Saga Bacardí
54647
ESCRITURA DE COMPRA DEL MAS CASANOVAS, POR LOS FIDECOMISARIOS DE VILASECA, HACIA ANTONIO CASANOVAS Y SERRA.


Die XVII mensis July anno a Nativitate Domini MDCCXXXI.
In Dei nomine. Noverint universi quid nos Franciscus Fort Pbre. Et Benefitiabus Ecclesiae Parrochialis Sancti Petri Puellarum presentis civis Barcinonae, Dominus Anthonius de Vilana Barcinonae populatus, Joseha Duran et Quatracasas viduae Doctoribus Francisci Duran notariu publici Barcinonae, et Antonius Duran et Quatracasas, notariu regius Barcinonae civis, ubi manumesores anomae et executores testamenti, sec ultimae voluntatis Petri Vilaseca difuncto notario causidici huhus memoratae civis alis civis, per illum eleci, et nominae et in et cum suo ultimo elogio quod Barcinonae condidib, et firmavit apud notario infrum, die 3 mensis Octobris anni 1724, eo quae nomine geont vuces suarum causarum, per relabum Petrum Vilaseca suc cumprae calendato testamento sibi haeredum institutarum dicto nomine. Pro complendo, et exequendo piam voluntatem dicti Vilaseca, bestestaris qui salubri aninae suae memoriae, recolens, distinctas ordinavit pias dispositiones, et pro inde voluit, et disposuit, quid bona sua per nos dictos manom issores publicaes ublicetationi mandarerar, et ex pecunys, inde processuris fudationi mandarenner, et ex pecunys, de processuris fundationes, et dispositione, pro ut in me morato elogio efusius continetur, nomine inquam prae havito, et ex facultatem plenissima per ipsus testatorem nobis elargita. Gratis, et ex nostra certa scientia, Per nos, et nostros in dictae, manumissoria, imo vetius in universa haereditati, dicti Petri Vilaseca testatorus successores, quoscum, vendimus, et es causa hejus modit venditionis concedimus vobis, honores Antonio Casanovas majori dierum botigerio talli civis Barcinonae presenti firmis nostrum dictor Francisci Fort, et Anthonis Duran, tanqual plus danti, et offerenti in encantu publico tabba infra inferenda, et curritore deverum nominando mediantibus, et vestris inhis succesoribus, et quibus volueribus perpetuo.
Totam illam domum, et haereditartem, cum ómnibus, suis terris, honoribus, et possesionibus, inssimul tinenti trium modiatarum, et modiae terrae parura plus, vel inty, vide dumintum anus agebat, habebat et possidebat in territorio Barcinonae, quo scilivet ad dictam donti. Et petiam terrae in qua ipsa et constactae in loco dicto “Lligalbe”, circu columbarium dictum den Guinardó, quo vero ad alias terras. In locis intraru de primeralis, et quid ictus difuncto Petrus Vilaseca distinctus acquisivit, titulis petias terrae dictam haereditatem nonc component, es, et post quam plurimas adhibitas diligentias dimtae pat ad nostram pervenerunt nobiliam titulo acquisitionus per dictaem Vilaseca faecta de viginti duabus modiatis, et media, ac octo destres terrae perum plus, seu mirum quaelicet in ipsa hereditate includi credimus, declarare tamen, seu determinare minime potus mey nec possumus quinam sit titulis de terminabus illarum cugies libet, sed aliquar dumtapat, et ex alia parte invenitur in dicta hereditates, major tinentia terrae, quam in dictis titulis est expraessia, videliceb octo modiatar monus octo destris etiam parumplus, velminus, ex quibus infertur nos istar possidere, ac vendore devere jure subirucerto, alusque ómnibus tribuere non posse certum, et determinotum titulim. Ideo vendimus dicto nostre vobis dictam Domim, et omnu et singulas terra dictam haereditatem componetes, ac inferius designandas, videlicet dictam Domum, et viginti modiatas, et dediam ac octo destres terae parum plus, vel minus jure conductio, duas midiatas etiam parum plus, seu monus inre proprio, sive per purum liberum, et francum alodium, et residuas octo modiata, minus octo destris terrae similiter parum plus, vel monis jure subincerto ab praestationem censum, et servituttum quibus litae forsum sint innodabae, cim evuilione tamen qui ad ipsos census modo, et forma infra, in evictionis clausula ex primendis. Prevenientes quae ad designationes dictae domis, et haereditatis quamcum presenti vobis vendimis, et seu petiarum terrae ex quibus ipsa modo componitur hereditas illas destignamus in modum sequeitem.
Primo: Numquae continet dicta hereditus totam illam petiam terrae partim campam, partim vinae plantatam, et partim jaremum, continentem in se septem mediabas, et médium terrae parum plus, vel minis, duos silicet terrae campae, unam, et mediam terrae vinae plantatae, et residuas, quatum terrae hermae, un quu est constacta domis presentia, cum sua pallissia, area, et putteo extra dictam domum constructis. Et terminatur dictae pretiae terrae, partim in honore haeredum, seu successorum Mariannae Valat viduae relictae Petri Valat tinctoris pannorum lanae civis Barcinonae, et partim in honore heredis seu successorum Nobilis D. Francisci Bastero difuncto Barcinonae populati: a meridie similiber partim in honorem dictor heredum, seu successorum Mariannae Valat, et partim in honore heredum seu successor dicti Bastero; ab occidente, cum petis terrae infra secundo, et tertio locis respectae designandis, mediante torrente, seustinere per quid itur ad dictas domim, et partim cum petia terrae infra quarto designanda loco; et a cirtio partim quiscilicet ad moditam postitiones in honore Dominici Gispert curritoris auri, antea civis Barcinonae, modo in civitate Geronae residentes, qui olim fuist, veles agulleris, et partim in honores haeredum, seu successorum dictae difunctae Mariannae Velat.
Item: Totam illam petiam terrae campae tinentiae trium modiatarum terrae parum plus, vel minus conguum supra proxime designatae. Et terminabet ab oriente cum dicta alia petiae terrae suprae promo loco designata, ediante dicto torrente, seu itenere, quo tendictr ad domim dictae haeredictatis: a meridie partim in honore Ludovici Vetllori agrae Parrochiae Sancti Vincentis de Sarriá dicti territoris Barcinonae, partim in honore Josephu Capart agrae Parrochiae Sancti Martini de Provensals ejusdem territoris, et partim in honore Joannis Parent agrae proximae doctae Parrochiae, qui antea fuit Magnifici Anthonis Grases, et Des V.S. Dominid Barcinonae domiciliati, mediante in totae dictae parte, quodam magno marginae; ad occidente, cim petia terrae infra quinto loco designanda, mediante torrente, seultimareper quid itut ad domum dicto Dominici Gispert vocatum den Velas; et a cirtio, cim alia petia terrae tertio loco infra designanda, quodam margine mediante.
Item: Totam illum petiam terrae tinentiae dicta modiatarum terrae parumplus, velminis contiguam suptis, primo, et secundo locis designatis. Quae terminatur ab oriente cum petia terrae primo loco supradesitnata, mediante supte torrente,s eu itenere quid terdetur ad domis dictae haereditatis; a medidie, cim dicta petia terrae clessie per secundo loco designata, quid in margine mediante ab ocudente, cum petia terrae infra sexto designanda loco, mediante memorato torrente, seu intinere per quid tur ad relatam domum vocatam den Velas; et a cirtio, com alia petia terrae, infra designanda quarto loco, mediante tinere quo tenditur a domo doctae haereditas ad Monasterium Beatae Mariae de Gracia, ondinis Carmelitarum ex calseuborum dicti territorio Barcinonae.
Item: Totam illam petiam terrae, continentem in se tres modiatas terrae porumplus, velminus, uram scilicet terrae campae, alteram terra de vinae plantatae, et alteram terrae hermae, in quaes contricti, in casolot, ab un poch de paret, com quodam puseo ibi existente. Et terminatur ab oriente, com petiam terrae supra primo loco designata; a meridie partimus atera petia terrae, dessuper etiam tertio designata loco, et partim cum alia petia terrae infra sexto loco designata, mediante in tota meridiei parte dicto itinere per quid itur a domo dictae haeredatis ad Monasteriom Beatae Mariae de Gratia; ab occidente, in honore dictorum haeredum, vel successorum relati Dominici Gispert, mediante supto itinere, per quiditur ad domum ejusdem Gispert, vocato den Velat; et a cirtio partim scilicet quo ad modicam portionem cum honore dictorum haeredum, seu successoris, ipsius Gispert, et partim com honore haeredum, vel successorum memorata difuncta Mariannae Valat.
Item: Tota illam petiam terrae campam, continentem in se quatuor modiatas terrrae parum plis, vel minis contiguam supra secunda loco designatae. Et terminabur, ab oriente, partim cum dicta alia petia terrae supra secundo loco designata, et partim cum presento nonore dicti Joannes Parent, qui fuit dicti Grases, mediante in tota dicta orientis parte memorato torrente, sive intere quo itur ad dictum domum vocatam den Velar; a medie, partim in aliu petia terrae quae fuit dicti difuncti Petri Vilaseca, et per illum suo cam praechalendato testamento legata Mariae Romani damicellae, quodam margine mediante, et partim cum honore Petro Cussó agrae praefactae Parrochiae Sancti Martini de Provensals, quodam alio mediante margine; ab occidente partim cum eodem honore dicti Cussó, et partim cum petia terrae infra séptimo loco designanda, mediante quodam torrente; et a cirtio, cum alia petia terrae infra designanda sexto loco, quodem margine mediante.
Item: Totam illam petiam terrae campae, tinentiae duarum modietarum parum plis, vel minus contiguam alis supra tertio, et quinto locis, respectae designates quae terminabur ab oriente, cum memorata alia petia terrae tertio dessuper loco designata, mediante relato torrente, seu itinere quo itir ad dorum vocatum den Vela; a meridie cum alia patia terrae supra quinto loco designatu quo dam magno margine mediante; ab occidente, cum altera petia terrae infra séptimo designada lodo, quídam torrente mediante; et a cirtio, partim in honore supti Dominici Gispert qui fuit dicto Velas, et partim cum alia petia terrae quarto loco surgum designata, mediante in tota dicta parte cirty memorato itinere quo itus a domo dictae hereditatis, ad Monastarium Beatae Mariae de Gratia.
Item: Totam illam petiam terrae campam tinentiae quatuor modiatarum terrae, partumplus, vel minus, contiguam praedesignatis quinto, et sexton locis. Et terminator ab oriente, partim cumpbis relis, terrae supra sexto, et quinto licis respective, designatis, mediante quodam torrente, et pargim in extreme scilicet versus meridiem ubi et quidum reclau, cum honore haeredum, seu successor, Jacobi Circuns difuncto lintearis civis Barcinonae, quodam margine mediante; a medirie, partim cum eodem nomore dicter haeredum, seu successors dicti Jacobi Circuns, ipsa que margine mediante, et parvimin honore nobili D. Raymundi Faelicis de Ivorea, et Salbá Baroni de Cervelló, et Nallera, Barcinonae populati; ab occidente partim scilicet in relata parte ubi est lo Reclaum que també fa exida en vers mitgdie cum dicto honore haeredum, seu successorum dicti difuncto Jacobi Circuns, et partim cum memorabo honorae dicti de Ivoria et Salbá; et a cirtio, partim cum alia petia terrae inferius octavo loco designanda, et partinin honore dicto Dominici Gispert, qui fuit dicti Velas, mediante in tota dicta parte cirtis supto itinere quo otur a Domo dictae haereditatis, ad Monasterium Beatae Mariae de gracia.
Item: Tota illam petia terrae campam, tinentiae uniti modiatae, et unius quartae terrae purum plus, vel minus, contiguam supra primo loco designatae. Et terminabur ab iruente, in honore dicti Dominici Gispert, qui fuit dicti Velas, quodam margine mediante; a meridie, partim cum dicta alia petia terrae séptimo loco proxime designata, et partim cum honore dicti de Ivorra, et Salbá, mediante in ota dicta meridie parte supto itinere quo tenditur, ad Monasterium Beatae Mariae de Gracia; ab occidente, cim honore dicti de Ivorra, et dem tinere mediante; et a cirtio cm honore Jacobi Rodoreda agrae dictae Parrochiae Sancto Martini de Provensals, mediante quadam margine.
Item: Totam illam petiam terrae campam, tinentiae unius modiatae, et trium quartarum terrae parum plus, vel minus, sitam in dicto territorio Barcinonae non diulongé preedesignatis. Quae terminatur ab oriente cum honore dicti Dominici Gispert, qui fuit dicti Velas; a meridie, occidente, et cirtio cum honoribus dicto Nobilis Drum. Raymundi Faelicis de Ivorra, et Salbá.
Item: Et denique tota altam aliam petiam terrae, tinentiae duarum modiatas parum plus, vel minus, antea haeremum, nunc vero que ab tres quartas vinea plantatam, sitam in dictae Parrochia Sancti Martino de Provensals, et loci predicto vocato Lligalbé. Et terminatur, ab oriente, partim in honore Bernardí Sors nationis Francigenae, in proxime dicta Parrochia residentes, et partim in honore Michaelos Oriol agrae ejisdem Parroquiae, qui Franciscae Oriol viduae qui fuit dicto Alias; ab occidente, cum honore predicti Dominici Gispert, qui fuit dicti Velas; et a cirtio cum honore dicti Michaelis Oriol, qui fuit dicti Alias, quídam margine mediante sciendum est tament quid in presentia petia terrae primo loco designata, includivus et est compraehensa quaeda petia terra dicto difuncto Pedro Bilaseca, stabilitae per nobiles D. Joanne, Baptistam Falcó, et Cussador conjuges usufructuaris et proprietariae noibis, de quo stabilimento constat instro publico in papiro scripto Barcinonae acto, die 15 Octobris anni 1672, partim dominis ratione firmabo, recepto, et clauso, sive subsignato per Domonorum Franciscum Torres difuncto notario publico Barcinonae, quae quidem petia terrae dicto cum stabilimento stabilita, ex abantea vinea plantata, nunc vero partim campa, et partim herma tinentiae sex quartarum, et octo destrarum terrae parumplus, vel minus, et in ea erat construta ed aedificaba quaedum Domus, ninc proprer belli ruinam partim tecta, et partim non cum sua pallissia detecta, arem punbom enrrajolada de cainó, y part sens enrajolar, et cus sue puteo extradictam Domim construcbo, sitam territorio Barcinona, in loco dicto Lligalbé, circa columbarium dictum den Guinardó. Et terminatur ab oriente, et a cirtio in honore Petri Velat tintoreri pannorim lanae civis Barcinonae, qui fuit Magnifici Joannis Puigmidó militis; a meridie, partim in alio honore dictae Dompnae Mariae Falcó, et partim cum honore T. Millars mutionis; ab occidente, cum honore dicto Millars,q ui olim fuit Anthonis Rossell, cui successit dicta Dompna Maria Falcó. Et tenetur per haeredes seu successores dictae Dompnae Mariae Falcó, et Cassador, ad censum quatuor libram Barcinonam, anni singulis, die 2 Februaris solvendarum. Qui presenta tenent per haeredes seu successores Dominae Eribathas Jofré conjugis Magnifici Joannis Jofré V.J. et regio concilio Comino ad censum quotuor decim solidos Barcinonam, singulis annis perpetuo solvendorum, die, seu esto nathalis Domini. Qui presenta tenent per Hospitale Generale Sancta Cruus presentis civitatis, et seu per illius administratores noie ejusdem, et sub dominio, et alodio dicti Hospitalis, ad censum 12 L, singulis annis solventorum, dicto die sive festo nathalis Domini. Pedriu vero terrae decimo, et ultimo loco dessuper designatu fuit vendita per Monicam Aluas vidua relictam Francisci Aluas agrae dictae parrochiae Sancti Martini de Provensals, thenutariam quae haereditatis, et bonorum quae fuerunt dicti difuncto virei sui, et per Joannem Aluas agram ejusdem Parrochiae neptemque, sive net, ac haeredem universalem dicti Francisci Vilaseca, et suis acquibus ipsa vel notario publico barcinonae, die 13 Novembris, anni 1684, cui quidem Domonae Annae Mariae Vilaseca successis dictis difuncto Petri Vilaseca, ejus vor, tanquam haeres universalis per illam institubus suo cum ultimo testamento quid cindidit Barcinonae paenes Dre. Josephun Ferran difuncto notario publico Barcinonae, die 23 Setembris anni 1707. In quo siquidem venditionis instro in venitur designata dicta petia terrae, come o vendita sub forma sequenti.
Totam illam petiam terrae haeremam continentem in se duas modiatas terrae, cum intro lutibus, exitibus, juribus, et pertinentis suis universis, quam nos dictis nobis, alisque títulos infris habemus, et possidemus jure proprio, sive per purum, liberum, et francum alodium, francamque a dedima, et primitia in dicta Parrochia Sancto Martini de Provensals, in loco vocato Lligalbé. Et terminatur ab oriente, et a meridie, in alio honore nostro, et partim in honore JoannisValat Agulleris civis Barcinonae, qui fuit den Garriga botigeris; et a cirtio in alio honore nostro. Petia autem terrae supra quinto designata loco fuit dicto difuncto Petro Vilugera, et suis, acquibus ipse Bellet perpetuo vendita, per manumissores, et executores testamenti, seu ultimo voluntatis Paulo Sala difuncto agrae civis Barcinonae, tanquam gerente vices piarum causarum per illum dicto cum suo testamento haeredum suari institueba pro ut constat instro publico in papyro scripto Barcinonae, acto die 21 Setembris anni 1699, Dominis ratione firmato, recepto que, et clauso, sive subssignato per Domonum Antonium Navarro notario publico Barcinonae, et in opsa venditione designata manet dicta petia terrae in modum sequentem.
Totam illam petiam terrae campam, continentem in se quatuor modiabas parum plus, vel minis cu intro hobibus, exhitibus, ómnibus quae juribus, et pertinentis suis universis, quam dictus Domino Paulus Solá dum vivebat, habebat, et possidebat in Parrochia Sancto Martini de Provincialibus territoris Brcinonae juxta la travessa, et in loco vocato “Lo Coll de Portell”, et in medio illius est quidem marge. Et tenetur dicta petia terrae, per Rndos Priorem et Conventis ad censum 12 L barcinonam anno quolibet in duobus terminis solvendurum, videlivet mediatatem, die 19 mensis May et alteram medietetem die 19 mensis Setembris, ex quo quidem censu annuatim soluuntir 11 ll collegio Santcti Angeli Carmelitarum calteatorum presenti civitatis, in nuda perceptione, vigore pacti adjencti seu facultatis concessae in stabilimento inferius calendato. Et est suendum quod vigore alterius pacto in dicto stabilimento ad fecbo non potest imponi aliqua dominatio media in dicta petiae terrae. Et terminabaer ab oriente in honore vestro dicti emptoris qui fuit Joachini Carreras Pharmacopolae, quaram vice mediante; a medirie, partim in alio honore vestro, qui fuit Jacobi Bogunyá camptoris, et partim in honore Michaelis Janer agrae parrochiae Santi Vincensis de Sarriano territoris Barcinonae; ab occidente partim cum dicto Michaele Janer, et partim in honore vestro qui fuit dicto Carreras vuidim torrente mediante; et a cirtio in honore vestro qui fuit dicto Carreras. Petiae vero terrae tertio, et quarto locis dessuper designatae fuerunt dicto difuncto Petro Vilaseca stabilitae (inter alia) quatro scilicet et primo locis respective per Magnificu Petrum Servat V.J. Dre. Barcinona domiciliatum uto procuratorem Magnifici Joannis Melchioris etiam V.S. D. Marcinonae, et in villa de Pons Urgeller Dig. populati pro ut de ipso stablimento constat publico instro im papyro scripto Barcinonae acto, die 6 Aprilis, anni 1679, partim , do minis ratione firmato, racepto, et clauso, sive subsignato per Domoni Hiaciinthu Sescases dofuncto notario publico Barcinonae, et post dicta factum stabilimentum, ac vigore ejus dem tenebatur (un actum alis pertis terrae cum ipso stabilimento stabiliti) per dictum D. Joannem Melchiore ad censum 26L 8S 6D. Barcinonam ab onini responsione franca, annuatum, dia 6 Aprilis solvendarum. Quiquidem census fuit postea dicto Vilaseca venditur, absoltibus, diffinibus, et remssus per legi tinerum procuratorem dicti Doctoris Joannis Melchioris, pro ut constat instro publico in papyro scripto arcionoae acto, die 11 dicti mensis Aprilis anni 1679, partim dominis ratione firmato, recepto, et clauso, sive subsignato per dictum Sescasas notario. Et etiam in alus pertys terrae supra primo, sequndo, sexto, séptimo, octavo, et nono locis designatis, creditur in dicti, et compraehens, as esse alias, omnes petias terrae, dicto difuncto Petro Vilaseca, in et cum proxime chalendato stabilimento habilitas, quae et aliae prae quarto scilicet et primo locis desigbatae, sunt in ipso sexibim continuatae, seu desugbatae syb firna seqyuebti.
Primo: Videlicet totam illam petiam terrae, olim de vinea plantatan, et partim heremam, nunc vero totam campam, un quae est constructus un casalot, ab un poch de paret ex parte occidentis, et cirtis, cupueteo ibi existenti, cibtubebtem ub se tres niduatas terraem purumplus, velminus, cum introhitibus quae est parti, et de pertinentis illarum durum, petiarum terrae consiquaru pro majori parte dim de vinea plantata, et partim herem quam ves jam titulo supra chalendato stabilimenti habetis, et possidetis in territorio Barcinonae, prope “Mansum vocatum de Lligalbé”, supra continum dictum de la Travessera, in quo est constructus un casaslot ab un poch de paret, ex parte occidentis, et cirtys, cum puteo ibi exisstenti. Et dicta petia terrae una cu duabus, sequentibus. Tenetur per haeredes, seu successores honor Petri Belllloch difuncto mercatoris civis dicta civitatis, ad censum sex morabatinorum barcinona, alfonsinos, auri fini, et penderes rec pro querum quilibet dantur, et solvuntur ac dari, et alvi debent novem solidi monetae Barcinonae de terno, secundum constitutionem, et ordinationem revia, super solutuine morabatinos censualium Barcinonae, annis singulis perpetuo solvent in dicto festo Sancti Michaelis mensis Febreris, qui haec tenent per ditum Monasterium Sancto Petri Puellarum Barcinonae ac per dicta Abbatissam nonoe jusdem, et sub dominio, et alodio ejusdem Monasteris ad censum inter censum, et decimam 80 L barcinonam anne quolibet solvendorum in dicto festo Sancti Michaelis mensis Setembris. Et terminabat dicta petia terrae in alia petia inferius designanda quae antea fuit dicto Petri Belllloch alodio dicti Monasteris, et partim in alio honor Hieronima Portolia, qui antiquitus fuit Jacobi Thomas difuncto boticaris telas alodio dicto Monasteris. A mediodie, in aliuo honor dicto Monasteris, qui antiquitus fuit Gasparis Font blanqueris, qui est de pertinentis, dictarum duarum petiarum terrae de quarum pertinentys sunt presenta, quídam margine mediante; ab occidente, in honore haeredum, seu successor Bartholomei Casademunt blanqueris partim, et partim in honore Stephanis Palomeres; et a cirtio in honore Francisci Aroles mercatoris, qui antea fuit Jacobi Ferrer cancelaris cerae civis Barcinonae.
Item: Totam illam petiam terrae continentem in se unam modiatam terrae parumplus, vel minys cum introhitibus, quam ditulo dicti stabilimenti habebis, et possideris in territorio Barcinonae prope dictum mansum de Lligalbé, quae quídam petia terrae unacum inferius designanda sunt pars, et de pertinentis illius petiae terrae olim de vinea plantatae in qua sunt quinquae modiatae, et mediae deviginto destrae terrae cim marginibus inea constructis, et olim cum arboribus diversorum generum. Et tenentur dictae petiae terrae unacum superius, et inferius proxime designatis per dictos haeredes dicti honor Petri Balllloch, et censum duorum morabatinorum, et vedis dictor pondas, et valoris, anno quolibet perpetuo solven in festo Sancti Michaelis mensos Setembris, qui haec tenent per dictum Monasterium Sancti Petri Puellarum, et dictam Dominam Abbadissam Illiu noie, et sub dominio, et alodio ejusdem. At terminabatur dicta petia terae ab oriente in quídam cumino qui ibi est; a medidie in alio honore, dicto Monasteris, qui antiquitus fuit dicti Jacobi Thomas; ab occidente, in honore dicti Francisci Arolas qui antiquitur fuit Joannis Ferrer candelaris cerae.
Item: Totam illam petiam terrae continentem in se unam modiatam terrae parum plus, vel minus cum introhitibus quae titulo jam dicti stabilimenti habebis, et possidetis in territorio Barcinonae prope dictum mansum vocabum de Lligalbé, quae ub praefectaer unacum supra designatis. Tenetur per dictis haeredes dicti Petri Belllloch ad censum 30L barcinonam annus singulis perpetuo solver in dicto festo Sancti MIchaelis mensis Setembris. Qui presta tenet per dictum Monasterium Sancti Petri Puellarum Barcinonae, et Rnda. Abbatissam, et Conventum ipsius noie, et sub dominio, et alodio corundum Abbatissa, et Conventus. Et germinabatur dictae petia terrae ab oriente in quodam camino qui igi est; a meridie in honore T. Barrufet cultoris, qui est parts, et de pertinentys dictae petiae terrae quinquae modiatarum, et mediae, et viginti destraru; ab occidente, et a cirtio in alys honori pus supra designabis, qui etiam sunt pars dictae petiae terrae, quinquae modiatarum, et mediae, et viginti destrarum.
Item: Totam illam petiam terrae, continentem in se duas mediates terae parum plus, vel monis, et intronibibus quum titulo jam dicti stabilimenti habebis, et possidebis prope dictum pamsum de Lligalbé, supra caminum vulgo dictum la travessera, quae quidem petia terraem unacum petiarum terrae conviguarum, olim pro majori parte de vinae plantatarum, et partim haerema. Et tenetur per dictos haeredes, et successores dicti Petdi Balllloch, ad censum sex morabatinarum bonorum, Alfonsinorum, auri fini, et ponderis recti, pro quolibet quir danbur, et solvuntur, ac debent dari, et solvi 9L monetae Barcinonae, de terne solbendorum in festo Sancti Michaelis mensis Setembris, secuendum constitutionem, et ordinationem a Domino Rege factam super solution morabatinorum censualium Barcinonae, qui haec tenen per dictum Monasterium Sancti Petri Puellarum Barcinonae, et seu ejus Rndam. Abbatissam Illius noie, et sub dominio, et alodio ejusde Monasteris. Et terminabatur dicta petiae terrae ab oriente, in quodam camono qui ibi est; a medidie in haenedone hunos Jacobi Baptusta difuncto partim, et partim in haenedone T. Legum dominis civis; ab occidente, in alia petia terrae dicti Petri Belllloch quae est de pertinentis dictae petiae terrae supra designatae.
Item: Tota ullam petiam terrae campam, olim de vinae plantatam, continentem in se alias consilies duas modiabas terra parumplus, stabilimenti habebis, et possidetis, in dicto territorio Barcinonae, prope dictum mansum de Lligalbé. Quae quidem petia terae vinae planta in qua sunt quin quae modiatae, et mediae, et viginti desives terrae, cum marginibus inea constructis et olim cum arborebus Oliver,is ex generum. Et tenetur per dictos haeredes, seu successores dicti Petri Belllloch, ad censum sex morabatinorum bonorum alfonsinorum corundim quae ponderis,et voloris annuabim solbendorum in dicto festo Sancti Michaelis mensis Setembris. Qui presenta tenent per dictum Monasterio et Conventum Sancti petri Puellarum Barcinonae, et ejus Rnda. Abbatissam Illius noie, et sub dominio, et alodio ejus de Abbatissae, et Conventus. Et terminabatur haec ultima petia terrae, ab oriente, in alia petia terrae, proxime designata; a meridie in honore Antonis Carrion feytery ductae cuvutatus Barcinonae; ab occidente, in honore Bartholomei Morell paratoris Barcinonae, quae sunt per dictam Petrum Belllloch, qui est de pertinentys dictarum desugata petiarum terrae; et a cirtio in honore den Gabaldá Perabires pannorum lanae Barcinonae, quodam margine grosso qui ibi est mediante, qui pro dicto honor Petri Belllloch tenet, est de pertinentys dictarum duarum petiarum terrae. Et est sciendum, quod dictum Monasterium recipit super dicta petia terrae primo lovo designata, et super restante parte dictarum duorum petiarum terrae, et super alus honoribus, et possessionibus, quae fuerunt de pertinentys, aerundem qua divesi emphiteotae ibídem habent, et possident, et tenebur per dicta petrum Belllloch ad censo annuos census, et dictus Petrus Belllloch tenet per dictum Monasterium Sancti Petri Puellarum Barcinonae ad censum octuaginta solidoru Barcinonam inter censum, et decimam, annis singulis perpetuo solbendorum in festo Sancti Michaelis mensis Setembris super petis terrae secundo, et tertio locis designatis, et super restante parte dictae petiae terrae dictarum quinque mediatarum, et mediae, et viginti desrtarum, cum marginibus inea constructis, de cujues pertinentys sunt presenta secundo, et tertio locis designata, reesprit dictum Monasterium quatuir morabatinos in festo Beatae Mariae mensis Augusti, Sed ne his lonisnus, omnes dicti census dicten 80S et quatuor morabatinorum respe sunt, et esse debent, Semper salvi, et seuire dicto Monasterio, et ejus Rndae Abbatissae, et Conventus, tam in, et super presentis tribis petys terrae, primo, segundo, et tertio locis designabis, ac censu dictarum 8L 6S quam in et super restante panbe dictarum petiarum terrae, de cuijis pertinentys, est presenta pretia terrae supra primo loco designata,q uam et omnin et super alys, honoribus, et possessionibus quae fuerunt de et censibus, quod dictus Petrus Belllloch supraerecidem recipit, et recipere consuevit. Et est sciendum quod in docto stabilimenti instro, est clausula quinti pro laudemio adjecta tu in eo labtius apparet. Et est sciendum quid propetus terrae suprae secundo, et octavo locis dedesignabit fit, et praestatur dictae Rndae. Abbatissae, et covenibui ultra dictum censum dictor quatuor morabatinoru, unus morabatinus, sibe novem solidi pro decima, anno quolibet perpetur solvendi in festo Beatae Mariae mensis Setembris, pro tu in dicto stab ilimento continetur. Et nunc sich terminantur scilicet petia terrae primo loco designata; ab oriente cum petiae terrae vocata lo Figueralm alodio dicto Monasteris partim, et partim ab domo de Mariannae Carreras mediante la carretera vella quae puja a la casa den Velas, agulleris, antes den Garriga, botiger de telas; a meridie, com alus honoribus sceptis, mediante quodam magno margine; ab occedente, cum honorae dicti Velas; et a cirtio partim cum honore dicto Carrera, maediante dictae carretera vetera, et partim meum honore dicti Petri Velat. Et dicta petia terrae secundo loco designata terminatur ab oriente, cum petia terrae herema nobilis T. Çabastida, tinentiae trium modiabarum, mediante quidam marginae partim, et partim cum alia petae terrae mediante la carretera que puja a dita casa de Carreras; a meridie cum alia petia terrae quae fuit den Carreras, et nunc de Baixador: ab occidente cum petia terrae supra primo loco designata vocaba lo Figueral; et a dictio cum quodam herimo dictae Carrera. Dicta vero petia terrae, tertio loco designaba. Terminabar ab oriente com petia terrae den Buxadós modo ombr quadam margine; A meridie cum honore Illustrus de Administratorem Rndo. Domini Hierominy Franculi canonici Sanctae Eclesiae Barcinonae; ab occidente, cum alia petiae terrae. Mediante quodam margine; et a cirtio cum alia petia terrae den Carrera. Dicta aube dero de terra supra quarto loco desitnata. Terminatur an oriente, cum petia terrae superius designata, mediante quodam mereine parbisa, et paerlim cum dicta petia terrae primo loco designaba vocato lo Figueral; a medirie in honore mena, bery Beatae Mariae de Mercede presenti civitatus; ab occidente cum honore dicti Velas, mediante quodam tinere transeunte in prede marginis partim, et partim cum petia terrae vocata lo Mas Barrofet; et a cirtio cum petia terrae supra tercium loco designata, supra vero petia terrae quinto et ultimo loco designata. Terminatur ab oriente in petia terrae dompnae Catharinae de Ivorra, et Salbá, mediante la carrera vella; a meridie cum honore Fr. Josephi Gauber Comandatoris Sancti Anthony; ab occidente, cum honore dictae Domptae Catharinae de Ivora, et Salbá quedam margine mediante, et a cirtio cum honore Hieronymi Porciá. Hemeriem in dicti terrer primo, secundo, septo, septimo, vetavo, et mono locis prae designabis creeditur induci, et comptro hensesta petias terrae tertio, et quarto locis designata in stabilimenti instro de ipsis, et alys dicto quod Petro Vilaseca faebo, et firmato per item Domonam Abbatissam, et Monasterium Sancti Petri Puellarum Barcinonae, paenes domonorum Barcinona en bitram Terres difuncto notario publico Barcinonae, et negotiorum dicti Monasteri scribam, die 9 Mai, anni 1678, quae quidem binae petiae terrae junt in ipso stabilimento designatae in modum sequentem.
Item: Totam illam petiam terrae campam continentem in se unam modiatam cum instro lhibi bus quam titulo dictae renunciationis superius chalendatae habemus, et possidemus in dicto territorio Barcinonae in partita nominaba sobre la Travessera, et prope mansorum de Lligalbé, quae petiae terrae est parts duarum petiarum terrae contiguarum, olim promaetiri parte vinae plantabarum, et partim haeremarum in ibi sirurum. Et ipa modiata terrae tenebur per haeredes seu successores Petri Belllloch mercatoris Barcinonae civis,a d censum 27S monetae Brcinonae annis singulis solvenderum in festo Sancti Michaelis mensis Setembris; qui persentas dias petias terrae contiguas tinent per dictum Monasterium Sancti Petri Puellarum, et per Dominae Abbatissam nostre ejusdem, et sub dominio et alodio ejisdem monasteris, ad censum 80S. Barcinonum inter censum et decimam, annis singulis perpetui solvendorum, in festo Sancti Michaelis mensis Setembris, juxta instruum Praedivis sive novae stabilitionis, et laudando nes ad dicti census reduetionam fauum, et firmabum per Rdas, et Religiosam Dompnam Blancham Dei gratia Abbatissam, et Conventum Sancti Petri Puellaru Barcinonae sedi Aposcolicae immediaté subjectu, quod faectumes cuutabe D. Petri Dalmatis accetate regia notario publico Barcinona 8 die mensis Setembris anno millessimo tercentessimo septuagessimo octavo. Et terminabatur dicta petia terrae ab oriente partim in thenedenae devis anou fusterus, et partim, in thenedenae heredum, seu successorum Gasparis Font difuncto blanqueris civis Barcinonae; a meridie lavinea Francisci Adrobau hortearis; a cirtio in vinea den Morell parateris pannarum lanae; et ab occidente in vinea den saraen capina obusis. Et est sciendum quod instro venditionis dictae petiae terrae clausula quinci prae laudemio est adjecta, pro tu haere et alia combire videtur in quadam confessione falta, dicto Monasterio de dictae petiae terrae, et alus per Franciscis Baudilium Pedralbes mertatorem civem Barcinonae, praene, domonu Puigvert notario, et scribam presentem die 19 Aprilis anno 1597, et continuaba in capibrevio sub numero primo recepto praenes dictum Puigvert notario de censibus, et redditibus dicti Monasteris sub foli CCV, et nunc terminatur dicta petia terrae, ab oriente, cum petia terrrae Petri Velas tintorerus pannorum civis Barcinonae, tenentiae decem mediatarum parumplus, vel menus, quae es lici de la Casa vella; a meridie cum alia petia terrae dicti Velat tinentiae sex modiatas terrae, mediante quodam margine; ab occidente, cum alia petia terrae, dicti Velat, tinenttiae trium quartarum parumplus, velminus, quidum marginae mediante partim, et partim cum alia petia terrae, hita quod Marianna Carreras; Et a cirtio cum honore dicti Velat.
Item: Totam illam petiam terrae campam olim de vinea plamtatam, continentem in se unam modiatam terrae, vel in de atuca cum inhaedictibus, quam titulo dictae Comunitatis habemus, et possidemus in dicto territorio Barcinonae, prope mansum de “Lligalbé”, die praccaminum de la Travessera, Quae quidem petia terrae est pars, et de pertinentys ullorum duarum petiar terrae per homor Bertrabum Belllloch difuncto serobam de mini Regis emptarum a proceerabare Gasparis de Casaregia, Et tenetur dicta petia terrae per Magnificum Joannem Baptistam Puig domicellum in civitate Gerundae, ac in loco de Cerbiado dig. Gerunde domiciliatum, pre dimodia, seu duabus partibus, faestis inde quaetteror de auqelibus, partibus, et per Magin Sebas anum Ros militun in villae Perpiniani Elner Dig. Domiciliatum pro alia quarta parte, et per dominam Violantem dicta ou uxorem honore Joannus Bauptisto mercatores civis Barcinonae, postea in villa calidarum de montebovino repidenrehos pro restante quarta parte, tanquam succedentis prodictis partibus, respective honore Petro Belllloch difuncto mercatoris civis Barcinonae ad censum 30L anno quolibet solendorum in festo Sancti Michaelis mensis Setembris, quem censum haeredes, seu successores Francisci Pedralbes mercatoris civis Barcinonae, sina et compito et missione presenti, et nostrorum solvere tenentur. Qui prestaben et per dictum Monasterium, et Conventum Sancti Petri Puellarum, et per dictam Dominam Abbatissam minime ejusdem, et sub dominio, et alodio ejusdem Monasteris, et Covenentus ad censum 80S inter censum et decimam, anno quolibet solver, in dicto festo Santi Michaelis mensis Setembris. Et terminabatur dicta petia terrae ab oriente in honore haeredum, seu successorem Anthonis Arorés hostaleris; a meridie in honore haeredum, seu successorum Francisci Hirobiano hortolari; at occidente in honore haeredum, seus successoreum Francisci Ferrer domicelli; et a cirtio in honore haeredans seu successorium Bartholomei Monella paraboris Barcinonae. Et exbiciendum quod in dicto, et superius chalentato stabilimenti instro clausula quinti pro laudemio est hicerta, pro tu presentia, et alia latius sunt Conventu in quali confessione per me sismatum Damianum Pasqua curritorem auris civem barcinonae dicto Nonasterio dedicta petia terrae, et alis, facta, instro recepto paenes dictum Puigbert notario, et scribam praefacta dia mensis Juli anno 1601, et continuata in dicto capibvrevio sub numero primo, recepto paenes dictum Puigvert notario fol, CCCVIII. Et terminatur nunc dicta petia terrae ab oriente, com honore dicti Velasm nediante quedum margine de pedures; a meridie in honore divectae Dominae Catharinae de Ivorra, et Salbá quoda marginae mediante; ab occidente, et a cirtio cim honore dicti velas.
Item etiam in presentis petia terrae, supra primo, secundo, sexto, septimo, octavo, et nono locy designatis creationer, indueli, et este ampraehienjam previam anua per Rndo. Vicentum Massanet et Isidrum Ferrer oitis ub sede Barcinonae Benefitiates tanquam obttineantes Benefitia primum scilicet, et secuendym respective sub invocatione Sancti Paetiani in dicta sede instituta, et fundata dicto difuncto Petro Vilaseca stabilitam, instre, recepto paenes dicto Franciscum Forres difuncto notario publico Barcinonae 8 die Novembri anni 1672, in proquae stabilimento designatam pre tu seqibur. Totam illam petiam terrae haermam, tinentiae duarum modiatarum terrae arumplus, vel minus, qui annos dicto moie in belis infris habemus, et possidemus in Parrochiae Sancti Martini de Provensalibus, in loco dicto, Monte Aguilar, et versus Montem. Quae quide petiae terrae est pars, et de pertinentys cupysdam haereditatis, quam menumussioresm et executares testamenti, seu ultima voluntatis Mariannae Carreras et Pedragosa, vidua relicua Joachini Carreras difuncto poruum aecopolaecius Barcinonae, habebant, et possidebant in dictae Parrochiae Sancti Martini de Provensialibus, et ridens, randem et tamen serindae quid olim dicta petia terrae, quam cum presenti vvobis stabilimus taneris olebat praernos uti obntinentes dicta respectibe benefitia comuniter, et pro indiviso in dominatione divestra, ad censum quatuir morobatinorum barcinonum alfonsinorum, auri fini, et ponderis recti, ad rationem 9S pro quilibet morabatino annus singulis perpetui solbendorum, die primis mensiis Octobris, scilicet duos morabatinos unicuiqiae nostrum, de postea dictum censum fuit, ex tinatum, virtute renunti abonus de dicta haereditate, et per consequent, de dicta petia terrae facta per dictos manomesiris creditoribus, censualis, alteri peorum juruus nos dictis stabilients dicto noia taper tota petia terrae. Pro tu de dicta renuntiatione constat in curia ecclesiastica Barcononae, die ut accesimus 20 mensis Marty proxime lapsi paenes Rndum. Josephum Pares Pbrum, et dictae curiae scribam. Et terminabar cuiquidem stabilimenti vigore tenerer dicta petia terrae in et cum eo stabilita per obtinentes dicta benefitia, et sub dominio, et alodio corundem comuniter, et proinclivero, ad censum quatuor morobatinum cenorum, alfonsinorum auri fino, et pponderis recti, ad rubi inem 9L pro quelibet norabatino.
Item: Et denique in praehabitis petis terrae desinpest primo, secundo, sexto, septimo, octavo, et nono locis, designatis, creditur includi, et cimpraehensamensse qundu petiam terrae dicto difuncto Petro Vilaseca stabilitum per Magnificus et Domonorum Franciscum Llauder civem honorabu et notario publico Barcinonae tanquam procuratorem Dominae Laudonia de Salvador, et Besora, uxoris Ilustris Domini Pali de Salvador heredae prop velati haeredis que ninversalis Ilustris, et Administrationem Rndi. Domini, Josephi Hueronymy Basora Cumunici Ecclesis heace, avuniuli sui, pro tu constat instro publico in papyro scripto barcinonae acta die 23 January anni 1675, dominus ratione firmato, recepto, quae, et cuauso sibe, ab intabo per ipsum Llauder notario, in quo stabilimenti instro ubo clausula quinti pro laudemio et tu nonta, fuit et ino enitur designaba dicta petia terrae in modum sequeitem. Totam illam petiam terrae antiquitur heremam, postea, seu tempore, infra chalendata in solutudationis devinea plantatam, nunc cuubem in emde vinea plantatam, quam vos plenida his sumphirum vestris anno proxime elapio antenemum in se cuuus modiabas terras perum plus, vel minus, cum introhitibus exhitibus, omnibus quea juribus, et pertinentis suis venveri, quam cui ta Domina primcipalis mea dicto hereditario nomine, titulis quae infris habet, et possidet in territorio Barcinonae, in loce nominato Puigvert, Vella congiguum de mui, et haereditate, quaes habetis, et possidetus in dicto territorio, quae antea fuerunt Dominae Maria Annae Carreras, et Pedragosa difuncta viduae relutiae honor Joachini Carreras difuncto pharmacopolae civis dictae presentis civitatis. Et dam en sciendu, quod dicta petiam terrae quaderat hacema anteaquum illaninum prantarety, a die que accepistis possessionem dedictis domo, et haereditate, vestris, ponessitis, animo, et bona fide que, seu qua, illa eratde pentinentys dictae hereditatis, et ea decausa ulliaum plantastis, et postea, seu nuper scivisti illum esse pro pricam dictae dominae principalis mea, et sibi dicto haereditate, o nominen viculis que presentis, et infris pertinesse, et pectasse et sic illam acita de causa mihi dicto noie denuntiastis. Et tenebun dictae petia terrae quum vobis ego dicto pprocuratorio noie com presenti stabilio, per Monasterium, et Conventum Sancti Petri Puellarum Barcinonae, et ejus Rndas. Domonam Abbatissam ejus noie, et sub domonio, et alodio ejus de Monasteris, ad censum inter censum, et decina 27L Barcinonam, anno quolibet solvendorum infesto Beatae mariae mensis Augusti. Et est sciendu, quidalim presenta petia terrae, tenebatur per dictum Monasterium 53L 6S, qui quidem census fuit reductus ad dictos 27L per Rnda, Abbatissam, et Conventum monialiu dicti Monasteris Sancti Petri, cum instro recepto apud Michaelem Paulum Fonill notario publico Barcinonae, et negotiorum dicti Monasteris scribam, die 8 Novembris anno 1555. Et est etiam sciendum, quid olim presentia petia perrae, et alia petia terrae, olim etiam de vinea plantaba nunc vero campa tinentiae quatuor medietarum paru plus vel minus, quam Petrus Joannes Pallet oliter hortarum Portalis Novi, civi dictae presentis civitatis, titulo alterius stabilimenti sibi, et suis de illa per me dicto procutatorio nomine perpetuo factis altero instro paenes medictum et infrum notario recepto 3 Die mensis May anno a Nativitate Domini 1673, nunc habet, et possitebin territorio Barcinonae, in loco dicto lo Torrent pregen, tenebur per dictam Domonam principalea meun uti haeredem praefatam, admirum quo ad supra designatam quam cum presenti vobis, stabilio, in dominatione media, et quo ad dictam quam nunc possidet dictus Pallet in dominatione directa ad censum 19 L 12S 9D. Praesentae monetae barcinonae, anno quilibet perpetuo solbendarum die seu festo Nathalis Domini, se pontea cumpl instro (tu ausastur) capto in curia ecclesia Barcinonae hijumnis nuper elapis, presentia in dictae petiae terrae per manumissoris et executoris testamenti, seu ultimae voluntatus dictae Domonae Mariae Annae Carreras, et Pedragosa viduae illorum possessores dcito moie, et ceromine succedentes Petro Rires negotiatori civi dictae presentis civitatis, cui presentae ambae petiae terrae fuerun venditae per Anthonium Pujol paraborem pannorum lanae civem dictae presentis civitatis, et Annameirus usorem, instro recepto paenes Antonium Joannem Fita difuncto notario publico Barcinonae die 12 mensis May anno a Nativitate Domoni 1619, seu per Rndum. Bartholomeum Cruilles Pbrus, Benefitiatum Ecclesiae Parrochialis Barcinonae mMariae de Pina Barcinonae uti manumissorem dictae difuncta Mariae Annae Carreras, et Pedragosa, et uti procutatorem, et actorem caeterum manumissorum uxorum fuaerunt redditae, et restitutae dictae Domonae principali meae, dicte hereditario noie, seu haeredibus, et successoribus dicti Ilustri et Rndi. Hieronymi Besora et Dich, supta dominatio directa presentae pretiae terrae, nunc per dictum Pallet possiessae, et dicta dominatie media presentiae petiae terrae quantu presenti vobis stabilio, vigore suprae restitutionis fuerunt extinctae, et abolitae, et domino utili apticatae, et consolidatae. Et terminatur dicta petia terrae, ab oriente in thentione------- quae quim fuit Michaelis Puig hortolari, et pessa Petri Sauri, et partim Michaelis Font mercatoris civis Barcinonae, et parte a Petri Cervera; ab ocidente in thenedene --------- quae olim fuit partim prubs et postea Hieronumu Domenech pietenis et partim in vico, sive camino per qum ascenditar ad fuiruim Magnifici Jacobi de Aguilar, censi quum stabilimenti per preanominatum legitimus dictae Dominae Laudomiae de Salvdor, et Besora, dicto difuncto Petro Vilaseca facti vigore proxime designata petia terrae, in et cum illo stabilita enebatur per ipsam prominum Laudomitum de Salvador, et Bassora ad censu 9L 20S barcinonam annuatim perpetua solvendatum die 23 January. Seo quia possea ex quo censu per dicta Domona, Laudomiam de Salvador et Besora, juerunt dicto difuncto Petro Vilaseca et suis perpetuo venditae, absolutae, diffinitae, et remissae 7 L 10S barcinoneses in annua pensione, ac in nuda perceptione, provimitat publico infro in papyro scripto, , acto in villa de Ascó deabuse dig. die 4 Desembri anni 1682 dominis ratione firmato, recepioquae et clamo, sive alianato per illitum llaedem non, Ideo nunc tenetur per dictam Domonam Laudomiam de Salvador, et Betera, et teu per illis haeredes, vel successores, ad censum dumcentas bantium 2L termino prae contento anuatim sou andarum. Hanc curbem venditionem et ex causa hujus modi venditionis concessionem, non dicti manumissors, et nomine facimus vobis dicto honorabilo Anthonio Casanovas emptori ex vestris in his successoribus perpetuo deptis, sicut melius dici potest, et in velligi sub pacti tamen, modo, et forma conventis in tabba proinde appedita caures thaenentalis est.
Encantau, y veneu perpetuament, y en lo publich encant al mes donant lliurau, tota aquella casa, y heretat ab totas sas terras, honors, y possessions, juntas de tinguda trenta mujadas y mitja de terra, poch mes o menos, ço es, vint y una mijada de terra campa, tres mujadas, y una quarta de terra plantada de vinya, u sis midadas, y una quarta de terra herma. Y ab totas las entradas, y eixidas, drets y pertinencias de aquellas, que los marmessors, y executors del testament, y ultima voluntat del difunt Pere Vilaseca notari, causidich ciutadá de Barcelona, com a porsonas veus de las pias causas per aquell ab dit son testament herevas suas instituidas, tenen y posseheixen en lo territorio de Barcelona, ço es, en quant a la dita casa, y pessa de terra ahont aquella es construhida, en lo lloch dit Lligalbé, cerca del Colomer anomenat den Guinardó. Y en quant alas restants terras en lo mateix lloch, y altres no molt distant de aquell, las cuals terras poch mes o menos en quant a dos mujadas son francas en alou, en quant a vint mijadas, y mitja, y vuit destres, de terra junt ab la dita casa son enfiteoticals, y están oblitadas a la que radió de differents censos annuals, junts, penció treta, y quatre lliuras u un sou. Y las rstants vuyt mijadas menos viyt destras de terra se ignora si son francas o enphiteoticas. Y perço se vendruan jura sub inceso ab expressa emperó evicció en quant als censos a que forsan constará esser obligada, computant la proprietat de aquell a rahó de vint milia per mil. E sapia lo comprador, que en la venda fahedora de dita casa y heretat, també aniran compresos lo cup, prempsa, y demes arreus o cosas movibles que serán en dita casa proprias de dita marmessoria, no emperó lo vi, que forsem se trobara en ella. Y que la dita casa y heretat se troba concedida a pers per dits marmessors a Joan Baster pagés ab diferents pactes, y condicions, las quals haurá de observar ditt comprador al dit basber, aixi respecte de la cullita fahedora en dita heretat immediatament apres de dirma lo acte de dita venda, com per la sembrada. Y cullita que immediatament apres se seguirá si, y conforme ano ser feta dita venda los hi haurán de observar, y cumplir dits marmessors quedantlas paro a favor de dit comprador. Sembrlantment sapia lo comprador que del preu offerirá donar per dita casa y heretat haurá de lluhir, y quitar a aquell censal mort de preu 250L y penció 12ll 10S, que tots anys en cert termini dit difunt Pere Vilaseca feya y prestava y vuy fa, y presta dita marmessoria als hereus, o successors del difunt Joseph Manu mercader ciudatá de Barcelona, eo encarregarse sobre si, Y sos bens lo dit censal, ab promesa, y obligació de lluhir, y quitar aquell dins lo termini que apareixerá a dits marmessors, lo qual li profiriran en lo acte de dita venda, fahedora. Y aixi mateix haurá de pagar dit comprador del referit preu la quantitat que lo designaran per lo cumpliment de las pensions y porrata que serán cessas. Y descorreguda de dit censals fins al dit die de la firma de dita venda, com també las pensions que serán degudas dels referits censos, quedant emperó a son carrech las pensions que accederá o que corredan aixi dels dits censos, y censal, com dels demes densos a que forsan constará en qualsevol temps etará oblidadas en tot, o en part las terras de dita heretat, que de present se ignora si son francas, o emfiteoticals, salvo emperó en quant a estas al dit comprador. Y als seus la evicció sobre expressada. Y lo reliquo del dit preu haurá dit comprador de pagarlo comprants als dits marmessors o a altre personas que se li designaran en lo acte de dita venda fahedora.
Y finalment sapia lo comprador que ultra del dit preu haurá de pagar las lluhicions serán deguts per rahó de dita venda fahedora, com també lo quena n diner del preu, y gastos del acte de dita venda. Y los salaris, y gastos dels demes actas de pendents de aquella, al notari dit avall escrit en poder del qual se haurá de fer, y firmar, y al corredor sembnantment lo que en diner per son salari de subastar, y lliurar la sobre dita casa., y jeretat. E digas que dit hi voldrá que al mes donant se lliurará.= Y Ba.= Bartholomeus Cervaró notari publich Barcelona.=
Et sinch sub dictis pactis, et conditionibus et non alias noies et facúltate praehabitis extrahimus ptas eademquae ad habendum, tenendum, omniquae tempore perpetuo, et pacifice, posidendum, et inde vestras utoncimquae voluntatis libera faciendum, obstaculis, et ompedimentis cessantbius, quibuscum quae. Promitentis noies relate tradentibus, aub cui voluenribus loco bestri possessionem corporalem, realem, et actualem, sui quasi presente qua vobis, et vestries vendomus, et in ea fefera dicto noie vos, et vestros, aequos dolueritis existere perpetuo potienes, velvos, aut bestirs si volueribus possibis et valeatis, propria autoritate ipsum possessionem appraehendere norenim noie praehabito, et ex facúltate a testatore nobis collata, scientes hulum de jure possidere, cujus noies possidetur, interim idest donech dictam possessionem vobis, tradiderimus, vel vos aut vestr cum appraehenderitis (ut es odiosu) atcemur, et constituhimus nos presenta quae vobis vendimus pro vobis et vestris, vestro quae et eurem noie tenere, et possidere, seu quasi, volente quod vigore horum verboreum et ex juri dispositione, ac legis ministere, ipsa possesio corporalis, seu quasi inveti de vestros pro vere tradita, et transcabasit, et habeatir, ac siper nes seus nostros vobis, seu vestris tradita, et transdeta ex tivisset realiter, corporaliter, et de facto. Praeterea noie relato, et ex causa presenta acut damus, cedimus, et mandamus, vobis, dicto emptore, et vestris in his successoribus omnia jura, at actiones dictae manumissoriae realis, et personales, mixtas, utiles, directas, ordinarius, et extraordinarius, quibus dualibus, et actinubus antedictis possidis vos, et vestri in his sacresione presenta quae vobis vendimus, habere, tenere, et possidere, et als uti agere, et experiri nos enim nomina praehabito faco mus, et constituhimus vos dictum emptorem, et vestros, succesores in his Dominos, et procutatores ut in remvearum propriam ad facindum in deda presentis ad vestri, et vestrorum voluntatem. Salvis tamen Semper in et super presentis, quae vobis vendumus censibus, jusibus, Dominis, firis, fatuicis, et alys quibusvis juribus respective. Competentibus Dominis memoratis, et alus forsum sui legitimum habentibus, cuilibet, nempe illorum, in sua proprietate, et alodio respective. Et salvo inquam laudimio inde pro presentis cisdem respective. Dominis solver competent. Quid laudimium quo ac proprietates, et alodia dictas. Hospitalis Generalis Sanctae Crucis presentis civitatis, Monasteris Sancti Petri Puellarum civitatis ejusdem, et Benefitiorum primo, et secundi sub invcatione Sancti Patiani in sede Barcinonae, institutorum, et fundaterum est secuendum pronintiationem arbitralem Domini Regis, et vener Episcopi Calentini super hoc latam, quinta pars totius pretis, quid revera emphiteotae immediate dabitur pro venditione, vel alia alienatione dequae laudimium recipi consurivit quae per cumfiet, et tertia pars quintae partis vobius porelis, quid revera emphiteitae mediato dabitur pro venditione, velatia alienatione de qua laudemium recipi consuevit, quae pereum fiat, et non ultra et de stabilimento quarta pars, ejus quantitatis quae empjiteotae stabilienti dabitur pro intrata ubi nullus et bonediabus, et quarta pars quarta partis ubi sunbe emphiteotae medis unus, vel plures post ad monediatum, quo vero ad proprietarem, et alodium dictes Rndum, Prioris et Conventus Beatae Mariae de Montecarmelo presentis civitatis, eo quasiti suciedunbin his laico post sententiam arbitralem inter clerum, et cive Barcinonae super laudemis promulgatam, ideo recipere debent laudemium pro ut huyus est dari assuetum in civitates et territorio Barcinonae, idest dedimam partem, et non ultra. Pretium vero prorum quae cim presenti vobis venditionem est bosmille nongentum deum et novem libras barcinonaes, franchae de axaus. Quod quidem pretium per pactum inter vos, et nos verbo conventum habeatis, et teneamini hinc, et per totam mensem Augusti proxime venturum nobis dicto nomine dire, acsolvere in pecunia numerate, seuclicare, depenere, ac scriber in aliqui archive, vel deposito communis Ecclesici dictae presenti civitatis pro ut valuerimus, vel quid vobis in docabimus, scriber nominatim, Et toteo renuntianm Dominus scienter, et nomine proprio gratis remitimus vobis, et vestries siq uid plus praeterea eo dem noia confitemus, et recognocimus vobis quid presenta de ordine nostro furuint ex posita venalia, et publica subhastata in super noie praehabito, con facultata nobis, a tes habere tributa, convenimus, et promittimus vobis dicto emptori, presenta facere cos et vestros, adquis voluentis habere, tenere, et in sana pace perpetuo possidere contra cunctos, et teneri vobis, et vestros successoribus de evictione Semper, et in omni casu quo modo cumquae contingenti, et evenienti, et signomter, ac expreaesse quo ad census quis firsam in futernom appareat debere fiesi, et quae mai super memoragis acto modiatis minis octo destres terrae per nos jura sub incerto com presenti vobis venditis, computando sunc ipsorum censum proprietatem causa dictae evictionis, ad rationem viginti solidorum pro quilibet anuali solicto. Et de restitutione missionum super quibus, credatur et pro his complendis, oblitamus eodem moie vobis, et vestris omnias et singula bona, et jura dictae marmamissoriae, imo quae fuerunt dicto dofuncto Petro Vilaseca testatoris mobilia, et ommobilia nostra autem bona nullabenus volumus, noti intendimus, obligare, qua in his negotiom gerimus alienum. Renuntiantes omni, et cuicumque legi, sibe juri nobis eo noie quivis modo juvanti, et legi generalem prohibenti renuntiatione. Et ut presenta juramus. Haec gitur ad haec ego Josephus Pasqual curritor colli publicus, et jurabus presentis civitatis confiteor, et recognosco vobis dicto emptori, quod presenta per per vos empta fuerunt per me de ordine dictorum manumissorum exponta venalia, et publice subnactataper loca solita presentis civitatis, noedum per triginta diez, ut nuris est, sedetium amplius, et cum multiemptor ademendum presenta ad me acenvis anti ultamen non apparurt alter qui mautis protiuma pro preseits offeret quantum vos, quid are obvulitis memoratas 2919L Barcinons francas de aixaus, quae sunt pretium presenti venditionis. Et sinch de creine dictorum manunissorum, vobis tanquam plus danti, et offerenti liberavitabbam, et vos presenta emistis meo mediante prelas prae praesso. Actum.
Testes firmarum dictorum Rndi. Francisci Tost, Anthonis Duran, et Josephi Pasqual, sunt Rndus. Dr. Joannes Lleonart Pbre. Et vidari perpetuus Ecclesiae Beatae Mariae de Mari presenti civitatis, et Joannes Paulus Respall tensor, et parator pannorum lanae Barcinonae civis.
Testes vero firmae dictae Domonae Josephae Duran, quae firmvcit, et juravit Barcinonae, die 28 prorium mensis, et anni, sunt Anthonius Salvanis, et Planes philosophiae studens, et Anthonius Torrents juvenis lignarius Barcinonae commorantes, ac Petrus Paulus Hart scriptor Barcinonae, qui in his.
Testes denoquae firmae dicti nobilis Domini D. Anthonis de Vilana Barcinonae firmantis, die 17 Novembris presenti anni, sunt Magnificus Raphael Casanovas V.J.D. Barcinonae populatis, et Hieronymus Planella Botigullerius civis Barcinonae, ac dictus Petrus Paulus Huart scriptor Barcinonae qui.
Sig+num D. Crisanti Mois V.J.D. Barcinonae populati ut procuratoris Magnifici Anthonis de Salvador, et de Fluviá domicelli, in villa de Ascó Dertuser Deg. Domiciliato succedentis Domonae Laudomiae de Salvador, et Bescra usoris Illustris Domini Paulo de Salvador Herell, populati, probulae ejus procuratione constat instro recepto paene Vincentium Escoda notario publico villae de Gracia ejusdem Dig. die 17 Juny 1732. Qui dicto noie presenti Dominus ratione firmavit, et laudavit, juribus tamen dicti principalis sui, centibus, et laudemis forsan de latiad non soluitis in omenti, et per omnem Semper salvis. Pro qua quidem firma domini ratione, et seu pro laudemio dicto principali suo debito ratione presentae venditionis, conferit fuit, et recognovit se domino noie habuisse, et recepisse, ubi dicto Antonio Casanovas in pecunia numerate realiter, et de facto in notario et testium infrorim presentia, per manus tertiae personae, quarior libras et deum solidos Barcinonas futa gratia de residuo. Quam firmam fecit dicto nomine Barcinonae apud me Michaelem Cabrer auctore Regia notario publica Barcinonae infrascriptum die 4 mensis Novembris, anno a Nativitate Domini 1738. Presentibus pro testibus Joanne Noguera, et Rossell, et Sebastiani Prats scriptorubus Barcinonae. Et ut praemissae Dominis ratione firmae, in juditio, et extra, ab omnibus, et ubiquae fi de plena adhibeatur, ego idem Michaelis Cabrer notario. Sic me sibscribo dicto die, et meu quo ubor appono sig+num.
Firma dominis ratione facta per P. Josephum Bertran Sacertotem societatis Jesu, uti procuratorem ad infrascripta, et alia legitima constitutum, unacum alis, et onsto iduum abs Rndo. P. Rectore Collegis, Beatae mariae de Bethem societatis Jesu presentis civitatis, pro ut de sua potestate constat instro recepto paenes Dominorum Faelicem Avellá notario publico Barcinonae, die 27 mensis Juny anni 1737 Ubi succedente D. Mariae Falcó et Cassador viduae relictae D. Joannis Baptistae Falcó difuncto Barcinonae populati, in onstro venditionis perpetuo factae, et girmatae per manumissores testamentarios Petri Vilaseca notario Euugidici difuncto Barcelonae civis infruorum Anthonis Casanovas, mauoris dierum botigeris talli Barcinonae civis, de tota illa domo, et haereditate, cum ómnibus suis terres, honoribus, possessionibus, insimiel tinentiae triginta modiatarum, et mediae terrae perua plus, vel minusm partim camparum, de vinae plantata, et partim haeremarum, sita in territorio Barcinonae in loco dicto Lligalbé, circa columbarium dictum de Guinardó large designato in instro dicta venditionis, partim dominis ratione laudato, nondum clauso, sed ut infacia illius apparet recepto paenes Bartholomeum Cerveró notario publico Barcinonae, die 17 July anni 1731. Quod interese dicti principalis mei respecta petiae terrae tinentiae sex quartarum, et octo destrarum parum plus, veminus, quae est induta in prima designatione dicta venditionis, in qua petia antea creat construeba domus dea haereditatis, cum pallisia, pirea, partim enrajolade de cayres y part sens enrrajolar, et cumputeo extraconstructo de nunc reperitur Domus noviter fabricata, com existentia dicta areae, et putei, juribus, tamen, censibus, et laudemis, forem debitis, et non solutis in ómnibus, et per domnia dicto principaci sub semper salvis. Proqua firma confessus fuit de dicto noie habuisse, et recepisse abs dicto Casanovas, sex libras novem solidos, et duos denarios monetae Barcinonae faecta gratia de residuo, Qua, firmam facit Barcinonae die 16 mensis Augusti anno a Nativitate Domini 1739. Presentibus pro testibus D. Francisco Despujol, et de Pons Barcinonae populato, et Augustino Calldejulí botigerio telerum Barcinonae cive. De praemissa firma Dominis ration fidem praebeo ego Antonius Comellas notario publico regius quae collegiatus de numero de Barcinonae, et meum dicto die appono sig+num.
Sig+num R, P. Fr. Antonis Isquierdo Religiosi Sacerdotis Monasteris, et Conventus Beatae Mariae de Montecarmelo antiquae, et regularis observantiae presentis civitatis Barcinonae ut Pror. Reli. P. Prioris, et Conventus Presenti, pre ut de sua procutatione consta instro recepto paenes D. Hiacinthum Cortés difuncto notario publico regium Collegiatum Barcinonae, die 19 Decembris, anni 1734. Qui dicto noie presenta Dominis ratione firmati, laudevit, juribus, tamen censibus, et laudemis dictis principalibus suis firman devitis, et non solutis, in ómnibus et per omnia Semper salvis. Pro quae quidem firma dominis ratione, et seupro laudemio memoratis principalis sius devito ratine praecedentis venditionis, habuit, et recepit a dicto Antonio Casanovas in pecunia numerata, realiter, et de facto, in mei notario, et testium infrorum presentia per manus tertiae personas, quatuor decim libras, decem novem silidos et sex denarios barcinoneses facta gratia de residuo, quam formam facit Barcinonae paenes mae Michaelem Cabrer notario publico de número Barcinonae infrorum, dicto mensos, artis, anni 1741. Principibus protestibus Joanne Bruguer et Rossell et Antonio Portell scriptoribus Barcinonae.
Sig+num Josephi Romanyá lintearis civis Barcinonae tanquam procuratoris Rndi. Domini Emanuelis Costa Pbri. Obtinentis benefitium primum sub invocation Sancti Patiani in sede Barcinonae institutum, et findatum, pro ut de sua procutatione constat infro receptor paenes Dominus Anthomium Comellas notario public regium collegiatum de número Barcinonae, die 29 Setembris anni 1741, et administrator Dori. Josephi Fraginals Pbri. Obtinenti Beneitium secundum sub eadem invocation Sancti Patiani in cadem sede Barcinonae institutum, et fundatum quidictis respective notaribus, praedicta Dominis rationae firmament et laudarunt quae scilicet ad interesse dicto Benefitiorum dicta petiae terrae olim haeremae, tinentiae duorum modiatas parumplus, in loco dicto Monte Aguilar, et versus monte quae creditor include, et compraehens amesse in petis terrae, primo, secundo, sexton, septimo, octavo et nono locis praecedentis venditionis designates. Et tenetur per obtinentes dicta Benefitia, et sub dominio, et alodio corundum cominiter et pro indiviso ad censum quatuor morabatinos ac rationem novem solidos, pro qualibet morabatino, annis singuli venderum, die prima mensis Octobris. Juribus tamen dictorum Benefitiorum, censibus, et laudemis, forsan devitis et non solutis in omnibus, et per omnia simper salvis. Pro qua quidem firma dominis ratione, et seu pro laudemio dictis obtinentibus praelibata benefitia debite praefactae venditionis confessi fuerunt se dictis respective nostrus habuisse, et recepisse a dicto Antonio Casanovas in pecunia numerate realiter, et de facto, ad suas omnimodas voluntatis, sex decim libras, et tres solidos Barcinones facta gratia de residuo. Qual firmam facerunt dictis noibus, barcinonae paenes me Michaelem Cabrer notario publico de número Barcinonae infrum die 4 mensis Novembris anni 1743. Presentibus pro testibus Josepho Valldejulí, et Joanne Anthonio Llagostera scriptorubus Barcinonae, ac Sebastiano Prats notario publico Barcinonae interveniente in his, vice, et loco a cuto substituto mei dicto Cabrer notario a presenti civitate absentis.
De praemissis binis Dominis ratione firmis fidem Facio ego idem Michael Cabrer auctabe ragia notario quae supra memorabus hic propria scribens manu, di XIIII Novembris MDCCXXXXIII et meem apunt. Sig+num.
Sig+na Administratorem Illustrisimum Dominorum D. Bonaventura de Milans Archidiani et Canonici Sancta Cathedralis Ecclesiae Barcinonae, Dr. Ignatis de Desbach, et de Oms Marchionis de Castellet, unius ex decurionibus presenti civitatis, Dris. Josephi Nadal etiam Canonici dictae Sancta Cathedralis Ecclesiae, et Dr. Antonis de Rubalcava alterius ex praegatis decurionibus Administratorem Hospitalis Generalis Sanctae Crucis praefata presentis civitatis, Qui dicto moie praescriptum cenditionis instrum qui ad interessem Hospitalis Dominis ratione firmarnt et laudemunt juribus tamen dominicalibus, censibus, et laudemis fersan dbitus et non solutis in ómnibus et per omnia Semper salvis. Pro qua dominis firma confessi furunt, et recognoverunt se dicto nomine habuisse, et recepisse abs dicto Antonio Casanovas numerando realiter, et de facto, in notario, et testius infros presentia, per manus tertiae personae, septem libras, undedim solidos, et duos denarios barcinoneses facta gratia de residuo, quam frimam fecerunt Barcinonae apud me Geraldum Ferrussola notario publico regium collegiatum de número Barcinonae scribam quae majorem dicti Hospitalis Generalis infrum die 6 mensis Decembris anno a Nativitate Domino 1743. Presentibus protestibus Rndo. Jacbo Nat Pbro. et Benefitiato Elias in dicto Hospitali residentibus.
De praemissa dominis ratione firma fidem Facio ego Geraldus Ferrussola notario et scriba major supra memorabus, et meum dicto die appono. Sig+num.
Sig+num Illustris et Administratorem Rndae Dominae Domptnae Maria Augustinae de Vega, et de Copons Abbatissae regis, Monasteris Sacti Petri Puellarum ordinis divi Benedicti presenti civitatis Barcinonae. Quae dicto nomine praecedens venditionis instrum dominis ratione firmavit, et laudanti, juribus tamen, et censibus decarsis ac laudemis forsan devitas, et non solutis inomnibus, et per omnia Semper salvis. Pro qua firma, seu prae laudemio debito ratione dictae venditionis, confessa fuit habuisse, et recepisse abs dicto Antonio Casanovas numerando realiter, et de facto ad suas omnímoda voluntates, quadraginta novem libras, quindecim solidos decem denarios barcinoneses, facta gratia de residuo dicto laudemis. Et hum firma fecit Barcinonae apud me Carolum Rondó notario publico Barcinonae infrum die 26 mensis May anno a Nativitate Domino 1745. Praesentibus pro testibus.
De parte del Magnigico Señor Manuel Pastor de Sentis y Ferrer ciudadano honorado de Barcelona en ambos derechos Dr. Alcalde mayor civil y lugar theniente de Corregidor de Barcelona y su partido, se dice y manda a Juan Olsina notario como a regentando las escrituras publicas del difunto Bartolomé Cerveró notario publico de Barcelona que en continente al presente le será presentado pagado y satisfecho en su condecente salario de copia authentica fee fahente al baxño instante deluhido deperpetua venda echa y firmada por los marmesores y executores del testamento y ultima voluntat del difunto Pedro Vulaseca notario causídico de Barcelona. Como elevando las voces que dicho Vilaseca con su ultimo testamento instituhió herederos a favor de Antonio Casanovas mayor de días tendero de paños de la presente ciudad, de toda aquella casa heedad en el territorio de dicha presente ciudad vendidas dichas casa y heredad en publico subhasto y al mayor postor, recibido ante el dicho Cerveró notario a los 17 de Julio de 1731, en bien de justa causas y razones por que hazenolo deva en que se haze acta de Antonio Casanovas tendero de paños en Barcelona 13 de Octubre 1745.
Por indisposición de Joseph Font notario actuario Luis Xammar notario.