Saga Bacardí
54682
ESCRITURA DE REDENCION DE CENSO HACIA DE SALVADOR POR ANTONIO CASANOVAS Y SERRA.


Die Martis IIII mensis Novembris anno a nativitate Domini MDCCXXXVIII.
In Dei nomine. Noverint universi. Quod ego D. Crisantus Moix V.S.D. Barcinonae populatus uti procurator ad infra specialiter constitutus, et ordinatus a Ilustri Antonio de Salvador et de Fluviá domicello in villa de Ascó dertusen Dioecess domiciliato, prout de mea procutatione constat instro recepto paenes Vincentiu Scoda notario publicum villae de Garcia ejusdem Dioecesis die decima septima Juny anni millessimi septingentessimo trigessimi secundi. Dicto nomine. Pro expeditione aliquiru negotiorum dicti principalis mei. Gratis, et ex mea certa scientia per dictum principalem meum, et suis heredes, et successores quiscumque, vendo, absolvo, difinio, et remitto vobis Antonio Casanovas botigerio talli civi Barcinonae licet absenti, et notario infro ut publica persona praesente, et pro vobis acceptante, et stipulante, et vestris, seu quibus volueritis perpetuo totum illum censum pensionis duaru libraru inclusa responsione infra, et ea de ducta pensionis tercecim solidorum, unacum ejus dominatione media, firma, fatica, triginta dierum, et alio quilibet jure ad dominui medium pertinente et spectante, qem anno quilibet die vigesima tertia January dictus principalis meus recipit, et recipere debet illique facitis,e t praestatis de, et pro tota illa petia terrae tempore inferius calendandi stabilimenti de vinea plantata antiquitus vero herema continete inse dias modiatas terra parum plis, vel minis, quam vos habetis, et possidetis in territorio barcinonae in loco nominato Puigciuró, de pertinentis domus et hereditatis,q ua titulo propriae emptionis, quam de illa in encantu publico fecistis a manimissoribus, et executoribus testamenti, seu ultima voluntatis Petri Vilaseca notary causidici civis Barcinonae, instro recepto paenes Dru, Bartholomeu Cervaró notario publicum Barcinonae die decima septima Ju,y anni millsimi septingentessimo trigesimi prima habetis,e t possidetis in dicto territorio Barcinonae in loco dicto “Lligalbé” circa colunbarium nominatum den Guinardó, cum depensionibus, et rata ex dicto censuali devitis,e t decursa usque in die praesente, dictus principalis meus sit a vobis persolutus, et satisfactis. Et tenetur dicta petia terrae per dictu principalem meum ad censum dictarum duarum libraru annuatim in praecontento termino solvendarum, pro tu ab onde praesentis venditionis, et absolutionis vigore, et dominatione media jam dicti principalis mei sublata, et extincta, praedictam petiam terrae immediata, sive cors a cors tenebitis per monasterium, et Conventu Sancti Petri Puellarum barcinonae, et ejus Rndam. Dominam Abbatissa ejus nomine, et sub dominio et alodio Monastery, ad censu inter censum, et decimam viginti septem solidoru Barcinoniu anno quilibet solvendorum in festo Beatae mariae Mensis Augisti. Et est sciendum, quid antea praedicta petia terrae tenebatur per Domona Laudomiam de Salvador et Besora uxorem Magnifici Pauli de Salvador militis Ilerdae populati (cui successit dictus Principalis meus) ad censum novem librarum, et decem solidorum Barchinonorum annuatim perpetui solvendaru dicta die vigesima tertia January vigore stabilimenti de ipso petia terrae facti per Magnificum Franciscu Llauder civem honoratum notariumque publicum Barchononae procutatorem ejusdem Domonae Laudomiae de Salvador, et Besora, dicto Petro Vilaseca cum impositione dicti census, instro recepto penes cundem Llauder notarium die vigessima tertia January anni millessimio sexcentessimi septuagesimi quinti, dominy ratione firmato, sed postea ex ipso censu per dicta Domona Laudomiam de Salvador, et Besora fuerunt dicto Petro Vilaseca, et suis venditae, absolutae, difinitae, et remissae septem librae, et decem solidi Barchinoneses in annua pensione, ac in nuda perceptione, prout constat altero instrumento receptop paenes ipsummet Llauder notarium die quarta Decembris anni millessimi sexcentessimi octuagesimi secundi etiam dominy ratione laudato. Et terminabatur olim dicta petia terrae ab oriente in thendore...... quqe olim fuit Michaelis Puig olitoris, et postea patri sauri mercatoris civis Barcinonae; a medirie in tenedore......... et olim partem dicti Petri Sauri, et partim Michaelis Font mercatoris civis Barcinonae, et postea Petri Cervera; ab occidente in thenedone.......... quie olim fuit partim dicti Petri Cervera et partim Bernardi Papiol cerary; et a cirtio...........qui olim fiot partim T. Prats et postea Hieronymi Domenech pictoris, et partim in vico sive camino per quam crecenditur ad turrim Magnifici Jacobi de Aguilar. Et pertinet, et spectat praedictus census ad dictum principalem meum tanqua heredem, et successorem universalem Magnifici Emanuelis Antony de Salvador, et Sarralta indicta villa de Ascó domiciliati genitoris sui per ipsum institutum suo ultimo testamento condito, et firmato in villa Torresdenbarra Archidioecesis Tarraconae paenes Rndu, Dre. Thomas Pelisser Pbru, Rectore Paralis Ecclesiae Sancti Petri Apostoli ejusdem villae die vigesima quarta Octobris anni millessimi septingentesio octavo Ad dictum vero Magnifici Emanuelem Antomium de Salvador et Sarralta pertinebat et spectabat tanqua heredem universalem dictae Domonae Mariae Laudomiae de salvador, et de Serralta martis suae per ipsu institutum suo ultimo testamento, quod clausu tradidit dicto Josepho Salomi difuncto notario publico villae Morae dicta Dertiser dioecesis die vigesima quinta mensis January anni millessimo sexcentesimo octuagesimo sexti, et apertum fuit per dicu notarium die quinta mensis Augusti anni millessim sexcentesimo octuagesimi noni. Ad dicta tandem Domina Mariam Laudomiam de Salvador, et de Sarralta pertinebat, et spectabat titulo stabilimenti per dictu Magnificum Franciscum Llauder tanquam procuratorem ejusdem Dominae laudimiae facti dicto petro Vilaseca cum impositione dicti census superius calendati. Has itaque venditionem, absolutionem, difinitionem, et remissionem facio dicto nomine sicut melius dici potest, et intelligi, itaqiod a cetero cesset, et cessare habeat annua praestatio dictoru terdecim solidorum, sucque vos, et vestri dumtaxat tenelu mini ad praestationem dictoru viginti septem solidoru pro praedicta petia terrae annuatim termino praecontento solven dicto Monasterio, et Conventui sancti Petri Puellarum. Promittens dicto nomine dictos tendecim solidos in pensione dictum principalem meum amplius a vobis, nec cestris minme petiturum, nec pro his in juditio, seu extra vos malestaturu palam, vel occulte, directe, vel indirecte, aut alias quivis modo, imponentes dicto nomine memorato principali meo, et suis super praedictis silentium sempliternum, faciesque eodem nomine vobis, et vestris pactum firmissimum de ulterius aliquid non petendo, et de non agendo solemni stipulatione, vallatum, et roboratum in manu, et posse notary infri. Praeterea ex causa praedicta, et alias omni meliori modo cedo dicto nomine, et mando vobis, et vestris omnia jura, et actiones quiscumque dicto principali meo competen in praedictis, quae vobis vendo dicto nomine, et absolvo contra quascumque personas, bona et res, tatione, et occasione corundem. Quibus juribus, et actionibus cesis possitis pertiam terrae superius designatam francam a praestatione dictorum terdecim solidorum, et dominy medy habere, tenere, et possidere, et alias uti, agere, et experiri in judicio, et extra, et alia facere, quae dictus principali meus facere poterat ante homoi venditionem, et absolutuinem, ego enum uti procutator praedictis facio, et substituo vos, et vestros in his Dominis, et procuratores tu in rem vestram propriam ad faciendum inde vestrae libitum voluntatis. Salvis tamen semper in, et super dicta petia terrae, censu, jure, dominio, firma, fatica triginta dieru, et alio quilibet jure dicti Monastery sancti Petri Puellarum Barcinonae, qui census (tu praediccitur) est inter censum, et deecimam, dictorum viginti septem solidorum ammo quilibet in dicto festo Beatae Mariae mensis Augusti solvendorum. Et salvo inquam laudemio inde pro praedictis salvere competenti. Quod laudimium est secuendum proninciationem arbitrale Domini Regis, et veneral. Episropi Valentini super hoc latam quinta parts totius prety, quid revera emphyteotae inmediato dabitur pro venditione, vel alia alienatione de qua laudemium recipi consuevit, quae pereum fiet, et tertia pars quintae partis totius prety, quod revera emphuyteotae mediato dabitur pro venditione, velalia alienatione de qua laudimium rcipi consuevit, quae per cum fiet, et non ultra, et de stabilimento quarta aprs ejus quantitatis, quae emphyteitae stabilienti dabitur pro intrata, ubi nullus est mediatur, et quarta pars quartae partis ubi sunt emphyteotae medy unus, vel plures post immediatum. Predium vero homoi venditionis,e t absolutionis est terdecim librae monetae Barcinonae. Et ideo renuntiando exceptioni prety sic non conventi, et legi qua deceptis ultra dimidium justo prety, subvenitur, et exceptioni de dolo, et actioni in facto omnique aly juri his obvianti. Dono dicto nomine, et remitto vobis, et vestris cum praesenti, siquid praedicta plusmodo valent, vel ab inde valebunt pretio antedicto. Insuper convenio eodem nomine, et bona fide promitto quid praedicta, quae vobis tamquam procutator praedictus vendo,e t absolvo, nec non dictam petiam terrae francam, et quitiam a praestatione dicti census terdecim solidoru, et dominy medy, dictys principalis meus faciet vos, et vestros havere, tenere, et possidere perpetuo contra cunctos tenebiturque semper de firma, et legali evictione, ac legitima defensione praedcitorum semper, et in omni casu, et eventu cogitato,e t incogitato quimodocumque, et qualitercumque evenienti, et contingenti, tam de jure, quam de facto, et de restitutione omnium missionum, damnorum, et interesse, quae inde pro praedictis sistinueritis, super quibus credatur vobis, et vestris vestro, et coru plano, et simplici verbo, vel solo juramento ad quid de fero dicto nomine nullo alio probationu genere requisito. Et pro his complendis, et firmiter attendendis obligo tanquam procurator praedictus vobis, et vestris omnia, et singula bona, et jura dicto `principalis mei mobilia, et immobilia, ubisque habita, et habenda, non autem mea propria, cum in his begotium geram alienum, renuncias dicto nomine legi dicenti delationem juramenti ante sui praestationem posse revocari, et non valere, omnique aly juru, rationi, et consuetudini his obviantibus quivismodo, et legi generalem prohibenti renuntiationem quin praecedat, velsubsequatur specialis. Et tu praedicta omnia, et singula majori gaudent firmitate non vi, nec dola, sed sponte juro dicto nomine in animam dicti principalis mei ad Dominum Deum, et ejus Sancta quatuir Evangelia manibus meis corporaliter tacta praedcita attendere,e t complere, et in nullo contrafacere aliqua tarione, seu causa. Haec igitur omnia, et singula prout supra sunt promissa facio, paciscor, et promitto ego antedictus venditor, dicto nomine, vobis dicto emptori, et vestris nec non notario infro ut publicae personae proquibus intersit recipienti, et stipulanti. Actum ut supra.
Testes sunt Joannes Bruguera, et Rossell et Sebastianus Prats scriptores barcinonae.
Item: Alio intro ego dictus D. Cristantus Moix dicto nomine venditor praedictus. Gratis et ex mea certa scientia facio, et firmo apocham vobis dicto Antonio Casanovas emptori praefato live absenti, et notario infro pro vobis praesenti, et acceptanti de dictis terdecim libris barcinovus, quae sunt pretium praecedentis per me dicto nomine vobis facta venditionis, et absolutionis. Modus vero solutionis dictaru terdecim librarum talis fuit, et est quiniam illaa a vobis habui dicto nomine, et recepti in pecunia numerata realiter, et de facto in notary, et testium infrorum praesentia per manis tertiae personae. Actum ut supra.
Testes sunt praedciti.
Sig+num nostrum Domne Maria Agustine de Vega et de Copons Dei, et Sancta sedi apotalise gratia Abbatisse Monastery Sancti Petri Puellarum Barcinone ordini sancti Benedicto, quae predicta domini ratione firmamus juribus tamen nostris, et dicto nostri Monastery, ac censibus, et laudemys devitis, et non solutis dicto Monasterio semper salvis.
Sig+num Domine Emmanuele de Cruylles, et de Çarriera minalis Sancti Petri Puellarum Barcinone.
Sig+num Domine Teresia Sans, et de Monrodon monialis Santri petri Puellarum Barcinonae.
Paene me Michaeles Cabrer notarium.