Saga Bacardí
54750
ESCRITURA DE VENTA DE DIFERENTES CENSALES DE FRANCISCO ROIG A SU YERNO ANTONIO CASANOVAS Y SERRA.


Die Mercury XXV mensis Octobris anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVII.
In Dei nomine, Noverint universo. Quod ego Franciscus Roig et Vives auri, et argenti faber civis Barcinonael. Pro solvendo, et satisfaciendo vobis instro Antonio Casanovas bismille quingentu, et viginti libras pro similibus, quas vobis debeo pro diversis quantitatibus pecuniae per me a vobis receptis, et alus per vos pro computo meo diversis personis exoplis quibusvis rattionibus, sive causis, et ad complementum ómnium computarum inter vos, et me tentarum, usquae indum praesentem. Gratis et ex mea certa scientia per me, et meos heredes, et successoribus quascumque, vendo, et ex causa dicta venditionis concedo vobis Antonio Casanovas botigerio pannorum civis Barcinonae genero meo, licio absenti, et notario infro pro vobis presenti et aceptanti, et casa seu quibus colueritus perpetuo.
Primo: Totum illus censuale mortorum jam credatum prety, seuy proprietatis mile centu, et viginti librarum, et pentionis quinquaginta sex librarum quod annuatim die viginesima octata Juny mihi faciunt, seu facere et praestare tenentus proceres, et confrariae scientamirum praesehtis civitatem.
Item: Totuum illus censuale mortorum jam creatum praety de proprietatis mille et quadrigentum librarum, et pentionis sexgsaguntae libras quod annuorum die decima séptima July mihi facimos et prestamos sen facere, er praestare tenentur censuales, et eo ollegium Aromatario et sucrariorum dictae presentis civitatis, unacum pensionibus, et ratis ex dictis vinis censualibus usque indiem praesentem debitis, pernsionibus que, et ratis in posterum debendis, et devurrendis, et praetys ullorum in casu luitionis. Et est sciendum quid presentia vina censualia sunt submissa, et subfe ta instro gratiae, redimendi mediante, quid vos, et vestri segui., et servare haveatiae, et teneamini. Sciendum est etiam quid presentum censuale, supra ultimo loco designatum temporae, suae creationis (in ferius chalentandae) erat praety bismille ducentum, et quadraginta librarum, et pensionis centum, et dicodecim librarum, sed instro recepto paenes dtu. Thonam Simon notarium publicum Barcinonae die decima octava Augustu anni millesimi septingentesimi vigesimi primi, per dictos Consules, et collegium aromatariorum, et succariorum fuerunt luicae, et redemptae quingentum, et sexaginta librae in praetio, et viginti octo librae in pentione, alteroque instro recepto paenes cundem Thomas Simon notarium die vigesima Octobris presenti anni millesimi septingentesimi vigesimi primi per eosdem censuales, et collegium fuerunt luitae et quitatae ducentum octuagunta librae in praetio, et quacuirdecim librae in pensione, ac per consegueis mansit reductum ad dictas mille et quadringentum libras in praetio, et septuaginta libras in pensione. Et pertinent, et spectant praedicta bina censualia ad me vigore venditionis per vos mihi de illus factae instro recepto paenes Drum. Paulum Cabrer difuncto notarium publicum Barcinonae die sexta Septembris relati anni millesimi septingentesimi vigesimi primi. Et ad vos pertinegant, et spectabant tamquam heredem universalem Antony Casanovas serocordaru Barcinonae civis genitoris vestri per ipsum institutum suo ultimo testamento condiuto, et firmato paenes.

Ad dictum tándem Antonium Casanovas patrem vestrum pertinebant, et spectabant, scilicet censuale supra primo loco designatum vigore venditionis, et originalis creationis sibi, et suis factae, et firmatae per Josephum Milirus serocordarium civus Barcinonae tam nomine suo proprio, quam etiam uti sundicym, et procuratorem ceonfratriae, sub invocatione sancti Andreae Apostoli serocordariorum presentis civitatis instro recepto paenes Drum. Dominicum Rojas difuncto notarium publicu Barcinonae die decima octava July anni millesimi septingentesimi decimi terty, censuale vero ultimo loco designatum titulo venditionis, , et originalis creationis sibi, et suis factae, et firmatae per Joannem Fals aromatorium civem Barcinonae notario suo proprio, et uti sundicum, et procutatorem conorelum, et collegy aromatariorum, et succarior dictae praesentis civitatis instro recepto paenes dictum Thomam Simon notarium die decima septuma July presenti anni millessimi septingentesimi decimi terty. Hanc antem venditionem Facio sicut melius dici potest, et intelligi extrahens presenta de jure, dominio et proprietate, mei, et meorum, eademquae in vestrum, vestrorumquae suis, dominium, et posse mitto, et transfero pleno jure ad habendum et percipiendum, et inde vestram facere foluntates absquae contradictione aliqua mei, et meorum. Promitens tradere, vobis, vel cui volueritus pocessionem corporalem, seu quasi procuratoreum quae vobis vendo, et in ea faciam vos, et vestros existere potiores, vel voaut vestri possitis vestra, et corum propria autoritate ipsam pocessionum libere appraehendere, et appraehensam licite retinere. Ego enom interuim indest domecu dictam possessionem habueritis fateor, et constituo me presenta quae vobis vendo pro vobis, et vestris tenere, et possidere seu quasi, volens, et consentins quid vigore horum verborum, et juris dispositionae, aut alis ipsa possessio in vos, et vestros tradita censuatur, ac si per me vobis tradita extitisset realiter, et de fecto. Praeterea ex causa hujusmodi venditionis, et alia omni meliori, modo, cedo, et mando vobis, et vestris omnia jura, et actiones quascumquae miho compentes in praedictis quae vobis vendo vontra quascumque personas bona, et res ratione, et occasione corundem. Quibus juribus, et actionibus cessis possitis, et valeatis vos, et vestris pensiones, et rattas ex dictis binis censualibus usque in diem praesentem debitas pensionesque, et ratas a die praesenti inpoterum debendas, et decurrendas, et praetia illorum in casu luitionis petere, exigere, recipere, et habere, et de receptis apocas chirographa, et alias oportunas scripturas firmare, ipsaque censualis in casu luitionis absolveré, et difinire clama, et retroclama exponere, execuitiones instare, et alias uti, agere, et experiri in juicio, et extra, et alia facere, quae facere poteram ante hujusmodi venditionem. Ego enom Facio, et constituo vos, et vestros in his Dominis, et procuratores, ut in rem vestram propriam ad faciendum inde vestrae libitum voluentis. Cicens, et intimant prosceribus dictae Confrariae serocordarios consulibusque dicti collegy aromatariorum et succuriorum praesentis civitatis, quatenus in vim praesentis venditionis pensiones, et ratas ex dictis censualibus isque in diem praesentem debitas, pensionesque, et ratas in posterum debendas, et decurendas, ac pretia illorum in casu luitionis vobis, personnant, et satisfaciant por ut mihi satisfacere tenebantur alia intimatione minime expectata. Praetium vero hujusmodi venditionis est bismille quingentum et vigente libras Barcinones. Quod qudem praetium de voluntate mea, et in vim facultatis, quam vobis concedo paenes vos retineatis insolutum consimilium, quas vobis dare, et solvere tenebar
causis, et rationibus supra in praelidio praesentis venditionis contentis, et expraessis. Et praeludio praesentis venditionis contentis, et expraessis. Et ideo renintiando exceptioni praety sic non conventi, et legi qua deceptis ultra dimidium justo praety subveitur, et exceptioni de dolo, et actioni in factum omnique aly juri his obvianti devalent, vel ab inde, et vestru cum praeventi siquid presenta plus modo valent, vel ab inde valebunt praetio ante dicto. Insuper convenio, et bona fide promitto vobis, praedicta quae vobis vendo facere vos, et vestros habere, et percipere contra cunctos, tenerique de firma et legali evictione, ac legitima defentione procuratorum pro contractobus, seu quasi vontractibus, culpa, opere, negotys, et obligationibus, ac factis meis proprys tantum, et non alus, nec in pluri, et de restitutione expensarum casu qui iperae expensae sequantir seu sequi contingat ex dictis contractibus, seu quasi contractibus culpa, opera, negotys, et obligationibus meis tantum, et non alias super quibus credatur, vobis, et vestris vestro, et corum plani, et simplici verbo, vel solo juramento ad quod defero nullo alio probationum, genero requisito. Et pro his complendis, et firmater attendendis obligo vobis et vestris omnia, et singula bona mea mobilia, et immobilia ubique habrta, et habenda, juraque, et actiones meas quascumque. Renuncians legi dicenti delationem juramenti ante sui praestationem posse revocari, et non valere, omnique aly juri, rationi, et consuetudini his obviantibus quivis modo, et legi generalem prohibenti renuntiationem quin praecedat, vel subsequatur spetialis. Et ut presenta omnia, et singula majori gaudeons firmare non vi, nec dolo, sed sponte juro in animam meam ad Domonum Deum, et ejus Sancta quatuor Evangelia manibus meis corporaliter tacta presenta attendere, et complere, et in nullo contrafacere aliqua ratione, seu causa. Haec igitur omnia, et singula pro ut supra sunt promissa facio, paciscor, et promitto ego dictus venditor vobis dicto emptori, et vestris, nec non notario infro ut publicae personae pro quibus intersit recipienti, et stipulanti. Actum ut supra.
Testes sunt Alodius Mas auri, et argenti faber civis Barcinonae, et Isidorus Vieta comerciator Barcinonae defens.

Item: Alio instrumento, ego dictis Franciscus Roig et Vives venditor praedictus, gratis, et ex mea certa scientia facio, et formo apocam vobis dicto Antonio Casanovas emptori praefacto de dictis bosmille quingentum, et viginti libris Barcinonibuus quae sunt praetium praecedentis per me vobis factae venditionis. Modus vero solutionis dictarum bismille quingentum, et viginti librarum talis fuit, et est quoniam illas de voluntate mea, et vigore facultatis per me vobis atributae cum praecedenti venditionis infro paenes vos retimistis, et retinetis in solitum consimilium quas vobis dare, et solvere tenebar causis, et rationibus supra in praeludio ejusdem venditionis instri expraessis. Et ideo renuntiando exceptioni pecuniae praedictae non receptael et omni aly juri mihi curca haec juvanti in testimonium praemissorum praessentem facio vobis apocam de soluto. Actum ut supra.
Testes sunt praedicti.
Paene me Sebastianus Prats notarium.