganancia dit Albanell, que se han de vendrer lo mes tar per las carnestoltas proximas, y del preu en resultará, en primer lloch se ha de pagar lo sobre dit capital, y lo restant se ha de dividir en tres iguals parts, dos de las quals se ha de quedar dit Albanell, y la restant tercera part, a la heretat de dit difunt Francesch Roig y Vives.

ALTRA LLIBRETA INTITULADA BORRADOR DE 1744 A 1749, EN LA QUAL SE TROBAN LOS CREDITS SEGUENTS.
Primo: Deu Jaume Bosch pintor una lliura dos sous, y sis diners.
Item. Deu T, Martí set lliuras.
Item. Deu D. Joseph Visa sinch lliuras un sou, y nou diners.

UN LLIBRE INTITULAT MAJOR MIL SETCENTS TRENTA VUIT, EN LO QUAL DIU:
Nota dels deutes hi ha per cobrra dels arrendaments passatsd e las carns dels añs mil setcents trent nou, y mil setcents quaranta, en los quals se troban los credits seguents pertñents integrament a la heretat de dit difunt Francesch Roig y Vives, y també son notats en una llibreta, que te lo titol seguent; Llibreta del que estan devent los blanquers de resta de las pellsd el arrendament del any mil setcents trenta vuit, y altres.
Primo: Deu Manuel Salis, y Dr. Isidro Salis vuitanta vuit lliuras tretnse sous y dos diners.
Item: Deu Pere Fabra pagés del lloch de Egat en la Cerdaña Francesa set centas lliuras barcelonesas, consta de debitori en poder de Francisco Gaillard notari del lloch de Salagoufe en Serdaña a dinou Febrer mil setcents quaranta vuit.
Item: Deu Joseph Nart de Yredos quatracentas deu lliurs.
Item. Deu Jaume Poch pagés de Angustrina cent franchs moneda de Fransa.
Item: Deu Joseph Puig de Guiles setcentas sexanta vuit lliuras de resta de un debitori formá en poder de Joan Ferran notari de Puigcerdá a catorse Juliol de mil setcents quaranta hu, y se te inteligencia que lo difunt li feu alguna condonació de part de dit deute.
Item: Deu Gabriel Girbés de Santa Leocadia trescentas lliuras de resta de un debitori firmá en poder de dit Gaillard notari, a vint y nou Setembre mil setcents quaranta dos.
Item: Deu Francisco Dalmau blanquer de Barcelona cent dotse lliuras deu sous de resta de un debitori firmá en poder de Miquel Cabrer notari a vint y vuit Setembre mil setcents quaranta.
Item. Deuhen Andreu Torrents y Puig y Toribio Bernadet menor de Llevaneras setanta set lliuras divuit sous, y quatra diners, de las quals firmaren debitori a dit difunt Francesch Roig y Vives, en poder del notari aball escrit a divuit Janer mil setcents quaranta nou.
Haec autem bona superius expraessa, et non plura invenimus et invenisse fatemus in hereditate presenta nihilquae describere omisisse dolo, fraude, aut machinatione aliqua. Protestamur tamen expreaesse, quid si in futurum alia bona haereditatis ejusden administro notitiam devenerint, ipsa in presenti inventario continuare faciemus, vel aliud de eis noviter conficiemus, quid fuit actum barnae sub diebus, mendibus, en anims respective, praedictis. Praesente me Sebastiano Prats authencita regia notario publico de número Barcinonae infro, et praesentibus etiam pro testibus Stephano Sanpere S.T. Moralis professore, et Eudaldo Terradellas de familia dictorum matris, et fily Roig et Gelagert.