Saga Bacardí
54704
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS EN SAN MARTI DE PROVENSALS DE LOS ARNÓ HACIA ANTONIO CASANOVAS Y SERRA.


Die Lunae XI mensis Jannuary anno a Nativitate Domini MDCCXXXXV.
In Dei nomine noverint Universi. Quod nos Maria Arnó et Verdaguer, vidua Josephi Arnó auri, et argenti fadri civit Barcinonae, die ejus obius in Parrochiae sancti Felici de Cabrera Barcinona dige, degentis tanquam uti tenens possidens pro meis dote, et alys juribus hipothecis, et crex, hereditatem, et universa bona quae fuerunt dicti quo very mei juxta antiquam, praescriptam laudabulem, et aprobatam consuetudinem Barcinonae constitutionem quae causae generalem Perpiñani a ditam hac nostra incipientem; quam etiam uti usufructuaria vita mea natural durante vidualiter tamen vivendo ex runom hereditatis, et bonorum, et Hieronymus Arnó jovenis auri, et argenti faber Barchinone degens, dictorum conjugum filius, et dicti quo genirotis mei heres universalis per ipsum relicta, et institutes respective suo ultimo testament condito et firmato paene Paulum Mitjans difuncti notarium publicum Barchinonae, die octava July anni millessimi septingentessimi decimi quinti. Dictis respective nominibus. Pro solvendo, et satisfacendo Jacobo Guimerá auri, et argenti fabro civi Barcinonae, et Theresiae Arnó pubili filae, et sorero nostrae respective futuris conjugibus, octigentum libras barcinonenses de quibus (una cum binit arvis pruptialibus vulgo calaxeras cum suis raupis, et vestibus) dictae Theresiae filiae, et soreri nostrae respective donationem facturias sumus favore, et contemplatione matrimony veripsam contrahendi cum dicto Jacobo Guimerá: pro tota viadeliaes parte hereditatis, et legitima sua paterna, et materna, suplementi que ejusdem, legato et facto per dictum Joephum Arnó, ejius patrem suo ultimo testamento superbus chalendato, et alys quibusvis juribus ad dictam Theresiam pertinentibus, et pertinere debentibus nume, et in futurum in hederitatibus, et bonus dictorum parentum suorum, et alterius corum tam praedictis quam alys quibusvis causis, et rationibus quae dici, et ex cogitari possint que que per dictam Theresiam in dotem, pro dote, ac nomina dotis suae constituendas, et apportando, sunt dicto Jacobo Guimerá futuro vico suo, prout de praedictis ómnibus apparebit cum capitulis matrimonialibus inter dictos futuros conjuges de próximo firmandis paenes notarium infrum.=
Item: Pro solvendo et satisfacendo Jacobo Colomer quinque libras duodecim solidos et quatuor denarios pro similibus per cum expensis pro arus nuptialibus, raupis, vestibus, et appendicibus nuptialibus dictae Theresiae Arnó, provi apparebit ex computo inseraendo in apoca cumjurium cessione per ipsum vobis firmanda.=
Item: Pro luendo, et quintando Ilustri Piorissae, et Conventus Regy Monastery Beatae Mariae de Junquerys Militaris Ordini Sancti Jacobi Despata velen presentis civitatis Barchinonae, totum illu censuale prety seu proprietatis sexcentum triginta quinqum librarum, et pensionis triginta unium librarum, et quindecum solidorum quid annuarim die undécima Jannuary illis cacimus, et praestamus vigore venditionis, et originalis dicto censualis creationis per dictum Josephum Arnó factae, et firmatae dictae Illustri Priorissae, et Conventui intro recepto paenes dictum Paulum Mitjana notarium die undecim Jannuary anni millessimi septingentesimi duodecimi.=
Item: Pro solvendo, et satisfacendo dictis Ilustri Priorissae, et Conventui Triginta duas libras duodecim solidos, et octo denarios, scilicet triginta duam libras, et quindem solidos pro pensiones quae ad terminum venit die presenti, et reliquis decem septem solidos, et octo dinarios proratta decurrenda, a die presenti vicae in diem vigessimam currenti mensis Jenuary, ex supradicto censuali.=
Item: Pro solvendo, et satisfacendo Rndi. Priori, et Conventi Beatae Mariae de Merede presentis civitatis Barcinonae tercentum libras pro luitione, et quitationes illius annuae praestationis quindecim librarum quam annalim die octava Decembris dictis Rndis. Priori, et Comventui facimus, et praestamus, vigore aegati terentum librarum facti per Joannem Arnó difuncti auro, firem, civem Barchinonae avum meum dicto Hieronymi Arnó, Fr Francisco Arnó Religioso dicto Conventus filio suo nune defunto ultimo, et valido acti Joannis Arnó testamento inferiores calentando.=
Item: Pro solvendo et satisfacendo dictis Rndis. Priori et Conventui quadraginta sex libras, et quandecim solidos, sulices quadraginta, quinque libras pro tribus pensionibus cessis in annis millesimo septingentessimo quadragesimo secundo, millessimo septingentessimo quadragessimo tertio, et millessimo septingentessimo quadragessimo quarto, et reliquam unam libram et quindecim solidos pro ratta decursa, a die octava Decembris, próximo elapsi viquae in diem presentem, et quae decurret usquae est diem vigessimam presentis mensis Jannuary, ex supradicta annua praestatione.
Ideo gratis, et ex mnostra certa scientia. Per nos dicti nominibus, et nostros heredes, et successores quiscumquae vendimus, ex causa venditionis concedemus vobis Antonio Casanovas botigerio pannorum civis Barchinonae licet, absenti, et notario infro pro vobis presenti, et acceptanti, tamquam pls danti, et offerenti in encantu publico tabba, et curritore infro intervenientibus, et vestris, seu quibus voluritis perpetuo totam illam petiam terrae campae francam a praestatione, decimaetinentiae parum, plus sex metiatarum, et mediae, cum introhitibus, exitibus juribus, et pertinentys suit coniversis, quam nos ictis respective nominibus habemus, et possidemus in territorio Barchinonae in termino Sancti Martinis de Provintialisbus in loco dicto “Cogoll”. Et terminatur dicta petia terrae ab oriente partim in honore Sigimundi Camps cauponis civis Barchinonae partim in honore Patrum Societatis Jesu praesentis civitatis Barchinonae, partem in honorem heredum seu successorum Josephi Vila, et Torrents notarium publici Regy colleiati Barcinonae, et partim in honore D. Antoni Serra et Portell; ab occidente partim in honorem Sndi. Dris. Josephi Fontllonga Pbri., et partim in honore dicto D. Antony Serra et Portell; et a cirtio in honore ejusdem D. Antony Serra et Portell. Et est sciendum quis supradesignata petia terrae olim divisa erat in tribus petys terrae.= Una scilicet campa conitinente inse tres medoatas terrae parum plus, vel minus sita in dicto territorio Barcinonae, in termino Sancti Martini de Proventialibus in loco vocato o “Lo Torrent”. Praegon. Quae tenetur per eclesiastam Collegiatam Beatae Mariae Tarasiae, sui per administrum Rndum. Dominum Priorem, et sub dominio, et alodio dicto Prioratus ad censum terdecim solidorum et sis denariorum barcinonarum anno quolibet perpetuo solvendorum in festo Sancti Michaelis mensis Septembris, et ad praestationem aliorum terdecim solidos et sex denariorum in dicto festo Sancti Michaelis mensis Septembris Nobili Domino Joanne de Medilia pro decima ipsius petiae.=
Altera pariter campa continente im se tres modiatas terrae monus quatrae partis modiatae sita in dicto territorio Barcinonae in loco dicto “Cogoll”.
Altera vero pariter campa, olim de vinea plantata cum arboribus diversorum generum continente in se unam modiatam terrae parum plus, vel minus sita in eodem territorio Barcinonae apud locum vocatum “Cogoll”. Et tenentur proxime dictae binae petiae terrae (una cum alys) per cmerariam Monastery Beatae Mariae de Rivipullo ordinis Sancti Benedicti Vicens Dior, et ejus dominum Camerarium illius nomine, et sib dominio et alodio ejusdem ad censum quatuor morabatinorum bonorum, Alfonsinorum auri fino, et ponderas recti ad rationem novem solidorum pro morabatino juxta constitutionem, et ordinationem, a Domino Regefactam, super solutione moragatinorum censualium Barcinonae annis singulis soluendorum in festo Beatae Mariae mensis Augisti, quem censum heredes, seu successores Dominae Aldunciae Dot (cujus successior est dictus D. Antoniius Serra et Portell) solver tenentur absque damno, et missione vestris. Et terminabatur tempore inferius chalendandae venditiones, et absolutiones ultimo dictae binae petiae terrae unitae, et agregatae, ex quisbus erat facta una sola petia terrae, ab oriente in honore Patrum Societatis Jesu praesentis civitatis Barcinonae partim, et partim cum honore heredum seu successorum Melchioris Velat tintorery civis barcinonae; a meridie cum honore herecum, seu successorum Leonardi Serra mercatoris; ab occidente cum prima ex supradictis tribus petys terrae; et a cirtio partim cim honore dictorum heredum, seu successorum dicto Serra, et partim……………….Sindum et etiam quod olim ultimo dictae binae petiae terrae tenebuntur in dominatione media per honor Montserratum Codina curritorum auris civem Barcinonae, et dominum Gratam Codina et Coll ejus uxorem ad censum vigente librarum anno quolibet volvendarum in festo Sancti Joannis mensis Juny, sed quia instro recepto paenes Petrum Paulum Vives notarium publicum Barcinonae die nona mensis Octobris anni millessimo sexcentesimi quinquagessimi quinti domini ratione firmato supra dictus census pensionis viginti librum cum ejus dominatione media per dictam dominam Gratam Codina viduam dicti honor Montserrati Codina, et Franciscum Codina etiam curritorem auris, civem Barcinonae dictorum conjugem felicem fuit vendictus, absolitus, diffinitus, et remissius honor Joanni Serra barraterio civi Barcinonae possesiori dictarum binarum petiaru terrae, ideo supradictus census cum tota ejus domination media mansit extinctus, et dominio utili applicatus, et consolidatus. Et pertinet, et spectat tota dicta petia terrae ad mos seilicet ad me dictam Mariam Arnó et Verdaguer tamquam thenutariam et usufructuariam et ad me dictum Hieronymum Arnó uti heredem universalem hereditatis, et bonorum omnium, quaefuerunt dicti quod Josephi Arnó ediri et patri nostril respective, perpetum relictam et institutum suo ultimo testamento (ut prae habetur) condito et firmato paenes Paulum Mitjans notarium publicum Barcinonae die octava July anni millessimi septingentessimi decimi quinti. Ad dictu, autem Josephum Arnó difuncto virum, et patrem nostrum respective, pertinebat, et spectabat uti heredem universalem hereditatis,e t borrorum ómnium quae fuerunt Joannis Arnó auri, et argenti fadri barcinonae, civis genitoris sui peripsum institutum suo ultimo testamento condito, et firmato paenes Bernardum Zamada notarium publicum Regium Collegiatum Barcinonae die secunda Septembris anni millessimoi sexcentessimi octuagessimi quinti. Addictum vero Joannem Arnó pertinebat, et spectabat uti heredem universalem hereditatis, et bonorum ómnium quae fuerunt Joannis Sala berratery civis barcinonae in casu qui locum habuit per motem mariae Agnesis domicellae illius filiae natiralis primo loco institutae, et ob defectu filiorum legitimorum, et natiralium dicti testatoris pro ut de sua universali heretatia constat, ne dum ultimo dicti quod Joannis Sala testamento condito, et firmato apud Josephum Güell notarium publicum Bacinonae trigessima die mensis Decembris anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo septtiagessimo quinto, verum etiam stitulo adjudicationis, et declarationis fidei commissi appositi in dicto testamento, dicto Joanni Arnó factarum de dictos hereditate, et bonis per Magnificum Regentem dictariam barcinonae de Concilio Magnu Jacobi Faltuera V.J.D. Prioris siae curiae, de quibus constat quodam processu actitato in dicta curia sub desbus constat quodam procesu actitato in dicta curia sub dusbus chalendarys cuorum primum fuit, seilicet oblatae suplicationi decima nona, et catae sententiae vigessima die mensis February, anni millessimo sexcentessimo septuagessimo septimi de quo fidem faci Magnificus Balthasar Pronis V.J.D. Antra Regia notario publicus, et scriba major dictae curiae registras in sententiarum ejusdem curiae cvitariae barcinonae CXXVIIV fol XXXIV Ad dictum tándem Joannem Sala pertinebat, et spectabat, scilicet prima ex dicti tribus petys terrae titulo cenditionis sibi veadem petiae terrae perpetuo factae per Joannem Colomer agram civem Barcinonae instro recepto paenes Narcisum Hieronymum Lledó notarium publicum Bacinonae die decima Septembris anni millessimi sexcentessimi quadragessimi quinti dominy tatione firmato. Residuae vero tinae petae terrae titulo stabilimenti sibi de cridem perpetuo facti et firmati per dicti honorem Montserratem Codina curritorem auris civem Barcinonae ut usufructuarium et dominam Gratem Codina, et Coll ejus uxorem tamquam proprietariam instro recepto paenes Joannem Salines notarium publicum barcinonae die decima quarta mensis Aprilis anno millessimo sexgentessima quadragesimi noni pariter dominy, ratione laudato. Hanc autem venditionem facimus sicut melius dici potest, et intelligicum pactis tamen, et conditionibus contentis, et expressis in tabla quae est thenoris sequenti.=
Thtom que vulla entendrer en comprar tota aquella pessa de terra campa franca de prestació de decima de tinguda poch mes de sis mujadas y mitja, situada en lo territorio de Barcelona en lo terme de Sant Martí de Provensals en lo lloch dit “Cogoll”. La qual en quant a tres mujadas poch mes o menos, está en alou del Priorat de Y Tarrassa, a cens de tretse sous y sis diners pagadors tots anys en la festa de Sant Miquel de Setembre, y a la prestació de altres tretse sous, y sis diners pagadors en dit termino als hereus del Noble D. Joan de Madialia per la decima de ditas tres mujadas de terra. Y en quant al restant de dita pessa de terra esta en alou de la Camararia del Monastir de Nostra Señora de Ripoll a cens de quatra morabatins, a rahó nou sous quiscun pagadors tots añs en la festa de Nostra Señora de Agost. Lo cual cens de quatre morabatins pagan y pagar deuhen los hereus de la Señora Alduncia Dot. Y termina tota la dita pessa de terra, a solixent part en honor de Sagismon Camps taverner, ciutadá de Barcelona, part en honor dels hereus, o successors de Joseph Vila y Torrens notari publich Real collegiat de Barcelona y part en honor de D. Anton Serra y Portell; a mitgdia en honor de dit D. Anton Serra y Portell; a ponent part en honor del Rnt. Dr. Joseph Fontlloga Pbre. y part en honor de dit D. Anton Serra y Portell; y a tremuntana en honor de dit D. Anton Serra y Portell. La qual pesa de terra tenen y poceheixen Maria Arnó y Verdaguer viuda de dit Joseph Arnó com a thenutaria, y usufructuaria de la universal heretat, y bens que foren de dit difunt son marit, y Geronim Arnó jove argenter de dits conjuges fill, y hereu universal de dit difunt son pare y de ella farán venda perpetua dits mare y fill Arnó ab los pactes y condicions seguents.
Primerament: Sepia lo comprador, que del preu oferirá donar per dita pessa de terra haruá de pagar mil y trenta lliuras poch mes o menos per lo dot, y appencices nupcials de Theresa Arnó doncella filla de dits Joseph Arnó y de Maria Arnó y Verdaguer, y del restant de dit preu deurá lluhir, y quitar censals, a que está obligada la heretat, y bens de dit difunt Joseph Arnó, aquells es a saber que convindran los venedors y compradors per la major seguretat de est, y pagar pencions de dits censals.
Item: Sapia dit comprador que a mes del preu oferirá haurá de pagar lo lluisme devedor per rahó de dita venda als sobredits Señors directes, los quals han concedir la gracia del ters.
Item: Sapia dit comprador, que ultra de dit preu oferirá haruá de pagar al notari avall escrit (en poder del qual se fará lo acte de dita venda) y al corredor subhastará aquella sos justos y condecents salaris.
Ítem: Sapia dit comprador. Que per quant la dita pessa de terra se trova llogada, a Benet Llorens, pagés ciutadá de Barcelona, a rahó sexanta lliuras lo any francas de catastro pagadoras en la festa de Nostra Señora de Agost, y dit Llorens te sembrada la dita pessa de terra. Que perço lo comprador deurá seguir lo dit lloguer dins al dia de sant Joan de Juny mil secents quaranta sinch en que finirá. Y cobrar la meitat de dit lloguer, y los venedors la altra mitat, y dit Llorens pagará tot lo catastro corresponent, a dita pessa de terra de tot lo any mil setcents quaranta sinch, y lo comprador los vint y set sous de cens de dit any mil setcens quaranta y sinch. Perço diga y di rho voldrá que al mes donant se lliurará.= Seriba Sebastianus Prats notarius publicus Barcinonae. Et cum dictis pactis, et conditionibus, et non sine eis extrahimus praedicta de jure rominis, et proprietate nostro, et nostrorum. Cademquae in vestrum, cestrorumque jus, dominium, et posse mitimuis, et transferimus pleno jure, ad habendum, et perpetui possidendum, et inde vestrus facere voluntates absque contradictione aliqua nostri, et nostrorum. Promitentes tradere vobis, vel cui volueritis possessionem corporalitem, seu quasi praedictorum quae vobis vendimus, et inea faciemus vos et vestros perpetuo existera potiores, vel vos avi vestri possitis cestra, et corum propria aucre ipsam posesionem libere apprehendere, et aprehensam licite retinere. Hot enim interim idest donec dictam possessionem habueritis, faremur, et constituhimus nos praedicta quae vobis vendimus pro vobis, et vestries tenere, et possidere, seu quasi. Volentes, et concendintes, quod vigore horum verberum, et ex jirisdispositione, aut als ipsa possession in vos et vestros tradita censertur, de si per nos vobi tradita extotinet realiter, et de facto. Praeterea ex causa praedicta, et at omnia meliori modo cedimus, et mandamus vobis, et vestris omni jura, et actiones quascumque nobis competen in praedictis quas, et actiones quascumque nobis competens in praedictis quae vobis vendimus contra quascumque personas bona et res ratione, et ocasione corumdem. Quibus juribus, et actionibus cessió possitis vos, et vestri, uti, agere et experiri in juditio et extra, et alia facere quae facere poteremus ante hajusmodi venditionem. Hos enom facimus, et constituhimus vos, et vestros in his dominos, et procuratores ut in rem destram propriam ad faciendum in de bestrae libitum voluntatis. Salvis tamen Semper in, et super praeditis quae vobis vendimus, censibus, et alys juribus dominicalibus, dominorum sursum, expressorum singula singulis referendo, ut superius est expressum. Et salvo inquam laudemio in de pro praedictis salvere competenti. Quod laudemium est secrendum pronuntiationem arbitralem Domini Regis, et vener piscopi Valentini super hoc latam quinta pars tonus prety quod revera amphiteotae immediatae dabitur pro venditione vel alia aliae rratione, de quae laudemius recepi consuevit, quae per cum fiet, et tertia pars quintrae partis totua prety quod revera emphiteotae mediato dabitur pro venditione vel alia alienatione se qua laudemium recipi contuevis qua per cumfi et, non voltra, et de stabilimento quarta pars ejus quantitatis, quae emphiteutae stabilimenti dabitur pro intra in ubi nitius est mediatus, et quarta pars quartae partis ubi sunt emphiteutae medy unus, vel plures post immediatum. Pretium vero hujusmodi venditionis est bismille, et centum librae barcinones ex quibus deducti quinquaginta libris vobis concessis de axaus quas de voluntate nostra et vigore facultatis, quam vobis concedimus paenes vos retineatis remanent nobis franchae quas devoluntate nostra invim facultatis, ejuam vobis similiter concedimus exsolvers haveatis, a personis carorsiquae, et rationibus supra in praeludio presentis venditionis contentis, et expressis. A quibus in actu solutionis, et luitionis pesatis, est recuperetis apocas, et difinitiones nobis, et cessionem vobis,r espective dirigendas, quo scilicet ad luendum et defendendum praedita qua vobis vendemus contra quoscumqiae creditores nostros, et alias quasuits personas vobis, seu vestris in praedictis actionem aliquam questionem petitionem, vel demandam, litenvem controversium de jure, vel de facto in juditio, vel extra juditium avi alias facientes, propossentes, moventes, sui etiam intentantes quibusins rationibus sive causis, et ro agendum in omni casu evictionis si cam sequi contingas. Volentes et concentientes, quod factis per vos luitionibus, et solutionibus praedictis sitio, et succedatis omni cum efectu in locum et jus supradictum creditorum nostrum, competent quae pro in de vobis vestris ilea ad caedem temporis prioritas, et juris posioratas, aliaeequae praeheminentiae, et praerrogativae quae eisdem creditoribus nostris competuns nunt competerens quae alinde luitionibus et solutionibus praedictis est non fueris, quiniam ad praedita omnia, et simgula peragenda facimus, et constituimus vos, et vestris in his dominos, et procuratores est in vem vestram, et corum conventi, et legi quae deceptis ultra dimidium justo prety subveniter, et exceptioni de dolo, et actioni in factum, omniquae aly juri hyt abvitanti, donamus, et tenitimus vobis, et vestris cum presenti si quid praedita plus modo valent, vel abinde valebunt pretio antedicto. Insuper convenimus, et bono fide prometimus praedicta quae vobis vendimus facere vos, et vestros habere tenere, et possirere perpetuo contra cunctos, tenerique Semper de firma, et legali evictione ac legitima defentione praedictorum Semper,et in omni casu, et aventu cogitata et incogitato quomodocumque, et qualitercumque evenienti et consignanti tam de jure quam de facto, et de restitutione ómnium missionum damnorum et interesse, quaeli de pro praedictis sustinueritis, super quibus credatur vobis, et vestris, vestro, et corum pleno, et simplici vebo, vel solo juramento ad quod deferimus mullo alio, probationem genere requisito. Et pro his compendis, et firmater attendendis obligamus dictis respective nominibus vobis, et vestris scilicet ego dicta Maria Arnó et Verdaguer omnia et singular bona dictae tenitae, et usufructus, et ego dictus Hieronimus Arnó omnia, et singula bona mea, et dicto difunctis patris meo et alterius mei dictae Mariae que ad dictam thenitam, et usumfructum tantum, et mei dicto Hieronymus insolidum, mobilia, et immobilia presentia, et futira, ubiquae habita, et habenda jura que et actiones quuscumque. Renuntiantes legi dicenti delationem juramenti ante sui praestationem, posse revocari, et non valere banoque novarum constitutionum dividendarum, et cedendarum actionum et consuetudini Barcinonae loquendi, de duobus, vel pluribus insolium, se obligatibus. Et ego dicta Maria Arnó et Verdaguer ad ubaeriorem cauthelam certiorata ad plenum de juribus meis per notarium infrum, (firmae meae intervenientem), renuntio benefitio Velleyani S.C. in favorem mulierum introducti, et auctentice, incipienti se quae mulier posita, ad velley anum, et ambo renuntiamus omni aly juri, rationi, et consuetudino bis obviantibus, quivimodo, et legi generalem prohibenti renuntiationem quin praecedat, vel subsequatur spetialis. Et praeditca omnia, et singula majori gaudent firmitate, non ui nec dolo, sed sponte juramus, in anomus nostras ad dominum Deum et ejus Sanctos quatuor Evangelia minibus nostris corporaliter tacta praedicta attendere, et complere, et in nullo contrafacere aliqua ratione, seu causa. Haec igitur omnia, et singula prout supra sunt promissa, facimus, pacissimur, et promitimus nos dicti venditores vobis dicto emptori, et vestris, nec non notarium infro ut publica persona pro quibus intersis recipienti, et stipulanti. Ad haec ego Petrus Constansó curritor collis, publicus et juratus presentis, civitatis confiteor, et recognosco vobis Antonio Casanovas, quod praedicta per vos empta fuerunt de mandato dictorum matris, et fily Arnó exposita venalia, et per me palam, et plublica subhastata per loca solita presentis civitatis per quamplurinos diez, et cum multi emptores ad emedidum praedicta ad me accessissent, tamen non accessit nec apparuit aluquis alius emptor, qui in praedictis tantum pretium obtulisset, quantum dos dictu emptor, qui pretium memoratum obtulitis. Acturum, et ideo vobis tamquam plus danti, et offerenti in encantu publico hastam liberavi finalem prestio prae contento. Ad hec nos dicta Maria Arnó et Verdaguer, Maria Verdaguer viduae, et Joannes Paulus Verdaguer cerarius civis Barcinonae tamquam tutores, et curratores personarum, et bonorum filiorum dicto difuncto Jophi per ipsum assignati, et nominati suo ultimo testamento superius chalendato confitemur, et recognoscimus vobis, dicto Antonio Casanovas emptori, praefacto, quod pradicta per dos empta fuerunt de nostris consensu, voluntate, et beneplácito subhasta, et vendita ad efectus in praeludio praesentis venditionis instri expressos: Qua propter huic venditioni tamquam de nostris concemsu, et boluntate facta concentimus. Actum ut supra.
Testes firmae dicti Hieronymi Arnó et concensus dictae Mariae Verdaguer, et Joannis Pauli Verdaguer sunt Josephus Novell faberlignarius civis Barcinonae degens. Testes vero firmae dictae Mariae Arnó, et Verdaguer qua firmavis in civitate Mataroni die decima octava praedictorum mensis, et anni sunt Marianis Pannor sartor, et Antonius Pintat scriptor ejusdem civitatis, ac D. Josephus Pintat notarium publicus Mataronis, qui vice, et loco, acu ti substitutus notarium infri vigore comissionis et cum aitera misiva datae, praedictis interfuit.
Testes deniquae firmae, seu relationis dicti Petri Constansó curritoris qui pta, retulit Barcinonae die decima nona corundam mensis, et anni suerit dictus Joannes Antonius Llagostera, et Joephus Prats scriptores Barcinonae.
Sebastianus Prats notarium.
Item alio instro nos dciti Maria Arnó et Verdaguer vidua, et Hieronymus Arnó mater et filius venditores presenti. Gratis et ex nostra certa scientia facimus, et firmamus apocam vobis dicto Antonio Casanovas emptori praefato licet absenti, et notario infro pro vobis presenti, et acceptanti de dictis bismille et centum libris barcinonibus, quae sunt pretium praecedentis per nos vobis facte venditionis. Modus vero solutionis dictarum bismille, et centum librarum talis fuit est quiviam quinquaginta libras de voluntate nostra,e t in vim facultatis per nos vobis atributae cum dicto venditionis instro paenes vos retinuistis,e t retinenti pro similibus per vos lucratis de axaus.= Et reliquas bismille, et quiquaginta libras similiter de voluntate nostra, et ex facultate per nos vobis concessa cum eodem venditionis instro dare, et exolvere tenentis personis, causisque, et rationibus in praeludio ipsius venditionis instra expressis. Et ideo renuntiando exceptioni pecuniae praedictae non receptae, et omni aly juri nobis circa haec juvanti in testimonium promissorum presentem facimus vobis apocam de soluto. Actum ut supra.
Testes sun praedictis respective.

Magnifich y D. Señor.
Ab acte rebut en poder meu lo dia onse del corrent mes de Janer Maria Arnó y Verdaguer, viuda de Joseph Arnó argenter, ciutadá de Barcelona lo dia de son obit habitant en la Parroquia de Sant Feliu de Cabrera Bisbat de Barcelona com, a thenutaria, y usufructuaria de la universal heretat y bens que foren de dit difunt son marit, y Geronim Arnó jove argenter de dits conjuges fill, y hereu universal de dit dicunt son pare, per las causas, y rahons en dit acte expressadas han fet venda perpetua a Anton Casanovas botiguer de paños ciutadá de Barcelona cima mes donant en lo encant publich mediant tabba, y corredor de una pessa de terra campa granca de prestacio de decima, de tinguda poch mes o menos de sis mujadas y mitja, situada en lo territorio de Barcelona en lo lloch dit “Cogoll”, ab los pactes contenguts en la tabba insertada en dit acte, per preu de dos mil y cent lliuras, de las quals han donat facultat al comprador de retenirse sinquanta lliuras per las mateixas guanua de axaus en la subhastació de dita pessa de terra, y de pagar las restans dos mil, y sinquanta lliuras a las personas, y per las causas, y rahons expressadas en lo mateix acte, prometent estar de evicció al comprador sempre, y en tot cas, y de restitució de despesas ab obligació dels bens de dita tenuta y usdefruyt, y dels de dit Geroni y dels que foren de dit son pare, y del altre de ells assolas, es a saber de dita tenuta, y usdefruyt de la mare, y de dit Geroni ab las renuncias especials, y generals expressadas en lo mateix acte, al preu del qual dits mare y fill Arnó han firmat apoca al comprador de ditas dos mil y cent lliuras que son lo preu de dita venda. Lo modo de la paga es que sinquanta lliurs de voluntat dels venedors se reté lo comprador per las mateixas quantitats de axaus, y las restants dos mil y sinquanta lliuras, semblantment de voluntat dels venedors, las ha dit comprador de pagar a las personas, y per las causas, y rahons expressadas en dit acte de venda. Copia del qual, y de dita apoca ad langum junt ab esta remeto a V.Me e com lo dit acte de venda, y apoca hage firmat dit Geroni Arnó y concentit, a dita venda Maria Verdaguer viuda, y Joan Pau Verdaguer altres dels tudors y curadors dels fills de dit difunt Joseph Arnó, y falte a firmar dita venda, y apoca la dita Maria Arnó y Verdaguer, y jo la firma de ella per la distancia del lloch personalment entrevenir no puga. Perço, estimaré a V.Me. que per mi, y en mon nom y com a substitut meu en virtut de comissió que ab esta li dono, entrevinga en rebrer la firma de dita Maria Arnó y Verdaguer del sobredit acte de venda, y apoca consecutiva, llegitli aquellas paraulas per paraula, si y conforme en la dita copia que adjunt lo remeto llargament se conté, vertintt son contengut de llengua llatina en llengua vulgar. Y cerciorandla de son drets, y del dia, mes any y lloch en que firmará noms, y cognoms dels testimonis que a sa firma entrevindran al peu de esta o altrament me rescriura perque en fe y paraula de V.Me. ho puga continuar en son degut lloch, y fersan quantmenester sia, oferintme en sembpakts y mahors cosas servir, a V.Me. qu sumplico al Señor de que molts anys, Barcelona, y Janer 13 de 1745.
B.L.M. de Vm. Son mes segur servidor Sebastiá Prats notari publich de Barcelona.

Magnifich y dr. Señor.
Per V.M. y en son nom, y com a substitut seu, en virtut de la sua trascrita de commissió lo dia present, y avall escrit en la present ciutat de Mataró, he entrevingut en rebler la firma de Maria Arnó y Vedaguer viuda de Joseph Arnó argenter, ciutadá de Barcelona en la dita sia trascrita de commissió nomenats, del acte de venda y apoca consecutiva, per la mateixa Maria Arnó, y Geroni Arnó de dits conjuges Arnó fill, en lo noms que se expessan en la dita sua de commisió feta a favor de Anton Casanovas botiguer de panyos, ciutadá de Barcelona, com a mes donant en lo encant publich mediant tabba, y coredor, del apessa de terra campa nencionada en la sua mateixa trascrita de commissió, y en lo acte de dita venda en la sua mateixa trascrita de commissió, y en lo acte de dita venda havent, com he llegit la copia de aquellm y de dita apoca, ad longum, per V.M. a mi remesa (qual li retorno junt ab esta) paraula per paraula, su y conforme en la dita copia llargament se conté, vertint, com he vertit son contengut de llengua llatina, en llengua vulgar, y cerciorat, con he cerciorat de los drets de la dita Maria Arnó y Verdaguer. En la qual firma han entrevingut, y son estats presents per testimonis Mariano Dannon sastre, y Anton Pintat escrivent de dita ciutat de mataró. Lo que en fe, y paraula mia podrá V.M. continuaren son degut lloch, y ferlan quant menester sia offerintme en majors cosas servir, a V.M. de qui lo Señor guarde milts anys. Mataró y Janer 18 de 1745.
B.A. M de V.M., Son mes segur servidor Joseph Pintat notari publich de Mataró.

Item: Alio intro nos dicti Maria Arnó et Verdaguer vidua, et Hieronymus Arnó mater e filius venditores presenti. Gratis et ex nostra certa scientia facimus, et firmamus apocam vobis dicto Antonio Casanovas empori praefato, licet absenti, et notarium infro pro vobis presenti, et acceptanti de dictis bismille et centum libris barcinonibus, quae sunt pretium praeictis per nos vobis factae ventitionis. Modus vero solutionis dictarum bismille, et centum librarum talis fuit, et est. Queviam quinquiginta libras de voluntate nostra, et in vim facultatis per nos vobis atoributae cum dicto venditionis instro paenes vos retinuistis, et retinetit pro similibus per vos lucratis de axaus.= E reliquas bismille et quiquaginta libras similiter de voluntate nostra, et ex facúltate per vere tenerit personis, causis quae, et rationibus in praeludio ipsius venditionis instri expressis. Et ideo renuntiando exceptioni pecuniae praedictae non receptae, et omni aly juri nobis circa haec juvanti in testimonium premissorum presentem facimus vobis apocam de soluto. Actum ut supra.
Testes sunt praedicti respective.

Ego Jacobus Joannes Fabregas, et Charina V.J. Dr. Prosbyter ac procurator eclesiae Collegiatae, et secularis Beatae Mariae extra muros oppidi de Terrassa, eo nomine hujusmodi venditionis intrum pro meo interesse, scilicet pro petia terrae tinentiae trium modietarum parum plus vel minus sub iderto dominio, et alodio tantum dicto meu prioratus ad censum terdicim solidorum et dex denariorum barcinonum annis singulis in die seu festo Sancti Michaelis mensis Septembris solvendorum uti vensual ex confessione facta per Joannem Sala barreterium civitate Barcinonae in favorem difunctum Administrator Rndi. Domini Doctoris Benedicti Puig tune prioris Terrassiae die 18 Juny anni Domini 1671 paenes Paulum Pi notarium publicum Barcinonae, et ex confessione factaa per Eulaliam Arnó viduam Joannis Arnó auri, et argenti fadri civis Barcinonae, et Josephum Arnó, auri, et argenti fabrum civem Barcinonae dictorum conjugum filium in favorem Dominum Rndi. Dri. Isidori Cuyás tunc Priori Tarrassiae die 17 Aprilis anni domini 1690, paenes Dominorum Joannem Haves fure notarium publicum Barcinonae, domany ratione firmo juribus tamen dicto mei Prioratus in ómnibus, et perdonnir Semper salvis et salvisetiam laudimys alias debitis, salvi cessatis, et non solutis. Quam firman fecio mea propria manu hac die tertia mensis february anno a nativitate Domini millessimo septingentessimo quadragessimo quinto.
Sig+num habilis domini D. Josephi de Ramon et Magarola Barcinonae domiciliati procuratoris ad infra, et alia peragenda legitime constituti, et ordinati abs Illustri Domino Dr. Michaele de Ramon fratre suo Monaco camerario Regalis Monstery B.V.M. Rusipulis ordinis Sancti Benedicti provt de ejus procuratione constat intro publico recepto paenes granciscum Pareller notarium publicum dictae villae Rivipuelli die undécima mensis Juny proxime praeteriti anni millseeimi septitingentessimi quadragessimi, qui dicto nomine praetaqui ad suum alodium dominy ratione firmatis, et laudavit censibus tamen, et laudemys farsam debitis, et non solutis dicto Ilustri Domino Patri suo Semper salvis confitens se dicto nomine habuisse, et recepisse abs dicto Antonio Casanovas eptore, praeto centum quadragintas septem libras unum solidum, et quatuor, denarios mnetae Barcinonae in pecunia numerata realiter, et de facto ad suas omimodas voluntates, pro laudemio, debito ratione praecedentis venditionis facta gratis de residuo, quam firmam ferit Barcinonae apud me Hieromymus Gomis notarium publicum de numero barcinonae, infrascriptum die quinta mensis February anno a nativitate Domini millessimo septingentésimo quadragesimo quinto, Preentibus pro vestibus Josepho Tort, et Josepho Ribas et Grames scriptoribus barcinonae degentibus.= Et ut de hac firma dominy ratione licet aliena manu scripta, in juditio, et extra ubique ómnibus plena ides adhibeatur ego idem Hieronymus Gomis notarium hic me subscribo, et meum solitum notaria appeno sig+num
Joannem Prats notarium.